ak.slik.graf Marina Banić-Zrinšćak izv.prof

Akademija primijenjenih umjetnosti Odsjek za primijenjenu umjetnost

prostorija : 17
e-pošta : baniczm@apuri.hr
mobitel : 0992123794

Obrazovanje

- Gimnazija B.Semelić Pula
- Stručni suradnik za uređenje exterijera i interijera ŠPUR PULA
- dipl.ak.slik.graf Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
- Spec.art kod akademika Lj.Ivančića Majstorska radionica Zagreb
- studijska putovanja po EU
- Vanjski neovisni međunarodni stručnjak za unapređenje kvalitete u visokom školstvu Simpoziji za unapređenje kvalitete studija AZVO-a

Radno iskustvo

- Profesor Profesorica vizualnih komunikacija i teorije prostora (dvije godine) i grafičke tehnologije i grafičkih tehnika slijedeće dvije godine. ŠPUR PULA
- Predavač honorarno predajem likovnu kulturu na Višoj školi za ugostiteljstvo u Puli, V stupanj. Visoka škola za ugostiteljstvo Pula
- Dizajner radila sam kao dizajner izdavačke kuće "Istarska naklada". Istarska naklada
- Nastavnik zapošljavam se u Osnovnoj školi "V.Nazor" u Krnici pokraj Pule gdje dobivam nagradu likovnih pedagoga Istre s učeničkim radovima. Osnovnoj školi "V.Nazor"
- Samostalni umjetnik Samostalni umjetnik Zajednica samostalnih umjetnika Hrvatske
- art direktor u svojstvu art-direktora vodim galeriju Društva "Kandler". U slijedeće četiri godine ostvarujem veći broj samostalnih izložbi renomiranih hrvatskih i inozemnih umjetnika. "Kandler" HDLU Istra
- Vanjski suradnik u svojstvu vanjskog suradnika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, asistiram na kolegiju Grafičkog dizajna s pismom, pod mentorstvom profesora akademika Miroslava Šuteja. FFRI
- Viši asistent FFRI
- Viši asistent Voditelj kolegija Temelji oblikovanja FFRI
- Docent FFRI
- Docent APURI
- Izvanredni profesor APURI

Nagrade i priznanja

Zadar, Plavi salon, Počasni gost Biennala mladih
Rijeka, Biennale mladih, Nagrada ZAVNOBiH-a
Međunarodna lokovna manifestacija Piran, Diploma Ex-Tempor
Graz, Mjesec europske kulture, Otkup znaka za CCN
Grožnjan, Diploma Ex-Tempor
Grožnjan, Diploma Ex-Tempor
Volosko, Diploma Mandrać
Volosko, Posebno priznanje Grada Opatije - Mandrać
Rijeka, prva nagrada HDLU-Rijeka, A4
Rovinj, Grisia, prva nagrada za slobodnu temu

Članstva

- Član umjetničkog odbora galerije "GALERIJICA" općina Matulji
- glavna savjetnica na Illustrator campusu Pula, u sklopu međunarodne manifestacije Monte librić. Sajam knjige u Istri
- članica prosudbene komisije na Susretu učeničkih domova u R Hrvatskoj
- članica međunarodne likovne organizacije Opoka Slovenija
- predsjednica ocjenjivačkog suda godišnje nagrada Hrvatske gospodarske komore Kvarner-EXPO 2009. Opatija
- predsjednica ocjenjivačkog suda nagrade Open Riva Art, Fažana
- član Ocjenjivačkog suda povjerenstva za odabir likovne godišnje nagrade grada Rijeke "Ivo Kalina"
- član Ocjenjivačkog suda povjerenstva za odabir likovne godišnje nagrade grada Rijeke "Ivo Kalina"
- član Umjetničkog savjeta Goranske kiparske radionice Lokve
- suosnivač Kolonije za pejzažno kiparstvo i fotografiju CMIVU
- član Etičkog povjerenstva HDLU Rijeke
- član udruge Prijatelji Roča
- predstavnica grada Pule na Europskom mjesecu kulture u Grazu na projektu CCN
- lan Savjeta galerija grada Pule (Vincent iz Kastva, INK, Galerija Dijana i Capitolium)
- suradnik pri Urbanističkom zavodu grada Pule kao likovni savjetnik za izgled fasada
- godine. suosnivač Multimedijalnog centra Veprinac-Učka
- članica HDLU Rijeke
- godine u svojstvu art-direktorice Galerije Kandler (galerija HDLU Istre)
- član Hrvatskog društva samostalnih umjetnika
- član udruge Goranska kiparska radionica
- suosnivač Društva likovnih umjetnika Pule, kasnije HDLU Istre
- u Organizacijskom odboru likovne manifestacije "Škalini", Pula
- suradnik "Đoserovog memorijala" - Liga za borbu protiv raka
- likovni savjetnik i predsjednik Komisije na natječaju za znak televizije
- u radnom tijelu za izradu projekta regionalne televizije NIT

