Prof. dr. sc. Gordana Laškarin dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju

prostorija : Zavod za fiziologiju i imunologiju
e-pošta : gordana.laskarin@uniri.hr
mobitel :

ORCID ID
Researcher ID
google znalac

Obrazovanje

4.4.2017. - Redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju 14.3.2017.Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta / 4.4.2017. verifikacija Senata Sveučilišta u Rijeci Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
9.2.2017. - 9.2.2019. subspecijalizantica reumatologije - Odobrenje ministra zdravstva RH povodom prijedloga Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca pluća i reumatizma, 25.3.2019. položen ispit iz uže specijalizacije, specijalistica reumatologije Obavljanje užeg specijalističkog programa iz reumatologije u KBC Zagreb Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatuzma "Thalassotherapia-Opatija",Opatija
18.12.2013. - 18.12.2013. Priznat status specijalista laboratorijske imunologije, Rješenjem Ministra zdravlja RH (specijalistica laboratorijske imunologije) Dotadašnje radno iskustvo, kontinuirana edukacija i objavljjivanje znanstvenih radova Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
24.2.2012. - 3.4.2017. Redovita profesorica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
15.3.2011. - 13.3.2015. 9.7.2015. Specijalistički ispit, (internistica) Program specijalizacije iz Interne medicine u KBC Rijeka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatuzma "Thalassotherapia-Opatija",Opatija, Hrvatska
1.3.2007. - 23.2.2012. Izvanredna profesorica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
10.7.2006. - Znanstvena savjetnica u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje temeljne medicinske znanosti Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske
1.11.2003. - 28.2.2007. Docentica na Zavodu za fizilogiju i imunologiju Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.7.2002. - 31.10.2003. Viša asistentica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.10.1999. - 30.6.2002. Asistentica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.3.1997. - 30.9.1999. Mlađa asistentica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.3.1996. - 28.2.1997. 25.3.2019. položen ispi iz uže specijalizacije, specijalist reumatolog Odluka Fakultetskog vijeća po ispunjenju zakonom propisanih uvjeta Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.1.1992. - 1.1.1994. 23.12.1998. Magistar znanosti iz područja biomedicine; 11.01.2002. Doktor znanosti iz područja biomedicine Poslijediplomski znanstveni studij Opće kliničke patofiziologije Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.1.1991. - 1.1.1992. Državni ispit 11.11.1992., MZ-RH Pripravnički staž KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska
1.1.1985. - 1.1.1991. Diploma: Doktor medicine Opća medicina Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.1.1981. - 1.1.1985. Diploma završene srednje škole Program srednješkolskog obrazovanja Centar usmjerenog obrazovanja za kadrove u kulturi i obrazovanju, Rijeka, Hrvatska
1.1.1973. - 1.1.1981. Diploma završene osnovne škole Program osnovnoškolskog obrazovanja Osnovna škola u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
-

Radno iskustvo

25.3.2019. - Redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalistica lab. imnologije i interne medicine/ reumatologinja nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica "Thalassotherapia-Opatija", Opatija 75% dijela radnog vremena
4.4.2017. - 25.3.2019. Redovita profesorica u trajnom zvanju na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalistica lab. imnologije i interne medicine / subspecijalizantica reumatologije/25.3.2019. položen ispit iz uže specijalizacije nastvana, znanstvena i stručna aktivnost obavljanja užeg specijalističkog programa iz reumatologije u KBC Zagreb Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica "Thalassotherapia-Opatija", Opatija 75% dijela radnog vremena; institucija obavljanja subspecijalističkog staža KBC Zagreb.
9.2.2017. - 3.4.2017. Redovita profesorica na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalistica lab. imnologije i interne medicine / subspecijalizantica reumatologije nastvana, znanstvena i stručna aktivnost obavljanja užeg specijalističkog programa iz reumatologije u KBC Zagreb Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica "Thalassotherapia-Opatija", Opatija 75% dijela radnog vremena; institucija obavljanja subspecijalističkog staža KBC Zagreb.
9.7.2015. - 8.2.2017. Redovita profesorica na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalistica lab. imnologije i interne medicine nastvana, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica Thalassotherapia-Opatija, Opatija 75% djela radnog vremena
28.12.2013. - Rješenjem Ministra zdravlja RH priznat status specijalistice laboratorijske imunologije. stručna aktivost Ministrastvo Zdravlja Republike Hrvatske
27.2.2012. - 8.7.2015. redovita profesorica na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju /specijalistica lab. imnologije i specijalizantica interne medicine nastvana, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica Thalassotherapia-Opatija, Opatija 75% djela radnog vremena
27.2.2012. - Redovita profesorica, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znansteno polje temeljne medicinske znanosti, na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalizantica interne medicine nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica "Thalassotherapia-Opatija", Opatija 75% dijela radnog vremena; institucija obavljanja specijalističkog staža KBC Rijeka.
1.6.2011. - 26.2.2012. Izvanredna profesorica na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalizantica interne medicine na odjelima KBC Rijeka nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 25% / Specijalna bolnica Thalassotherapia-Opatija, Opatija 75% djela radnog vremena
15.3.2011. - 13.3.2015. Specijalistički staž iz interne medicine. 9.7.2015. Specijalistički ispit MZ-RH - internistica stručna aktivnost liječnika specijalizanta Institucija obavljanja specijalističkog staža KBC Rijeka.
1.5.2009. - 14.3.2011. Izvanredna profesorica na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / doktor medicine na Odjelu kardiologije nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 50% / Specijalna bolnica Thalassotherapia-Opatija, Opatija 50% djela radnog vremena
15.3.2009. - 31.5.2011. Izvanredna profesorica na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju / specijalizanica interne medicine na odjelima KBC Rijeka nastavna, znanstvena i stručna aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 50% / Specijalna bolnica Thalassotherapia-Opatija, Opatija 50% djela radnog vremena
1.3.2007. - 26.2.2012. Izvanredna profesorica znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti, znanstvena grana fiziologija imunologija i imunohematologija na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju nastavna i znanstvena aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.11.2003. - 28.2.2007. Docentica za predmete fiziologija, imunologija, neurofiziologija i patološka fiziologija, znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju nastavna i znanstvena aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.7.2002. - 31.10.2003. Viša asistentica za predmete fiziologija, neurofiziologija i patološka fiziologija; znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju nastavna i znanstvena aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.8.1999. - 30.6.2002. Asistentica za predmete fiziologija, neurofiziologija i patološka fiziologija  znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju nastavna i znanstvena aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.3.1997. - 31.7.1999. Mlađa asistentica za predmete fiziologija, neurofiziologija i patološka fiziologija; znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti na Katedri za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju nastavna i znanstvena aktivnost Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.3.1996. - 28.2.1997. Stručna suradnica na Zavodu za fiziologiju i imunologiju sudjelovanje u stručnim, nastavnim i znanstvenim aktivostima Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2.1.1995. - 31.5.1995. Liječnik u hitnoj službi aktivnosti liječnika opće medicine Dom zdravlja, Senj
-

Nagrade i priznanja

5.12.2010. Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology in co-operation with the national societies from Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia, December 3-5, 2010, Vienna, Austria - nagrada „Scientific Programme Committee” u obliku pokrivanja putnih troškova, smještaja te besplatnog sudjelovanja na kongresu.
26.9.2010. Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva 2010, Mali Lošinj, Hrvatska, 23. -26. 09. 2010. - nagrada za najbolji poster (treće mjesto)
9.7.2006. 4th European Congress of Reproductive Immunology, Graz, Austrija, 05.-09. 7. 2006.- nagrada za jedan od najboljih postera u suautorstvu.
15.10.2004. IX International Congress of Reproductive Immunology, Hotel de Yama, Hakone, Japan, October 11-15, 2004. - Nagrada u obliku pokrivanja putnih troškova (“The travel Expence Award”)
10.9.2002. 8th Congress of the AASIR, Weimar, Njemačka, 7.-10. 9. 2002; dvije nagrade, za jedan od najboljih sažetaka usmeno prezentiranih na kongresu u suautorstvu i za najbolju usmenu prezentaciju prvoautorskog sažetka
1.1.2001. Godišnja državna nagrada za znanstvene novake za 2000 godinu, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zgreb, Hrvatska, 2001.
24.10.2000. Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva 2002. Trakošćan, Hrvatska, studeni, 22-24, 2000. - dvije nagrade za jedne od najboljih sažetaka prezentiranih kao poster u suautorstvu.
9.10.2000. Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva 2004. Opatija, Hrvatska, 9. listopada 2004. - priznanje za poster prezentaciju prvoautorskog sažetka
29.10.1999. European Meeting of Immunology and Reproduction, Rim, 28.-29. 10. 1999., nagrada za jedan od najboljih sažetaka usmeno prezentiranih na kongresu
.

Članstva

1.9.2016. - Hrvatsko reumatološko društvo, Hrvatskog liječničkog zbora, članica
1.1.2013. - Hrvatsko društvo za debljinu, Hrvatskog liječničkog zbora, članica
1.1.2012. - Hrvatsko endokrinološko društvo, Hrvatskog liječničkog zbora, članica
1.1.2010. - Hrvatsko kardiološko društvo 2010. članica
1.1.2007. - European Society for Reproductive Immunology (ESRI), članica Upravnog odbora za razdoblje od 2007-2010.
1.1.2003. - International Society of Immunology of Reproduction (ISIR), savjetnica društva za razdoblje od 2004.-2007.
1.1.2003. - European Federation of Immunology of Reproduction” (EFIR), članica
1.1.1999. - Hrvatsko društvo fiziologa, (HDF), članica
1.1.1998. - Hrvatsko imunološko društvo (HID), članica
1.1.1997. - Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction" (AASIR); savjetnica za razdoblje od 2005.-2007.
1.1.1991. - Hrvatski liječnički zbor, članica

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Radiološka tehnologija (redovni)
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditeljica, pisanje i uvođenje programa predmeta po Bolonjskom procesu od 1.10.2018.
Norma sati:
28.11.2016. - General immunology
Postgraduate Doctoral Study «Health And Environmental Engineering», Course status: compulsory, ECTS 4 (studij na engleskom jeziku)
Medical Faculty, University of Rijeka
Priprema programa predmeta za akreditaciju Doktorskog studija Biomedicina na engleskom jeziku
Norma sati:
27.11.2016. - Immunology of reproduction and perinatal age
Postgraduate Doctoral study "Biomedicine", Course status: compulsory, ECTS 3 (studij na engleskom jeziku)
Medical Faculty, University of Rijeka
Priprema programa predmeta za akreditaciju Doktorskog studija Biomedicina na engleskom jeziku
Norma sati:
1.10.2009. - Osnove imunologije (izborni predmet)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Zdravstveno i ekološko inžinjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditeljica, pisanje i uvođenje programa predmeta
Norma sati:
1.10.2007. - 30.9.2012. Imunologija (temeljni predmet)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditeljica, pisanje i uvođenje programa predmeta po Bolonjskom procesu (od 1.10.2005).
Norma sati:
1.10.2006. - Imunofiziologija i imunopatofiziologija trudnoće (izborni predmet, 3. godina)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditeljica, pisanje i uvođenje programa predmeta po Bolonjskom procesu (1.10.2005.)
Norma sati: 25
1.10.2005. - 30.9.2015. Neuroimunoendokrinologija
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski studij): Biomedicina
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
suradnica (voditeljica prof. dr sc. Biserka Radošević-Stašić
Norma sati:
1.10.2005. - Imunološke laboratorijske metode (izborni predmet)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: Biomedicina
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
suradnica u izvođenju nastave (voditelj. prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača)
Norma sati: 4
1.10.2005. - Imunologija reprodukcije i perinatalne dobi (izborni predmet)
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij: Biomedicina
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditeljica, pisanje i uvođenje programa predmeta
Norma sati:
1.10.2004. - 30.9.2011. Fiziologija s patofiziologijom (temeljni predmet)
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika (MLD) (1.10.2004.-30.9.2005.); preddiplomski stručni studij MLD od 1.10.2005.
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditeljica, pisanje i uvođenje programa za preddiplomski stručni studij MLD po Bolonjskom procesu od 1.10.2005.
Norma sati:
1.10.2004. - 30.9.2008. Klinička imunologija (temeljni predmet)
Stomatologija
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
voditeljica
Norma sati:
1.10.2004. - 30.9.2005. Fiziologija s patofiziologijom (temeljni predmet)
Stručni studij Fizioterapija u dijelu radnog vremena
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
izvedbena voditeljica, priprema programa predmeta Fiziologija s patofiziologijom, preddiplomski stručni studij: Fizioterapija u dijelu radnog vremena, prema Bolonjskom procesu
Norma sati:
1.3.1996. - kolegiji fiziologije, patofiziologije, imunologije i neurofiziologije
Sveučilišni i stručni studiji koji su slušali predmete na Katedri za fiziologiju, patofiziologiju i imunologiju
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
aktivno sudjelujem u izvođenju vježbi, seminara i predavanja, koji vode moje kolege
Norma sati:
1.10.1988. - 30.9.1990. Demonstratura na Zavodu za anatomiju
sveučilišni studiji Opće medicine i Stomatologije
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
aktivno sam sudjelovala u izvođenju vježbi
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

15.7.2010. - Procjena čimbenika kardiovaskularnih rizika u bolesnika s akutnim infarktom miokarda
Jelena Hajdin
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

8.4.2017. - 8.4.2017. "Autoinflammatorne bolesti djece i odraslih; poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije


Norma sati:
23.2.2017. - 26.2.2017. EUropean Scleroderma Trials And Research (EUSTAR) educational course with the assessment of patients with Systemic Sclerosis, Split, Croatia


Norma sati:
30.6.2006. - 4.7.2006. The Second EMBIC Summer School: “Molecular Mechanisms of Implantation”


Norma sati:
26.5.2006. - 1.6.2005. FEBS Special Meeting, Cellular Signaling


Norma sati:
4.6.2005. - 10.5.2006. The First EMBIC Summer School: “Embryo implantation: from basics to clinics”


Norma sati:
29.5.2004. - 29.5.2004. Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I kategorije: Statistička metodologija znanstvenog istraživanja


Norma sati:
11.4.2002. - 12.4.2002. 1st workshop: "Nuove strategie di separazione cellulare: negativa, positiva, magnetica e su gradiente"


Norma sati:
8.4.2002. - 9.4.2002. Tečaj "Il ruolo dele cellule dendritiche in fisiologia e patologia"


Norma sati:
1.2.2002. - 31.7.2002. Stručno i znanstveno usavršavanje iz područja stanične imunologije (orijentacija imunološkog odgovora -dendritčke stanice


Norma sati:
11.10.1998. - 14.10.1998. John Humphrey tečaj "Effector functions of immune cells"


Norma sati:
1.3.1998. - 1.4.1998. Stručno i znanstveno usavršavanje metoda imunohistologije


Norma sati:
5.10.1997. - 8.10.1997. Fifth Central European FACS Users Meeting


Norma sati:
1.5.1997. - 31.5.1997. Program međunarodne razmjene mladih znanstvenika CEEPUS


Norma sati:
29.9.1996. - 1.10.1996. Fourth Central European FACS Users Meeting


Norma sati:
20.6.1996. - 26.6.1996. Advanced course on Tumour Biology


Norma sati:

Izdavaštvo

24.10.2018. - 29.10.2018. Jagoda Ravlić-Gulan i suradnici (uključujući Laškarin, Gordana). Vježbe iz fiziologije i patofiziologije II /Jagoda Ravlić-Gulan (ur.), 2018. prvo izdanje.

