prof.dr.sc. Darinka Vučković dr.med

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju
Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju
Fakultet zdravstvenih studija Katedrea za temeljne medicinske znanosti

prostorija : Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci, Brace Branchetta 20
mobitel :
e-pošta : darinka.vuckovic@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 313 9 8
Hrvatska znanstvena bibliografija
ORCID ID
Researcher ID
Researcher ID

Obrazovanje

1.1.2014. - 1.1.2020. Odobrenje za samostalan rad specijalista medicinske mikrobiologije s parazitologijom HLK
1.1.2008. - 1.1.2014. Odobrenje za samostalan rad specijalista medicinske mikrobiologije s parazitologijom HLK
1.1.1996. - Doktor znanosti Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1992. - Magistar znanosti Poslijediplomski studij iz Kliničke imunologije i transplantacije Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1988. Završeni prvi dio nastave poslijediplomskog studija Poslijediplomski studij iz Medicinske mikrobiologije Medicinski fakultet Zagreb
1.1.1986. - 1.1.1989. Specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom Specijalizacija iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom Medicinski Fakultet Zagreb
1.1.1983. - 1.1.1984. Stručna osposobljenost za samostalni rad liječnika Obvezatni pripravnički staž Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1977. - 1.1.1983. Doktor medicine Studij Medicine Medicinski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2015. - Redoviti profesor Nastavni, znanstveni i rad u kliničkom laboratoriju Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2015. Izvanredni profesor Nastavni, znanstveni i rad u kliničkom laboratoriju Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2000. - 1.1.2004. Docent Nastavni, znanstveni i rad u kliničkom laboratoriju Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1997. - 1.1.2000. Viši asistent Nastavni, znanstveni i rad u kliničkom laboratoriju Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1997. Mlađi asistent-asistent Nastavni, znanstveni i rad u kliničkom laboratoriju Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1983. - 1.1.1984. Doktor medicine Obvezatni pripravnički staž KBC Rijeka

Nagrade i priznanja

Priznanje za najbolji poster: Vučković D, Abram M. Interakcije domaćina i patogena tijekom eksperimentalne kampilobakterioze. 9. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten

Članstva

1.1.2009. - 1.1.2013. Član Nadzornog odbora HLZ-podružnica Rijeka
1.1.1993. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.1993. - European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
1.1.1991. - 1.1.1995. Sekcija Jadran Hrvatskog mikrobiološkog društva - predsjednik
1.1.1989. - Federation of European Microbiological Societies
1.1.1989. - Hrvatsko mikrobiološko društvo
1.1.1989. - Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Mikrobiologija
Medicina
Medicinski fakultet Mostar, BiH
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Zdravstveni monitoring okoliša
Poslijediplomski doktorski studij Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suvoditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Opća mikrobiologija
Stručni studij primaljstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Specijalna mikrobiologija u primaljstvu
Stručni studij primaljstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1994. - Rezistencija na kemoterapeutike
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Parazitizam kao biološka asocijacija
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina

suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1994. - Imunost pri infekcijama
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.1994. Rezistencija na kemoterapeutike
Poslijediplomski studij Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.1994. Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Poslijediplomski studij Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.1994. Patogeneza zaraznih bolesti
Poslijediplomski studij Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1986. - Medicinska mikrobiologija i parazitologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
1.1.1986. - Mikrobiologija s parazitologijom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- 1.1.2012. Mikrobiologija s parazitologijom i epidemiologijom
Stručni studij primaljstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija integrirana s kolegijem Zarazne bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Živjeti pod mikroskopom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Antibiotici-žrtve vlastitog uspjeha
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Patogeneza zaraznih bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Stručna praksa iz kliničke mikrobiologije
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Stručna praksa iz kliničke mikrobiologije
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva-redovni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva-izvanredni studij
Veleučilište u Karlovcu
voditelj
Norma sati:
- Medicinska mikrobiologija
Preddiplomski studij biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Stanična mikrobiologija
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:
- Odgovor mikroorganizama na stres
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