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Grafički dizajn s pismom
Likovna kultura
FFRI
asistent
Norma sati: 240
- Temelji oblikovanja, Crtanje, Crtanje akta
Likovna kultura
FFRI
viši asistent
Norma sati: 255
- Crtanje temelj oblikovanja
studij likovne kulture
FFRI
Nositelj kolegija
Norma sati: 350
- Temelji oblikovanja, Crtanje, Napredno Crtanje akta, Napredno crtanje
Likovna kultura, preddipl studi primjenjene umjetnosti
APURI
Nositelj kolegija
Norma sati: 450
- Napredno crtanje, Napredno crtanje akta, Crtanje glave
preddipl. Primjenjena umjetnost, preddipl. likovna pedagogija
APURI
nositelj kolegija
Norma sati: 450
- Ilustracija i strip
Diplomski studij primjenjene umjetnosti
APURI
Nositelj kolegija
Norma sati: 180

Mentor u završnim radovima

- „Značaj Tomislava Krizmana unutar secesije u Hrvatskoj“
Martina Mehmedović
LIKOVNA KULTURA
APURI
- „Oblikovanje ornamentima, Gustav Klimt“
Lorena Miočić
LIKOVNA KULTURA
APURI

Obrazovni projekti

- AUTORSTVO STUDIJSKIH PROGRAMA I PRIRUČNIKA

Financiranje:
- Autorica Programa za diplomski studij ilustracija i strip

Financiranje:
- NASTAVNA DJELATNOST

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

1. - DIZAJNERSKI RADOVI; ; ;
2. - GRAFIČKE MAPE; ; ;
3. - BIBLIOFILSKA IZDANJA; ; ;
4. - Samostalne izložbe; ; ;
5. - JAVNI RADOVI I RADOVI U ZBIRKAMA; ; ;
6. - IZDAVAČKA DJELATNOST; ; ;
7. - BIBLIOGRAFIJA; ; ;
8. - SKUPNE IZLOŽBE; ; ;
9. - SIMPOZIJI I LIKOVNE KOLONIJE; ; ;

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - obavljam dužnost prodekanice za umjetničko znanstvenu djelatnost APURI
APURI
2. - - član Sveučilišnog Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
APURI
3. - - član Odbora za uspostavu ishoda učenja Sveučilišta u Rijeci.
APURI
4. - - predsjednica sam Odbora za unapređenje i osiguravanje kvalitete na APURI.
APURI
5. - - sam ECTS-koordinator na APURI
APURI
6. - - ovlašten sam stručnjak za vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima.
APURI
7. - - članica sam Odbora za unaprjeđenje i osiguravanje kvalitete APURI.
APURI

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Član radne skupine za priručnik "Ishodi učenja Sveučilišta u Rijeci
APURI
2. - - Član
APURI, Član povjerenstva za nadopunu Priručnika za unaprjeđenje kvalitete APURI

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Član povjerenstva za dodjelu god. nagrade Ivo Kalina za zasluge u kulturi
APURI / Grad Rijeka
2. - - Predjsednica stručnog povjerenstva
APURI / Riva Open Art Istarska županija
3. - - član žirija
APURI / Susret učeničkih domova RH
4. - - glavna savjetnica, ilustrator campusa
APURI / Sajam knjige u Istri
5. - - Član prosudbene komisije, predsjednica prosudbene komisije
Hrvatska Gospodarska Komora EXPO
6. - - Članb umjetničkog savjeta
Općina Matulji Gradska Galerija