izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

prostorija : U-373
telefon u sobi : 265-830
e-pošta : sanjatv@intra.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 82 5 1
Scopus 14 2
wos 5 2

Obrazovanje

1.1.2006. - 1.1.2010. Doktor društvenih znanosti, polje psihologija, grane biološka psihologija i psihologija ličnosti Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
1.1.2000. - 1.1.2005. Magistar psihologije Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za psihologiju
1.1.1991. - 1.1.1997. Profesor psihologije Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
1.1.1987. - 1.1.1991. Inokorespondent za strane jezike engleski i njemački Ekonomska srednja škola "Mijo Mirković" u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - 30.9.2017. Izvanredni profesor Izvođenje nastave iz Razvojne psihologije za Jednopredmetni i Dvopredmetni studij Pedagogije Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci
22.1.2013. - Docent Izvođenje nastave iz Suvremenih istraživanja iz psihologije ličnosti u kontekstu ranog i (pred)školskog odgoja i obrazovanja i mentorstvo na Doktorskom studiju Pedagogije - Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
17.1.2011. - Docent Izvođenje nastave iz kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Opća psihologija, Razvojna psihopatologija, Emocionalna inteligencija, Pozitivna psihologija i Metodologija kvantitativnih istraživanja Učiteljski fakultet u rIjeci
1.10.2010. - 16.1.2011. Predavač Izvođenje nastave iz kolegija: Razvojna psihologija, Psihologija ranog učenja i poučavanja, Opća psihologija, Razvojna psihopatologija, Emocionalna inteligencija, Pozitivna psihologija i Metodologija kvantitativnih istraživanja Učiteljski fakultet u Rijeci
1.10.2007. - 1.10.2010. Predavač i psiholog-stručni suradnik Pola radnog vremena u izvođenju nastave iz psihološke grupe predmeta pri Učiteljskom fakultetu u Rijeci, a pola radnog vremena kao stručni suradnik pri analizi indikatora kvalitete u visokom obrazovanju Učiteljski fakultet u Rijeci i Centar za unapređenje kvalitete-Rektorat Sveučilišta u Rijeci
1.10.2005. - 1.10.2007. Predavač, vanjski suradnik Izvođenje nastave iz kolegija Edukacijska psihologija i Razvojna psihologija Visoka učiteljska škola, Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2007. Psiholog Klinička psihologija-bolesti ovisnosti; psihodijagnostika, psihoterapijski, edukativni, suportivni i savjetodavni rad s ovisnicima o lakim i teškim drogama, te s njihovim obiteljima; poslovi vojačenja u Medicini rada, psihodijagnostika u PB "Lopača" Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti u Rijeci: KBC Rijeka (Medicina rada); pa PB "Lopača"; pa Nastavni zavod za javno zdravstvo
1.1.2000. - 1.1.2002. Voditelj nadzora nad roditeljskoj skrbi Suportivni i savjetodavni rad s maloljetnicima s problemima u ponašanju, te s njihovim roditeljima i ostalim članovima obitelji Centar za socijalnu skrb Rijeka, Tim za maloljetnike
1.1.1999. - 1.1.2000. Pomoćnik, stručni suradnik Rad s djecom s oštećenjima vida, edukacije i radionice s roditeljima, informatizacija udruge, prijevod stručne literature za slijepe i slabovidne osobe, organizacija rada udruge Hrvatska udruga Prijatelja Bijelog Štapa "Homer", Rijeka
1.1.1998. - 1.1.1999. Predmetni nastavnik Psihologije rada Predmetni nastavnik Psihologije rada Ekonomska srednja škola "Mijo Mirković" u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2001. Volontiranja Psiholog na poslovima dijagnostike u KBC Rijeka, Centru za prevenciju i liječenje ovisnosti Zamet; psiholog u OŠ "Zamet"; anketar za tržišna ispitivanja tvrtki "Cema" i "Pliva" iz Zagreba KBC Rijeka, CPLO "Zamet, OŠ Zamet, Cema i Pliva
1.1.1997. - 1.1.1998. Odgajatelj predškolske djece Pedagoški rad s djecom predškolske dobi Dječji vrtić "Girice", Martinšćica, Cres

Nagrade i priznanja

15.12.2015. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci – Znanstvenici – društveno-humanističke znanosti za akademsku godinu 2013/2014. Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
1.9.2015. Certificate of Oustanding Contribution in Reviewing, Elsevier & International society for the study of individual differences, Amsterdam, Nizozemska

