Prof.dr.sc. Srećko Valić prof.

Medicinski fakultet Katedra za kemiju i biokemiju

prostorija : Zavod za kemiju i biokemiju
e-pošta : svalic@medri.uniri.hr
telefon : 051651134

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 342 12 15
ORCID
ResearcherID 250 9

Obrazovanje

1.1.1997. - 1.1.1998. Stipendist fundacije Alexander von Humboldt Poslijedoktorsko usavršavanje Albert-Ludwigs-Universität, Institut für Makromolekulare Chemie
1.1.1992. - 1.1.1995. Stipendist CNRS i vlade Republike Francuske Poslijedoktorsko usavršavanje Intitut Charles Sadron; Université Paris-Sud, Laboratoire de Physique des Solides
1.1.1989. - 1.1.1993. Doktor znanosti Doktorski studij kemije Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
1.1.1986. - 1.1.1989. Magistar znanosti Fizikalna kemija Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1981. - 1.1.1986. Profesor fizike i kemije Fizika i kemija Pedagoški fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

17.4.2017. - Znanstveni savjetnik Istraživanje polimernih kompozitnih materijala metodama magnetske rezonancije, mikroskopskim tehnikama i tehnikama konvencionalne analize (DSC, DMA, TGA, porozimetrija) Institut "Ruđer Bošković", Zagreb
19.4.2016. - Redoviti profesor Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Nuklearna magnetska rezonancija deuterija i rendgenska strukturna analiza. Razlikovna pretražna kalorimetrija (DSC). Nastava - voditelj kolegija Fizikalna kemija, Instrumentalne metode i Odabrana poglavlja kemije polimera. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2005. - 17.4.2017. Viši znanstveni suradnik Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Nuklearna magnetska rezonancija deuterija i rendgenska strukturna analiza. Institut "Ruđer Bošković"
1.1.2005. - 19.4.2016. Izvanredni profesor Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Nuklearna magnetska rezonancija deuterija i rendgenska strukturna analiza. Razlikovna pretražna kalorimetrija (DSC). Nastava - voditelj kolegija Fizikalna kemija, Instrumentalne metode i Odabrana poglavlja kemije polimera. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2005. Docent Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Nuklearna magnetska rezonancija deuterija i rendgenska strukturna analiza. Razlikovna pretražna kalorimetrija (DSC). Nastava - voditelj kolegija Fizikalna kemija, Instrumentalne metode i Odabrana poglavlja kemije polimera. Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2005. Znanstveni suradnik Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Nuklearna magnetska rezonancija deuterija i rendgenska strukturna analiza. Institut "Ruđer Bošković"
1.1.1993. - 1.1.1999. Viši asistent Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Nuklearna magnetska rezonancija deuterija i rendgenska strukturna analiza. Institut "Ruđer Bošković"
1.1.1992. - 1.1.1995. Chercheur associé au CNRS Sinteza blok kopolimera, karakterizacija pomoću rendgenske strukturne analize, NMR spektroskopije deuterija i razlikovne pretražne kalorimetrije. Intitut Charles Sadron; Université Paris-Sud, Laboratoire de Physique des Solides
1.1.1989. - 1.1.1993. Znanstveni asistent Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Institut "Ruđer Bošković"
22.12.1986. - 1.1.1989. Asistent pripravnik Istraživanje polimera metodom elektronske spinske rezonancije (ESR) i dvostruke modulacije u ESR. Institut "Ruđer Bošković", Zagreb

Nagrade i priznanja

Nagrada za Fizikalnu kemiju za 1996. godinu (donator Prof. Egon Matijević), Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb 1997.

Članstva

1.1.2004. - Hrvatsko katoličko liječničko društvo
1.1.1998. - Klub hrvatskih humboldtovaca
1.1.1996. - Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
1.1.1996. - Hrvatsko kemijsko društvo
1.1.1995. - Hrvatska udruga stipendista Francuske vlade

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2017. - Odabrana poglavlja fizike polimera
Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.1.2014. - Fizikalna kemija
Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Elektronska spinska rezonancija
Fizika
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
1.1.2007. - Kemija
Dentalna medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Instrumentalne metode
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - Odabrana poglavlja kemije polimera
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - Fizikalna kemija
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2004. Osnove kemijske tehnologije
Fizika-politehnika
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2000. Opća i anorganska kemija
Diplomirani sanitarni inženjer
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1999. - Medicinska kemija i biokemija
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