12.7.2017. - Zika virus u trudnoći: obaviještenost i stavovi studenata
Šebalj Martina
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2013. - Utjecaj izlaganja povišenoj temperaturi na odnos bakterije Campylobacter jejuni i amebe Acanthamoeba castellanii
Jasmina Šerifović
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Pojavnost bakterija roda Campylobacter u pilećem mesu u maloprodaji grada Rijeke
Blanka Pružinec Popović
Poslijediplomski znanstveni studij biomedicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Usporedba djelovanja hitne medicinske pomoći s propisanim smjernicama
Sonja Bjelanović
Poslijediplomski znanstveni studij biomedicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Infektivni proljevi
Andreja Radi
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Koinfekcija Campylobacter jejuni i amebe Acanthamoeba castellanii
Martina Marković
Preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Uzročnici akutne dijarealne bolesti kod male djece u Primorsko-goranskoj županiji
Danijel Đurić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Interakcija bakterije Campylobacter jejuni i amebe Acanthamoeba castellanii
Jasmina Šerifović
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Utjecaj fizičkih faktora na rast nekih bakterija
Želimir Kušljić
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Uzročnici kautne dijarealne bolesti u djece na području Primorsko-goranske županije
Iva Lončar
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Učestalost infekcija izazvanih rota i adeno virusima na području Primorsko-goranske županije tijekom 2003. i 2004. godine
Ivana Barić
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Učestalost izolacija stafilokoka iz kliničkog materijala Klinike za ortopediju Lovran te njihova osjetljivost na beta-laktamske antibiotike u razdoblju od 2000. do 2004. godine
Mirna Božić
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Infekcije nakon ugradnje endoproteza u Klinici za ortopediju Lovran kroz razdoblje od 2000. do 2004. godine
Irena Mišćenić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2004. - Rezultati ispitivanja osjetljivosti S. pneumoniae na antibiotike
Jelena Jovanović
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1999. - Uzročnici urinarnih infekcija na Klinici za ortopediju Lovran te njihova osjetljivost na cefalosporinske i kinolonske preparate
Ivana Senkić
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1999. - Crijevne bakterije izolirane u uzorcima stolica pomoraca iz ZZJZ Županije Primorsko-goranske u razdoblju od 1995. do 1998. godine
Kristina Bugarin
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1998. - Učestalost izolacija Pseudomonas aeruginosa iz materijala KOB Lovran u razdoblju od 1993. do 1997. godine
Jelena Carević
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1998. - Uzročnici urinarnih infekcija u uzorcima iz Kliničke ortopedske bolnice Lovran
Miroslava Kozulić-Bešić
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1996. - Učinak atmosfere i temperature na preživljavanje bakterija roda Campylobacter
Diana Jurčić
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1996. - Uzročnici genitalnih infekcija na području Županije Primorsko-goranske tijekom 1994. i 1995. godine
Ilenia Štokovac
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1996. - Učestalost bakterija roda Campylobacter u uzorcima stolica iz ZZJZ Županije Primorsko-goranske u razdoblju od 1991. do 1995. godine
Branko Čerina
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1995. - Uzročnici urinarnih infekcija u uzorcima iz SKOB Lovran
Andriana Marković-Luketić
Studij opće medicine
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1994. - Salmonellae grupe "minor" izolirane u Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka u petogodišnjem razdoblju
Šime Mišurac
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1993. - Laboratorijska dijagnostika koagulaza negativnih stafilokoka i njihova uloga u hospitalnim infekcijama
Renata Zdravković
Studij za medicinsko-laboratorijske inženjere
Medicinski fakultet Rijeka

Osobni razvoj

- 25.5.2013. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama Kategorija 3


Norma sati: 80 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gobin, Ivana; Crnković, Goranka; Magdalenić, Maja; Begić, Gabrijela; Babić, Ana; Lušić, Dražen; Vučković, Darinka
Antibacterial potential of Croatian honey against antibiotic resistant pathogenic bacteria
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 15 139-144 - 2018.

Q3

2. Klančnik, Anja; Gobin, Ivana; Vučković, Darinka; Smole Možina, Sonja; Abram, Maja; Jeršek, Barbara.
Reduced contamination and infection via inhibition of adhesion of foodborne bacteria to abiotic polystyrene and biotic amoeba surfaces.
International journal of food science & technology (0950-5423) 53 1013-1020 - 2018.

