Elvis Mujačević

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

telefon : 091 2220626
e-pošta : elvism@fthm.hr
prostorija : 101

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar

Obrazovanje

- Doktor znanosti Izvandoktorski studij Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji
- Magistar znanosti Poslijediplomski studij "Management u suvremenom hotelijerstvu" Hotelijerski fakultet Opatija
- Diplomirani ekonomist Diplomski studij Hotelijerski fakultet Opatija
- Elektrotehničar ŠCUO Rovinj

Radno iskustvo

23.1.2012. - IZVANREDNI PROFESOR Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
23.1.2006. - 23.1.2012. DOCENT Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
10.1.2005. - 23.1.2006. VIŠI ASISTENT Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
20.9.1999. - 10.1.2005. ASISTENT Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
5.12.1994. - 20.9.1999. MLAĐI ASISTENT Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija

Nagrade i priznanja

5.1.2011. Best in the Session Award - Global Conference on Business and Finance - Winter Global Conference on Business and Finance
CEPUS stipendija - Budapest Bussiness School - College of Commerce, Catering & Tourism, Budimpešta, Mađarska

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Investicijski menadžment (obavezni predmet smjera)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
docent
Norma sati: 45
- Međunarodno kretanje kapitala (izborni predmet)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
docent
Norma sati: 45
- Osnove međunarodnog kretanja kapitala (izborni predmet)
Stručni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
docent
Norma sati: 45
- Osnove međunarodnih financija (obavezni predmet smjera)
Stručni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
docent
Norma sati: 45
- Međunarodne financije (obavezni predmet smjera)
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
docent
Norma sati: 45
- Cost-benefit analiza investicijskih projekata (izborni predmet)
Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu"
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
docent
Norma sati: 45
- Međunarodne financije (obavezni predmet smjera MUT i MOR)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Investicijski menadžment (obavezni predmet smjera)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Monetarna ekonomija (temeljni kolegij)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- International Finance (ERASMUS - izborni kolegij)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Investment Management in Hospitality Industry (ERASMUS - izborni kolegij)
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Investicijski menadžment u hotelijerstvu (obavezni predmet smjera)
Diplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Međunarodno kretanje kapitala (izborni predmet)
Diplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Investiranje i investicijski projekti u turizmu
Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu"
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 25
- Međunarodno projektno financiranje (izborni predmet)
Doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"
Sveučilište u Rijeci, FMTU Opatija
nositelj kolegija
Norma sati: 15
- Priprema i vrednovanje insvesticijskih projekata
Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava"
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
nositelj kolegija
Norma sati: 15

Osobni razvoj

18.10.2010. - 23.10.2010. Priprema i ocjena investicijskih projekata


Norma sati:
20.9.2010. - 25.9.2010. Priprema i ocjena investicijskih projekata


Norma sati:
27.5.2010. - 28.5.2010. Simulacija Investicijskih Projekata


Norma sati:
- Upravljanje projektnim ciklusom


Norma sati:
- Upravljanje projektima


Norma sati:
- E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mujačević, E., Kraljič, M.
Financiranje terorizma i njegov utjecaj na globalna financijska kretanja
Third International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, Belgrade, Serbia 238-246 - 2017.

A1

2. Mujačević, E., Kraljič, M.
Financiranje terorizma i njegov utjecaj na turizam
Third International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Econoic Development ERAZ 2017, Belgrade, Serbia 672-679 - 2017.

A1

3. Mujačević, E., Kirigin, F.
Ulaganja Međunarodne Financijske Korporacije u turističke projekte Bliskog Istoka i Sjeverne Afrike
Regionalna naučnostručna biznis konferencija LIMEN 2015-Liderstvo i menadžment: država, poduzeće, poduzetnik, Zbornik radova, Beograd 177-184 - 2015.

A2

4. Mujačević, E., Kirigin, F.
Značaj EBRD-a u strategiji rasta Jadranke d.d.
Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015, Održivi ekonomski razvoj: svremeni i multidisciplinarni pristupi: zbornik radova, Beograd 344-350 - 2015.

A2

5. Mujačević, E., Vizjak, M.
Republika Kina kao nova svjetska gospodarska velesila
Regionalna naučnostručna konferencija ERAZ 2015, Održivi ekonomski razvoj: savremeni i multidisciplinari pristupi: zbornik radova, Beograd 576-586 - 2015.

A2

6. Mujačević, E., Vizjak, M.
Tourism and it´s Adaption to Globalisation and Economic Changes in The World,
PILC 2015: Change Leadership: Key To Successful Growth, 4th PAR International Leadership Conference, 2015, Opatija, Croatia 339-351 - 2015.