19.7.2017. - Antioksidacijska aktivnost ekstrakata odabranih vrsta ljekovitog bilja
Ilijanić, Valentina
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
19.7.2017. - Antioksidacijska svojstva odabranih vrsta piva
Jelinek, Jasna-Tinea
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
11.7.2017. - Strukturne promjene u filmovima poli(etilen-tereftalata) izazvane ubrzanim termičkim starenjem
Vidotto, Monica
Fizika
Odjel za Fiziku, Sveučilište u Rijeci
28.9.2016. - Antioksidacijska aktivnost odabranog korjenastog povrća
Ljutić, Daniel
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
20.9.2016. - Strukturne promjene polimernih cjevčica za slušne aparate izazvane termičkim starenjem
Uršičić, Deni
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
5.9.2016. - Utjecaj otapala i temperature napuštanja uzoraka na ugradnju spinske probe u heterogenim sustavima polimera
Dragičević, Martina
Fizika
Odjel za Fiziku, Sveučilište u Rijeci
4.7.2016. - Utjecaj sorte i načina priprave soka od jabuke na antioksidacijsku aktivnost
Perović, Sandro
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
29.9.2015. - Antioksidativna aktivnost odabranih prirodnih sokova
Križan, Hrvoje
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
30.9.2014. - Utjecaj načina pripreme kave na njezinu antioksidacijsku aktivnost
Ljutić, Daniel
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
17.9.2014. - Utjecaj načina priprave kave sorte arabica i bezkofeinske kave na antioksidacijsku aktivnost
Kontošić, Dario
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
10.9.2014. - Utjecaj sorte i sastava kave na njezinu antioksidacijsku aktivnost
Perović, Sandro
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
30.6.2014. - Utjecaj sastava i načina priprave kavovine na njezinu antioksidacijsku aktivnost
Ana-Maria Arsenić
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
30.6.2014. - Utjecaj uvjeta prženja i načina pripreme kave na njezinu antioksidacijsku aktivnost
Deana Jurada
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Spektroskopsko ispitivanje antioksidacijske aktivnosti odabranih crnih i bijelih vina
Ana-Maria Arsenić
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Spektroskopsko određivanje antioksidacijskog djelovanja odabranih vrsta čajeva
Deana Jurada
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - Određivanje antioksidacijske sposobnosti crnih vina elektronskom spinskom rezonancijom
Ida Linić
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - Strukturne i dinamičke promjene tijekom pripreme i starenja anizotropne prirodne gume
Jasminka Bonato
Poslijediplomski studij fizike
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.2008. - Kalorimetrijsko ispitivanje polietilenskih filmova za pakiranje hrane
Sunčica Ostojić
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - Određivanje sol i gel faze u prirodnom kaučuku umreženom gamma-zračenjem
Damir Klepac
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - Svojstva prirodnog kaučuka umreženog gamma-zračenjem u stanju deformacije
Igor Dubrović
Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Gostujući nastavnik

- 1.2.2012. Magnetic resonance in the study of polymer systems
Doktorski studij kemije
Mahatma Gandhi University, Kottayam, India
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ivanoska-Dacikj, Aleksandra ; Bogoeva-Gaceva, Gordana ; Valić, Srećko ; Wießner, Sven ; Heinrich, Gert
Benefits of hybrid nano-filler networking between organically modified Montmorillonite and carbon nanotubes in natural rubber: Experiments and theoretical interpretations
Applied clay science 136 192-198 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851616

Q1
WOS

2. Petković Didović, Mirna ; Klepac, Damir ; Meera, A.P. ; Thomas, Sabu ; Valić, Srećko
Presence of vacuoles in natural rubber–Cloisite 15A nanocomposites
Journal of applied polymer science 134 44776-44788 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851917

Q2

3. Koprivnjak, Olivera ; Kriško, Anita ; Valić, Srećko ; Carić, Dejana ; Krapac, Marin ; Poljuha, Danijela
Antioxidants, radical-scavenging and protein carbonylation inhibition capacity of six monocultivar virgin olive oils in Istria (Croatia)
Acta alimentaria 45 427-433 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741569

