prof.dr.sc. Siniša Volarević dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju

e-pošta : sinisa.volarevic@medri.uniri.hr
telefon : +385 51 651 120
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet; Zavod/Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju; Braće Branchetta 20, Rijeka

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar
ORCID
RESEARCHER ID

Obrazovanje

4.1.1988. - 31.1.1992. Usavršavanje, gostujući znanstvenik, doktorand u laboratoriju profesora Jonathana Ashwella Imunologija, prijenos signala u limfocitima T National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, SAD
4.10.1982. - 8.9.1987. Doktor medicine Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet; studij u Splitu
- 15.9.1994. Doktor znanosti Imunologija Sveučilište u Zagrebu, Medicinski faultet

Radno iskustvo

10.5.2011. - Pročelnik Zavoda/Katedre za molekularnu medicinu i biotehnologiju; Redoviti profesor u trajnom zvanju Organizacija znanstvenih aktivnosti Zavoda, održavanje nastave. Područje rada: Regulacija rasta i diobe stanice, ribosomi, p53, zloćudni tumori Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet; Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
2.10.2006. - 30.9.2011. Pročelnik Zavoda/Katedre za molekularnu medicinu i biotehnologiju; Redoviti profesor Organizacija znanstvenih aktivnosti Zavoda, održavanje nastave. Područje rada: Regulacija rasta i diobe stanice, ribosomi, p53, zloćudni tumori Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet; Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
1.10.2001. - 30.9.2006. Pročelnik Zavoda/Katedre za molekularnu medicinu i biotehnologiju; Izvanredni profesor Organizacija znanstvenih aktivnosti Zavoda, održavanje nastave. Područje rada: Regulacija rasta i diobe stanica, ribosomi, p53, zloćudni tumori Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet; Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
1.10.2001. - 30.9.2003. Prodekan za poslijediplomske studije Organizacija poslijediplomskih studija. Područje rada: Poslijediplomsko obrazovanje Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet; Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
2.1.1997. - 20.1.2000. Znanstveni suradnik u laboratoriju profesora Georgea Thomasa Istraživanje. Područje rada: Regulacija rasta i diobe stanica Friedrich Miescher Institute, Department of Growth Control, Maulbeerstrasse 66, 4058 Basel, Švicarska
3.1.1994. - 31.12.1996. Voditelj projekta Istraživanje. Područje rada: biokemija; tirozinske kinaze, imunosupresija Novartis, Molecular Biology Resources, Basel, Švicarska
4.1.1993. - 3.1.1994. Gostujući znanstvenik Istraživanje. Područje rada: biologija zloćudnih tumora Institute for Tumor Biology, Breisacher Strasse 117, 79106 Freiburg, Njemačka
4.1.1993. - 31.12.1993. Liječnik stažist Područje rada: Klinička medicina Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split
2.1.1988. - 2.1.1992. Doktorski studij Imunolgija, prijenos signala u limfocitima T National Cancer Institute, National Instituets of Health, Bethesda, SAD
2.1.1987. - 2.1.1988. Liječnik stažist Područje rada: Klinička medicina Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split

Nagrade i priznanja

20.7.2012. Nagrada Grada Opatije za područje znanosti i zdravstva
6.4.2009. Godišnja državna nagrada za znanost u području biomedicinskih znanosti
15.10.2008. Izabran u članstvo Europske organizacije molekularne biologije (EMBO)
1.12.2006. Godišnja nagrada HAZU-a za znanstveno postignuće
2.1.1998. Novartis Research Foundation stipendija
2.1.1997. European Commission stipendija
7.10.1988. Fogarty International stipendija

Članstva

15.10.2008. - Europska organizacija molekularne biologije (EMBO)
16.2.2004. - Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
5.1.2004. - Hrvatsko genetičko društvo
16.1.2003. - American Society for Microbiology

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2.9.2013. - Laboratorijske tehnike u molekularnoj medicini
Sveučilišni diplomski studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet;
voditelj
Norma sati: 38
1.9.2009. - Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetima
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet;
voditelj
Norma sati: 37.5
3.9.2001. - Molekularna medicina i biotehnologija I
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet;
voditelj
Norma sati: 120
3.9.2001. - Prijenos signala u stanici
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet;
voditelj
Norma sati: 30
3.9.2001. - Molekularna medicina i biotehnologija II
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet;
voditelj
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

4.9.2018. - 25.9.2018. Proizvodnja i karakterizacija monoklonskog protutijela protiv ribosomskog proteina S8
Ivana Matušić
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
1.9.2018. - Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zločudnoj preobrazbi stanica
Ylenia Prodan
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.3.2017. - 21.7.2017. IZOLACIJA I GENOTIPIZACIJA MIŠJIH EMBRIONALNIH FIBROBLASTA IZ L24+/+, L24+/-, p53-/- I L24+/-;p53-/- EMBRIJA NA 12.5 DANU NJIHOVOG RAZVOJA
Miljana Uzelac
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
15.7.2015. - 15.7.2015. Karakterizacija monoklonskog protutijela protiv bjelančevine Cdc6
Lalita Barišić
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
10.2.2014. - 29.5.2006. Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa
Maja Cokarić Brdovčak
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
6.5.2013. - 30.8.2017. Uloga somatskih mutacija gena za ribosomske proteine L5 i L11 u patogenezi zločudnih tumora
Ines Oršolić
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
19.9.2011. - Primjenjivost lančane reakcije polimerazom za mjerenje aktivnosti rnk polimeraze I
Marta Telebar
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
7.9.2011. - Kloniranje humanog gena TPL-2
Iva Potočnjak
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
24.9.2010. - Karakterizacija početnica za detekciju izražaja humanih gena za ribosomalne proteine primjenom lančane reakcije polimerazom u stvarnom vremenu
Goran Šimić
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
7.6.2010. - Karakterizacija mišjih monoklonskih protutijela protiv ribosomalnog proteina s6 u sisavaca
Drago Vincek
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
16.7.2009. - Proizvodnja i pročišćavanje rekombinantnih mišjih ribosomalnih proteina
Sandra Zeneral
Sveučilišni studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
13.7.2009. - Izolacija humanog gena RRS1
Ines Oršolić
Sveučilišni studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
6.7.2009. - Optimizacija bakterijske proizvodnje rekombinantnih mišjih ribosomalnih proteina
Martina Surać
Sveučilišni studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
30.3.2009. - Izolacija humanog gena NGP-1
Iva Vukelić
Sveučilišni studij diplomiranih sanitarnih inženjera
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
23.9.2008. - Proizvodnja poliklonskih protutijela protiv ribosomalnog proteina l5
Nikolina Kovačević
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
18.9.2008. - Afinitetno pročišćavanje serumskih protutijela protiv mišjeg ribosomalnog proteina l24
Alan Božović
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
29.12.2006. - 9.9.2013. Uloga ribosomskih proteina u aktivaciji supresora tumora p53
Slađana Bursać
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
30.9.2005. - Utjecaj sinteze ribosomalnog proteina S6 na embrionalni razvoj miša
Linda Panić
Poslijediplomski studij biologije
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
23.5.2005. - Specifična inaktivacija gena za ribosomalni protein S6 u limfocitima T in vivo
Sanda Tamarut
Poslijediplomski studij biologije
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.12.2002. - 30.11.2010. Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24-heterozigotnih miševa
Martina Barkić
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

