dr.sc. Ljerka Karleuša dipl.ing.bioteh.

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju

e-pošta : ljerka.karleusa@medri.uniri.hr

Ljerka Karleuša

Obrazovanje

2.11.2011. - 2.11.2017. dr. sc. Sveučilišni poslijediplomski studij Biomedicina Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
14.7.2004. - 13.7.2010. diplomirani inženjer biotehnologije/diploma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu studij biotehnologije, biokemijsko-mikrobiološki smjer Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
1.1.2000. - 1.1.2004. srednja stručna sprema / maturalna svjedodžba opća gimnazija Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka

Radno iskustvo

1.6.2018. - poslijedoktorand - istraživačke aktivnosti u grupi prof. Lučina - nastavna djelatnost na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju; Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
2.11.2011. - 2.11.2017. znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta Rad na istraživačkom znanstvenom projektu broj 062-0620238-0223, nositelja prof.dr.sc. Pere Lučina; "Sortiranje MHC molekula II razredana staničnoj membrani i endocitoznim odjeljcima" te aktivno sudjelovanje u izvedbi većine kolegija na Sveučilišnim i stručnim studijima koji su u portfelju Zavoda za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju Zavod za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju; Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
22.9.2010. - 18.9.2011. volonter -sudjelovanje u Tehnološkom projektu Proizvodnje monoklonskih protutijela protiv ribosomalnih proteina i u svim tekućim laboratorijskim poslovima Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju, Medicinski fakultet, Svučilište u Rijeci

Članstva

1.1.2015. - Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
1.1.2013. - Hrvatsko društvo fiziologa
1.1.2012. - Hrvatsko imunološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Fiziologija s patofiziologijom
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 7
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 8
- Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 41
- Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 18
- Fiziologija
Stručni studij Sestrinstvo
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 8
- Imunologija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Svučilišni odjeli - Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati: 26
- Imunologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 12
- Fiziologija i patofiziologija III
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 10
- Imunologija
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 18
- Fiziologija s patofiziologijom
Stručni studij Radiološka tehnologija
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 3
- Imunologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 4
- Fiziologija i patofiziologija I
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 6
- Imunologija
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 3

Osobni razvoj

26.10.2014. - Tečaj za osposobljavanja osoba koje provode pokuse na životinjama (kategorija C)


Norma sati: 60 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Karleuša, Lj.; Grabušić, K.; Mahmutefendić, H.; Blagojević Zagorac, G.; Ilić Tomaš, M. i Lučin, P.
Remodeling of the endosomal system during Murine Cytomegalovirus infection usmeno priopćenje Godišnji simpozij Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem Osijek - 19.9.2015.
2.
Karleuša, LJ.; Grabušić, K.; Mahmutefendić, H.; Blagojević ZAgorac, G.; Ilić Tomaš, M. and Lučin, P.
Endosomal remodelling during early ohase of murine cytomegalovirus infection poster prezentacija Signalling 2015: Cellular Functions of Phosphoinositides and Inositol Phosphates Robinskon College, Cambridge, UK - 1.9.2015.
3.
Karleuša, Lj.; Mahmutefendić, H.; Blagojević Zagorac, G.; Lučin, P.
"Impact of late phase infection with MCMV on markers of intracellular membrane system in Balb 3T3 fibroblasts" usmeno priopćenje i poster prezentacija Annual Meeting of Croatian Immunological Society Krk, Hrvatska - 17.10.2014.
4.
Karleuša, Ljerka; Mahmutefendić, Hana; Blagojević Zagorac, Gordana; Ilić Tomaš, Maja; Lučin, Pero
Differences in endocytic pathway of CD44 molecule in comparison with other molecules usmeno priopćenje i poster prezentacija 2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology Opatija - 10.10.2013.
5.
Blagojević Zagorac, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Ilić Tomaš, Maja; Karleuša, Ljerka; Lučin, Pero
Dynasore does not inhibit tne endocytosis of transferrin but impairs its endosomal trafficking in HeLa cell line poster prezentacija 3rd Congress of Croatian Physiological Society and 1st Regional congress of the Physiological Societies Rijeka - 13.9.2013.
6.
Karleuša, Ljerka; Mahmutefendić, Hana; Blagojević Zagorac, Gordana; Ilić Tomaš, Maja; Lučin, Pero
Internalization, Recycling and Degradation of CD44 usmeno priopćenje i poster prezentacija Annual Meeting of Croatian Immunological Society Marija Bistrica - 5.10.2012.
7.
Karleuša, Ljerka; Mahmutefendić, Hana; Blagojević Zagorac, Gordana; Ilić Tomaš, Maja; Lučin, Pero
Internalization, recycling and degradation of CD44

Znanstveni projekti

1. 1.6.2014. -
Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.6.2014. -
Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.6.2014. -
Reciklirajući endosomalni putovi; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. 2.11.2011. -
Sortiranje MHC molekula II razreda na staničnoj membrani i endocitoznim odjeljcima; suradnik - znanstveni novak; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. 10.10.2016. - 13.10.2013.
2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology Opatija, Hrvatska sudionik
2. 19.9.2016. - 20.9.2015.
Godišnji simpozij Hrvatskog fiziološkog društva Osijek sudionik
3. - 4.9.2015.
Signalling 2015: Cellular Functions of Phosphoinositides and Inositol Phosphates Robinskon College, Cambridge, UK; sudionik
4. - 18.10.2014.
Annual Meeting of Croatian Immunological Society Krk sudionik
5. - 21.9.2014.
Godišnji simpozij Hrvatskog fiziološkog društva Split pasivni sudionik
6. - 15.9.2013.
3rd Congress of Croatian Physiological Society and 1st Regional Congress of the Physiological Societies Rijeka, Hrvatska sudionik, pomoćnik u organizaciji
7. - 6.10.2012.
Annual Meeting of Croatian Immunological Society Marija Bistrica, Hrvatska sudionik