izv. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

telefon : 265-930
prostorija : G-130
konzultacije : petkom 11-13
e-pošta : diana.car.pusic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 67 (od 2012. 52) 5 (od 2012. 5) 1 (od 2012. 1)

Obrazovanje

24.5.2004. - doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo/organizacija rada i proizvodnje/3122/2004 poslijediplomski znanstveni studij, smjer Organizacija građenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21.6.1995. - magistar znanosti iz područja građevinarstva/GF 6620-96 poslijediplomski znanstveni studij-smjer Organizacija građenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7.4.1987. - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu broj 02-2/108-1987. stručni ispit Republički komitet za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline
1.10.1977. - 21.12.1982. diplomirani inženjer građevinarstva/II-218 visoka stručna sprema-opće usmjerenje Fakultet graditeljskh znanosti u Rijeci

Radno iskustvo

23.5.2017. - redoviti profesor profesor na kolegijima Organizacija građenja, Ekonomika građenja, Organizacija i tehnologija građenja, Stručna praksa, Terenski rad, Upravljanje projektima, Građevinska regulativa Građevinski fakultet u Rijeci
30.9.2010. - 23.5.2017. izvanredni profesor profesor na kolegijima Organizacija građenja, Ekonomika građenja, Organizacija i tehnologija građenja, Stručna praksa, Terenski rad, Upravljanje projektima, Građevinska regulativa Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.4.2005. - 30.9.2010. docent docent iz kolegija Organizacija građenja, Tehnologija građenja,Organizacija i tehnologija građenja, Stručna praksa, Ekonomika građenja Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1998. - 14.4.2005. asistent, predavač predavač iz kolegija Organizacija građenja, Tehnologija građenja, Organizacija i tehnologija građenja, Inženjerska ekonomika Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.1996. - 30.9.1998. ekspert nadzor, projektiranje Institut građevinarstva Hrvatske
19.5.1995. - 1.4.1996. specijalist nadzor, projektiranje, konzalting Institut građevinarstva Hrvatske d.d.
1.1.1985. - 19.5.1995. pripravnik, mlađi istraživač, istraživač nadzor i kontrola kvalitete materijala i radova, suradnik u nastavi Građevinski institut OOUR Fakultet graditeljskih znanosti u Rijeci

Članstva

1.1.2002. - Hrvatska udruga za upravljanje projektima
1.1.2002. - Hrvatska udruga za organizaciju građenja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Građevinska regulativa
Stručni preddiplomski, Sveučilišni preddiplomski
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 30, 30
- Organizacija građenja, Organizacija i tehnologija građenja
Stručni studij, Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30, 30
- Inženjerska ekonomika
Stručni studij
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati: 30
- Stručna praksa
Stručni studij
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 60
- Terenski rad
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 30
- Ekonomika građenja
Stručni studij, Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 30, 30
- Inženjerska ekonomika
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati: 30
- Organizacija i tehnologija građenja
Sveučilišni dodiplomski studij
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 45
- Tehnologija građenja
Stručni studij
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 30
- Upravljanje projektima
Diplomski sveučilišni studij, Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati: 30, 30