Q3
WOS

4. Ponnamma, Deepalekshmi ; George, Josephine ; Thomas, Martin ; Chan, Chin Han ; Valić, Srećko ; Mozetic, Miran ; Cvelbar, Uroš ; Thomas, Sabu
Investigation on the thermal and crystallization behaviour of high density polyethylene/acrylonitrile butadiene rubber blends and their composites
Polymer engineering and science 55 1203-1210 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748380

Q2
WOS

5. Klepac, Damir; Ščetar, Mario; Baranović, Goran; Galić, Kata; Valić, Srećko
Influence of high doses ?-irradiation on oxygen permeability of linear low-density polyethylene and cast polypropylene films
Radiation Physics and Chemistry 97 304-312 - 2014.

Q2

6. Valić, Srećko
Orientational motions of chain segments in natural rubber crosslinked under uniaxial deformation
Radiation physics and chemistry 97 393-397 - 2014.

Q2

7. John, Jacob; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna; Raju, K.V.S.N.; Pius, Anitha; Andreis, Mladen; Valić, Srećko; Thomas, Sabu
Relaxations and chain dynamics of sequential full interpenetrating polymer networks based on natural rubber and poly(methyl methacrylate)
Polymer international 63 1427-1438 - 2014.

Q1

8. Klepac, Damir; Ščetar, Mario; Kurek, Mia; Mallon, Peter E.; Luyt, Adriaan S.; Galić, Kata; Valić, Srećko
Oxygen permeability, electron spin resonance, differential scanning calorimetry and positron annihilation lifetime spectroscopy studies of uniaxially deformed linear low-density polyethylene film
Polymer international 62 474-481 - 2013.

Q1

9. Valić, Srećko; Bonato, Jasminka; Andreis, Mladen; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna
Preparation and dynamic properties of an anisotropic natural rubber film as viewed by electron spin resonance–spin probe method
Polymer engineering and science 53 2284-2291 - 2013.

Q2

10. Kveder, Marina; Šarić, Iva; Merunka, Dalibor; Jokić, Milan; Valić, Srećko; Rakvin, Boris
The anhydrous solid trehalose: low-temperature EPR study of glassy and boson peak modes
Journal of non-crystalline solids 375 19-24 - 2013.

Q1

11. Valcheva-Kuzmanova, Stefka; Blagović, Branka; Valić, Srećko;
Electron spin resonance measurement of radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice
Pharmacognosy magazine 8 171 - 2012.

12. Kurek, Mia; Klepac, Damir; Ščetar, Mario; Galić, Kata; Valić, Srećko; Liu, Yong; Yang, Weimin;
Gas barrier and morphology characteristics of linear low-density polyethylene and two different polypropylene films
Polymer bulletin 67 1293-1309 - 2011.

13. John, Jacob; Klepac, Damir; Didović, Mirna; Sandesh, CJ; Liu, Yong; Raju, KVSN; Pius, Anitha; Valić, Srećko; Thomas, Sabu;
Main chain and segmental dynamics of semi interpenetrating polymer networks based on polyisoprene and poly (methyl methacrylate)
Polymer 51 2390-2402 - 2010.

14. Koprivnjak, Olivera; Škevin, Dubravka; Valić, Srećko; Majetić, Valerija; Petričević, Sandra; Ljubenkov, Ivica;
The antioxidant capacity and oxidative stability of virgin olive oil enriched with phospholipids
Food Chemistry 111 121-126 - 2008.

15. Dubrović, Igor; Klepac, Damir; Valić, Srećko; Žauhar, Gordana;
Study of natural rubber crosslinked in the state of uniaxial deformation
Radiation Physics and Chemistry 77 811-817 - 2008.

16. Didović, Mirna; Klepac, Damir; Valić, Srećko;
ESR-Spin Probe Method in Studying Natural Rubber: an Effect of the Probe Incorporation Temperature
Macromolecular Symposia 265 144-147 - 2008.

17. Valić, Srećko; Judeinstein, Patrick; Deloche, Bertrand;
Analysis of deuterium NMR spectra of probe chains diffusing in a stretched polybutadiene network
Polymer 44 5263-5267 - 2003.

18. Topić, Mladen; Valić, Srećko; Gallot, Yves; Musić, Svetozar;
Investigation of relaxations in polystyrene–polyoxyethylene copolymer by thermally stimulated current
Thermochimica acta 400 205-211 - 2003.