21.5.2009. - 23.5.2009. Metode molekularne biologije
Trodnevni praktični tečaj za mlade kliničare i specijalizante
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju
voditelj
Norma sati: 18

Gostujući nastavnik

1.10.2014. - Regulacija rasta i diobe stanica u fiziološkim i patološkim uvjetima
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina; Obavezni izborni modul "Eksperimentalna biomedicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
voditelj
Norma sati: 30
2.1.2013. - Znanstvenoistraživački projekti
Poslijediplomski doktorski studij Biologija novotvorina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
voditelj
Norma sati: 42
3.10.2011. - 30.9.2013. Regulacija rasta i diobe stanice u fiziološkim i patološkim uvjetima
Poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
voditelj
Norma sati:
1.10.2009. - Regulacija rasta i diobe stanice u fiziološkim i patološkim uvjetima
Poslijediplomski doktorski studij Biologija novotvorina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
voditelj
Norma sati: 42
1.10.2002. - 30.9.2005. Novije spoznaje o molekularnim mehanizmima bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij „Medicina“
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pelletier J, Thomas G, Volarević S.
Ribosome biogenesis in cancer: new players and therapeutic avenues
Nature Review Cancer 18 51-63 - 2018.

Q1

2. Lindström M. S., Jurada D., Bursać S., Oršolić I., Bartek J.
Nucleolus as an emerging hub in maintenance of genome stability and cancer pathogenesis
Oncogene 37 2351-2366 - 2018.

Q1

3. Bursać S, Jurada D, Volarević S
New insights into HEATR1 functions
Cell Cycle 17 143-144 - 2017.

Q1

4. Bublik DR, Bursac S, Sheffer M, Orsolic I, Shalit T, Tarcic O, Kotler E, Mouhadeb O, Hoffman Y, Fuchs G, Levin Y, Volarevic S, Oren M
A regulatory module involving FGF13, miR-504 and p53 regulates ribosomal biogenesis and supports cancer cell survival
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 114 496-505 - 2016. http://www.pnas.org/content/early/2016/12/13/1614876114

Q1

5. Orsolic I, Jurada D, Pullen N, Oren M, Eliopoulos AG, Volarevic S.
The relationship between the nucleolus and cancer: current evidence and emerging paradigms
Seminars in Cancer Biology 37-38 36-50 - 2015. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X15300043

Q1

6. Eliopoulos AG, Volarevic S.
TPL2-NPM-p53 pathway monitors nucleolar stress
Oncoscience 2 892–893 - 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4675775/pdf/oncoscience-02-0892.pdf

Q1

7. Pauk M, Grgurevic L, Brkljacic J, Kufner V, Bordukalo-Niksic T, Grabusic K, Razdorov G, Rogic D, Zuvic M, Oppermann H, Babitt JL., Lin HJ,Volarevic S, Vukicevic S.
Exogenous BMP7 corrects plasma iron overload and bone loss in Bmp6-/- mice
International Orthopaedics 39 161-172 - 2015. http://link.springer.com/article/10.1007/s00264-014-2550-4

Q2

8. Golomb L,Volarevic S, Oren M.
p53 and ribosome biogenesis stress: The essentials
FEBS letters 588 2571-2579 - 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.febslet.2014.04.014/full

Q2

9. Kanellis DC, Bursac S, Tsichlis PN, Volarevic S, Eliopoulos AG.
Physical and functional interaction of the TPL2 kinase with nucleophosmin
Oncogene 34 2516-2526 - 2014. http://www.nature.com/onc/journal/v34/n19/full/onc2014183a.html

Q1

10. Bursac S, Donati G, Brdovcak Cokaric M, Volarevic S.
Activation of the tumor suppressor p53 upon impairment of ribosome biogenesis
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease 1842 817–830 - 2013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443913003062

Q1

11. Velimezi G, Liontos M, Vougas K, Roumeliotis T, Bartkova J, Sideridou M, Dereli-Oz A, Kocylowski M, Pateras IS, Evangelou K, Kotsinas A, Orsolic I, Bursac S, Cokaric-Brdovcak M, Zoumpourlis V, Kletsas D, Papafotiou G, Klinakis A, Volarevic S, Gu W, Bartek J, Halazonetis TD, Gorgoulis VG.
Functional interplay between the DNA-damage-response kinase ATM and ARF tumour suppressor protein in human cancer
Nature Cell Biology 15 967-977 - 2013. http://www.nature.com/ncb/journal/v15/n8/full/ncb2795.html

Q1

12. Bursac S, Brdovcak Cokaric M, Pfannkuchen M, Orsolic I, Golomb L, Zhu Y, Katz C, Daftuar L, Grabusic K, Vukelic I, Filic V, Oren M, Prives C, Volarevic S.
Mutual protection of ribosomal proteins L5 and L11 from degradation is essential for p53 activation upon ribosomal biogenesis stress
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 109 20467-20472 - 2012. http://www.pnas.org/content/109/50/20467.abstract