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Razvojna psihopatologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Emocionalna inteligencija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011. Emocionalna inteligencija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihologija
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Psihologija ranog učenja i poučavanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Razvojna psihopatologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Pozitivna psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Metodologija kvantitativnih istraživanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, diplomski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 1
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 1
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2010. Razvojna psihologija 2
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Razvojna psihologija
Predškolski odgoj
Visoka Učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Pedagoška psihologija
Učiteljski studij
Visoka Učiteljska škola
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Pedagoška psihologija
Program Doškolovanja učitelja
Visoka Učiteljska škola
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.9.2016. - Metrijska svojstva skala za mjerenje kapaciteta vrtića za rad s obiteljima u riziku
Martina Matovina
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Konstrukcija mjera za analizu provedbe adaptacije djece na vrtić
Ivana Pauletić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2016. - Analiza pozitivnih afektivnih stanja kod odgajatelja
Sanja Čačić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.7.2016. - Sposobnosti i poteškoće djece u odnosu na njihov temperament
Maja Slaviček
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učteiljski fakultet u Rijeci
18.7.2016. - Teškoće s mokrenjem predškolske djece različita temperamenta
Duška Srdić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
17.7.2016. - Pozitivna psihologija na poslu – Kako odgojitelji percipiraju svoje zadovoljstvo radom u dječjem vrtiću?,
Jasna Crnčić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u rijeci
1.9.2015. - O(su)bjektivnost odgajatelja u procjenjivanju temperamenta djece
Esmina Skopljak
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Roditeljske procjene ličnosti i optimizma odgajatelja – kakvi bi odgajatelji trebali biti?
Korana Lisjak
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Razlikuju li se roditeljske i odgajateljske procjene dječjeg temperamenta?
Natali Ružić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2015. - Osobine ličnosti odgajatelja i djece u odnosu na proces učenja i poučavanja
Josipa Žagar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Analiza važnosti humora u radu odgajatelja
Romina Srok
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.7.2015. - Zadovoljstvo životom, sreća, optimizam i osobine ličnosti odgajatelja i učitelja: ima li razlike?
Irena Peloza
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.12.2014. - Procjena privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Željka Čargonja-Pregelj
diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Kakav je temperament budućih odgajatelja?
Martina Jelić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Usporedba zadovoljstva životom i osobina ličnosti kod budućih odgajatelja i učitelja - ima li razlike?
Ivana Šekulja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2014. - Socio-emocionalna dobrobit i optimizam darovite djece
Jasmina Puž
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - Osobine ličnosti, nada, optimizam i zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece
Jelena Jelić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.9.2013. - Optimizam, zadovoljstvo životom i održivo ponašanje kod odgojitelja predškolske djece
Sanja Unković
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.9.2013. - Je li empatija odgojitelja povezana s njihovom ličnošću?
Kristina Martić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Analiza osobina ličnosti budućih odgajatelja
Irena Puljić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Važnost empatije budućih odgojitelja u radu s predškolskom djecom
Natali Ružić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Uloga odgojitelja u razvijanju predmatematičkih vještina predškolske djece
Kristina Štefanek
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2013. - Televizija i predškolsko dijete: Usporedba roditeljske i dječje percepcije
Ingrid Čavić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.1.2013. - Analiza spolnih i dobnih razlika u socio-emocionalnoj dobrobiti predškolske djece
Adriana Tibljaš
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.11.2012. - Odnos između optimizma djece i optimizma roditelja
Karmen Pavlic
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova dječje dobi kod studenata
Ivana Knapić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Stavovi ravnatelja prema (samo)vrednovanju u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Martina Magaš
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Stavovi odgajatelja prema inkluziji djece s posebnim potrebama
Ana Franko
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Doživljaj zanesenosti na poslu i osobine ličnosti odgajatelja
Andreja Gović
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
1.7.2012. - Što kažu djeca predškolske dobi o sreći, zahvalnosti, nadi, optimizmu, mudrosti i pravednosti? Kvalitativna analiza dječjih definicija
Ana Babić
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - Osnove psihologije učenja i poučavanja
Razlikovni program - program cjeloživotnog obrazovanja odgajatelja
Učiteljski fakultet
nastavnik
Norma sati:

Osobni razvoj

24.2.2017. - 25.2.2017. ACT-program za stjecanje kompetencija ACT-facilitatora - Podrška sigurnom odrastanju djece za implementaciju u relevantne kolegije


Norma sati:
5.10.2015. - 7.10.2015. Intensive Seminar "Process-oriented Approach to Quality in Early Childhood Education Assesment Tools for Research"


Norma sati:
1.6.2015. - Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski jezik kao jezik visokoškolske nastavnike)


Norma sati: 8

Izdavaštvo

1.9.2014. - Razvojna psihopatologija

Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet
1.9.2014. - Pozitivna psihologija

Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet
1.12.2013. - Razvojna psihologija

Financiranje: Nastavni materijal za web, Učiteljski fakultet
- Razvojna psihologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783313
Financiranje: Učiteljski fakultet
- Razvojna psihopatologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783279
Financiranje: Učiteljski fakultet
- Pozitivna psihologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783315
Financiranje: Učiteljski fakultet
- Razvojna psihopatologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783279
Financiranje: Učiteljski fakultet
- Razvojna psihologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783313
Financiranje: Učiteljski fakultet
- Pozitivna psihologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783315
Financiranje: Učiteljski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Žagar, Josipa
Is the Evaluation of Children’s Temperament Independent from Pre-school Teachers’ Personality?
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences XX 84-96 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866962

2. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Peloza, Irena
Exploring personality traits and well-being among pre-school and primary school teachers in Croatia
Current Issues in Personality Psychology 5 1-11 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866968

3. Čepić, Renata, Tatalović Vorkapić, Sanja, Ružić, Sara
Samovrednovanje kvalitete procesa učenja na individualnoj, timskoj i organizacijskoj razini iz perspektive učitelja
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja 65 11-21 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824877

4. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
The relationship of neuroticism, psychoticism and depression with visual evoked potentials
Acta Neuropsychologica 14 241-254 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866838

5. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jelić Puhalo, Jelena
Povezanost osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgojitelja predškolske djece
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 157 205-220 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866854

6. Tatalović Vorkapić, Sanja
Ten Item Personality Inventory: A Validation Study on a Croatian Adult Sample
The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences 4 192-202 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866855

7. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are there any differences in personality traits and life satisfaction between preschool and primary school teachers?
Journal of research in childhood education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866961

8. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 27-38 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866970

9. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Gović, Andreja
Relationship between flow and personality traits among preschool teachers
Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 11 24-40 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866972

10. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Šekulja, Ivana
Are There Any Differences in Personality Traits and Life Satisfaction Between Future Preschool and Primary School Teachers?
Journal of Research in Childhood Education 30 361-373 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867616

11. Skočić Mihić, Sanja ; Filipašić, Maja ; Brašnić, Ljiljana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Značajke potencijalno darovite predškolske djece – studija slučaja
113-132 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=858197

12. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju
Revija za sociologiju 45 69-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

13. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

14. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

15. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between social desirability and visual evoked potentials: Implications for personality measurement
Cogniţie, creier, comportament XIX 99-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767726

16. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play
Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal 5 111-130 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

17. Pavlic, Karmen ; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between the well-being of parents and children
The European Proceedings of Social and behavioural Sciences - EPSBS VI 125-134 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800031

18. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice
International Journal of Educational Psychology 4 280-304 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

19. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana
Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 51 1-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

20. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Knapić, Ivana
Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova iz ranog djetinjstva
Metodički obzori 10 62-76 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800053

21. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
STAVOVI RAVNATELJA PREMA (SAMO)VREDNOVANJU U USTANOVAMA ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 61 27-38 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867598

22. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja
324-335 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766064

23. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)
Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

24. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju
Revija za sociologiju 45 69-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

25. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pregelj-Čargonja, Željka ; Mihić, Ivana
Validacija ljestvice za procjenu privrženosti djece rane dobi u fazi prilagodbe na jaslice
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 51 1-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800046

26. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering Transversal Competences, Personality and Reputation in the Context of the Teachers’ Professional Development
INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES 8 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752279

WOS

27. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between social desirability and visual evoked potentials: Implications for personality measurement
Cogniţie, creier, comportament XIX 99-113 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767726

28. Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Lifelong Learning and Changes in Preschool Teacher Education – Croatian Experiences
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE) Vol.17 ; Sp.Ed.No.2/2015 175-189 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766071

WOS

29. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
How students of preschool education perceive their play competences - An analysis of their involvement in children's play
Center for Educational Policy Studies Journal - C.E.P.S. Journal 5 111-130 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800027

30. Pavlic, Karmen ; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between the well-being of parents and children
The European Proceedings of Social and behavioural Sciences - EPSBS VI 125-134 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800031

31. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring preschool children temperament: Implications for preschool care and education practice
International Journal of Educational Psychology 4 280-304 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800032

32. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Knapić, Ivana
Čega smo se bojali kada smo bili mali? Retrospektivna analiza strahova iz ranog djetinjstva
Metodički obzori 10 62-76 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800053

33. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kreativno učenje kao put do dobrobiti djece: implikacije za pedagogiju i praksu odgajatelja i učitelja
324-335 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766064

34. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija (urednice)
Četvrti Festival diplomskih radova studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800060

35. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials
Studia psychologica 56 323-336 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

36. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana
Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 4 193-200 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

37. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Validacija hrvatske verzije ljestvice socio- emocionalne dobrobiti i otpornosti predškolske djece
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 50 102-117 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

38. Tatalović Vorkapić, Sanja
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta
Suvremena psihologija 17 181-198 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

39. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja
Vrijednosti održivog ponašanja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 74 10-12 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

40. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina
Treba li odgajateljima smisao za humor?
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 75 9-11 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

41. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen
Implementing the pyramid of optimism in kindergartens
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 64 753-769 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

42. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana
Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions
185-192 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

43. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina
The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia
461-468 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

44. Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between concordance of some personality dimensions and visual evoked potentials
Studia psychologica 56 323-336 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747934

WOS

45. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
VALIDACIJA HRVATSKE VERZIJE LJESTVICE SOCIO- EMOCIONALNE DOBROBITI I OTPORNOSTI PREDŠKOLSKE DJECE
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 50 102-117 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747933

46. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana
Psychometric properties of the Croatian version of Pavlov’s Temperament Survey for Preschool Children
International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 4 193-200 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747930

47. Tatalović Vorkapić, Sanja
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? - Prikaz modela identiteta
Suvremena psihologija 17 181-198 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753350

WOS

48. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja
Vrijednosti održivog ponašanja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 74 10-12 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

49. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Srok, Romina
Treba li odgajateljima smisao za humor?
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 75 9-11 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783350

50. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Pavlic, Karmen
Implementing the pyramid of optimism in kindergartens
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 64 753-769 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783360

51. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Kalin, Jana
Characteristics of a good elementary school teacher – analysis of teachers' self-perceptions
185-192 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704385

52. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata ; Mulc, Matina
The comparison of professional self-perceptions between preschool and primary school teachers in Croatia
461-468 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704391

53. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament
Polish Psychological Bulletin 44 92-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

54. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group
Annali dell'Istituto superiore di sanita 49 365-369 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

55. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

56. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali
Measuring empathy in future preschool teachers: Implications for study program modification
International journal of psychology and behavioral sciences 3 188-195 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689595

57. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Puljić, Irena
Importance of students' personality traits for their future work with preschool children
Metodički obzori 8(2) 34-46 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689597

58. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kvaliteta rada predškolskih ustanova: Procjena odgovornosti od strane ravnatelja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 70 25-27 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783339

59. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament
Polish Psychological Bulletin 44 92-101 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603448

60. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different drug abusers' group
Annali dell'Istituto superiore di sanita 49 365-369 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689591

WOS

61. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Ružić, Natali
Measuring empathy in future preschool teachers: Implications for study program modification
International journal of psychology and behavioral sciences 3 188-195 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689595

62. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Puljić, Irena
Importance of students' personality traits for their future work with preschool children
Metodički obzori 8(2) 34-46 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689597

63. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobine ličnosti na zadovoljstvo životom odgojitelja predškolske djece?
Psihologijske teme 22 431-445 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689592

64. Magaš, Martina ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kvaliteta rada predškolskih ustanova: Procjena odgovornosti od strane ravnatelja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 70 25-27 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783339

65. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija
Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers
Early years: An international journal of research and development 2 1-12 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

66. Sanja Tatalović Vorkapić ; Jelena Mustapić
Internal and external factors in professional burnout of substance abuse counsellors in Croatia
ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 48 189-197 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593061

WOS

67. Tatalović Vorkapić, Sanja
The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality
International journal of psychologyd Behavioral Sciences 2 28-37 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593538

68. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Construct validity of Croatian version of the Pavlovian Temperament Survey (PTS)
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 21 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603260

69. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

70. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Milovanović, Sandra
Computer use in pre-school education: The attitudes of the future pre-school teachers in Croatia
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 3 1-13 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689600

71. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Mejovšek, Milko
SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima
Suvremena psihologija 15 141-156 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689604

WOS

72. Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 153 249-266 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593534

73. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jančec, Lucija ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa "Pripovjedači/ce priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida": Što kažu djeca i roditelji?
Klinička psihologija 5 95-116 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783335

74. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija
Do we need Positive Psychology in Croatian kindergartens? The implementation possibilities evaluated by preschool teachers
Early years: An international journal of research and development 2 1-12 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574491

75. Tatalović Vorkapić, Sanja
The Significance of Preschool Teacher’s Personality in Early Childhood Education: Analysis of Eysenck’s and Big Five Dimensions of Personality
International journal of psychologyd Behavioral Sciences 2 28-37 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593538

76. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Milovanović, Sandra
Computer use in pre-school education: The attitudes of the future pre-school teachers in Croatia
Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 3 1-13 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689600

77. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Construct validity of Croatian version of the Pavlovian Temperament Survey (PTS)
Psihološka obzorja : Horizons of psychology 21 29-38 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603260

78. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Vujičić, Lidija
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 130-144 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611418

79. Sanja Tatalović Vorkapić ; Jelena Mustapić
Internal and external factors in professional burnout of substance abuse counsellors in Croatia
ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA 48 189-197 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593061

WOS

80. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vlah, Nataša ; Mejovšek, Milko
SStavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima
Suvremena psihologija 15 141-156 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689604

WOS

81. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jančec, Lucija ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa "Pripovjedači/ce priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida": Što kažu djeca i roditelji?
Klinička psihologija 5 95-116 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783335

82. Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vičić, Ksenija
Evaluacija volonterskog programa Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida – što kažu volonteri?
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 153 249-266 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593534

83. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

84. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

85. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 19-37 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

86. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

87. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

88. Tatalović Vorkapić, Sanja
Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 67-96 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

89. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?
Review of psychology 18 63-70 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

90. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna
Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents
Annali dell'Istituto Superiore di Sanita 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

91. Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata
Napredak 152 61-73 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

92. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540141

WOS

93. Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Vrijednosne orijentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 31-40 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764

94. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
ELECTROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF EMPATHY
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 19-37 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516520

95. Tatalović Vorkapić, Sanja
Electrophysiological differences in Sanguine, Choleric, Phlegmatic and Melancholic
The Romanian Journal for Psychology, Psychotherapy and Neuroscience 1 67-96 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574485

96. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Does the abstract thinking have a significant role in the relationship between extraversion and evoked brain potentials?
Review of psychology 18 63-70 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593530

97. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rončević, Dobrica ; Knez, Rajna
Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents
Annali dell'Istituto Superiore di Sanita 47 316-320 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=527875

WOS

98. Vlah, Nataša ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata
Napredak 152 61-73 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593537

99. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Rudež, Josip
P300 and extraversion in the visual odball paradigm
Studia psychologica 52 3-14 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457974

WOS

100. Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina 22 99-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

101. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Antičević, Vesna ; Dadić Hero, Elizabeta
Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 18 1-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574487

102. Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS
Psychiatria Danubina 22 105-107 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447842

WOS

103. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Rudež, Josip
P300 and extraversion in the visual odball paradigm
Studia psychologica 52 3-14 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=457974

WOS

104. Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina 22 99-101 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447839

WOS

105. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Antičević, Vesna ; Dadić Hero, Elizabeta
Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju 18 1-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574487

106. Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS
Psychiatria Danubina 22 105-107 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447842

WOS

107. Tatalović Vorkapić, Sanja
Biological correlates of P300 and its relationship with extraversion
Collegium antropologicum 33 1215-1222 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516523

WOS

108. Tatalović Vorkapić, Sanja
Biological correlates of P300 and its relationship with extraversion
Collegium antropologicum 33 1215-1222 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516523