Q1

3. Klančnik A, Šikić Pogačar M, Raspor P, Abram M, Smole Možina S, Vučković D.
Virulence genes and cytokine profile in systemic murine Campylobacter coli infection
Virulence (2150-5594) - 2015. DOI:10.1080/21505594.2015.1042642

Q2
WOS

4. Gobin, Ivana; Vučković, Darinka; Lušić, Dražen.
Antibakterijska svojstva meda.
Medicina fluminensis 50 150-157 - 2014.

Q4

5. Matešić, Marina; Vučković, Darinka; Gobin, Ivana.
Preživljavanje bakterija na suhim površinama u bolničkoj sredini
Medicina fluminensis 50 39-46 - 2014.

Q4

6. Klančnik, Anja, Piskernik, Saša; Bucar, Franz; Vučković, Darinka; Smole Možina, Sonja; Jeršek, Barbara.
Reduction of microbiological risk in minced meat by a combination of natural antimicrobials
Journal of the science of food and agriculture (0022-5142) 94 2758-2765 - 2014.

Q1

7. Klančnik, Anja; Vučković, Darinka; Jamnik, Polona; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja
Stress Response and Virulence of Heat-Stressed Campylobacter jejuni
Microbes and environments (1342-6311) 29 338-345 - 2014.

Q2
WOS

8. Janež, Nika; Kokošin, Andreja; Zaletel, Eva; Vranac, Tanja; Kovač, Jasna; Vučković, Darinka; Smole Možina, Sonja; Čurin Šerbec, Vladka; Zhang, Qijing; Accetto, Tomaž; Podgornik, Aleš; Peterka, Matjaž
Identification and characterisation of new Campylobacter group III phages of animal origin
FEMS microbiology letters (0378-1097) 359 64-71 - 2014.

Q3

9. Klančnik, Anja; Vučković, Darinka; Plankl, Mojca; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja
In vivo Modulation of Campylobacter jejuni Virulence in Response to Environmental Stress
Foodborne pathogens and disease (1535-3141) 10 566-572 - 2013.

Q3

10. Marina Bubonja-Šonje, Dušan Rubinić, Felina Anić, Srdjan Novak, Darinka Vučković, Maja Abram
Salmonella enterica arthritis in a rheumatoid arthritis patient under anti-tumor necrosis factor therapy
West indian medical journal (0043-3144) 62 270-272 - 2013.

Q4

11. Vučković, Darinka; Gregorović-Kesovija, Palmira; Brumini, Gordana; Tićac, Brigita; Abram, Maja
Epidemiologic Characteristics of Human Campylobacteriosis in the County Primorsko-goranska (Croatia), 2003 - 2007
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 847-853 - 2011.

Q2

12. Klančnik, Anja; Guzej, Bernarda; Jamnik, Polona; Vučković, Darinka; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja
Stress response and pathogenic potential of Campylobacter jejuni cells exposed to starvation
Research in Microbiology (0923-2508) 160 345-352 - 2009.

Q3

13. Vučković, Darinka; Abram, Maja
Kampilobakter – najčešći uzročnik bakterijskog proljeva u ljudi širom svijeta( Campylobacter – the major cause of acute bacterial diarrhoea in humans worldwide )
Medicina (0025-7729) 45 344-350 - 2009.

Q4

14. Vučković, Darinka; Abram, Maja
Ispitivanje virulencije različitih sojeva kampilobaktera u mišjem modelu (Comparative virulence of four different Campylobacter strains in a mouse model)
Medicina (0025-7680) 44 285-288 - 2008.

Q4

15. Bubonja, Marina; Vučković, Darinka; Rubeša-Mihaljević, Roberta; Abram, Maja
Činitelji bakterije i domaćina u patogenezi listerioze( Host and bacterial factors in pathogenesis of listeriosis )
Medicina (0025-7729) 43 15-20 - 2007.

Q4

16. Vučković, Darinka; Abram, Maja; Bubonja, Marina; Wraber, Branka; Dorić, Miljenko
Host resistance to primary and secondary Campylobacter jejuni infections in C57Bl/6 mice
Microbial pathogenesis (0882-4010) 40 35-39 - 2006.

