dr. sc. Vanja Pupovac prof.

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : vanja.pupovac@uniri.hr
telefon : 051 688 249

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 172 6 5
ResearchGate 87 5

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2015. Doktor znanosti Biomedicina Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2006. Profesor filozofije i informatike Diplomski studij filozofije i informatike Filozofski fakultet Svuečilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - poslijedoktorand znanstvene i nastavne akitvnosti pri Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2015. znanstveni novak znanstevne i nastavne aktivnosti pri Katedri za medicinsku informatiku Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Akademsko pisanje
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 37,5
1.1.2015. - Uvod u znanstveni rad
Medicina i Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2015. - Interdisciplinarni pristup istraživanjima i statistici u zdravstvu
Fizioterapija, Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja, Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu, Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2013. - 1.1.2015. Uvod u e-kolegij
Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2015. Medicinska informatika
Medicina, Dentalna medicina, Sestrinstvo, Primaljstvo, Radiološka tehnologija, Medicisnko-laboatorijska dijagnostika, Fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Medicinska informatika i biostatistika
Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Zdravstveno – informacijski sustavi
Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati:

Osobni razvoj

1.6.2014. - Hannah Rothstein and Michael Borenstein: Basic Aspects of Meta-Analysis


Norma sati:
29.3.2011. - Julian Higgins and Doug Altman: Meta-analysis workshop


Norma sati:
18.3.2011. - COPE UK seminar 2011


Norma sati:
1.11.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
- 26.8.2011. Ljetna škola znanstvene komunikacije za doktorande


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2017. - 1.1.2018. Akademsko pisanje (http://akademsko-pisanje.sz-ri.com/)

Financiranje: Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Radionica "Akademsko pisanje"

Financiranje: Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija
11.5.2015. - Radionica „Plagiranje u znanstvenom i akademskom okruženju”

Financiranje:
1.1.2015. - Radionica "Kako napisati završni i diplomski rad?

Financiranje: Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija

Izdavaštvo

1.1.2017. - 1.1.2018. Akademsko pisanje

Financiranje: Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
29.2.2016. - Smjernice za ispravno navođenje izvora i izbjegavanje plagiranja pri akademskom pisanju

Financiranje: Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pupovac, Vanja Prijić-Samaržija, Snježana Petrovečki, Mladen
Research Misconduct in the Croatian Scientific Community: A Survey Assessing the Forms and Characteristics of Research Misconduct
Science and Engineering Ethics - 2016. http://dx.doi.org/10.1007/s11948-016-9767-0

Q2
WOS

2. Pupovac, Vanja; Fanelli, Daniele;
Scientists Admitting to Plagiarism: A Meta-analysis of Surveys
Science and Engineering Ethics 21 1331-1352 - 2015. http://dx.doi.org/10.1007%2Fs11948-014-9600-6

Q2
WOS

3. Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen
Summarizing and presenting numerical data
Biochemia Medica 21 106-110 - 2011. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2011.018

Q2
WOS

4. Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Mavrinac, Martina; Petrovečki, Mladen
Attitudes toward plagiarism among pharmacy and medical biochemistry students – cross-sectional survey study
Biochemia Medica 20 307-13 - 2010. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2010.039

Q2
WOS

5. Baždarić, Ksenija; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen
Plagiranje kao povreda znanstvene i akademske čestitosti( Plagiarism - violation of academic and scientific integrity )
Medicina Fluminensis: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 45 108-117 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60788

Q3

6. Pupovac, Vanja; Bilic-Zulle, Lidija; Petrovecki, Mladen;
On academic plagiarism in Europe. An analytical approach based on four studies
DIGITHUM: the humanities in the Dital Era 10 13-19 - 2008. http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/eng/pupovac_bilic-zulle_petrovecki.pdf

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Vanja Pupovac, Lidija Bilić-Zulle
Prikaz podataka
Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima (priručnik stalnog medicinskog usavršavanja) Mladen Petrovečki, Lidija Bilić-Zulle Medicinska naklada Zagreb - 2010.
2. Autor poglavlja u knjizi
Lidija Bilić-Zulle, Vedrana Marinac, Vanja Pupovac, Galibedin Galijašević
Osnove rada na osobnom računalu
Medicinska informatika Petrovečki, Mladen; Kern, Josipa; Medicinska naklada Zagreb - 2009.

