doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica

Filozofski fakultet Odsjek za psihologiju

prostorija : 357
e-pošta : bkalebic@ffri.hr
telefon : 265772

ORCHID ID
Researcher ID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 199 (145) 6 (6) 6 (5)

Obrazovanje

1.1.2014. - docent
1.1.2010. - znanstveni suradnik
1.1.2009. - doktorica znanosti, polje psihologija Psihologija Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.1.2004. - magistrica znanosti, polje psihologija Psihologija Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.1.2000. - diplomirani psiholog, profesor Psihologija Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
- Viši znanstveni suradnik

Radno iskustvo

1.1.2014. - docent Socijalna kognicija i Socijalna interakcija (obavezni kolegiji) - vježbe i seminari Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj (obavezni kolegiji) - predavanja vježbe i seminari Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija (izborni kolegij) - predavanja Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja - izborni kolegij na Doktorskom studiju iz psihologije Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2014. znanstveni novak, viši asistent Vježbe i seminari na kolegiju Socijalna percepcija i kognicija te Socijalna interakcija. Predavanja, vježbe i seminari na kolegiju Socijalni stavovi i Grupe i socijalni utjecaj. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju

Nagrade i priznanja

Zahvalnica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci za uloženi trud u redovitost izlaženja časopisa s tri broja godišnje kao i kontinuitet u objavljivanju tematskog broja časopisa koji je 2015. godine dostigao svoje deseto izdanje. Radi se o časopisu Psihologijske teme kojeg izdaje Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Članstva

1.1.2013. - Hrvatsko psihološko društvo
- Hrvatska psihološka komora
- Society for Personality and Social Psychology

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Čimbenici rizičnih zdravstvenih ponašanja
Doktorski studij iz psihologije
Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Predavač
Norma sati:
1.1.2014. - Socijalni stereotipi, predrasude i diskriminacija
C-segment
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Socijalni stavovi
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 97,5
1.1.2009. - Grupe i socijalni utjecaj
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 97,5
1.1.2005. - Socijalna percepcija i kognicija
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5
1.1.2005. - Socijalna interakcija
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 37,5

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - Efekt oblikovanja u kontekstu migrantske krize
Mario Jovković
Psihologija
Filozofski fakultet
1.1.2017. - Odnos između stigmatizacije bazirane na prekomjernoj tjelesnoj težini, crta ličnosti, socijalne podrške i zdravlja kod adolescenata
Anita Maglov
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - Prediktori psihičkog zdravlja i tjelesnih simptoma homoseksualnih osoba
Jasna Matošević
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2017. - STAVOVI OSNOVNOŠKOLSKE DJECE PREMA OSOBAMA S INVALIDITETOM
Petra Plantak
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Stavovi prema Romima kod osnovnoškolske djece
Melita Horvat
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Efekt neposredne blizine u kontekstu pretilosti kod djece
Ana Čulić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2016. - Povezanost majčinih stavova prema pretilima i slike tijela sa stavovima njihove djece
Tanita Perčić
Psihologija
Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
1.1.2015. - Odnos između stresa, internalizacije rodnih uloga i dobrobiti kod žena
Tamara Eskić
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Uloga individualnih i kontekstualnih faktora u objašnjenju tendencije davanja socijalno poželjnih odgovora kod policijskih službenika
Matej Rukavina
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2015. - Efekti osobina ličnosti, roditeljskog stresa i percipirane socijalne podrške na depresivnost i tjelesno zdravlje samohranih majki
Rene Mijatović
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualcima
Anja Vuković
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Efekti osobina ličnosti i odnosa s vršnjacima na učestalost konzumacije alkohola kod adolescenata
Aleksandra Protulipac
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Efekt osobina ličnosti, stresa kod manjinskih grupa i strategija suočavanja na subjektivnu dobrobit kod homoseksualnih osoba
Ana Bilčić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Obiteljski odnosi i religioznost kao prediktori učestalosti konzumacije alkohola adolescenata
Neda Luetić
Psihologija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- OSOBINE LIČNOSTI I SOCIJALNA FACILITACIJA I INHIBICIJA
Hana Mehonjić
Psihologija
FFRI

Gostujući nastavnik

1.1.2009. - 31.12.2009. Preventivni programi u promociji zdravlja
Specijalistički studij
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - 31.12.2009. Stres, suočavanje i zdravlje
Specijalistički studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Socijalna psihologija
Menagement u zdravstvu
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 15

