dr.sc. Maja Nikšić Radić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za financije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2014. Doktor znanosti Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
1.1.2004. - 1.1.2010. Magistar znansoti Međunarodna ekonomija Ekonomska fakulteta Ljubljana i Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2003. Diplomirani ekonomist Menadžment Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1994. - 1.1.1998. Srednja školska sprema Klasična gimnazija Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

31.3.2015. - Docentica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
6.6.2014. - Viši asistent asistent na kolegijima Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje i Globalizacija i održivi razvoj Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
25.1.2010. - 6.6.2014. Asistent asistent na kolegijima Međunarodna ekonomija, Međunarodno poslovanje, Osnove ekonomije, Mikroekonomija, Specifični oblici turizma Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2008. - 1.1.2010. Suradnik - istraživač suradnik – istraživač na stručnim razvojnim projektima Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Centar za održivi razvoj
1.1.2005. - 1.1.2008. Stručni suradnik za poslove razvoja Sveučilišta u Rijeci obavljanje zadataka po nalogu prorektora za financije (poslovi vezani uz izgradnju Kampusa, dodjelu stambenih kredita sveučilišnim djelatnicima, Lump Sum financiranje, razno) Rektorat Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2005. Stručni suradnik informiranje i savjetovanje studenata vezano za prijavu na različite oblike stipendija, sudjelovanje u koordinaciji i organizaciji informativnih prezentacija na temu stipendija, sudjelovanje na brojnim radionicama u sklopu većeg broja TEMPUS projekata Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Ured za međunarodnu suradnju
- Voditeljica katedre za financije

Nagrade i priznanja

Stipendija Općine Jelenje
Stipendija Vlade Republike Slovenije

Članstva

1.1.2014. - ALUMNI EFRI

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Nositeljica kolegija Izravna inozemna ulaganja i turizam na preddiplomskom studijuNorma sati:
- Sunositeljica kolegija Europske ekonomske intergacije na poslijediplomskom doktorskom studijuNorma sati:
- Suradnik na kolegiju Međunarodna ekonomija Međunarodno poslovanjeNorma sati:
- Suradnik na kolegiju Turistička potrošnja i nacionalne ekonomijaNorma sati:
- Suradnik na kolegiju Globalizacija i održivi razvojNorma sati:
- Foreign direct investment and tourism
Preddiplomski studij

Nositeljica kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Izravna inozemna ulaganja u Republiku Hrvatsku nakon ulaska u Europsku uniju
Marko Brozović


- Greenfield i brownfield ulaganja u Hrvatskoj
Nataša Gostić


- Izravna inozemna ulaganja u republiku Hrvatsku nakon ulaska u Europsku uniju
Petra Gajski


- Izravna inozemna ulaganja u obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj
Sara Vladić


- Globalizacija i izravna inozemna ulaganja
Domagoj Horvat


- Uloga transnacionalnih korporacija u turizmu
Lorena Borovnjak


- Državna inozemna ulaganja
Valentina Simčić


- Uspredba značaja greenfield i brownfield izravnih inozemnih ulaganja za razvoj gospodarstva
Rebeka Šerkezi


- Utjecaj korupcije na izravna inozemna ulaganja
Tihana Šepić


- Izravna inozemna ulaganja u turizam u okolnostima globalne nesigurnosti i pojave terorizma
Mateja Barišić


Osobni razvoj

4.9.2017. - 5.10.2017. Izrada e-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
12.6.2017. - 17.6.2017. Applied Econometrics course - 9th generation, Panel Data and Causal Analysis


Norma sati:
13.6.2016. - Applied Econometrics course - 8th generation


Norma sati:
8.2.2016. - 12.2.2016. Academic Teaching Excellence


Norma sati:
- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 ECTS
- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja


Norma sati: 7 ECTS
- Kako napisati znanstveni rad na engleskom jeziku


Norma sati: 1 ECTS
- Empirical Methods for Economic Analysis, Ljubljana Doctoral Summer School 2014


Norma sati: 9 ECTS
- Tečaj: Kvantitativne metode istraživanja u turizmu


Norma sati:
- Case Studies for Management Education and Training


Norma sati:
- Introduction to Multivariate Analysis (MVA)


Norma sati:
- Ph.D. Workshop: Forecasting and Strategic Management in Tourism


Norma sati:
- Akademija internacionalizacije


Norma sati:
- Sustav navođenja i citiranja bibliografskih jedinica — Chicago stil


Norma sati:
- Workshops for improving teacher competence (Assessing and grading essays and Introduction to rhetoric)


Norma sati:
- Workshop: Data Collection Using Quantitative and Qualitative Methodolgy. Topics: techniques and key considerations for publishing academic journals, strategies for research topics and Publications (Rochester Institute of Technology, held by Professor Bon


Norma sati:
- Znanstveno-istraživački seminar: ˝Publishing in top journals: A guide for the perplexed˝ (Prof. dr. Martin Kilduff)


Norma sati:
- Tempus projekt CROmEU, diploma CERTIFIED EUROPEAN PROJECT MANAGER, Summary Certificate of EU Project Manager Competencies


Norma sati:
- Edukacijski seminar „Obiteljski i mali hoteli“, u organizaciji Erste & Steiermärkische banke i Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela, a pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka


Norma sati:
- Tečaj MS Excel


Norma sati: 20 sati
- EU Funding for Croatian Organisations, One-day Seminar on EU Funding and EC Project Development u organizaciji GEONARD Ltd, Europa Media i EU Center, Zagreb


Norma sati:
- Edukacija vezana za realizaciju programa APENIK („Akcija povećavanja efikasnosti nacionalnog intelektualnog kapitala“) koja se provodila po nalogu gradskog poglavarstva Grada Rijeke u gradskim poduzećima u trajanju od 2 mjeseca, Centar za intelektualni ka


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bezić, Heri; Nikšić Radić, Maja;
Tourism foreign direct investment led tourism gross value added: a co-integration and causality analysis of Croatian tourism
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 30 1443-1460 - 2017.

