Prof.dr.sc. Hrvoje Baričević

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 216
e-pošta : hrvoje@pfri.hr
mobitel : 099 2571780; 091 7830098

Radno iskustvo

- Kontrola kvalitete električnih strojeva Elektronička djelatnost Rade Končar Rijeka
- Nastavnik prometne skupine predmeta Prometna škola u Rijeci
- Redoviti profesor u trajnom zvanju Predstojnik Odjela za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci (1999.do 2001), prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta (2001 do 2004.), predstojnik Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu (2006 do 2008) Predsjednik Hrvatske komore inženjera tehnolgije prometa i transporta Znanstveno-nastavna i stručna djelatnost u interdiscplinarnom području tehnologije prometa Pomorski fakultet u Rijeci
- Sudsko vještačenje u sporu između Lošinjske plovidbe-Brodarstvo d.d. M.Lošinj i Luka d.d. Rijeka,(procjena vrijednosti 256 uništenih prikolica/poluprikolica na kontejnerskom terminalu u Rijeci),Trgovački sud u Rijeci,(Posl.br.IV P-1909/2000.od 22.travnja 2002.)
- Sudsko vještačenje u ovršno pravnoj stvari tužiteljaTrajektne luke Split d.d.protivtuženika Lučke uprave Split(status parkirališne djelatnosti u gradskojluci u kontekstu tehnološkog,prometnog i ekonomskog tretmana)Trgovački sud u Splitu(parnički postupak P-734/03,rješenje od 17.03.2004.)

Nagrade i priznanja

Hrvatsko znanstveno društvo za promet,2001.i2002.godine
Autoklub Rijeka 2006.
Hrvatska udruga dipl.ing prometa,FPZ,Ogranak Split,2010.
Pristupnik je imao istaknutu ulogu prilikom spajanja Odjela za pomorstvo i Visoke pomorske škole u jedinstvenu ustanovu-Pomorski fakultet u Rijeci (2001.g.)

Članstva

- Predsjednik Odbora za znanost i tehnologije Županijske skupštine PGŽ od 2016.
- Član XI Sektorskog vijeća Promet i logistika za HKO pri Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta,od 2015.
- Predsjednik Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta od 2010.
- Član Savjeta za sigurnost prometa PGŽ,od 2006.
- Predsjednik Savjeta za sigurnost prometa PGŽ 1998. Do 2005.
- Dopredsjednik AK Rijeka od 2012.
- Član Odbora za članstvo,motorizirani turizam i ekologiju(HAK) 2012. Do2016.)
- Član Skupštine HAK,Zagreb(2012.do2016)
- Predsjednik stručnog povjerenstva za odobravanje školskih udžbenika iz područja prometa temeljem odluke ministra MZOŠ pd 3.02.2004.(klasa 602-09/04-01/18)
- Član Strukovna grupa za cestovni promet Hrvatske gospodarske komore -regionalne komore Rijeka,1993/1994.
- Predstojnik Odjela za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci ,1998 do 2001.
- Član Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci 2012.
- Član povjerenstva za uvođenje novog studijskog programa Tehnologija i organizacija prometa(2005/06)
- Predsjednik povjerenstva za uvođenje novih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija sukladno Bolonjskoj deklaraciji(2004/05)
- Član Povjerenstva za priznavanje istovrijednosti diploma od 2013.
- Član Povjerenstva za unaprjeđenje nastave (2002.-2004.)
- Član Povjerenstva za ECTS sustav(2003.-2004.)
- Predsjednik Programskog odbora CESTE,TOM signal d.o.o. Od 2014.
- Član organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenostručnog savjetovanja "Znanost i razvitak prometa",FPZ i dr.Zagreb od 2004.
- Član organizacijskog odbora Međunarodnog skupa o prometnim sustavima-Automatizacija u prometu(KoREMA)od 2002.
- član programskog odbora Pete međunarodne konferencije o prometnim znanostima(ICTS 2001),Portorož,27.-30. Listopada 2001.
- Član međunarodnog recenzijskog odbora znanstvenog skupa "Društvo i tehnologija u organizaciji Građevinskog fakulteta u Rijeci,Opatija,lipanj 1994
- Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa
- Član uredništva i koautor monografije Sveučilišta u Rijeci(2004.)
- Član Uredničkog odbora časopisa More(Sveučilište u Dubrovniku)od 2016.
- Član Uredničkog odbora časopisa "Pomorstvo",Pomorski fakultet,Rijeka(od 2001.)
- Član Idavačkog savjeta časopisa "Suvremeni promet",Zagreb (od 1998.g.)
- Znanstveno društvo KoREMA(komunikacije,regulacija,elektronika,mjerenja,automatizacija u prometu),Zagreb
- Hrvatsko znanstveno društvo za promet(HZDP),Zagreb
- Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU(član Sekcije za morske luke)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Tereti u prometu
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pmorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati:
- Tehnologija kopnenog prometa
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati: predavanje 3 + vježbe 2
- Sigurnost u prometu
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati: predavanje 3 + vježbe 1
- Promet u turizmu
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati: predavanje 2 + vježbe 2
- Logistika u kopnenom prometu
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati: predavanje 2
- Urbani promet i okoliš
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati: predavanja 2 + vježbe 1
- Planiranje kopnenih prometnih sustava
Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci
Redoviti profesor
Norma sati: predavanja 2 + vježbe 1