WOS

109. Tatalović Vorkapić, Sanja
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije
Društvena istraživanja 17 247-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430976

WOS

110. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

111. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

112. Tatalović Vorkapić, Sanja
Brebner-Cooperov model ekstraverzije
Suvremena psihologija 11 261-271 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574570

113. Rončević, Dobrica ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Procjena rizika od ovisnosti kod adolescenata
Alcoholism 44 116-116 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388209

114. Tatalović Vorkapić, Sanja
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije
Društvena istraživanja 17 247-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430976

WOS

115. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija ; Buško, Vesna
Evoked potentials and abstract thinking
Review of psychology 15 67-76 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400872

116. Tatalović Vorkapić, Sanja
Brebner-Cooperov model ekstraverzije
Suvremena psihologija 11 261-271 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=574570

117. Rončević, Dobrica ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Procjena rizika od ovisnosti kod adolescenata
Alcoholism 44 116-116 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388209

118. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Morosini Turčinović, Sabina
Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku.
387-397 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281745

119. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Morosini Turčinović, Sabina
Faktorska analiza FF-NPQ primijenjenog na hrvatskom uzorku.
387-397 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=281745

120. Lučev, Ivana ; Tadinac Babić, Meri ; Tatalović, Sanja
Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS)
Suvremena psihologija 5 207-226 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=122967

121. Lučev, Ivana ; Tadinac Babić, Meri ; Tatalović, Sanja
Konstrukcija hrvatske verzije Pavlovijanskog upitnika temperamenta (PTS)
Suvremena psihologija 5 207-226 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=122967

Znanstvene knjige

1.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Measuring the Psychological and Electrophysiological Attributes of Human Personality: Emerging Research and Opportunities
IGI-Global - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=867593
2.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664
3.
Tatalović Vorkapić, Sanja
Osobine ličnosti i profesionalne kompetencije hrvatskih i slovenskih učitelja
Čepić, Renata ; Kalin, Jana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881656
4.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Čepić, Renata
Future teachers’ personality, creative learning and academic success – How much their relationship is matter in contemporary educational context?
Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881660
5.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Katić, Vesna
Performance-Based Assessment Evaluated by Croatian Preschool Teachers and Students: Implications for Study Program and Practice Modifications
Drew, Polly IGI-Global - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=802372
6.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Mašić, Marijeta
Myths about creativity: how do student teachers perceive creativity?
Katarina Aškerc, Slavko Cvetek, Viktorija Florjančič, Manja Klemenčič, Barica Marentič Požarnik, Sonja Rutar Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881904
7.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
Redefiniranje obrazovanja odgajatelja: analiza iskustava studiranja prve generacije sveučilišnog diplomskog studija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci
Ivon, Hicela ; Mendeš, Branimir Filozofski fakultet u Splitu - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=796159
8.
Jančec, Lucija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lepičnik Vodopivec, Jurka
Hidden Curriculum Determinants in (Pre)School Institutions: Implicit Cognition in Action
Jin, Zheng IGI Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749628
9.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko
Contemporary Challenges and Preschool Teachers’ Education in Croatia : The Evaluation of the New Study Program of Early/Preschool Care and Education at Faculty of Teacher Education in Rijeka
Ribeiro, Filipa M. ; Politis, Yurgos ; Culum, Bojana IGI Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758604
10.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice
Grušovnik, Tomaž Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766033
11.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Polanec, Elma
The empirical study about internet use and computer games among Croatian children
Harrison, Dew IGI-Global - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800030
12.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata
Preschool teacher identitiy
Breen, Paul IGI Global - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699561
13.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Svetić, Ana
Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada
Hozjan Dejan Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Ludus - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699576
14.
Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development in Higher Education: A Case Study from Croatia
Thomas, Ken D. ; Muga, E. Helen IGI Global - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699728
15.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
Istraživanje odgojno-obrazovne prakse : dominantna strategija profesionalnog razvoja odgajatelja
Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613312

Pozvana predavanja

1. Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Brajdić, Tihana
Implicit definitions of preschool teachers about creativity: Can qualitative research inspire the preschool practice?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881914
2. Tatalović Vorkapić, Sanja
Assessing the child temperament: Contemporary challenges regarding the various raters
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=866853
3. Tatalović Vorkapić, Sanja
How much personality is important in educational context?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800037
4. Tatalović Vorkapić, Sanja
How much personality is important in educational context?
Ljubljana, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800037