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Izrada ponude za odabrani objekt visokogradnje
Patricia Blažić
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet
1.1.2016. - Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt visokogradnje –Zamjenska stambena građevina (Divjake)
Bernard Mahovlić
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.1.2016. - Izrada ponude za odabrani objekt niskogradnje
Nikša Jukica
Sveučilišni preddiplomski
Građevinski fakultet
1.1.2016. - Analiza pojave I mogućnosti smanjenja rizika u građevinskim projektima
Mateo Jerbić
sveučilišni diplomski
Građevinski fakultet
1.1.2016. - Izrada ponude za izvođenje radova za odabrani objekt visokogradnje
Ivana Crnković
Sveučilišni preddiplomski
Građevinski fakultet
1.1.2015. - Izbor materijala za gradnju objekta po principu održive gradnje
Šime Šimičević
diplomski
Građevinski fakultet
1.1.2015. - Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt niskogradnje
Matej Viduka
Preddiplomski sveučilišni
Građevinski fakultet
1.1.2015. - Implementacija hibridne fleksibilne organizacijske strukture u Jedinice lokalne samouprave
Goran Bulatović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet
1.1.2015. - Izrada ponude za izvođenje radova za odabrani objekt visokogradnje
Barbara Jugović
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.1.2015. - UTJECAJ ROKA POVRATA INVESTICIJE NA RACIONALNO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Bernard Kontić
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet
1.1.2015. - ODABIR VARIJANTNOG RJEŠENJA REVITALIZACIJE DEGIJEVE KUĆE U DELNICAMA PRIMJENOM VIŠEKRITERIJALNE ANALIZE
Sandra Čunko
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Građevinski fakultet
1.1.2015. - IZRADA PONUDE ZA ODABRANI OBJEKT VISOKOGRADNJE
Filip Deltin
STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Građevinski fakultet
1.1.2015. - METODOLOGIJA PRIJAVE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA EUROPSKIH FONDOVA
Ivan Ribić
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Građevinski fakultet
1.1.2015. - PONUDA ZA IZGRADNJU MONTAŽNE HALE „CLIMACOMMERCE“
Jasmin Adžajlić
STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Građevinski fakultet
1.1.2014. - Usporedba troškova izgradnje odabranog objekta visokogradnje primjenom zidanja blok opekom i zidanja ytong blokovima
Mihaela Orlović
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.1.2014. - Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja - stambena građevina u Rovinju
Igor Radić
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.1.2014. - Izrada ponude za odabrani objekt visokogradnje-rekonstrukcija stambene građevine s garažom u Senju
Alen Devčić
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
1.1.2014. - Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt
Nikolina Banko
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet
1.1.2014. - Usporedba organizacijskih i tehnoloških aspekata odabranog objekta primjenom dva različita tehnološka rješenja
Domagoj Božoki
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet
26.6.2013. - Uspostava modela vrednovanja projekata u javnoj upravi
Hrvatin Zlatko
diplomski/integralni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2013. - Upravljanje ljudskim resursima u građevinarstvu
Avdalović, Lea
diplomski/integralni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2013. - Analiza utjecaja projektnog financiranja i stakeholdera na oblikovanje projekta - primjer: projekt "Istarski ipsilon"
Štimac, Igor
diplomski/integralni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2013. - Prilagodba lokalne samouprave financiranju iz fondova Europske unije na slučaju grada Labina
Hrvatin, Masimo
diplomski/integralni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2012. - Projekt organizacije i tehnologije građenja za odabrani objekt visokogradnje (Stambeno-poslovna građevina u Pazinu)
Mijandrušić, Nikola
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.7.2012. - Analiza učinaka i mogućnosti primjene mehanizacije za asfalterske radove
Vujnović, Aleksandra
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.7.2012. - Ponuda za izgradnju parkirališta u zoni Marketi u Novigradu
Matešković, Marko
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.7.2012. - Izrada projekta organizacije građenja za objekt rekonstrukcije dijela luke Klenovica i izgradnju lukobrana i obale
Dugonjić, Davor
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.6.2012. - Projekt organizacije i tehnologije izvođenja građevinskih radova za stambenu građevinu u Osječkoj ulici u Puli
Žužić, Danijel
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.3.2012. - Izrada ponude za odabrani objekt visokogradnje (Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene)
Zambon, Ivan
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2011. - Upravljanje ugovornom dokumentacijom malih građevinskih tvrtki
Popeškić, Bojan
diplomski/integralni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2011. - Projekt tehnologije i organizacije građenja za objekt: Obiteljska kuća
Menković, Mirza
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2011. - Izrada ponude za odabrani objekt (višestambena građevina u Rapcu)
Samardžić, Igor
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.7.2011. - Odabir optimalne tehnologije gradnje obiteljske kuće
Karlović, Alen
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.6.2011. - Projekt organizacije i tehnologije građenja za objekt Dječji vrtić i jaslice u Viškovu
Štimac, Mladen
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.3.2011. - Poslovna građevina Pristav-Kršan, projekt organizacije i tehnologije izvođenja građevinskih radova
Bastijanić, Klaudio
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2010. - Izrada ponude za rekonstrukciju objekta visokogradnje zapadne tribine gradskog stadiona Aldo Drozina u Puli
Blažević, Dražen
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2010. - Projekt građenja polumontažne hale "Climacommerce"