Q1

13. Golomb L, Bublik DR, Wilder S, Nevo R, Kiss V, Grabusic K, Volarević S, Oren M.
Importin 7 and exportin 1 link c-Myc and p53 to regulation of ribosomal biogenesis
Molecular Cell 45 222-232 - 2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109727651100949X

Q1

14. Sideridou M, Zakopoulou R, Evangelou K, Liontos M, Kotsinas A, Rampakakis E, Gagos S, Kahata K, Grabusic K, Gkouskou K, Trougakos IP, Kolettas E, Georgakilas AG, Volarevic S, Eliopoulos AG, Zannis-Hadjopoulos M, Moustakas A, Gorgoulis VG.
Cdc6 expression represses E-cadherin transcription and activates adjacent replication origins
The Journal of Cell Biology 195 1123-1140 - 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3246883/pdf/JCB_201108121.pdf

Q1

15. Rijavec M, Volarevic S, Osolnik K, Kosnik M, Korosec P.
Natural killer T cells in pulmonary disorders
Respiratory medicine 105 S20-S25 - 2011. http://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111%2811%2970006-3/pdf

Q2

16. Donati G, Bertoni S, Brighenti E, Vici M, Treré D, Volarevic S, Montanaro L, Derenzini M.
The balance between rRNA and ribosomal protein synthesis up-and downregulates the tumour suppressor p53 in mammalian cells
Oncogene 30 3274-3288 - 2011. http://www.nature.com/onc/journal/v30/n29/full/onc201148a.html

Q1

17. Reddy P, Adhikari D, Zheng W, Liang S, Hämäläinen T, Tohonen V, Ogawa W, Noda T, Volarevic S, Huhtaniemi I, Liu K.
PDK1 signaling in oocytes controls reproductive aging and lifespan by manipulating the survival of primordial follicles
Human Molecular Genetics 18 2813-2824 - 2009. http://hmg.oxfordjournals.org/content/18/15/2813.full.pdf+html

Q1

18. Barkic M, Crnomarkovic S, Grabusic K, Bogetic I, Panic L, Tamarut S, Cokaric M, Jeric I, Vidak S, Volarevic S.
The p53 tumor suppressor causes congenital malformations in Rpl24-deficient mice and promotes their survival
Molecular and Cellular Biology 29 2489-2504 - 2009. http://mcb.asm.org/content/29/10/2489.full.pdf+html

Q1

19. Panic L, Montagne J, Cokaric M, Volarevic S.
S6-haploinsufficiency activates the p53 tumor suppressor
Cell Cycle 6 20-24 - 2007. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.4161/cc.6.1.3666

Q2

20. Panic L, Tamarut S, Sticker-Jantscheff M, Barkic M, Solter D, Uzelac M, Grabusic K, Volarevic S.
Ribosomal protein S6 gene haploinsufficiency is associated with activation of a p53-dependent checkpoint during gastrulation
Molecular and Cellular Biology 26 8880-8891 - 2006. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636830/

Q1

21. Sulic S, Panic L, Barkic M, Mercep M, Uzelac M, Volarevic S.
Inactivation of S6 ribosomal protein gene in T lymphocytes activates a p53-dependent checkpoint response
Genes & Development 19 3070-3082 - 2005. https://bib.irb.hr/datoteka/233137.genes_and_development.pdf

Q1

22. Sulic S, Panic L, Dikic I, Volarevic S.
Deregulation of cell growth and malignant transformation
Croatian Medical Journal 46 622-638 - 2005. http://neuron.mefst.hr/docs/CMJ/issues/2005/46/4/16100767.pdf

Q2

23. Hoeller D, Volarevic S., Dikic I.
Compartmentalization of growth factor receptor signalling
Current Opinion in Cell Biology 17 107-111 - 2005. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955067405000074?np=y

Q1

24. Volarević S.
A "continuous meeting" type of biomedical education in Rijeka
Scandinavian Journal of Immunology 60 324-326 - 2004. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0300-9475.2004.01381.x/epdf

Q2

25. Arimura Y, Ogimoto M, Mitomo K, Katagiri T, Yamamoto K, Volarevic S, Mizuno K, Yakura H.
CD45 is required for CD40-induced inhibition of DNA synthesis and regulation of c-Jun NH2-terminal kinase and p38 in BAL-17 B cells
Journal of Biological Chemistry 276 8550-8556 - 2001. http://www.jbc.org/content/276/11/8550.full

Q1

26. Volarević S., Thomas G.
Role of S6 phosphorylation and S6 kinase in cell growth
Progress in nucleic acid research and molecular biology 65 101-127 - 2001. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11008486

Q4

27. Volarevic S, Stewart MJ, Ledermann B, Zilberman F, Terracciano L, Montini E, Grompe M, Kozma SC, Thomas G.
Proliferation, but not growth, blocked by conditional deletion of 40S ribosomal protein S6
Science 288 2045-2047 - 2000. http://science.sciencemag.org/content/288/5473/2045.long

Q1

28. Volarevic S, Pende M, Pullen N.
Manipulating mammalian genome by gene targeting
Croatian Medical Journal 40 368-374 - 1999. http://neuron.mefst.hr/docs/CMJ/issues/1999/40/3/10411964.pdf

Q2

29. Moriggl R, Kristofic C, Kinzel B, Volarevic S, Groner B, Brinkmann V.
Activation of STAT proteins and cytokine genes in human Th1 and Th2 cells generated in the absence of IL-12 and IL-4
The Journal of Immunology 160 3385-3392 - 1998. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9531298

Q1

30. Berchtold S, Volarevic S, Moriggl R, Mercep M, Groner B.
Dominant negative variants of the SHP-2 tyrosine phosphatase inhibit prolactin activation of Jak2 (janus kinase 2) and induction of Stat5 (signal transducer and activator of transcription 5)-dependent transcription
Molecular Endocrinology 12 556-567 - 1998. http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/mend.12.4.0086

Q1

31. Desrivieres S, Volarevic S, Mercep L, Ferrari S.
Evidence for different mechanisms of growth inhibition of T-cell lymphoma by phorbol esters and concanavalin A
Journal of Biological Chemistry 272 2470-2476 - 1997. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8999961

