izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : U-373
telefon u sobi : 265-830
e-pošta : sanjatv@intra.uniri.hr

ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 317 8 7
ORCID
Scopus 33 4
wos 34 3

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2010. Doktor društvenih znanosti, polje psihologija, grane biološka psihologija i psihologija ličnosti Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
1.1.2000. - 1.1.2005. Magistar psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
1.1.1991. - 1.1.1997. Profesor psihologije Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.1987. - 1.1.1991. Inokorespondent za strane jezike engleski i njemački Ekonomska srednja škola "Mijo Mirković" u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - 30.9.2017. Izvanredni profesor Izvođenje nastave iz Razvojne psihologije za Jednopredmetni i Dvopredmetni studij Pedagogije Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci
22.1.2013. - Docent Izvođenje nastave iz Suvremenih istraživanja iz psihologije ličnosti u kontekstu ranog i (pred)školskog odgoja i obrazovanja i mentorstvo na Doktorskom studiju Pedagogije - Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
17.1.2011. - Docent Izvođenje nastave iz kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Opća psihologija, Razvojna psihopatologija, Emocionalna inteligencija, Pozitivna psihologija i Metodologija kvantitativnih istraživanja Učiteljski fakultet u rIjeci
1.10.2010. - 16.1.2011. Predavač Izvođenje nastave iz kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Opća psihologija, Razvojna psihopatologija, Emocionalna inteligencija, Pozitivna psihologija i Metodologija kvantitativnih istraživanja Učiteljski fakultet u Rijeci
1.10.2007. - 1.10.2010. Predavač i psiholog-stručni suradnik Pola radnog vremena u izvođenju nastave iz psihološke grupe predmeta pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci, a pola radnog vremena kao stručni suradnik pri analizi indikatora kvalitete u visokom obrazovanju Učiteljski fakultet u Rijeci i Centar za unapređenje kvalitete-Rektorat Sveučilišta u Rijeci
1.10.2005. - 1.10.2007. Predavač, vanjski suradnik Izvođenje nastave iz kolegija Edukacijska psihologija i Razvojna psihologija Visoka učiteljska škola, Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2007. Psiholog Klinička psihologija-bolesti ovisnosti; psihodijagnostika, psihoterapijski, edukativni, suportivni i savjetodavni rad s ovisnicima o lakim i teškim drogama, te s njihovim obiteljima; poslovi vojačenja u Medicini rada, psihodijagnostika u PB "Lopača" Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti u Rijeci: KBC Rijeka (Medicina rada); pa PB "Lopača"; pa Nastavni zavod za javno zdravstvo
1.1.2000. - 1.1.2002. Voditelj nadzora nad roditeljskoj skrbi Suportivni i savjetodavni rad s maloljetnicima s problemima u ponašanju, te s njihovim roditeljima i ostalim članovima obitelji Centar za socijalnu skrb Rijeka, Tim za maloljetnike
1.1.1999. - 1.1.2000. Pomoćnik, stručni suradnik Rad s djecom s oštećenjima vida, edukacije i radionice s roditeljima, informatizacija udruge, prijevod stručne literature za slijepe i slabovidne osobe, organizacija rada udruge Hrvatska udruga Prijatelja Bijelog Štapa "Homer", Rijeka
1.1.1998. - 1.1.1999. Predmetni nastavnik Psihologije rada Predmetni nastavnik Psihologije rada Ekonomska srednja škola "Mijo Mirković" u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2001. Volontiranja Psiholog na poslovima dijagnostike u KBC Rijeka, Centru za prevenciju i liječenje ovisnosti Zamet; psiholog u OŠ "Zamet"; anketar za tržišna ispitivanja tvrtki "Cema" i "Pliva" iz Zagreba KBC Rijeka, CPLO "Zamet, OŠ Zamet, Cema i Pliva
1.1.1997. - 1.1.1998. Odgajatelj predškolske djece Pedagoški rad s djecom predškolske dobi Dječji vrtić "Girice", Martinšćica, Cres

Nagrade i priznanja

19.12.2017. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2017. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.11.2017. Certificate of Excellence in Reviewing, International Psychiatric Disease Journal, Science Domain International, USA
1.6.2017. Certificate of Oustanding Contribution in Reviewing, Elsevier & International Journal of Psychophysiology, Amsterdam, Nizozemska
21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučiišta u Rijeci, u ak. godini 2016./2017., Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
21.12.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarena postignuća u 2016. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
1.2.2016. Certificate of Reviewing – Recognition for 2016., Elsevier & International Society for the Study of Individual Differences, Amsterdam, Nizozemska
15.12.2015. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci – Znanstvenici – društveno-humanističke znanosti za akademsku godinu 2013/2014. Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
1.9.2015. Certificate of Oustanding Contribution in Reviewing, Elsevier & International society for the study of individual differences, Amsterdam, Nizozemska
1.2.2014. Certificate of Reviewing – Recognition for 2014., Elsevier & International Society for the Study of Individual Differences, Amsterdam, Nizozemska

Članstva

- Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Rijeci
- Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
- Odbor za unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- Povjerenstvo za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci
- Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti Primorsko-goranske županije
- European Netowrk for Social Emotional Conpetences - ENSEC
- The International Society for the Study of Individual Differences
- OMEP
- Hrvatsko društvo za neuroznanost
- Hrvatska psihološka komora
- Hrvatsko psihološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Razvojna psihopatologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Emocionalna inteligencija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Emocionalna inteligencija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Psihologija ranog učenja i poučavanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihopatologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Pozitivna psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Metodologija kvantitativnih istraživanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 1
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 1
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 2
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Razvojna psihologija
Predškolski odgoj
Visoka Učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Pedagoška psihologija
Učiteljski studij
Visoka Učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Pedagoška psihologija
Program Doškolovanja učitelja
Visoka Učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
- Razvojna psihologija
Jednopredmetni i dvopredmetni studij Pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
predavanja i vježbe
Norma sati:
- Suvremena istraživanja iz psihologije ličnosti u kontekstu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Doktorski studij Pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljs kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