Q2

17. Abram, Maja; Schluter, Dirk; Vučković, Darinka; Wraber, Branka; Dorić, Miljenko; Deckert, Martina
Murine model of pregnancy-associated Listeria monocytogenes infection
FEMS immunology and medical microbiology (0928-8244) 35 177-182 - 2003.

Q3

18. Abram, Maja; Schluter, Dirk; Vučković, Darinka; Wraber, Branka; Dorić, Miljenko; Deckert Martina
Effects of pregrancy-associated Listeria monocytogenes infection: necrotizing hepatitis due to impaired maternal immune response and significantly increased abortion rate
Virchows Archiv (0945-6317) 441 368-379 - 2002.

Q2

19. Abram, Maja; Vučković, Darinka; Wraber, Branka; Dorić, Miljenko;
Plasma cytokine response in mice with bacterial infection
Mediators of inflammation (0962-9351) 9 229-234 - 2000.

Q3

20. Vučković, Darinka; Abram, Maja; Dorić, Miljenko; Wraber, Branka
Cytokine response in experimental infection
Book of Abstracts and Programme / Ferjan, Ilonka ; Kržan, Mojca ; Stanovnik, Lovro ; Čarman-Kržan, M. (ur.). - Ljubljana : Slovenian Pharmacological Society , 1999. 43-43.

21. Vučković, Darinka; Abram, Maja; Dorić, Miljenko
Primary Campylobacter jejuni infection in different mice strains
Microbial pathogenesis (0882-4010) 24 (1998), 4; 263-268

Q2

22. Vučković, Darinka; Dorić, Miljenko
Changes in Macrophage Function During Chemotherapy
Folia Biologica (Praha) (0015-5500) 43 (1997); 33-38

Q3

23. Abram, Maja; Bubonja-Šonje, Marina; Mihelčić, Mirna; Vučković, Darinka; Mustać, Elvira
The Listeriosis Triangle: Pathogen, Host and the Environment
Sanamed (1452-662X) 7 (2012), 1; 37-42

24. Đurić, Danijel; Gregorović-Kesovija, Palmira; Abram, Maja; Tićac, Brigita; Vučković, Darinka
Učestalost i sezonska raspodjela izvanbolničke kampilobakterioze u Primorsko– goranskoj županiji (Hrvatska) tijekom 2007. godine( Campylobacter prevalence and seasonality in the County primorsko-goranska (Croatia) in the year 2007 )
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1840-0132) 5 (2008), 2; 79-85

WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Vučković, Darinka; Plečko, Vanda
Kampilobakter. Helikobakter.
Medicinska mikrobiologija Kalenić Smilja Medicinska naklada Zagreb - 2013.
2. Autor poglavlja u knjizi
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Šikić Pogačar, Maja
Past cooperation and results: Illustration of virulence properties of Campylobacter
Biotechnology and microbiology for knowledge and benefit Raspor Peter, Smole Možina Sonja Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Ljubljana slovenija - 2012.
3. Autor poglavlja u knjizi
Abram, Maja; Vučković, Darinka
Anaerobne bakterije
Medicinska mikrobiologija Uzunović Kamberović Selma Štamparija Fojnica, d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina - 2009.
4. Autor poglavlja u knjizi
Vučković, Darinka
Limfatičke nematode. Filarije
Medicinska mikrobiologija Uzunović Kamberović Selma Štamparija Fojnica, d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina - 2009.
5. Autor poglavlja u knjizi
Vučković, Darinka
Crijevne nematode
Medicinska mikrobiologija Uzunović Kamberović Selma Štamparija Fojnica, d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina - 2009.
6. Autor poglavlja u knjizi
Vučković, Darinka
Tkivne nematode
Medicinska mikrobiologija Uzunović Kamberović Selma Štamparija Fojnica, d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina - 2009.
7. Autor poglavlja u knjizi
Vučković, Darinka
Trematode: jetreni, crijevni, plućni i krvni metilji
Medicinska mikrobiologija Uzunović Kamberović Selma Štamparija Fojnica d.o.o. Zenica, Bosna i Hercegovina - 2009.