Mentor u završnim radovima

-
Tanja Poletan,Doktorska disertacija


-
Zlatko Kuzman,Doktorska disertacija


-
Siniša Vilke,Doktorska disertacija


-
Ljudevit Krpan,Doktorska disertacija


-
Saša Šolman,Doktorska disertacija


-
Željko Smojver,Doktorska disertacija


Gostujući nastavnik

- Fakultet za turistički i hotelski menadžment,Opatija,kolegij Promet u turizmu,2000/01.g.Norma sati:
- Visoka pomorska škola u Splitu(2001/2002),kolegij Multimodalni transportNorma sati:
- Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku (od2001.g. Do 2006.),predmet Promet u turizmuNorma sati:
- Građevinski fakultet u Rijeci(2001/02),kolegiji:Željeznice(sveučilišni studij) i željeznice i tuneli(stručni studij)Norma sati:
- Poslijediplomski studij FPZ u Zagrebu(200/01) kolegiji Tehnološki procesi u cestovnom prometu i Tehnološki procesi distribucijskih centara i terminalaNorma sati:
- Sveučilište u Zadru,Pomorski odjel,kolegij Međunarodno otpremništvo,2003.do2007./Odjel za ekonomiju,kolegij Poslovna logistika,2006.do 2011.Norma sati:
- Pomorski fakultet u Splitu,kolegij Tehnologija kopnenog prometa,od 2005. Do 2015.,kolegij Integralni i multimodalni transport,od 2016.Norma sati:

Izdavaštvo

- Baričević,H.:Tehnologija kopnenog prometa,(sveučilišni udžbenik s elementima znanstvenog djela),Pomorski fakultet u Rijeci i Glosa d.d.Rijeka,2001.

Financiranje:
- Baričević,J.:Promet u turizmu,Visoka škola za turistički menadžment(priručnik),Šibenik,2003.

Financiranje:
- Baričević,H.,Vrus,D.:Promet i komunikacije u turizmu(autorizirana predavanja),Fakultet za turistički i hotelski menadžment,Opatija,1999.

Financiranje:
- Baričević,H.:Metodologija planiranja autobusnog terminala(autorizirana predavanja na poslijediplomskom studiju)CD ROM,Fakultet prometnih znanosti,Zagreb,2000.

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Baričević, Hrvoje ; Komadina, Pavao ; Čišić, Dragan
Search costs in the electronic marketplaces
Suvremeni promet 20 373-375 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=58092

A1
A2

2. Baričević, Hrvoje; Dundović, Čedomir
Traffic Flow Characteristics with Transportation Plans Components
Promet-Traffic&Transportation 10 - 1998.

A1
A2

3. Baričević, H., Domandžić, D.
Geometric Design of Highways in USA
PROMET - Traffic&Transportation 10 273-277 - 1998.

A1
A2

4. Baričević, Hrvoje
Optimization of the Motor Fleet Work in Road Haulage
Promet-Traffic&Transportation 9 245-248 - 1997. http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/802/655

A1
A2

5. Baričević, Hrvoje
Primjena teorije hijerarhijskog određenja sustava za kibernetsko upravljanje prometom (SKUP)
Suvremeni promet, Zagreb - 1997.

A1
A2

6. Baričević,H.,Glad,M.,Gagulić,M.
Dimenzioniranje prometne potražnje Liburnijske obilazne ceste
Suvremeni promet,Br.6,God.27

7. Baričević,H.,Galjanić,Ž.
Prilog metodologiji uzorkovanja rasutih tereta
Pomorstvo,Pomorski fakultet

8. Baričević,H.,Labotić,Z.
Računalna izrada voznog reda u željezničkom prometu,Automatizacija u prometu,KoREMA

9. Krpan,Lj.,Baričević,H.,Frka,D.
Directional Parking Garage System,Znanost i razvitak prometa,Transportni lanci i distribucija u logističkom sustavima

10. Poletan-Jugović,T.,Baričević,H.,Karleuša,B.
Multicriteria Optmisation of the Paneuropean Corridor Vb ,Competitiveness First International Conference Ports and Waterways
Promet-Traffic&Transportation 18

11. Baričević,H.,Filinić,G.,Maršanić,R.
Tretman interventnih vozila u sustavu automatskog upravljanja prometom(AUP)
Suvremeni promet br.6,God 26