Bunoza, Deni
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2010. - Projekt organizacije i tehnologije građenja, Dječji vrtić Hreljin
Ivetić, Rosanda
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2010. - Rekonstrukcija kule Lipica u Senju
Nekić, Jelena
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2010. - Usporedba dvije tehnologije izvedbe stambene zgrade Soline
Rašula, Andre
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.6.2010. - Usporedba troškova gradnje zadanog objekta primjenom klasične oplate i oplatnog sustava
Štajduhar, Goran
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.1.2010. - Projekt građenja višestambenog objekta "Brajdi" u Cresu
Mihaljević, Danijel
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4.12.2009. - Usporedba dviju tehnologija građenja individualne stambene građevine
Begić, Goran
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2009. - Idejni projekt građenja za odabrani objekt visokogradnje - obiteljska kuća s ugostiteljskim objektom
Roginić, Tomislav
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2009. - Projekt građenja za slobodnostojeću stambenu građevinu S19 na Drenovi
Šare, Dino
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2009. - Projekt građenja za nadvožnjak "Pogled" (Županijska cesta Rupa-Saršoni)
Mihaljević, Mladen
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2009. - Proračun troškova i dinamika rekonstrukcije objekta - obiteljska kuća
Brnić, Andrea
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2009. - Detaljni dinamički plan (gantogram i mrežni plan) za odabrani objekt korištenjem software-a MS Project s izračunavanjem trajanja glavnih aktivnosti
Kovačević, Zlatan
diplomski/integralni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2009. - Izrada ponude za rekonstrukciju državne ceste D102, dionica Njivice-Treskavac
Toić, Dean
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.6.2009. - Slobodnostojeća višestambena kuća s poslovnim prostorom, k.o. kastav - projekt organizacije i tehnologije građenja
Petrović, Tomislav
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.6.2009. - Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za objekt "Školska sportska dvorana pri Područnoj školi Dubašnica"
Gudac, Ivona
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.5.2009. - Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja za objekt "Osnovna škola Veli Vrh - razredna nastava"
Kablar, Suzana
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.2.2009. - Komparativna analiza tehnoloških rješenja obnove asfaltnih kolničkih zastora
Rendulić, Alen
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2008. - Detaljni dinamički plan (gantogram i mrežni plan) za objekt Nova mrtvačnica na groblju sv. Lucija korištenjem računalnog programa MS Project s izračunavanjem trajanja glavnih aktivnosti
Junašević, Danko
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2008. - Idejni projekt građenja za objekt Lansirna rampa Torpedo - aproksimativni predračun troškova sanacije AB konstrukcije
Buha, Lana
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2008. - Izrada ponude za građenje objekta visokogradnje - Nova mrtvačnica na groblju Sv. Lucije
Miščević, Milan
preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.6.2008. - Usporedba varijantnih rješenja zaštite pokosa na ŽC 5029 - lokacija Gornje Jelenje
Kereš, Boris
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.12.2007. - Stambeno-poslovna građevina 1P na Rujevici
Štrbac, Slobodan
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.7.2007. - Vodosprema Kantrida-projekt organizacije i tehnologije izvođenja radova
Miličević, Alen
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2007. - Stambeno-poslovna građevina u Bujama
Faraguna, Sali
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2007. - Projekt organizacije i tehnologije izvođenja građevinskih radova za objekt Dogradnja trajektnog pristaništa Merag - II faza
Kučić, Danijel
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2007. - Projekt organizacije i tehnologije izvođenja za objekt Podvožnjak - Kikovica
Urbiha, Darko
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.3.2007. - Modeli za izvođenje prekopa na gradskoj uličnoj mreži
Tkalec, Mario
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2006. - Projekt organizacije i tehnologije građenja Boćarski dom - Hrastenica
Poščić, Klara
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2006. - Poslovna građevina - bravarska radiona u industrijskoj zoni u Žminju
Kastelc, Josipa
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.5.2006. - Projekt građenja hala Čimižin - hala A i hala B
Požarić, Ivan
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.2.2006. - Projekt građenja za dionicu Vodnjan-Pula Jadranske autoceste
Husić, Fadil
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.1.2006. - Projekt građenja hale "Saftić" u Jušićima
Bačić, Sergej
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
22.11.2005. - Projekt građenja stambeno-poslovne zgrade Baštijanova-Jablanička u Zagrebu
Golemović, Ivan
dodiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Projekt građenja dvoetažnog parkirališta "Škurinje"
Lidia Grabar
dodiplomski studij
Građevinski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

20.3.2016. - 19.4.2013. Upravljanje projektima
edukacija
Građevinski fakultet
voditelj
Norma sati: 10
14.5.2011. - Upravljanje projektima
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet
voditelj
Norma sati: 2
4.10.2008. - Upravljanje projektima
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet
voditelj
Norma sati: 7
- 29.6.2016. Upravljanje projektima
edukacija
Građevinski fakultet
voditelj
Norma sati: 3
- 3.4.2008. Upravljanje projektima
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet
voditelj
Norma sati: 7
- 16.5.2007. Upravljanje projektima
Stručno usavršavanje
Građevinski fakultet
voditelj
Norma sati: 6

