izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti
Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : 375
e-pošta : dloncaric@uniri.hr

LinkedIn

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Elsevier - Scopus 84 4
Google scolar 515 11 12
ORCID
ResearchGate 230 6
WOS Web of Science (ResearcherID) 105 4

Obrazovanje

- 4.6.2008. Doktor znanosti iz psihologije Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij psihologije Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
- 4.2.2005. Magistar znanosti iz psihologije Sveučilišni poslijediplomski magistarski studij psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu,
- 13.7.1998. Profesor psihologije Diplomski studij psihologije Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.11.2005. - Viši predavač; docent Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (2010 - 2013); Pročelnik odjela za učiteljski studij (2007-2010.); Voditelj i član odbora za kvalitetu (2005-2007) Razvojna psihologija, Edukacijska psihologija, Psihologija obrazovanja, Primijenjena statistika, Neuropsihologijske osnove ranog učenja, Metodologija istraživanja u odgoju 2, administrativne i upravljačke dužnosti vezane uz djelatnike i nastavne programe. Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
8.5.2000. - 31.10.2005. Asistent Psihologija odgoja i obrazovanja, Osnove psihologijske statistike, Psihometrija, Praktikum iz metodologije (Nakon 2005. kao vanjski suradnik: Multivarijantna statistika i Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci) Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
8.5.2000. - 1.5.2001. Voditelj posebnih programa Organizacijska psihologija, upravljanje ljudskim potencijalima, analiza tržišta, edukacije rukovodećeg kadra. Laso d.o.o.

Članstva

1.1.2014. - DRUŠTVO ZA PROMICANJE DEMOKRATSKOG OBRAZOVANJA
1.10.2004. - Hrvatska psihološka komora
1.1.2000. - HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO
1.1.2000. - DRUŠTVO PSIHOLOGA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Primijenjena statistika u znanstvenom istraživanju
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Suvremena istraživanja motivacije i samoregulacije u učenju
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Psihologija odgoja i obrazovanja
Nastavnički smjerovi FFRI
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Osnove psihologijske statistike
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Psihometrija
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Praktikum iz metodologije
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Multivarijantna statistika
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Razvojna psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Edukacijska psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Psihologija obrazovanja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Primijenjena statistika
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Neuropsihologijske osnove ranog učenja
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Metodologija istraživanja u odgoju 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Primjena multivarijatnih statističkih analiza u znanstvenom istraživanju
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

24.7.2012. - Samoregulacija učenja u području pisanja
Nikčević-Milković, Anela.
Poslijediplomski doktorski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
- Konstrukcija skale percepcije važnosti učiteljskih kompetencija
Majić, Tatjana
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci

Gostujući nastavnik

22.9.2010. - Suvremeni pristupi istraživanjima motivacije za učenje
Doktorski studij psihologije
Filozofski fakultet u Zagrebu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

22.10.2007. - Program za akreditirane stručnjake vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2014. - Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena

Financiranje: Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Vodič u postupku izbora u zvanja

Financiranje: Učiteljski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić ; Sanja ; Lončarić ; Darko
Croatian preschool teachers’ self-perceived competence in managing the challenging behaviour of children
Center for Educational Policy Studies Journal 8 123-138 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=946253

2. Marušić, Iris ; Jugović, Ivana ; Lončarić, Darko
Approaches to learning of first-year and fifth-year student teachers: are there any differences?
European Journal of Teacher Education 40 62-75 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=842681

3. Županić Benić, Marijana ; Rončević, Anita ; Lončarić, Darko
Satisfaction of Students - Future Early and Preschool Education Teachers with the Visual Arts Teaching Methodology Course as an Indicator of Teaching Quality
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 19 197-211 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950212

4. Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Behaviors of concern to Croatian primary school teachers_
Journal of International Special Needs Education 19 69-80 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868056

5. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

6. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice
International Journal of Educational Psychology 4 280-304 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

7. Lončarić, Darko ; Majić, Tatjana
Prilog razvoju i validaciji Skale učiteljskih kompetencija
150-162 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760525

8. Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju
624-634 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760538

9. Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Kolombo, Marta ; Perger, Sandra ; Nastić, Milena ; Trgovčić, Ena
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Napredak 155 303-322 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726581

10. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 50 102-117 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

11. Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers
747-752 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726729

12. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

13. Miočić-Stošić, Anita ; Lončarić, Darko
Rana stimulacija mozga i kognitivne sposobnosti djece predškolske dobi
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 70 28-30 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661364

14. Tatalović Vorkapić, Sanja Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013. http://hrcak.srce.hr/file/164969

Q3
A1

15. Seiffge-Krenke, Inge ; Persike, Malte ; Chau, Cecilia ; Hendry, Leo B. ; Kloepp, Marion ; Terzini-Hollar, Michelle ; Tam, Vicky ; Rodriguez Naranjo, Carmen ; Herrera, Dora ; Menna, Palma ; Rohail, Iffat ; Veisson, Marika ; Hoareau, Elsa ; Luwe, Merja ; Lončarić, Darko ; Han, Hyeyoun ; Regusch, Ludmilla
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures
International journal of behavioural development 36 258-270 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655771