12. Baričević,H.
An Intermodal Transport Route within the Hinterland of the Bakar Ro-Ro Terminal
Promet-Traffic&Transportation 18

13. Baričević,H.,Vukušić,A.
The Traffic Safety on Rijeka-Zagreb Highway with Assistance by GIS Technology,Automatizacija u prometu,KoREMA

14. Baričević,H.,Poletan,T.
Contribution to Determining Traffic Accident Trought Geographic Information System(GIS),Proceedings
Promet-Traffic-Traffico,Zagreb,Supplement N.1. 16

15. Poletan,T.,Baričević,H.
Stanje i čimbenici cestovno prometne sigurnosti Republike Hrvatske
Suvremeni promet X Međunarodno znanstvenostručno savjetovanje "promet u gradovima"

16. Siladić,L.,Baričević,H.
Off board navigation System,Automatizacija u prometu,KoREMA

17. Baričević,H.,Poletan,T.
Information Technology in the Analisys of Road Transport Safety Parameters
Promet-Traffic&Transportation 14 Proceedings,Supplement

18. Koljatić,v.,Baričević,H.,Poletan,T.
Integrating Maritime Education with Maritime Environment
Suvremeni promet

19. Dundović,Č.,Baričević,H.,Kolanović,I.
Ecological Acceptability of Reconstruction Works Involving the Zagreb Quay and the Constrution of a Multi-purpose Terminal Within the Port Rijeka,Automatizacija u prometu(KoREMA)

20. Poletan,T.,Baričević,H.
Vodozaštita državne ceste na otoku Cresu,IC Međunarodni simpozij o elektronici u prometu,ISEP 2002.

21. Čišić,D.,Baričević,H.,Dundović,Č.
Influence of Communication Networks on Freight Transportation
Promet-Traffiv&Transportation 13.Proceedings,Supplement

22. Baričević,H.
Re-thinking a Technical Solution for Future Passenger Terminal in Rijeka
Promet-Traffic&Transportatiom 13.Proceedings,Supplement

23. Baričević,H.,Poletan,T.
Autonavigacija u funkciji turističkih putovanja
Suvremeni promet

24. Kovačević,D.,Baričević,H.,Macura,A.
Logistical Factors in Determining the Significance of Operation of the Port of Rijeka
Promet-Traffic&Transportation 12

25. Baričević,H.,Kraš,A.
A Multi-Computer System with a Flexible Tool for Efficient Traffic Management
Promet-Traffic&Transportation 12

26. Baričević,H.,Šverko,I.
Novi koncept pomorskoputničkog prijevoza u luci Rijeka
Naše more

27. Baričević,H.,Počuča,M.,Čišić,D.
Eletronic Data Interchange For Integratef Supply Chain,20th Conference on Transportation Systems Automation In Transportation

28. Tomas,V.,Baričević,H.,Bukša,A.
Developments up to now ships automation and expected improvements,ELMAR

29. Baričević,H.,Komadina,P.,Čišić,D.
Information Technology for Freight Transportation Coordination,ICTS,Proceedings,4th International Conference on Traffic Science,Fakulteta za pomorstvo in promet in slovensko društvo za znanost v prometu

30. Čišić,D.,Baričević,H.,Počuča,M.0
Structural Position of Core Companies in Logistic Supply Chain
Zbornik 2.kongresa

31. Baričević,H.,Počuča,M.,Čišić,D.
Port Cooperation Transaction Costs and Electronic Vommerce
Zbornik 2. Kongresa Transport,Traffic,Logistics

32. Dundović,Č.,Baričević,H.,Tomas,V.
Influence of Power Control Upon the Swinging of Cargo and Dynamic Load of Port Shore Cranes
Zbornik 2. Kongresa Transport,Traffic,Logistics

33. Skenderović,J.,Čišić,D.,Baričević,H.
Fuzzy Concept of Ship Domain,MIPRO proceedings,23nd International Convention
Vol.1

34. Kesić,B.,Baričević,H.,Čišić,D.
Cost-bemefit Analysis of the Usage of the Eletronic Documents in Transport,Zbornik radova 5.International symposium of Logistic ISL(Edited by Hiroshy Katayama)Iwate Prefectural University

35. Baričević,H.
Primjena kvantitativnih metoda u turističkom planiranju,Druga međunarodna konferencija "Economic and Ecology in Function of Tourism Development,Fakultet za turistički i hotelski menadžment

36. Baričević,H.
Traffic Simulation Models,Symposium ETT 99/SATNAV,(Proceedings)

37. Baričević,H.,Dundović,Č.
Computerized spectrometry ad a segment of technology in port forwarding,Automatizacija u porometu,18th Conference on Transportation systems

38. Dundović,Č.,Baričević,H.,Kraš,A.
Contribution to Systematic Planning of Maintenance for Port Transhipment Equipment,ISEP,zbornik referatov=Proceedings 7th International Symposium on Eletronics in Traffic