Q1

32. Volarevic S, Niklinska BB, Burns CM, Yamada H, June CH, Dumont FJ, Ashwell J.D.
The CD45 tyrosine phosphatase regulates phosphotyrosine homeostasis and its loss reveals a novel pattern of late T cell receptor-induced Ca2+ oscillations
The Journal of Experimental Medicine 176 835-844 - 1992. http://jem.rupress.org/content/176/3/835.full.pdf+html

Q1

33. Volarevic S, Burns CM, Sussman J, Ashwell JD.
Intimate association of Thy-1 and the T-cell antigen receptor with the CD45 tyrosine phosphatase
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 87 7085-7089 - 1990. http://www.pnas.org/content/87/18/7085.full.pdf

Q1

34. Volarevic S, Marusic M, Tocilj J, Dujic Z.
The effect of physical exercise on lung diffusing capacity in patients with chronic obstructive lung disease
Plućne bolesti: Časopis Udruženja pneumoftiziologa Jugoslavije = The Journal of Yugoslav Association of Phthisiology and Pneumology 41 42-45 - 1989. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2798571

Znanstvene knjige

1. Recenzent
Abbas, Abul; Lichtman, Andrew; Pillai, Shiv;
Stanična i molekularna imunologija
Medicinska naklada Batinić, Drago; Lukinović-Škudar, Vesna Medicinska naklada Zagreb - 2018.
2. Autor poglavlja u knjizi
Volarević, Siniša; Đikić, Ivan
Molekularna i stanična biologija tumora (Molecular and Cellular Biology of Tumors)
Interna medicina Jakšić, Branimir ; Reiner, Željko ; Vucelić, Boris Naklada Ljevak Zagreb - 2008.
3. Autor poglavlja u knjizi
Volarević, Siniša
Aktivacija limfocita (Lymphocyte activation)
Imunološko prepoznavanje Marušić, Matko Medicinska naklada Zagreb - 1990.
4. Autor poglavlja u knjizi
Merćep, Mladen; Volarević, Siniša
Prerada i predočivanje antigena (Antigen processing and presentation)
Imunološko prepoznavanje Marušić, Matko Medicinska naklada Zagreb - 1990.

Pozvana predavanja

1. prof.dr.sc. Siniša Volarević
Impaired ribosome biogenesis and diseases
Oxford Institute for Radiation Oncology, Oxford, Engleska - 8.7.2019.
2. prof.dr.sc Siniša Volarević
Impaired ribosome Biogenesis and Diseas
Medils, Split - 20.6.2019. http://conference.medils.hr/
3. Prof.dr.sc. Siniša Volarević
Uloga narušene kontrolne točke biogeneze ribosoma u supresiji tumora
HAZU, Zagreb - 26.3.2019. http://info.hazu.hr/upload/File/2019/Simpozij-APOPTOZA-I-NOVOTVORINE_26-03-2019_poziv-i-program.pdf
4. prof.dr.sc. Siniša Volarević
The role of ribosomal proteins L5 and L11 in tumor supression
Hotel Valamar Koralj, Krk - 28.9.2018.
5. prof. dr. sc. Siniša Volarević
The interplay between impaired ribosome biogenesis and p53
Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), Barcelona,Španjolska - 28.9.2017.
6. prof. dr. sc. Siniša volarević
The role of ribosomal proteins L5 and L11 in tumor suppression - 7 hrvatski kongres hematologa
Šibenik, Solaris - 22.9.2017. https://www.eventyco.com/a/p/eventpage/a/15239/Program.pdf
7. prof. dr. sc. Siniša Volarević
Pozvano predavanje od strane prof. dr. sc. Zlatka Dembića u sklopu kolegija Osnove imunoterapije tumora
KBC Rebro Zagreb - 11.4.2017.
8. prof. dr. sc. Siniša Volarević
Monitoring ribosome biogenesis stress during develeopment and in cancer
Sveučilište u Ženevi, Ženeva , Švicarska - 12.9.2016.
9. prof. dr. sc. Siniša Volarević
Monitoring ribosome biogenesis stress during development and in cancer
Karolinska Institute, Stockholm, Švedska - 3.5.2016.
10. prof.dr.sc. Siniša Volarević
Ribosomal proteins and p53 activation
Medicinski fakultet Sveučilišta na Kreti, Kreta, Grčka - 18.6.2014.
11. prof. dr. sc. Siniša Volarević
Regulation of p53 by ribosomal proteins
Columbia University, New York, SAD - 6.6.2011. http://www.columbia.edu/cu/biology/news-events-data/events/seminar-060611/
12. prof.dr.sc. Siniša Volarević
Activation of a p53-dependent ribosome checkpoints responsible for congenital malformations in mice
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael - 20.1.2011.
13. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Klinička bolnica Golnik, Golnik, Slovenija - 13.10.2010.
14. prof. dr. sc. Siniša Volarević
Regulation of the p53 tumor suppressor by ribosomal proteins
Institut za medicinsku genetiku, Ljubljana, Slovenija - 11.12.2009.
15. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Sveučilište u Beču, Beč, Austrija - 16.11.2009.
16. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Institute for Genetics of the University of Cologne, Koeln, Njemačka - 5.4.2009.
17. prof. dr. sc. Siniša Volarević

National Cancer Institute, NCI, Bethesda, SAD - 25.4.2008.
18. prof. dr. sc. Siniša Volarević

University of Umea, Umea, Švedska - 12.11.2007.
19. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Medicinski fakultet, Split, Hrvatska - 8.6.2007.
20. prof. dr. sc. Siniša Volarević

University of Bologna, Bologna, Italija - 5.3.2007.
21. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Institut Ruđer Bošković, Zagreb - 6.11.2006.
22. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Institute Necker, Pariz, Francuska - 30.10.2006.
23. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Institute of Biochemistry II, Goethe University Medical School, Frankfurt am Main, Njemačka - 9.11.2005.
24. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Liječnički zbor, Mostar, Bosna i Hercegovina - 1.9.2005.
25. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska - 17.5.2005.
26. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvatska - 10.3.2005.
27. prof. dr. sc. Siniša Volarević
Conditional deletion of one S6 allele in T cells activates a p53-dependent checkpoint response
Institut Friedrich Miescher, Basel, Švicarska - 6.10.2004.
28. prof. dr. sc. Siniša Volarević
S6 haploinsufficiency is associated with activation of a p53-dependent checkpoint during gastrulation
Sveučilište u Oslu, Oslo, Norveška - 7.9.2004.
29. prof. dr. sc. Siniša Volarević