Financiranje: Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.1.2016. - Prijevod 35. poglavlja: Otpornost organizma na infekciju: II Imunost i alergjia, udžbenika A.C. Guyton and J.E. Hall: Mediciniska fiziologija, trinaesto izdanje u pripremi tijekom 2016. ur. Sunčana Kukolja Taradi i Igor Andreis.

Financiranje: Medicinska Naklada, Zagreb, Hrvatska
1.1.2013. - Kovač, Zdenko i suradnici (uključujući Laškarin, Gordana). Klinička patofiziologija-etiopatogenetski čvorovi, Knjiga treća / Zdenko Kovač (ur). Sveučilišni udžbenik, 2013.

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska
1.1.2012. - Poglavlje 34. Otpornost organizma na infekciju: II Imunost i alergjia, udžbenika A.C. Guyton and J.E. Hall: Mediciniska fiziologija, dvanaesto izdanje 2012. ur. Sunčana Kukolja Taradi i Igor Andreis

Financiranje: Medicinska Naklada, Zagreb, Hrvatska
1.1.2006. - Poglavlje 34. Otpornost organizma na infekciju: II Imunost i alergjia, udžbenika A.C. Guyton and J.E. Hall: Mediciniska fiziologija, jedanaesto izdanje 2006. ur. Sunčana Kukolja Taradi i Igor Andreis

Financiranje: Medicinska Naklada, Zagreb, Hrvatska
1.1.2001. - Priručnik za vježbe iz Fiziologije, Neurofiziologije i  Imunologije,/ Rukavina, Daniel ; Radošević-Stašić, Biserka ; Lučin, Pero ; Ćuk, Mira (ur.). Rijeka : Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinski fakultet, 2001.

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.3.1999. - Priručnika za vježbe iz fiziologije I.dio / Rukavina, Daniel ; Radošević-Stašić, Biserka ; Lučin, Pero (ur.). Rijeka : Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Rijeka, 1999.

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rakic Marijana, Persic Viktor, Kehler Tatjana, Lanca Bastiancic Ana, Rosovic Ivan, Laskarin Gordana, Sotosek Tokmadzic Vlatka
Possible role of circulating endothelial cells in patients after acute myocardial infarction
Medical Hypotheses 117 42-46. - 2018.

Q4

2. Gulic T, Laskarin G, Dominovic M, Glavan Gacanin L, Babarović E, Rubesa Z, Haller H, Rukavina D.
Granulysin-mediated apoptosis of trophoblasts in blighted ovum and missed abortion.
Medical Hypotheses e12978. - 2018.

Q1

3. Persic V, Bastiancic AL, Rosovic I, Raljevic D, Samsa DT, Bastiancic L, Miskulin R, Boban M, Laskarin G.
Correlation between immunological-inflammatory markers and endothelial disfunction in the early stage of coronary heart disease.
Medical Hypotheses 115 72-76 - 2018.

Q4

4. Laskarin G, Gulic T, Glavan Gacanin L, Dominovic M, Haller H, Rukavina D.
Assessing whether progesterone-matured dendritic cells are responsible for retention of fertilization products in missed abortion.
Medical Hypotheses 118 169-173. - 2017.

Q4

5. Sokolic J, Sotosek Tokmadzic V, Knezevic D, Medved I, Vukelic Damjani N, Balen S, Rakic M, Lanca Bastiancic A, Laskarin G.
Endothelial dysfunction mediated by interleukin-18 in patients with ischemic heart disease undergoing coronary artery bypass grafting surgery.
Medical Hypotheses 104 20-24 - 2017.

Q4

6. Dominovic M, Laskarin G, Glavan Gacanin L, Haller H, Rukavina D.
Colocalization of Granulysin Protein Forms with Perforin and LAMP-1 in Decidual Lymphocytes During Early Pregnancy.
Am J Reprod Immunol 75 619-630 - 2016.

Q1

7. Gulic T, Laskarin G, Dominovic M, Glavan Gacanin L, Babarovic E, Haller H, Rukavna D.
Potential role of heat shock proteins 70 and interleukin 15 in the pathogenesis of threatened spontaneous abortions.
Am J Reprod Immunol 76 126-136 - 2016.

Q1

8. Laskarin G, Persic V, Rusac Kukic S, Massari D, Legovic A, Boban M, Rogoznica M, Kehler T.
Can pain intensity in osteoarthritis joint be indicator of the impairment of endothelial function?
Med Hypotheses 94 15-19 - 2016.

Q2

9. Redzovic A, Gulic T, Laskarin G, Eminovic S, Haller H, Rukavina D.
Heat-Shock Proteins 70 Induce Pro-Inflammatory Maturation Program in Decidual CD1a(+) Dendritic Cells.
Am J Reprod Immunol 74 38-53 - 2015.

Q1

10. Kristofic I, Redzovic A, Laskarin G, Eminovic S, Haller H, Rukavina D.
Role of tumor-associated glycoprotein-72 in the progression of endometrial adenocarcinoma: a proposed study.
Med Hypotheses 84 413-416 - 2015.

Q2

11. Kehler T, Laskarin G, Massari D, Dominovic M, Persic V, Rosovic I, Laginja J, Rukavina D.
Possible role of granulysin in pathogenesis of osteoarthritis.
Med Hypotheses 85 850.853 - 2015.

Q2

12. Petranović D, Pičić G, Dobrila-Dintinjana D, Podolski P, Sotošek-Tokmadžic V, Laskarin G.
Patofiziološka i molekulska osnova kognitivnih poremećaja u oboljelih od zloćudnih bolesti.
Medicina Fluminensis 51 377-384 - 2015.

13. Boban M, Persic V, Jovanovic Z, Brozina A, Miletic B, Rotim A, Drinkovic N Jr, Manola S, Laskarin G, Boban L.
Obesity dilemma in the global burden of cardiovascular diseases.
Int J Clin Pract. 68 173-179 - 2014.

Q1

14. Petranovic Duška, Pilcic Goran, Valkovic Toni, Sotosek Tokmadzic Vlatka, Laskarin Gordana
Perforin- and granulysin-mediated cytotoxicity and interleukin 15 play roles in neurocognitive impairment in patients with acute lymphoblastic leukaemia.
Med Hypotheses 83 122-126 - 2014.

Q2

15. Gulic, T; Laskarin, G; Redzovic, A; Eminović, S; Haller, H; Rukavina, Daniel
The significance of heat-shock protein gp96 and its receptors' CD91 and Toll-like receptor 4 expression at the maternal foetal interface
American Journal of Reproductive Immunology 70 10-23 - 2013.

Q1

16. Redzovic, A; Laskarin, G; Dominovic, M; Haller, H; Rukavina, Daniel
Mucins help to avoid alloreactivity at the maternal fetal interface
Clinical & Developmental Immunology 2013 20-30 - 2013.

Q1

17. Laškarin G, Peršić V, Pinjuh G, Laginja J, Boban M, Ćurko-Cofek B, Kuharić J, Ličina M, Sotošek Tokmadžić V.
Procjena stupnja anemije u bolesnika nakon zamjene srčanih zalistaka i aortokoronarnog premoštenja.
Medicina Fluminensis 49 193-202 - 2013.

18. Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Travica Samsa, Dijana; Rakić, Marijana; Raljević, Damir; Pehar Pejčinović, Vesna; Eminović, Senija; Zaputović, Luka; Laškarin, Gordana
Granulysin Expression in Lymphocytes that Populate the Peripheral Blood and the Myocardium After an Acute Coronary Event
Scandinavian Journal of Immunology 75 231-242 - 2012.

Q1

19. Laskarin, Gordana; Srsen Medancic, Suzana; Redzovic, Arnela; Duric, Danijel; Rukavina, Daniel
Specific decidual CD14(+) cells hamper cognate NK cell proliferation and cytolytic mediator expression after mucin 1 treatment in vitro
Journal of Reproductive Immunology 95 36-45 - 2012.

Q1

20. Laškarin, Gordana; Zaputović, Luka; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Sotošek Tokmadzić, Vlatka
Harmful immune reactions during acute myocardial infarction
Medical Hypotheses 78 703-706 - 2012.

Q2

21. Sotošek-Tokmadžić, Vlatka, Laškarin, Gordan, Mahmutefendić, Hana, Lučin, Pero, Mrakovčić-Šutić, Ines, Župan, Željko, Šustić, Alan
Expression of cytolytic protein – perforin – in peripheral blood lymphocytes in severe traumatic brain injured patients
Injury 43 624-631 - 2012.

Q1

22. Massari, Dražen, Prpić-Massari, Larisa, Kehler, Tatjana, Kaštelan, Marija, Ćurković, Božidar, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana
Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis
Rheumatology International 32 2777-2784 - 2012.

Q2

23. Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Miškulin, Rajko; Ružić, Alen; Zaputović, Luka
Can we assess an acute myocardial infarction in patients with acute coronary syndrome according to diagnostic accuracy of heat shock proteins?
Medical Hypotheses 79 592-594 - 2012.

Q2

24. Čubranić, Zlatko; Madžar, Željko; Matijević, Sanja; Dvornik, Štefica; Fišić, Elizabeta; Tomulić, Vjekoslav; Kunišek, Juraj; Laškarin, Gordana; Kardum, Igor; Zaputović, Luka
Diagnostic accuracy of heart fatty acid binding protein (H-FABP) and glycogen phosphorylase isoenzyme BB (GPBB) in diagnosis of acute myocardial infarction in patients with acute coronary syndrome
Biochemia Medica 22 225-236 - 2012.

Q1

25. Viktor Peršić, Marko Boban, Gordana Laškarin, Vesna Pehar-Pejčinović, Bojan Miletić, Alenka Brozina, Dijana Travica, Marijana Rakić.
Suvremeni programi kardiološke rehabilitacije u globalnom bremenu kardiovaskularnih bolesti.
Medicina Fluminensis 48 395-402 - 2012.

26. Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Ilić Tomas, Maja; Sotošek, Stanislav; Laškarin, Gordana; Dominović, Marin; Tulić, Vera; Dordević, Gordana; Šustić, Alan; Mrakovčić Šutić, Ines
Different perforin expression in peripheral blood and prostate tissue in patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer
Scandinavian Journal of Immunology 74 368-376 - 2011.

Q1

27. Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Rakić, Marijana; Travica Samsa, Dijana; Raljević, Damir; Pehar Pejčinović, Vesna; Miškulin, Rajko; Rukavina, Daniel
Perforin-mediated cytotoxicity in non-ST elevation myocardial infarction
Scandinavian Journal of Immunology 74 195-204 - 2011.

Q1

28. Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Peršić, Viktor; Travica Samsa, Dijana; Rakić, Marijana; Pehar Pejčinović, Vesna; Hajdin, Jelena; Včev, Aleksandar; Laškarin, Gordana
Perforin expression after acute myocardial infarction : a pilot study
Collegium Antropologicum 35 161-166 - 2011.

Q2

29. Danijela, Veljković Vujaklija, Biserka, Mulac-Jeričević, Gordana, Laškarin, Marin, Dominović, Tamara, Tijanic, Suzana, Sršen Medančić, Daniel, Rukavina
Immunoregulation by Cytolytic Pathways, Mucins and Progesterone at the Maternal -Fetal Interface
Advances in Neuroimmune Biology 2 31-40 - 2011.

Q1

30. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Sršen Medančić, Suzana; Solinas, Graziella; Rukavina, Daniel
Tumor-associated glycoprotein (TAG-72) is a natural ligand for the C-type lectin-like domain that induces anti-inflammatory orientation of early pregnancy decidual CD1a+ dendritic cells
Journal of Reproductive Immunology 88 12-23 - 2011.

Q1

31. Ružić. Alen, Miletić. Bojan, Ružić, Tatjana, Peršić, Viktor, Laškarin, Gordana
Regular dog-walking improves physical capacity in elderly patients after myocardial infarction
Collegium Antropologicum Supl.2 73-75 - 2011.

Q2

32. Veljković-Vujaklija, Danijela; Gulić, Tamara; Sučić, Sonja; Nagata, Kinya; Ogawa, Kazuyuki; Laskarin, Gordana; Saito, Shigeru; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
First trimester pregnancy decidual natural killer cells contain and spontaneously release high quantities of granulysin
American Journal of Reproductive Immunology 66 363-372 - 2011.

Q1

33. Mrakovčić-Šutić, Ines; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Župan, Željko; Šustić, Alan
Early changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in severe traumatic brain-injured patients
Scandinavian Journal of Immunology 72 57-65 - 2010.

Q1

34. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Medančić-Sršen, Suzana; Rukavina, Daniel
Regulation of NK-cell function by mucins via antigen-presenting cells
Medical Hypotheses 75 541-543 - 2010.

Q2

35. Allavena, Paola, Chieppa, Marcello, Bianchi, G, Solinas, Graziella, Fabbri, M, Laškarin, Gordana, Mantovani, Alberto
Engagement of the mannose receptor by tumoral mucins activates an immune suppressive phenotype in human tumor-associated macrophages
Clinical and Developmental Immunology 2010 5471-5479 - 2010.

Q2

36. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vukelić, Petar; Veljković, Daniela; Gulić, Tamara; Haller, Herman; Rukavina, Daniel
Phenotype of NK cells and cytotoxic/apoptotic mediators expression in ectopic pregnancy
American Journal of Reproductive Immunology 64 347-358 - 2010.

Q1

37. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Mantovani, Alberto; Allavena, Paola; Haller, Herman; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
Decidual natural killer cell tuning by autologous dendritic cells
American Journal of Reproductive Immunology 59 433-445 - 2008.

Q1

38. Laškarin, Gordana; Kämmerer, Ulrike; Rukavina, Daniel; Thomson, Angus; Fernandez, Nelson; Blois, Sandra
Antigen-presenting cells and materno-fetal tolerance: an emerging role for dendritic cells
American Journal of Reproductive Immunology 58 255-267 - 2007.

Q1

39. Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Juretić Franković, Koraljka; Sotošek Tokmadzić, Vlatka; Strbo, Nataša; Bedenicki, Ivica; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Rukavina, Daniel
Early pregnancy decidual lymphocytes beside perforin use Fas ligand (FasL) mediated cytotoxicity
Journal of Reproductive Immunology 73 108-117. - 2007.

Q1

40. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laškarin, Gordana; Zamolo, Gordana; Massari, Dražen; Rukavina, Daniel
Analysis of perforin expression in peripheral blood and lesions in severe and mild psoriasis
Journal of Dermatological Science 47 29-36 - 2007.

Q1

41. Tabiasco, Julie; Rabot, Magali; Aguerre-Girr, Marise; El Costaa, H.; Berrebia, A.; Parant, O.; Laskarin, Gordana; Juretić, Koraljka; Bensussan, A.; Rukavina, Daniel; Le Bouteiller, Philippe
Human decidual NK cells : unique phenotype and functional properties - A Review
Placenta 27 S34-S39 - 2006.

Q1

42. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Bedenicki, Ivica; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Podack, Eckhard R; Rukavina, Daniel
Short term cytolytic mediators expression in decidual lymphocytes is enhanced by IL-15
American Journal of Reproductive Immunology 55 217-225 - 2006.

Q1

43. Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Ledee Bataille, Nathalie; Chaouat, Gerard; Rukavina, Daniel
Physiological Role of IL-15 and IL-18 at the Maternal-Fetal Interface.
Chemical Immunology and Allergy 89 10-25 - 2005.

Q2

44. Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Rukavina, Daniel
Perforin and Fas/FasL Cytolytic Pathways at the Maternal-Fetal Interface
American Journal of Reproductive Immunology 54 241-248 - 2005.

Q1

45. Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Marchezi, F.; Allavena, P.; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence of functional mannose receptor on macrophages at the maternal-fetal interface
Human Reproduction 4 1057-1066 - 2005.