WOS

2. Perić, Jože ; Blažević, Branko ; Gračan, Daniela ; Dragičević, Daniel ; Nikšić Radić, Maja
Rijeka – polazna luka kruzing turizma
- 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841361

3. Perić, Jože; Nikšić Radić, Maja;
Macroeconomic Environment and Greenfield Foreign Direct Investment of Hotel Brands
Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues 29 469-485 - 2016.

WOS

4. Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;
Development Impact of FDI in Hotel: Case Study of Terme Tuhelj in Croatia
Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development 7 66-78 - 2016.

WOS

5. Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;
FDI-led tourism growth hypothesis: empirical evidence from Croatian tourism
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 7 168-175 - 2016.

WOS

6. Nikšić Radić, Maja ; Dragičević, Daniel
Education Led Growth Hypothesis: Literature review
801-807 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903842

7. Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;
Tourism Productivity and Tourism FDI in Croatia
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 425 - 2015.

8. Radić, Assist Prof Dr Maja Nikšić;
Testing the pollution-haven hypothesis: Empirical evidence from Croatia
15th ANNIVERSARY edition of SGEM GeoConferences - 2015.

9. Radić, Maja Nikšić;
FDI and Good Governance Dimension of Sustainability: Empirical Evidence from Croatia
3rd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2015 - 2015.

10. Šimunić, Mislav ; Pilepić, Ljubica ; Nikšić Radić, Maja
Multidimensional analysis model of using Information technologies and information systems in higher education
Research in Higher Education Journal 28 1-12 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=787243

11. Nikšić Radić, Maja ; Lukinić, Martina
Učinci turističkih transnacionalnih korporacija na zemlje u razvoju i manje razvijene zemlje
Oeconomica Jadertina 4 53-63 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817461

12. Nikšić Radić, Maja
Tourism foreign direct investment led total foreign direct investment: A co-integration and causality analysis of Croatian tourism
851-858 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731266

13. Perić, Jože ; Knežević, Rade ; Mrnjavac, Edna ; Krstinić Nižić ; Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Bagarić, Lidija ; Nikšić Radić, Maja ; Jurišević Brčić, Živa ; Soldić Frleta, Daniela ; Dragičević, Daniel ; Kovačić, Nataša
Gorski kotar – Zeleno srce Hrvatske (Polazne osnove dugoročnog razvoja turizma destinacije Gorski kotar)
- 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841368

14. Perić, Jože ; Smolčić Jurdana, Dora ; Blažević, Branko ; Cerović, Zdenko ; Magaš, Dragan ; Peršić, Milena ; Krstinić Nižić, Marinela ; Nikšić Radić, Maja ; Soldić Frleta, Daniela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Gračan, Daniela ; Jugović, Alen
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=798804

15. Šverko Grdić, Zvonimira ; Nikšić Radić, Maja
Direktne strane investicije i razvoj održivog turizma- Slučaj Republike Hrvatske.
21th Biennal International Congress Toruism & Hospitality Industry 2012 Vol.1 447-453 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654291

16. Nikšić Radić, Maja
Analysis of FDI in the tourism sector: The case study of the Republic of Croatia
303.-316. - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=731271

17. Peric, Joze; Niksic Radic, Maja;
Sustainable foreign direct investment in tourism sector of developing countries
- 2011.

18. Perić, Jože; Radić, Maja Nikšić;
Impact of foreign direct investment in tourism on economic growth of developing countries
20. bienalni međunarodni kongres, Opatija - 2010.

19. Bezić, Heri ; Nikšić Radić, Maja ; Kandžija, Tomislav
Foreign Direct Investments in the Tourism Sector of the Republic of Croatia
Valahian Journal of Economic Studies - an international review of theories and applied studies in performance management 1(15) 21-28 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=500698

20. Perić, Marko ; Nikšić, Maja
PPP in Croatian Tourism : Chance for Croatian Family Hotels
Tourism and hospitality management 13 651-664 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351685

21. Nikšić, Maja ; Perić, Marko
Customer centric orientation and tourist destination Kvarner (Croatia)
76-88 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=384788

22. Nikšić, Maja ; Perić, Marko
The Public Sector Contribution to Enhance the Exellence of Tourist Destination Kvarner (Croatia)
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=435718

23. Nikšić Radić, Maja ; Ždravac, Kristina ; Batinić, Nikolina
Foreign direct investment in Istria country - case study: Melia Hotels International
877-884
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=933882

Kongresna priopćenja

1.
Nikšić Radić, Maja, Škulić, Renee, Simunic, Ivona
Analysis of international tourist arrivals, tourism revenues and foreign direct investment in tourism of Primorsko Goranska County Poster 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Albena, Bugarska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=933878

Stručna djelatnost