39. Baričević,H.,Dundović,Č.
Traffic Engeneering Software,ISEP(zbornik referatov= Proceedings/7.mednarodni simpozij o elektroniki v prometu/7th International Symposium on Electronics in Traffic

40. Baričević,H.
Traffic-Control Devices and Systems
Suvremeni promet

41. Baričević,H.
Relations Between Capacity and Performance of the Tehnological Transport Procesd,ICTS 97,zbornik referatov=Proceedings/1st International Conference on Traffiv Science

42. Dundović.,Č,Baričević,H.,Mrnjavac,E.
The Essence of Interdisciplinary Approach to the Development of Trnsport Technology,ICTS 97,zbornik refertpv=Proceedings/1st International Conference on Traffic Science

43. Baričević,H.
Navigation system in highway traffic,ISEP,zbornik referatov Proceedings/6.medunarodni simpozij o elektroniki v prometu/6th International Symposium on Elestronics in Traffic

44. Baričević,H.
Testiranje kapacitivnih rješenja ulične mreže metodom HCS(HighwayCapacity Software),Automatizacija u prometu '97,(Sedamnaesti skup o prometnim sustavima-KoREMA)

45. Baričević,H.
A Contribution to the Functioming and Control of the Eurotschometer.[Conference Paper],Proceedings16th Conference on Transportation Systems Automation in Transportation '97.KoRema

46. Baričević,H.
Projection of the Development of the"on board"Road Vehicles Computer Technologies,ISEP(Proceedings)5th International symposium on Electronics in Traffic

47. Baričević,H.
Valorizacija riječkog kontejnerskog terminala u kontekstu revidiranih infrastrukturnih rješenja
Suvremeni promet

48. Baričević,H.
EAN kodifikacija u integralnom procesu prijevoza,ISEP 95:zbornik referatov=Proceedings/4.mednarodni simpozij o elektroniki v prometu=4th International Symposium on Electronics in Traffic

49. Baričević,H.
Valorizacija prometnog povezivanja jadranske obale u funkciji razvoja inozemnog turizma,SSIJ'89

50.
1.5 Znanstveni rad,recenziran,pbjavljen u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa

51. Baričević,H.
Jadranska autocesta-moguće implikacije u razvoju jugoslavenskih morskih luka,Obrazovanje kadrova u pomorstvu s obzirom na suvremene trendove u poslovanju -zbornik radova/2.znanstveno -stručni skup Dubrovnik,1989

52. Baričević,H.
Urbana morfologija grada Rijeke u funkciji povezivanja cestovne mreže s lukom,Međunarodni znanstveni skup "Hrvatsko pomorsko gospodarstvo danas i sutra" Rijeka Zbornik radova Pomorskog fakulteta ,Rijeka,1993.

53. Baričević,H.
Artikulacija podsustava tehnološkog procesa u transportu,Društvo i tehnologija,Međunarodni znanstveni skup,Građevinski fakultet,Rijeka,1994.

54. Baričević,H.
Uloga Primorsko-goranske županije kao europskog regionalnog čvorišta,Rasprava na Međunarodnom skupu "Promet i transport kao čimbenici europske integracije"FPZ,Zagreb,1995.

55. Baričević,H.
Željeznički transport u interakciji konvencionalnih i suvremenih transportnih tehnologija,Društvo i tehnologija,zbornik radova,Građevinski fakultet,Rijeka,1995.

56. Baričević,H.
Izvoz robe u režimu karneta TIR,Društvo i tehnologija,Međunarodni znanstveni skup,Građevinski fakultet,Rijeka,1996.

57. Baričević,H.
Tehničko-tehnološka revalorizacija željezničkog čvora Rijeka,Zbornik radova Pomorskog fakulteta,br.1.,1993.

58. Baričević,H.,Žic,D.
Informacijaka podrškalogističkog procesa u transportu nafte,Pomorski zbornik,br.33,Rijeka,1995.

59. Baričević,H.
Tehnološke odrednice projekcije razvitka Jadranskog naftovoda,Zbornik radova Pomorskog fakulteta,Rijeka,1996.

60. Baričević,H.
Integralni pristup u povezivanju pomorskog i cestovnog prometa luke,Pomorski zbornik,br.35,Rijeka,1997.

61. Baričević,H.
Traffic-Control Signals for Arterial Street,Zbornik radova Pomorskog fakulteta,Rijeka,1998.

62. Baričević,H.
Koncepcija tehnološkog rješenja pomorskoputničkog terminala u Rijeci,Pomorstvo,God.13,Rijeka,1999.

63. Baričević,H.
Logističke odrednice rometa na kopnu ,Pomorstvo,God.14 Pomorski fakultet,Rijeka,2000.

64. Baričević,H.,Poletan,T.
Tarifna komponenta željezničkog prijevoza kao čimbenik konkurentnosti riječkog prometnog pravca,Pomorstvo,God.15,Rijeka,2001.