Osobni razvoj

21.4.2016. - Izrada multimedijalnih obrazovnih sadržaja


Norma sati:
3.5.2013. - Efikasna organizacija tržišta i implementacija JPP projekata (Opatija)


Norma sati:
19.4.2013. - Program usavršavanja Javna nabava građevinskih radova (Opatija)


Norma sati: 8 sati
18.4.2013. - Program usavršavanja Priprema investicijskog projekta u kontekstu javne nabave (Opatija)


Norma sati: 8 sati
1.1.2012. - 1.1.2013. Advanced Business English (on-line)


Norma sati:
4.3.2011. - Usavršavanje Financijsko upravljanje i kontrola (Crikvenica)


Norma sati: 8 sati
15.11.2010. - Stručni seminar Poslovna organizacija i upravljanje ljudskim resursima


Norma sati: 8 sati
31.5.2008. - Načela strateškog menadžmenta


Norma sati:
23.2.2008. - Javna nabava


Norma sati: 12 sati
1.1.1992. - Računovodstvo


Norma sati: 60 sati
3.2.1989. - Engleski jezik-studij trećeg stupnja za potrebe građevinarstva


Norma sati:
7.4.1987. - Stručni ispit


Norma sati:
- 27.4.2012. Stručni seminar Upravljanje projektima


Norma sati:
- 20.9.2008. Stručni seminar - 8. međunarodna konferencija za organizaciju, tehnologiju i menadžment u graditeljstvu (Umag)


Norma sati:
- 23.2.2007. Stručni seminar-Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske (Rijeka)


Norma sati:
-


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2015. - 1.1.2016. Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera

Financiranje: Europski socijalni fond
15.6.2008. - 15.7.2009. Ishodi učenja u visokom obrazovanju građevinskih inženjera

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tijanić, Ksenija; Car-Pušić, Diana; Čulo, Ksenija
Utjecaj načina financiranja na troškovno-vremenske aspekte javnih društvenih objekata
Građevinar - 2018.

Q3
WOS

2. Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Značaj vizualnih tehnologija za praćenje progresa i procjene produktivnosti zemljanih radova
e-Zbornik, elektronički zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 08 - 2018. http://gf.sum.ba/e-zbornik/e_zbornik_15_01_hr.pdf https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source https://hrcak.srce.hr/

3. Tijanić, Ksenija; Car-Pušić, Diana; Dolaček- Alduk, Zlata
Analiza troškova kvalitete odabranih građevinskih radova.
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 77-91 - 2018. http://www.gradri.uniri.hr/files/izdavacka_djelatnost/Zbornik_XX_WEB.pdf https://hrcak.srce.hr/zbornik-radova-gfri

4. Berljafa, Ana; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Analiza učinka bagera primjenom metode kronometraže
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 59-75 - 2018. http://www.gradri.uniri.hr/files/izdavacka_djelatnost/Zbornik_XX_WEB.pdf https://hrcak.srce.hr/zbornik-radova-gfri

5. Rajić, Bernard; Peroli, Gabrijel; Cindrić, Marija; Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan.
BIM Awareness and Education Preliminary Results among Students of Graduate Study Program in Construction Industry
Conference Proceedings of 13th International Conference "Organization, Technology and Management in Construction" 502-511. - 2017. http://docs.wixstatic.com/ugd/7f5190_5efb49c159cb48adac665b7f0ff6818a.pdf

6. Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Planning and Control of Productivity of Construction Machinery through Use of Wireless Technology
Conference Proceedings of 13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction 638-649 - 2017. http://docs.wixstatic.com/ugd/7f5190_5efb49c159cb48adac665b7f0ff6818a.pdf

7. Tijanić, Ksenija; Car-Pušić, Diana
Application of S-curve in EVA Method
Conference Proceedings of 13th International Conference "Organization, Technology and Management in Construction" 103-115 - 2017. http://docs.wixstatic.com/ugd/7f5190_5efb49c159cb48adac665b7f0ff6818a.pdf

8. Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana; Žileska- Pancovska, Valentina; Ćećez, Marko.
Time and Cost Interdependence in Water Supply System Construction Projects
Technological and Economic Development of Economy 23 895-914 - 2015. http://www.tandfonline.com/eprint/jjNVG4eZHaBQhNfCQDYb/full

Q1
WOS

9. Marović Ivan, Car-Pušić Diana, Jajac Nikša
Integration of Multi-criteria Analysis into the Evaluation Process of Student Papers
Organization, Technology and Management in Construction-Conference Proceedings 343-355. - 2015.

10. Car-Pušić Diana, Marović Ivan, Gudac Ivona, Medvedec Dario
Prioritization of public investment projects: Case study of GSC portfolio
Conference Proceedings of the 34th International Conference on Organizational Science Development 196-208 - 2015.

11. Ksenija Tijanić, Ksenija; Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan
Managing costs and time in projects of public-use facilities by using the S-curve
Conference PBE 2016, Luhačovice, Češka, rujan 2016. 4. 185-196.

12. Petruševa, Silvana, Car-Pušić, Diana; Žileska Pancovska, Valentina
Model for Predicting Construction Time by Using General Regression Neural Network
Conference Proceedings of People, Buildings and Environment 2016 4 33-46

13. • Grbac, Sandro, Malnar Leo, Vorkapić, Andrej, Car-Pušić, Diana, Marović, Ivan
Preliminary analysis of the spatial attributes affecting students' quality of life at the University of Rijeka
Conference Proceedings of PBE 2016. 4. 109-117.

14. • Marović, Ivan, Car-Pušić, Diana, Čunko
A multi-criteria decision-making model for the evaluation of reconstruction investment projects
Conference Proceedings

15. Car-Pušić, Diana
PPP Model Opportunities, Limitations and Risks in Croatian Public Project Financing
Procedia - Social and Behavioral Sciences 663-671.