Pozvana predavanja

1. Vučković, Darinka
Campylobacter – the major cause of acute bacterial diarrhoea in humans worldwide
Rovinj - 25.10.2013.
2. Vučković, Darinka
Host –microbe interaction in the course of experimental camyplobacteriosis
Rijeka - 19.5.2011.
3. Vučković Darinka
University of Rijeka. Medical Faculty: Teaching Medical Microbiology
Crikvenica - 7.6.2003.
4. Vučković Darinka
Životni ciklus Trichinelle spiralis
Rijeka - 21.2.2003.
5. Vučković Darinka
Patogeneza eksperimentalne murine kampilobakterioze
Crikvenica
6. Vučković, Darinka; Abram, Maja; Dorić, Miljenko; Wraber, Branka
Cytokine response in experimental infection
Gozd Martuljek, Slovenija
7. Vučković Darinka
The role of cellular immunity in primary campylobacteriosis
Ohrid, Makedonija

Kongresna priopćenja

1.
Vuckovic D, Klancnik A, Smole Mozina S, Abram M.
Campylobacter jejuni - Heat Stress Response and Virulence. Poster prezentacija The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases. Belgrade, Serbia. - 1.1.2014.
2.
Ticac B, Ticac R, Rukavina T, Vuckovic D, Abram M.
Biofilm formation on voice prostheses. Poster prezentacija The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases. Belgrade, serbia. - 1.1.2014.
3.
Janež N, Zaletel E, Kokošin A, Vranac T, Kovač J, Vučković D, Smole Možina S, Čurin Šerbec V, Podgornik A, Accetto T, Peterka M.
Opis in uporaba bakteriofagov kot protimikrobnih učinkovin za preprečevanje kampilobakterioz. Poster prezentacija 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva. Bled, Slovenia. - 1.1.2014.
4.
Klančnik, Anja; Vučković, Darinka; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja
Modulation of Campylobacter jejuni Pathogenicity as a Consequence of Environmental Stress Response poster prezentacija 17th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms Aberdeen, UK - 15.9.2013.
5.
Janež, Nika; Kokošin, Andreja; Zaletel, Eva; Stevovič, Bojana; Accetto, Tomaž; Podgornik, Aleš; Vučković, Darinka; Peterka, Matjaž
Behavior of Campylobacterjejuni LBA65 and Campylobacter Bacteriophage PC5 in Mice Model poster prezentacija 17th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and Related Organisms Aberdeen, UK - 15.9.2013.
6.
Šikić Pogačar, M; Klančnik, Anja; Vučković, Darinka; Mičetić Turk, Dušanka; Raspor, Peter; Cencič, Avrelija; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja
Experimental models to study the impact of food related conditions on virulence properties of poultry meat isolate Campylobacter jejuni poster prezentacija 6th Central European Congress on Food Novi Sad, Srbija - 24.5.2012.
7.
Šerifović, Jasmina; Marković, Martina; Matešić, Marina; Maričić, Ivana; Vučković, Darinka; Gobin, Ivana
Kokultura amebe Acanthamoeba castellanii i bakterije Campylobacter jejuni poster prezentacija 1. Kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika s međunarodnim sudjelovanjem Baška - 18.4.2012.
8.
Vučković, Darinka; Klančnik, Anja; Abram, Maja; Wraber, Branka, Smole Možina, Sonja
Campylobacter jejuni poultry meat isolate - in vivo virulence study poster prezentacija 5th Croatian Congress of Microbiology with International Participation Primošten - 1.1.2012.
9.
Vučković, Darinka; Klančnik, Anja; Smole-Možina, Sonja; Gobin, Ivana; Janković, Tamara; Abram, Maja
Influence of selected environmental stresses on Campylobacter jejuni virulence poster prezentacija 3. Međunarodni stručno znanstveni simpozij/3rd International scientific and technical symposium "Sanitarno inženjerstvo-Sanitary engineering" Opatija, Hrvatska - 10.11.2011.
10.
Klančnik, Anja; Vučković, Darinka; Petan, Andreja; Tušek Žnidarič, Magda; Plankl, Mojca; Wraber, Branka; Raspor, Peter; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja.
The effect of environmental stress and rosemary extract on Campylobacter virulence and pathogenesis poster prezentacija Joint Congress: 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society, 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation, 3rd CEFORM Central European Forum for Microbiology Maribor, Slovenija - 12.10.2011.
11.
Vučković, Darinka; Klančnik, Anja; Smole-Možina, Sonja; Abram, Maja
In vivo virulence of Campylobacter jejuni exposed to different environmental stresses poster prezentacija The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - 1.6.2011.
12.
Mihelčić, Mirna; Čujec, Ivana; Bačun Družina, Višnja; Bubonja Šonje, Marina; Vučković, Darinka; Abram, Maja
Cointeractions of Listeria monocytogenes and free-living amoeba Acanthamoeba castellanii poster prezentacija The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - 1.6.2011.
13.
Vučković, Darinka; Abram, Maja
Interakcije domaćina i patogena tijekom eksperimentalne kampilobakterioze( Host–microbe interaction in the course of experimental camyplobacteriosis ) poster prezentacija 9. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije s međunarodnim sudjelovanjem Primošten - 7.4.2011.
14.
Vučković, Darinka; Wraber, Branka; Abram, Maja
Virulence comparison of human and poultry Campylobacter jejuni isolates in a mouse model poster prezentacija Power of Microbes in Industry and Environment 2010. Central European Symposium on Industrial Microbiology and Microbial Ecology Malinska, Hrvatska - 1.1.2010.