65. Poletan,T.,Baričević,H.
Integralni pristupp u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem,Pomorstvo,God.16,Rijeka,2002.

66. Baričević,H.
Tranzitna funkcija sjevernojadranskih luka u multimodalnom transportu,Promet,br.2,Zagreb,1990.

67. Baričević,H.
Prometna infrastruktura riječke regije u funkciji multimodalnog transporta,SITH,savjetovanje:Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrvatske,Zagreb,siječanj 1991.

68. Baričević,H.
Implementacija logistike u multimodalnom transportu,Zbornik radova Pomorskog fakulteta,br.6,Rijeka,1992.

69. Čišić,D.,Boko,H.,Baričević,H.
Distribution of the Power on Internet,MIPRO,Proceedings,24nd International Convention,Vol.1,Opatija 21-25 Max 2001.

70. Baričević,H.,Poletan,T.
Riječki prometni čvor u funkciji prekomorskog servisa s talijanskim lukama na sjevernom Jadranu,Pomorski zbornik,God 42,Rijeka,2005.

71. Glad,M.,Baričević,H.,Gagulić,M.
Alternativna rješenja Liburnijske obilazne ceste,Pomorski zbornik,God 44,Rijeka,2007.(u tisku)

72. Baričević,H.
Prikaz četvrtog Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja "Prilozi strategiji razvoja Hrvatske"(HZDP),Zbornik radova Pomorskog fakulteta u Rijeci,god.10,Rijeka,1996.

73. Baričević,H.
Prikaz prezentacije studije Značaj riječkog prometnog pravca u prometnom sustavu Hrvatske i Europe,Zbornik radova Pomorskog fakulteta u Rijeci,1997.

74. Čišić,D.,Komadina,P.,Baričević,H.
Eletronic Commerce Techniques for Process Change in anIntegrated,Transporti Europei,anno VI/No.14,Trieste,aprile 2000.

75. Baričević,H.
Prekomorski intermodalni servis između luke Rijeka i luka sjeverne Italije,Transport i logistika,Springer Buissines Media Croatia d.o.o,Zagreb,2005.

76. Baričević,H.
Railway traffic organisation,Promet-Traffic&Transportation,Vol 19,No.1,Zagreb,2007.

77. Baričević,H.,Drandić,A.,Kuzman,Z.
Prometno sigurnosni parametri na Istarskom ipsilonu,KoREMA,Pula/Milamo,2011.

78. Krpan,Lj.,Baričević,H.,Felštinski.
Utjecaj prometa na turistički razvoj Criveničko-vinodolske rivijere,KoREMA,Pula/Milano,2011.

79. Baričević,H.,Glad,M.
Valutation of Road Infrastructure in Urban and Traffic Study the City of Split,Trqnsaction on Marine Science,Vol.1-No.1,Pomorski fakultet,Split,2012.

80. Kuzman,Z.,Baričević,H.,Bistričić,A.
Contribution to Traffic Planing Methodology Improvement,Znanost i razvitak prometa,FPZ,Zagreb,2012.

81. Vilke,S.,Baričević,H.,Maglić,L.
Kriteriji za vrednovanje kopnene prometne trase,Suvremeni promet,br.33,Zagreb,2013.

82. Maglić,L.,Baričević,H.,Vilke,S.
Carpooling and the development of sustainble transport,Bornik radova Znanost i razvitak prometa,Zagreb,2013.

83. Bistrović,M.,Baričević,H.,Komorčec,D.
Uporaba GPS tehnologije u javnom prometu kao segment sustava ITS,Automatizacija u prometu KoREMA,Osijek,2013.

84. Čovo,P.,Baričević,H.,Vukušić,A.
Reliqbility of technological parameters in road infrastructure maintenance,Promet-Traffic&Transportation(0353-5320) Vol.21(2009),No3;199-202

85. Leko,J.,Baričević,H.,Šitum,J.,Babić,S.
Revizori cestovne sigurnosti(Direktiva 2008/96 EC),Međunarodni skup Ceste 2014,TOM signal,Poreč,2014.

86. Vilke,S.,Baričević,H.,Maglić,L.
Competitive Capability analysis of the North Adriatic Transport Route,Zbornik radova sa Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja"Mogućnosti prometnog sustava Republike Hrvatske-godišnjica članstva u Europskoj Uniji"-ZIRP,Zagreb,2014.

87. Smojver,Ž.,Baričević,H.,Janjatović,J.
Podizanje kvalitete života u urbanim aglomeracijama kroz razvoj javnog prijevoza putnika,Automatizacija u prometu(KoREMA),Dubrovnik,2014.

88. Bistrović,M.,Baričević,H.,Ćelić,J.,Komorčec,D.
Unaprijeđenje zalihosti brodskih sustava na putničkim brodovima,Automatizacija u prometu(KoREMA),Dubrovnik,2014.

