dr. sc. Pavle Jakovac

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

e-pošta : pavle.jakovac@efri.hr
mobitel : 091/8939523
prostorija : Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, Kabinet 52/II

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 47 4 1

Obrazovanje

20.2.2009. - 15.9.2014. Doktor znanosti (dr.sc.) Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2003. - 1.4.2008. Magistar ekonomije (mag.oec.) Međunarodna razmjena Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.10.2016. - Docent Docent na kolegijima Razvoj ekonomske teorije (preddiplomski studij), Suvremene ekonomske teorije (diplomski studij), Globalna ekonomija (diplomski studij), Međunarodne financije u globalnoj ekonomiji (diplomski studij), Međunarodne financije (preddiplomski studij), International Finance in Global Economy (diplomski studij na engleskom jeziku), Poslovanje na unutarnjem energetskom tržištu EU (PSS Poslovanje s EU), Međunarodne financije: teorija i politika (doktorski studij). Znanstveni, nastavni i stručni rad (seminari, vježbe, studentske konzultacije) Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
1.10.2014. - 30.9.2016. Poslijedoktorand Poslijedoktorand/viši asistent na kolegijima Makroekonomija 1, Makroekonomija 2, Macroeconomics 1, Macroeconomics 2 te Napredna makroekonomija. Znanstveni, nastavni i stručni rad (seminari, vježbe, studentske konzultacije). Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
12.4.2013. - 30.9.2014. Vanjski suradnik/asistent Vanjski suradnik/asistent na kolegiju Makroekonomija 2. Sveučilište Sjever (ex-Medijsko Sveučilište), Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica; Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Hrvatska
1.10.2008. - 30.9.2014. Asistent Asistent na kolegijima Makroekonomija 1, Makroekonomija 2, Macroeconomics 1, Macroeconomics 2, Napredna makroekonomija. Asistent na kolegijima Ekonomika i politika međunarodne razmjene (do ak. god. 2009./2010.) te Razvoj ekonomske teorije, i Suvremene ekonomske teorije (do ak. god. 2012./2013.) kao i Međunarodne financije (do ak. god. 2013./2014.). Znanstveni, nastavni i stručni rad (seminari, vježbe, studentske konzultacije). Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka

Članstva

24.3.2017. - Član Stručnog povjerenstva imenovanog od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u postupku inicijalne akreditacije diplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija i globalizacija“ iniciranog od strane međunarodnog sveučilišta Libertas
13.3.2017. - Član istraživačkog centra Experts of Academic Excellence – EAE Research Centre
9.3.2017. - Član znanstvenog udruženja Association of Social Sciences and Humanities – ANISSH
17.11.2016. - Član uredničkog odbora časopisa Economics World (ISSN 2328-7144), USA
3.10.2016. - Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3.10.2016. - Član Katedre za financije i bankarstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
20.7.2015. - Član odbora za međunarodnu akreditaciju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2.2.2015. - Član znanstvenog udruženja Eurasia Business and Economics Society – EBES
1.10.2013. - 3.10.2016. Član Povjerenstva ua EU projekte Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - 3.10.2016. Član Povjerenstva za EU projekte Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
5.10.2010. - 4.10.2016. Tajnik Katedre za teorijsku ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.11.2008. - Član Katedre za teorijsku ekonomiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Član organizacijskog odbora 9., 10. i 11. međunarodne Ljetne škole ''Međunarodno okruženje i europske integracije''.
- Član ALUMNI EFRI

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Razvoj ekonomske teorije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2016. - Suvremene ekonomske teorije
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2016. - Međunarodne financije u globalnoj ekonomiji
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2016. - International Finance in Global Economy
diplomski studij (smjer na engleskom jeziku)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2016. - Međunarodne financije
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2016. - Međunarodne financije: teorija i politika
doktorski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.2016. - Globalna ekonomija
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2016. - Poslovanje na unutarnjem energetskom tržištu EU
PSS Poslovanje s EU
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2012. - 30.9.2016. Macroeconomics 1

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2012. - 30.9.2016. Macroeconomics 2

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - 30.9.2014. Međunarodne financije u globalnoj ekonomiji

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.9.2013. Suvremene ekonomske teorje

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2016. Napredna Makroekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2016. Makroekonomija 1