A1

7. Mujačević, E., Vizjak, A., Jokić, P.
Comparative Analysis and Assessment of the IFC and EBRD Investments in Internaional Tourism Projects in Europan and Central Asian Region
Global Conference on Business and Finance Proceedings, Global Conference on Business and Finance, Costa Rica, San Jose 7 663-681 - 2012.

A1

8. Mujačević, E., Vizjak, M., Lesinger, J.
Hotels Built on the Initiative of Popular International Fashion Brands
Conference Proceedings, 8th International Scientific Conference - The Function of Management in Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 193-209 - 2012.

A2

9. Mujačević, E., Vizjak, A., Jokić, P.
Analysis and Assessment of the European Bank for the Reconstriction and Development of the Tourism Projects in Europe and Central Asia
Global Conference on Business and Finance Proceedings, Global Conference on Business and Finance, Costa Rica, San Jose 6 728-741 - 2011.

A1

10. Mujačević, E., Vizjak, A., Cindrić, A.
Investing in Education in Latin America and Caribbean - The Role of International Financial Corporation
Global Conference on Business and Finance, Costa Rica, San Jose 6 717-727 - 2011.

A1

11. Mujačević, E., Vizjak, A., Matijević, D.
The Performance of Investment Funds in Croatian Capital Market
Global Conference on Business and Finance Proceedings, Winter Global Conference on Business and Finance, Las Vegas, Nevada 6 620-634 - 2011.

A1

12. Mujačević, E., Vizjak, A., Cindrić, A.
Financing Tourism In Latin America And Caribbean - The Role Of International Finance Corporation
Global Conference on Business and Finance Proceedings, Winter Global Conference on Business and Finance, Las Vegas, Nevada 6 656-669 - 2011.

A1

13. Mujačević, E., Vizjak, A., Matak, A.
Comparative Analysis of Multirateral Development Banks Investments
Global Conference on Business and Finance Proceedings, Winter Global Conference on Business and Finance, Las Vegas, Nevada 6 640-650 - 2011.

A1

14. Mujačević, E.
The Role Of International Financial Institutions in Financing Tourism and Hospitality Projects
Tourism & Hospitality in Ireland Conference 2009, Contemporary Issues in Irish & Global Tourism & Hospitality, Dublin Institute of Technology 1-23 - 2009.

A2

15. Mujačević Elvis
Project Finance-The Role Of International Financial Institutions
Global Conference on Business & Finance Proceedings, San Jose, Costa Rica 4 500-512 - 2009.

A1

16. Mujačević, E.
International Finance Corporation Investments In Tourism And Hospitality Industry
4th International Scientific Conference, "Planning for the Future - Learning from the Pass: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality", Rhodes island, Greece - 2009.

A2

17. Mujačević, E.
International Finance Corporation Investments In Tourism And Hospitality Industry
Conference Proceedings, 19th Biennial international Congress - Tourism & Hospitality Industry 2008 - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 817-830 - 2008.

A2

18. Mujačević, E.
International Project Finance
27. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ZNANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Portorož, Slovenija 1782-1793 - 2008.

A2

19. Mujačević, E.
The New International Financial Architecture
27. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, ZNANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Portorož, Slovenija 1794-1804 - 2008.

A2

20. Ivanović, S., Mujačević, E., Ivanović, V.
Prerequisite Conditions Of Business Development In Croatia On Its Path Towards European Union
Conference Proeedings, 18th Biennial International Congress - Tourism & Hospitality Industry 2006 - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 223-246 - 2006.

A2

21. Perić, J., Ivanović, S., Mujačević, E.
International Sources of Financing Public Private Partnership
25. Međunarodna konferenca o razvoju organizaciskih znanosti, MANAGEMENT SPREMEMB - CHANGE MANAGEMENT, Univerza u Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Portorož, Slovenija 847-860 - 2006.

A2

22. Mujačević, E., Ivanović, S., Ivanović, V.
Financial Risk Management through International Financial Institutions
25. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih zanosti, MANAGEMENT SPREMBMB - CHANGE MANAGEMENT, Univerza u Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Portorož, Slovenija 960-878 - 2006.

A2

23. Ivanović, S., Mujačević, E., Ivanović, V.
Credit Derivatives - Some Applications in International Financial Transactions
Conference Proceedings, 5th International Conference - Managing Financial Risks in Financial Institutions, Vysoka Škola Banska - Tehnicka Univerzita Ostrava, Ekonomicka Fakulta, Ostrava, Czech Republik 159-169 - 2005.

A2

24. Ivanović, S., Mujačević, E., Ivanović, V.
Risk Management in Global Financial Environment
24th Internationl Conference on Organizational Science Development - Synergy of Methodologies, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Maribor, Slovenia 793-800 - 2005.