26.9.2018. - Iskustva odgajatelja pri stjecanju istraživačkih kompetencija tijekom studija
Karla Višić
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2018. - Provjera dobrobiti senzornih aktivnosti i poticaja u radu s djecom rane dobi
Lana Osojnak
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2018. - Razvoj istraživačkih komeptencija odgajatelja: Kakva su istraživanja potrebna ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju?
Marija Lončar
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2018. - Osobine ličnosti i stavovi prema djetinjstvu i odgoju budućih odgajatelja
Lorena Ljevar
preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
25.4.2018. - Prikaz volonterskog iskustva u radu s djecom u Centru za autizam
Silvia Brdar
preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
21.9.2017. - Longitudinalna studija empatije budućih odgajatelja
Lucija Mađar
preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
21.9.2017. - Psihička otpornost, kreativnost i ličnost budućih odgajatelja
Patricia Momić
preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski studij u Rijeci
18.7.2017. - Obilježja djece polaznika ljetnih kampova: Kros-kulturalna usporedba temperamenta, psihičke otpornosti i optimizma
Tea Cikač
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2017. - Postoji li povezanost između psihičke otpornosti, kreativnosti i temperamenta djece predškolske dobi?
Josipa Žagar
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Metrijska svojstva skala za mjerenje kapaciteta vrtića za rad s obiteljima u riziku
Martina Matovina
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Konstrukcija mjera za analizu provedbe adaptacije djece na vrtić
Ivana Pauletić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Analiza pozitivnih afektivnih stanja kod odgajatelja
Sanja Čačić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2016. - Sposobnosti i poteškoće djece u odnosu na njihov temperament
Maja Slaviček
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učteiljski fakultet u Rijeci
18.7.2016. - Teškoće s mokrenjem predškolske djece različita temperamenta
Duška Srdić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2016. - Pozitivna psihologija na poslu – Kako odgojitelji percipiraju svoje zadovoljstvo radom u dječjem vrtiću?,
Jasna Crnčić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u rijeci
1.9.2015. - O(su)bjektivnost odgajatelja u procjenjivanju temperamenta djece
Esmina Skopljak
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Roditeljske procjene ličnosti i optimizma odgajatelja – kakvi bi odgajatelji trebali biti?
Korana Lisjak
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Razlikuju li se roditeljske i odgajateljske procjene dječjeg temperamenta?
Natali Ružić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Osobine ličnosti odgajatelja i djece u odnosu na proces učenja i poučavanja
Josipa Žagar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Analiza važnosti humora u radu odgajatelja
Romina Srok
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Zadovoljstvo životom, sreća, optimizam i osobine ličnosti odgajatelja i učitelja: ima li razlike?
Irena Peloza
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.12.2014. - Procjena privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Željka Čargonja-Pregelj
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Kakav je temperament budućih odgajatelja?
Martina Jelić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Usporedba zadovoljstva životom i osobina ličnosti kod budućih odgajatelja i učitelja - ima li razlike?
Ivana Šekulja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Socio-emocionalna dobrobit i optimizam darovite djece
Jasmina Puž
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - Osobine ličnosti, nada, optimizam i zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece
Jelena Jelić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.9.2013. - Optimizam, zadovoljstvo životom i održivo ponašanje kod odgojitelja predškolske djece
Sanja Unković
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.9.2013. - Je li empatija odgojitelja povezana s njihovom ličnošću?
Kristina Martić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Analiza osobina ličnosti budućih odgajatelja
Irena Puljić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Važnost empatije budućih odgojitelja u radu s predškolskom djecom
Natali Ružić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Uloga odgojitelja u razvijanju predmatematičkih vještina predškolske djece
Kristina Štefanek
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Televizija i predškolsko dijete: Usporedba roditeljske i dječje percepcije
Ingrid Čavić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.1.2013. - Analiza spolnih i dobnih razlika u socio-emocionalnoj dobrobiti predškolske djece
Adriana Tibljaš
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.11.2012. - Odnos između optimizma djece i optimizma roditelja
Karmen Pavlic
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova dječje dobi kod studenata
Ivana Knapić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Stavovi ravnatelja prema (samo)vrednovanju u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Martina Magaš
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Stavovi odgajatelja prema inkluziji djece s posebnim potrebama
Ana Franko
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Doživljaj zanesenosti na poslu i osobine ličnosti odgajatelja
Andreja Gović
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Što kažu djeca predškolske dobi o sreći, zahvalnosti, nadi, optimizmu, mudrosti i pravednosti? Kvalitativna analiza dječjih definicija
Ana Babić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
- Self-concept in confrontation with „me“ of others
Jitka Hajkova
preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učtielsjki fakultet u Rijeci & Sveučilište u Pragu - Erasmus studentica

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - Osnove psihologije učenja i poučavanja
Razlikovni program - program cjeloživotnog obrazovanja odgajatelja
Učiteljski fakultet
nastavnik
Norma sati:

Osobni razvoj

24.2.2017. - 25.2.2017. ACT-program za stjecanje kompetencija ACT-facilitatora - Podrška sigurnom odrastanju djece za implementaciju u relevantne kolegije


Norma sati:
5.10.2015. - 7.10.2015. Intensive Seminar "Process-oriented Approach to Quality in Early Childhood Education Assesment Tools for Research"


Norma sati:
1.6.2015. - Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski jezik kao jezik visokoškolske nastavnike)


Norma sati: 8

Izdavaštvo

1.9.2014. - Razvojna psihopatologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783279
Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet
1.9.2014. - Pozitivna psihologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783315
Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet
1.12.2013. - Razvojna psihologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783313
Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cikač, Tea ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Stvaranje boljega svijeta kroz obrazovanje: Suvremena škola-Temeljna načela IB pedagogije (programa međunarodne mature)
Školske novine : tjednik za odgoj, obrazovanje, znanost i kulturu 17 28-29 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956665

2. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Babić Šikić, Ana
What Pre-school Children Think about Happiness, Hope, Gratitude, Wisdom, Justice, and Optimism? The Positive Conceptual Thinking Development Study
Journal of Positive Psychology and Wellbeing 2 2 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956652

3. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Šimunić, Željka
AUTONOMY AND READINESS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT: HOW DO PRESCHOOL TEACHERS PERCEIVE THEM?
1319-1327 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956646

4. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Skočić Mihić, Sanja ; Čepić, Renata
The role of personality and professional development in Croatian elementary school teachers' experience and competencies in the work with gifted children
1111-1118 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956639

5. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Žagar, Josipa
Is the Evaluation of Children’s Temperament Independent from Pre-school Teachers’ Personality?
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences XX 84-96 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866962

6. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Peloza, Irena
Exploring personality traits and well-being among pre-school and primary school teachers in Croatia
Current Issues in Personality Psychology 5 1-11 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866968

7. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Žagar, Josipa
Is the Evaluation of Children’s Temperament Independent from Pre-school Teachers’ Personality?
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences XX 84-96 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866962

8. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Peloza, Irena
Exploring personality traits and well-being among pre-school and primary school teachers in Croatia
Current Issues in Personality Psychology 5 1-11 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866968

9. Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Trauma symptoms, perceived social support, emotional competence and self-esteem as predictors of behavioural styles used by future nursery school teachers in social conflicts
Psihologijske teme 26 397-417 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=906989

10. Tatalović Vorkapić, Sanja
The Proposal of Investigating the Possible Extraversion Effect in the Neurofeedback
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 7 110-121 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927656

11. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Slaviček, Maja ; Vlah, Nataša
STRENGTHS AND DIFFICULTIES IN CROATIAN PRESCHOOL CHILDREN: VALIDATION OF THE STRENGTHS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 53 231-243 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927665

12. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Teacher education for sustainability: the awareness and responsibility for sustainability problems
Journal of Teacher Education for Sustainability 19 121-137 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930288

13. Tatalović Vorkapić, Sanja
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF STUDENT-TEACHER RELATIONSHIP SCALE – SHORT FORM: CROATIAN VALIDATION STUDY FROM PRESCHOOL EDUCATION CONTEXT
155-161 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927675

14. Rajić, Milana ; Mihić, Ivana ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Relations between teacher and a child with disability: Experiences of teachers from preschool facilities in Serbia and Croatia
3240-3246 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927686