Osobni razvoj

1.1.2016. - 31.12.2016. Kako pisati znanstveni rad na engleskom jeziku


Norma sati: 1
1.1.2015. - 31.12.2015. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS
13.6.2014. - 15.6.2014. European Association of Science Editors


Norma sati:
11.7.2013. - 12.7.2013. Radionica za urednike znanstvenih časopisa


Norma sati:
1.1.2011. - 31.12.2011. E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:
- Mentoriranje doktorskih studenata (radionica)


Norma sati:
- Edukacija o implementaciji programa društveno korisnog učenja


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara
Components of the Prototype/willingness model as concurrent and prospective predictor of adolescents` alcohol consumption
Journal of Child and Adolescent Substance Abuse 25 159-168 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820804

WOS

2. Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić, T.
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata
Društvena istraživanja 24 197-217 - 2015.

WOS

3. Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Kalebić Maglica, Barbara ; Martinac Dorčić, Tamara ; Miletić, Irena ; Pahljina-Reinić, Rosanda ; Rončević Zubković, Barbara ; Smojver-Ažić, Sanja ; Sušanj, Zoran ; Takšić, Vladimir
Information and communication technologies (ICT) in education: A case study of two elementary schools
4949-4957 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770701

4. Hudek-Knežević, Jasna ; Kalebić Maglica, Barbara ; Krapić, Nada
Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.
Croatian medical journal 52 538-549 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523848

WOS

5. Kalebić Maglica, Barbara
Odnos između elemenata modela prototipova/spremnosti na rizična ponašanja i učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata
Psihologijske teme 20 337-358 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537245

6. Kalebić Maglica, Barbara
Učinci manipulacije sličnošću/različitošču s ciljnom osobom na konzumaciju cigareta u adolescenata
Socijalna psihijatrija 39 139-147 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=537249

7. Kalebić Maglica, Barbara
Predicting adolescents’ health risk behaviors
Review of psychology 18 101-108 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450131

8. Kalebić Maglica, Barbara
Teorijski pristupi u ispitivanju rizičnih zdravstvenih ponašanja
Psihologijske teme 19 71-102 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450109

9. Hudek-Knežević, Jasna ; Krapić, Nada ; Kalebić Maglica, Barbara
Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje
Društvena istraživanja 18 129-151 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=394464

WOS

10. Martinac Dorčić, Tamara ; Kalebić Maglica, Barbara
Povezanost osobina ličnosti s bračnom kvalitetom i izraženošću psihičkih simptoma kod bračnih partnera
Psihologijske teme 18 75-97 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412626

11. Kalebić Maglica, Barbara
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti, kognitivnih procjena i strategija suočavanja sa stresom s raspoloženjem adolescenata
Društvena istraživanja 16 917-941 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=270946

WOS

12. Kalebić Maglica, Barbara
Uloga izražavanja emocija i suočavanja sa stresom vezanim uz školu u percepciji raspoloženja i tjelesnih simptoma adolescenata
Psihologijske teme 16 1-27 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=336580

13. Kalebić Maglica, Barbara
Spolne i dobne razlike adolescenata u suočavanju sa stresom vezanim uz školu
Psihologijske teme 15 7-24 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268277

14. Hudek-Knežević, Jasna ; Kardum, Igor ; Kalebić Maglica, Barbara
The sources of stress and coping styles as mediators and moderators of the relationship between personality traits and physical symptoms
Review of Psychology 12 91-101 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=217188

15. Kardum, Igor ; Hudek-Knežević, Jasna ; Kalebić, Barbara
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 13 989-1010 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823063

WOS

16. Kalebić, Barbara ; Marić, Jasminka ; Knežević, Ivica
Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije i ekspresivnosti te tjelesnih simptoma
Psihologijske teme 10 35-50 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=99870

17. Kalebić, Barbara ; Krapić, Nada ; Lončarić, Darko
Suočavanje sa stresom kod djece i adolescenata
Psihologijske teme 10 3-33 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92009

18. Kalebić Maglica, B. i Horvat, M.
Stavovi osnovnoškolske djece prema Romima.
Revija za socijalnu politiku

19. Kalebić Maglica, B.
Postoji li efekt osobina ličnosti na uradak ovisno o nazočnosti publike?
Društvena istraživanja

20. Kalebić Maglica, B., Kardum, I. i Čulić, A.
The „Mere Proximity Effect” in the Context of Anti-Fat Prejudices among Children.
International Journal of Psychology