16. Marenjak Saša, Car-Pušić Diana, Marović Ivan
Involving Stakeholders in Risk Allocation of Public Investment Projects
Conference Proceedings of International Conference "Moving Beyond Risks-Organising for Resillience" 4-4

17. Gudac, Ivona, Marović, Ivan., Car-Pušić, Diana
Key quality indicators for performance based building of educational facilities
Conference Proceedings

18. Turina, Nataša; Car-Pušić, Diana; Radujković, Mladen
Possibilities and limitations of constructability concept in construction industry in Croatia
Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette 20 167-176

19. Vahida Žujo, Diana Car-Pušić, Valentina Žileska-Pancovska
Cost and Experience Based Real Estate Estimation Model
Procedia-Social and Behavioral Sciences (Elsevier) (1871-5222)

20. Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Turina, Nataša; Car- Pušić, Diana; Čuljak, Karmela
Usporedba primjene uobičajenih i specijaliziranih softvera u upravljanju građevinskim projektima (Comparison of common and specialized software application in construction project management)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8952) 209-228

21. Car-Pušić, Diana; Radujković, Mladen
Model for Proposed Construction Time for Transportation Facilities
Suvremeni promet (0351-1898) 30 127-130

22. Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan; Gudac, Ivona
Važnost projekta organizacije građenja u pripremi izvođenja građevinskih radova (Significance of Construction Management Plan within Construction Work Preparation)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 225-243

23. Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana; Brkan-Vejzović, Aida
Contracted Price Overrun as Contracted Construction Time Overrun Function
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku (1330-3651) 17 23-29

24. Car-Pušić, Diana; Radujković, Mladen
Construction time-cost model in Croatia
International journal for engineering modelling (1330-1365) 22 63-70

25. Buha, Lana; Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan
Procjena troškova uklanjanja postojeće i izvedbe nove armiranobetonske konstrukcije lansirne rampe za ispitivanje torpeda u Rijeci (Cost Estimation of Removal of Existing and New Reinforced Concrete Rijeka Torpedo Launch Pad Station Construction)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 12 217-230

26. Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana
Prekoračenje ugovorenog roka građenja kao funkcija rizičnih faktora (Construction time overrun as a function of risk factors)
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (0350-2465) 61 721-729

27. Car-Pušić, Diana; Husić, Fadil; Marović, Ivan
Analiza učinaka standardne građevinske mehanizacije na izgradnji ceste Vodnjan-Pula (Analysis of Standard Construction Equipment Efficiency in Construction of the Vodnjan-Pula Road)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 11 175-188

28. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Car-Pušić, Diana; Tkalec, Mario
MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA PRAKSE IZVOĐENJA PREKOPA NA GRADSKOJ CESTOVNOJ MREŽI (POSSIBILITIES TO IMPROVE PRACTICE IN ROAD DIGGING AT CITY ROAD NETWORK)
Suvremeni promet (0351-1898) 28 414-418

29. Car-Pušić, Diana; Radujković, Mladen
Modeli za brzu procjenu održivog vremena građenja (Models for rapid evaluation of a sustainable construction time)
Građevinar (0350-2465) 58 559-568

30. Bučar, Gorazd; Car-Pušić, Diana
Novi pristup u stambenoj izgradnji (The new approach to the housing construction)
Informatologia (1330-0067) 34 279-282

31. Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Gudac, Ivona
Implementation of E-learning Tools in Teaching Process of Field Work Course at the Faculty of Civil Engineering in Rijeka
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 600-605 (ISBN: 978-80-7204-705-5).

32. Car-Pušić, Diana
Possibilities of risk analysis in the process of sustainable construction time planning
Proceedings of 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management / Semolič, B ; Kerin, A ; Stare, A. (ur.). - Ljubljana : ZMP Slovensko združenje za projektni management , 2006. im-1-im-7 (ISBN: 961-6597-00-0).

33. Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Car-Pušić, Diana; Žic, Elvis
Significance of making construction management plan - Croatian experiences
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 200-205 (ISBN: 978-80-7204-705-5).

34. Car-Pušić, Diana; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Learning Outcomes in Construction Management Field at Civil Engineering Studies at Faculty of Civil Engineering in Rijeka
Construction Facing Worldwide Challenges / Cerić, A., Radujković, M. (ur.). - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2009. 546-556 (ISBN: 978-953-6272-35-8).

35. Marović, Ivan; Završki, Ivica; Car-Pušić, Diana
Battle with time - Rijeka's torpedo launch pad station
XIIth International Scientific Conference, section 7, Civil Engineering Management / Hanak, Tomaš ; Pazdera, Luboš (ur.). - Brno : Brno University of Technology , 2009. 103-106 (ISBN: 978-80-7204-629-4).

36. Marović, Ivan; Završki, Ivica; Car-Pušić, Diana
Rijeka's Torpedo Launch Pad Station Preservation
Construction facing worldwide challenges / Cerić, Anita ; Radujković, Mladen (ur.). - Zagreb : Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb , 2009. 446-453 (ISBN: 978-953-6272-35-8).

37. Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana
Modelling of Risk Factor Influence on Construction Time Overrun by Applying Multivariant Regression Analysis
Construction Facing worldwide challenges / Cerić, Anita: Radujković, Mladen (ur.). - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2009. 148-157 (ISBN: 978-953-6272-34-1).

38. Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana; Brkan-Vejzović, Aida
Utjecaj predračunske cijene na upravljanje izgradnjom cesta( Impact of estimated price on managing the roadway construction )
II međunarodni BiH kongres o cestama / Fejzić, Amir (ur.). - Sarajevo : Udruženje konzultanata inženjera Bosne i Hercegovine , 2009. 76.

39. Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Završki, Ivica
Application of Chronometry Method Towards Calculation of Regulation
8th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction / Radujković, Mladen ; Mlinarić, Vjeran (ur.). - Zagreb :

40. Car-Pušić, Diana
The possibilities of PM application in the process of terrain preparation for construction
7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, PROCEEDINGS / Radujković, M ; Mlinarić, V ; Završki, I ; Izetbegović, J: Cerić, A. (ur.). - Zagreb : Croatian Association for Organization in Construction , 2006. 51-59 (ISBN: 953-96245-7-6).

41. Turina, Nataša; Car-Pušić, Diana
Overview of PPP models and the analysis of the opportunities for their application
7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, PROCEEDINGS / Radujković, M ; Mlinarić, V ; Završki, I ; Izetbegović, J ; Cerić, A. (ur.). - Zagreb : Croatian Association for Organization in Construction , 2006. 419-427 (ISBN: 953-96245-7-6).

42. Car-Pušić, Diana; Turina, Nataša
PM Application in Local Administration during Terrain Preparation for Construction
Proceedings 3rd SENET PM Conference Project Management Paving the Way to European Union / Travnik, Igor (ur.). - Bratislava : Project Management Association of Slovakia , 2004. ??.

43. Radujković, Mladen; Car-Pušić, Diana
The Attributes of Risk Sources and Drivers in Construction Projects
Book of Abstracts & Proceedings on CD-ROM, 3rd SENET PM Conference / Travnik, Ivan (ur.). - Bratislava : International Cost Engineering Council, Project Management Association of Slovakia, Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering , 2004. 18 (1-5).

44. Car-Pušić, Diana
Neki aspekti upravljanja rizicima kod građevinskih projekata( Some aspects of risk management at civil engineering projects )
Društvo i tehnologija 2003. / Plenković, Juraj (ur.). -

45. Car-Pušić, Diana
ABILITIES AND LIMITATIONS OF RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT AT CIVIL ENGINEERING PROJECTS
Proceedings of 6th International Conference Organisation, Technology and Management in Construction / Radujković, Mladen ; Završki, Ivica (ur.). - Zagreb : Hrvatska udruga za organizaciju građenja , 2003. 48-58.