Kongresna priopćenja

1.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Jerković, Valentina
Building collaborative relationships in institutions of early and preschool education: Research on principals' perspectives Ostalo 69th World Assembly and International Conference (OMEP 2017), Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska - 24.6.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881919
2.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Srok, Romina
Humor u radu odgajatelja: Analiza samoprocjene smisla za humor i stavova prema važnosti humora u radu s djecom predškolske dobi. predavanje The Future Of Education And Education For The Future - 11th International Balkan Education and Science Congress Poreč, Hrvatska - 14.10.2016.
3.
Martinko Sanja; Tatalović Vorkapić, Sanja
Could students’ attitudes toward learning physics significantly predict their learning outcomes: Implications for innovative methods in teaching physics. predavanje International conference on Excellence, Innovation, Creativity in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka, Hrvatska - 21.5.2016.
4.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja
Univerzalne ljudske vrijednosti budućih učitelja i odgajatelja : kroskulturalna usporedba u modelu održivog ponašanja Predavanje Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje : teorije, politike i prakse Opatija, Hrvatska - 2.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350
5.
Pavlic, Karmen; Tatalović Vorkapić, Sanja
The relationship between parents' and children's well-being. predavanje, poster 3rd icCSBs – The Annual International Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences Kyrenia/Cypurs - 6.8.2015.
6.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Jelić Puhalo Jelena
Analiza osobina ličnosti, nade, optimizma i zadovoljstva životom odgajatelja predškolske djece – novi ili zaboravljeni pristup istraživanju odgojno-obrazovne prakse? predavanje Konferencija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Istraživanje paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja. Opatija, Hrvatska - 15.4.2015.
7.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja
UNIVERZALNE LJUDSKE VRIJEDNOSTI BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA- KROSKULTURALNA USPOREDBA U MODELU ODRŽIVOG PONAŠANJA Predavanje PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350
8.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
9.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster 22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
10.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Measuring a socio-emotional well-being and resilience in preschool children Poster Međunarodni znanstveno-stručni skup Dani psihologije u Zadru (19 ; 2014) Zadar, Hrvatska - 31.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930
11.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
MEASURING A SOCIO-EMOTIONAL WELL-BEING AND RESILIENCE IN PRESCHOOL CHILDREN Poster XIX. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 30.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699930
12.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti. Beograd, Republika Srbija - 11.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689708
13.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Sanja Tatalović Vorkapić
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti : Beograd, Republika Srbija - 11.10.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=736641
14.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament. Poster SiNAPSA Neuroscience Conference 2013 Ljubljana, Slovenia, September 27-29, 2013 Ljubljana, Slovenija - 29.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644389
15.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece? Poster 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 11.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927
16.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Lučev, Ivana
Electrocortical Correlates of Temperament. Poster SiNAPSA Neuroscience Conference 2013 Ljubljana, Slovenia, September 27-29, 2013 Ljubljana, Slovenija - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644389
17.
Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents Predavanje 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska - 29.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079
18.
Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Scale of self-assessment of social behavior of adolescents Predavanje 8th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences Zagreb, Hrvatska - 28.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662079
19.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA Predavanje Teorija i praksa ranog odgoja Zenica, Bosna i Hercegovina - 21.4.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610836
20.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509995
21.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Povezanost osobina ličnosti modela velikih pet i zadovoljstva životom Predavanje 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509995
22.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović Alija
Ekstraverzija, moždani val P300 i apstraktno mišljenje Predavanje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 29.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480282
23.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović Alija
Ekstraverzija, moždani val P300 i apstraktno mišljenje Predavanje XVII. Dani psihologije u Zadru Zadar, Hrvatska - 28.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=480282
24.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti Poster 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876
25.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta Predavanje 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447877
26.
Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova Predavanje 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 14.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878
27.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; MacDonald, El ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473948
28.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473949
29.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster 18th European Congress of Psychiatry Munchen, Njemačka - 2.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=446469
30.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473949
31.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; MacDonald, El ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy Poster ECNP Symposium hosted by EPA "Pain and Psychoaffective disorders : convergence versus specificity" Muenchen, Njemačka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=473948
32.
Tatalović-Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse Poster 18th European Congress of Psychiatry Munchen, Njemačka - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=446469
33.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina
Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti Poster 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447876
34.
Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Dadić-Hero, Elizabeta ; Graovac, Mirjana ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova Predavanje 2.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447878
35.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Medved, Paola ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Graovac, Mirjana
Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta Predavanje 2. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447877
36.
Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije Poster II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 7.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941
37.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Odnos Pavlovljevih dimenzija temperamenta i Eysenckovih dimenzija ličnosti s evociranim potencijalima Predavanje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 25.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393856
38.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Odnos Pavlovljevih dimenzija temperamenta i Eysenckovih dimenzija ličnosti s evociranim potencijalima Predavanje 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 23.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393856
39.
Mirolović Vlah, Nataša ; Lončarić, Darko ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Franc, Renata
Struktura i hijerarhija vrijednosnih orijentacija učenika strukovnih škola primorsko-goranske županije Poster II. hrvatski kongres primijenjene psihologije Opatija, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=419941
40.
Tatalovic Vorkapic, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Constructive validity of Croatian version of Pavlovian Temperament Survey (PTS) Poster 8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 4.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367126
41.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Analiza odnosa evociranih mozgovnih potencijala s neuroticizmom, psihoticizmom i depresivnošću na studentskom uzorku Predavanje XVI. DANI PSIHOLOGIJE Zadar, Hrvatska - 31.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367127
42.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Analiza odnosa evociranih mozgovnih potencijala s neuroticizmom, psihoticizmom i depresivnošću na studentskom uzorku Predavanje XVI. DANI PSIHOLOGIJE Zadar, Hrvatska - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367127
43.
Tatalovic Vorkapic, Sanja ; Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri
Constructive validity of Croatian version of Pavlovian Temperament Survey (PTS) Poster 8th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana, Slovenija - 1.1.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367126
44.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija
Evocirani moždani potencijali i apstraktno mišljenje Predavanje 18. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA Zagreb, Hrvatska - 15.12.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367125
45.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Biological determinants of P300 as mediators of its relationship with extraversion Poster The Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 19.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367122
46.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri
Biological determinants of P300 as mediators of its relationship with extraversion Poster The Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367122
47.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Tadinac, Meri ; Kulenović, Alija
Evocirani moždani potencijali i apstraktno mišljenje Predavanje 18. DANI RAMIRA I ZORANA BUJASA Zagreb, Hrvatska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367125
48.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Provjera nekih psihometrijskih karakteristika hrvatske verzije pavlovijanskog upitnika temperamenta Predavanje XVII Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 17.12.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=241460
49.
Lučev, Ivana ; Tadinac, Meri ; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Provjera nekih psihometrijskih karakteristika hrvatske verzije pavlovijanskog upitnika temperamenta Predavanje XVII Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska - 1.1.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=241460
50.
Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Boneta, Željko
ISTRAŽIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE PRAKSE: DOMINANTNA STRATEGIJA PROFESIONALNOG RAZVOJA ODGAJATELJA Predavanje Teorija i praksa ranog odgoja Zenica, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610836
51.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko
Posreduje li profesionalno sagorijevanje učinke osobina ličnosti na zadovoljstvo životom odgajatelja predškolske djece? Poster 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699927
52.
Boneta, Željko ; Vujičić, Lidija ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Od poluprofesije do profesije? Pokretanje diplomskog studija i status odgajateljske struke u hrvatskom društvu. Predavanje Ka kvalitetnom bazičnom obrazovanju i vaspitanju – standardi i efekti. Beograd, Republika Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689708
53.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Žagar Josipa
73. Tatalović Vorkapić, S. & Žagar, J. (2017). Is the evaluation of children’s temperament independent from pre-school teachers’ personality? In: Z. Bekirogullari, M. Y. Minas & R. X. Thambusamy (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), XX, (pp. 84-96). 5th icCSBs 2017 The Annual International Conference on Cognitive-Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences, Brno, 9-11. January. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.01.02.10 predavanje, poster 5th icCSBs 2017 The Annual International Conference on Cognitive-Social, and Behavioural Sciences, Future Academy Conferences