15. Rajić, Milana ; Mihić, Ivana ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Relations between teacher and a child with disability: Experiences of teachers from preschool facilities in Serbia and Croatia
3240-3246 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927686

16. Tatalović Vorkapić, Sanja
PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF STUDENT-TEACHER RELATIONSHIP SCALE – SHORT FORM: CROATIAN VALIDATION STUDY FROM PRESCHOOL EDUCATION CONTEXT
155-161 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927675

17. Martinko, Sanja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Could students’ attitudes toward learning Physics significantly predict their learning outcomes: Implications for innovative methods in teaching Physics
International Journal for Talent Development and Creativity 5 109-123 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957698

18. Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara
Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja 65 11-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

19. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
The relationship of neuroticism, psychoticism and depression with visual evoked potentials
Acta Neuropsychologica 14 241-254 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866838

20. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jelić Puhalo, Jelena
Povezanost osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgojitelja predškolske djece
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 157 205-220 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866854

21. Tatalović Vorkapić, Sanja
Ten Item Personality Inventory: A Validation Study on a Croatian Adult Sample
The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences 4 192-202 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866855

22. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are there any differences in personality traits and life satisfaction between preschool and primary school teachers?
Journal of research in childhood education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866961

23. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 27-38 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866970

24. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Gović, Andreja
Relationship between flow and personality traits among preschool teachers
Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 11 24-40 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866972

25. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are There Any Differences in Personality Traits and Life Satisfaction Between Future Preschool and Primary School Teachers?
Journal of Research in Childhood Education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867616

26. Skočić Mihić, Sanja ; Filipašić, Maja ; Brašnić, Ljiljana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Značajke potencijalno darovite predškolske djece – studija slučaja
113-132 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858197

27. Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara
Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja 65 11-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

28. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
The relationship of neuroticism, psychoticism and depression with visual evoked potentials
Acta Neuropsychologica 14 241-254 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866838

29. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jelić Puhalo, Jelena
Povezanost osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgojitelja predškolske djece
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 157 205-220 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866854

30. Tatalović Vorkapić, Sanja
Ten Item Personality Inventory: A Validation Study on a Croatian Adult Sample
The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences 4 192-202 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866855

31. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are there any differences in personality traits and life satisfaction between preschool and primary school teachers?
Journal of research in childhood education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866961

32. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 27-38 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866970

33. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Gović, Andreja
Relationship between flow and personality traits among preschool teachers
Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 11 24-40 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866972

34. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are There Any Differences in Personality Traits and Life Satisfaction Between Future Preschool and Primary School Teachers?
Journal of Research in Childhood Education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867616

35. Skočić Mihić, Sanja ; Filipašić, Maja ; Brašnić, Ljiljana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Značajke potencijalno darovite predškolske djece – studija slučaja
113-132 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858197

36. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju
Revija za sociologiju 45 69-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

37. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju
Revija za sociologiju 45 69-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

38. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

39. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

40. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between social desirability and visual evoked potentials: Implications for personality measurement
Cogniţie, creier, comportament XIX 99-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767726

41. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play
Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal 5 111-130 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

42. Pavlic, Karmen ; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between the well-being of parents and children
The European Proceedings of Social and behavioural Sciences - EPSBS VI 125-134 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800031

43. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice
International Journal of Educational Psychology 4 280-304 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

44. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana
Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 51 1-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

45. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Knapić, Ivana
Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova iz ranog djetinjstva
Metodički obzori 10 62-76 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800053

46. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 27-38 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867598

47. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja
324-335 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766064

48. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)
Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

49. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

50. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

51. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between social desirability and visual evoked potentials: Implications for personality measurement
Cogniţie, creier, comportament XIX 99-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767726

52. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play
Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal 5 111-130 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

53. Pavlic, Karmen ; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between the well-being of parents and children
The European Proceedings of Social and behavioural Sciences - EPSBS VI 125-134 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800031

54. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice
International Journal of Educational Psychology 4 280-304 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

55. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana
Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 51 1-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

56. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Knapić, Ivana
Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova iz ranog djetinjstva
Metodički obzori 10 62-76 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800053

57. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 27-38 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867598

58. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja
324-335 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766064

59. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)
Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

60. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju
Revija za sociologiju 45 69-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

61. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana
Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 51 1-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

62. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

63. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between social desirability and visual evoked potentials: Implications for personality measurement
Cogniţie, creier, comportament XIX 99-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767726

64. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

65. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play
Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal 5 111-130 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

66. Pavlic, Karmen ; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between the well-being of parents and children
The European Proceedings of Social and behavioural Sciences - EPSBS VI 125-134 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800031

67. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice
International Journal of Educational Psychology 4 280-304 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

68. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Knapić, Ivana
Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova iz ranog djetinjstva
Metodički obzori 10 62-76 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800053

69. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja
324-335 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766064

70. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)
Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

71. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials
Studia psychologica 56 323-336 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

72. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana
Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 4 193-200 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

73. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 50 102-117 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

74. Tatalović Vorkapić, Sanja
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta
Suvremena psihologija 17 181-198 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

75. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja
Vrijednosti održivog ponašanja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 74 10-12 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

76. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina
Treba li odgajateljima smisao za humor?
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 75 9-11 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

77. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen
Implementing the pyramid of optimism in kindergartens
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 64 753-769 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

78. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana
Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions
185-192 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

79. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina
The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia
461-468 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

80. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials
Studia psychologica 56 323-336 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

81. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana
Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 4 193-200 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

82. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 50 102-117 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

83. Tatalović Vorkapić, Sanja
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta
Suvremena psihologija 17 181-198 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

84. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja
Vrijednosti održivog ponašanja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 74 10-12 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

85. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina
Treba li odgajateljima smisao za humor?
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 75 9-11 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

86. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen
Implementing the pyramid of optimism in kindergartens
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 64 753-769 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

87. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana
Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions
185-192 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

88. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina
The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia
461-468 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

89. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials
Studia psychologica 56 323-336 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

90. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
VALIDACIJA HRVATSKE VERZIJE LJESTVICE SOCIO- EMOCIONALNE DOBROBITI I OTPORNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 50 102-117 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

91. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana
Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 4 193-200 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

92. Tatalović Vorkapić, Sanja
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta
Suvremena psihologija 17 181-198 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

93. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja
Vrijednosti održivog ponašanja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 74 10-12 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

94. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina
Treba li odgajateljima smisao za humor?
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 75 9-11 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

95. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen
Implementing the pyramid of optimism in kindergartens
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 64 753-769 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

96. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana
Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions
185-192 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

97. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina
The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia
461-468 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

98. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament
Polish Psychological Bulletin 44 92-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

99. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group
Annali dell'Istituto superiore di sanita 49 365-369 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

100. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

101. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali
Measuring empathy in future preschool teachers: Implications for study program modification
International journal of psychology and behavioral sciences 3 188-195 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689595

102. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Puljić, Irena
Importance of students' personality traits for their future work with preschool children
Metodički obzori 8(2) 34-46 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689597

103. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kvaliteta rada predškolskih ustanova: Procjena odgovornosti od strane ravnatelja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 70 25-27 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783339

104. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament
Polish Psychological Bulletin 44 92-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

105. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group
Annali dell'Istituto superiore di sanita 49 365-369 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

106. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

107. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali
Measuring empathy in future preschool teachers: Implications for study program modification
International journal of psychology and behavioral sciences 3 188-195 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689595

108. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Puljić, Irena
Importance of students' personality traits for their future work with preschool children
Metodički obzori 8(2) 34-46 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689597

109. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kvaliteta rada predškolskih ustanova: Procjena odgovornosti od strane ravnatelja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 70 25-27 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783339

110. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament
Polish Psychological Bulletin 44 92-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

111. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group
Annali dell'Istituto superiore di sanita 49 365-369 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

112. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali
Measuring empathy in future preschool teachers: Implications for study program modification
International journal of psychology and behavioral sciences 3 188-195 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689595

113. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Puljić, Irena
Importance of students' personality traits for their future work with preschool children
Metodički obzori 8(2) 34-46 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689597

114. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

115. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kvaliteta rada predškolskih ustanova: Procjena odgovornosti od strane ravnatelja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 70 25-27 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783339

116. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija
Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers
Early years: An international journal of research and development 2 1-12 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

117. Sanja Tatalović Vorkapić ; Jelena Mustapić
Internal and external factors in professional burnout of substance abuse counsellors in Croatia
ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 48 189-197 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593061

WOS

118. Tatalović Vorkapić, Sanja
The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality
International journal of psychologyd Behavioral Sciences 2 28-37 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593538

119. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Construct validity of Croatian version of the Pavlovian Temperament Survey (PTS)
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 21 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603260

120. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

121. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Milovanović, Sandra
Computer use in pre-school education: The attitudes of the future pre-school teachers in Croatia
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 3 1-13 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689600

122. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Mejovšek, Milko
SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima
Suvremena psihologija 15 141-156 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689604

WOS

123. Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 153 249-266 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593534

124. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jančec, Lucija ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa "Pripovjedači/ce priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida": Što kažu djeca i roditelji?
Klinička psihologija 5 95-116 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783335

125. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija
Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers
Early years: An international journal of research and development 2 1-12 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

126. Sanja Tatalović Vorkapić ; Jelena Mustapić
Internal and external factors in professional burnout of substance abuse counsellors in Croatia
ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 48 189-197 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593061

WOS

127. Tatalović Vorkapić, Sanja
The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality
International journal of psychologyd Behavioral Sciences 2 28-37 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593538

128. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Construct validity of Croatian version of the Pavlovian Temperament Survey (PTS)
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 21 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603260

129. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

130. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Milovanović, Sandra
Computer use in pre-school education: The attitudes of the future pre-school teachers in Croatia
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 3 1-13 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689600

131. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Mejovšek, Milko
SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima
Suvremena psihologija 15 141-156 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689604

WOS

132. Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 153 249-266 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593534

133. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jančec, Lucija ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa "Pripovjedači/ce priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida": Što kažu djeca i roditelji?
Klinička psihologija 5 95-116 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783335

134. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija
Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers
Early years: An international journal of research and development 2 1-12 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

135. Tatalović Vorkapić, Sanja
The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality
International journal of psychologyd Behavioral Sciences 2 28-37 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593538

136. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Milovanović, Sandra
Computer use in pre-school education: The attitudes of the future pre-school teachers in Croatia
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 3 1-13 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689600

137. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Construct validity of Croatian version of the Pavlovian Temperament Survey (PTS)
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 21 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603260

138. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

139. Sanja Tatalović Vorkapić ; Jelena Mustapić
Internal and external factors in professional burnout of substance abuse counsellors in Croatia
ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 48 189-197 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593061

WOS

140. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Mejovšek, Milko
SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima
Suvremena psihologija 15 141-156 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689604

WOS

141. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jančec, Lucija ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa "Pripovjedači/ce priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida": Što kažu djeca i roditelji?
Klinička psihologija 5 95-116 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783335

142. Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 153 249-266 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593534

143. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

144. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

145. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 19-37 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

146. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

147. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

148. Tatalović Vorkapić, Sanja
Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 67-96 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

149. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?
Review of psychology 18 63-70 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

150. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna
Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents
Annali dell'Istituto Superiore di Sanita 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

151. Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata
Napredak 152 61-73 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

152. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

153. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

154. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 19-37 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

155. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

156. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

157. Tatalović Vorkapić, Sanja
Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 67-96 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

158. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?
Review of psychology 18 63-70 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

159. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna
Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents
Annali dell'Istituto Superiore di Sanita 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

160. Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata
Napredak 152 61-73 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

161. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

162. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

163. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 19-37 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

164. Tatalović Vorkapić, Sanja
Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 67-96 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

165. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?
Review of psychology 18 63-70 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

166. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna
Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents
Annali dell'Istituto Superiore di Sanita 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

167. Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata
Napredak 152 61-73 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

168. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Rudež, Josip
P300 and extraversion in the visual odball paradigm
Studia psychologica 52 3-14 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457974

WOS

169. Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina 22 99-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

170. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Antičević, Vesna ; Dadić Hero, Elizabeta
Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 18 1-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574487

171. Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS
Psychiatria Danubina 22 105-107 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447842

WOS

172. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Rudež, Josip
P300 and extraversion in the visual odball paradigm
Studia psychologica 52 3-14 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457974

WOS

173. Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina 22 99-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

174. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Antičević, Vesna ; Dadić Hero, Elizabeta
Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 18 1-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574487

175. Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS
Psychiatria Danubina 22 105-107 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447842

WOS

176. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Rudež, Josip
P300 and extraversion in the visual odball paradigm
Studia psychologica 52 3-14 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457974

WOS

177. Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina 22 99-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

178. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Antičević, Vesna ; Dadić Hero, Elizabeta
Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 18 1-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574487

179. Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS
Psychiatria Danubina 22 105-107 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447842

WOS

180. Tatalović Vorkapić, Sanja
Biological correlates of P300 and its relationship with extraversion
Collegium antropologicum 33 1215-1222 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516523

WOS

181. Tatalović Vorkapić, Sanja
Biological correlates of P300 and its relationship with extraversion
Collegium antropologicum 33 1215-1222 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516523

WOS

182. Tatalović Vorkapić, Sanja
Biological correlates of P300 and its relationship with extraversion
Collegium antropologicum 33 1215-1222 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516523

WOS

183. Tatalović Vorkapić, Sanja
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije
Društvena istraživanja 17 247-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430976

WOS

184. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

185. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

186. Tatalović Vorkapić, Sanja
Brebner-Cooperov model ekstraverzije
Suvremena psihologija 11 261-271 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574570

187. Rončević, Dobrica ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Procjena rizika od ovisnosti kod adolescenata
Alcoholism 44 116-116 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388209

188. Tatalović Vorkapić, Sanja
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije
Društvena istraživanja 17 247-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430976

WOS

189. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

190. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

191. Tatalović Vorkapić, Sanja
Brebner-Cooperov model ekstraverzije
Suvremena psihologija 11 261-271 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574570