15.
Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Vučković, Darinka; Begić, Gabrijela; Grubešić, Tiana; Dorić, Miljenko; Šuša, Milorad
The early immune response in Legionella longbeachae serogroup 1 mice infection poster prezentacija EMBO Conference Legionella 2009 Pariz, Francuska - 1.1.2010.
16.
Klančnik, Anja; Vučković, Darinka; Abram, Maja; Smole Možina, Sonja
The link between survival and infectivity of Campylobacter jejuni cells under changing environmental conditions oralna prezentacija 2nd Central European Forum for Microbiology Keszthely, Mađarska - 7.10.2009.
17.
Vučković, Darinka; Klančnik, Anja; Šikić, Maja; Abram, Maja; Smole-Možina, Sonja
Survival and pathogenic potential of stress exposed Campylobacter jejuni in eukaryotic cell and murine model poster prezentacija 4th Congress of the Slovenian Microbiological Society. Microbiology for Today Portorož, Slovenija - 19.11.2008.
18.
Vučković, Darinka; Abram, Maja;
Mouse strain dependent response to experimental Campylobacter jejuni infection poster prezentacija 4th Croatian congress of Microbiology with International Participation Zadar, Hrvatska - 25.9.2008.
19.
Bubonja, Marina; Giacometti, Jasminka; Vučković, Darinka; Abram, Maja
Antimicrobial activity of olive oil polyphenols against selected pathogenic and saprophytic Listeria strains poster prezentacija XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Istanbul, Turska - 5.8.2008.
20.
Gregorović-Kesovija, Palmira; Vučković, Darinka; Abram, Maja; Tićac, Brigita
Campylobacter jejuni/coli infekcije u Primorsko-goranskoj županiji( Campylobacter jejuni/coli infections in the County Primorsko-goranska ) poster prezentacija 8. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 26.5.2008.
21.
Vučković, Darinka; Abram, Maja
Ispitivanje virulencije različitih sojeva kampilobaktera u mišjem modelu( Comparative virulence of four different Campylobacter strains in a mouse model ) poster prezentacija 8. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 26.5.2008.
22.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Bubonja, Marina; Dorić, Miljenko
Immunohistopathological study of Listeria monocytogenes infection in pregnant mice poster prezentacija 1st Central European Forum for Microbiology Keszthely, Mađarska - 27.5.2005.
23.
Vučković, Darinka; Abram, Maja; Dorić, Miljenko
Experimental campylobacteriosis in C57Bl/6 mice poster prezentacija Treći hrvatski mikrobiolThird Croatian Congress of Microbiology with International Participation Poreč, Hrvatska - 1.1.2004.
24.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Dorić, Miljenko; Wraber, Branka
Systemic cytokine response during Listeria monocytogenes infection in pregnant Balb/c mice poster prezentacija 8th Congress of the AASIR Weimar, Njemačka - 7.9.2002.
25.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Dorić, Miljenko; Wraber, Branka; Hof, Herbert; Schluter, Dirk; Deckert, Martina
Experimental congenital listeriosis: a murine model poster prezentacija XIV International Symposium on Problems of Listeriosis Mannheim, Njemačka - 13.5.2001.
26.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Wraber, Branka; Dorić, Miljenko; Podack, E.R.; Rukavina, Daniel
Secondary Listeria monocytogenes infection in virgin and pregnant perforin deficient mice poster prezentacija 6th Congress of the Alps-Adria Society of Immunology of Reproduction Pecs, Mađarska - 28.6.2000.
27.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Višić, Vitomir; Dorić, Miljenko
The course of primary Listeria monocytogenes infection during gestation in C57Bl/6 mice poster prezentacija 4th International Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
28.
Abram, Maja; Vučković, Darinka; Dorić, Miljenko; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Primary and secondary Listeria monocytogenes infection in virgin and pregnant perforin-deficient mice poster prezentacija 4th International Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Hrvatska - 16.9.1998.
29.
Vučković, Darinka; Dorić, Miljenko
The role of T and NK cells during primary and secondary campylobacteriosis in mice poster prezentacija 13th European Immunology Meeting Amsterdam, Nizozemska - 23.6.1997.
30.
Vučković, Darinka; Dorić, Miljenko
The role of cellular immunity in primary campylobacteriosis oralna prezentacija 1st Congress of the Macedonian microbiologists Ohrid, Makedonija - 14.5.1997.
31.
Madjarevic, Tomislav; Vuckovic, Darinka; Buterin, Antea; Matic, Ida; Tudor, Anton; Rakovac, Ivan; Sestan, Branko
Functional recovery after revision of periprosthetic knee joint infection poster prezentacija 36th Annual meeting of the European bone and joint infection society Nantes, Francuska
32.
Madjarevic, Tomislav; Vuckovic, Darinka; Tudor, Anton; Knezevic, Samira; Sirola, Luka; Rakovac, Ivan; Prpic, Tomislav; Sestan, Branko
Sonication- valuable diagnostic method or overdiagnosis poster prezentacija 35th annual meeting of the European bone and joint infection society Oxford, Velika Britanija