Institut Friedrich Miescher, Basel, Švicarska - 3.3.2003.
30. prof.dr.sc. Siniša Volarević
Biogenesis ribosomal stress and p53 activation
Sveučilište u Ženevi, Ženeva, Švicarska

Kongresna priopćenja

1.
Siniša Volarević
Impaired ribosome biogenesis and diseas Usmeno Advances in Biomedical Research III Medils, Split - 20.6.2019. http://conference.medils.hr/
2.
Prof.dr.sc. Siniša Volarević
Uloga narušene kontrolne točke biogeneze ribosoma u supresiji tumora Predavanje Apoptoza i novotvorine HAZU Zagreb - 26.3.2019. http://info.hazu.hr/upload/File/2019/Simpozij-APOPTOZA-I-NOVOTVORINE_26-03-2019_poziv-i-program.pdf
3.

The role of ribosomal proteins L5 and L11 in tumor supression Predavanje 4th congress of Croatian genetics with international participation Krk - 27.9.2018.
4.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"The role of ribosomal proteins L5 and L11 in tumor suppression" Predavanje 7. hrvatski kongres hematologa Solaris, Šibenik - 22.9.2017. https://www.eventyco.com/a/p/eventpage/a/15239/Program.pdf
5.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosome biogenesis stress and p53 regulation" predavanje OMICs in Biomedical Research MEDILS - Mediterranean Institute For Life Sciences, Split, Hrvatska - 8.6.2015. http://omics.medils.hr/
6.
prof.dr.sc. Siniša Volarević
"Ribosomal Biogenesis Stress and p53 Activation" predavanje HDIR-3; 3rd Meeting with International Participation "From Bench to Clinic"; Treća konferencija hrvatskog društva za istraživanje raka sa međunarodnim sudjelovanjem "Od bazičnih istraživanja do klinike" Zagreb, Hrvatska - 6.11.2014. http://hdir-3.hdir.hr/
7.
prof.dr.sc. Siniša Volarević
"Ribosomal Biogenesis Stress and p53 Activation" predavanje Workshop „RNA biology meets Sleep and Circadian Rhythms“ University of Surrey, Guildford, Velika Britanija - 26.6.2014. http://www.ias.surrey.ac.uk/workshops/rnabiology/
8.
prof.dr.sc. Siniša Volarević
"Ribosomal proteins and p53 activation" predavanje INsPiRE International Workshop on: Oncogenic Pathways and Antitumor Responses Atena, Grčka - 23.4.2014. http://inspire.uoa.gr/index.php/events/9-uncategorised/87-oncogenic-pathways-and-antitumor-responses
9.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosomal biogenesis stress and p53 activation" predavanje Nikola Škreb Symposium, Development and stem cells at the beginning of new millennium Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska - 10.10.2013.
10.
prof.dr.sc. Siniša Volarević
"Response of mammalian cells to impairment of ribosome biogenesis" predavanje 3rd Congress of Croatian Physiological Society and 1st Regional Congress of the Physiological Societies University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering, University Campus, Rijeka, Hrvatska - 13.9.2013.
11.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Response of mammalian cells to ribosomal stress" predavanje XXII Symposium EPNC (Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits) Pula, Hrvatska - 26.9.2012.
12.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosomal Biogenesis Stress and p53 Activation" predavanje 2nd Inflammation, Cancer and Novel Therapeutics Conference & Summer School 2012. Malia - Kreta, Grčka - 25.9.2012.
13.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Defects in ribosome biogenesis and diseases" predavanje 4th INFLA-CARE Annual Meeting Malia - Kreta, Grčka - 24.9.2012.
14.
Pauk, M.; Grabusic, K.; Grgurevic, L.; Brkljacic, J.; Rogic, D.; Babbit, JL.; Lin, HY. ; Volarevic, S.; Oppermann, H.; Vukicevic, S.
"The effect of iron on bone and plasma bone morphogenetic proteins" European Calcified Tissue Society - ECTS 2012, 39th Annual Congress Stockholm, Švedska - 20.5.2012.
15.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosomal proteins and p53 regulation" predavanje FEBS 3 + Meeting - "From molecules to life and back" Opatija, Hrvatska - 17.2.2012.
16.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
“Genetic manipulation of ribosome biogenesis in inflammation-driven liver cancer” predavanje 3rd INFLA-CARE Annual meeting Atena, Grčka - 10.10.2011.
17.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Regulation of the p53 Tumor Suppressor by Ribosomal Proteins" predavanje From Ruđer Bošković to Today: Contribution of Croatian Scientists to the World Scientific Heritage Dubrovnik, Hrvatska - 29.5.2011. http://rb300.irb.hr/speakers.html
18.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
Regulation of p53 by Ribosomal Stress predavanje Advances in Immunology and Cancer Biology - Scientific Workshop Bogazici University, Istanbul, Turska - 15.4.2011.
19.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
“Ribosomi i bolesti” predavanje 391st colloqium of Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology & Croatian Chemical Society Rijeka&Istra / 391. kolokvij HDBMB-a i HKD-a Rijeke i Istre Rijeka, Hrvatska - 1.10.2010.
20.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosome networks in carcinogenesis" predavanje 2nd INFLA-CARE Annual meeting and 1st Inflammation & Cancer Summer School 2010 Kreta, Grčka - 28.9.2010.
21.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"The role of a ribosomal biogenesis - p53 checkpoint in the pathogenesis of malignant tumors and congenital malformations" plenarno predavanje HDBMB2010 - 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology „The Secret Life of Biomolecules” Opatija, Hrvatska - 16.9.2010. http://www.medri.uniri.hr/hdbmb2010/Venue.html
22.
Volarević S., Grabušić K., Barkić M., Bursać S., Oršolić I.
"Ribosome and diseases" predavanje 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation; Symposium: Molecular Mechanism of Diseases and Future Therapies Opatija, Hrvatska - 15.9.2010.
23.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Regulation of the p53 tumour suppressor by ribosomal proteins" predavanje EMBO Practical Course „Anatomy and Embryology of the Mouse” Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska - 11.9.2010. http://cwp.embo.org/pc10-23/programme.html
24.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Activation of a p53dependent ribosome checkpoint is responsible for congenital malformations in mice" plenarno predavanje 5th Central European Conference „Chemistry Towards Biology” Primošten, Hrvatska - 8.9.2010. http://spider.irb.hr/ctb2010/
25.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
“Regulation of p53 by ribosomal proteins in cancer” predavanje TransMedRi - Kick-off Meeting (FP7 REGPOT 2010-5) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska - 20.7.2010.
26.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Primjer uspješnog projekta COOPERATION / HEALTH" predavanje Info dan „FP7 Health & IMI programi” Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska - 15.4.2010.
27.