192. Rončević, Dobrica ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Procjena rizika od ovisnosti kod adolescenata
Alcoholism 44 116-116 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388209

193. Tatalović Vorkapić, Sanja
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije
Društvena istraživanja 17 247-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430976

WOS

194. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

195. Tatalović Vorkapić, Sanja
Brebner-Cooperov model ekstraverzije
Suvremena psihologija 11 261-271 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574570

196. Rončević, Dobrica ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Procjena rizika od ovisnosti kod adolescenata
Alcoholism 44 116-116 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388209

197. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Morosini Turčinović, Sabina
Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku.
387-397 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281745

198. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Morosini Turčinović, Sabina
Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku.
387-397 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281745

199. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Morosini Turčinović, Sabina
Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku.
387-397 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281745

200. Lučev, Ivana ; Tadinac Babić, Meri ; Tatalović, Sanja
Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS)
Suvremena psihologija 5 207-226 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=122967

201. Lučev, Ivana ; Tadinac Babić, Meri ; Tatalović, Sanja
Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS)
Suvremena psihologija 5 207-226 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=122967

202. Lučev, Ivana ; Tadinac Babić, Meri ; Tatalović, Sanja
Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS)
Suvremena psihologija 5 207-226 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=122967

Znanstvene knjige

1.
Arrigoni, Jasna ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Students’ Attitudes Toward Education of Gifted Children and Competencies as Future Teachers: Case Study From Croatia
Cannaday, Jessica IGI Global - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931747
2.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lacmanović, Sara ; Katić, Vesna
Gratitude and Prosocial Behaviour Among Preservice Preschool Teachers: Their Significance in the Future Educational Work
Silton, R. Nava IGI-global - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956619
3.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Measuring the Psychological and Electrophysiological Attributes of Human Personality: Emerging Research and Opportunities
IGI-Global - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867593
4.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664
5.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Osobine ličnosti i profesionalne kompetencije hrvatskih i slovenskih učitelja
Čepić, Renata ; Kalin, Jana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881656
6.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Future teachers’ personality, creative learning and academic success – How much their relationship is matter in contemporary educational context?
Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881660
7.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Prović, Petra
Positive Psychology Competences of Pre-School Teachers as a Tool for Understanding and Nurturing Children's Play
Drew, P. ; Putman, M. ; Petty, T. M. ; Good, A. J. IGI-global - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927679
8.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
Performance-Based Assessment Evaluated by Croatian Preschool Teachers and Students: Implications for Study Program and Practice Modifications
Drew, Polly IGI-Global - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=802372
9.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Mašić, Marijeta
Myths about creativity: how do student teachers perceive creativity?
Katarina Aškerc, Slavko Cvetek, Viktorija Florjančič, Manja Klemenčič, Barica Marentič Požarnik, Sonja Rutar Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881904
10.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: analiza iskustava studiranja prve generacije sveučilišnog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci
Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir Filozofski fakultet u Splitu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796159
11.
Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lepičnik Vodopivec, Jurka
Hidden Curriculum Determinants in (Pre)School Institutions: Implicit Cognition in Action
Jin, Zheng IGI Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749628
12.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko
Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia : The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka
Ribeiro, Filipa M. ; Politis, Yurgos ; Culum, Bojana IGI Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758604
13.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice
Grušovnik, Tomaž Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766033
14.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Polanec, Elma
The empirical study about internet use and computer games among Croatian children
Harrison, Dew IGI-Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800030
15.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata
Preschool teacher identitiy
Breen, Paul IGI Global - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699561
16.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Svetić, Ana
Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada
Hozjan Dejan Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Ludus - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699576
17.
Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development in Higher Education: A Case Study from Croatia
Thomas, Ken D. ; Muga, E. Helen IGI Global - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699728
18.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
Istraživanje odgojno-obrazovne prakse : dominantna strategija profesionalnog razvoja odgajatelja
Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613312

Pozvana predavanja

1. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srdić, Duška
Jesu li temperament i samoregulacija značajni prediktori teškoća s mokrenjem predškolske djece?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930687
2. Marić, Mirna ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Blažina, Julijana
Kvantitativna analiza interesa učitelja za kompetencijama primjene glazbe u radu s djecom s posebnim potrebama
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930689
3. Tatalović Vorkapić, Sanja
Jesam li i kako biti zadovoljan nastavnik? - Od prevladavanja stresa do pozitivne psihologije u odgojno-obrazovnom radu
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=934894
4. Tatalović Vorkapić, Sanja
Slični, a opet različiti… - Analiza odnosa između osobina ličnosti, smisla za humor i stavova prema primjeni humora u radu odgajatelja
Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902013
5. Tatalović Vorkapić, Sanja
Koncept dobrobiti djece
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902016
6. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Teacher' informal learning and personality: Context and challenges in professional practice.
Kopar, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902008
7. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Brajdić, Tihana
Implicit definitions of preschool teachers about creativity: Can qualitative research inspire the preschool practice?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881914
8. Tatalović Vorkapić, Sanja
Assessing the child temperament: Contemporary challenges regarding the various raters
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866853
9. Tatalović Vorkapić, Sanja
Pozitivna psihologija kao dio studijskog programa Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=901956
10. Tatalović Vorkapić, Sanja
How much personality is important in educational context?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800037