19. Valić, Srećko; Sotta, Paul; Deloche, Bertrand;
2H NMR study of a deformed poly (dimethylsiloxane) rubber network below and above the crystallization temperature
Polymer 40 989-994 - 1999.

20. Sotta, Paul; Valic, S; Deloche, Bertrand; Maring, D; Spiess, Heinz Wolfgang;
Effect of the diamagnetic susceptibility in NMR measurements in diblock copolymers
Acta polymerica 50 205-213 - 1999.

21. Topić, Mladen; Valić, Srećko; Gallot, Yves;
Relaxations in lamellar polystyrene–polybutadiene diblock copolymer. Thermally stimulated depolarization current study
Thermochimica acta 316 177-183 - 1998.

22. Veksli, Zorica; Andreis, Mladen; Valić, Srećko; Marinović, Tatjana; Ranogajec, Franjo;
Different spatial heterogeneity of networks prepared by a two stage irradiation of natural rubber
Radiation Physics and Chemistry 51 207-213 - 1997.

23. Valic, Srecko; Deloche, Bertrand; Gallot, Yves;
Uniaxial dynamics in a semicrystalline diblock copolymer
Macromolecules 30 5976-5978 - 1997.

24. Valic, S; Deloche, B; Gallot, Y; Skoulios, A;
2H NMR study of the local uniaxial order in deuterium-probed block copolymer sublayers
Polymer science. Series B 38 11-14 - 1996.

25. Valić, Srećko; Deloche, B; Gallot, Y; Skoulios, A;
Orientational diffusion of homopolymer chains in a lamellar structure of diblock copolymer: a deuterium NMR study
Polymer 36 3041-3044 - 1995.

26. Valić, Srećko; Rakvin, Boris; Veksli, Zorica; Grubišić-Gallot, Zlatka;
Slow molecular motion in uniaxially stretched poly (ethyl methacrylate) as observed by double modulation electron spin resonance
Polymer Bulletin 34 235-242 - 1995.

27. Valić, Srećko; Rakvin, Boris; Ranogajec, Franjo; Veksli, Zorica; Grubišić-Gallot, Zlatka;
Study of irradiated polymers using double-modulation electron spin resonance and size exclusion chromatography
Polymer 34 2929-2933 - 1993.

28. Valic´, S; Topic´, M; Andreis, Mladen; Ranogajec, Franjo; Veksli, Zorica; Sˇincek-Pec´anic´, V;
Polystyrene-natural-rubber mixtures: preparation and properties
Rubber chemistry and technology 66 14-18 - 1993.

29. Valić, Srećko; Rakvin, Boris; Veksli, Zorica; Pečar, Slavko;
Slow molecular motion of different spin probes in a model glycerol—water matrix studied by double modulation ESR
Chemical physics letters 199 609-614 - 1992.

30. Marinović, Tatjana; Valić, Srečko; Andreis, Mladen; Veksli, Zorica;
Study of matrix inhomogeneity of natural rubber and synthetic polyisoprenes by a spin probe method
Polymer 32 2519-2522 - 1991.

31. Rakvin, B; Valić, S; Veksli, Z;
Slow motions and intramolecular dynamics of nitroxide spin probe detected by the double-modulation ESR technique
Chemical physics letters 182 171-174 - 1991.

32. Valić, S; Andreis, M; Veksli, Z; Charlesby, A;
Matrix inhomogeneity in crosslinked rubber and rubber emulsions
International Journal of Radiation Applications and Instrumentation. Part C. Radiation Physics and Chemistry 37 257-261 - 1991.

33. Valic, S; Rakvin, B; Veksli, Zorica; Grubisic-Gallot, Z;
Study of slow molecular motion of spin probes in polymers by the double-modulation ESR method
Macromolecules 23 5182-5186 - 1990.

34. MARINOVIC, T; VALIC, S; JOVANOVIC, D; VEKSLI, Zorica;
Nehomogenost matrice sintetskog poliizoprena modificiranog p-nitrozodifenilaminom
Polimeri 10 59-61 - 1989.