WOS

16. Seiffge-Krenke, Inge ; Persike, Malte ; Chau, Cecilia ; Hendry, Leo B. ; Kloepp, Marion ; Terzini-Hollar, Michelle ; Tam, Vicky ; Rodriguez Naranjo, Carmen ; Herrera, Dora ; Menna, Palma ; Rohail, Iffat ; Veisson, Marika ; Hoareau, Elsa ; Luwe, Merja ; Lončarić, Darko ; Han, Hyeyoun ; Regusch, Ludmilla
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures
International journal of behavioural development 36 258-270 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655771

WOS

17. Seiffge-Krenke I., Persike M., Chau C., Hendry L.B., Kloepp M., Terzini-Hollar M., Tam V., Rodriguez Naranjo C., Herrera, D., Menna P., Rohail I., Veisson M., Hoareau E., Luwe M., Loncaric D., Han H., Regusch L.,
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures
International Journal of Behavioral Development 36 258-270 - 2012.

Q2
A1
WOS

18. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

19. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

20. Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Ljetopis socijalnog rada 18 579-600 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537200

WOS

21. Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
Ljetopis socijalnog rada 18 579-600 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537200

WOS

22. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

23. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

24. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola( Structure and Hierarchy of Vocational School Students' Value Orientations )
Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 2; 479-493 20 479-493 - 2011. http://hrcak.srce.hr/file/103711

Q3
A1

25. Seiffge-Krenke, Inge ; Bosma, Harke ; Chau, Cecilia ; Çok, Figen ; Gillespie, Cecilia ; Lončarić, Darko ; Molinar, Roberta ; Cunha, Magdalena ; Veisson, Marika ; Rohail, Iffat
All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study
International journal of behavioural development 34 106-112 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470316

WOS

26. Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Loncaric, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat;
All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study
International Journal of Behavioral Development 34 106-112 - 2010. http://bib.irb.hr/datoteka/470316.2010_SeiffgeKrenke_Loncaric_All_they_need_is_love.pdf

Q2
A1
WOS

27. Lončarić, Darko ; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija
Odgojne znanosti 11 227-243 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450386

WOS

28. Lončarić, Darko ; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija
Odgojne znanosti 11 227-243 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450386

WOS

29. Caput-Jogunica, Romana ; Lončarić, Darko ; De Privitellio, Sergio
Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 24 82-87 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450414

30. Caput-Jogunica, Romana ; De Privitellio, Sergio ; Lončarić, Darko
Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength
Acta Kinesiologica 3 38-42 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450420

31. Caput-Jogunica, Romana ; De Privitellio, Sergio ; Lončarić, Darko
Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength
Acta Kinesiologica 3 38-42 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=945426

32. Skočić-Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Pinoza Kukurin, Zorina
Mišljenja studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama
507-515 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=466568

33. Lončarić, Darko
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja
Društvena istraživanja 17 573-592 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348336

WOS

34. Lončarić, Darko ; Peklaj, Cirila
Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju
Psihološka obzorja / Horizons of Psychology 17 73-88 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470338

35. Gelhaar, Tim ; Seiffge-Krenke, Inge ; Borge, Anne ; Cicognani, Elvira ; Cunha, Madalena ; Lončarić, Darko ; Macek, Petr ; Steinhausen, Hans-Christoph ; Winkler Metzke, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe
European Journal of Developmental Psychology 4 129-156 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323969

36. Lončarić, Darko
Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom
Suvremena psihologija 10 55-76 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323975

37. Brdar, Ingrid ; Rijavec, Majda ; Lončarić, Darko
Goal orientations, coping with school failure and school achievement
European journal of psychology of education 21 53-70 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=196890

WOS

38. Lončarić, Darko
Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja
Psihologijske teme (Psychological Topics) 1 25-58 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323967

39. Lončarić, Darko
Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti
Psihologijske teme 1 19-37 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=235333

40. Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 13 967-988 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=186853

WOS

41. Lončarić, Darko
Provjera nekih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja kod Wasonovog zadatka odabira
Psihologijske teme 13 47-68 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=185302

42. Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika( Coping with academic stress in relation to leisure activities of elementary and high school students )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 13 (2004), 6; 967-988 13 967-988 - 2004.

Q2
A1
WOS

43. Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata
Psihologijske teme 10 3-33 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

44. Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata
Psihologijske teme 10 3-33 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

45. Lončarić, Darko
Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji
Psihologijske teme 8-9 29-46
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=119983

46. Tkalčić, Mladenka ; Lončarić, Darko
Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije
Psihologijske teme 6-7 105-114
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=119797

47. Caput-Jogunica, Romana; De Privitellio, Sergio; Lončarić, Darko
Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength
Acta Kinesiologica (1840-2976) 3 (2009), 2; 38-42

48. Caput-Jogunica, Romana; Lončarić, Darko; De Privitellio, Sergio
Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy
Hrvatski športskomedicinski vjesnik (0354-0766) 24 (2009), 2; 82-87

49. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima( Vocational school students’ value orientations as predictors of behavioral patterns in social conflicts )
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 47 (2011), 1; 31-40 http://hrcak.srce.hr/file/95104