Kongresna priopćenja

1.
Pupovac, V
The frequency of scientific plagiarism measured by a text matching software: A systematic review and meta-analysis usmeno izlaganje Printeger European Conference on Research Integrity Bonn, Njemačka - 5.2.2018. https://printeger.eu/conference2018/
2.
Pupovac, V.
The frequency of scientific plagiarism measured by a text matching software: A systematic review usmeno izlaganje PUBMET 2016 The 3rd Conference on Scholarly Publishing in the Context of Open Science Zadar, Hrvatska - 21.9.2016. http://pubmet.unizd.hr/pubmet2016/
3.
Zavidić T, Lovrinić Đ, Pupovac V.
Kardiovaskularni bolesnici u središnjoj Istri i njihove navike usmeno izlaganje XXIII. kongres liječnika obiteljske medicine Osijek, Hrvatska - 1.1.2016.
4.
Pupovac V, Fanelli D, Prijić-Samaržija S, Petrovečki M.
Plagiraju li hrvatski znanstvenici više od ostalih? – usporedba rezultata anketnih istraživanja usmeno izlaganje 12. simpozija Hrvatskog društva za medicinsku informatiku Tuheljske Toplice - 1.1.2015.
5.
Pupovac, Vanja; Petrovečki, Mladen; Prijić-Samaržija Snježana
Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci usmeno izlaganje 16. riječki dani (bio)etike "Etika u znanstvenom istraživanju" Rijeka, Hrvatska - 1.1.2014.
6.
Baždarić, Ksenija; Mavrinac, Martina; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Brumini, Gordana; Petrovečki, Mladen;
Features and prevalence of plagiarism in biomedical science usmeno izlaganje 25. Europski kongres medicinske informatike "MIE 2014" Istanbul, Turska - 1.1.2014. http://person.hst.aau.dk/ska/MIE2014/ShortCommunications/S40_ShortComm_ID_489.pdf.
7.
Baždarić, Ksenija; Mavrinac, Martina; Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Brumini, Gordana; Petrovečki, Mladen;
Measuring Prevalence and Characteristics of Scientific Plagiarism: Design of the Study usmeno izlaganje 21. Međunarodnom znanstvenom simpoziju o biometrici "BioStat 2014" (International Scientific Symposium on Biometrics) Dubrovnik - 1.1.2014.
8.
Pupovac, Vanja; Fanelli, Daniele; Petrovečki, Mladen
What is plagiarised in science, how much and why?: A systematic review and meta-analysis usmeno izlaganje 3rd World Conference on Research Integrity Montreal, Kanada - 1.1.2013.
9.
Pupovac, Vanja; Bilić-Zulle, Lidija; Petrovečki, Mladen
Vrednovanje nastavnog plana i sustava ocjenjivanja studenata izrađenog po kriterijima Bolonjskog procesa (Evaluation of medical informatics and bio statistics curriculum aligned by Bologna guidelines) usmeno izlaganje Simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku Osijek, Hrvatska - 1.1.2009.
10.
Mavrinac M, Pupovac V, Petrovečki M.
Utjecaj elektroničke dostupnosti biomedicinskih bibliografskih baza podataka na plagiranje usmeno izlaganje 11. Carnetova konferencija–Internet revolucija Zagreb, Rijeka, Split - 1.1.2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Prihvaćenost i spoznaje o načelima znanstvenoistraživačke etike djelatnika Sveučilišta u Rijeci; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2010. -
Prevalence and attitudes towards plagiarism in biomedical publishing; suradnica; Committee on Publication Ethics (COPE); ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2011.
Učestalost i stavovi o neovlaštenom preuzimanju autorskog vlasništva; suradnik; MZOŠ; ;

Recenzije

1. 2016. European Science Editing
2. 2015. Science and Engineering Ethics
3. Sulatn Qaboos University Medical Journal
4. PlosONE
5. Journal of Clinical and Diagnostic Research
6. Biochemia Medica

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2010. - 1.1.2013.
Statistička obradba podataka u biomedicinskim istraživanjima Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
Medicinski fakultet  
predavač