dr.sc. Zoran Ježić

Ekonomski fakultet Dekanat

e-pošta : zoran.jezic@efri.hr

CROSBI
Orcid
Scopus
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 73 4 2

Obrazovanje

1.1.2010. - Doktor ekonomskih znanosti (dr.sc.) Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Magistar ekonomskih znanosti (mr.sc.) Poslijediplomski znanstveni studij Sveučilišta u Rijeci Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2001. Diplomirani ekonomist, smjer: Menadžment Dodiplomski studij Sveučilišta u Rijeci Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.10.2016. - Prodekan za preddiplomske studije Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Docent Izvođenje nastave i sudjelovanje na znanstvenim projektima Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2010. - 1.1.2012. Viši asistent Izvođenje seminarske nastave i sudjelovanje na znanstvenim projektima Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2010. Znanstveni novak Izvođenje seminarske nastave i sudjelovanje na znanstvenim projektima Ekonomski fakultet Rijeka
- Izvaredni profesor Izvođenje nastave i rad na znanstvenostručnim projektima Ekonomski fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - National economy
Undergraduate study
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Human resource management
Undergraduate study
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2012. Menadžment ljudskih potencijala
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2012. Ekonomika razvoja
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2012. Gospodarstvo Hrvatske
Dodiplomski i preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2005. Upravljanje ljudskim potencijalima
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Regionalna politika
Diplomski studij
Ekonomski fakultet

Norma sati:
- Razvoj karijera u javnom sektoru
PSS Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

30.6.2015. - Analysis of basic growth and development indicators in Saudi Arabia in period 2000-2013
Matea Udovičić
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - HRM planning and motivation in small company – case study: Dex Plc
Eni Deković
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analysis of basic growth and development indicators in Luxembourg in period 2003-2013
Jana Maljić
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
11.9.2014. - Human resource management analysis in IT business – case study: Apple & Google
Pamela Perkić
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
11.9.2014. - Selection process in IT companies
Đeni Lovrenčić
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
2.9.2014. - Analysis of basic growth and development indicators of United Kingdom in the period 2007-2012
Melisa Nuhanović
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
2.9.2014. - Analysis of basic growth and development indicators of Germany in the period 2007-2012
Aleksandra Bojranić
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
2.9.2014. - Human resource management analysis of La Rose company
Ivan Dovadžija
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
- Analysis of Youth Unemployment in Croatia and Selected Countries in Period 2004-2015
Tea Miloš
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet u Rijeci
- Functions of Human Resources Management in Park Plaza Belvedere
Antonia Ribarić
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet u Rijeci
- Development and managing of the Career within an organization – Case JGL
Matea Vukić
Preddiplomski studij, Intewrnational business
Ekonomski fakultet u Rijeci
- Human Resource Mamagement in Mack Ltd
Antonio Sterpin
preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2012. - voditelj radionice i predavač u okviru međunarodne ljetne škole «Međunarodno okruženje i europske integracije»

Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2007. - voditelj radionice i predavač u okviru međunarodne ljetne škole «Međunarodno okruženje i europske integracije»

Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2007. - voditelj radionice i predavač u okviru međunarodne ljetne škole «Međunarodno okruženje i europske integracije»

Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2006. - voditelj radionice i predavač u okviru međunarodne ljetne škole «Međunarodno okruženje i europske integracije»

Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 4

Osobni razvoj

7.11.2016. - 12.12.2012. E-tečaj za e-mentore


Norma sati:
17.10.2016. - 2.12.2013. Kvalitetno obrazovanje


Norma sati: 28
4.10.2013. - Ishodi učenja


Norma sati: 2
1.1.2012. - Statistical Analysis of Financial Data


Norma sati:
1.1.2008. - Ljetna školu Primijenjene ekonometrije


Norma sati:
1.1.2003. - Microsoft Framework Projects


Norma sati:
- Radionica za izradu samoanalize – Reakreditacija visokih učilišta


Norma sati: 8
- Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa


Norma sati: 8
- Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015)”


Norma sati: 20

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Denona Bogović, Nada; Dimitrić, Mira; Karaman Aksentijević, Nada; Bezić, Heri; Host, Alen; Drezgić, Saša; Ježić, Zoran; Čegar, Saša
Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice( The Strategy of Economic Development of the City of Crikvenica )
- 2015.