Kongresna priopćenja

1.
Tatalović Vorkapić, Sanja
The predictive role of preschool children's temperament in their resilience, strengths and difficulties Predavanje 13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 29.9.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957867
2.
Rajić, Milana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pauletić, Ivana ; Mihić, Ivana
The assessment of attachment behavior during adaptation to kindergarten regarding gender and age differences Poster 13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 29.9.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957869
3.
Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between competences in education for sustainable development and personality traits among Croatian teachers Poster International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean“, TEERM 2018 Valletta, Malta - 9.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957870
4.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Crnčić, Jasna ; Čepić, Renata
Personal and professional well-being among Croatian early childhood teachers: Are they related? Poster International Conference „Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean“, TEERM 2018 Valletta, Malta - 9.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957872
5.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Skočić Mihić, Sanja ; Josipović, Martina
Ličnost i kompetencije odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju kao prediktori njihovog profesionalnog sagorijevanja Predavanje 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje djece i mladih – Bogatstvo naroda" Zagreb, Hrvatska - 19.5.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957874
6.
Polanec, Elma ; Tatalović Vorkapić, Sanja
ODNOS DOŽIVLJENIH EMOCIJA I VRSTE RAČUNALNIH IGARA KOD DJECE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI Predavanje ZAJEDNO RASTEMO - REDEFINIRANJE PRAKSE I TEORIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA Čakovec, Hrvatska - 13.4.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956657
7.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Slični, a opet različiti… - Analiza odnosa između osobina ličnosti, smisla za humor i stavova prema primjeni humora u radu odgajatelja Plenarno Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Zadar, Hrvatska - 23.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902013
8.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina
Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives Ostalo 69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska - 24.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919
9.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina
Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives Ostalo 69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska - 24.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919
10.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Slaviček, Maja ; Vlah, Nataša
Strengths and difficulties in Croatian pre-school children: Validation study Poster The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, Croatia Zagreb, Croatia - 19.5.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958136
11.
Rajić, Milana ; Mihić, Ivana ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Djeca iz sustava socijalne skrbi: Perspektiva odgajatelja iz Srbije i odgajatelja iz Hrvatske Poster 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Croatia - 8.4.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958154
12.
Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Traumatski simptomi, percepcija socijalne podrške, emocionalna kompetentnost i samopoštovanje kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima budućih odgajatelja Predavanje The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska - 14.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958168
13.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina
Humor u radu odgajatelja: Analiza samoprocjene smisla za humor i stavova prema važnosti humora u radu s djecom predškolske dobi Predavanje The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska - 14.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958172
14.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Srok, Romina
Humor u radu odgajatelja: Analiza samoprocjene smisla za humor i stavova prema važnosti humora u radu s djecom predškolske dobi. predavanje The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska - 14.10.2016.
15.
Šepić Labrović, Draženka ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Neurofeedback as a tool for enhancing children well-being Predavanje 12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka, Hrvatska - 1.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958186
16.
Martinko Sanja; Tatalović Vorkapić, Sanja
Could students’ attitudes toward learning physics significantly predict their learning outcomes: Implications for innovative methods in teaching physics. predavanje International conference on Excellence, Innovation, Creativity in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka, Hrvatska - 21.5.2016.
17.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja
Univerzalne ljudske vrijednosti budućih učitelja i odgajatelja : kroskulturalna usporedba u modelu održivog ponašanja Predavanje Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje : teorije, politike i prakse Opatija, Hrvatska - 2.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350
18.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja
Univerzalne ljudske vrijednosti budućih učitelja i odgajatelja : kroskulturalna usporedba u modelu održivog ponašanja Predavanje Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje : teorije, politike i prakse Opatija, Hrvatska - 2.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350
19.
Katić, Vesna ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Iskorištenost situacijskog poticaja za stvaralačko izražavanje predškolskog djeteta: Eksploratorna studija slučaja Predavanje Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom: „Dijete, igra, stvaralaštvo“ Split, Hrvatska - 25.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958231
20.
Pavlic, Karmen; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between parents' and children's well-being. predavanje, poster 3rd icCSBs – The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences Kyrenia/Cypurs - 6.8.2015.
21.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Jelić Puhalo Jelena
Analiza osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgajatelja predškolske djece – novi ili zaboravljeni pristup istraživanju odgojno-obrazovne prakse? predavanje Konferencija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Opatija, Hrvatska - 15.4.2015.
22.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja
UNIVERZALNE LJUDSKE VRIJEDNOSTI BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA- KROSKULTURALNA USPOREDBA U MODELU ODRŽIVOG PONAŠANJA Predavanje PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350
23.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Kakvu boju obrazovanju daje ličnost? Predavanje 22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloge i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958260
24.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
25.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
26.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster 22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
27.
Peloza, Irena ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Važnost osobina ličnosti budućih odgojitelja za njihov rad s djecom predškolske dobi Predavanje 2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” Zagreb, Croatia - 17.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958285
28.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali
Mjerenje empatije kod budućih odgojitelja: Implikacije za promjenu studijskog programa Predavanje 2. DANI OBRAZOVNIH ZNANOSTI “Uloga istraživanja u obrazovnim promjenama” Zagreb, Croatia - 17.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958297
29.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Arrigoni, Jasna
Students’ attitudes toward education of gifted and their competence as future teachers: Is there an implication fro study program modification? Predavanje 14th International ECHA Conference Ljubljana, Slovenija - 20.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958299
30.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring a socio-emotional well-being and resilience in preschool children Poster Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska - 31.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930
31.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring a socio-emotional well-being and resilience in preschool children Poster Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska - 31.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930
32.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
MEASURING A SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN Poster XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930
33.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti. Beograd, Republika Srbija - 11.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689708
34.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Sanja Tatalović Vorkapić
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti : Beograd, Republika Srbija - 11.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736641
35.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament. Poster SiNAPSA Neuroscience Conference 2013 Ljubljana, Slovenia, September 27-29, 2013 Ljubljana, Slovenija - 29.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644389
36.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament. Poster SiNAPSA Neuroscience Conference 2013 Ljubljana, Slovenia, September 27-29, 2013 Ljubljana, Slovenija - 29.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644389
37.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece? Poster 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 11.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927
38.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament. Poster SiNAPSA Neuroscience Conference 2013 Ljubljana, Slovenia, September 27-29, 2013 Ljubljana, Slovenija - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644389
39.
Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents Predavanje 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska - 29.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079
40.
Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents Predavanje 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska - 29.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079
41.
Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents Predavanje 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska - 28.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079
42.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA Predavanje Teorija i praksa ranog odgoja Zenica, Bosna i Hercegovina - 21.4.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610836
43.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Što je to socijalna neuroznanost? Poster 20. Dani Zorana i Ramira Bujasa Zagreb, Croatia - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958306
44.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509995
45.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509995
46.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509995
47.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović Alija
Ekstraverzija, moždani val P300 i apstraktno mišljenje Predavanje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 29.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480282
48.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović Alija