46. Car-Pušić, Diana; Feretić, Svjetlan; Turina, Nataša
Planning deadlines and costs in civil engineering projects
2nd SENET Conference on Project Management. Book of Abstracts / Radujković, Mladen ; Katavić, Mariza (ur.). - Cavtat :

47. Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Hrvatin, Zlatko
Establishing a model to evaluate public administration projects( Establishing a model to evaluate public administration projects )
e-GFOS (1847-8948) 5 (2014), 8; 56-66

48. Marović, Ivan; Bošković, Dražen; Car-Pušić, Diana
Prioritization of student project proposals - a multicriteria approach
Conference proceedings of People, Buildings and Environment 2014 (2014)

49. Car-Pušić, Diana;, Gudac, Ivona,.
Utjecaj industrijalizacije na razvoj nauke o organizaciji( Influence of Industrialization on Organization Science Development )
V. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva - Zbornik radova / Palinić, Nana ; Rotim Malvić, Jasna ; Đekić, Velid (ur.). - Rijeka : Pro Torpedo Rijeka , 2014. 203-214.

50. Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Establishing the database of standards for educational system facilities
Conference proceedings of People, Buildings and Environment 2014, an international scientific conference / Korytarova, Jana ; Serrat, Carles ; Hanak, Tomaš (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2014. 177-183.

51. Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan; Gudac, Ivona
Comparison of budget and PPP model in financing public structures in post-transition environment
Conference proceedings of People, Buildings and Environment 2014, an international scientific conference / Korytarova, Jana ; Serrat, Carles ; Hanak, Tomaš (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2014. 90-99.

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja 3.5. Modeli za brzu procjenu i provjeru vremena građenja (str. 196-224)
Radujković, Mladen; Car-Pušić, Diana; Ostojić Škomrlj, Nives; Vukomanović, Mladen; Burcar Dunović, Ivana; Delić, Davor; Meštrović, Hrvoje
Planiranje i kontrola projekata
sveučilišni udžbenik (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis), ISBN: 978-953-6272-46-4 prof. dr. sc. Mladen Radujković Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Zagreb - 2012.

Pozvana predavanja

1. Car-Pušić, D; Deluka-Tibljaš, A.
Education and research in organization, technology and management in construction University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering, Croatia
Zadar

Kongresna priopćenja

1.
Petruševa, Silvana, Car-Pušić, Diana, Žileska Pancovska, Valentina
Model for predicting construction time by using general regression neural network predavannje People, Buildings, Environment 2016 Luhačovice, Republika Češka - 30.9.2016.
2.
Petruseva, Silvana.; Car Pusic, Diana.; Zileska Pancovska, Valentina
Predicting construction time by using general regression neural network predavanje People, Buildings, Environment 2016 Luhačovice, Češka - 1.1.2016.
3.
Car-Pušić, Diana; Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Medvedec, Dario
Prioritization of public investment projects: Case study of GSC portfolio 34th International Conference on Organizational Science Development Portorož - 1.1.2015.
4.
Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana; Jajac, Nikša
Integration of multi-criteria analysis into the evaluation process of student papers Conference Organization, Technology and Management in Construction Primošten - 1.1.2015.
5.
Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Establishing the database of standards for educational system facilities International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2014" - PBE2014 Kromeržiž, Češka - 1.1.2014.
6.
Marović, Ivan; Bošković, Dražen; Car-Pušić, Diana
Prioritization of student project proposals - a multicriteria approach International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2014" - PBE2014 Kromeržiž, Češka - 1.1.2014.
7.
Gudac, Ivona; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Performance concept in cost-effective construction management of educational facilities International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2014" - PBE2014 Kromeržiž, Češka - 1.1.2014.
8.
Car-Pušić, Diana; Gudac, Ivona
Utjecaj industrijalizacije na razvoj nauke o organizaciji (Influence of industrialization on organization science development) predavanje V međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe baština arhitekture i građevinarstva Rijeka - 1.1.2012.
9.
Car-Pušić, Diana; Deluka-Tibljaš, A.
Learning Outcomes in Construction Management Field at Civil Engineering Studies at Faculty of Civil Engineering in Rijeka predavanje CIB Joint International Symposium Construction Facing Worldwide Dubrovnik - 1.1.2009.
10.
Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana
Modelling of Risk Factor Influence on Construction Time Overrun by Applying Multivariant Regression Analysis predavanje CIB Joint International Symposium Construction Facing Worldwide Dubrovnik - 1.1.2009. https://bib.irb.hr/datoteka/617998.300-Zujo_Car-Pusic_-Modelling.pdf
11.
Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana
Modeling of Risk Factor Influence on Construction Time Overrun by Applying Multivariant Regression Analysis predavanje CIB Joint International Symposium Construction Facing Worldwide Dubrovnik - 1.1.2009.
12.
Žujo, Vahida; Car-Pušić, Diana
Application of "Time-cost" Model in Construction Project Management predavanje 8th International Conference Organization, Technology and Management in Construction and 5th SENET Conference Umag - 1.1.2008.
13.
Turina, Nataša; Radujković, Mladen; Car-Pušić, Diana
"Design and build" in comparison with the traditional procurement method and the possibility of its application in the Croatian construction industry predavanje 8th International Conference Organization, Technology and Management in Construction and 5th SENET Conference Umag - 1.1.2008.
14.
Car-Pušić, D; Deluka-Tibljaš, A.
Education and research in organization, technology and management in construction University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering, Croatia predavanje 7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, Zagreb : Croatian Association for Organization in Construction Zadar - 1.1.2006.
15.
Car-Pušić, Diana
The possibilities of PM application in the process of terrain preparation for construction predavanje 7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, Zagreb : Croatian Association for Organization in Construction Zadar - 1.1.2006.
16.
Turina, Nataša; Car-Pušić, Diana
Overview of PPP models and the analysis of the opportunities for their application predavanje 7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, Zagreb : Croatian Association for Organization in Construction Zadar - 1.1.2006.
17.
Car-Pušić, Diana
Possibilities of risk analysis in the process of sustainable construction time planning predavanje 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management Ljubljana - 1.1.2006.
18.
Car-Pušić, Diana; Turina, Nataša
PM Application in Local Administration during Terrain Preparation for Construction predavanje 3rd SENET PM Conference Project Management Paving the Way to European Union Bratislava - 1.1.2004.
19.
Radujković, Mladen; Car-Pušić, Diana
The Attributes of Risk Sources and Drivers in Construction Projects predavanje 3rd SENET PM Conference Project Management Paving the Way to European Union Bratislava - 1.1.2004.
20.
Car-Pušić, Diana
Abilities and limitations of risk analysis and management at civil engineering projects predavanje 6th International Conference Organisation, Technology and Management in Construction Mošćenička Draga - 1.1.2003.
21.
Car-Pušić, Diana; Feretić, Svjetlan; Turina, Nataša
Planning deadlines and costs in civil engineering projects poster prezentacija 2nd SENET Conference on Project Management Cavtat - 1.1.2002.
22.
Car-Pušić, Diana
Elementi zoniranja prostora i građenja u funkciji zahvaćanja gradske rente( The elements of space division in zones and construction functioning as urban rates collecting ) predavanje Crikvenica - 1.1.1992.
23.
Vahida Žujo, Diana Car-Pušić, Valentina Žileska-Pancovska
Cost and Experience Based Real Estate Estimation Model
24.
Car-Pušić, Diana
Neki aspekti upravljanja rizicima kod građevinskih projekata( Some aspects of risk management at civil engineering projects )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. -
Analiza građenja s aspekta održivosti; suradnik; Ministarstvo nauka Federacije BiH; ;
2. 1.1.2011. - 1.1.2012.
Upravljanje rokovima i investicijama u građevinarstvu; suradnik; Federalno ministarstvo obrazovanja nauke Bosne i Hercegovine, Univrzitet Džemal Bijedić u Mostaru; ;
3. 1.1.2002. - 1.1.2008.
Upravljanje resursima i rizikom kod građevinskih projekata; suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Normativi građevinskih radova - visokogradnja; voditelj; Ministarstvo znanosti i tehnologije; 100.000,00 kn;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2007. - 1.1.2008.
Vahida Žujo; Prilog upravljanju građevinskim projektima kroz planiranje vremena građenja; Organizacija građenja; 07/2008.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2016. -
People, Buildings, Environment 2016 Luhačovice autor, predavač
2. 1.1.2015. -
International Conference "Moving Beyond Risks - Organising for Resilience" Bled autor
3. 1.1.2015. -
Conference Organization, Technology and Management in Construction Primošten autor, član Međunarodnog recenzentskog odbora
4. 1.1.2014. -
People, Buildings and Environment, an international scientific conference Kromeržiž autor, predavač, član Međunarodnog recenzentskog odbora
5. 1.1.2012. -
V međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe baština arhitekture i građevinarstva Rijeka autor, predavač
6. 1.1.2009. -
CIB Joint International Symposium Construction Facing Worldwide Dubrovnik autor, predavač, član Znanstvenog odbora
7. 1.1.2008. -
8th International Conference Organization, Technology and Management in Construction and 5th SENET Conference., Umag Umag autor, predavač, član Međunarodnog recenzentskog odbora
8. 1.1.2006. -
7th International Conference: Organization, Technology and Management in Construction, Zagreb : Croatian Association for Organization in Construction Zadar autor, predavač, član Međunarodnog recenzentskog odbora
9. 1.1.2006. -
1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management, Ljubljana 2006. ZMP Slovensko združenje za projektni management Ljubljana autor, predavač
10. 1.1.2004. -
3rd SENET PM Conference Project Management Paving the Way to European Union /: Project Management Association of Slovakia Bratislava autor, predavač
11. 1.1.2003. -
Društvo i tehnologija Opatija autor, predavač
12. 1.1.2003. -
6th International Conference Organisation, Technology and Management in Construction / Zagreb : Hrvatska udruga za organizaciju građenja Mošćenička Draga autor, predavač
13. 1.1.2002. -
2nd SENET Conference on Project Management Cavtat autor, predavač