2. Host, Alen; Ježić, Zoran; Čegar, Saša
SWOT analiza( SWOT analisys )
- 2015.

3. Ježić, Zoran; Čegar, saša
Vizija Grada Crikvenice( Vision of City Crikvenica )
- 2015.

4. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Zaposlenost i nezaposlenost( Employment and unemployment )
- 2015.

5. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran
Analysis of Human Resources Development of Eastern Croatia and Their Impact on Economic Growth
3. International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth 160-169 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=705473

A1

6. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran
Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries
SGEM: Political sciences, law, finance economics & tourism 4 659-671 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730633

A1

7. Sokolić, Danijela; Kaštelan, Kristina; Ježić, Zoran
Changes in perceiving and defining organization development
- 2013.

8. Ježić, Zoran
Obrazovanje zaposlenika i odrednice učeće organizacije u poduzećima Primorsko-goranske županije( Education of employees and determinants of learning organizations in companies in Primorsko- goranska County )
- 2012.

9. Ježić, Zoran; Kažović, Danijela
Obrazovanje u funkciji razvoja ljudskih potencijala u učećim organizacijama( Education in the function of human resource development in learning organizations )
- 2012.

10. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Utjecaj obrazovanosti na siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj( The impact of education on poverty and income inequality in Croatia )
- 2012.

11. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Obrazovanje, ljudski potencijali i istraživački kapaciteti u funkciji tehnološkog napretka i inovativnosti gospodarstva( Education, human resources and research capacity in function of technological progress and innovation of economy )
- 2012.

12. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Obrazovanost stanovništva i ekonomski razvoj( Education of the population and economic development )
- 2012.

13. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj: nacionalni i regionalni aspekt( Development of human resources in the Republic of Croatia: national and regional aspects )
- 2012.

14. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Obrazovanje, ljudski potencijali i istraživački kapaciteti u funkciji tehnološkog napretka i inovativnosti gospodarstva( Education, human resources and research capacity in function of technological progress and innovation of economy )
- 2012.

15. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj: nacionalni i regionalni aspekt( Development of human resources in the Republic of Croatia: national and regional aspects )
- 2012.

16. Ježić, Zoran
Obrazovanje zaposlenika i odrednice učeće organizacije u poduzećima Primorsko-goranske županije( Education of employees and determinants of learning organizations in companies in Primorsko- goranska County )
- 2012.

17. Ježić, Zoran; Kažović, Danijela
Obrazovanje u funkciji razvoja ljudskih potencijala u učećim organizacijama( Education in the function of human resource development in learning organizations )
- 2012.

18. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Utjecaj obrazovanosti na siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj( The impact of education on poverty and income inequality in Croatia )
- 2012.

19. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Obrazovanost stanovništva i ekonomski razvoj( Education of the population and economic development )
- 2012.

20. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human resource and research capacity development as a prerequisite of successful inclusion of the Republic of Croatia into the European Union
- 2010.

21. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije i njihov utjecaj na gospodarski rast( Development of human resources of Republic of Croatia and Primorsko-goranska county and their influence on economic growth )
- 2010.

22.
Razvoj ljudskih potencijala za gospodarstvo temeljeno na znanju( Human resources development for knowledge-based economy )
- 2010.

23.
Razvoj ljudskih potencijala za gospodarstvo temeljeno na znanju( Human resources development for knowledge-based economy )
- 2010.

24. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human resource and research capacity development as a prerequisite of successful inclusion of the Republic of Croatia into the European Union
- 2010.

25.
Razvoj ljudskih potencijala za gospodarstvo temeljeno na znanju( Human resources development for knowledge-based economy )
- 2010.

26. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije i njihov utjecaj na gospodarski rast( Development of human resources of Republic of Croatia and Primorsko-goranska county and their influence on economic growth )
- 2010.

27. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Level of Education of the Population and Quality of the Work Force as a Prerequisite of Competitiveness of Croatian Economy in the EU
- 2008.

28.
Obrazovanje - činitelj razvoja gospodarstva zasnovanog na znanju( Education - the factor of development of knowledge based economy )
- 2007.

29.
Obrazovanje - činitelj razvoja gospodarstva zasnovanog na znanju( Education - the factor of development of knowledge based economy )
- 2007.

30. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Measuring the development of human resources with the usage of Human Development Index in selected CEE countries
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe

31. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resource and Research Capacity Development as a Prerequisite of Successful Inclusion of the Republic of Croatia into the European Union
7th International Conference Economic Integrations, Competition and CooperationRijeka : University of Rijeka - Faculty of Economics - Jean Monnet Chair , 2009. 67-68.