89. Vilke,S.,Baričević,H.,Magdić,L.
The Significance of the Intermodal Transport Route throguh the Port of Rijeka for sustainable Transport,15th International Scientific Conference "Buisiness Logistic in Modern Management"Osijek,2015

90. Vilke,S.,Baričević,H.,Debelić,B.
Značenje sjevernojadranskih morskih luka Rijeke,Kopra i Trsta za paneuropski prometni koridor V i ogranak Vb,36. Skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem,KoREMA,Zagreb/London,2015.

91. Smojver,Ž.,Mrvčić,R.,Baričević,H.
Prilog zaštiti okoliša kroz osuvremenjavanje javnog prijevoza u gradu Rijeci,35.skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem KoREMA,Zagreb/London 2015.

92. Baričević,H.,Smojver,Ž.
Prilog primjeni SPP tehnologije u javnom prijevozu putnika,Zbornik s međunarodnog simpozija,Internacionalni univerzitet,Travnik,svibanj 2015.

93. Baričević,H.,Glad,M.,Frka,D.
Realizacija projekta AUP (Automatskog upravljanja prometom) u gradu Rijeci,Međunarodni skup Ceste 2016,TOM signali i dr.,Novigrad(Istra),2016.

94. Baričević,H.,Čelić,J.,Vilke,S.
Cooperative model to optimize traffic at a standstill,Transaction on Marine Science,Pomorski fakultet Split,2016.

95. Baričević,H.,Smojver,Ž.,Mrvčić,R.
Dimenzioniranje prijevozne potražnje u JPP grada Rijeke,36.skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem,KoREMA,Krapina/Maribor/Ljubljana,2016.

96. Glad,Matija;Baričević,Hrvoje;Lanović,Zdenko;Karuza,Erik.
Kombinirani model ugovaranja održavanja javnih cesta//Zbornik radova//Jadranka Juriša(ur.)Zagreb:Hrvatski cestar,Gospodarsko interesno udruženje trgovačkih društava za održavanje cesta,2012.17-22(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

97. Prof.dr. H.Baričević
Žmigavac br.8 Inteligentni transportni sustavi u funkciji aktivne sigurnosti prometa

98. Prof.dr.H Baričević
Žmigavac br.11 Informacijske (telematičke) tehnologije kao potpora sigurnosti prometa

99. Prof.dr.H Baričević
Žmigavac br.15 Sustav automatskog upravljanja prometom nije svemoguć

100. Prof.dr.H.Baričević i Mr.Ljudevit Krpan
Žmigavac br.15 Sustav automatskog upravljanja prometom nije svemoguć

101. Mr.Lj.Krpan,H.Baričević,D.Frka
Žmigavac br.19 Rijeka dobiva sustav koji vozače dovodi do slobodnog parkinga

102. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.20 Vizije inteligentnog transporta

103. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.23 Vozač ne stigne skinuti nogu s gasa kad ga uhvati laser

104. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.26 Da li zakon treba gasiti svijetla danju?

105. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.28 Hrvatska do ljeta treba ustrojiti hitnu helikoptersku pomoć

106. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.29 Suvremeni programi crtaju riječka prometna rjesenja

107. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.32 Sajam Transport&Logistic imun na globalnu krizu

108. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.34 Rumunjska-prometna(ne)kultura na rubu Europe

109. Prof.dr.H.Baričević
Žmigavac br.37 Dubai prerasta u prometnu metropolu svijetu

110. Prof.dr.H.Baricevic,Mr.sc.M.Glad
Žmigavac br.39 Detektori na cestama-baza upravljačkih sustava

111. Prof.dr.H.Baricdvic
Žmigavac br.40 U Istanbulu se ponekad staje na crveno svjetlo

112. Mr.Lj.Krpan,Prof.dr.H.Baricevic,R.Maršanić
Žmigavac br.41 Ovisnost individualnog i javnog prijevoza u gradu

113. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.43 AK Rijeka je sinonim za preventivu

114. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.44 Sofisticirane tehnologije u funkciji sigurnosti prometa

115. Prof.dr.H.Baricevic,Mag.ing.J.Đogić,Mr.sc.M.Glad
Žmigavac br.52 Rotor na Martinkovcu rjesenje za guzve

116. Mr.sc.M.Glad,Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.53 Led,minusi i zapusi kroje budzet zimske sluzbe

117. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.55 Snajrizicnijom dobi u prometu nitko ne radi

118. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.55 I ceste kao i auti dobivaju zvjezdice za sigurnost

119. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.56 Vizije ucinkovitijeg i sigurnijeg prometa

120. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.58 Sateliti ce ogranicavati brzinu automobila

121. Prof dr.H.Baricevic
Žmigavac br.60 Prometnim elaboratom do sigurnijih cesta

122. Prof.dr.H.Baricevic,R.Mišan
Žmigavac br.61 Ima li smisla ogranicenje brzine koje ne postuje 97 posto vozaca?

123. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.63 Kairo simbol prometnog kaosa

124. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.64 Specijalno vozilo snima rizicne dionice Jadranske magistrale

125. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.67 Od tehnologije do sacuvalih zivota

126. Prof.dr.H.Baricevic
Žmigavac br.68 Telematika i inteligentni transport-uzdanice sigurnijeg prometa

127. H.Baricevic,M.Glad,D.Frka
Žmigavac br.72 Automatizaciju ceka jos cetvrtina raskrizja

128. H.Baricevic,R.Mišan
Žmigavac br.73 Svjetlosnu promjenjivu signalizaciju u Tuhobic nitko ne slusa

129. H.Baricevic,Z.Lisac
Žmigavac br.74 Institucionalni modeli u funkciji povecanja stupnja sigurnosti prometa

130. H.Baricevic,M.Glad,D.Frka
Žmigavac br.74 AUP slozen projekt koji se gradi 15 godina

131. H.Baricevic,J.Čelić
Žmigavac br.75 Kooperativni pristup optimiziranjz prometa u mirovanju

132. H.Baricevic
Žmigavac br.77 Konferencija o prometnim sustavima kao jamac kontinuiteta tehnoloskog razvoja

133. H.Baricevic
Žmigavac br.77 Problem dostave i vizija javnog prijevoza rijecke anglomeracije

134. H.Baricevic
Žmigavac br.78 Gradska zeljeznica -fikcija ili realnost

135. H.Baricevic,Z.Lisac
Žmigavac br.79 Savijet za sigurnost prometa PGŽ u fokusu prometnih strucnjaka

136. H.Baricevic
Žmigavac br.80 Spektakularan dozivljaj sinergije znanosti i struke

137. H.Baricevic
Žmigavac br.81 Ovlasteni revizori kao doprinos sigurnosti

138. H.Baricevic
Žmigavac br.82 Europske direktive u domeni izobrazbe profesionalnih vozaca

139. H.Baricevic
Žmigavac br.83 PGŽ i Rijeka uspjesni domacini medunarodne Konferencije o prometnim sustavima

Znanstvene knjige

1. Autor
Baričević, Hrvoje; Vilke, Siniša
Logistika i sigurnost kopnenog prometa
Pomorski fakultet Rijeka - 2016.
2. Autor
Baričević, Hrvoje; Poletan- Jugović,Tanja; Vilke Siniša
Tereti u prometu
Pomorski fakultet Rijeka Rijeka - 2010.
3. Autor
Baričević, Hrvoje
Promet u turizmu
Visoka škola za turizam Šibenik Šibenik - 2003. http://www.pfri.uniri.hr/knjiznica/documents/Prometuturizmu.pdf
4. Autor
Baričević Hrvoje
Tehnologija kopnenog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci i Glosa d.d. Rijeka - 2001.
5. Autor
Baričević, Hrvoje
Metodologija planiranja autobusnog terminala
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb Zagreb - 2000.
6. Autor
Baricević, Hrvoje; Vrus, Dušan
Promet i komunikacije u turizmu
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Opatija - 1999.
7.
Baričević,H.autor poglavlja Sustav kopnenog prometa
Strategija razvitka R Hrvatske "Hrvatska u 21.stoljeću"(projekt Vlade RH)
Blanka Kesić Zagreb
8.
Baričević,H.autor poglavlja Kopnena prometna infrastruktura
Pomorsko putnički terminal u Rijeci
Ivan Mencer Rijeka

Pozvana predavanja

1.
Voditelj međunarodne tribine na temu"Mogućnost uvođenja vlaka nagibne tehnologije ETR 470 Pendolino(Fiat Ferroviaria) na mreži Hrvatskih željeznica,Pomorski fakultet,Rijeka,1996.
2.
Znanost i razvitak prometa u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti i dr.(od 2004.) i znanstvenog društva KoREMA(od 2002.)

Znanstveni projekti

1. -
Pomorsko putnički terminal u Rijeci(poglavlje:Prometna infrastruktura),naručitelj Zavod za razvoj,prostorno planiranje i zaštiti čovjekova okoliša općine Rijeka,kategorija:znanstvenoistraživački projekt Rijeka 1993.; ; ; ;
2. -
Strategija razvitka R Hrvatske "Hrvatska u 21.stoljeću"(projekt Vlade RH),projektni zadatak:Pomorstvo(poglavlje:Sustav kopnenog prometa),Odjel za pomorstvo i Visoka pomorska škola,Rijeka,2000.; ; ; ;
3. -
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava,Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske,suradnik na projektu(0112008),Zagreb,2002.; ; ; ;
4. -
Opravdanost uvođenja novog intermodalnog pravca na relaciji susjedne zemlje-Bakar-Chioggia(poglavlje:Mogućnosti prilagodbe cestovne infrastrukture i suprastrukture intenzivnoj eksploataciji Ro-Ro terminala Bakar),Ekonomski fakultet,Rijeka,2003.; ; ; ;
5. -
Prostorno-prometna studija prometnog sustava šireg područja grada Splita IGH d.d.Zagreb,suradnik na projektu; ; ; ;
6. -
Prostorno-prometna integralna studija PGŽ i grada Rijeke IGH d.d.Zagreb,suradnik na projektu; ; ; ;