Q1

46. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Zamolo, Gordana; Žauhar, Gordana; Rukavina, Daniel
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin-infiltrating cells in patients with lichen planus
British Journal of Dermatology 151 433-439 - 2004.

Q1

47. Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel
An insight in the dendritic cells at the maternal-fetal interface
American Journal of Reproductive Immunology 52 350-355 - 2004.

Q1

48. Chieppa M, Bianchi G, Doni A, Del Prete A, Sironi M, Laskarin G, Monti P, Piemonti L, Biondi A, Mantovani A, Introna M, Allavena P.
Cross-Linking of the Mannose Receptor on Monocyte-Derived Dendritic Cells Activates an Anti-Inflammatory Immunosuppressive Program
Journal of Immunology 171 4552-4560 - 2003.

Q1

49. Laškarin, Gordana; Sotosek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Bogovic, Tatjana; Szekeres-Bartho, Julia; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Progesterone Induced Blocking Factor (PIBF) Mediates Progesterone Induced Suppression of Decidual Lymphocyte Cytotoxicity
American Journal of Reproductive Immunology 48 201-210 - 2002.

Q1

50. Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Tsuji, Yoshiyuki; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Koyama, Koji; Okamura, Haruki; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
IL-18 is present at the maternal-fetal interface and enhances cytotoxic activity of decidual lymphocytes
American Journal of Reproductive Immunology and Microbiology 48 191-200 - 2002.

Q1

51. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana
Immunobiology of reproduction : Role of uniquely abundant NK cells in the placenta
Clinical Immunology Newsletter 19 59-61 - 1999.

52. Faust, Zsuzsa; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel; Szekeres-Bartho, Julia
Progesterone-Induced Blocking Factor inhibits degranulation of natural killer cells
American Journal of Reproductive Immunology 42 71-75 - 1999.

Q1

53. Sotošek V, Laškarin G, Štrbo N, Dohr G, Blaschitz A, Podack ER, Rukavina D.
Decidual macrophages are the population of decidual adherent cells which regulates perforin expression in cytolytic cells.
Am J Reprod Immunol 52 76-82 - 1999.

Q1

54. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Modulation of perforin expression in the decidual and peripheral blood cytotoxic lymphocytes in culture
American Journal of Reproductive Immunology 42 14-21 - 1999.

Q1

55. Laškarin, Gordana; Faust, Zsuzsa; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel
Progesterone directly and indirectly affects perforin expression in cytolytic cells
American Journal of Reproductive Immunology and Microbiology 42 312-320 - 1999.

Q1

56. Rukavina, Daniel; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana
Recent advances in immunology of early pregnancy (Nove spoznaje iz imunologije trudnoće)
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics 7 77-83 - 1998.

57. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Rubeša, Gordana; Štrbo, Nataša; Bedenicki, Ivica; Manestar, Darko; Glavaš, Mario; Christmas, Stephen E.; Podack, Eckhard R.
Age related decline of perforin expression in human cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells
Blood 92 2410-2420 - 1998.

Q1

58. Gudelj, Lea; Christmas, Stephen E.; Laškarin, Gordana; Johnson, Peter M.; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Membrane phenotype and expression of perforin and serine esterases by CD3- peripheral blood and decidual granular lymphocyte-derived clones
American Journal of Reproductive immunology 38 162-167 - 1997.

Q1

59. Faust, Zsuzsa; Laškarin, Gordana; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel
A Perforin Pozitiv Lymphocytak aranyanak valtozasa Terhesseg Soran Periferias Verben es Deciduaban( Perforin positive lymphocytes in peripheral blood and decidua during pregnancy )
Abstract book 1997./ Kemeny Lajos (ur.). - Szeged, Mađarska, p. 134-140 1997. 134-140 - 1997.

60. Rukavina, Daniel; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana; Balen-Marunić, Sanja; Vlastelić, Ivica
Physiology and pathophysiology of perforin mediated cytotoxicity
IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD) = IV. Tudomanyos konferenciaja / Bela, Csaba ; Janos, Szilagyi (ur.). - Debrecen : TAIM , 1997;134-139. 1997 134-139 - 1997.

Znanstvene knjige

1.
Sršen Medančić, Suzana; Juretić Franković, Koraljka; Veljković, Danijela; Laškarin, Gordana; Dupor, Jana; Rukavina, Daniel
Embryo implantation: from basis to clinics (University handbook)
Cytolytic and apoptotic signalling pathways at the maternal-fetal interface; p.119-131 Rukavina, Daniel, Chaouat, Gerard Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2006.
2.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Ledee Bataille, Nathalie; Chaouat, Gerard; Rukavina, Daniel.
Immunology of Reproduction (CC book)
Physiological Role of IL-15 and IL-18 at the Maternal-Fetal Interface. Chemical immunology and allergy, 2005;89:10-25. Markert, Udo Karger Basel - 2005.
3.
Rukavina, Daniel; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana; Balen-Marunić, Sanja; Vlastelić, Ivica
IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD)
Physiology and pathophysiology of perforin mediated cytotoxicity, IV. Tudomanyos konferenciaja, 1997;pp.134-139. Bela, Csaba; Janos, Szilagyi TAIM Debrecen - 1997.

Pozvana predavanja

1. Laškarin Gordana, Klinika za pedijatriju, Zavod za dječju reumatologiju, KBC Zagreb
Usmjeravanje imunološkog odgovora imunim kompleksima – stvaranje protutijela na biološki lijek.
Zagreb, Hrvatska - 3.5.2018.
2. Laškarin Gordana. Strategy for allergic diseases in Croatia / Strategija zbrinjavanja alergijskih bolesti u RH. in org. Croatian Referal Centre for Clinical Allergology University Hospital “Sv. Duh”, Croatian Society for Allergology and Clinical Immunology, Croatian Medical association, Committee on Allergology, Clinical Imunology and Biological Preparations, Croatian Academy of Sciences and Art and Croatian Association of Primary Healthcare Providers.
Heat shock protein and adaptation to stressor triggers.
Zagreb, Hrvatska - 17.11.2017.
3. Laškarin Gordana, Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju, KBC Zagreb
Bjelančevine toplinskog šoka u patogenezi reumatoloških oboljenja.
Zagreb, Croatia - 24.10.2017.
4. Laškarin, Gordana, Gulić Tamara, Rukavina D. 19th symposium, Hormones and cytokines in inflammation and pregnancy, u organizaciji HAZU, Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci, Hrvatske akademije medicinskih znnosti-ogranak Rijeka, Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta, KBC Rijeka i Hrvatskog liječničkog zbora - ogranak Rijeka.
Inflammation mediated by heat shock proteins.
Rijeka, Hrvatska - 12.9.2017.
5. „10. RA Akademija”, u organizaciji Roche
Imunološke spoznaje o zamjeni originalnog biološkog lijeka biosličnim
Zagreb, Hrvatska - 13.5.2017.
6. Laškarin, Gordana. Skup Nova saznanja o zamjeni originalnog infliksimaba biosličnim lijekovima, u organizaciji tvrtke MSD.
Imunološki aspekti međusobne zamjene bioloških lijekova.
Zagreb, Hrvatska - 5.12.2016.
7. “Cycle meeting” -Edukacija za MSD djelatnike o novostima u znanstvenom polju imunologije u skladu s najvišim medicinskim standardima, organizaciji MSD
Imunološki aspekti zamjene originalnog lijeka biosličnim lijekom
Lovran, Hrvatska - 1.9.2016.
8. Laškarin, Gordana. 6. Kongres Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje s međunarodnim sudjelovanjem / 6th Croatian Congress of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation
Translacijsko istraživanje - Ishemijska bolest srca.
Opatija, Hrvatska - 13.6.2014.
9. Laškarin, Gordana. Tečaj I kategorije: Ishemijska bolest srca: Što (ne) znamo o infarktu miokarda i angini pektoris?, Rijeka, Hrvatska u organizaciji Hrvatskog liječničkogzbora, Podružnice Rijeka, 18-19. veljače 2011.
Imunološki aspekti akutnog infarkta miokarda.
Rijeka, Hrvatska - 18.2.2011.
10. Laškarin Gordana. Trajna medicinska edukacija, u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora –podružnice Rijeka, medicinski fakultet, Rijeka, 26.10.2010.
Dendritičke stanice na spoju majčinih i fetalnih tkiva tijekom rane trudnoće.
Rijeka, Hrvatska - 26.10.2010.
11. Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Vlastelić, Ivan, Haller, Herman, Rukavina, Daniel. Book of abstracts of the 12th International Symposium for Immunology of Reproduction, Varna, Bulgaria, 2009. June 25-27. p 44, Sekcija Cellular and molecular factors and mechanismsin implantation and pregnancy, Plenary lectures.
Dendritic cells and the maternal fetal interface.
Varna , Bugarska - 25.6.2009.
12. Laškarin, Gordana. 2008 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Abstract book / Rabatić, Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2008. p. 17.
Decidual dendritic cells: enemies or friends of pregnancy?
Šibenik, Hrvatska - 9.10.2008.
13. Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka, Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Philippe Le Bouteiller; Rukavina, Daniel. Book of Abstracts of the VIth European Congress of Reproductive Immunology / Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (ur.). -, Moscow, Russia, June 30 –July 3. MEDI Expo 2008, 2008.p. 31-32. (ISBN: 978-5-94943-043-9).
Killing of decidual dendritic cells by autologous decidual NK cells.
Moskva, Rusija - 30.6.2008.
14. Laškarin, Gordana. Mjesečni sastanak Hrvatskog imunološkog društva
Izražaj i uloga manoznog receptora na materno-fetalnoj plohi.
Zagreb, Hrvatska - 29.11.2006.
15. Laškarin, Gordana. Molecular Mechanisms of Implantation, Second EMBIC Summer School, Abstract book  / Szekeres-Bartho, Julia (ur.). - Pecs: University of Pecs, 2006. Section: Meet the expert 2: Isolation of endothelial, stromal and dendritic cells.
Isolation of decidual dendritic cells.
Pečuh Mađarska - 30.6.2006.
16. Laskarin, Gordana; Sotosek, Vlatka; Bogovic, Tatjana; Cupurdija, Kristijan; Randic, Ljiljana; Podack Echard; Rukavina, Daniel. VIII International Congress of Reproductive Immunology, Section: Informational mediators in pregnancy. Am. J. Reprod. Immunol. 2001:46:40.
Progesterone mediated regulation of cytolytic potential of decidual lymphocytes.
Opatija, Hrvatska - 2.7.2001.
17. Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel. 2000. Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva, Knjiga sažetaka / Marotti, T. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2000. str. 4-4.
Utjecaj progesterona i citokina na regulaciju citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita (The effect of progesterone and cytokines in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes).
Zagreb, Hrvatska - 15.12.2000.
18. Laškarin, Gordana. 4th Croatian International Scientific Symposium, European Medical Student Association (EMSA)
Immunological functions of progesterone in pregnancy
Rijeka, Hrvatska - 7.4.2000.
19. Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel. International Federation of Placenta Association Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group (joint meeting), Abstract book: Section - Role of cytokines/immune cells at the interface.
Immunological roles of progesterone.
Schladming, Austrija - 26.9.1999.