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2016. Makroekonomija 2

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2013. Razvoj ekonomske teorije

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2010. Ekonomika i politike međunarodne razmjene

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- 19.7.2018. Načelo stanovništva u klasičnoj ekonomiji - Thomas Malthus
Zlatko Kožul
Sveučilišni preddiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 7.6.2018. Bečka škola: Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser
Nataša Miočinović
Sveučilišni preddiplomski studij ekonomije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 11.9.2017. Razvoj hrvatske ekonomske misli 1298.-1525.
Tina Bregović
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 11.9.2017. Washingtonski konsenzus i njegovi rezultati u svijetu
Kristijan Lončarić
diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 8.9.2017. Razvoj ekonomske teorije u doba marginalizma
Bruna Čabrijan
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 7.9.2017. Utjecaj Marxove misli
Ana Torić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 7.9.2017. Teorijski doprinos marginalističke škole
Ana Malekinušić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 11.7.2017. Od merkantilizma do liberalizma
Elena Peruško
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 11.7.2017. Budućnost ekonomske teorije
Monika Poldrugovac
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 3.7.2017. John Maynard Keynes: njegova opća teorija i razvitak makroekonomije
Manuela Miletić
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.10.2014. - 30.9.2016. Makroekonomija 1
Modul - osnovni program
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2014. - 30.9.2016. Makroekonomija 2
Modul - osnovni program
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2013. - 30.9.2016. Makroekonomija 1
Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja i kompetencija za upis na diplomski studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2013. - 30.9.2016. Napredna Makroekonomija
Razlikovni program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Gostujući nastavnik

12.4.2013. - 30.9.2014. Makroekonomija 2

Sveučilište Sjever (ex-Medijsko Sveučilište), Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica; Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Hrvatska
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

19.1.2018. - 9.3.2018. Online radionica (STATA NetCourse 461) iz ekonometrije na temu ''Univariate Time Series with Stata''


Norma sati:
7.3.2016. - 12.3.2016. Radionica iz ekonometrije na temu ''Panel Data Econometrics''


Norma sati:
1.12.2015. - Tečaj ''Priprema virtualnog predavanja – webinara''


Norma sati:
1.10.2013. - 20.12.2013. Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja visokoškolskih nastavnika (s koeficijentom opterećenja polaznika od 60 ECTS bodova)


Norma sati:
30.9.2011. - 1.10.2011. Radionica iz napredne statistike na temu “Statistical analysis of Financial Data“


Norma sati:
7.2.2011. - 11.2.2011. U okviru CESEENET mreže odslušan i položen kolegij “Applied Time Series Analysis“ s ocjenom izvrstan


Norma sati:
1.6.2010. - 1.7.2010. Tečaj na temu “Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju disertacije u području društvenih znanosti“


Norma sati:
1.5.2009. - 1.10.2009. Statistika – program obrazovanja UniStat: Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika


Norma sati:
1.1.2008. - Engleski jezik – položen ispit znanja (prema jedinstvenim pravilima Vijeća Europe) na razini B2 s ocjenom izvrstan


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Jakovac, Pavle
Another Look at the Electricity Consumption- Growth Nexus in Croatia: Has the Consensus Finally Been Reached?
266-279 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=924782

2. Jakovac, Pavle
Causality between Energy Consumption and Economic Growth: Literature Review
280-289 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=924788

3. Buterin, Vesna ; Olgić Draženović, Bojana ; Jakovac, Pavle
Institucije kao determinanta ekonomskog rasta - primjer Hrvatske i odabranih članica EU-a
Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka VI 217-234 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937476

4. Jakovac, Pavle
Overview of Electricity Consumption-Economic Growth Causality Literature: Where Has the Empirical Research Led Us so Far?
565-574 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=861724

5. Jakovac, Pavle ; Buterin, Vesna ; Živolić, Joelle
Položaj multinacionalnih korporacija u međunarodnom kretanju kapitala: analiza i perspektiva
726-745 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=874691

6. Gabrić, Manuela ; Jakovac, Pavle
Globalizacijski procesi i buduća faza razvoja kapitalizma
Tranzicija - Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije 18 28-45 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=906145