35. Aleksandra Ivanoska-Dacikj, Gordana Bogoeva-Gaceva, Srećko Valić
ESR spectroscopy as a new method to analyze the synergy between two different nanofillers dispersed in an elastomer matrix
Polymer Testing 0 0

36. Gopi, Sreerag; Balakrishnan, Preetha; Divya, Chandradhara; Valić, Srećko; Govorčin Bajsić, Emi; Pius, Anitha; Thomas, Sabu
Facile synthesis of chitin nanocrystal decorated on 3D cellulose aerogel as a new multi-functional material for waste water treatment with enhanced anti-bacterial and anti-oxidant properties
New journal of chemistry 41 12746-12755

Q1
WOS

Znanstvene knjige

1.
Valić, Srećko; Andreis, Mladen; Klepac, Damir
Solid-state NMR and ESR Studies of IPNs
Micro- and Nano-structured Interpenetrating Polymer Networks: From Design to Applications Thomas, Sabu; Grande, Daniel; Cvelbar, Uroš; Raju, K.V.S.N.; Narayan, Ramanuj; Thomas, Selvin P; Akhina, H. John Wiley & Sons, Inc - 2016.
2.
Valić, Srećko; Andreis, Mladen; Klepac, Damir
ESR Spectroscopy of Multiphase Polymer Systems
John Wiley and Sons Ltd - 2011.
3.
Valié, S;
Electron spin resonance in studying nanocomposite rubber materials
Rubber Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications Wiley Singapore - 2010.

Pozvana predavanja

1. Valić, Srećko
ESR - Spin Probe Method in the Study of Inhomogeneous Polymer Systems
BIT’s 5th Annual Conference of AnalytiX 2017, Fukuoka, Japan - 24.3.2017.
2. Valić, Srećko
Electron spin resonance – spin probe method in studying polymer systems
Training School on Smart Inorganic Polymers, Porto, Portugal - 14.9.2016.
3. Valić, Srećko
Mjerenje antioksidacijskog djelovanja bučinog ulja metodom ESR
Stručni skup o prehrambenim i zdravstvenim aspektima bučina ulja te o označavanju bučina ulja, Ivanić-Grad, Hrvatska - 18.10.2014.
4. Valić, Srećko; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna
Local molecular dynamics in rubber nanocomposites (pozvano predavanje)
Workshop: "Dynamics in Soft Matter Probed by Advanced EPR Techniques", Lužnica (Zagreb), Hrvatska - 5.5.2014.
5. Valić, Srećko
Deuterium NMR study of segmental orientational order in some polymer systems (plenarno predavanje)
BYPoS 2014, 5th Bratislava Young Polymer Scientists Workshop, Zázrivá, Slovačka
6. Rakvin, Boris; Šarić, Iva; Jokić, Milan; Valić, Srećko; Merunka, Dalibor; Kveder, Marina
The EPR Study of Trehalose Frozen-in Disorder
7. Valić, Srećko
Spin probe ESR and deuterium probe NMR method in studying some polymer systems
8. Valić, Srećko; Petković Didović, Mirna; Klepac, Damir
Chain dynamics in natural rubber nanocomposites
9. Valić, Srećko; Andreis, Mladen; Klepac, Damir
ESR - Spin Probe Method in Studying Some Multiphase Polymer Systems
10. Čanadi Jurešić, Gordana; Galić, Kata; Milin, Čedomila; Valić, Srećko
Radical scavenging potential of pumpkin seed oil
11. Valić, Srećko; Bonato, Jasminka; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna
ESR study of anisotropic natural rubber crosslinked by gamma irradiation
12. Valić, Srećko
Bioetika i kemija( Bioethics and Chemistry )
13. Valić, Srećko
Slobodni radilkali u istraživanju maslinovog ulja i crnog vina( Free radicals in the study of olive oil and red wine )
14. Valić, Srećko; Didović, Mirna; Klepac, Damir; Lekić, Andrica; Meera, A.P.; Thomas, Sabu
ESR - Spin Probe Method in Studying Nanocomposite Rubber Materials
15. Valić, Srećko; Didović, Mirna; Klepac, Damir; Lekić, Andrica; Meera, A.P.; Thomas, Sabu
Molekulska dinamika u nanokompozitima prirodnog kaučuka( Molecular dynamics in nanocomposite natural rubber )
16. Valić, Srećko
ESR and NMR Study of Anisotropic Natural Rubber Material
17. Valić, Srećko; Lekić, Andrica; Meera, A.P.; John, Jacob; Thomas, Sabu
ESR-Spin Probe Study of Nanocomposite Polymer Materials
18. Valić, Srećko; Sotta, Paul; Deloche, Bertrand
NMR study of diamagnetic susceptibility effect in lamellar diblock copolymers
19. Valić, Srećko
Segmental Order in Lamellar Block Copolymers
20. Valić, Srećko
Deuterium NMR spectroscopy. An application to some uniaxial polymer systems
21. Valić, Srećko
Primjena kemije u modernom društvu( Application of chemistry in modern society )
22. Čanadi Jurešić, Gordana; Valić, Srećko
Antioksidacijska svojstva bučinog ulja( Antioxidant properties of pumpkin seed oil )
23. Valić, Srećko
Deuterium NMR study of segmental orientational order in some polymer systems
24. Valić, Srećko; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna
Local molecular dynamics in rubber nanocomposites