Q3

50. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko
Goal orientations, coping with school failure and school achievement
European journal of psychology of education (0256-2928) 21 (2006), 1; 53-70

Q3
A1
WOS

51. Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )
Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

52. Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju( Proactive and defensive self-regulation in learning )
Psihološka obzorja / Horizons of Psychology (1318-1874) 17 (2008), 4; 73-88

53. Lončarić, Darko
Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja( Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies )
Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 1 (2006); 25-58

54. Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata( Coping with stress by children and adolescents )
Psihologijske teme (1332-0742) 10 (2001), 1; 3-33

55. Lončarić, Darko
Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji( Wason selection task: an example of evolutionary approach in cognitive psychology )
Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000); 29-46

56. Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko
Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije( Characteristics of Sleeping and Dreaming in Psychology Students )
Psihologijske teme (1332-0742) 6-7 (1998); 105-114

57. Sanja Skočić-Mihić; Darko Lončarić; Zorina Pinoza Kukurin
Mišljenje studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama( Attitudes of the preeschool education students about the educational inclusion of the children )
Curriculums of early and compulsory education / Bouillet, Dejana ; Milan, Matijević (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb , 2009. 507-515 (ISBN: 978-953-7210-24-3).

58. Lončarić, Darko
Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Sex and age differences in self-regulated learning for lifelong education )
Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: zbornik radova s Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru – Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja , 2010. 104-118 (ISBN: 978-953-7237-40-0).

59. Lončarić, Darko
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja( The Pattern Analysis of Coping with School failure: Stress Appraisals and Coping Outcomes )
Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 573-592 http://hrcak.srce.hr/file/40216

Q3
A1
WOS

60. Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler Metzke, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe
European Journal of Developmental Psychology (1740-5629) 4 (2007), 2; 129-156

A1
WOS

61. Lončarić, Darko
Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti( Biconditional interpretation of conditional propositions can be explained by the modified information gain model )
Psihologijske teme (1332-0742) 1 (2005); 19-37 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak_download&id_clanak_jezik=7865

62. Lončarić, Darko
Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom( Identifying the patterns of coping with school failure )
Suvremena psihologija (1331-9264) 10 (2007), 1; 55-76 https://sites.google.com/site/loncaricd/Home/hr/hr-bib/loncaric_2007_identifikacija

A1
WOS

63. Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Student volunteering among children and young people with special educational needs )
Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 3; 579-600 http://hrcak.srce.hr/file/112039

Q3
A1
WOS

64. Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?( Does professional burnout mediate the effects of personality traits on life satisfaction among preschool teachers? )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 3; 431-445

65. Caput-Jogunica, Romana; De Privitellio, Sergio; Lončarić, Darko
Children's achievements in composite measurement instruments for explosive strength
Acta Kinesiologica (1840-2976) 3 (2009), 2; 38-42

66. Lončarić, Darko
Suočavanje učenika s akademskim i interpersonalnim stresnim situacijama: provjera međusituacijske stabilnosti strategija suočavanja( Students Coping with Academic and Interpersonal Stressors: Testing Cross-Situational Stability of Coping Strategies )
Psihologijske teme (Psychological Topics) (1332-0742) 1 (2006); 25-58

67. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola( Structure and Hierarchy of Vocational School Students' Value Orientations )
Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 2; 479-493

68. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko
Goal orientations, coping with school failure and school achievement
European journal of psychology of education (0256-2928) 21 (2006), 1; 53-70

69. Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika( Coping with academic stress in relation to leisure activities of elementary and high school students )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 13 (2004), 6; 967-988

70. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima( Vocational school students’ value orientations as predictors of behavioral patterns in social conflicts )
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 47 (2011), 1; 31-40

71. Lončarić, Darko
Objašnjenje efekta bikondicionalne interpretacije logičkoga kondicionala modificiranim modelom informativnosti( Biconditional interpretation of conditional propositions can be explained by the modified information gain model )
Psihologijske teme (1332-0742) 1 (2005); 19-37

72. Tkalčić, Mladenka; Lončarić, Darko
Značajke spavanja i sanjanja studenata psihologije( Characteristics of Sleeping and Dreaming in Psychology Students )
Psihologijske teme (1332-0742) 6-7 (1998); 105-114

73. Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
VALIDACIJA HRVATSKE VERZIJE LJESTVICE SOCIO-EMOCIONALNE DOBROBITI I OTPORNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE( THE VALIDATION OF THE CROATIAN VERSION OF THE SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE SCALE IN PRESCHOOL CHILDREN )
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (1331-3010) 50 (2014), 2; 102-117

74. Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Proaktivna in defenzivna samoregulacija pri učenju( Proactive and defensive self-regulation in learning )
Psihološka obzorja / Horizons of Psychology (1318-1874) 17 (2008), 4; 73-88

75. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES (1913-9020) 8 (2015), 2; 8-20

76. Lončarić, Darko
Provjera nekih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja kod Wasonovog zadatka odabira( An examination of some theoretical explanations of performance on thematic versions of Wason's selection task )
Psihologijske teme (1332-0742) 13 (2004); 47-68

77. Kalebić, Barbara; Krapić, Nada; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata( Coping with stress by children and adolescents )
Psihologijske teme (1332-0742) 10 (2001), 1; 3-33

78. Lončarić, Darko
Wasonov zadatak odabira: Primjer evolucionističkog pristupa u kognitivnoj psihologiji( Wason selection task: an example of evolutionary approach in cognitive psychology )
Psihologijske teme (1332-0742) 8-9 (2000); 29-46

79. Lončarić, Darko; Majić, Tatjana
Prilog razvoju i validaciji Skale učiteljskih kompetencija( Contribution to the development and validation of Teachers'Competence Scale )
Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja – Zbornik radova: IV. simpozij / Prskalo, Ivan i sur. (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2015. 150-162 (ISBN: 978-953-7210-82-3).