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - XVIII knjiga Zbornika radova Građevinskog fakulteta - glavna i odgovorna urednica

2. 1.1.2014. - Engineering Review
http://er.riteh.hr/index.php/ER
3. 1.1.2010. - Zbornik radova, knjiga XVIII, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

4. 1.1.2009. - Zbornik radova, knjiga XII, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
http://www.gradri.uniri.hr/hr/knjiznica.html
5. 1.1.2009. - Monografija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

6. 1.1.2008. - Zbornik radova, knjiga XI, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
http://www.gradri.uniri.hr/hr/knjiznica.html

Recenzije

1. 2017. Conference OTMC 2017. Podizanje razine znanja o kulturi građenja kroz e-učenje
2. 2017. eGFOS Labour productivity in the Croatian construction industry
3. 2017. Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj
4. 2016. Efficiency of unit rates and regression analysis for early cost prediction of Turkish constructions
5. 2016. Građevinar Razvoj okvira za uspješno upravljanje projektom putem analize projektnih rizika, promjena i ograničenja
6. 2016. OTMC Efficacy of Unit Rates and Regression Analysis for Early Cost Prediction of Turkish Constructions
7. 2015. Engineering Structures Disparities in the cost of projects, znanstveni članak
8. 2015. Recenzent knjige : Autor: Mladen Radujković i suradnici Organizacija građenja, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Nakladnik Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
9. 2015. Građevinar Assessing the Residual Value of Heavy Construction Equipment Depending on the Age of the Machine, članak
10. 2015. Građevinar Regresioni model za prognoziranje produktivnosti procesa betoniranja armiranobetonskih ploča, članak
11. 2015. OTMC Financial Management of the Construction Projects: A Proposed Cash Flow Analysis Model at Project Portfolio Level
12. 2015. član stručnog povjerenstva za provođenje reakreditacije Sveučilišta Sjever
13. 2014. Mladen Radujković i suradnici, Organizacija građenja, sveučilišni udžbenik
14. 2014. Građevinar Application of particle sworm for project time-cost optimization, znanstveni članak
15. 2014. Black Sea A tale on two concessions, znanstveni članak
16. 2014. Black Sea Operating performance of two motorway PPP contracts, znanstveni članak
17. 2014. PBE 2014 Cost- saving and energy- efficient houses with the systems of internal insulation, članak
18. 2014. PBE 2014 Innovative instruments in risk management of development projects, članak
19. 2014. PBE 2014 Effect of manufacturing technology on quality of ceramic floor tiles, članak
20. 2014. National Resource Forum "Bikeshare in China as a Public Service: Comparing Government-Run and Public-Private Partnership Operation Models"
21. 2014. OTMC A principal component analysis of skills and competencies required of quantity surveyors: Nigerian perspective
22. 2013. Građevinar Primjena analitičkog mrežnog procesa za procjenu rizika u održivom poboljšanju tla, članak
23. 2013. OTMC Predicting Future Performance by learning curves
24. 2013. OTMC Lean Principles: An Innovative Approach for Achieving Sustainability in the Egyptian Construction Industry
25. 2012. Elektronski časopis e-GFOS, http://e-gfos.gfos.hr/, Građevinski fakultet Osijek, Broj članka:53, Upravljanje informacijama u građevinskom poslovnom sustavu,
26. 2012. Građevinar Ref. No.: 722-2012, Razvoj I integracija registra rizika u upravljanju rizicima građevinskih projekata
27. 2012. Građevinar Ref. No.: 1036-2012, Model prognoziranja S-krivulja u ranim fazama građevinskih projekata
28. 2012. Časopis OTMC, Građevinski fakultet Zagreb OTMC-2012-2-3, Circuit-Identifier Algorithm in Networks with Time Dependent Arc Lengths
29. 2012. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci, knjiga XV, Upravljanje građevinskom ugovornom dokumentacijom – procesni pristup
30. 2012. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci, knjiga XV, Upravljanje javnim infrastrukturnim projektima financiranim iz EU fondova u jedinicama lokalne samouprave
31. 2011. Časopis Construction Management and Economics Reference RCME-MS-11-1260 "A Synthesis of the essential factors affecting owners’ and contractors’ performance in the bidding construction process: an empirical analysis
32. 2011. Časopis OTMC, Građevinski fakultet Zagreb OTMC-2011-1-6, Planning and Management of the Construction Process
33. 2011. 10th International Conference Organization, Technology and Management in Construction Šibenik, 7-10 September 2011, a) Reference No.: 24, A Methodology for Optimizing Costs and Duration in Road Construction Projects, 2011. Godina b) Reference No.: 105, Empirical Analysis of Learning Curve in Roof Insulation c) Reference No.: 33, Calendarization in Time-Cost Trade-off Based on a Transit Problem
34. 2011. RECENZIJA PRIJEDLOGA STUDIJA - naziv recenzije: Sadržajna analiza predloženog studijskog programa Sveučilište u Zagrebu , sveučilišni preddiplomski studij Inženjerstvo na engleskom jeziku ( Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Građevinski fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet).
35. 2010. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci, knjiga XIII, Koordinatori za zaštitu na radu kod investitora, glavnog projektanta i poslodavca
36. 2010. Časopis OTMC, Građevinski fakultet Zagreb OTMC-2010-1-7, Study of Project Governance Framework for Large Infrastructure Projects with Reflection on Road Transport Projects,
37. 2010. Časopis OTMC, Građevinski fakultet Zagreb OTMC-2010-4-1, A Cost Estimate Method for Bridge Superstructures Using Regression Analysis and Bootstrap
38. 2009. Tehnički vjesnik, Članak broj 1603_05, Model for Cost Prediction of Prefabricated Housing,
39. 2008. RECENZIJE ČLANAKA 8th International Conference Organization, Technology and Management in Construction, Umag, 17-20 September, 2008. a) Reference No.: 52 “Labour hors utilization analysis: a case study“ b) Reference No.: 60 “A discrete-event simulation based model of a construction site: a teaching experience“ c) Reference No.: 70 “PDM least cost scheduling: a generalized problem“
40. 2008. Hrvatske vode, Primjena upravljačkog alata integracijom podataka troškova, vremena I kvalitete na objektima odvodnje autocesta
41. 2007. RECENZIJA RUKOPISA, ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA, Mladen Radujković, Mladen Vukomanović Riješeni primjeri zadataka iz organizacije građenja i metoda planiranja
42. 2006. RECENZIJA UDŽBENIKA, Vjekoslav Kukuruzović Građevna mehanizacija
43. 2006. RECENZIJE ČLANAKA 7th International Conference Organization, Technology and Management in Construction, Zadar, 20-22 September 2006. a)Reference No.: 62 “Automation in time planning – concreting processes“ b) Reference No.: 70 “S Curve Modelling for Building Construction“ c)Reference No.: 77 “Calculation with the help of a surface model“ d)Reference No.: 84 “The evaluation of flood loss according to the area property indexes“ e)Reference No.: 88 “Disputes resolution in construction“ f)Reference No.: 89 “Construction Risk in project finance“
44. 2004. RECENZIJA ELEKTRONIČKIH UDŽBENIKA , Zdravko Linarić Leksikon osnovne građevinske mehanizacije - Učinak građevinskih strojeva - Postrojenja za proizvodnju gradiva

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2006. -
Projekt tehnologije i organizacije građenja za Kompleks Dvoranskog plivališta Kantrida
Strabag  
projektant
2.
1.1.1997. -
Detaljni plan uređenja Ružićeve ulice
Grad Rijeka  
suradnik
3.
1.1.1996. -
Projekt sanacije crkve Svete Barbare u Kostreni
Općina Kostrena  
voditelj
4.
1.1.1996. -
Projekt sanacije pojedinih elemenata čitaonice u Svetoj Barbari u Kostreni
Općina Kostrena  
voditelj
5.
1.1.1996. -
Dvoransko plivalište Kantrida, elaborat za ishođenje lokacijske dozvole
Grad Rijeka  
suradnik
6.
1.1.1996. -
Projekt sanacije pojedinih elemenata škole u Svetoj Barbari u Kostreni
Općina Kostrena  
voditelj
7.
1.1.1995. -
Elaborat prethodnih radova za izradu Detaljnog plana uređenja prostora za dio centra grada – zona «Školjić-Banska Vrata»
Grad Rijeka  
voditelj i koordinator projekta
8.
1.1.1995. -
GIS pilot projekt za centar grada – zona «Školjić-Banska Vrata»
Grad Rijeka  
suradnik
9.
1.1.1994. -
Detaljni plan uređenja Preluk
 
suradnik
10.
1.1.1990. -
Projekt funkcioniranja sistema upravljanja i vođenja razvoja grada Rijeke, 1990
Općina Rijeka  
suradnik
11.
1.1.1989. -
Projekt sanacije međukatne konstrukcije u CUO upravnih i matematičko-informatičkih kadrova u Rijeci,
CUO upravnih i matematičko-informatičkih kadrova u Rijeci  
suradnik
12.
1.1.1989. -
Analiza postojećih kapaciteta i potreba za građevinskim kamenom na području Rijeke i okolice
 