Kongresna priopćenja

1.
Valić, Srećko
ESR - Spin Probe Method in the Study of Inhomogeneous Polymer Systems Pozvano BIT’s 5th Annual Conference of AnalytiX 2017 Fukuoka, Japan - 24.3.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=873321
2.
Maltar-Strmečki, Nadica ; Valić, Srećko
Ispitivanje antioksidacijskog djelovanja sirutke kravljeg i kozjeg mlijeka elektronskom spinskom rezonancijom Poster 42. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatska, Lovran - 12.11.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=845041
3.
Dragičević, Martina ; Antonić Jelić, Tatjana ; Valić, Srećko
Local Molecular Dynamics in Polyisoprene-Zeolite Composites Poster 3rd European Conference on Smart Inorganic Polymers Porto, Portugal - 14.9.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843314
4.
Ivanoska-Dacikj, Aleksandra ; Bogoeva-Gaceva, Gordana ; Valić, Srećko
The use of electron spin resonance in studying chain dynamics of organic-inorganic polymer samples and the synergy between organic and inorganic component Poster 3rd European Conference on Smart Inorganic Polymers Porto, Portugal - 14.9.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856986
5.
Valić, Srećko
Preparation and Dynamic Properties of an Anisotropic Natural Rubber Film Pozvano USA Rubber Industry Forum 2016 Pittsburgh, SAD - 22.7.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843309
6.
Valić, Srećko
Effect of Rubber Inhomogeneity on Molecular Dynamics Pozvano USA Rubber Industry Forum 2016 Pittsburgh, SAD - 22.7.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843310
7.
Valić, Srećko
Deuterium NMR – a powerful tool in studying molecular order Pozvano Math/Chem/Comp 2016 28th MC2 Conference Dubrovnik, Hrvatska - 26.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843287
8.
Valić, Srećko
Deuterium NMR study of segmental orientational order in some polymer systems Plenarno BYPoS 2014, 5th Bratislava Young Polymer Scientists Workshop Zázrivá, Slovačka - 20.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702582
9.
Valić, Srećko ; Klepac, Damir ; Petković Didović, Mirna
Local molecular dynamics in rubber nanocomposites Pozvano Workshop: "Dynamics in Soft Matter Probed by Advanced EPR Techniques" Lužnica (Zagreb), Hrvatska - 9.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=697689
10.
Linić, Ida; Valić, Srećko
Determination of Radical Scavenging Potential of Red Wines with Electron Spin Resonance
11.
Valić, Srećko; Blagović, Branka
Radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice, selected red wines and olive oil enriched with soy lecithin
12.
Klepac, Damir; Ščetar, Mario; Galić, Kata; Valić, Srećko
Gas permeability of gamma-irradiated polyethylene and polypropylene films
13.
Valić, Srećko; Bonato, Jasminka; Klepac, Damir; Petković Didović, Mirna
ESR study of anisotropic natural rubber crosslinked by gamma irradiation
14.
Valić, Srećko; Didović, Mirna; Klepac, Damir; Meera, A.P.; John, Jacob; Thomas, Sabu
ESR - Spin Probe Study of Some Nanocomposite Polymer Materials
15.
Didović, Mirna; Judeinstein, Patrick; Albouy, Pierre-Antoine; Meera, A.P.; Thomas, Sabu; Valić, Srećko
Orientation of the Amorphous Chains in Natural Rubber-Cloisite Nanocomposites
16.
Klepac, Damir; Ščetar, Mario; Valić, Srećko; Kurek, Mia; Galić, Kata
Mechanical Degradation of Food Packaging Polymeric Materials
17.
Valić, Srećko; Ostojić, Sunčica; Kurek, Mia; Klepac, Damir; Galić, Kata