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Štefančić,G.:Tehnologija gradskog prometa I,FPZ,Zagreb,2008.; ;
2. - Štefančić,G.:Tehnologija gradskog prometa II,FPZ,Zagreb,2010.; ;
3. - Štefančić,G.,Presečki,I.,Križanović,S.:Autobusni kolodvori,FPZ,Zagreb,2015.; ;
4. - Kovačić,M.,Dundović,Č.:Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma,Pomorki fakultet ,Rijeka; ;
5. - Badnjak,D.,Bogović,B.,Jelić,V.:Organizacija željezničkog prometa,FPZ,Zagreb,2006.; ;
6. - Ivaković,Č.,Stanković,R.,šafran,M.:Špedicija i logistički procesi,FPZ,Zagreb,2010.; ;
7. - Belak,S.:Tehnologija,Visoka škola za turizam,Šibenik; ;
8. - Belak,S:Uvod u znanost,Visoka škola za turizam,Šibenik; ;
9. - Radačić,Ž.,Suić,I.,Škurla-Babić,R.:Tehnologija zračnog prometa I,FPZ,Zagreb,2008.; ;
10. - Krpan,Lj.:Modeli prostorno-prometnog planiranja,Sveučilište Sjever,Varaždin,2015.; ;
11. - Glad,M.:Ceste Primorsko-goranske županije(Povijest cestovnog graditeljstva i održavanja Društvo za cesteVia-Vita Rijeka i dr.,Rijeka,2014.; ;
12. - Grupa autora:Biciklistički promet u RH i njegova sigurnost,HKITPT i Hrvatsko društvo za ceste Via-Vita Zagreb,2012.; ;
13. - Smojver,Ž.:Promet i ekologija,Veleučilište u Rijeci,Rijeka,2017.; ;
14. - Krpan,Lj.:Modeliranje upravljačkog sustava u cestovnom prometu urbanih područja,Sveučilište Sjever,Varaždin,2017.; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Elaborat povećanja stupnja sigurnosti prometa na cestama na području Primorsko-goranske županije,Promet-Ing.,d.o.o.(02-003-99),Zagreb,1999.
 

2.
-
Vertikalna signalizacija prometa unutar poduzeća Luka Rijeka,ALFATEH d.o.o.,(elaborat br.930305/93),kategorija:izvedbeni projekt,Opatija,1993.
 

3.
-
Prijedlog za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za prometnicu i prostor uz dom Dražice u Dražicama,poduzeće za projektiranje i konzalting "RI-CON" d.o.o.,(broj projekta 6/94),kategorija:izvedbeni projekt,Rijeka 1994.
 

4.
-
Revidirano rješenje parkiranja u zoni hotela Adriatic(uvođenje automatskih uređaja PARCAR i PARCMAN),poduzeće Cotraco-FL9 Eschen Liechtenstein,kategorija:izvedbeni projekt Opatija 1996.
 

5.
-
Kontrola blokade mopeda na cestama PGŽ,naručitelj:Primorsko-goranska županija,kategorija:stručni projekt,Rijeka,2003.
 

6.
-
Prometne nesreće u PGŽs analizom troškova zdravstvene zaštite teško ozlijeđenih,kategorija:stručni projekt,naručitelj:Primorsko-goranska županija Rijeka 2004.
 

7.
-
Izrada prijedloga posebnih mjera i postupaka edukacije vozača motocikla u cilju povećanja sigurnosti u prometu,kategorija:stručni projekt,naručitelj:Primorsko-goranska županija,Rijeka,2005.
 

8.
-
Ekonomska isplativost i potreba subvencioniranja zračnih linija na području PGŽ,kategorija:stručni projekt,naručitelj:Primorsko-goranska županija,Rijeka,2006.
 

9.
-
Studija opravdanosti proširenja trajektne luke Valbiska,kategorija:idejni projekt,poglavlje:Postojeće i buduće stanje kopnene prometne infrastrukture,naručitelj:Primorska-goranska županija Rijeka 2007.
 

10.
-
Baričević,H.:Provedba brojenja prometa na željezničko-cestovnim i pješačkim pružnim prijelazima u razini(Izgradnju drugog kolo pružne dionice Škrljevo-Rijeka-Jurdani),Institutu IGH u Zagrebu i HŽ Infrastruktura,Rijeka,2017.
 

Stručna aktivnost

1.
-
Stručna predavanja za osposobljavanje organizatora i rukovoditelja unutarnjeg transporta tvrtke Rockwool-Adriatic,Pićan(od 2007.),Saipen,i dr.