80. Beaudoin, Kathleen; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Behaviors of Concern to Croatian Primary School Teachers
Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs ConferenceBraga, Portugal :

81. Sanja Skočić-Mihić; Darko Lončarić; Zorina Pinoza Kukurin
Mišljenje studenata predškolskog odgoja o edukacijskom uključivanju djece s posebnim potrebama( Attitudes of the preeschool education students about the educational inclusion of the children )
Curriculums of early and compulsory education / Bouillet, Dejana ; Milan, Matijević (ur.). - Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb , 2009. 507-515 (ISBN: 978-953-7210-24-3).

82. Seiffge-Krenke, Inge; Persike, Malte; Chau, Cecilia; Hendry, Leo B.; Kloepp, Marion; Terzini-Hollar, Michelle; Tam, Vicky; Rodriguez Naranjo, Carmen; Herrera, Dora; Menna, Palma; Rohail, Iffat; Veisson, Marika; Hoareau, Elsa; Luwe, Merja; Lončarić, Darko; Han, Hyeyoun; Regusch, Ludmilla
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures
International journal of behavioural development (0165-0254) 36 (2012), 4; 258-270

83. Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Lončarić, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat
All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study
International journal of behavioural development (0165-0254) 34 (2010), 2; 106-112

84. Lončarić, Darko
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja( The Pattern Analysis of Coping with School failure: Stress Appraisals and Coping Outcomes )
Društvena istraživanja (1330-0288) 17 (2008), 3; 573-592

85. Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Nastić, Milena; Trgovčić, Ena
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Self-perceived competence of teacher training students for teaching children with special educational needs )
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 155 (2014), 3; 303-322

86. Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?( Does professional burnout mediate the effects of personality traits on life satisfaction among preschool teachers? )
Psihologijske teme (1332-0742) 22 (2013), 3; 431-445

87. Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko; Rudelić, Aileen
Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama( Student volunteering among children and young people with special educational needs )
Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 3; 579-600

88. Caput-Jogunica, Romana; Lončarić, Darko; De Privitellio, Sergio
Extracurricular sports activities in preschool children: impact on motor achievements and physical literacy
Hrvatski športskomedicinski vjesnik (0354-0766) 24 (2009), 2; 82-87

89. Lončarić, Darko; Pejić Papak, Petra
Profiliranje učiteljskih kompetencija( Profiling teacher competences )
Odgojne znanosti (1846-1204) 11 (2009), 2; 227-243

90. Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler Metzke, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven-nation study of youth from central, eastern, southern, and northern Europe
European Journal of Developmental Psychology (1740-5629) 4 (2007), 2; 129-156

91. Lončarić, Darko
Identifikacija obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom( Identifying the patterns of coping with school failure )
Suvremena psihologija (1331-9264) 10 (2007), 1; 55-76

Znanstvene knjige

1.
Beaudoin, Kathleen ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja
Classroom Size and Frequency of Challenging Behaviours in Relation to the Support that Teachers Need in Managing those Behaviours
Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa LIT Verlag - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880916
2.
Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Frequency of Challenging Behaviours Perceived by Croatian Preschool Teachers
Tatković, Nevenka ; Radetić-Paić, Mirjana ; Blažević, Iva Dječji vrtić ; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811198
3.
Lončarić, Darko
Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767560
4.
Lončarić, Darko
Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance
Galmonte, Alessandra ; Actis-Grosso, Rossana Cambridge Scholars Publishing - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=724700
5.
Loncaric, Darko
Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance
Galmonte, Alessandra ; Actis-Grosso, Rossana Cambridge Scholars Publishing - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755541
6.
Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko
Pintrichev i Zimmermanov model samoregulacije učenja
Lončarić, Darko Učiteljski fakultet - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790575
7. Autor poglavlja u knjizi
Loncaric, Darko
Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance
Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: Current Research Trends in Alps-Adria Region A. Galmonte i R. Actis-Grosso Cambridge Scholars Publishing Newcastle upon Tyne - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755541
8. Autor knjige
Lončarić, Darko
Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena( Motivation and Self-Regulated Learning Strategies: Theory, Measurement and Application )
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
9.
Krstović, Jasna ; Lončarić, Darko
Vodič u postupku izbora u zvanja
Učiteljski fakultet u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548327
10.
Lončarić, Darko
To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning
Brdar, Ingrid Springer - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540049
11.
Lončarić, Darko
To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning
Brdar, Ingrid Springer - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540049
12. Autor poglavlja u knjizi
Loncaric, Darko
To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning
The Human Pursuit of Well-Being Ingrid Brdar Springer London - 2011. https://sites.google.com/site/loncaricd/Home/hr/hr-bib/loncaric_2011_to_flourish
13.
Lončarić, Darko
Uloga samoreguliranog učenja u održivom razvoju obrazovanja
Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija Učiteljski fakultet - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=358253
14.
Lončarić, Darko
Comparing the cross-situational stability of coping strategies and coping patterns
Ćubela Adorić, Vera Sveučilište u Zadru - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323981