5th Croatian Oncology Conference / V. hrvatski onkološki kongres Dubrovnik-Cavtat, Hrvatska - 25.3.2010.
28.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Regulation of the p53 tumor suppressor by ribosomal proteins" predavanje EMBO Young Scientists Forum Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska - 15.6.2009. http://bioinfo.hr/embo/index.php/schedule.html
29.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Regulation of the p53 tumor suppressor by ribosomal proteins" predavanje 8th Balkan Meeting on Human Genetics (8BMHG) Cavtat, Hrvatska - 14.5.2009.
30.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
Signaling pathways in inflamation-associated cancer predavanje INFLA-CARE Kick-off Meeting Sveučilište u Koeln-u, Institute of Genetics; Koeln, Njemačka - 6.4.2009.
31.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Sniženi izražaj ribosomalnih proteina uzrokuje p53-ovisne patološke promjene" plenarno predavanje 50 Years of Molecular Biology in Croatia / 50 godina molekularne biologije u Hrvatskoj Zagreb, Hrvatska - 20.11.2008. http://www.director.irb.hr/program.htm
32.
Barkić M., Crnomarković S., Volarević S.
"The p53 tumor suppressor permits survival of ribosomal protein L24-deficient mice at the expense of malformations" EMBO Practical Course: „Anatomy and Embryology of the Mouse” Zagreb, Hrvatska - 6.9.2008.
33.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Pogreške u sintezi ribosomalnih proteina uzrokuju p53-ovisne poremećaje embrionalnog razvoja" predavanje Coloqium of Department of Molecular Biology / Kolokvij Zavoda za molekularnu biologiju Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska - 17.6.2008.
34.

Info day for FP7 priority „Health”, Zagreb, Croatia - 1.1.2008.
35.

5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society / 5. Hrvatski kongres farmakologije i 2. kongres Hrvatskog društva fiziologa, s međunarodnim sudjelovanjem Osijek, Hrvatska - 9.9.2007.
36.

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Area Science Park, Trst, Italija - 29.1.2007.
37.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosomal protein S6 haploinsufficiency activates a p53-dependent checkpoint during gastrulation" predavanje Congress of Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Vodice, Hrvatska - 3.10.2006.
38.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Ribosomal protein S6 haploinsufficiency activates a p53-dependent checkpoint during gastrulation" plenarno predavanje 9th Croatian Biological Congress with International Participation - Croatian Biological Society / 9. Hrvatski Biološki Kongres s međunarodnim sudjelovanjem - Hrvatsko biološko društvo 1885 Rovinj, Hrvatska - 24.9.2006.
39.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Nascent ribosome biogenesis is required during cell growth" predavanje EMBO Practical Course: „Anatomy and Embryology of the Mouse” Zagreb, Hrvatska - 9.9.2006.
40.

Centre de Génétique Moléculaire - University of Paris, Gif-sur-Yvette Cedex, Francuska - 28.7.2006.
41.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"S6-Haploinsufficiency Activates the p53 Tumor Suppressor in Mice" predavanje The 19th Biennial Meeting of the European Association of Cancer Research, EACR-19 Budimpešta, Mađarska - 30.6.2006.
42.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Inactivation of S6 ribosomal protein gene in T lymphocytes activates a p53-dependent checkpoint response" predavanje The Immunologic Signaling Conference - ImmS 2006: From Molecular to Theoretical Networks: Intra - and Extracellullar Immunologic Signals" Dubrovnik, Hrvatska - 25.5.2006.
43.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Biološki odgovor stanica sisavaca na pogrešku u sintezi ribosoma" predavanje 359th colloqium of Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology, Croatian Society of Chemical Engineers and Croatian Society of Chemistry - Rijeka branch / 359. kolokvij HDBMB, HDKI i HDK - podružnica Rijeka Rijeka, Hrvatska - 14.10.2005.
44.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"The response of mammalian cells to a defect in ribosome biogenesis" predavanje 2nd Congress of Croatian Geneticists with International Participation / 2. Kongres Hrvatskog Genetičkog društva Supetar, Hrvatska - 25.9.2005.
45.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"The role of ribosome biogenesis in regulation of cell growth and cell division" predavanje Annual Meeting 2004, Croatian Immunological Society / 2004 Godišnji sastanak Hrvatskog Imunološkog Društva Opatija, Hrvatska - 8.10.2004.
46.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Activation of a p53-dependent checkpoint response by inactivation of one S6 allele during gastrulation" predavanje 4th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation / Četvrti hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim učešćem Split, Hrvatska - 14.9.2004.
47.
Šulić S., Panić, L.; Volarević S.
"Conditional deletion of S6 ribosomal protein gene by CD4 Cre transgene" poster 3rd Conference - European-American School in Forencis Genetics and Mayo Clinic Course in Advanved Molecular and Cellular Medicine Zagreb, Hrvatska - 1.9.2003.
48.
Detel Bisić D., Volarević S., Peršić M., Varljen J.
"Potential role of CD26 in coeliac disease" poster 1st Croatian Congress on Molecular Life Science - 1st CCOMLIS Opatija, Hrvatska - 9.9.2002.
49.