7. Jakovac, Pavle ; Vlahinić Lenz, Nela
Uloga energije s aspekta ekonomske teorije
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 66 527-557 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=793380

8. Cvečić, Igor ; Čapek, Dalibor ; Jakovac, Pavle
Determinante i instrumenti razvoja konkurentnosti energetskog sektora EU: izazovi i perspektive
Tranzicija - Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije 17 103-122 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817592

9. Jakovac, Pavle
Croatian Electricity Sector and Impacts of Southeast European (SEE) Regional Electricity Market (REM)
1126-1136 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752999

10. Vlahinić Lenz, Nela ; Rosanda, Andrea ; Jakovac, Pavle
Electricity sector in Southeast Europe: challenges of european integration
666-674 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=782414

11. Vlahinić, Nela ; Jakovac, Pavle
Revisiting the Energy Consumption-Growth Nexus for Croatia: New Evidence from a Multivariate Framework Analysis
Contemporary Economics 8 435-452 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747724

12. Stojanov, Dragoljub ; Jakovac, Pavle
Ekonomska teorija na raskrižju ili Put u megakapitalizam
Ekonomija 19 311-333 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=628935

13. Stojanov, Dragoljub ; Jakovac, Pavle
Ekonomska znanost u zamci globalizacije
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb 64 447-473 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=648898

14. Jakovac, Pavle
Empirical analysis on economic growth and energy consumption relationship in Croatia
Ekonomska istraživanja 26 21-42 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=685016

WOS

15. Stojanov, Dragoljub ; Jakovac, Pavle
Quo Vadis Economics? The End of the Epoch of Neoclassical Economic Paradigm?
Economics and Finance Review 2 22-30 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=593872

16. Jakovac, Pavle
Znanje kao ekonomski resurs: osvrt na ulogu i značaj znanja te intelektualnog kapitala u Novoj ekonomiji
Tranzicija - Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije 14 88-106 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597810

17. Stojanov, Dragoljub ; Jakovac, Pavle
Economic Science Lost in the Dialectic of Globalization
International Journal of Advances in Management and Economics 1 153-166 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607031

18. Jakovac, Pavle
Current progress in creating EU internal electricity market - where is EU now?
237-251 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540055

19. Vlahinić-Dizdarević, Nela ; Jakovac, Pavle
Regulatorna kvaliteta i reforme u elektroenergetskom sektoru tranzicijskih zemalja
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja 58 1-3 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=494108

20. Jakovac, Pavle
Važnost električne energije i osvrt na reformu elektroenergetskog sektora u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku XIX 251-275 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498907

21. Biljan-August, Maja ; Jakovac, Pavle
The importance of ICT in Croatia – overview on IT literacy
297-302 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395005

Znanstvene knjige

1.
Jakovac, Pavle ; Lončarić, Kristijan
"Azijski put" - alternativa Washingtonskom konsenzusu?
Koški, Dražen ; Karačić, Domagoj ; Sajter, Domagoj Ekonomski fakultet u Osijeku - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940161
2.
Jakovac, Pavle ; Majstrović, Goran
Causality between electricity consumption and economic growth in Croatia: a bootstrap approach
Kandžija, Vinko ; Panagoret, Ioana Asocijacija za studije Europske zajednice u Bosni i Hercegovini (ESCA) - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=877331
3.
Jakovac, Pavle ; Deković, Eni ; Udovičić, Matea
The Concept of Global Currency and Global Government
Tavidze, Albert Nova Science Publishers, Inc. - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904018
4.
Jakovac, Pavle ; Vlahinić Lenz, Nela
Energija i ekonomija u Republici Hrvatskoj: makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=839101
5.
Jakovac, Pavle ; Vlahinić Lenz, Nela ; Žiković, Saša
Macroeconomic Impacts of Electricity Generation on Croatian Real GDP: Causality Analysis
Huseyin Bilgin, Mehmet ; Danis, Hakan Springer International Publishing - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=808242
6.
Stojanov, Dragoljub ; Jakovac, Pavle
Dialectics of globalization and the future of capitalism
Gonzalez, Bernadette Nova Science Publishers, Inc. - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=838706
7.
Jakovac, Pavle
Current progress in creating EU internal electricity market :- where is EU now?
Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej University of Travnik - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=579899
8.
Vlahinić-Dizdarević, Nela ; Jakovac, Pavle
The Impact of Requlatory Quality on Electricity Sector Reforms: The Case of Transition Countries
Nada Bodiroga-Vukobrat/Gerald G. Sander/Sanja Baric Verlag Dr. Kovac - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=530129