Kongresna priopćenja

1.
Beaudoin, Kathleen ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja
Classroom Size and Frequency of Challenging Behaviours in Relation to the Support that Teachers Need in Managing those Behaviours Predavanje 10th INTERNATIONAL CONFERENCE Current Trends in Higher Education in Europe, Theme: Institutional Childhood: Contemporary Educational Challenges Rijeka, Hrvatska - 27.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=882100
2.
Martan, Valentina ; Miletić Erik ; Lončarić Darko
REI model: opis i primjena u razumijevanju i ublažavanju poteškoća vezanih uz disleksiju Poster 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja Opatija, Hrvatska - 12.11.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=845252
3.
Beaudoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Preschool Teachers’ Concern for Challenging Behaviors of Children Predavanje 11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti, Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost Poreč, Hrvatska - 14.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858223
4.
Riman, Kristina ; Lončarić, Darko
Application of the Hero's Journey Framework in Popular Fantasy Novels for Children: Increasing Reading Moivation and Self-Regulation in Elementary Schools Poster 5th International Conference on Knowledge, Culture and Society Turku, Finska - 26.8.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832753
5.
Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko
Promjene u samoregulaciji učenja nakon doživljaja neuspjeha u školskom zadatku pisanja eseja Predavanje Dani psihologije (20 ; Zadar) Zadar, Hrvatska - 21.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817692
6.
Lončarić, Darko ; Nikčević-Milković, Anela
Learning to self-regulate creative writing in schools: effects of goals and motivation on writing self-regulation and performance Poster 13th ICIE Conference on Excellence in Education & Psychology Rijeka, Croatia - 21.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817699
7.
Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Uvjerenja učitelja o disleksiji Predavanje Kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem "Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse" (5 ; 2015) Osijek, Hrvatska - 26.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780667
8.
Riman, Kristina ; Lončarić, Darko
Developmental fears, frustrations and fantasies in children’s fantasy novels providing opportunities for educational life skills training programs Predavanje 18th International Academic Conference London, Velika Britanija - 28.8.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=832920
9.
Lončarić, Darko ; Novak, Anna
PRILOG VREDNOVANJU UČINAKA PRVE FAZE NTC SUSTAVA UČENJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU Predavanje V. dani Šime i Ante Starčevića : Nove smjernice u odgoju i obrazovanju / Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića u okviru Gospić, Hrvatska - 8.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=760810
10.
Martan, Valentina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju Predavanje Konferencija Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu međunarodna znanstvena konferencija, Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja Opatija, Hrvatska - 15.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=857387
11.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
12.
Lončarić, Darko ; Nikčević-Milković, Anela ; Močibob, Maja
Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena Pozvano 22. godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=791889
13.
Martan, Valentina ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja
Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja Predavanje Dani obrazovnih znanosti “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” (2 ; 2014) Zagreb, Hrvatska - 17.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726719
14.
Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko
Mjerenja emocionalnih varijabli u istraživanju samoregulacije učenja u podučju pisanja Predavanje XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 31.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790868
15.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring a socio-emotional well-being and resilience in preschool children Poster Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska - 31.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930
16.
Beaudoin, Kathleen ; Lončarić, Darko ; Skočić Mihić, Sanja
Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports Predavanje Teacher Education Policy in Europe Network (TEPE) 2014 Conference : “Overcoming Fragmentation in Teacher Education Policy and Practice” Zagreb, Hrvatska - 17.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=726394
17.
Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja Predavanje 21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 13.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661988
18.
Marušić, Iris ; Lončarić, Darko ; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena? Predavanje Dani obrazovnih znanosti (1 ; 2012) Zagreb, Hrvatska - 26.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=602586
19.
Japundžić, Ana ; Konjić, Kristina ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima Predavanje Dani obrazovnih znanosti (1 ; 2012) Zagreb, Hrvatska - 26.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661978
20.
Nastić, Milena ; Kolombo, Marta ; Perger, Sandra ; Trgovčić, Ena ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama Predavanje Dani obrazovnih znanosti (1 ; 2012) Zagreb, Hrvatska - 26.10.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661981
21.
Beadoin, Kathleen ; Skočić Mihić, Sanja ; Lončarić, Darko
Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children Predavanje Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (8 ; 2012) Zagreb, Hrvatska - 29.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661974
22.
Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents Predavanje 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska - 29.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079
23.
Nikčević-Milković, Anela ; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja. Predavanje XVIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 26.5.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=790862
24.
Lončarić, Darko
Moguće (kros)kulturalne implikacije obrambenog obrasca samoregulacije učenja Predavanje Naziv skupa: 18. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kroskulturalna psihologija Opatija, Hrvatska - 16.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502398
25.
Lončarić, Darko ; Dubrović, Teodora
Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju Ostalo Kroskulturalna psihologija Opatija, Hrvatska - 16.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565407
26.
Lončarić, Darko ; Dubrović, Teodora
Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju Ostalo Kroskulturalna psihologija Opatija, Hrvatska - 16.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565407
27.
Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije Poster II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 7.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941
28.
Lončarić, Darko ; Peklaj, Cirila
Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom Predavanje XVII. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 29.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=479619
29.
Lončarić, Darko
How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies Predavanje 8th Alps-Adria Psychology Conference Slovenija - 4.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394078
30.
Lončarić, Darko
To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning Predavanje 4th European Conference on Positive Psychology Opatija, Hrvatska - 4.7.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394091
31.
Lončarić, Darko
Osobne i razvojne odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje Predavanje Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja Zadar, Hrvatska - 31.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=358262
32.
Lončarić, Darko
Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje Predavanje Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja Zadar, Hrvatska - 31.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502409
33.
Lončarić, Darko
Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće? Predavanje XVI. dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 31.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=358258
34.
Lončarić, Darko
Uloga samoreguliranog učenja u održivom razvoju obrazovanja( The role of self-regulated learning in the sustainable development of education ) Učiteljski fakultet - 1.1.2008.
35.
Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko
Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje Predavanje 18. dani Ramira i Zorana Bujasa 18th Ramiro and Zoran Bujas' Days - 15.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320427
36.
Lončarić, Darko
Kognitivne i motivacijske komponente samoreguliranog učenja: konstrukcija i validacija upitnika Predavanje 18. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 15.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=323985
37.
Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko
Gender differences in coping with school failure: A longitudinal perspective Pozvano 13th International Congress ESCAP Firenca, Italija - 29.8.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=308739
38.
Lončarić, Darko
Provjera situacijske stabilnosti suočavanja učenika s akademskim i interpersonalnim stresom Predavanje XV. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 27.5.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=252368
39.
Gelhaar, Tim ; Seiffge-Krenke, Inge ; Cunha, Madalena ; Kirsch, Bärbel ; Lončarić, Darko
How do European Adolescents Cope with Everyday Stress? A four Nation-Study with Youths from Germany, Croatia, Estonia and Portugal Poster 7th Regional Congress of the International Association of Cross-Cultural Psychology Španjolska - 15.7.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=200435
40.
Lončarić, Darko
The Pattern Approach to Coping Research: Re-examining the Personality-Coping Relationship Predavanje 7th Alps-Adria Conference in Psychology Zadar, Hrvatska - 4.6.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=196985
41.
Lončarić, Darko ; Brdar, Ingrid
Učenici s različitim obrascima upotrebe psihoaktivnih tvari: Osobine ličnosti i strategije suočavanja sa stresom Predavanje 12. godišnja konferencije hrvatskih psihologa: Psiholog i zajednica Opatija, Hrvatska - 13.11.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=185304
42.
Brdar, Ingrid ; Rijavec, Majda ; Lončarić, Darko
Goal Orientation, Coping With School Failure and School Achievement Predavanje Symposium "Stress and coping in adolescence: An internationl perspective", EARA 2004 Porto, Portugal - 8.5.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=148207
43.
Gelhaar, Tim ; Borge, Anne ; Cicognani, Elvira ; Cunha, Madalena ; Lončarić, Darko ; Macek, Petr ; Steinhausen, Hans-Christoph ; Winkler-Metzge, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe Predavanje Symposium "Stress and coping in adolescence: An internationl perspective", EARA 2004 Porto, Portugal - 8.5.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=150881
44.
Brdar, Ingrid ; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika Predavanje XIII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 25.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=89594
45.
Lončarić, Darko
Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira Predavanje 15. Dani Ramira bujasa Zagreb, Hrvatska - 15.12.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=120021
46.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece? Poster 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927
47.
Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )
48.
Lončarić, Darko
How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies
49.
Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )
50.
Japundžić, Ana; Konjić, Kristina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima
51.
Nastić, Milena; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Trgovčić, Ena; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama
52.
Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents
53.
Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom( Functional organization of learning strategies and school failure coping strategies )
54.
Lončarić, Darko
Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?( Do coping and learning strategies mediate effects of motivational strategies onto school achievement? )
55.
Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije( Structure and hierarchy of value orientations among pupils of professional schools in Primorsko oranska district )
56.
Lončarić, Darko
To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning
57.
Lončarić, Darko
Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira( Empirical validation of competing theories about the content effect in Wason selection task. )
58.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika( Coping with academic stress and leisure )
59.
Gelhaar, Tim; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler-Metzge, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe
60.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje( Longitudinal analysis of students' coping with academic stress in relation to gender and health )
61.
Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )
62.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?
63.
Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )
64.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
MEASURING A SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN
65.
Lončarić, Darko; Peklaj, Cirila
Funkcionalna organizacija strategija učenja i suočavanja sa školskim neuspjehom( Functional organization of learning strategies and school failure coping strategies )
66.
Mirolović Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije( Structure and hierarchy of value orientations among pupils of professional schools in Primorsko oranska district )
67.
Lončarić, Darko
Osobne i razvojne odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Personal and Developmental Determinants of Self-Regulated Learning for Lifelong Education )
68.
Martan, Valentina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Kompetencije učitelja za poticanje proaktivnih kauzalnih atribucija kod učenika sa specifičnim teškoćama u učenju( Teacher Competences for Encouragement of Proactive Causal Attributions in Pupils with Specific Learning Disabilities )
69.
Lončarić, Darko
Spol i dob kao odrednice samoreguliranog učenja za cjeloživotno obrazovanje( Sex and age differences in self-regulated learning for lifelong education )
70.
Lončarić, Darko; Novak, Anna
PRILOG VREDNOVANJU UČINAKA PRVE FAZE NTC SUSTAVA UČENJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU( CONTRIBUTION TO THE EVALUATION OF EFFECTS OF THE FIRST PHASE OF THE NTC SYSTEM OF LEARNING IN PRESCHOOL EDUCATION )
71.
Martan, Valentina; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja
Atribucije školskog uspjeha i školskog neuspjeha kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja( Attribution of academic achievement and school failure for children with specific learning disabilities )
72.
Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko
Goal Orientation, Coping With School Failure and School Achievement
73.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Suočavanje s akademskim stresom i slobodno vrijeme učenika( Coping with academic stress and leisure )
74.
Nastić, Milena; Kolombo, Marta; Perger, Sandra; Trgovčić, Ena; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Samoprocijenjene kompetencije studenata učiteljskog studija za rad s djecom s posebnim potrebama
75.
Lončarić, Darko
How anxiety and self-efficacy affect school performance: Mediating role of learning and coping strategies
76.
Beaudoin, Kathleen; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja
Are teachers adequately prepared to manage difficult behavior in Croatian classrooms? Teacher preparation, strategy use and needed supports
77.
Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko; Anđić, Dunja; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development
78.
Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko
Samoregulacija učenja u području pisanja( Self-regulation of learning in the field of writing )
79.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece?
80.
Marušić, Iris; Lončarić, Darko; Jugović, Ivana
Pristupi učenju studentica početne i završne godine učiteljskih studija – ima li promjena?( Learning approaches of first-year and fnal-year student teachers: Are there any changes? )
81.
Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents
82.
Lončarić, Darko
Moguće (kros)kulturalne implikacije obrambenog obrasca samoregulacije učenja( Possible (cross)cultural implications of defensive self-regulation learning pattern )
83.
Lončarić, Darko; Dubrović, Teodora
Samoregulacija učenja: izazovi primjene u obrazovanju( Self-regulated learning: challenges of implementation in education )
84.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Gender differences in coping with school failure: A longitudinal perspective
85.
Beadoin, Kathleen; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Preschool teacher’s perceived competence in managing challenging behaviors of children
86.
Japundžić, Ana; Konjić, Kristina; Skočić Mihić, Sanja; Lončarić, Darko
Metrijske karakteristike skale razredne klime u inkluzivnim razredima
87.
Lončarić, Darko
Kognitivne i motivacijske komponente samoreguliranog učenja: konstrukcija i validacija upitnika( Cognitive and motivational components of self-regulated learning: questionnaire construction and validation )
88.
Gelhaar, Tim; Seiffge-Krenke, Inge; Cunha, Madalena; Kirsch, Bärbel; Lončarić, Darko
How do European Adolescents Cope with Everyday Stress? A four Nation-Study with Youths from Germany, Croatia, Estonia and Portugal
89.
Lončarić, Darko
The Pattern Approach to Coping Research: Re-examining the Personality-Coping Relationship
90.
Gelhaar, Tim; Borge, Anne; Cicognani, Elvira; Cunha, Madalena; Lončarić, Darko; Macek, Petr; Steinhausen, Hans-Christoph; Winkler-Metzge, Christa
Adolescent coping with everyday stressors: A seven nation-study with youth from Central, Eastern, Southern and Northern Europe
91.
Lončarić, Darko; Brdar, Ingrid
Učenici s različitim obrascima upotrebe psihoaktivnih tvari: Osobine ličnosti i strategije suočavanja sa stresom( Students with different patterns of substance use: Personality and coping strategies )
92.
Lončarić, Darko
Provjera nekih suprostavljenih teorijskih objašnjenja efekta sadržaja na Wasonovom zadatku odabira( Empirical validation of competing theories about the content effect in Wason selection task. )
93.
Majić, Tatjana; Lončarić, Darko
Učiteljske kompetencije( Teachers' competences )
94.
Skočić Mihić, Sanja; Pinoza-Kukurin, Z.; Lončarić, D.
Utjecaj razine obrazovanja poslodavaca na percepciju teškoća pri zapošljavanju i radu osoba s oštećenjima vida( Influence of level of education of employers on the perception of difficulties in recruitment and work of persons with visual disabilities )
95.
Lončarić, Darko
Posreduju li strategije učenja i suočavanja efekte motivacijskih strategija na školsko postignuće?( Do coping and learning strategies mediate effects of motivational strategies onto school achievement? )
96.
Lončarić, Darko
To flourish, arm or fade away? Proactive, defensive and depressive patterns of self-regulated learning
97.
Lončarić, Darko
Provjera situacijske stabilnosti suočavanja učenika s akademskim i interpersonalnim stresom( Investigation of the cross-situational stability of coping with academic and interpersonal stressors in elementary school pupils )
98.
Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko
Longitudinalna analiza suočavanja učenika s akademskim stresom u odnosu na spol i zdravlje( Longitudinal analysis of students' coping with academic stress in relation to gender and health )