Ekstraverzija, moždani val P300 i apstraktno mišljenje Predavanje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 29.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480282
49.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović Alija
Ekstraverzija, moždani val P300 i apstraktno mišljenje Predavanje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 28.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480282
50.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti Poster 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876
51.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta Predavanje 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447877
52.
Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova Predavanje 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878
53.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti Poster 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876
54.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta Predavanje 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447877
55.
Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova Predavanje 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878
56.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; MacDonald, El ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473948
57.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473949
58.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; MacDonald, El ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473948
59.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473949
60.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster 18th European Congress of Psychiatry Munchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=446469
61.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster 18th European Congress of Psychiatry Munchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=446469
62.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473949
63.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; MacDonald, El ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473948
64.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster 18th European Congress of Psychiatry Munchen, Njemačka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=446469
65.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti Poster 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876
66.
Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova Predavanje 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878
67.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta Predavanje 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447877
68.
Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije Poster II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 7.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941
69.
Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije Poster II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 7.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941
70.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Odnos Pavlovljevih dimenzija temperamenta i Eysenckovih dimenzija ličnosti s evociranim potencijalima Predavanje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 25.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393856
71.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Odnos Pavlovljevih dimenzija temperamenta i Eysenckovih dimenzija ličnosti s evociranim potencijalima Predavanje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 25.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393856
72.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Odnos Pavlovljevih dimenzija temperamenta i Eysenckovih dimenzija ličnosti s evociranim potencijalima Predavanje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 23.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393856
73.
Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije Poster II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941
74.
Tatalovic Vorkapic, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Constructive validity of Croatian version of Pavlovian Temperament Survey (PTS) Poster 8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 4.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367126
75.
Tatalovic Vorkapic, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Constructive validity of Croatian version of Pavlovian Temperament Survey (PTS) Poster 8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 4.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367126
76.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Analiza odnosa evociranih mozgovnih potencijala s neuroticizmom, psihoticizmom i depresivnošću na studentskom uzorku Predavanje XVI. DANI PSIHOLOGIJE Zadar, Hrvatska - 31.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367127
77.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Analiza odnosa evociranih mozgovnih potencijala s neuroticizmom, psihoticizmom i depresivnošću na studentskom uzorku Predavanje XVI. DANI PSIHOLOGIJE Zadar, Hrvatska - 31.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367127
78.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Analiza odnosa evociranih mozgovnih potencijala s neuroticizmom, psihoticizmom i depresivnošću na studentskom uzorku Predavanje XVI. DANI PSIHOLOGIJE Zadar, Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367127
79.
Tatalovic Vorkapic, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Constructive validity of Croatian version of Pavlovian Temperament Survey (PTS) Poster 8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367126
80.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija
Evocirani moždani potencijali i apstraktno mišljenje Predavanje 18. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA Zagreb, Hrvatska - 15.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367125
81.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija
Evocirani moždani potencijali i apstraktno mišljenje Predavanje 18. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA Zagreb, Hrvatska - 15.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367125
82.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Biological determinants of P300 as mediators of its relationship with extraversion Poster The Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 19.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367122
83.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Biological determinants of P300 as mediators of its relationship with extraversion Poster The Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 19.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367122
84.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Biological determinants of P300 as mediators of its relationship with extraversion Poster The Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367122
85.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija
Evocirani moždani potencijali i apstraktno mišljenje Predavanje 18. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA Zagreb, Hrvatska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367125
86.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Provjera nekih psihometrijskih karakteristika hrvatske verzije pavlovijanskog upitnika temperamenta Predavanje XVII Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 17.12.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=241460
87.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Provjera nekih psihometrijskih karakteristika hrvatske verzije pavlovijanskog upitnika temperamenta Predavanje XVII Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 17.12.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=241460
88.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Provjera nekih psihometrijskih karakteristika hrvatske verzije pavlovijanskog upitnika temperamenta Predavanje XVII Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=241460
89.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA Predavanje Teorija i praksa ranog odgoja Zenica, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610836
90.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA Predavanje Teorija i praksa ranog odgoja Zenica, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610836
91.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Koncept dobrobiti djece Plenarno Prvi stručno-znanstveni skup "Biblioterapija u odgojno-obrazovnom radu", Tema: PRIMJENA BIBLIOTERAPIJE ZA DOBROBIT DJECE Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902016
92.
Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lepičnik Vodopivec, Jurka
Some microelements of hidden curriculum and implicit cognition in (pre)school institutions. Predavanje 17TH SCIENTIFIC CONFERENCE »EDUCATIONAL RESEARCH AND SCHOOL PRACTICE«, CHALLENGES OF MODERN EDUCATION: THE NEW ROLE OF TEACHERS, STUDENTS AND PARENTS, Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958276
93.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece? Poster 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927
94.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece? Poster 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927
95.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti. Beograd, Republika Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689708
96.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti. Beograd, Republika Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689708
97.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Pozitivna psihologija kao dio studijskog programa Učiteljskog fakulteta u Rijeci Plenarno Znanstveno-stručni skup: "Je li d(pr)ošlo vrijeme pozitivne psihologije u obrazovanju?" Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=901956
98.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Slaviček, Maja
Odnos snaga i poteškoća djece predškolske dobi s njihovim temperamentom Poster 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=957877
99.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Žagar Josipa
73. Tatalović Vorkapić, S. & Žagar, J. (2017). Is the evaluation of children’s temperament independent from pre-school teachers’ personality? In: Z. Bekirogullari, M. Y. Minas & R. X. Thambusamy (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), XX, (pp. 84-96). 5th icCSBs 2017 The Annual International Conference on Cognitive-Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences, Brno, 9-11. January. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.01.02.10 predavanje, poster 5th icCSBs 2017 The Annual International Conference on Cognitive-Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije broj potpore: 13.10.2.2.02; suradnica na projektu; MZOŠ, Sveučilište u Rijeci; 27.000,00 kn;
2. 1.1.2010. - 22.9.2011.
Pripovjedač/ica priča (Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić; voditeljica projekta: Ksenija Vičić, prof. ped.); Javno predstavljanje rezultata projekta: 22. 09. 2011. – Vijećnica Grada Rijeke; suradnica na projektu; Udruga "Portić" i Grad Rijeka; ;
3. 1.1.2008. - 1.9.2009.
Rijeka – grad za studiranje (Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka; Voditelj projekta: prof. dr. sc. Petar Bezinović); suradnica na projektu; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 16.3.2017. -
Sanja Martinko; Doktorat Kompetencije i osobine nastavnika STEM područja u primjeni didaktičkih strategija; Doktorski studij Pedagogija, Filozofski fakultet u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.11.2016. - 1.12.2013.
International Conference on Sustainability, Technology and Education Conference 2013 Kuala Lumpur, Malaysia članica Programskog odbora i recenzent za sažetke i radove
2. - 30.11.2012.
International Conference on Sustainability, Technology and Education 2012 Perth, Australia Članica Programskog odbora i recenzent sažetaka i radova