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 31.8.2018.
Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres; Istraživač-suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2007. - 31.12.2013.
Patogeneza eksperimentalne kampilobakterioze; Voditelj; MZOS; 30.000kn/god;
3. 1.1.2004. - 1.1.2005.
Resistance and Virulence of Campylobacter spp.; Istraživač; MZOS RH i Ministarstvo za visoko školstvo, znanost i tehnologiju Republike Slovenije; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2007.
Eksperimentalna Listeria monocytogenes infekcija u trudnoći; Istraživač; MZOS RH; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.2002.
Patogeneza eksperimentalne murine kongenitalne listerioze; Istraživač; MZOS RH; ;
6. 1.1.1988. - 1.1.1997.
Identifikacija i terapija bakterijskih upala; Istraživač; MZOS RH; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2001. -
6. radionica o patogenezi zaraznih bolesti Crikvenica Član organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2018. Microbial Pathogenesis
2. 2018. Plant Foods for Human Nutrition.
3. 2018. Perodična izvješća (2) projekata HRZZ
4. 2018. Archives of Biological Sciences
5. 2018. International Journal of Environmental Health Research
6. 2018. Sanamed
7. 2007. Recenzent za online casopis: The Journal of lnfection in Developing Countries
8. 2005. Recenzent casopisa Medicina fluminensis

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
Bakteriološka dijagnostika infekcija dišnog sustava: nacionalne stručne smjernice za mikrobiološku dijagnostiku
Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju Hrvatskog liječničkog zbora   ko-autor
2.
1.1.1989. -
Voditelj rutinskog dijagnostičkog bakteriološkog laboratorija
Zavod za mikrobiologiju, Medicinski fakultet Rijeka   Voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 1.2.2006. - Detalji
Open leaning web site on enteric pathogen (OLoEP.org)
PP prezentacija na webu

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2016. - - Član
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli/Stručno povjerenstvo za provedbu izbora u naslovno nastavno zvanje