A2

25. Ivanović, S., Mujačević, E., Ivanović, V.
Credit Derivatives and it's Implication for Bank Portfolio Managment
Conference Proceedings, 2nd International Conference - Managing and Modelling of Financial Risk, Vysoka škola Banska-Technica Univerzita Ostrava, Ekonomicka Fakulta, Otrava, Czech Republik 167-178 - 2004.

A2

26. Ivanović, S. , Mujačević, E., Ivanović, V.
Corporate Risk Management - Measuring and Managing Market Risk
Conference Proceedings, 4th International Scientific Conference - Managemet in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 79-103 - 2004.

A2

27. Ivanović, S., Mujačević, E., Ivanović, V.
Strategic Risk Management - Corporate Competitive Advantage
Conference Proceedings, 4th International Scientific Conference - Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 103-116 - 2004.

A2

28. Ivanović, Z., Mujačević, E., Ivanović, V.
Risk Management Organisation in Banking
Conference Proceedings, 4th International Scientific Conference - Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 117-128 - 2004.

A2

29. Mujaćević, E., Ivanović, V.
Enterprise Risk Management
Conference Proceedings, 17th Biennial International Congress - Tourism & Hospitality Industry 2006 - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 223-246 - 2004.

A2

30. Mujačević, E., Ivanović, V.
Value at Risk Models for Risk Management
Conference Procedings, 23rd International Scientific Conference on Organizational Science Development - Management Knowledge and EU, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Maribor, Slovenia 225-233 - 2004.

A2

31. Ivanović, S., Mujačević, E., Ivanović, V
Basell II and it's Impact on EU Economy
24th International Conference on Organizational Science Development - Synergy of Methodologies, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Maribor, Slovenia 1470-1477 - 2003.

A2

32. Mujačević, E.
Risk Management in Nonbank Corporations
Conference Proceedings, 3rd International Scientific Conference - Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 155-165 - 2002.

A2

33. Ivanović, Z., Mujačević, E.
Dividend policy and eqity financing
Conference Proceedings, 3rd International Conference - Multiplicative effects in Tourism Development, Ohrih, Makedonia 229-239 - 2001.

A2

34. Mujačević, E.
Managing Bank Operational Risk
Conference Proceedings, International Conference - Evaluation of Business Enviroment for Tourist Services, University of Economics, Faculty of Commerce, Bratislava, Slovakia 229-239 - 2001.

A2

35. Ivanović, Z., Mujačević, E
Measuring and Rewarding Operating Performance
Conference Proceedings, 2nd International Scientific Conference - Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 113-128 - 2000.

A2

36. Ivanović, Z., Mujačević, E.
Managing Equity Deriatives in the Hospitality Industry
Conference Proceedings, 15th Biennial Congress - Hotel 2000 - Tourism and Hospitality Management: Trends and Challenges for the Future, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 487-49 - 2000.

A2

37. Ivanović, Z., Mujačević, E.
Managing Financial Risk
Conference Proceedings, International Conference - International Tourism in tha 21st Century, University of Economics, Faculty of Commerce, Bratislava, Slovakia 357-366 - 2000.

A2

38. Mujačević, E.
Inovations in the Financial Markets
Conference Proceedings, 2nd International Scientific Conference - Economics and Ecology in Function of Tourism Development, Uniersity of Economics, Faculty of Commerce, Bratislava - Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija 287-304 - 1999.

A2

39. Ivanović, Z., Mujačević, E.
Management Relationship in a Function of Profit Realization
Conference Proceedings, 2nd International Scientific Conference - Economics and Ecology in Function of Tourism Development, Universitiy of Economics, Faculty of Commerce, Bratislava - FAculty of Tourism and Hospitality Management Opatija - 1999.

A2

40. Mujačević, E.
Financijske inovacije u funkciji razvoja turističke potrošnje
Zbornik radova, 1. Međunarodna konferencija - Menadžment u funkciji razvoja turističke potrošnje, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija 311-325 - 1998.

A2

Znanstvene knjige

1.
Vizja, A., Mujačević, E.
Međunarodni monetarni fond i Republika Hrvatska - Postanak, ustrojstvo i razvoj
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija Sveučilište u Rijeci, FMTU, Opatija Opatija - 2011.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2000. - 31.12.2005.
Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije (sada Ministarstva znanosti obrazovanja i športa) Republike Hrvatske - «Javno-privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije» ; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Maja Vizjak; Doktorat Uloga i značenje međunarodnih financijskih institucija u globalizacijskim procesima; Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu; 24.07.2016;

Stručna djelatnost