WOS

21. Kalebić Maglica, B. i Vuković, A.
Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata
Društvena istraživanja 25 393-411

WOS

22. Rončević Zubković, B., Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Smojver-Ažić, S. i Pahljina-Reinić, R
Attitudes of students and parents towards ICT with regard to the experience of using the iPad in classroom.
Suvremena psihologija 19 37-47

A2

23. Kalebić Maglica, B., Švegar, D. i Jovković, M.
Odnos osobina ličnosti, efekta okvira i stavova prema migrantima.
Društvena istraživanja 27 495-517

WOS

Kongresna priopćenja

1.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I. i Krapić, N.
Personality and contacts with the obese as predictors of attitudes and beliefs about obese persons Poster 18 th European Conference in Personality Timisoara, Rumunjska - 1.7.2016.
2.
Horvat, M. i Kalebić Maglica, B.
Stavovi osnovnoškolske djece prema Romima Izlaganje XX. Dani psihologije u Zadru Zadar - 1.5.2016.
3.
Kalebić Maglica, B., Kardum, I. i Čulić, A.
The „Mere Proximity Effect” in the Context of Anti-Fat Prejudices among Children Poster 12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) Rijeka - 1.1.2016.
4.
Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.
Stavovi studenata prema osobama prekomjerne tjelesne težine. Izlaganje 23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik - 1.11.2015.
5.
Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara Kalebić Maglica, Tamara Martinac Dorčić, Irena Miletić, Rosanda Pahljina-Reinić, Barbara Rončević Zubković, Sanja Smojver-Ažić, Zoran Sušanj, Vladimir Takšić
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN EDUCATION: A CASE STUDY OF TWO ELEMENTARY SCHOOLS poster 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Barcelona, Španjolska - 1.1.2015.
6.
Kolić-Vehovec, S., Kalebić Maglica, B., Martinac Dorčić, T., Miletić, I., Pahljina-Reinić, R., Rončevic Zubković, B., Smojver-Ažić, A., Sušanj, Z. i Takšić, V.
Preliminarni rezultati istraživanja učinaka pilot projekta e-Škole: Stavovi učenika i nastavnika u 20 škola Izlaganje 17. CARNetova korisnička konferencija (CUC2015) "Nove-Škole" Dubrovnik - 1.1.2015.
7.
Kalebić Maglica, B.
Sudjelovanje na okruglom stolu pod nazivom „Psihologija u hrvatskim časopisima“ Okrugli stol 22. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb - 1.1.2015.
8.
Kalebić Maglica, B. i Vuković, A.
Odnos osobina ličnosti i stavova prema homoseksualnim osobama kod studenata Usmeno izlaganje 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rovinj - 1.1.2014.
9.
Hudek-Knezevic, J, Kardum, I., Kalebic Maglica, B. i Krapic, N.
Five-factor personality traits as predictors of the onset and the frequency of smoking in primary and secondary school children poster Youth mental health: From continuity of psychopathology to continuity of care Venecija, Italija - 1.1.2014.
10.
Kalebić Maglica, B. i Martinac Dorčić. T.
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao prediktori učestalosti konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata Usmeno izlaganje 21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb - 1.1.2013.
11.
Kalebić Maglica, B.
The relationship between personality traits, elements of prototype/willingness model and actual risky behaviors among adolescents Poster 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society Pisa - 1.1.2009.
12.
Hudek-Knežević, J., Kalebić Maglica, B. i Krapić, N.
Personality traits, stress and attitudes toward work and organization as prospective predictors of professional burnout Usmeno izlaganje 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society, Pisa - 1.1.2009.
13.
Hudek-Knežević, J., Krapić, N. i Kalebić Maglica B.
Job involvement as a moderator between organizational stress and subjective health outcomes in hospital nurses Usmeno izlaganje 4th European Conference on Postive Psychology Opatija - 1.1.2008.
14.
Kalebić Maglica, B.
The relationship between smoker prototypes, willingness and intention to smoke and smoking status among adolescents Poster 15. Generalna skupština EAESP-a Opatija - 1.1.2008.
15.
Kalebić Maglica, B., Hudek-Knežević, J., Kardum, I.
Petofaktorski model ličnosti, stres, suočavanje i tjelesni simptomi u ranoj adolescenciji Usmeno izlaganje XIV. Dani psihologije, Zadar. Zadar - 1.1.2004.
16.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Juretić, J., Kalebić, B.
Odnos između emocionalne kontrole, stresnih događaja i tjelesnih simptoma u ranoj adolescenciji Usmeno izlaganje 11. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Petrčane - 1.1.2003.
17.
Kalebić, B., Marić, J., Knežević, I.
Odnos optimizma, percepcije intenziteta stresa, emocionalne inhibicije, ekspresivnosti i tjelesnih simptoma Usmeno izlaganje XIII. Dani psihologije, Zadar Zadar - 1.1.2002.
18.
Kalebić Maglica, B. i Juretić, J.
Efekt osobina ličnosti, stresa kod manjinskih grupa i strategija suočavanja na subjektivnu dobrobit kod homoseksualnih osoba Usmeno 24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija
19.
Kalebić Maglica, B. i Miletić, I.
Personality Traits Similarity in Married Couples and Prejudice towards Homosexuals and Obese Persons Usmeno 11th Annual International Conference on Psychology Atena, Grčka
20.
Kalebić Maglica, B.
Odnos između osobina ličnosti bračnih partnera i njihovih stavova prema osobama homoseksualne spolne orijentacije te osobama prekomjerne tjelesne težine. Usmeno XXI. Dani psihologije u Zadru Zadar
21.
Kalebić Maglica, B., Švegar, D. i Jovković, M
Efekt oblikovanja u kontekstu migrantske krize. usmeno 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zadar
22.
Kardum, I., Hudek-Knežević, J., Krapić, N. i Kalebic Maglica, B
Five-factor personality traits as predictors of smoking in early adolescence – implications for health education. usmeno The International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning Budimpešta, Mađarska
23.
Maglov, A. i Kalebić Maglica, B.
Odnos između stigmatizacije bazirane na prekomjernoj tjelesnoj težini, osobina ličnosti, socijalne podrške i zdravlja kod adolescenata usmeno 25. Godišnje konferencija hrvatskih psihologa, Zadar. Zadar