Thermal and barrier characterisation of polyethylene film as food packaging material
18.
Žauhar, Gordana; Valić, Srećko; Baranović, Goran
Orientational Order in Uniaxially Deformed Natural Rubber Crosslinked by gamma-Irradiation
19.
Klepac, Damir; Dubrović, Igor; Žauhar, Gordana; Valić, Srećko
Prirodni kaučuk umrežen g-zračenjem u stanju jednoosne deformacije : mikrostruktura i molekulska dinamika( Natural rubber crosslinked by g-irradiation in the state of uniaxial deformation : microstructure and molecular dynamics )
20.
Klepac, Damir; Ščetar, Mario; Valić, Srećko; Galić, Kata
Effect of gamma-irradiation and thermal aging on gas barrier of polyolephines
21.
Petković Didović, Mirna; Meera, A.P.; Valić, Srećko; Thomas, Sabu; Albouy, Pierre-Antoine
Correlation between orientations of nanoclay and natural rubber crystallites in natural rubber / clay nanocomposites
22.
Valić, Srećko
Didaktički formalizam u nastavi kemije( Didactical formalism in teaching in chemistry )
23.
Valić, Srećko; Deloche, Bertrand
Gradijent dinamike i orijentacije segmenata u lamelarnim blok kopolimerima( Gradient of segmental dynamics and orientation in lamellar block copolymers )
24.
Valić, Srećko
Gimnazijski udžbenici i znanje kemije( The highschool textbooks and the knowledge of chemistry )
25.
Didović, Mirna; Valić, Srećko; Klepac, Damir; Meera, A.P.; Thomas, Sabu
ESR Study of NR/montmorillonite Nanocomposites
26.
Klepac, Damir; Galić, Kata; Valić, Srećko
Gas Permeability of Uniaxially Deformed Polyethylene and Polypropylene Films
27.
Didović, Mirna; Klepac, Damir; Valić, Srećko
ESR - Spin Probe Method in Studying Crosslinked Elastomers: an Effect of the Probe Incorporation Temperature
28.
Lekić, Andrica; Valić, Srećko; Meera, A.P.; Thomas, Sabu
Natural Rubber Filled by Nanosilica: an ESR – Spin Probe Study
29.
Valić, Srećko; Veksli, Zorica; Rogošić, Marko; Matusinović, Zvonimir; Mencer, Helena Jasna
Molekulska dinamika i heterogenost alternirajućih i statističkih kopolimera stirena i metil-metakrilata( Molecular dynamics and heterogeneity of alternating and statistical copolymers of styrene and methyl-methacrylate )
30.
Šorgić, Božica; Valić, Srećko; Deloche, Bertrand; Gallot, Yves
Studij orijentacijske difuzije homopolimernih lanaca u lamelarnoj strukturi triblok kopolimera ( Orientational diffusion of homopolymer chains in a lamellar structure of triblock copolymer: a deuterium NMRstudy )
31.
Topić, Mladen; Valić, Srećko
Relaksacije u lamelarnom polistire-polibutadien diblok kopolimeru( Relaxations in lamellar polystirene-polybutadiene diblock copolymer )
32.
Valić, Srećko; Sinčić-Modrić, Gordana; Klepac, Damir; Dubrović, Igor
Elektroliti i njihove otopine( Electrolytes and their Solutions )
33.
Valić, Srećko; Šorgić, Božica; Deloche, Bertrand; Gallot, Yves
Lamellar block copolymers as viewed by deuterium NMR spectroscopy
34.
Valić, Srećko
Uniaksijalnost u blok kopolimerima s lamelarnom strukturom mikrodomena( Uniaxiality in block copolymers with the lamellar microdomains structure )
35.
Šorgić, Božica; Valić, Srećko; Deloche, Bertrand; Gallot, Yves
Orientational diffusion of homopolymer chains in a lamellar structure of triblock copolymer: a deuterium NMR study
36.
Valić, Srećko; Šorgić, Božica; Deloche, Bertrand; Gallot, Yves
Uniaxial dynamics in lamellar diblock and triblock copolymers. Deuterium MNR study
37.
Figueiredo, Pedro; Geppert, Steffen; Gronski, Wolfram; Martin, Andreas; Sanger, Jorg; Valić, Srećko
Mesoscopic and molecular order in LC block copolymers