32. Ježić, Zoran
Hypercomplex Knowledge in a Knowledge-Based Economy
Ekonomska Istrazivanja-Economic Research (1331-677X) 25 (2012), 1; 160-175

33. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Development Inequalities of Croatian Counties
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 29 (2011), 2; 269-290

34. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Development of Human Resources of Republic of Croatia and Primorsko-Goranska County and their Influence on Economic Growth
Tourism and Hospitality Management, an international journal of multidisciplinary research for south-eastern Europe (1330-7533) 15 (2009), 1; 13-24

35. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resources development and research capacity and their impact on economic growth
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. (1331-8004) 27 (2009), 2; 263-291

36. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvojna pozicija Bjelovarsko-bilogorske županije prema nekim ključnim komponentama razvoja temeljenog na znanju( The Developmental osition of the Bjelovar-Bilogora County According to Several Key Components of the Knowledge-Based Development )
Radovi Zavoda za znanstveniistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (1846-9787) 3 (2009); 11-28

37. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Education, Poverty and Income Inequality in the Republic of Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci - časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 24 (2006), 1; 19-37

38. Ježić, Zoran
Prikaz knjige - prof. dr. sc. Sveto Marušić: Upravljanje ljudskim potencijalima( Book Review - prof. dr. sc. Sveto Marušić: Human resource management )
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1331-8004) 6 (2002); 135-138

39. Ježić, Zoran
Book review: Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva (1820.-2005.)/ Two Centuries of Croatian Economy Development (1820-2005)(Vladimir Stipetić)
Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics (1331-8004) 30 (2012), 2; 323-326

40. Ježić, Zoran; Čegar, Saša
Book review: Management of Sustainable Development: Economics-Ecology-Environmental Protection ; Menadžment održivog razvoja: Ekonomija – Ekologija – Zaštita okoliša (Mladen Črnjar, Kristina Črnjar)
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 29 (2011), 1; 231-234

41. Denona Bogović, Nada; Dimitrić, Mira; Karaman Aksentijević, Nada; Bezić, Heri; Host, Alen; Drezgić, Saša; Ježić, Zoran; Čegar, Saša
Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice
Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751489

42. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Development of Human Resources of Republic of Croatia and Primorsko-Goranska County and their Influence on Economic Growth
Tourism and Hospitality Management, an international journal of multidisciplinary research for south-eastern Europe (1330-7533) 15 (2009), 1; 13-24

43. Ježić, Zoran
Hypercomplex Knowledge in a Knowledge-Based Economy
Ekonomska Istrazivanja-Economic Research (1331-677X) 25 (2012), 1; 160-175

44. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resources development and research capacity and their impact on economic growth
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. (1331-8004) 27 (2009), 2; 263-291

45. Ježić, Zoran
Prikaz knjige - prof. dr. sc. Sveto Marušić: Upravljanje ljudskim potencijalima( Book Review - prof. dr. sc. Sveto Marušić: Human resource management )
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (1331-8004) 6 (2002); 135-138

46. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Upravljanje ljudskim potencijalima kao pretpostavka inovativnosti i uspješnosti poslovanja( Managament of human resources as a prerequisite of innovativeness and business efficiency )
Informatologia (1330-0067) 41 (2008); 46-50

47. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
The Effects of Migration on Demographic Trends And Labour Supply in East Croatia
4. međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj (1848-9559) 4 (2015); 579-589

48. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Analysis of Human Resources Development of Eastern Croatia and Their Impact on Economic Growth
3. International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth (1848-9559) 1 (2014); 160-169

49. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries
SGEM: Political sciences, law, finance economics & tourism (2367-5659) 4 (2014); 659-671

50. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Development Inequalities of Croatian Counties
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 29 (2011), 2; 269-290

51. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvojna pozicija Bjelovarsko-bilogorske županije prema nekim ključnim komponentama razvoja temeljenog na znanju( The Developmental osition of the Bjelovar-Bilogora County According to Several Key Components of the Knowledge-Based Development )
Radovi Zavoda za znanstveniistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (1846-9787) 3 (2009); 11-28

52. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries
SGEM conference on political sciences law, finance economics and tourism

53. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Regional Developmental Disproportions in the Republic of Croatia
National and Regional Economics V, International Conference ProceedingsHerlany, Košice - Slovačka : Technical University of Košice - Faculty of Economics , 2005. 311-320.

54. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvojna pozicija Bjelovarsko-bilogorske županije prema nekim ključnim komponentama razvoja temeljenog na znanju( Developmental Position of Bjelovarsko-bilogorska County by Some Key Components of Knowledge-based Development )
Bjelovarsko-bilogorska županija: Razvoj temeljen na znanju / Strugar, Vladimir (ur.). - Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru , 2009. 8-8.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Karaman Aksentijević, Nada
Obrazovanje u funkciji razvoja ljudskih potencijala u učećim organizacijama
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Karaman Aksentijević, Nada Ekonomski fakultet Rijeka Rijeka, Hrvatska - 2012.

Pozvana predavanja

1. Ježić, Zoran
Strengthening the capacity of EMCEF affiliates in Croatia, Macedonia, Malta and Slovenia - Human resources management in trade union organizations( Strengthening the capacity of EMCEF affiliates in Croatia, Macedonia, Malta and Slovenia - Human resources management in trade union organizations )

Kongresna priopćenja

1.
Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran
Analiza razvijenosti ljudskih potencijala Istočne Hrvatske i njihov utjecaj na gospodarski rast Prezentacija znanstvenog članka Međunarodni znastveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Ekonomski fakultet u Osijeku Osijek, Republika Hrvatska - 23.5.2014. http://www.efos.unios.hr/gospodarstvo-istocne-hrvatske/uvod/
2.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencije i obilježja siromaštva u Republici Hrvatskoj Prezentacija znanstvenog članka Siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Republici Hrvatskoj Zagreb - 15.3.2014.
3.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries Poster International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts Albena, Bulgaria - 1.1.2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730638
4.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resources Development of Republic of Croatia and Primorsko-Goranska County and Their Influence on Economic Growth
5.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Level Of Education Of The Population And Quality Of The Work Force As A Prerequisite Of Competitiveness Of Croatian Economy In The European Union
6.
Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Regional Developmental Disproportions in the Republic of Croatia
7.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvojna pozicija Bjelovarsko-bilogorske županije prema nekim ključnim komponentama razvoja temeljenog na znanju( Developmental Position of Bjelovarsko-bilogorska County by Some Key Components of Knowledge-based Development )
8.
Sokolić, Danijela; Kaštelan, Kristina; Ježić, Zoran
Changes in Perceiving and Defining Organization Development from Mid 20th till Early 21st Century
9.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran; Đurić, Katarina
Upravljanje ljudskim potencijalima kao pretpostavka inovativnosti i uspješnosti poslovanja( Management of Human Resources as a Prerequisite of Innovativeness and Business Efficiency )
10.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resource and Research Capacity Development as a Prerequisite of Successful Inclusion of the Republic of Croatia into the European Union
11.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran; Đurić, Katarina
Upravljanje ljudskim potencijalima kao pretpostavka inovativnosti i uspješnosti poslovanja( Management of Human Resources as a Prerequisite of Innovativeness and Business Efficiency )
12.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resources Development of Republic of Croatia and Primorsko-Goranska County and Their Influence on Economic Growth
13.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Level Of Education Of The Population And Quality Of The Work Force As A Prerequisite Of Competitiveness Of Croatian Economy In The European Union

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Ljudski poencijali i ekonomski razvoj Hrvatske; Istraživač; UNIRI potpora; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2012.
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj; istraživač; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj; znanstveni novak; MZOS; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Fiskalna politika u funkciji ekonomsko-socijalnog položaja obitelji i populacijskog razvoja; znanstveni novak; MZOS; ;

Recenzije

1. 2015. Recenzija rada doktoranda na doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci
2. 2012. Recenzija za 13. međunarodnu konferenciju «Računovodstvo i Menadžment» (13th International Conference Accounting and Managament Conference).
3. 2011. Recenzija za časopis «Ekonomska istraživanja» u 2011. godini kojeg izdaje Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
4. Book review: Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future
5. Book review: Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva (1820.-2005.)/ Two Centuries of Croatian Economy Development (1820-2005)(Vladimir Stipetić)
6. Book review: Management of Sustainable Development: Economics-Ecology-Environmental Protection ; Menadžment održivog razvoja: Ekonomija – Ekologija – Zaštita okoliša (Mladen Črnjar, Kristina Črnjar)