Kongresna priopćenja

1.
Laskarin Gordana,Kehler Tatjana, Persic Viktor, Aralica Merica Božena Ćurko-Cofek, Rogoznica Marija, Rosović Ivan, Tamara Kauzlaric-Zivkovic Rusac-Kukić  Sandra
Granulysin mediated cytotoxicity and its serum concentration in patients with knee osteoarthritis abstract, in Abstracts of Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2019, Madrid, 12-15.06.2019, in Annals of the Rheumatic Diseases, The EULAR Journal 2019. vol. 78, Suppl. 2, p. A1869, No. AB0797 Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2019. Madrid - 14.6.2019. http://congress.eular.org/myUploadData/files/eular_2019_abstracts_lores.pdf
2.
Laskarin Gordana,Gulić Tamara, Glavan Gačanin Lana, Rukavina Daniel
Weakened granulysin-mediated trophoblast apoptosis in blighted ovum and missed abortion. poster, Abstract book p 51. Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Zadar, Croatia - 19.10.2018.
3.
Knežević Daniel, Kuharić Janja, Valenčić Lara, Grabušić Kristina, Laškarin Gordana, Sotošek Tokmadžić Vlatka
Cytotoxic potential of natural killer cells in patients with coronary heart disease undergoing CABG with regards to interleukin-18 poster, Abstract book, p 26-27. The 12th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation "Homeostasis-from Cell to Organ" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 30.9.2018.
4.
Laskarin Gordadana, Kehler tatjana, Dominović Marin, Persic Viktor, Rusac Sandra, Rosovic Ivan, Rukavina Daniel
Peripheral blood NK cells of patients with osteoarthritis mediate granulysin dependent apoptosis of K-562 cells poster, Abstract book, str. 39. The 12th Annual Symposium of the Croatian Physiological Society with international participation "Homeostasis-from Cell to Organ" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 30.9.2018.
5.
Kehler Tatjana, Laškarin Gordana, Peršić viktor, Rogoznica Marija, Rusac-Kukić Sandra, Kauzlarić Živković Tamara, Legović Dalen, Rukavina Daniel.
Citotoksički i pro-upalni posrednik granulizin je u pozitivnom međuodnosu s jačinom boli u koljenu bolesnica s osteoartritisom. poster, Reumatizam 2017; 64(Supl 1)79-90, str. 81. XIX. kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a Dubrovnik, Hrvatska - 28.10.2017.
6.
Laškarin Gordana, Dominović Marin, Kehler Tatjana, Peršić viktor, Rogoznica Marija, Legović dalen, Rukavina Daniel.
The increase of Cytotoxic over regulatory form of granulysin in peripheral blood lymphocytes of patients with osteoarthritis. poster, Abstract book, p 58. Anual Meeting of the Croatian Immunological Society with EFIS on Tour Zagreb, Croatia - 20.10.2017.
7.
Dominović Marin, Laškarin Gordana, Rukavina Daniel.
Colocalization of cytotoxic dynamic duo- granulysin and perforin of decidual lymphocytes and their influence on different cell death types during cytotoxicity assay. poster, Abstract book, p 47. Anual Meeting of the Croatian Immunological Society with EFIS on Tour Zagreb, Croatia - 20.10.2017.
8.
Rosovic Ivan, Laskarin Gordana, Persic Viktor, Pehar-Pejcinovic Vesna, Travica Samsa Dijana, Rakic Marijana, Rukavina D.
Fluctuation of leukocyte subpopulations in peripheral blood of patients with NSTEMI and their recrutment in myocardium following acute coronary event. poster, Abstract book, p31. 2. Regional Congress of the Physiological Societies and 4. Congress of Croatian Physiological Society Dubrovnik, Croatia - 23.9.2017.
9.
Dominović Marin, Laškarin Gordana, Rukavina Daniel.
Maternal Love: Decidual lymphocytes possess lower cytotoxic potential. usmena prezentacija 19th symposium, Hormones and cytokines in inflammation and pregnancy Rijeka, Croatia - 12.9.2017.
10.
Glavan Gačanin Lana, Laškarin Gordana.
Immunological process at the maternal-embryonal interface of missed abortion and anembryonic pregnancy. usmena prezentacija 19th symposium, Hormones and cytokines in inflammation and pregnancy Rijeka, Croatia - 12.9.2017.
11.
Laskarin Gordana, Kehler Tatjana, Dominovic Marin, Persic Viktor, Rogoznica Marija, Rukavina Daniel
Distribution and intracellular setting of granulysin in women with knee osteoarthritis. poster, SAT009 Annual European Congress of Rheumatology, Eular 2017 Madrid, Spain - 17.6.2017.
12.
Laskarin, Gordana; Kehler, Tatjana; Massari, Drazen; Dominovic, Marin; Legovic, Anita; Rogoznica, Marija; Persic, Viktor; Rukavina, Daniel.
Expression of cytotoxic mediator granulysin in patients with osteoarthritis. usmena prezentacija XVIII.godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog drtva HLZ-a, Reumatizam 2016;63(Suppl.1):110 Šibenik, Hrvatska - 20.10.2016.
13.
Kehler, Tatjana; Laskarin, Gordana; Massari, Dalen; Legovic, Anita; Rogoznica, Marija.
Psoriasis utcome of herapy with anti-TNF agents - case report. poster XVII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a, Reumatizam 2015;62(Suppl.1):114. Poreč, Hrvatska - 15.10.2015.
14.
Dominovic, Marin, Gulic, Tamara, Glavan Gacanin, Lana, Laskarin, Gordana, Szekeres Bartho, Julia, Rukavina, Daniel.
Effect of Heat Shock Protein 70 on granulysin and perforin expression in normal human first trimester decidual NK cells. , poster 2014. Annual meeting of the Croatian immunological Society, Booh of Abstracts p 57/58 Krk, Hrvatska - 17.10.2014.
15.
Gulic, Tamara; Laskarin, Gordana; Glavan Gacanin, Lana; Haller, Herman; Rukavina, Daniel.
Modulation of heat shock protein 70 and CD91 expression with the specific action of progersterone, interleukin 2 and interleukin 15 in decidual mononuclear cells. poster 2014. Annual meeting of the Croatian immunological Society, Book of Abstracts, p30/31 Krk, Hrvatska - 17.10.2014.
16.
Glavan Gacanin, Lana; Gulic, Tamara; Laskarin, Gordana; Haller, Herman; Rukavina, Daniel.
The significance of gp96 and Toll-Like Receptor 4 expression at the maternal-fetal interface of early pathological pregnancies. poster Annual meeting of the Croatian immunological Society, Book of abstracts, p 67/68 Krk, Hrvatska - 17.10.2014.
17.
Kuharić, Jana; Sokolić, Jadranko; Medved, Igor; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ljubotina, Mirjana; Rosović, Ivan; Laškarin, Gordana; Župan, Željko; Šustić, Alan.
Effect of interleukin-18 on natural killer cell cytotoxic potential in patients with coronary heart disease during CABG. , 13-15. lipnja 2014. Opatija, Hrvatska. usmena prezentacija 6th Croatian Congress of Anesthesiology and Intensive Care Medicine With International Participation Opatija, Hrvatska - 13.6.2014.
18.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka, Laškarin, Gordana, Mahmutefendić, Hana, Lučin, Pero, Mrakovčić-Šuti,ć Ines, Župan, Željko, Šustić, Alan.
Neuroimmunomodulation in severe traumatic brain injured patients. usmana prezentacija 6th Croatian Congress of Anesthesiology and Intensive Care Medicine With International Participation Opatije, Hrvatska - 13.6.2014.
19.
Dominovic Marin, Veljkovic Vujaklija Danijela, Laskarin Gordana, Glavan Gracanin Lana, Rukavina Daniel
Granulysin expression and colocalization with perforin in decidual and peripheral blood lymphocytes of the first trimester pregnancy poster 11th Congres of European Society for Reproductive Immunology (ESRI) meeting, Am. J. Reprod. Immunol, Special Issue – The Pathophysiology of Preeeclampsia, Guest editors: Shigeru Saito and Pierre-Yves Robillard, 2014; Vol. 101-102, p50, P21 (CC) Budapest, Hungary - 1.1.2014.
20.
Glavan Gracanin Lana, Gulic Tamara, Laskarin Gordana, Haller Herman, Rukavina Daniel
Presence of gp96, both forms of Hsp70 and their receptors CD91 and TLR4 at the maternal-fetal interface of blighted ovum and missed abortion poster 11th Congres of European Society for Reproductive Immunology (ESRI) meeting, Am. J. Reprod. Immunol, Special Issue – The Pathophysiology of Preeeclampsia, Guest editors: Shigeru Saito and Pierre-Yves Robillard, 2014; Vol. 101-102, p50, P22 (CC) Budapest, Hungary, - 1.1.2014.
21.
Gulic Tamara, Laskarin Gordana, Glavan Gracanin Lana, Haller Herman, Rukavina Daniel
Progesterone-induced blocking factor affects the expression of Hsp70 family members and TLR4 at normal early pregnancy implantation poster 11th Congres of European Society for Reproductive Immunology (ESRI) meeting, Am. J. Reprod. Immunol, Special Issue – The Pathophysiology of Preeeclampsia, Guest editors: Shigeru Saito and Pierre-Yves Robillard, 2014; Vol. 101-102, p51, P23 (CC) Budapest, Hungary - 1.1.2014.
22.
Rukavina Daniel, Laskarin Gordana, Gulic Tamara, Glavan Gracanin Lana, Haller Herman
Regulation of glycoprotein 96 and CD91 with the specific action of progesterone, interleukin 2 and interleukin 15 in the first-trimester decidual leukocytes poster 11th Congres of European Society for Reproductive Immunology (ESRI) meeting, Am. J. Reprod. Immunol, Special Issue – The Pathophysiology of Preeeclampsia, Guest editors: Shigeru Saito and Pierre-Yves Robillard, 2014; Vol. 101-102, p55, P32 (CC) Budapest, Hungary - 1.1.2014.
23.
Gulic, Tamara, Redzovic, Arnela, Laskarin, Gordana, Glavan Gacanin, Lana, Haller, Herman, Rukavina, Daniel.
Possible interaction of gp96 and its receptors CD91 at the maternal fetal interface. Poster 17th International Summer School on Immunology; Immune ystem: genes, receptors and regulation, September, 14-21, 2013., Rabac, Croatia. Abstract book / Busslinger, Meinrad (ur.). - Rijeka : Medicinski fakultet, Rijeka, 2013. 66-67. Rabac, Hrvatska - 14.9.2013.
24.
Gulic, Tamara, Laskarin, Gordana, Redzovic, Arnela, Djordjevic, Predrag, Rukavina, Daniel.
The role of gp 96 and its receptors CD91 and TLR4 at maternal fetal interface of early human pregnancy. Oral presentation 2012 Annual meeting of the Croatian immunological Society, October, 05-06. 2012. Marija Bistrica, Croatia, Book of Abstracts / Polić, Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo , 2012. p. 23/24. Marija Bistrica, Hrvatska - 5.10.2012.
25.
Laskarin Gordana, Travica-Samsa Dijana, Rakic Marijana, Fisic Elizabeta, Persic Viktor.
Expression of IL-18 in the peripheral blood of patients with acute myocardial infarction. Poster presentation. 2012 Annual meeting of the Croatian immunological Society, October, 05-06. 2012. Marija Bistrica, Croatia, Book of Abstracts / Polić, Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo , 2012. p. 35/36. - 5.10.2012.
26.
Laškarin, Gordana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Travica Samsa, Dijana, Rakić, Marijana, Raljević, Damir, Pehar-Pejčinović, Vesna.
Granulysin - mediated cytotoxicity in the peripheral blood of patients with non-ST segment elevation myocardial infarction. Usmena prezentacija 2011 Annual meeting of the Croatian immunological Society, October, 07-09, 2011, Rabac, Croatia, Book of abstracts / Polić Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo , 2011. p. 37. Rabac, Hrvatska - 7.10.2011.
27.
Gulic Tamara, Laskarin Gordana, Redzovic Arnela, Rukavina Daniel.
Expression of HSP90 family members and their receptors at maternal fetal interface of early healthy human pregnancy. Poster presentation. 2011 Annual meeting of the Croatian immunological Society, October, 07-09, 2011, Rabac, Croatia, Book of abstracts / Polić Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo , 2011. p. 45. Rabac, Hrvatska - 7.10.2011.
28.
Massari Dražen, Prpić-Massari Larisa, Kehler Tatjana, Kaštelan Marija, Peršic Viktor, Ružić Alen, Laškarin Gordana.
Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis. Poster presentation. 2011 Annual meeting of the Croatian immunological Society, October, 07-09, 2011, Rabac, Croatia, Book of abstracts / Polić Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo , 2011. p. 46. Rabac, Hrvatska - 7.10.2011.
29.
Miletić Bojan, Peršić Viktor, Ružić Alen, Zaputović Luka, Laškarin Gordana.
Correlation of plasma cardiac troponin and frequency of perforin expressing lymphocytes in peripheral blood of patients with myocardial infarction. Poster presentation. 2011 Annual meeting of the Croatian immunological Society, October, 07-09, 2011, Rabac, Croatia, Book of abstracts / Polić Bojan (ur.). - Rijeka : Hrvatsko imunološko društvo , 2011. p. 47. Rabac, Hrvatska - 7.10.2011.
30.
Sotošek Tokmadžic Vlatka, Laškarin Gordana, Mahmutefendic Hana, Lučin Pero, Mrakovčić-Šutić Ines, Župan Željko, Šustic Alan.
Neuroimmunomodulation in severe traumatic brain injured patients. Poster 4th European-American Anesthesia Conference, May, 25-28, 2011 Dubrovnik, Croatia, Signa Vitae; 2011;6(1):75. Dubrovnik, Hrvatska - 25.5.2011.
31.
Gordana, Laškarin, Redžović, Arnela, Vlastelić, Ivan, Haller Herman, Rukavina, Daniel
Expression and regulation of CD91 at the maternal fetal interface Poster Annual Meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology in co-operation with the national societies from Croatia, Czech Republic, Hungary, Slovakia and Slovenia, December 3-5, 2010, Vienna, Austria, Book of abstracts / Rudolf Valenta (ur.). Opatija, Hrvatska - 3.12.2010.
32.
Klarić, Igor, Miletić, Silvija, Španjol – Pandelo, Iva, Laškarin, Gordana, Rosović, Ivan, Peršić, Viktor, Ružić, Alen
Zeleni čaj – nove spoznaje na tragu tradicionalnih isustava Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, P10.5. Opatija, Hrvatska - 22.10.2010.
33.
Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana, Miletić, Bojan, Pehar-Pejčinović, Vesna.
Athlete's heart – physiologycal or pathological left ventricular hypertrophy? Usmena presentacija 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book, in Liječnički vjesnik, Suplement / Anić Branimir (ur.). Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2010. p128. Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
34.
Klarić, Igor, Laškarin, Gordana, Pejčinović-Pehar, Vesna, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Opstruktivna apneja u snu – na razmeđi pretilosti, kvalitete života, pobola i preživljenja / Obstructive sleep apnea – at the the crossroad of obesity, quality of life, morbidity and survival. Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book / Anić Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Liječnički vijesnik, suplement, 2010. p. 116-117.P10,4 Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
35.
Klarić, Igor, Miletić, Silvija, Španjol – Pandelo, Iva, Laškarin, Gordana, Rosović, Ivan, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Green teaa – new knowledge on the trace of traditional experiences. Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book / Anić Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Liječnički vijesnik, suplement, 2010. p.117, P10.5. Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
36.
Raljević, Damir, Pehar-Pejčinović, Vesna, Miletić, Bojan, Laškarin, Gordana, Kovačević, Nenad, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Cocoa polaphenols in reducing cardiovascular risk.  Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book / Anić Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Liječnički vijesnik, suplement, 2010. p.118, P10.6. Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
37.
Rosović, Ivan, Miletić, Silvija, Španjol-Pandelo, Iva, Raljević, Damir, Laškarin, Gordana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Sexual activity after myocardial infarction. Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book / Anić Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Liječnički vijesnik, suplement, 2010. p.119, P10.7. Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
38.
Miletić, Silvija, Njegovan, Marina, Laškarin, Gordana, Klarić, Igor, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Polycystic ovary syndrome: a major unrecognized cardiovascular risc factor in women. Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book / Anić Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Liječnički vijesnik, suplement, 2010. p.120, P10.8. Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
39.
Travica Samsa Dijana, Persic Viktor, Ruzic Alen, Miletic Bojan, Rakic Marijana, Raljevuc Damir, Pehar Pejcinovic Vesna, Laskarin Gordana.
Frequencies and activation of NK cell subsets differ between patients with myocardial infarction in respects to percutaneous coronary intervention. Poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation, October 21-24., 2010, Opatija, Croatia, Abstract book / Anić Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, Liječnički vijesnik, suplement,  2010. p12-13, P1.1. Opatija, Hrvatska - 21.10.2010.
40.
Njegovan M, Miletić B, Pehar-Pejčinović V, Laškarin G, Ružić T, Peršić V, Ružić A.
Kardiovaskularni rizik i rana kardiološka rehabilitacija u procesu žalovanja. poster 8th Congress of Cardiac Society with International Participation,  Abstract book, p101-102; P9.1. Opatia, Croatia, - 21.10.2010.
41.
Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Sršen Medančić, Suzana, Haller, Herman, Rukavina, Daniel.
Progesterone induced blocking factor (PIBF) downregulates CD91 heat shock receptor expression on decidual activated dendritic cells and NK cells. Usmena prezentacija Annual meeting of the Croatian immunological society, September, 23-26, 2010; Mali Lošinj, Croatia; Book of abstracts / Rabatić Sabina (ur.).Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2010. p. 14-14 Mali Lošinj, Hrvatska - 23.9.2010.
42.
Srsen Medančić Suzana, Laskarin Gordana, Redžović Arnela, Vlastelić Ivan, Rukavina Daniel.
Mucine 1 supports alternative activation of tissue specific decidual CD14+ cells with properties to restrict proliferation of NK cells poor with cytotoxic mediators. Poster 2010. Annual meeting of the Croatian immunological Society, September, 23-26, 2010, Mali Lošinj, Croatia, Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2010. p. 43. Mali Lošinj, Hrvatska - 23.9.2010.
43.
Travica Samsa Dijana, Laškarin Gordana, Peršić Viktor, Ružić Alen, Miletić Bojan,Rakić Marijana, Raljević Damir, Pehar Vesna, Rukavina Daniel.
Perforin mediated cytotoxicity in the development of non ST-elevation myocardial infarction. Poster 2010. Annual meeting of the Croatian immunological Society, September, 23-26, 2010, Mali Lošinj, Croatia, Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2010. p. 40. Mali Lošinj, Hrvatska - 23.9.2010.
44.
Rakić Marijana, Peršić Viktor, Ružić Alen, Miletić Bojan, Travica Samsa Dijana, Raljević Damir, Pehar Vesna, Laškarin Gordana.
Anti-inflammatory effects of percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction. Annual meeting of the Croatian immunological Society, September, 23-26, 2010, Mali Lošinj, Croatia, Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2010. p. 39. Poster presentation. Poster presentation. 2010. Annual meeting of the Croatian immunological Society, September, 23-26, 2010, Mali Lošinj, Croatia, Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2010. p. 39. Mali Lošinj, Hrvatska - 23.9.2010.
45.
Raljević, Damir, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Miletić, Bojan, Travica Samsa, Dijana, Rakić Marijana, Pehar Pejčinović, Vesna, Laškarin, Gordana
Changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with myocardial infarction during a period of early medical rehabilitation. Poster EuroPRevent 2010, Praque, Check Republick, May 7-10, 2010. Electronic abstract book: Abstract 521. Prag, Češka Republika - 7.5.2010.
46.
Redžović A, Laškarin G, Haller H, Rukavina D.
Dendritic cells at the tubal implantation site resemble those of uterine decidua stimulated with TAG-72 in vitro. Usmena presentation Annual meeting of the Croatian immunological Society, September, 23-26, 2010, Mali Lošinj, Croatia, Book of Abstracts / Rabatić Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2010. p. 22. Mali Lošinj, Hrvatska - 1.1.2010.
47.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Rukavina, Daniel; Šustić, Alan.
Modulation of peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with severe brain injury. Poster Abstracts of Oral Presentations and Poster Sessions of the 22nd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine; Vienna, Austria, October, 11-14. 2009., u: Journal of Intensive Care Medicine. 2009. p. S73, P0274. Beč, Austrija - 11.10.2009.
48.
Laškarin, Gordana, Sršen-Medančić, Suzana, Redžović, Arnela, Vukelić, Petar, Gulić, Tamra, Vlastelić, Ivan, Haller, Herman, Rukavina, Daniel
Mucine 1 hampers the proliferation and the cytolytic mediators' expression in NK cells sustained by CD14+ antigen presenting cells at the maternal-fetal interface Usmena prezentacija 7th European Congress on Reproductive Immunology, Marathon, Greece, 2009. September 17-20. Journal of reproductive Immunology / Robertson, Sarah ; Ware Branch, D ; Saito, Shigeru (ur.).Nizozemska: Elsevier, 2009. 142-142, SOP 8. (CC) Marathon, Grčka - 17.9.2009.
49.
Gulić, Tamara, Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Vukelić, Petar, Rubeša, Željka, Dominović, Marin, Haller, Herman, Rukavina, Daniel
Granulysin expression in tubal ectopic pregnancy Poster 15th FEBS International Summer School on Immunology. September, 5-12, 2009, Abstract Book, Island of Hvar, Croatia, p66. Hvar, Hrvatska - 5.9.2009.
50.
Gulić, Tamara, Laškarin, Gordana, Rubeša, Željka, Haller, Herman, Rukavina, Daniel.
Expression of apoptotic mediator granulysin in tubal ectopic ptregnancy. Poster The first Croatian Congress of Allergology and Clinical Immunology with International Participation, Zagreb, Hrvatska, May 21-23. 2009. Zbornik Radova/Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za alerg Zagreb, Hrvatska - 21.5.2009.
51.
Vukelić, Petar; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Haller, Herman; Rukavina, Daniel.
The presence of apoptotic molecules Fas ligand and tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand at the maternal-fetal interface of ectopic pregnancy. Poster The first Croatian Congress of Allergology and Clinical Immunology with International Participation, Zagreb, Hrvatska, May 21-23. 2009. Zbornik Radova/Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za alerg Zagreb, Hrvatska - 21.5.2009.
52.
Sršen Medančić, Suzana; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel.
Decidual CD14+ antigen presenting cells are alternatively activated. Poster The first Croatian Congress of Allergology and Clinical Immunology with International Participation, Zagreb, Hrvatska, May 21-23. 2009. Zbornik Radova/Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za alerg Zagreb, Hrvatska - 21.5.2009.
53.
Laškarin, Gordana; Sršen-Medančić, Suzana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
The interaction between decidual CD14+ antigen presenting cells and NK cells under the influence of mucin 1. Poster Abstracts Book: First Croatian Congress of Allergology and Clinical Immunology with International Participation, Zagreb, Hrvatska, May 21-23. 2009. Zagreb, Hrvatska - 21.5.2009.
54.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Sršen Medančic, Suzana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel.
The influence of HSP 70 on decidual CD1a+ cells from the first trimester of a normal human pregnancy. Pster The first Croatian Congress of Allergology and Clinical Immunology with International Participation, Zagreb, Hrvatska, May 21-23. 2009. Zbornik Radova/Abstracts Book / Stipić Marković, Asja ; Čvorišćec, Branimir (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za alerg Zagreb, Hrvatska - 21.5.2009.
55.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Haller, Herman; Mulac-Jeričević, Biserka; Rukavina, Daniel.
Do antigen presenting cells help in removing tumor-associated glycoprotein-72 (TAG-72) from the maternal-fetal implantation site? Poster 2008 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Šibenik, Croatia, October, 9-12., Abstract book / Rabatić, Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2008. p 63. Šibenik, Hrvatska - 9.10.2008.
56.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan, Rukavina, Daniel.
Dendritic CD1a+ cells selectively govern NK cell population at the maternal-fetal interface. Poster 2008 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Šibenik, Croatia, October, 9-12., Abstract book / Rabatić, Sabina (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo, 2008. p 62. Šibenik, Hrvatska - 9.10.2008.
57.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Vlastelić, Ivan; Solinas, G; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.
Tumor Associated Glycoprotein-72 and mucin I show distinct impact on decidual dendritic cells functions. Poster Book of Abstracts: 22nd Annual Meeting: Diversity and Plasticity of the Innate Immune Response, Brescia, Italy, September 18th-20th, Final Programm and Abstract book / Sozzani, Silvano ; Mantovani, Alberto (ur.). 2008. p. 88, P.120. Brescia, Italija - 18.9.2008.
58.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel
Mutual cytotoxic reactions between decidual NK and dendritic cells poster 22nd Annual Meeting: Diversity and Plasticity of the Innate Immune Response, p. 88, P119 Brescia, Italija - 18.9.2008.
59.
Laskarin, G., Redzović, A., Rubesa, Z., Bedenicki, I., Veljkovic, D., Haller, H., Le Bouteiller, P., Rukavina, D.
Mutual cytotoxic reactions between decidual NK and dendritic cells. poster Book of Abstracts: 22nd Annua Meeting: Diversity and Plasticity of the Innate Immune Response, p. 88, P119. Brescia, Italija - 18.9.2008.
60.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka, Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Philippe Le Bouteiller; Rukavina, Daniel.
Killing of decidual dendritic cells by autologous decidual NK cells. Predavanje Book of Abstracts of the VIth European Congress of Reproductive Immunology / Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (ur.). -, Moscow, Russia, June 30 –July 3. MEDI Expo 2008, 2008.p. 31-32. (ISBN: 978-5-94943-043-9). Moskva , Rusija - 30.6.2008.
61.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Allavena, Paola; Solinas, G; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.
Tumor associated glycopreotein-72 affects the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cyto/chemokine production in CD1a+ dendritic cells. Usmena prezentacija Book of Abstracts of the VIth European Congress of Reproductive Immunology / Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (ur.). -, Moscow, Russia, June 30 –July 3. MEDI Expo 2008, 2008. 33-34 (ISBN: 978-5-94943-043-9). Moskva, Rusija - 1.1.2008.
62.
Sršen Medančić, Suzana; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Vlastelić, Ivan; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Alavena; Rukavina, Daniel.
Mucin I tune cytolytic mediators expression in decidual CD56+ cells via decidual CD14+ cells. Usmena prezentacija Book of Abstracts of the VIth European Congress of Reproductive Immunology / Scientific Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (ur.). -, Moscow, Russia, June 30 –July 3. MEDI Expo 2008, 2008. 32-33 (ISBN: 978-5-94943-043-9). Moskva, Rusija - 1.1.2008.
63.
Vukelić Petar, Redzovic Arnela, Laškarin Gordana, Haller Herman, Vlastelić Ivan, Le Bouteiller Ph. Rukavina Daniel.
Characterisation of ectopic pregnancy NK cells. Poster Abstract book: “4th Summer School- Advances in embryo implantation and pregnancy”, Barcelona, Spain, June 2-6 2008. Poster 31, p48. Barcelona, Španjolska - 1.1.2008.
64.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Mutual dendritic cell/NK interaction leads to their well balanced co-existence at the maternal-fetal interface Poster Abstract book of Annual meeting of the Craoatian Immunological Society, p 12 Crveni otok, Rovinj, Hrvatska - 19.10.2007.
65.
Veljković, Danijela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Mahmutefendić, Hana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
Granulysin expression and distribution in peripheral blood lymphocytes of first trimester pregnancy Poster Abstract book of Annual meeting of the Craoatian Immunological Society, p 55 Crveni otok, Rovinj, Hrvatska - 19.10.2007.
66.
Rubeša, Željka; Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Albrto; Rukavina, Daniel
Dendritic CD1a+ cells regulate the expansion of CD3+ cells at the maternal fetal interface Poster Abstract book of Annual meeting of the Craoatian Immunological Society, p 28 Crveni otok, Rovinj, Hrvatska - 19.10.2007.
67.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Đurić, Danijel; Rukavina, Daniel
Anti-inflammatory properties of early pregnancy decidual antigen presenting cells after the bindnig of natural ligands Poster Abstract book of Annual meeting of the Craoatian Immunological Society, p 42 Crveni otok, Rovinj, Hrvatska - 19.10.2007.
68.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Tumor associated glycoprotein-72 (TAG-72) orientates the immune response via CD1a+ dendritic cells Poster 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian physiolocical society with internatonal participation, Osijek, Croatia, September 19-22. 2007.Periodicum Biologorum / Vitale, Branko (ur.). Zg: Hrv. prirodoslovno društvo, 2007. 153 Osijek, Hrvatska - 19.9.2007.
69.
Rubeša, Željka; Laškarin, Gordana, Redžović, Arnela, Veljković, Danijela, Haller, Herman, Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Cytotoxicity of CD1a+ first trimester pregnancy decidual cells towards autologuos CD3+ cells Poster Abstract book: 3rd EMBIC Summer School / Markert, Udo (ur.).Jena : Friedrich Schiller Universitat, 2007. 45-45 Jena, Njemačka - 3.9.2007.
70.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Veljković, Danijela; Vlastelić, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Anti-inflammatory properties of decidual NK cells are mediated by CD1a+ cells Poster Abstract book: 3rd EMBIC Summer School / Markert, Udo, editor(s). Jena: Friedrich-Schiller Universitat, 2007. 43-43 Jena, Njemačka - 3.9.2007.
71.
Veljković, Danijela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlastelić, Ivan; Piccinni, Marie-Pierre; Saito, Shigeru; Rukavina, Daniel
Granulysin mediates long term cytolytic activity of the first trimester pregnancy decidual NK cells Poster Abstract book: 3rd EMBIC Summer School / Markert, Udo (ur.).Jena : Frierich Schiller Universitat, 2007. 51-51 Jena, Njemačka - 3.9.2007.
72.
Laškarin, Gordana; Redžović, Arnela; Rubeša, Željka; Juretic Frankovic, Koraljka; Veljković, Danijela; Vlastelić, Ivan; , Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Natural killer and dendritic cell interaction at the maternal-fetal interface Poster X International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, June, 10-14, 2007. Am. J. Reprod. Immunol. Vol. 57, p 448, ICRI-07-1-50. (CC)) Opatija, Hrvatska - 10.6.2007.
73.
Juretić Franković, Koraljka; Laškarin, Gordana; Haller, Herman; Vlastelić, Ivan; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel
Interactions between HLA-G molecule and decidual natural killer cells of human first trimester pregnancy Poster X International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, June 10-14, 2007. Am. J.Reprod. Immunol. Vol. 57, p 431, ICRI-07-1-15. (CC) Opatija, Hrvatska - 10.6.2007.
74.
Veljkovic, Danijela; Laskarin, Gordana; Haller, Herman; Saito, Sigeru; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel
Regulation of granulysin protein expression in decidual NK cells by Th1 cytokines and antigen presenting cells Poster X International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, June 10-14, 2007. Am. J. Reprod. Immunol. Vol. 57, p 449, ICRI-07-1-52. (CC) Opatija, Hrvatska - 10.6.2007.
75.
Rubeša, Željka; Laškarin, Gordana; Redžovic, Arnela; Veljković, Danijela; Haller, Herman; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel
Phenotypic and functional characteristic of the first trimester pregnancy decidual CD1a+ dendritic cells Poster X International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, June, 10-14, 2007. Am J Reprod Immunol Vol. 57, p 464, ICRI-07-2-81. (CC) Opatija, Hrvatska - 10.6.2007.
76.
Laskarin, Gordana, Redzovic, Arnela, Rubesa, Željka, Veljkovic, Danijela, Vlastelic, Ivan, Allavena, Paola, Mantovani, Alberto, Rukavina, Daniel.
Decidual CD1a+ cells are able to shape the percentage and functions of CD56 bright and CD3 cells at hthe maternal-fetal interface. Usmena prezentacija Abstract book of the 5th European Congress of Reproductive Immunology, Berlin, Germany, 30th August-2nd September, 2007.in  Am J Reprod Immunol 2007;58: p 234, POS 46. Berlin, Njemačka - 1.1.2007.
77.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Laskarin, Gordana; Brajac, Ines; Simonić, Edita; Stojnic Soša L.; Rukavina, Daniel.
Expression of cytolytic molecule perforin in peripheral blod of lichen planus patients. Poster 15th Meeting European Academy of Dermatology and Venereology. Rhodes Oct 2006 Rhodes, Grčka - 1.10.2006.
78.
Redžović, Arnela; Laškarin, Gordana; Rubeša, Željka; Vlasteli, Ivan; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Rukavina, Daniel.
Tumor associated glycoprotein-72 inhibits the maturation and induces anti-inflammatory properties of decidual CD1a+ dendritic cells. Poster X International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia, June 10-14, 2007. in Am. J.Reprod. Immunol./ Beaman, Kenneth ; Rukavina, Daniel (ur.). - Oxford : Blackwell Publishing Ltd;  2007;57: 463, ICRI-07-2-79. Opatija, Hrvatska - 10.7.2006.
79.
Laškarin, Gordana; Sršen Medančić, Suzana; Dupor, Jana; Veljković, Danijela; Juretic Franković, Koraljka; Randić, Ljiljana; Štimac, Tea; Mantovani, Alberto; Allavena, Paola; Rukavina, Daniel
Tumor associated glycoprotein -72 modulates phenotype and functional activity of decidual macrophages Poster Abstracts of the 4th European Congress of Reproductive Immunology, Graz, Austria, July, 05-09. 2006. in Am. J. Reprod. Immunol. 56(2006) (1) : p 23. Graz, Austrija - 5.7.2006.
80.
Juretić Franković, Koraljka; Laškarin, Gordana; Strbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Dupor, Jana; Dorčić, Dorotea; Sršen Medančić, Suzana; Veljković, Danijela; Randić, Ljiljana; Tabiasco, Julie; Le Bouteiller; Philippe; Rukavina, Daniel
Cytotoxic activity of human decidual natural killer cells against K562 cell line and its HLA-G transfectant Poster 4th European Congress of Reproductive Immunology, Graz, Austria, July, 05-09. 2006. Am. J. Reprod. Immunol. 2006, Vol. 56, p46. (CC) Graz, Austrija - 5.7.2006.
81.
Veljkovic, Danijela; Laskarin, Gordana; Dupor, Jana; Srsen Medancic, Suzana; Juretic Frankovic, Koraljka; Mahmutefendic, Hana; Gasparovic, Milena; Stimac, Tea; Saito, Sigeru; Tabiasco, Julie; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel
Granulysin expression and localization in the first trimester pregnancy decidua. Poster Second EMBIC Summer School: “Molecular Mechanisms of Implantation”, Pecs, Hungary, 30.06.-04.07.2006. Final program and book of abstracts, P17, p41. Pečuh, Mađarska - 2.7.2006.
82.
Laskarin, Gordana; Strbo, Natasa; Juretic Frankovic, Koraljka; Dupor, Jana; Veljkovic, Danijela; Haller, Herman; Stimac, Tea; Allavena, Paola; Mantovani, Aleberto; Rukavina, Daniel
Mature CD83+ dendritic cells activate decidual NK cells. Usmena prezentacija Second EMBIC Summer School: “Molecular Mechanisms of Implantation”, Pecs, Hungary, 30.06.-04.07.2006. Final program and book of abstracts, SP3, p18. Pečuh, Mađarska - 1.7.2006.
83.
Juretic Frankovic, Koraljka; Laskarin, Gordana; Dupor, Jana; Strbo, Natasa; Bogovic Crncic, Tatjana; Bedenicki, Ivica; Srsen Medancic, Suzana; Veljkovic, Danijela; Randic, Ljiljana; Tabiasco, Julie; Le Bouteiller, Philippe; Rukavina, Daniel
Human decidual NK cell-mediated lysis of K-562 transfectant cells. Poster Second EMBIC Summer School: “Molecular Mechanisms of Implantation”, Pecs, Hungary, 30.06.-04.07.2006. Final program and book of abstracts, P7, p35. Pečuh, Mađarska - 1.7.2006.
84.
Veljkovic, D., Laskarin, G., Dupor, J., Srsen Medancic, S., Juretic Frankovic, K., Mahmutefendic, H., Gasparovic, M., Randic, Lj., Saito, S., Rukavina, D.
Granulysin expression in peripheral blood and deciduas of the first trimester pregnancy. poster Annual Meeting 2005, Croatian Immunological Society,Abstract book,P47; p74 Dugi otok, Hrvatska - 29.9.2005.
85.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Čoklo, Miran; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Gruber, Franjo.
Apoptotic mechanisms in psoriasis. Usmena prezentacija 2nd Croatian-Italian symposium on psoriasis, Naftalan, special hospital for medical rehabilitation, Ivanić-Grad, Croatia, September 23-24, 2005. Final program and book of abstracts, p11. Ivanić-Grad, Hrvatska - 23.9.2005.
86.
Laškarin, Gordana; Sršen, Suzana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana, Veljković, Danijela, Gašparović, Milena, Đorđević, Predrag; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Haller, Herman.
Immunologic role of tumor associated Glycoprotein-72. Poster 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology, Providence, Rhode Island, June 16-18, 2005, u Am J Reprod Immunol, 2005;53 (6):293. Providence, Road Island, SAD - 16.6.2005.
87.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka, Randić, Ljiljana; Haller, Herman.
Physiological role(s) of perforin/FasL pathways at the maternal-fetal interface. Usmena przentacija 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology, Providence, Rhode Island, June 16-18, 2005, u Am J Reprod Immunol, 2005;53 (6):274-275. Providence, Road Island, SAD - 16.6.2005.
88.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana.
Lymphocyte mediated cytotoxicity at the interface. Usmena prezentaija The First EMBIC Summer School: Embryo implantation: from basics to clinics, Malinska, Croatia, June 4-10, 2005, Program and Abstract book / Rukavina, Daniel (ur.). - Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci  L15, pp.29-30. Maliska, Hrvatska - 4.6.2005.
89.
Juretic, Koraljka; Strbo, Nataša; Dupor, Jana; Laskarin, Gordana; Rukavina, Daniel.
Possible role of dendritic cells in syngenic and allogenic murine pregnancy. Poster The First EMBIC Summer School: Embryo implantation: from basics to clinics, Malinska, Croatia, June 4-10, 2005, Program and Abstract book / Rukavina, Daniel (ur.). - Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci SOP 16, pp.52-53. Maliska, Hrvatska - 4.6.2005.
90.
Sršen, Suzana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Interleukin-15 produced by decidual adherent cells in vitro enhances perforin, Fas ligand and granzyme B expression in decidual lymphocytes. Poster The First EMBIC Summer School: Embryo implantation: from basics to clinics, Malinska, Croatia, June 4-10, 2005, Program and Abstract book / Rukavina, Daniel (ur.). - Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci P 9, p.59. Maliska, Hrvatska - 4.6.2005.
91.
Tabiasco, J; Aguerre-Girr, M; Polgar, B; ElCosta, H; Berrebi, A; Strbo, N; Laskarin, G; Rukavina, D; Bensussan, A; Le Bouteiller, P.
Comparative phenotypic analysis of CD160+ and CD160- human decidual NK cells. Poster The First EMBIC Summer School: Embryo implantation: from basics to clinics, Malinska, Croatia, June 4-10, 2005, Program and Abstract book / Rukavina, Daniel (ur.). - Rijeka : Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci P 9, p.51. Maliska, Hrvatska - 4.6.2005.
92.
Laškarin, Gordana; Sršen, Suzana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana, Veljković, Danijela, Gašparović, Milena, Đorđević, Predrag; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Haller, Herman
Immunological role of Tumor Associated Glycoprotein-72 American journal of reproductive immunology 2005;53:(6):293 - 1.1.2005.
93.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Haller, Herman; Rupčić, Stanko; Randić, Ljiljana.
Immunoregulation at the interface in Fallopian tuba ectopic pregnancy. Usmena prezentacija Abstracts of The IX International Congress of Reproductive Immunology, Hakone, Japan, October 11-15, 2004, u Am J Reprod Immunol Vol. 52, Suppl. 1, p.13, 2004.  Hakone, Japan - 11.10.2004.
94.
Štrbo, Nataša; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Dorčić, Dorotea; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel.
Heat shock protein gp96: immune modulation at the materno-fetal intrerface. Poster Abstracts of The IX International Congress of Reproductive Immunology, Hakone, Japan, October 11-15, 2004, u Am J Reprod Immunol Vol. 52, Suppl. 1, p.39, 2004. Hakone, Japan - 11.10.2004.
95.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Bogović Crnčić, Tatjana; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
Expression and natural ligands for the mannose receptor at the materno-fetal interface. Poster Abstracts of The IX International Congress of Reproductive Immunology, Hakone, Japan, October 11-15, 2004, u Am J Reprod Immunol Vol. 52, Suppl. 1, p.36, 2004. Hakone, Japan - 11.10.2004.
96.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
The influence of Th1 cytokines on perforin and Fas/FasL mediated cytotoxicity of first trimester pregnancy decidual and peripheral blood lymphocytes. Poster Annual Meeting 2004. Croatian Immunological Society, Opatija, Croatia, October, 8-10, 2004. Abstract book / Jonjić, Stipan (ur.). - Rijeka: Hrvatsko imunološko društvo, 2004., p. 34. Opatija, Hrvatska - 8.10.2004.
97.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
Lineage, maturity and phenotype of dendritic cells at human and murine maternal-fetal interface. Poster Annual Meeting 2004. Croatian Immunological Society, Opatija, Croatia, October, 8-10, 2004. Abstract book / Jonjić, Stipan (ur.). - Rijeka: Hrvatsko imunološko društvo, 2004., p. 57. Opatija, Hrvatska - 8.10.2004.
98.
Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Bogović Crnčić, Tatjana; Gašparović, Milena; Veljković, Danijela; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Tumor associated glycoprotein-72 (TAG-72) binds to the mannose receptor on decidual macrophages and enables them to induce Interleukin-4 production in naive T cells Poster Annual Meeting 2004. Croatian Immunological Society, Opatija, Croatia, October 8-10,2004. Abstract book, p 70. Opatija, Hrvatska - 8.10.2004.
99.
Bogovic Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Early pregnancy decidual lymphocytes lyse NK resistant targets by perforin and Fas/FasL cytolytic mechanisms Poster Symposium and postgraduate course: Molecular and cellular interactions in chronic inflammatory autoimmune diseases, Belgrade, Serbia and Montenegro, August 29 – September 2, 2004. Beograd, Srbija - 29.8.2004.
100.
Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Strbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Haller, Herman; Rupčić, S; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Phenotypic characteristics of leukocytes in ectopic pregnancy Poster Symposium and postgraduate course: Molecular and cellular interactions in chronic inflammatory autoimmune diseases, Belgrade, Serbia and Montenegro, August 29 – September 2, 2004, Beograd, Srbija - 29.8.2004.
101.
Štrbo, Nataša; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Dorčić, Dorotea; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Heat shock protein gp96 : modulates innate immune response at the materno-fetal interface Usmena prezentacija European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am. J. Reprod Immunol.51(6):465, O6, 2004. Plzen, Češka Republika - 1.7.2004.
102.
Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Dupor, Jana; Bogović Crnčić, Tatjana; Dorčić, Dorotea; Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel.
Heat Shock protein gp96 at the materno-fetal interface. Usmena prezentacija European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am. J. Reprod Immunol.51(6):465, O6, 2004. Plzen, Češka Republika - 1.1.2004.
103.
Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Haller, Herman; Rupčić, S.; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
Tubal mucosa implantation site is characterized by infiltration of CD3+CD8 bright+ T cells and relative lack of NK cells. Poster European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am. J. Reprod. Immunol. 51(6):490, P38, 2004. Plzen, Češka Republika - 1.1.2004.
104.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Randić, Ljiljana; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Marchezi, F.; Rukavina, Daniel
The presence of functional mannose receptor at the maternal-fetal interface. Poster European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am J Reprod Immunol 51(6):488, P32, 2004. Plzen, Češka Republika - 1.1.2004.
105.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Rupčić S; Randić, Ljiljana
Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface. Usmena prezentacija European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am. J. Reprod Immunol 51(6):452, I15, 2004. (CC) Plzen, Češka Republika - 1.1.2004.
106.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
Phenotypic and functional characteristics of dendritic cells at human and murin materno-fetal interface. Poster European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am. J. Reprod. Immunol. 51(6):487, P29, 2004. Plzen, Češka Republika - 1.1.2004.
107.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
Decidual NK cells use Fas/FasL cytolytic pathway. Poster European Congress of Reproductive Immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30 –July 3, 2004; Am. J. Reprod. Immunol. 51(6):490, P37, 2004. Plzen, Češka Republika - 1.1.2004.
108.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Rupčić S; Randić, Ljiljana
Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface American journal of reproductive immunology 2004;51:452-452 - 1.1.2004.
109.
Dorčić, Dorotea; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel.
CD83 positive dendritic cells in the normal human first trimester decidua. Poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October, 17-19, 2003. Abstract book, p36. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
110.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Ćupurdija, Kristijan; Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel.
Changes in the frequency of dendritic cell subsets in murin placenta. Poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October, 17-19, 2003. Abstract book, p43. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
111.
Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Laškarin, Gordana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel.
Heat shock protein gp96: Rare simplicity. Poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October, 17-19,2003. Abstract book, p57. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
112.
Bogovic Crncic, Tatjana, Strbo, Nataša, Laskarin, Gordana, Cupurdija, Kristijan, Dorcic, Dorotea, Juretic, Koraljka, Dupor, Jana, Sotosek Tokmadzic, Vlatka, Vlastelic, Ivan, Randic, Ljiljana, Rukavina, Daniel.
Molecular mechanisms involved in short term cytolytic activity of early pregnancy decidual NK cells. Poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October, 17-19,2003. Abstract book, p32. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
113.
Dupor, Jana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Haller, Herman; Rupčić, S.; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Analysis of leukocyte subpopulations in ectopic pregnancy. Poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October, 17-19,2003. Abstract book, p37. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
114.
Ćupurdija, Kristijan, Laškarin, Gordana, Štrbo, Nataša, Juretić, Koraljka, Dorčić, Dorotea, Dupor, Jana, Sotošek Tokmadžić, Vlatka, Bogović-Crnčić, Tatjana, Allavena, Paola, Randić, Ljiljana, Vlastelić, Ivan, Rukavina, Daniel.
Antigen presenting cells from human first trimester pregnancy decidua express functional mannose receptor. Poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October 17-19,2003. Abstract book, p 21. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
115.
63. Juretić, K., Štrbo, N., Dorčić, D., Dupor, J., Ćupurdija, K., Bogović Crnčić, T., Laškarin, G., Rukavina, D.
Changes in the frequency of dendritic cell subsets in murin placenta. poster Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October 17-19, 2003. Abstract book p43. Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003.
116.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Gruber, Franjo; Rukavina, Daniel
Increased perforin expression in peripheral blood lymphocytes of psoriatic patients in exacerbation phase of disease. Poster The 9th International psoriasis symposium, New York, New York USA, June 17-22, 2003. Abstract book, p198-199. New York, SAD - 18.6.2003.
117.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Rukavina, Daniel
Analysis of perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin lesions in psoriatic patients Poster The 9th International psoriasis symposium, New York, New York USA, June 17-22, 2003. Abstract book, p198-199. New York, SAD - 17.6.2003.
118.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Ćupurdija, Kristijan; Laškarin, Gordana; Bogović-Crnčić, Tatjana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Analysis of dendritic cells in human and murine first trimester placenta. Poster The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Rhodes, Greece, June 4-6, 2003; Journal of Reproductive Immunology 58(2):152, 6.11(P), 2003. Rhodes, Greece - 4.6.2003.
119.
Štrbo, Nataša; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Laškarin, Gordana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Expression of heat shock protein gp96 at the materno-fetal interface poster The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Rhodes, Greece, June 4-6, 2003Journal of Reproductive Immunology 2003;58(2):163-164 Rhodes, Grčka - 4.6.2003.
120.
Strbo, Nataša, Cupurdija, Kristijan, Juretic, Koraljka, Laskarin, Gordana, Dorcic, Dorotea, Dupor, Jana, Randic, Ljiljana, Rukavina, Daniel.
Expression of heat shock protein gp96 at the materno-fetal interface. Poster The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Rhodes, Greece, June 4-6, 2003; Journal of Reproductive Immunology 58(2):163, 7.15 (P), 2003. Rhodes, Greece - 2.6.2003.
121.
Laskarin, Gordana, Cupurdija, Kristijan, Sotosek Tokmadzic, Vlatka, Dupor, Jana, Dorcic, Dorotea, Allavena, Paola, Randic, LJiljana, Rukavina, Daniel.
Expression and distribution of the mannose receptor (MR) in the first trimester decidual tissue. Poster The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Rhodes, Greece, June 4-6, 2003; Journal of Reproductive Immunology 58(2):152, 6.10 (P), 2003. Rhodes, Greece - 2.6.2003.
122.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Haller, Herman; Rupčić, S.; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Expression of perforin in fallopian tuba ectopic pregnancy. Usmena prrzentacija Annual Meeting 2003. Croatian Immunological Society, Brijuni, Croatia, October, 17-19, 2003. Abstract book, p16. Brijuni, Hrvatska - 1.1.2003.
123.
Laškarin, Gordana; Chieppa, Marcello; Bianchi, Giancarlo; Doni, Andrea; Pasqualini, Fabio; Marchesi, Federica; Rukavina, Daniel; Mantovani, Alberto; Allavena, Paola
Appropriate triggering of mannose receptor affects maturation of monocyte derived dendritic cells. Poster Annual Meeting 2002. Croatian Immunological Society, Trakošćan, Hrvatska, November 22-24, 2002. Abstract book p14. Trakošćan, Hrvatska - 23.11.2002.
124.
Dorčić, Dorotea; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović-Crnčić, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesteron decreases perforin release from decidual NK cells in a close contact with K562 targets Poster Annual Meeting 2002. Croatian Immunological Society, Trakošćan, Hrvatska, November 22-24, 2002. Abstract book p36. Trakošćan, Hrvatska - 23.11.2002.
125.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Phenotypic and functional characteristics of human first trimester decidual macrophages and dendritic cells Poster Annual Meeting 2002. Croatian Immunological Society, Trakošćan, Hrvatska, November 22-24, 2002. Abstract book p35. Trakošćan, Hrvatska - 23.11.2002.
126.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić Ljiljana; Rukavina Daniel
Characterisation of antigen presenting cells in the human first trimester decidua Poster 8th Congress of the AASIR-Abstract Issue Weimar, Germany, September 7-10, 2002; American Journal of Reproductive Immunology 48:No3:160, 2002. P 19(CC) Weimar, Njemačka - 7.9.2002.
127.
Rukavina, Daniel; Bogović, Tatjana; Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Tsuji, Yoshiyuki; Kojama, Koji
Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. Session: Cytokine regulation in pregnancy Usmena prezentacija 8th Congress of the AASIR-Abstract Issue Weimar, Germany, September 7-10, 2002; American Journal of Reproductive Immunology 48:No3:139, 2002. I16 (CC) Weimar, Njemačka - 7.9.2002.
128.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Bogović-Crnčić, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Interaction of progesterone and IL-15 in the regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes at the materno-fetal interface Poster 8th Congress of the AASIR-Abstract Issue Weimar, Germany, September 7-10, 2002; American Journal of Reproductive Immunology 48:No3:160, 2002. (CC) Weimar, Njemačka - 7.9.2002.
129.
Rukavina, Daniel; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea
Th 1 Cytokines and LAK activity at the maternal-fetal interface smena prezentacija ASRI XXIInd Annual Meeting-Abstract Issue, Chicago, June 6-9, 2002; American Journal of Reproductive Immunology 47:No6:351, 2002. (CC) Chikago, SAD - 6.6.2002.
130.
Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Vlastelic, Ivan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and regulation of IL-15 protein expression in human first trimester pregnancy decidua Poster Annual Meeting of Croatian Immunological Society, Zagreb, Hrvatska, December 7, 2001. Abstract book, p.8. Zagreb, Hrvatska - 7.12.2001.
131.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Tsuji, Y.; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and role of interleukin-18 at maternal-fetal interface Poster Annual Meeting of Croatian Immunological Society, Zagreb, Hrvatska, December 7, 2001. Abstract book, p.3 Zagreb, Hrvatska - 7.12.2001.
132.
Bogović, Tatjana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The effects of short and long term Th1 cytokine stimulation on Fas/Fasl mediated cytotoxicity of first term pregnancy peripheral blood lymphocytes Poster Annual Meeting of Croatian Immunological Society, Zagreb, Hrvatska, December 7, 2001. Abstract book, p15. Zagreb, Hrvastka - 7.12.2001.
133.
Bogović, Tatjana; Sotosek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Cytolytic activity of decidual lymphocytes in response to short and long term stimulation by Th1 cytokines. Poster VIII International Congress of Reproductive Immunology Program and Abstracts, Opatia, Croatia, Jully 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, 46:No1:51,2001. (CC) Opatija, Hrvatska - 2.7.2001.
134.
Ćupurdija, Kristijan; Laškarin, Gordana; Bogović, Tatjana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
The effect of progesterone induced blocking factor (PIBF) in regulation of cytolytic potential of decidual lymphocytes. Poster VIII International Congress of Reproductive Immunology Program and Abstracts, Opatia, Croatia, Jully 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, 46:No1:49-50,2001. (CC) Opatija, Hrvatska - 2.7.2001.
135.
Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Laškarin, Gordana; Bogović, Tatjana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel.
Involvement of Fas/Fas ligand mechanism in TH1 mediated cytolytic activity of peripheral blood lymphocytes of pregnant women Poster VIII International Congress of Reproductive Immunology Program and Abstracts, Opatia, Croatia, Jully 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, 46:No1:54-55, 2001. (CC) Opatija, Hrvatska - 2.7.2001.
136.
Sotosek, V., Laskarin, G., Bogovic, T., Cupurdija, K., Randic, Lj., Podack, E.R., Rukavina, D. Program and abstracts of the VIIIth International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, Croatia; u: American Journal of Reproductive Immunology / Gleicher, Norbert (ur.). - Copenhagen : Munksgaard, 2001;46 (1):53.
The effects of IL-18 on perforin mediated cytolytic activity of decidual and peripheral blood lymphocytes of first trimester normal human pregnancy. Poster VIII International Congress of Reproductive Immunology Program and Abstracts, Opatia, Croatia, Jully 2-6, 2001, American Journal of Reproductive Immunology, 46:No1:53, 2001. (CC) OPatija, Hrvatska - 2.7.2001.
137.
Rukavina, D., Laskarin, G., Sotosek, V., Strbo, N., Bogovic, T., Cupurdija, K., Randic, Lj.
Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface. Usemna prezentacija 15th annual meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction, Tokyo, December 15-16, 2000, Journal of the Japan Society for Immunology of Reproduction, 15:No1:25-26, 2000. Tokio, Japan - 15.12.2000.
138.
Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel.
Utjecaj progesterona i citokina na regulaciju citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita (The effect of progesterone and cytokines in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes). Pozvano predavanje 2000. Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva ,15. prosinca 2000, Zagreb, Hrvatska, Knjiga sažetaka / Marotti, T. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko imunološko društvo , 2000. str.4-4. Zagreb, Hrvatska - 15.12.2000.
139.
Prpić, Larisa; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Gruber, Franjo; Rukavina, Daniel
The role of perforin mediated cytolytic pathway in the pathophysiology of psoriasis Poster 9th Congress EADV, European Academy of Dermatology & Venerology, Geneva, Switzerland, October 11-15, 2000, JEADV 2000 Suppl.1 str. 253. Ženeva, Švicarska - 11.10.2000.
140.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Vlastelić, Ivica; Rukavina, Daniel
Macrophages secreted cytokines regulate perforin expression in the first trimester pregnancy decidua Poster 1th Congress of the Croatian Physiological Society, with international participation, Abstract book / Vitale, B. (ur.). - Osijek : Hrvatsko društvo fiziologa , 2000. p-17. Osijek, Hrvatska - 14.9.2000.
141.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesterone and progesterone induced blocking factor (PIBF) regulate perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes Poster 1th Congress of the Croatian Physiological Society, with international participation, Abstract book / Vitale, B. (ur.). - Osijek : Hrvatsko društvo fiziologa , 2000. p-16. Osijek, Hrvatska - 14.9.2000.
142.
Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina,Daniel.
Interactions of progesterone and cytokines in the regulation of cytotoxicity of decidual lymphocytes. Usmena prezentacija 6th Congress of the Adria-Alps Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000, Abstract book, O4/2. Pečuh, Mađarska - 27.6.2000.
143.
Ćupurdija, Kristijan, Laškarin, Gordana.
Progesterone specifically affects perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes. Usmena prezentacija 4th Croatian International Scientific Symposium for Medical students and young doctors, CISS 2000, April 7-9, 2000, Rijeka, Croatia, Abstract book, pp 23. Rijeka, Hrvatska - 7.4.2000.
144.
Rukavina, Daniel; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana
Th1 cytokines in the regulation of cytotoxicity at the interface usmena prezentacija 6th Congress of the Adria-Alps Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000, Abstract book S3/2. Pečuh, Mađarska - 1.1.2000.
145.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesterone induced blocking factor (PIBF) mediates immunosuppressive activity of progesterone at the interface Poster 1999 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999. Zagreb. Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999.
146.
Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bedenicki, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
IL-15 plays a key role in the regulation of perforin expression at the maternal-fetal interface Poster 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, A) Cytokines in health and disease, P3 Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999.
147.
Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages are involved in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes Poster 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, F) Organ-associated effector mechanisms, P24. Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999.
148.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Effect of Th1 type cytokines (IL-2, IL-12, IL-15) on cytotoxic activity of decidual NK cells Usmena prezentacija . 1999 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, November 25, 1999, Abstract book SOP 4. Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999.
149.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface Usmena prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction Rome, October 28-29, 1999. Abstract book pp 80. Rim, Italija - 29.10.1999.
150.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Natural killer activity and response to Th1 cytokines of decidual lymphocytes Usmena prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction Rome, October 28-29, 1999. Abstract book pp 20. Rim, Italija - 29.10.1999.
151.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
The influence of progesterone in regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes Usmena prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction Rome, October 28-29, 1999. Abstract book pp 15. Rim, Italija - 29.10.1999.
152.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Th1 and th2 regulatory effects on perforin expression : the role of decidual macrophages Usmena prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction Rome, October 28-29, 1999. Abstract book pp 19 Rim, Italija - 29.10.1999.
153.
Laškarin, Gordana, Rukavijna, Daniel.
Immunological roles of progesterone. Pozvano predavanje International Federation of Placenta Association Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group (joint meeting), Schladming, Austria, September, 26-29, 1999. Abstract book: Section - Role of cytokines/immune cells at the interface. Schladming, Austrija - 28.9.1999.
154.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages regulate cytolytic potential of decidual natural killer cells Usmena prezentacija IFPA Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group, Schladming, Austria, September 26-29, 1999, Placenta, No. 5/6, Vol. 20, A. 63, 1999. (CC) Schladming, Austrija - 27.9.1999.
155.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes: role of cytokines IL-2 and IL-15 Usmena prezentacija IFPA Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group, Schladming, Austria, September 26-29, 1999, Placenta, No. 5/6, Vol. 20, A. 64, 1999. (CC) Schladming, Austrija - 26.9.1999.
156.
Rukavina, D., Laškarin, G., Podack, E.R.
The role of perforin (P) mediated cytotoxicity in the prevention of autoimmune destruction in the female reproductive tract Usmena prezentacija 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998, The Immunologist, Hogrefe&Huber Publishers, Supp. 1,W-27: Endocrine and reproductive tract autoimmununity, p 180, 1998. New Delhi, India - 1.11.1998.
157.
Zsuzsa, Faust; Laškarin, Gordana; Rukavina, Daniel; Szekeres-Bartho, Julia
PIBF inhibits perforin relase from NK cells Poster Zs. Faust, G. Laskarin, D. Rukavina, J. Szekeres-Bartho:10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998, The Immunologist, Hogrefe&Huber Publishers, Supp. 1, p 69. New Delhi, India - 1.11.1998.
158.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy Usmena prezentacija 7th International Congress of Reproductive Immunology, New Delhi, 27-30 October 1998, American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 40, No. 4, p. 250, 1998. (CC) New Delhi, India - 28.10.1998.
159.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Phenotype of decidual and pheripheral blood adherent cells and their role in upregulation of perforin expression Poster Fourth international Meeting "Mechanisms in Local Immunity", Opatija, Croatia, September, 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100, suppl. No 3, 1998, p. 54. Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
160.
Laškarin, Gordana; Zsuzsa, Faust; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Eckhard, Podack R.; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel.
The role of progesterone in regulation of perforin expression in decidual and peripheral blood lymphocytes Poster Fourth international Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Croatia, September, 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100, suppl. No 3, 1998, p. 54. Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
161.
Faust, Zsuzsa., Laškarin, Gordana, Rukavina, Daniel., Szekeres-Bartho, Julia.
Progesterone induced blocking factor inhibits degranulation of NK cells. Poster Fourth international Meeting "Mechanisms in Local Immunity", Opatija, Croatia, September, 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100, suppl. No 3, 1998, p. 65. Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
162.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Podack, Eckhard E.; Rukavina, Daniel
The significance of interleukin (IL)-15 in regulating perforin protein expression in the first trimester pregnancy decidual lymphocytes Poster Fourth international Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Croatia, September, 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100, suppl. No 3, 1998, p. 64. Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
163.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bedenicki, Ivica; Podack, Eckhard R.
Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes. Poster Fourth international Meeting "Mechanisms in Local Immunity", Opatija, Croatia, September, 16-19, 1998, Periodicum Biologorum, Vol. 100, suppl. No 3, 1998, p. 41. Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
164.
Laškarin, G., Štrbo, N., Randić, LJ., Rukavina, D.
Phenotypic differences between  decidual and pheripheral blood adherent cells and their role in upregulation of   perforin expression Poster 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological  Society, Zagreb, Croatia, Periodicum Biologorum 99 (1997), suppl. 2 / Vitale, Branko (ur.). - Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo , 1997. p. 21. Zagreb, Hrvatska - 6.11.1997.
165.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The role of IL-15 on the maintaining of perforin protein in decidual and peripheral blood lymphocytes Poster 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, Croatia, Periodicum Biologorum 99 (1997), suppl. 2 / Vitale, Branko (ur.). - Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drustvo , 1997. 22. Zagreb, Hrvatska - 6.11.1997.
166.
Rukavina, Daniel; Rubeša, Gordana; Laškarin, Gordana; Bedenicki, Ivica; Manestar, Darko
Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healty old people. Usmena prezentacija 1997 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, Croatia, Periodicum Biologorum 99 (1997), suppl. 2 / Vitale, Branko (ur.). - Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo , 1997. 14. Zagreb, Hrvatska - 6.11.1997.
167.
Faust, Zsuzsa., Laškarin, Gordana, Szekeres-Bartho, Julia, Rukavina, Daniel.
A perforin pozitiv Lymphocytak aranyanak valtozasa Terhesseg Soran Periferias Verben es Deciduaban. Poster XXVII Congress Hungarian Immunological Society (A Magyar Immunologiai Tarsag, XXVII kongresszusa), Szeged,  Abstract book / Kemeny Lajos (ur.). - Szeged, Mađarska : pp. 134-140 Szeged, Mađarska - 8.10.1997.
168.
Rukavina, Daniel; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana; Balen-Marunić, Sanja; Vlastelić, Ivica
Physiology and pathophysiology of perforin mediated cytotoxicity usmena prezentacija IV.th Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD), Debrecen, 28-29 August, 1997. Debrecen, Mađarska - 29.8.1997.
169.
Rukavina, D., Laškarin, G., Bedenicki, I., Gudelj, L., Podak, E.R.
Molecullar mechanisms of cell mediated cytotoxicity in early pregnancy. usmena prezentacija 3rd Meeting of Czeck Society for Reproductive Immunol., Abstract book: p. 8. Ždar nad Sazavo, Češka Republika - 29.5.1997.
170.
Rubeša, Gordana; Španjol-Pandelo, Suzana; Laškarin, Gordana; Gudelj, Lea; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Up-regulation of perforin protein expression in peripheral blood and decidual lymphocytes co-cultivated with decidual macrophages Poster Third international Meeting "Mechanisms in Local Immunity", Opatija, Croatia, September, 26-28, 1996. Periodicum Biologorum, Vol. 98, suppl. No 1, 1996, str. 63. Opatija, Hrvatska - 26.9.1996.
171.
Gudelj, Lea; Christmas, Stephen E.; Laškarin, Gordana; Johnson, Peter M.; Rukavina, Daniel; Podack, Echkard R.
Membrane phenotype and expression of perforin and serine esterases by CD3- peripheral blood and decidual granular lymphocyte-derived clones Poster Third international Meeting "Mechanisms in Local Immunity", Opatija, Croatia, September, 26-28, 1996. Periodicum Biologorum, Vol. 98, suppl. No 1, 1996, str. 62. Opatija, Hrvatska - 26.9.1996.
172.
Rukavina, Daniel; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bogović, Tatjana; Juretić, Koraljka
Cytokines and cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface
173.