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Gostujuća urednica Tematskog broja časopisa "Dijete, vrtić, obitelj" pod nazivom "Tko je to odgajatelj?"

2. 1.1.2011. - Članica uredništva časopisa Psychology Research
http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=896#
3. 1.1.2011. - Članica uredništva časopisa International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=1028
4. - Članica uredništva časopisa Učiteljakog fakuletat u Rijeci - Odgojno-obrazovne teme

Recenzije

1. 2014. Recenzija stručnog rada: "Europski pogled na stručnjake u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju"
2. 2014. Recenzija stručnog rada: "Na putu ka profesionalnoj etici odgajatelja"
3. 2014. Recenzija stručnog rada: "Može li se iz sjemenke tratinčice razviti orhideja?"
4. 2014. Recenzija stručnog rada: "Kako poticati optimizam"
5. 2014. Recenzija stručnog rada: "Uloga odgajatelja u poticanju dječje ekspresivnosti pokreta"
6. 2014. Recenzija stručnog rada: "Karakteristike dobrih odgajatelja"
7. 2014. Recenzija stručnog rada: "Osobna koncepcija profesionalizma"
8. 2014. Recenzija stručnog rada: "Biblioterapija u inkluzivnoj praksi"
9. 2014. STALNI RECENZENT ZA NAVEDENE ČASOPISE: Psihologijske teme Psychology Research International Journal of Psychology and Behavioural Sciences British Journal of Education, Society & Behavioural Science Društvene I humanističke studije, Filozofski fakultet u Tuzli, BiH Školski vjesnik Pediatrica Croatica International journal of early years education Educational research reviews Canadian Psychology Dove Press Medical International Journal of educational psychology IGI-Global (for book chapters) Internationa Journal of Psychophysiology Progress in Psychology Professional psychology
10. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Design education for sustainability: Case studies for an inclusive approach to design in a developing India" - časopis World Review of Science, Technology and Sustainable Development
11. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Cue reward salience and alcohol cue-reactivity“ - časopis Personality and Individual Differences
12. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Attachment Styles and Mother’s Well-Being Among Mothers with Young Children in Korea: The Mediating Role of Marital Satisfaction“ - časopis Personality and Individual Differences
13. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Repressive adaptive styles as a pathway to resilience in children? Evidence from the five factor model” - časopis Personality and Individual Differences
14. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Accomplishment, Burnout and Job satisfaction of underpaid Physical Education teachers in Greece" - časopis Journal of Scientific Research and Reports
15. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Thinking through multiprofessionalism: A personal perspective from Croatia" - časopis International Journal of Early years Education
16. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Roles of student affairs personnel in curtailing academic dishonesty in a private faith-based university, Ota, Nigeria" - časopis Advances in Research
17. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Ethics & Aestetics. Sustainability on e-learning platform for collaborative innovation" - časopis World Review of Science, Technology and Sustainable Development
18. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Individual differences in emotion induction in university examinations" - časopis Personality and Individual Differences
19. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Assesment of the Energy of the Human Psyche" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
20. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Exploring the psychometric properties of the “German Questionnaire Measuring Stress and Coping in Children and Adolescents” in a Greek sample" - časopis Progress in Psychology
21. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Social and Emotional Dynamics of College Students with Musical Intelligence and Musical Training: A Multiple Case Study" - časopis Psychology Research
22. 2013. Recenzija poglavlja u knjizi: SUSTAINABILITY AS A SOCIAL ISSUE: LEARNING FROM DIALOGUE IN A SOCIAL STUDIES CLASSROOM, Knjiga: Cases on Pedagogical Innovations for Sustainable Development (by IGI, USA, Eds. Ken D. Thomas & Helen Muga):
23. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Alcoholism: A Social Deadly Disease of The Society" - časopis Progress in Psychology
24. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Causal Relationships among Depression and Quality of Life: A cross lagged analysis" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
25. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "The Implications of HIV and AIDS Awareness on Attitude toward People Living with HIV and AIDS in Tanzania. A Case of Secondary School Students in Morogoro Region" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
26. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Individual Differences in OCB: The Influence of Organizational Commitment and Individualism/Collectivism" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
27. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Building academic capability in the higher education sector: the case of Vietnam
28. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Design education for sustainability - envisioning a sustainable Guwahati railway station complex of the future
29. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: The use of information and communication technology (ict) tools in education with the aim of supporting language development of preschool children
30. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Sustainability in fashion education: challenges of zero-wastage through patternmaking
31. 2013. Recenzija znanstvenog rada: EVZI(Incentive) system in education department of Pakistan a case study of district Kohlu in Baluchistan - časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
32. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "A Study on the Development Pattern of Education of Female Gender: A Special Type of “Cohort Analysis”- časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
33. 2013. Recenzija knjige: "„Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena“”- autor: doc. dr. sc. Darko Lončarić
34. 2012. Recenzija programa cjeloživotnog učenja: "Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje", Sveučilište u Rijeci
35. 2012. Recenzija programa cjeloživotnog učenja: "razlikovna edukacija za upis na diplomski studij Pedagogije", Sveučilište u Rijeci
36. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Perceived Organizational Stressors and Interpersonal Relationships as Predictors of Job Satisfaction and Well-Being among Hospital Nurses" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
37. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Analyzing Treatment Effectiveness in Deaf Clients" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
38. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Positive Information vs. Negative Information: Whether Humans Can Learn from Mistakes" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
39. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Psychosocial Correlates of HIV-related Sexual Risk Factors among Male Clients in Southern India" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
40. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Evaluating Nursing Students' Anxiety and Depression during Initial Clinical Experience" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
41. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012: GOOD MORNING! Outdoor Workshops: Invigorating a sense for sustainability as an embodied process
42. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012Fitting Technology To The Mathematics Pedagogy: Its Effect On Students’ Academic Achievement
43. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:Differentiated Instruction As An Alternative Means In Teaching Mathematics
44. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:Technology Based Probability and Statistics Coursework
45. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:The Gendered Challenges of Transition from Education to Work
46. 2012. Recenzija knjige: “Introduction to psychology“ - SAP, ed. B.D. Kasomo
47. 2012. Recenzija knjige: "Development Communication; use of indigenous knowledge of Sri Lanka for development" - SAP, ed. M.P.K. Jinadasa
48. 2011. Recenzija knjige: “Occupational Health Psychology: From burnout to well-being“ - SAP, eds. S. P. Goncalves & J.G. Neves
49. 2010. Recenzija znanstvenog rada: "Do Interests in People Undermine Interest in Things?" - časopis Personality and Individual Differences

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.11.2013. -
Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena (projekt se realizira u okviru programskih ugovora P-13-6) – voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić
Sveučilište u Rijeci  
suradnica na projektu
2.
3.10.2012. -
Projekt USSUD: Unapređenje studentskog standarda u domeni kulture (Odjel za kulturu Grada Rijeke i Sveučilište u Rijeci) Mentor i moderator radionice: „Što možemo učiniti za kulturu našeg grada?“, HKD od 20-22h
Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci  
suradnica na projektu
3.
-
Cjelovita kurikularna reforma Članica Stručne Radne Skupine za predmetni kurikulum Psihologije za srednje škole Županijsko stručno vijeće za psihologe Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje - 20.04.2016. OŠ Podmurvice, Rijeka, viša savjetnica Nada Kegalj (AZOO) – održala predavanje + radionicu na temu: Predmetni kurikulum Psihologija za srednje škole
MZOŠ  
lanica Stručne Radne Skupine za predmetni kurikulum Psihologije za srednje škole

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Festival znanosti: studenti za studente Sara Lacmanović prezentirala svoj završni rad (Mentor: Sanja Tatalović Vorkapić): Važnost zahvalnosti i prosocijalnog ponašanja kod budućih odgajatelja
Festival znanosti: Studenti za studente
Rijeka

Medijski nastupi

1. 24.1.2016. - Dobitnica nagrade Zaklade SuRi Sanja Tatalović Vorkapić - PSIHOLOGIJA
Radio Rijeka - Emisija: Akademskih kvarat ure
Rijeka
2. 19.3.2015. - Detalji
Televizija: HRT 1 - Društvena mreža: Prometej
Rijeka-Zagreb
3. 2.12.2013. - Detalji
Radio Korzo; gostovanje u radio-emisiji “Život je lijep”
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2012. - 30.9.2013. - Prodekanica za razvoj studijskih programa i osiguravanje kvalitete
Učiteljski fakultet/Uprava

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - član
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2011. - 1.1.2013. - član
Sveučilište u Rijeci/Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2011. - 1.1.2013. - član
Učiteljski fakultet/Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci
4. 1.1.2011. - - član
Učiteljski fakultet u Rijeci - Odbor za kvalitetu Učiteljskog fakulteta
5. 1.1.2010. - 1.1.2012. - Erasmus koordinator
učiteljski fakultet/Erasmus koordinator
6. - 1.4.2013. - član prosudbenog tima
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2011. - - član
Hrvatsko Društvo za neuroznanost
2. 1.1.2010. - - član
Državna uprava za zaštitu i spašavanje/Hrvatski Crveni Križ/HPD - Tim za psihološku pomoć
3. 1.1.2008. - - član - predstavnik Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Primorsko-goranske županije
4. 1.1.2003. - - član
Hrvatska psihološka komora
5. 1.1.2002. - - član
Hrvatsko psihološko društvo