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. - 1.1.2010.
Dynamique lente dans les phases ordonées de copolymeres a blocks : Mobilité de polymeres aux interfaces avec une paroi rigide; Voditelj projekta; MZOŠ; 37221 kn za dvije godine;
2. 1.1.2008. -
Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula; Voditelj projekta; MZOS; 30000 kn godišnje;
3. 1.1.2007. - 1.1.2009.
Investigation of gas diffusion in polymers films for food packaging; Suradnik; MZOŠ; ;
4. 1.1.2005. - 1.1.2008.
Development and Characterization of nanostructured Interpenetrating Polymer Networks (IPNs); Voditelj projekta; MZOŠ; 32038 kn za tri godine;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Orijentacijska dinamika u makromolekulnim sustavima; Voditelj projekta; MZOŠ; 58000 kn godišnje;
6. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Elektronska spinska rezonancija u sustavima s paramagnetskim česticama; Suradnik; MZOŠ; ;
7. 1.1.1996. - 1.1.2003.
Dynamique de chaînes polymeres dans les copolymeres séquencés : étude par résonance magnétique (RMN, RPE); Voditelj projekta; CNRS, Francuska; 7000 kn godišnje;
8. 1.1.1986. - 1.1.2002.
Istraživanje polimera metodama magnetskih rezonancija; Suradnik; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2008. - 1.1.2012.
Damir Klepac; Utjecaj strukture na barijerne karakteristike polimernih materijala za pakiranje hrane; Doktorski studij prehrambene tehnologije; 18.04.2012.;
2. 1.1.2006. - 1.1.2012.
Mirna Petković Didović; Orijentacija faza i dinamika lanaca u nanokompozitima prirodne gume i organski modificiranog montmorilonita; Doktorski studij kemije; 13.07.2012.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
International Conference of Hi-Tech Materials: ICHTM-09 Kharagpur, Indija Član znanstvenog odbora
2. 1.1.2005. -
XIX hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera Opatija Predsjednik lokalnog organizacijskog odbora
3. 1.1.1999. -
The First International Dubrovnik NMR course Dubrovnik Član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 1998. Recenzent tridesetak znanstvenih radova u high-impact časopisima u području polimera (Macromolecules, Biomacromolecules, Polymer, Polymer International, Journal of Applied Polymer Science i dr.).

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2009. - 1.1.2012.
Provođenje stručnih ispita za nastavnike kemije u srednjim školama
Agencija za odgoj i obrazovanje   Predsjednik
2.
1.1.2008. -
Recenzent
Profil d.o.o. Zagreb   Recenzent gimnazijskog udžbenika "Kemija 2", pripadajuće radne bilježnice i priručnika za nastavnike
3.
1.1.2007. -
Grand Prix Chimique 2007
Kemijsko - grafička škola, Rijeka   Član ocjenjivačke komisije na državnom natjecanju
4.
1.1.2007. -
Europsko natjecanje „Grand Prix Chimique“
Prirodoslovna škola Vladimir Prelog, Zagreb   Član ocjenjivačke komisije
5.
1.1.2005. -
Član Državnog povjerenstva za natjecanje iz kemije
Agencija za odgoj i obrazovanje   Recenzent zadaća za školsko i županijsko natjecanje i autor zadaća za državno natjecanje
6.
1.1.2000. -
Metodika nastave kemije
Agencija za odgoj i obrazovanje   Honorarni predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.1.2000. - Detalji
Niz predavanja i radionica za nastavnike kemije osnovnih i srednjih škola
Zagreb, Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2000. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2004. - 1.1.2007. - Član
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za izdavačku djelatnost.
2. 1.1.1999. - 1.1.2001. - Član
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za znanstveno-istraživačku djelatnost.