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
„Osobine ličnosti, emocionalni i socijalni procesi kao odrednice zdravlja“, (009-0092660-2658); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2007.
"Efekti emocionalnog funkcioniranja na zdravlje" (009027); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2015. -
Iva Takšić; Doktorat ; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije; ;

Znanstveni skupovi

1. 9.11.2016. - 12.11.2016.
24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Rijeka Član programskog odbora
2. 29.9.2016. - 1.10.2016.
12th Alps-Adria Psychology Conference (AAPC16) Rijeka Član programskog odbora
3. 6.11.2013. - 9.11.2013.
21. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zagreb Član programskog odbora
4. -
25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Zadar Član programskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - Glavna urednica časopisa Psihologijske teme

2. 1.1.2011. - 31.12.2014. Izvršna urednica u časopisu Psihologijske teme

Recenzije

1. 2017. Recenzentica rada za časopis Društvenih i humanističkih studija koji izdaje Filozofski fakultet u Tuzli
2. 2016. Recenzentica u časopisu Pomorstvo
3. 2016. Recenzentica radova za "Book of Selected Proceedings of the 20th Psychology Days in Zadar"
4. Recenzentica u časopisu Migracije i etničke teme
5. Recenzentica Zbirke psihologijskih skala i upitnika, Svezak 9.
6. Recenzentica u časopisu Psihologijske teme

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
"Psihologijski aspekti korištenja informacijsko - komunikacijskih tehnologija (IKT) u osnovnom obrazovanju"
CARNET  
Suradnik na projektu
2.
-
Evaluacija projekta "Učenik građanin" koji se provodi u okviru izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje
Grad Rijeka  
Voditeljica

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.2.2016. - Zašto dobri ljudi postaju zli?
Rijeka psihologije
Rijeka
2. 1.2.2015. - Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?
Rijeka psihologije
Rijeka
3. 20.2.2014. - Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?
Rijeka psihologije
Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2017. - Neboderi-grad među oblacima
Okrugli stol u Društvu arhitekata Rijeka
Rijeka
2. 1.1.2011. - Detalji
Tribina u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci
Rijeka
3. 1.1.2011. - Detalji
Promocija priručnika
Pazin

Intervjui

1. 1.1.2009. - Osobine ljudi koje posjeduju oružje
Televizija
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2013. - Stereotipi i predrasude
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 1.1.2012. - Simke - kako je nestao dobri duh Rijeke
Dokumentarni film
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost
FFRI