EMBO Lecture Course : Cellular Signalling in development and disease Split, Hrvatska - 15.10.2001.
50.
prof. dr. sc. Siniša Volarević
"Proliferation, but not growth, blocked by conditional deletion of 40S ribosomal protein S6" predavanje 3rd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation / Treći hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim učešćem Zagreb, Hrvatska, - 19.9.2001.

Znanstveni projekti

1. 2.11.2017. -
ZCI -Reproduktivna i regenerativna medicina - istraživanja novih platformi i potencijala; Partner na projektu; MZO; 1.899.992,00 kn;
2. 8.5.2017. -
Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zločudnoj preobrazbi stanica; Voditelj projekta; Hrvatska zaklada za znanost; Ukupna ugovorena vrijednost: 1.000.000,00 kn;
3. 1.12.2012. - 1.12.2015.
Uloga ribosomskih proteina L5 i L11 u aktivaciji tumor supresora p53 i patogenezi zloćudnih tumora; The Role of Ribosomal Proteins L5 and L11 in Tumor Suppression; voditelj projekta; Hrvatska zaklada za znanost; Ukupna ugovorena vrijednost: 1.350.000,00 kn;
4. 1.7.2010. - 30.6.2013.
TransMedRi - Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka; voditelj dijela projekta iz područja onkologije - WP2; European Commission (REGPOT FP7); Ukupna ugovorena vrijednost za WP2: 517.920,00 EUR; Ukupna ugovorena vrijednost za Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet: 2.332.109,20 EUR; http://transmedri.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=16
5. 1.2.2010. - 30.7.2011.
Proizvodnja monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina (nastavak projekta); voditelj projekta; Hrvatski institut za tehnologiju, MZOŠ; Ukupna ugovorena vrijednost: 1.280.000,00 kn;
6. 1.2.2009. - 1.2.2011.
Regulacija tumor supresora p53 ribosomalnim proteinima u fiziološkim i patološkim uvjetima; Regulation of the p53 Tumor Suppressor by Ribosomal Proteins in Physiological and Pathological Conditions; voditelj projekta ; Unity Through Knowledge Fund, MZOŠ; Ukupna ugovorena vrijednost: 1.430.210,80 kn; http://www.ukf.hr/default.aspx?id=18&projectid=216&prikaz=1
7. 1.1.2009. - 30.6.2013.
INFLA CARE - Inflammation-associated Tumorigensis for the Rational Design of Novel Anti-cancer Therapeutic Strategies; Razumijevanje nastajanja tumora povezanih s upalom s ciljem racionalnog stvaranja novih terapeutskih strategija protiv zloćudnih tumora; voditelj dijela projekta koji se odnosi na korisnika-partnera: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet) ; European Commission (FP7, SP1- Cooperation, Collaborative project, Large-scale integrating project); Ukupna vrijednost za korisnika-partnera Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet: 641.618,91 EUR; http://inflacare.imbb.forth.gr/index.php
8. 1.1.2007. - 31.12.2013.
Odgovor stanica sisavaca na pogrešku u sintezi ribosoma in vivo; voditelj projekta; MZOŠ; Ukupna vrijednost: 1.159.998,43 kn;
9. 28.6.2006. - 28.6.2009.
Proizvodnja monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina miša i čovjeka ; voditelj projekta; Hrvatski institut za tehnologiju, MZOŠ; Ukupna ugovorena vrijednost: 1.754.000,00 kn;
10. 1.7.2002. - 1.7.2006.
Odnos strukture i funkcije tirozinske fosfataze CD45 (0062071); voditelj projekta; MZOŠ; Ukupna ugovorena vrijednost: 1.160.000,00 kn;
11. 3.9.2001. - 3.9.2002.
Odnos strukture i funkcije tirozinske fosfataze CD45 (062102); voditelj projekta; MZOŠ; Ukupna ugovorena vrijednost: 60.000,00 kn;
12. 1.1.2001. - 31.3.2004.
The Role of Ribosome Biogenesis in Cell Cycle Progression; voditelj projekta; Swiss National Science Foundation (SCOPES PROGRAM); ;

Mentorstvo doktorandima

1. 17.9.2018. -
Ylenia Prodan; Doktorat Uloga heterozigotnosti gena za ribosomki protein S6 u zloćudnoj preobrazbi stanica; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina; ;
2. 1.10.2014. -
Deana Jurada; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina; ;
3. 15.6.2013. - 30.8.2017.
Ines Oršolić; Doktorat Uloga somatskih mutacija gena za ribosomske proteine L5 i L11 u patogenezi zločudnih tumora; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina; 30.08.2017.;
4. 29.12.2006. - 9.9.2013.
Slađana Bursać; Doktorat Uloga ribosomskih proteina u aktivaciji supresora tumora p53 ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina; 09. 09. 2013.;
5. 29.5.2006. - 10.2.2014.
Maja Cokarić Brdovčak; Doktorat Mehanizmi putem kojih supresor tumora p53 uzrokuje patološki fenotip Rpl24-heterozigotnih miševa; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina; 10. 02. 2014.;
6. 1.12.2002. - 30.11.2010.
Martina Barkić; Doktorat Uloga tumorskog supresora p53 u fenotipu Rpl24 heterozigotnih miševa; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biomedicina; 30. 11. 2010. ;
7. - 30.9.2005.
Linda Panić; Magisterij Utjecaj sinteze ribosomskog proteina S6 na embrionalni razvoj miša ; Poslijediplomski studij biologije; 30. 09. 2005.;
8. - 23.5.2005.
Sanda Tamarut; Magisterij Specifična inaktivacija ribosomskog proteina S6 u limfocitima T in vivo ; Poslijediplomski studij biologije; 23.05.2005.;