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije broj potpore: 13.10.2.2.02; suradnica na projektu; MZOŠ, Sveučilište u Rijeci; 27.000,00 kn;

Mentorstvo doktorandima

1. 16.3.2017. -
Sanja Martinko; Doktorat Kompetencije i osobine nastavnika STEM područja u primjeni didaktičkih strategija; Doktorski studij Pedagogija, Filozofski fakultet u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.11.2016. - 1.12.2013.
International Conference on Sustainability, Technology and Education Conference 2013 Kuala Lumpur, Malaysia članica Programskog odbora i recenzent za sažetke i radove
2. - 30.11.2012.
International Conference on Sustainability, Technology and Education 2012 Perth, Australia Članica Programskog odbora i recenzent sažetaka i radova

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Gostujuća urednica Tematskog broja časopisa "Dijete, vrtić, obitelj" pod nazivom "Tko je to odgajatelj?"

2. 1.1.2011. - Članica uredništva časopisa Psychology Research
http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=896#
3. 1.1.2011. - Članica uredništva časopisa International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
http://www.sapub.org/journal/editorialboard.aspx?journalid=1028

Recenzije

1. 2014. Recenzija stručnog rada: "Europski pogled na stručnjake u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju"
2. 2014. Recenzija stručnog rada: "Na putu ka profesionalnoj etici odgajatelja"
3. 2014. Recenzija stručnog rada: "Može li se iz sjemenke tratinčice razviti orhideja?"
4. 2014. Recenzija stručnog rada: "Kako poticati optimizam"
5. 2014. Recenzija stručnog rada: "Uloga odgajatelja u poticanju dječje ekspresivnosti pokreta"
6. 2014. Recenzija stručnog rada: "Karakteristike dobrih odgajatelja"
7. 2014. Recenzija stručnog rada: "Osobna koncepcija profesionalizma"
8. 2014. Recenzija stručnog rada: "Biblioterapija u inkluzivnoj praksi"
9. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Design education for sustainability: Case studies for an inclusive approach to design in a developing India" - časopis World Review of Science, Technology and Sustainable Development
10. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Cue reward salience and alcohol cue-reactivity“ - časopis Personality and Individual Differences
11. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Attachment Styles and Mother’s Well-Being Among Mothers with Young Children in Korea: The Mediating Role of Marital Satisfaction“ - časopis Personality and Individual Differences
12. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Repressive adaptive styles as a pathway to resilience in children? Evidence from the five factor model” - časopis Personality and Individual Differences
13. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Accomplishment, Burnout and Job satisfaction of underpaid Physical Education teachers in Greece" - časopis Journal of Scientific Research and Reports
14. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Thinking through multiprofessionalism: A personal perspective from Croatia" - časopis International Journal of Early years Education
15. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Roles of student affairs personnel in curtailing academic dishonesty in a private faith-based university, Ota, Nigeria" - časopis Advances in Research
16. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Ethics & Aestetics. Sustainability on e-learning platform for collaborative innovation" - časopis World Review of Science, Technology and Sustainable Development
17. 2014. Recenzija znanstvenog rada: "Individual differences in emotion induction in university examinations" - časopis Personality and Individual Differences
18. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Assesment of the Energy of the Human Psyche" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
19. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Exploring the psychometric properties of the “German Questionnaire Measuring Stress and Coping in Children and Adolescents” in a Greek sample" - časopis Progress in Psychology
20. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Social and Emotional Dynamics of College Students with Musical Intelligence and Musical Training: A Multiple Case Study" - časopis Psychology Research
21. 2013. Recenzija poglavlja u knjizi: SUSTAINABILITY AS A SOCIAL ISSUE: LEARNING FROM DIALOGUE IN A SOCIAL STUDIES CLASSROOM, Knjiga: Cases on Pedagogical Innovations for Sustainable Development (by IGI, USA, Eds. Ken D. Thomas & Helen Muga):
22. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Alcoholism: A Social Deadly Disease of The Society" - časopis Progress in Psychology
23. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Causal Relationships among Depression and Quality of Life: A cross lagged analysis" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
24. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "The Implications of HIV and AIDS Awareness on Attitude toward People Living with HIV and AIDS in Tanzania. A Case of Secondary School Students in Morogoro Region" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
25. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "Individual Differences in OCB: The Influence of Organizational Commitment and Individualism/Collectivism" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
26. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Building academic capability in the higher education sector: the case of Vietnam
27. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Design education for sustainability - envisioning a sustainable Guwahati railway station complex of the future
28. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: The use of information and communication technology (ict) tools in education with the aim of supporting language development of preschool children
29. 2013. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2013: Sustainability in fashion education: challenges of zero-wastage through patternmaking
30. 2013. Recenzija znanstvenog rada: EVZI(Incentive) system in education department of Pakistan a case study of district Kohlu in Baluchistan - časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
31. 2013. Recenzija znanstvenog rada: "A Study on the Development Pattern of Education of Female Gender: A Special Type of “Cohort Analysis”- časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
32. 2013. Recenzija knjige: "„Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena“”- autor: doc. dr. sc. Darko Lončarić
33. 2012. Recenzija programa cjeloživotnog učenja: "Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje", Sveučilište u Rijeci
34. 2012. Recenzija programa cjeloživotnog učenja: "razlikovna edukacija za upis na diplomski studij Pedagogije", Sveučilište u Rijeci
35. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Perceived Organizational Stressors and Interpersonal Relationships as Predictors of Job Satisfaction and Well-Being among Hospital Nurses" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
36. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Analyzing Treatment Effectiveness in Deaf Clients" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
37. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Positive Information vs. Negative Information: Whether Humans Can Learn from Mistakes" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
38. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Psychosocial Correlates of HIV-related Sexual Risk Factors among Male Clients in Southern India" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
39. 2012. Recenzija znanstvenog rada: "Evaluating Nursing Students' Anxiety and Depression during Initial Clinical Experience" - časopis International Journal of Psychology and Behavioral Sciences
40. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012: GOOD MORNING! Outdoor Workshops: Invigorating a sense for sustainability as an embodied process
41. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012Fitting Technology To The Mathematics Pedagogy: Its Effect On Students’ Academic Achievement
42. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:Differentiated Instruction As An Alternative Means In Teaching Mathematics
43. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:Technology Based Probability and Statistics Coursework
44. 2012. Recenzija znanstvenog rada: IADIS 2012:The Gendered Challenges of Transition from Education to Work
45. 2012. Recenzija knjige: “Introduction to psychology“ - SAP, ed. B.D. Kasomo
46. 2012. Recenzija knjige: "Development Communication; use of indigenous knowledge of Sri Lanka for development" - SAP, ed. M.P.K. Jinadasa
47. 2011. Recenzija knjige: “Occupational Health Psychology: From burnout to well-being“ - SAP, eds. S. P. Goncalves & J.G. Neves
48. 2010. Recenzija znanstvenog rada: "Do Interests in People Undermine Interest in Things?" - časopis Personality and Individual Differences

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.11.2013. -
Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena (projekt se realizira u okviru programskih ugovora P-13-6) – voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić
Sveučilište u Rijeci  
suradnica na projektu

Javno djelovanje

Medijski nastupi

1. 24.1.2016. - Dobitnica nagrade Zaklade SuRi Sanja Tatalović Vorkapić - PSIHOLOGIJA
Radio Rijeka - Emisija: Akademskih kvarat ure
Rijeka
2. 19.3.2015. - Detalji
Televizija: HRT 1 - Društvena mreža: Prometej
Rijeka-Zagreb
3. 2.12.2013. - Detalji
Radio Korzo; gostovanje u radio-emisiji “Život je lijep”
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2012. - 30.9.2013. - Prodekanica za razvoj studijskih programa i osiguravanje kvalitete
Učiteljski fakultet/Uprava

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - član
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za kreditiranje studenata Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2011. - 1.1.2013. - član
Sveučilište u Rijeci/Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2011. - 1.1.2013. - član
Učiteljski fakultet/Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci
4. 1.1.2011. - - član
Učiteljski fakultet u Rijeci - Odbor za kvalitetu Učiteljskog fakulteta
5. 1.1.2010. - 1.1.2012. - Erasmus koordinator
učiteljski fakultet/Erasmus koordinator
6. - 1.4.2013. - član prosudbenog tima
Sveučilište u Rijeci/Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2011. - - član
Hrvatsko Društvo za neuroznanost
2. 1.1.2010. - - član
Državna uprava za zaštitu i spašavanje/Hrvatski Crveni Križ/HPD - Tim za psihološku pomoć
3. 1.1.2008. - - član - predstavnik Sveučilišta u Rijeci
Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Primorsko-goranske županije
4. 1.1.2003. - - član
Hrvatska psihološka komora
5. 1.1.2002. - - član
Hrvatsko psihološko društvo