Pozvana predavanja

1. Jakovac Pavle
Makroekonomski učinci proizvodnje i potrošnje električne energije na ekonomski rast hrvatskog gospodarstva
Ekonomska politika Hrvatske u 2015. godini, 22. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista (od 12. do 14. studenog 2014. godine), Opatija, Grand hotel Adriatic http://www.hde.hr/ostalo/program_2014.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Jakovac, Pavle ; Vlahinić, Nela ; Žiković, Saša
Macroeconomic Impacts of Electricity Generation on Croatian Real GDP: Causality Analysis Predavanje 15th EBES Conference - Lisbon Lisabon, Portugal - 10.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=749244
2.
Biljan-August, Maja; Jakovac, Pavle
The importance of ICT in Croatia; overview on IT literacy predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad, znanstveni 32nd International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO 2009 Opatija - 1.1.2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 31.12.2016.
Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rast (13.02.1.3.05); Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. -
Economic and social effects of energy sector reforms on sustainable economic growth / Ekonomski i socijalni učinci reformi u energetskom sektori na održivi ekonomski rast (IP-2013-11-2203); Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora (081-0361557-1455) ; Suradnik ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Recenzije

1. 2018. Assessing the possibility of global economic crisis
2. 2018. Renewable energy sources in the new EU member states against the background of theur economic growth
3. 2018. HOUSEHOLDS’ DEMAND FOR DOMESTIC ENERGY USAGE IN ESE-ODO LOCAL GOVERNMENT AREA OF ONDO STATE, NIGERIA
4. 2018. Measurements and factors that influence the carbon capability of urban residents in China
5. 2017. The impact of socio-economic indicators on sustainable consumption of domestic electricity in Lithuania
6. 2017. MANAGING THE IMPACT OF ECONOMIC RECESSION ON NIGERIAN ECONOMY: THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS
7. 2017. Allocation of Energy Consumption among Provinces in China: A Weighted ZSG-DEA Model
8. 2017. Revisiting Income and Price Elasticities of Electricity Demand in Pakistan
9. 2017. Investigating the Relationship between Energy Price and Energy Consumption in Heilongjiang Province, China
10. 2017. Gas demand and growth in middle income countries: implications for Uzbekistan
11. 2017. Accounting for Nonlinearity, Asymmetry, Heterogeneity, and Cross-sectional Dependence in Energy Modeling
12. 2017. Exploring the Technological Frontier to Fuel Future Growth: Charting India’s Trajectory for Coming Decades
13. 2017. Measurement of Electricity Sector Capital Stock in China: 1950-2015
14. 2017. Relationships between Tourism and Hospitality Sector Electricity Consumption in Spanish Provinces (1999-2013)
15. 2016. ON THE RELATIONSHIP OF ENERGY AND CO2: THE EFFECT OF FINANCIAL DEEP ON OIL PRODUCING COUNTRIES
16. 2016. An Evaluation of Domestic Gas Utilization on the Nigerian Economy
17. 2016. How strong is the nexus between business cycles and economic growth? Evidence from European countries
18. 2016. TESTING FOR CONVERGENCE IN ELECTRICITY CONSUMPTION ACROSS CROATIAN REGIONS AT THE CONSUMER'S SECTORAL LEVEL
19. 2015. MODELI ODGOVORNOSTI POVLAŠTENIH PROIZVOĐAČA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA ODSTUPANJA OD PLANOVA PROIZVODNJE

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.7.2018. - EU on the Verge of Balkanization (with a little pinch of Globalization and the Future of Capitalism
13. međunarodne Ljetne škole ''Međunarodno okruženje i europske integracije'
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 2.2.2016. - Utjecaj države/politike na ekonomiju – monetarna i fiskalna politika, što je državni proračun, a što BDP?
Tribina za mlade "Tko zapravo drži vlast u državi?"
Rijeka