Znanstveni skupovi

1. 17.10.2017. - 20.10.2017.
EMBO - The EMBO members meeting Heidelberg, Njemačka sudionik
2. 23.5.2013. - 25.5.2013.
Workshop: Live Cell Imaging Microscopy Rijeka (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) organizator (u sklopu projekta FP7 REGPOT - TransMedRi)
3. 13.9.2012. - 15.9.2012.
Workshop: Cell Proliferation in Cancer Rijeka (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) organizator (u sklopu projekta FP7 REGPOT - TransMedRi)
4. 10.10.2011. - 11.10.2011.
Workshop: Translational Cancer Research Rijeka (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) organizator (u sklopu projekta FP7 REGPOT -TransMedRi)
5. 15.9.2010. - 18.9.2010.
6. kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Simpozij: Molecular Basis of Diseases Opatija organizator simpozija
6. 20.7.2010. -
Inicijalni sastanak FP7 REGPOT - TransMedRi Rijeka (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) suorganizator
7. 21.5.2009. - 23.5.2009.
Početni tečaj za mlade kliničare i specijalizante: Metode molekularne biologije Rijeka (Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju, Medicinski fakultet u Sveučilišta Rijeci) organizator

Recenzije

1. 2017. Abbas, A., Lichtman, A., Pillai, S., Stanična i molekularna imunologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2018.
2. Recenzent brojnih međunarodnih znanstvenih časopisa (Genes and Development, Oncogene, Oncotarget, PloS Genetics, Nature Medicine, Journal of Biological Chemistry, Molecular Cellular Biology, American Journal of Pathology, FEBS Letters, Croatian Medical Journal, Pharmacology & Therapeutics, Cell Death & Differentiation, itd.)

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
3.1.2011. -
Proizvodnja protutijela protiv BMP-6 i BMP-7
Genera  
voditelj projekta
2.
29.1.2002. - 29.1.2003.
Proizvodnja transgeničnih miševa korištenjem promotora specifičnih za stanice crijeva
Istraživački institut Plive d.d.  
voditelj projekta
3.
7.7.2001. - 7.7.2002.
Mehanizam djelovanja inhibitora TNF-?
Istraživački institut Plive d.d.  
voditelj projekta

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 10.12.2015. - Istraživanje i liječenje raka: mitovi, dokazi i mogućnosti
Popularno-znanstveno predavanje
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 26.10.2015. - Festival obrazovanja i znanosti SINJ 2015.
Predavanje: "Koliko razumijemo uzroke nastanka raka?"
Sinj
3. 1.3.2014. - Detalji
Projekt udruge Civitas "Civitas,znanstvenici i mediji - za znanje mladima" , cilj : približavanje znanosti mladima, polaznici : učenici Prve Sušačke Hrvatske Gimnazije u Rijeci (27)
Zavod za Molekularnu medicinu i biotehnologiju, Medicinski fakultet Rijeka
4. 1.3.2014. - Detalji
Projekt udruge Civitas "Civitas,znanstvenici i mediji - za znanje mladima" , cilj : približavanje znanosti mladima, polaznici : učenici Prve Sušačke Hrvatske Gimnazije u Rijeci (27)
Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju, Medicinski fakultet Rijeka
5. 1.4.2013. - Detalji
Civitas, znanstvenici i mediji za promidžbu znanja i znanosti (edukacijski projekt u suradnji sa srednjim školama i Udrugom Civitas)
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci-Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju
6. 1.3.2013. - Detalji
Civitas, znanstvenici i mediji za promidžbu znanja i znanosti (edukacijski projekt u suradnji sa srednjim školama i Udrugom Civitas)
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci-Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju
7. 1.2.2013. - Detalji
Civitas, znanstvenici i mediji za promidžbu znanja i znanosti (edukacijski projekt u suradnji sa srednjim školama i Udrugom Civitas)
Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
8. 1.2.2013. - Detalji
Civitas, znanstvenici i mediji za promidžbu znanja i znanosti (edukacijski projekt u suradnji sa srednjim školama i Udrugom Civitas)
Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka

Novinski članci

1. 29.12.2015. - Vrhunska se znanost razvija u Rijeci: Znanstvenici Medicinskog fakulteta o budućnosti ustanove
Novi list (http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Vrhunska-se-znanost-razvija-u-Rijeci-Znanstvenici-Medicinskog-fakulteta-o-buducnosti-ustanove)
Rijeka
2. 9.12.2011. - Prva rang-lista najboljih doktora koji su otkrili lijekove za tumore, leukemiju, starenje...
Forum, online časopis (http://www.forum.tm/clanak/prva-rang-lista-najboljih-doktora-koji-su-otkrili-lijekove-za-tumore-leukemiju-starenje-198)
3. 20.10.2011. - Detalji
Novi list
Rijeka
4. 15.10.2010. - Detalji
Novi list
Rijeka
5. 21.7.2010. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 16.10.2008. - Detalji
Novi list
Rijeka
7. 11.4.2008. - Detalji
Novi list
Rijeka
8. 2.2.2002. - Živimo u izoliranom društvu
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 15.6.2017. - Gostovanje u emisiji "Treći element"
HRT
Zagreb
2. 17.2.2012. - Detalji

3. 9.1.2012. - Detalji

4. 18.6.2010. - Gostovanje u emisiji "Lica nacije"
HRT
Zagreb
5. 30.4.2009. - Detalji

6. 23.5.2008. - Detalji


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2001. - 30.9.2003. - Prodekan za poslijediplomske studije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 2.4.2001. - - Pročelnik
Katedra/Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2001. - 30.9.2003. - Član Povjerenstva za poslijediplomske studije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 27.11.2013. - - Koordinator panela
Povjerenstvo Hrvatske zaklade za znanost za vrednovanje pristiglih projektnih prijedloga
2. 24.1.2013. - - Član radne skupine za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
Nacionalno operativno tijelo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije
3. 15.3.2007. - 31.12.2010. - Član Upravnog odbora
Croatia Medical Journal (CMJ)
4. 9.2.2007. - 30.12.2011. - Član
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
5. 2.1.2006. - - Član
Prosudbena skupina MZOŠ-a za tumorske bolesti
6. 2.1.2006. - - Član
Prosudbena skupina MZOŠ-a za biologiju
7. 2.1.2004. - 30.12.2005. - Član Znanstvenog odbora
MedILS, Split
8. 20.4.2001. - 31.12.2003. - Znanstveni konzultant
Istraživački institut Plive, Zagreb
9. 2.1.2001. - -
Recenzent brojnih hrvatskih i međunarodnih znanstvenih i tehnologijskih projekata te studijskih programa