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. - 1.1.2016.
građevinsko vještačenje stambene zgrade Primorska 32 a, Novi Vinodolski
Općinski sud Delnice   građevinski vještak
2.
1.1.2006. -
izrada Projekta organizacije i tehnologije građenja za objekt Dvoransko plivalište Kantrida s pratećim objektima
Grad Rijeka   projektant
3.
1.1.2002. -
Procjena troškova uređenja upravne zgrade "Benčić"
Građevinski fakultet   voditelj
4.
1.1.1997. -
Projekt zaštite zraka u Rijeci
Institut gađevinarstva Hrvatske   suradnik
5.
1.1.1997. -
Studija kanalizacijskog sustava riječkog područja – I faza
Institt građevinarstva Hrvatske   suradnik za primjenu višekriterijalne analize korištenjem kompjutorskog programa Promcalc
6.
1.1.1996. -
Mreža centara i podcentara gradskih naselja Rijeke – urbanistička studija
Institut građevinarstva Hrvatske   suradnik za istočni dio Rijeke
7.
1.1.1995. -
Studija izbora optimalne lokacije novog sajamskog prostora, – primjena višekriterijalne analize korištenjem kompjutorskog programa Promcalc za odabir optimalne lokacije
Institut građevinarstva Hrvatske   pomoćnik koordinatora izrade Studije
8.
1.1.1995. -
Procjena građevinske vrijednosti bolnice u Kraljevici,
Institut građevinarstva Hrvatske   voditelj
9.
1.1.1994. -
Elaborat preseljenja tvornice stanova i kamenoloma u Liku,
Institut građevinarstva Hrvatsk   suradnik
10.
1.1.1993. -
Katalog građevinske vrijednosti poslovnih prostora
Institut građevinartva Hrvatske   suradnik
11.
1.1.1993. -
Varijantna rješenja prihoda na modelu zakupnine za poslovni prostor,
Institut građevinarstva Hrvatske   voditelj
12.
1.1.1992. -
Studija lokacije novog groblja u općini Crikvenica
Institut građevinarstv Hrvatske   suradnik
13.
1.1.1989. -
stručni nadzor - rekonstrukcija i dogradnja zgrade Elektroprimorja u Crikvenici
Građevinski institut   pomoćnik nadzornog inženjera, nadzorni inženjer
14.
1.1.1989. -
Katalog izrade školskih objekata
Građevinski institut   voditelj
15.
1.1.1988. - 1.1.1989.
Konzalting poslovi na odabiru optimalne lokacije i otvaranju kamenoloma za potrebe šire riječke regije
Građevinski institut   konzultant suradnik
16.
1.1.1988. -
Katalog objekata SSIZ-a usmjerenog obrazovanja Hrvatske,
Građevinski intitut   suradnik
17.
1.1.1987. -
stručni nadzor - rekonstrukcija i nadogradnja hotela «Kaštel u Crikvenici
Građevinski institut   pomoćnik nadzornog inženjera
18.
1.1.1986. -
stručni nadzor - rekonstrukcija dječjeg vrtića u Dramlju .
Građevinski institut   pomoćnik nadzornog inženjera
19.
1.1.1986. -
stručni nadzor - sanacija fasade Osnovne škole «Vladimir Nazor» u Crikvenici
Građevinski institut   pomoćnik nadzornog inženjera
20.
1.1.1985. -
stručni nadzor - adaptacija zgrade Građevinskog fakulteta u Rijeci
Građevinski institut   pomoćnik nadzornog inženjera
21.
1.1.1985. -
stručni nadzor - rekonstrukcija i dogradnja hotela «Istra» u Crikvenici
Građevinski institut   pomoćnik nadzorog inženjera
22.
1.1.1985. -
stručni nadzor - rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Crikvenici
Građevinski institut   pomoćnik nadzornog inženjera
23.
1.1.1985. -
Katastar regionalnih i magistralnih cesta
Građevinski insitut   suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2013. - Primjena JPP modela financiranja u građevinskim projektima
Znanstveno-nastavni susreti
Građevinski fakultet Rijeka
2. 1.1.2005. - Planiranje vremena građenja korištenjem "time-cost" modela
Znanstveno-nastavni susreti
Građevinski fakultet Rijeka

Političko djelovanje

1. 1.1.2014. - 15.6.2017. - predsjednica Ženske inicijative Podružnice HNS-a Bakar
2. - - član HNS-a, član Predsjedništva Podružnice Crikvenica, zamjenica predsjednice Ženske inicijative podružnice HNS-a Crikvenica, član Predsjedništva podružnice Bakar,

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2016. - - šefica Katedre
Građevinski fakultet/Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
2. 1.10.2012. - 1.10.2015. - prodekan za poslovne odnose
Građevinski fakultet
3. 23.2.2012. - - šef
Građevinski fakultet/Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu
4. 1.10.2009. - 1.10.2012. - prodekan za poslovne odnose
Građevinski fakultet
5. 5.9.2008. - 11.10.2010. - ovlaštenik zaštite na radu
Građevinski fakultet
6. 1.2.2008. - - šef
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu
7. 1.2.2008. - - predstojnik
Građevinski fakultet/Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu
8. 1.11.2007. - 1.11.2009. - prodekan za poslovne odnose
Građevinski fakultet
9. 1.10.2007. - 1.10.2015. - voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu
Građevinski fakultet
10. 27.9.2007. - - predsjednik
Građevinski fakultet/Etičko povjerenstvo
11. 1.1.2004. - 1.1.2008. - šef
Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - zamjenica predsjednice Stegovnog povjerenstva
Građevinski fakultet
2. 26.9.2013. - - član
Odbor za kvalitetu
3. 25.4.2013. - - član
Povjerenstvo za zapošljavanje jednog službenika III vrste u Službi za financijsko-računovodstvene poslove
4. 24.1.2013. - - član
Građevinski fakultet / Knjižnični odbor
5. 4.5.2012. - - ovlašteni predstavnik u postupcima javne nabave koje provodi Fakultet
Građevinski fakultet
6. 5.5.2011. - 26.9.2013. - član
Građevinski fakultet / Odbor za kvalitetu
7. 3.12.2010. - 24.1.2013. - član
Građevinski fakultet/Knjižnični odbor
8. 23.6.2009. - -
Građevinski fakultet/Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja prijava pristupnika za izbor dekana
9. 16.4.2009. - - predsjednik
Građevinski fakultet/Povjerenstvo za prodaju zgrade i dvorišta Građevinskog fakulteta
10. 3.4.2009. - - član
Građevinski fakultet/Radna grupa za provođenje reforme Specijalističkog diplomskog stručnog studija
11. 14.10.2008. - - predsjednik
Građevinski fakultet/Povjerenstvo u postupku prijema jednog službenika -voditelj Odsjeka informacijske potpore
12. 5.9.2008. - 11.10.2010. - predsjednik
Građevinski fakultet/Odbor zaštite na radu
13. 23.6.2008. - - član
Građevinski fakultet/Povjerenstvo za izradu Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta
14. 16.4.2008. - 3.12.2010. - član
Građevinski fakultet/Knjižnični odbor
15. 6.3.2008. - - član
Građevinski fakultet/Povjerenstvo za prigovore u postupku provedbe prvih studentskih izbora za predstavnike studenata Studentskog zbora GF Rijeka
16. - - predsjednica Stegovnog povjerenstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2013. - 1.1.2015. - čln Radne skupine za strateško planiranje
Agencija za investicije i konkurentnost-Hrrvatski klaster konkurentnosti građevinske industrije
2. 1.1.2005. - 1.1.2007. - član
Odbor za prostorno planiranje Grada Crikvenice