Znanstveni projekti

1. 2.10.2017. - 1.9.2019.
"Games for Learning Algorithmic Thinking - GLAT" (2017-1-HR01-KA201-035429); Suradnik; ESF preko Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. 1.1.2014. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije; Suradnik; Sveučilište u Rijeci i Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa kroz programske ugovore; ;
3. 1.1.2014. -
Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja - longitudinalni pristup ; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; ;
4. 1.1.2010. - 1.1.2013.
Profesionalni razvoj učitelja tijekom inicijalnog obrazovanja i pripravništva; Suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Odrednice optimalnog razvoja i psihološke dobrobiti adolescenata; Suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa; ;
6. 1.1.2000. - 1.1.2003.
Suočavanje djece sa stresom u školi; Znanstveni novak ; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;

Mentorstvo doktorandima

1. - 24.7.2012.
Anela Nikčević-Milković; Samoregulacija učenja u području pisanja; Doktorski studij psihologije na Sveučilištu u Zagrebu; 24.07.2012;

Znanstveni skupovi

1. - 8.11.2014.
22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju Rovinj Član Programskog odbora znanstveno-stručnog skupa
2. - 1.1.2008.
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice Član Programskog odbora znanstveno-stručnog skupa

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja
MZOŠ; Europski socijalni fond, operativni program Razvoj ljudskih potencijala, natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira   1 049 101,04 HRK

Stručna aktivnost

1.
1.2.2013. -
Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj: Putevi i stranputice samoreguliranog učenja.
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci  
2.
1.2.2013. -
Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj: Volontiranje na Sveučilištu u Rijeci: Gdje smo i kuda idemo?
Rijeka psihologije 2013.  
3.
1.1.2013. -
Unutarnja prosudba sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci za sastavnicu Pravni fakultet
Sveučilište u Rijeci   Voditelj
4.
1.1.2012. -
Priprema posjeta vanjske neovisne prosudbe sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci   Član povjerenstva
5.
1.1.2012. -
Vanjska neovisna periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
Agencija za znanost i visoko obrazovanje   Član povjerenstva
6.
1.12.2010. -
Stručno izlaganje na Županijskom stručnom vijeću ravnatelja osnovnih škola Primorsko-goranske županije: Kompetentan učitelj/učiteljica: Kompetencije magistra(e) primarnog obrazovanja i program učiteljskog studija.
Osnovna škola Hreljin  
7.
1.5.2010. -
Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Prikaz primjera cjelovitih programa samoregulacije učenja.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
8.
1.10.2009. -
Stručno izlaganje na državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja: povijesna perspektiva.
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
9.
1.10.2009. -
Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije : Razvojni aspekti samoregulacije učenja
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
10.
1.10.2009. -
Stručno izlaganje na Državnom stručnom skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja: kako ju prepoznati i razviti
gencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb,  
11.
1.2.2009. -
Stručno izlaganje na skupu voditelja Županijskih stručnih vijeća stručnih suradnika i nastavnika psihologije: Samoregulacija učenja kao preduvjet cjeloživotnog učenja i obrazovanja.
Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb  
12.
1.10.2007. -
Stručno izlaganje odgajateljima održano u Učeničkom domu Kvarner: Osnove komunikacije i komunikacijskih vještina
Učenički dom Kvarner, Rijeka  
13.
1.11.2006. -
Stručno izlaganje Nastavničkom vijeću osnovne škole : Samoregulirano učenje: strategija uspjeha.
Osnovne škola Milan Brozović, Kastav   Izlagač
14.
1.1.2006. - 1.1.2009.
Sudjelovanje u radu Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Visoka učiteljska škola i Učiteljski fakultet   Voditelj i član
15.
1.2.2003. -
Izlaganje na stručnom skupu "Stres učenika u školi": Suočavanje sa školskim stresom kod osnovnoškolske djece.
Medicinska škola u Rijeci   Izlagač
16.
1.5.2002. -
Uređivanje strukovnog časopisa "Psiholog: Hrvatski psihologijski magazin" za broj 3 (1), svibanj, 2002.
Društvo psihologa Primorsko-goranske županije   Član uredničkog odbora
17.
-
Stručno izlaganje u osnovnoj školi : Osobine učenika koji upotrebljavaju lakše droge: Kako spriječiti takva rizična ponašanja?
Osnovna škola Milan Brozović, Kastav   Izlagač

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.2.2013. - Detalji
Okrugli stol u organizaciji 6. Tjedna psihologije u Hrvatskoj, Rijeka psihologije 2013
Rijeka, Hrvatska.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Prodekan za znanost i međunarodnui suradnju
Učiteljski fakultet u Rijeci
2. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Pročelnik Odsjeka za učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci / Odsjek za učiteljski studij
3. - 1.3.2009. - Voditelj i član Odbora za kvalitetu Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci / Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci