prof. dr. sc. Dražen Kovač dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju
Fakultet zdravstvenih studija Katedrea za temeljne medicinske znanosti
Korisnik nema dostupan javni profil!