174.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Šimin, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Laškarin, Gordana; Čupurdija, Kristijan; Radić, Davor; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Peptidoglycan as a modulator of cytotoxic activities of extrathymic lymphatic cells

Znanstveni projekti

1. 1.2.2019. -
Aktivacija makrofaga u bolesnika s osteoartritisom; Voditeljica projekta; Sveučilište u Rijeci, br. Uni-ri-biomed-18-110 ; ;
2. 27.10.2017. - 27.10.2017.
Imunološka zbivanja u bolesnika s osteoartritisom -pilot studija, voditeljica doc. dr. sc. Tatjana Kehler; znanstvena savjetnica; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatuzma «Thalassotherapia-Opatija», Opatija; ;
3. 1.1.2013. - 1.12.2018.
Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće, voditelj akademik Rukavina, Daniel, br. 13.06.1.1.06; znanstvena savjetnica; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 1.7.2010. - 30.6.2013.
Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine, University of Rijeka (TransMedRi) voditelj Prof. dr. sc. Bojan Polić; znanstvena savjetnica; FP7–REGPOT–2010-5; ;
5. 1.6.2009. - 31.5.2011.
Citokini i citolitički medijatori u bolesnika s infarktom miokarda -pilot studija, voditelj prof.dr.sc. Peršić Viktor; znanstvena savjetnica; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatuzma «Thalassotherapia-Opatija», Opatija; ;
6. 2.1.2007. - 31.12.2014.
Imunoregulacijske funkcije antigen predočnih stanica tijekom rane trudnoće, br. 062-0620402-0377; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske ; ;
7. 2.1.2007. - 31.12.2014.
Citokini i citolitički mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće” (br. 062-0620402-0376) voditelja Akademika Daniela Rukavina; suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske ; ;
8. 1.10.2004. - 31.10.2008.
The control of Embyo Implantation,  EMBIC, Network of  Excellence,No.512040, LSHM-CT-2004-512040 koordinator Akademik DAniel Rukavina; suradnica, znanstvena savjetnica; Okvirni program 6 Europske komisije; ;
9. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Th1 citokini i citolitičke molekule u trudnoći, br. 0062029 Voditelj Akademik Daniel Rukavina); suradnica; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
10. 1.1.1996. - 1.1.2001.
Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidualnim limfocitima u  trudnoći, br. 006201 (voditelj Akademik Daniel Rukavina); suradnica; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
11. 1.3.1993. - 31.12.1994.
Psihosocijalne posljedice stresa izazvanog boravkom u prognaničkom ili izbjegličkom naselju; suradnica; Visoko povjereništvo za izbjeglice UN; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 14.6.2016. -
Ana Lanča Bastiančić; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina (2008.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; Odobreno metorstvo na sjednici Fakultetskog Vijeća Medicinskog fakulteta održanoj dana 14. 6. 2016.;
2. 17.3.2015. -
Lana Glavan Gačanin; Doktorat Izražaj IL-15 i granulizina na spoju majčinih i embrionalnih tkiva u zadržanom pobačaju i anembrijskoj trudnoći; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina (2008.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 19.1.2017. Obrana teme; 14.3.2017. prihvaćena obrana teme na Fakultetskom vijeću;
3. 26.11.2013. - 17.12.2014.
Tamara Gulić; Doktorat Utjecaj bjelančevine toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a+ dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina (2008.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 17.12.2014.;
4. 23.10.2012. - 19.5.2014.
Vesna Pehar Pejčinović; Doktorat Stanicama posredovana imunost i uloga apoptotičke molekule granulizina u bolesnika s infarktom miokarda; Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina (2001.) i Poslijediplomski doktorski studij (razlikovna 3. godina) (2011.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 19.5.2014.;
5. 22.5.2012. - 11.12.2012.
Dijana Travica Samsa; Doktorat Procjena upalne reakcije u bolesnika tijekom akutnog infarkta miokarda; Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina (1998.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 11.12.2012.;
6. 8.3.2011. - 16.3.2012.
Arnela Redžović; Doktorat Imunoregulacijske funkcije antigen predočnih stanica tijekom rane trudnoće; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 16.03.2012.;
7. 8.3.2011. - 16.6.2011.
Suzana Sršen Medančić; Doktorat Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće; Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina (2004.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 16.6.2011.;
8. 29.6.2010. - 16.7.2012.
Dražen Massari; Doktorat Izražaj i citotoksičnost posredovana granulizinom u limfocitima periferne krvi bolesnika s psorijatičnim artritisom; Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina (1996.), Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 16.7.2012.;
9. 15.9.2009. - 6.7.2010.
Vlatka Sotošek Tokmadžić; Doktorat Promjene stanične imunosti u bolesnika s teškom ozljedom mozga; Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; 6.7.2010.;

Znanstveni skupovi

1. 16.10.2009. - 18.10.2009.
Third Croatian Echocardiography Symposium with International Participation, (Opatija, Croatia, October, 16-18. 2009.) Opatija, Hrvatska Član Organizacijskog odbora
2. 10.6.2007. - 14.6.2007.
X International Congress of Reproductive Immunology, (Opatija, Croatia, June 10-14, 2007.) Opatija, Hrvatska Član lokalnog organizacijskog odbora
3. 6.6.2005. - 10.6.2005.
The First EMBIC Summer School Embryo implantation: from basics to clinics (Malinska,Croatia, June, 06.-10. 2005). Malinska, Hrvatska Član lokalnog organizacijskog odbora
4. 2.7.2001. - 6.7.2001.
VIII International Congress of Reproductive Immunology (Opatija, Croatia, Jully, 02.-06. 2001) Opatija, Hrvatska Član lokalnog organizacijskog odbora
5. 16.9.1998. - 19.9.1998.
Fourth International Meeting “Mechanisms in local immunity” (Opatija, Croatia, September 16.-19, 1998.) Opatija, Hrvatska Član lokalnog organizacijskog odbora
6. 25.9.1996. - 28.9.1996.
Third International Meeting «Mechanisms in local immunity» (Opatija, Croatia, September 25-28, 1996.) Opatija, Hrvatska Član lokalnog organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2016. Heighpubs Journal of Vascular Surgery and Medicine (the peer reviewed journal)
2. 2016. Rumatizam (Scopus)
3. 2015. Journal of Virological Methods (CC)
4. 2014. Human Immunology (CC)
5. 2013. Human Reproduction (CC)
6. 2013. Journal of Leukocyte Biology (CC)
7. 2012. Medical Hypotheses (CC)
8. 2012. Periodicum Biologorum (SCIE)
9. 2008. American Journal of Reproductive Immunology (CC)
10. 2008. PloS ONE ( WoS Core Collection)
11. 2008. Transactions of FAMENA (WoS Core Collection)
12. 2008. Journal of Reproductive Immunology (CC)
13. 2006. Reproduction (CC)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
3.12.2018. - 5.12.2018.
"2nd Musculosceletal Sonography Course for Rheumatologists - intermediate level"
EULAR, Croatian Society for Rheumatology   polaznica tečaja
2.
16.11.2018. - 17.11.2018.
XIII tradicionalni stručni skup o upalnim reumatskim bolestima Pfizer Rheumatology Experience Forum
Pfizer   sudionica
3.
9.11.2018. - 10.11.2018.
Stručni skup „Expert Masterclass“
Pfizer   sudionica
4.
25.5.2018. - 25.5.2018.
Prikaz bolesnice sa spondiloartritisom; Clinical observational program, Thllasotherapia-Opatija, Opatija
Hrvatsko reumatološko društvo, HLZ-a   predavačica
5.
4.5.2018. - 5.5.2018.
RA akademija u suradnji s pulmolozima, Trakošćan, Hrvatska
Hrvatsko reumatološko društvo, HLZ-a   sudionica
6.
7.10.2017. - 7.10.2017.
Rheumatology networking, stručni skup, Zagreb, Hrvatska
Hrvatsko reumatološko društvo, HLZ-a   sudionica
7.
12.5.2017. - 13.5.2017.
"10. RA akademija", Hotel Hilton, Zagreb, Hrvatska
Roche   predavačica i polaznica
8.
20.3.2017. - 20.3.2017.
Clinical Observational Program, Zavod za kliničku imunologiju i alergologiju, KBC Rijeka, Rijeka
MSD   polaznica
9.
5.12.2016. - 5.12.2016.
Nova sazmanja o zamjeni originalnog infliksimaba biosličnim lijekovima, Zagreb, Hotel Double tree by Hilton
MSD   predavačica
10.
17.9.2016. - 17.9.2016.
"Rheumatology Networking" - radionica, Zagreb, Kongresni centar "Forum"
Roche   polaznica radionice
11.
1.9.2016. - 1.9.2016.
Cycle meeting -Edukacija za MSD djelatnike u vidu predavanja o novostima u znanstvenom polju imunologije u skladu s najvišim medicinskim standardima, Lovran, Hotel Excelsior, Hrvatska
MSD   predavačica
12.
4.6.2016. - 4.6.2016.
Bioslični lijekovi u liječenju djece i odraslih - danas i sutra, 4.6.2016., KBC Zagreb, Rebro, Edukacijski centar, dvorana Hugo Botteri
KBC Zagreb, Medicinski fakultet u Zagrebu i Sandoz a Novartis Company   polaznica simpozija
13.
28.5.2016. - 28.5.2016.
Reumatološki simpozij, Hotel Remisens Palace Bellevue, Opatija, Hrvatska
Djelatnost za fiziklanu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, Thalassotherapia-Opatija, Opatija, Hrvatska   polaznica simpozija
14.
29.4.2016. - 30.4.2016.
Reumatološka akademija "Interleukin networking", Hotl Ivan, Solaris, Šibenik, Hrvatska
Hrvatsko reumatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora   polaznica tečaja
15.
15.4.2016. - 16.4.2016.
7th Inflammation forum -  Inform, , Berlin, Njemačka - klinička primjena i komplikacije protu-TNF alfa
Pfizer Infalmmation farmakološka kuća   polaznica skupa
16.
4.3.2016. - 6.3.2016.
2nd Adriatc Balkan Inflamatory Forum, Šibenik Hrvatska - dječja reumatologija, sekundarna neučinkovitost biološke terapije i vođenje bolesnika s upalnim reumatskim bolestima
Pfizer Croatia d.o.o. farmakološka kuća   polaznica tečaja
17.
23.1.2015. - 23.1.2015.
Ehokardiografski protokoli u valvularnim greškama
Radna skupina za ehokardiografiju i slikovne meode u kardiologiji, Hrvatskog kardiološkog društva.   polaznica tečaja
18.
24.10.2014. - 26.10.2014.
Eagen Course: Obesity – metabolic and nutritional problem in Western and Eastern Europe
Hrvatsko društvo za debljinu, Opatija, Hrvatska   polaznica tečaja
19.
30.11.2013. - 30.11.2013.
FATE: Focus assisted Transtoracic Echocardiography
Croatian medical association and Croatian association of anestesiology and intensive care medicine, Rijeka, Hrvatska   polaznica tečaja
20.
7.9.2013. - 7.9.2013.
Program stručnog usavršavanja Merck akademija 2013.
Merck Serono, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,Hrvatska   polaznica skupa
21.
4.2.2013. - 15.2.2013.
Cardiac MR Clinical Fellowship
SIMENS, Dept. of Diagnostic and Interventional Radiology, Eberhard-Karls University of Tuebingen, Tuebingen, Njemačka   polaznica stručnog usavršavanja
22.
13.9.2012. - 15.9.2012.
Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja "Novosti u terapijsko-dijetetskom rješavanju endokrino-mataboličkih poremećaja
HLZ i Hrvatskog endokrinološkog društva, Opatija, Hrvatska   polaznica tečaja
23.
20.10.2011. - 22.10.2011.
Tečaj temeljne ehokardiografije, CroEcho 2011.u sklopu Hrvatskog ehokardiografskog skupa s međnarodnim sudjelovanjem
Radna skupina za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva, Opatija, Hrvatska.   polaznica tečaja
24.
10.5.2011. - 30.5.2011.
Tečaj prve kategorije: EKG učilica – od početnika do profesionalca
HLZ Podružnice Rijeka i KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska   polaznica tečaja
25.
18.2.2011. - 19.2.2011.
Ishemijska bolest srca: Što (ne) znamo o infarktu miokarda i angini pektoris?, stručno-znanstveni skup
Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Rijeka, Rijeka Hrvatska   članica organizacijskog odbora, predavačica
26.
18.11.2010. - 21.11.2010.
2nd International Symposium on Hypertension, Translational Medicine in Hypertension
Hrvatsko društvo za hipertenziju; Mađarsko društvo za hipertenziju; Medicinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer iz Osijeka, Hrvatska; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska i Sveučilišta u Pečuhu, Pečuh, MAđarska pod pokroviteljstvom Europskog društva za hipertenziju, Osijek, Hrvatska   polaznica skupa
27.
16.10.2009. - 18.10.2009.
Third Croatian Echocardiography Symposium with International Participation, stručno-znanstveni skup, Opatija, Hrvatska
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatuzma «Thalassotherapia-Opatija». Opatija, Hrvatska i Hrvatskog kardiološkog društva   Članica loklanog Organizacijskog odbora i polaznica skupa
28.
31.8.2009. - 3.9.2009.
Tečaj iz “European Computer Driving Licence” –Modul 2: Using the computer and managing files, Modul 3: Word processing, Modul 4: Spreadsheets, Modul 7: Information and Communiocation
Algebra (otvoreno učilište), Rijeka, Hrvatska   polaznica tečaja
29.
16.10.2001. - 26.10.2001.
Tečaj /radionica iz informatike
CARNET, Medicinski fakultet Sveučlišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska   polaznica tečaja
30.
1.1.1996. - 31.12.2001.
Konzultacije iz područja dijagnostike imunoloških oboljenja - stručne usluge
Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska   stručne usluge - imunofenotipizacija leukemija
31.
1.10.1993. - 30.9.1994.
Pripremna izobrazba iz grupne analize
Zavod za grupnu analizu, Klinika za psihološku medicinu, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, mjesto održavanja: Rijeka   polaznica
32.
-

 

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 16.1.2018. - 26.3.2018. - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada Mladena Jašić, dr. med, pedijatra, neonatologa
2. 14.11.2017. - 29.3.2018. - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu doktorskog rada Nikole Gržalja, dr. med., specijaliste kirurgije i traumatologije
3. 25.7.2017. - 24.11.2017. - Čalanica povjernstva
Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu doktorskog rada Slavice Kovačić dr. med, specijalistice radiologije
4. 25.7.2017. - - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme doktorskog rada Marijane Vičić, dr. med., specijaliste dermatovenerologije
5. 26.7.2016. - 19.10.2016. - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu doktorskog rada Vedrane Jelenčić, mag. ing. bioteh.
6. 14.4.2015. - 3.6.2015. - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obanu i ocjenu teme Jelenčić Vedrane, mag. ing. bioteh.
7. 17.6.2014. - - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obanu i ocjenu teme mr. sc. Nikole Gržalja, specijalista kirurgije
8. 15.4.2014. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obanu i ocjenu teme doktorata mr. sc. Slavice Kovačić, specijalistice radiologije
9. 26.2.2013. - - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu teme i obranu doktorskog rada Ines Strenja Linić, dr. med., specijalistice neurologije
10. 24.7.2012. - 24.7.2016. - Predsjednicapovjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i obranu doktorskog rada Tatjane Bogović Crnčić, dr. med. specijalistice nuklearne medicine
11. 12.4.2011. - 7.6.2011. - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada Giordana Bačić, dr. med, specijalista digestivne kirurgije
12. 8.3.2011. - 10.7.2012. - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za javnu obranu i ocjenu teme te ocjenu i obranu doktorskog rada Marka Klarića, dr. med. specijalista ginekologije i opstetricije
13. 23.11.2010. - 12.4.2011. - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i obranu doktorskog rada Danijele Veljković Vujaklija, dr. med.
14. 23.3.2010. - 30.6.2010. - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu i obranu magistarskog rada Marinka Marića dr. med, specijalista ginekologije i opstetricije
15. 17.2.2009. - 12.4.2011. - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i obranu doktorskog rada Aleksandra Bulog, dipl. san ing.
16. 25.1.2006. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za ocjenu teme magistarskog rada Vesne Jurić, dr. med.
17. 25.1.2006. - - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Aleksandre Pirjavec, dr. med., specijlistice plastične kirurgije
18. 23.2.2005. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada Vajdane Tomić, dr. med. specijalistice ginekologije i opstetricije
19. - - Predsjednica povjerenstva
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada Daglasa Dodiča, specijaliste interne medicine i kardiologije
20. - - Čanica povjerenstva
Povjerenstvo za obranu magistarskog rada Aleksandra Bulog, dipl. san. ing.,
21. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada Maričević Gordane, Studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu.
22. - - Članica povjerenstva
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada Anamarije Tusić, Studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu