izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić dipl.oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

e-pošta : marikn@fthm.hr
telefon : 00385 051 294 189
prostorija : kabinet 106

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 95 5 3

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2010. Doktor ekonomskih znanosti Izvandoktorski studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2003. - 1.1.2004. Pedagoško psihološko obrazovanje odraslih Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2000. - 1.1.2003. Magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski studij Management u suvremenom hotelijerstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.1994. - 1.1.1999. Diplomirani ekonomist Dodiplomski sveučilišni studij Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Radno iskustvo

1.12.2017. - izvanredni profesor nositeljica kolegija Urbana ekonomija, Menadžment održivog razvoja, Gospodarenje energijom u turizmu. Sunositeljica na doktorskom studiju Integralno prostorno ekonomsko planiranje za održivi razvoj Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.11.2011. - Docent Nositelj na kolegijima :Urbana ekonomija, Razvoj i prostorno planiranje,Ekonomija, Gospodarenje energijom u turizmu Sunositelj na kolegijima: Nacionalna ekonomija, Makroekonomija Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.10.2007. - 1.11.2011. Asistent Kao asistent zajedno sa prof.dr.sc. Brankom Blaževićem sudjeluje u nastavnim aktivnostima i seminarskim satima na preddiplomskom sveučilišnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju i stručnom studiju i to na predmetima: Makroekonomija (temeljni predmet sveučilišnog preddiplomskog studija), Nacionalna ekonomija (temeljni predmet sveučilišnog diplomskog studija), Ekonomska politika (obvezni predmet smjera preddiplomskog sveučilišnog studija), Urbana ekonomija (obvezni predmet preddiplomskog sveučilišnog studija), Ekonomske integracije i regionalna politika (obvezni predmet smjera diplomskog sveučilišnog studija), Razvoj i prostorno planiranje (izborni predmet preddiplomskog sveučilišnog studija) i Turistička potrošnja (izborni predmet stručnog studija). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.2.2006. - 1.10.2007. interni auditor za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 i pomoćnik rukovoditelja komercijalno- financijskog sektora Plan i analiza, razvojni projekti, sustav upravljanja kvalitetom, ISO norme, financijski izvještaji Radnik d.d. Opatija
1.12.1999. - 1.2.2007. pomoćnik rukovoditelja komercijalno- financijskog sektora organizacija i održavanje mreže kupaca i dobavljača, životni ciklus proizvoda, plan i analiza, kontroling, marketing, unaprijeđenje prodaje, javna nabava, koordinacija unutar maloprodajnog lanca ( briga o zapošljavanju i edukaciji osoblja), kontrola zaliha Radnik d.d. Opatija
- 1.12.1999. Pripravnik pripravnički staž odrađen kroz sve odjele: komercijala, financije, nabava, marketing, prodaja, organizacija kupaca i maloprodaja Radnik d.d. Opatija
- 1.6.1997. Praktikant na recepciji Praktikant na recepciji Liburnija Riviera Hoteli

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Nagrada za nastavnu izvrsnost, Sveučilište u Rijeci
Najbolji student generacije

Članstva

1.1.2011. - Hrvatsko društvo ekonomista
1.1.2007. - ALUMNI FMTU
- Članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost FMTU-a
- Članica Povjerenstva za evaluaciju znanstveno-nastavnih aktivnosti na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Članica Povjerenstva za nastavu na preddiplomskom, diplomskom sveučilišnom studiju, stručnom studiju i na Razlikovnom programu FMTU-a
- Članica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Članica Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Menadžment održivog razvoja
Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj kolegija
Norma sati:
1.10.2015. - Gospodarenje energijom u turizmu
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2012. - Urbana ekonomija
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2012. - Razvoj i prostorno planiranje
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Makroekonomija
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Nacionalna ekonomija
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
suradnik
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.6.2015. - 1.6.2016. Deastinacijski menadžment, Urbana ekonomija
Turizam
Univerza na Primorskem, Turistica, Portorož
gost predavač; istraživač
Norma sati:
1.1.2013. - Gospodarenje energijom u turizmu
Turizam i zaštita okoliša
Fakultet Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

8.11.2016. - 9.12.2016. Izrada e-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
27.10.2016. - 28.10.2016. Mentoriranje doktorskih studenata


Norma sati:
13.6.2016. - 21.6.2016. Applied Econometric Course - 8th generation


Norma sati:
11.5.2016. - 15.5.2016. Stipendija u okviru Erasmus+ programa


Norma sati:
7.3.2016. - 11.3.2016. Introduction to numerical simulation techniques: Getting practical experience in building computable general equilibrium (CGE) model in GAMS


Norma sati:
8.2.2016. - 12.2.2016. Academic Teaching Excellence - English as the Medium of Instruction


Norma sati:
15.5.2015. - 16.5.2015. Efficient Thesis Writing & Presenting


Norma sati:
1.3.2014. - 1.6.2014. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)
1.2.2014. - Seminar Kvantitativne metode istraživanja u turizmu


Norma sati:
1.2.2014. - "Obuka i certificiranje društveno odgovornog poslovanja u turizmu (CSR TOUR)”


Norma sati:
1.9.2013. - "Case Studies for Management Education and Training"


Norma sati:
1.9.2011. - Stipendija u okviru Erasmus programa – Life long Learning, Napulj, Italija


Norma sati:
1.7.2011. - International Seminar on foreign language, London, Velika Britanija


Norma sati:
1.1.2011. - 1.5.2011. Specijalistički tečaj za održivi razvoj «Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš»


Norma sati:
1.9.2010. - 1.10.2010. Seminar «Priprema i izrada investicijskih projekata» u organizaciji, Baška, otok Krk


Norma sati:
1.3.2010. - Seminar «Energetski učinkovita rješenja u hotelskom i turističkom sektoru», Berlin, Njemačka


Norma sati:
1.6.2009. - Certificirani menadžer projekata EU, Centar za prijenos znanja o projektima EU i Tempus projekta, Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills


Norma sati:
1.2.2006. - Trening seminar i položen ispit „Razvojni program Quality Managementa“ ISO 9001:2000 Quality System Auditing


Norma sati:
1.7.1996. - 1.8.1996. Wirtschaftstuniversitaet Wien, međunarodna ljetna škola


Norma sati:
1.6.1996. - Metoda „Szenariotechnik“ na primjerima iz ekonomije


Norma sati:
1.1.1995. - Tečaj i položen ispit za informatora Hrvatske turističke zajednice


Norma sati:
- Statističke metode u istraživačkom radu


Norma sati:
- Radionica Primijenjena ekonometrija


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2007. - 1.1.2011. Obnovljivi izvori energije za eko hotel i eko turističku destinaciju

Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Krstinić Nižić, Marinela ; Trinajstić, Maša ; Blažević, Branko
NEW ENERGY MEASURES FOR SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT – A CHALLENGE FOR HOTEL INDUSTRY
279-290 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=911212

2. Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Dombrovski Endres, Renata
Energy Sustainability and Its Impacts on Croatian Tourism
Croatian economic survey ... 19 83-104 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918185

3. Šverko Grdić, Zvonimira ; Krstinić Nižić, Marinela ; Mamula, Maja
Povezanost klimatskih promjena i turizma: Multikriterijska analiza ocjenjivanja mjera prilagodbe
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku Vol.1 171-185 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888449

4. Šverko Grdić, Zvonimira ; Krstinić Nižić, Marinela ; Mamula, Maja
Insolvency in the Republic of Croatia
Ekonomska istraživanja 1 1693-1704 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=900791

WOS

5. Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira ; Renata, Dombrovski
The Advantages and Disadvantages of Renewable Energy in the Tourist Destination
Zbornik radova 6. međunarodnog znanstvenog simpozija “Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj” Vol.1 634-646 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888451

WOS

6. Krstinić Nižić, Marinela
Učinkovito korištenje energije u turističkim objektima
327-336 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850895

7. Krstinić Nižić, Marinela ; Hustić, Andreja
Modeli odgovornosti povlaštenih proizvođača obnovljivih izvora energije za odstupanja od planova proizvodnje
Zbornik Veleučilišta u Rijeci 3 93-110 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767088

8. Krstinić Nižić, Marinela ; Šverko Grdić, Zvonimira
Importance of Green Economy - Student's Percpetion
285-294 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=845919

9.
Krstinić Nižić M., Karanović G., Ivanović S., Importance of intelligent rooms for energy savings in the hotel industry, Tourism and Hospitality management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich, TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, Vol. 14, No. 2, 2008., str. 323-336. (časopis je referiran u EconLit and Journal of Economic Literature, CAB International, C.I.R.E.T., EBSCOHost Research Databases, Hospitality & Tourism Complete)

A1

10.
Krstinić Nižić, M., Bareša, S., The role of cities in protecting environmental quality, UTMS Journal of Economics, vol. 4, No 3, 2013., Print ISSN: 1857-6974, Electronic ISSN:1857-6982, December 2013., 325–339. međunarodno priznat časopis sa međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, referiran u bazama podataka: AP PLATFORMS; C.I.R.E.T.; DOAJ; EBSCO; ECONBIZ; ECONIS; ECONPAPERS; ECONSTOR; EDRIC; GOOGLE SCHOLAR; IDEAS; OPEN J-GATE; PROQUEST LLC (ABI/INFORM); REPEC; SOCIONET; ZBW

A1

11.
Krstinić Nižić,M., Đurkin, J., Development of Database on Beaches: Case Study, Academica Turistica, Tourism & Innovation Journal, year 6, No.2, December 2013., 65- 73, ISSN 1855-3303 međunarodno priznat časopis sa međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, referiran u bazama podataka: Centre International de Recherches et d´Etudes Touristiques (CIRET), CAB International, EconPapers

A1

12.
Vizjak, A., Gračan, D., Krstinić Nižić, M., Foreign capital in the development of Croatian tourism, Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich, TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, Vol. 13, No. 3, 2007., str. 747-758. (časopis je referiran u EconLit and Journal of Economic Literature, CAB International, C.I.R.E.T., EBSCOHost Research Databases, Hospitality & Tourism Complete)

A1

13.
Krstinić Nižić, M., Golja, T., Adoption of ecological orientation in hospitality management: Evidence from Croatia, Ekonomska istraživanja, Sveučilište «Jurja Dobrile» u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», Pula, Vol. 22, No. 2, lipanj 2009., str. 111 – 131. (časopis je referiran u Social Sciences Citation Index, Social SciSearch, Journal Citation, Reports/Social Science Edition, Cab Abstracts, Econlit, Scopus, Geobase)

Q1
Q2
Q3
Q4
A1
WOS

14.
Krstinić Nižić, M., Ivanović, S., Drpić, D., Spatial planning as the function of sustainability of the island Krk, Ekonomska istraživanja, Sveučilište «Jurja Dobrile» u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», Pula, Vol 22, No. 3, Pula, rujan 2009., str. 98 – 110. (časopis je referiran u Social Sciences Citation Index, Social SciSearch, Journal Citation, Reports/Social Science Edition, Cab Abstracts, Econlit, Scopus, Geobase)

Q1
Q2
Q3
Q4
A1
WOS

15.
Golja, T., Krstinić Nižić, M., Corporate social responsibility in tourism - the most popular tourism destinations in Croatia: Comparative analysis, Management Journal of Contemporary Management Issues, Ekonomski fakultet Split, Vol. 15, No. 2, prosinac 2010., str. 107 – 121. (časopis je referiran u Journal of Economic Literature/Econlit, EBSCO, ProQuest LLC (including ABI/INFORM), Cabells Directory of Publishing Opportunities)

A1

16.
Golja, T., Krstinić Nižić, M., Paulišić, M., Perspectives of Corporate Governance in Croatian Banking Sector, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 1, No. 3, 2011., str. 78 – 87. (časopis je referiran u EconLit, JEL - Journal of Economic Literature, RePEc (Research Papers in Economics) and IDEAS, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Economics & Finance, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus, Scirus, Open J-Gate, NewJour, Google Scholar, GetCited, Lockss i PKP Open Archives Harvester)

A1

17.
Golja, T., Paulišić, M., Krstinić Nižić, M., Bank Commitment to Ethics, Information Management and Business Review, Vol. 3, No.5, 2011., str. 250 – 260. (časopis je referiran u EconLit, ProQuest Products, ABI-INFORM, Business Dateline, Ulrich's Periodicals Directory, RePEc, EBSCOhost, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Cabell’s Directory)

A1

18.
Blažević, B., Krstinić Nižić, M., Ocjena investicijskog modela primjenom diskrecijske diskontne stope – slučaj obnovljivih izvora energije u turizmu, Ekonomski pregled, Hrvatsko društvo ekonomista – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb, br. 11, 2011., str. 636-661. (časopis je referiran u International Bibliography of the Social Sciences: ECONOMICS, Journal of Economics Literature, EconLit, Scopus, Directory of Open Acces Journals (DOAJ))

Q1
Q2
Q3
Q4
A1

19.
Krstinić Nižić, M., Rudan, E., Economic Possibilities and Management of Solar Energy Use in Tourism, Journal ECONOMIA. SERIA MANAGEMENT, vol. 16, Issue 1, 2013., ISSN 1454-0320, 93-105. međunarodno priznat časopis sa međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, referiran u bazama podataka: CNCS B+ (code 51), Cabell's Directory of Publishing Opportunities, DOAJ, RePEc (Econ Papers, IDEAS, Socionet), EBSCO, EconLit, Index Copernicus, Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe, Scientific Commons, SCIRUS, Ulrich’s Periodical Directory.

A1

20.
Krstinić Nižić, M., Spatial resources in the development of tourism destinations (case study Kvarner), Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich, TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, Vol. 20, No. 1, May 2014., ISSN 1330-7533, 29-43. međunarodno priznat časopis sa međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, referiran u Cabell sDirectories, Cabi Publishing: Leisure, Recreation and Tourism Abstracts, CIRET,EBSCO, EconLit, Hrčak, PROQUEST:ABI/INFORM Scopus, SSSRN, ZBW)

Q1
Q2
Q3
Q4
A1

21.
Krstinić Nižić, M., Renewable energy sources and ecological environment of a tourist destination, 4th International Conference An Enterprise Odyssey: Tourism – Governance and Entrepreneurship, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Book of Extended Abstracts + CD ROM with full papers, Cavtat, 11-14 June 2008., str. 138-154. (zbornik je referiran u EconLit, ProQuest)

A1

22.
Radulović, D., Krstinić Nižić, M., Local Governments´Energy Management in the Example of the City of Rijeka, 5th international conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business 2010, Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, Book of Extended Abstracts + CD ROM with full papers Opatija, 26-29 May 2010., str. 271- 283. (zbornik je referiran u EconLit, ProQuest, EBSCO)

A1

23.
Krstinić Nižić, M., Golja, T., Vodeb, K., The Trend of Economic, Ecological and Social Responsibility Implementation in Tourism, 1st International Scientific Conference: Tourism in South East Europe 2011, Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, 04.-07.05.2011. Opatija, Croatia, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Vol. 1, str. 221-234. (zbornik je referiran u CAB International’s leisure and tourism database, EBSCO, EconLit, ProQuest, SSRN database, CPCI - Conference Proceedings Citation Index an integrated index within Web of Science)

A1

24.
Krstinić Nižić, M., Šverko Grdić, Z., The Potential of Economic Instruments for Reducing CO2 Emission from Energy Sources, 6th International Conference «An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future», Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, 13.-16. June 2012., Šibenik Book of Extended Abstracts + CD ROM with full papers str. 13-23. (zbornik je referiran u EconLit, ProQuest, EBSCO)

A1

25.
Krstinić Nižić, M., Drpić, D., Model for Sustainable Tourism Development in Croatia, 2st International Scientific Conference: Tourism in South East Europe 2013, Crisis – a Challenge of Sustainable Tourism Development, 15.-18.05.2013. Opatija, Croatia, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Vol. 2, ISSN 1848-4050, str. 159-172. (zbornik je referiran u CAB International’s leisure and tourism database, EBSCO, EconLit, ProQuest, SSRN database, CPCI - Conference Proceedings Citation Index an integrated index within Web of Science)

A1
WOS

26.
Vizjak, A., Gračan, D., Krstinić Nižić, M., Strategic goals of croatian tourist regionalization, International Conference Current problems of tourism development in countries of central-eastern Europe, College of economy, tourism and social sciences, Kielce, Poland, 2008., str. 45 – 58.

A2

27.
Vizjak, A., Krstinić Nižić, M., Ivanović, S., The need for foreign investment into croatian economy, Ekonomika a spoločnost, Journal of Economics and Social Research, The Scientific Journal of the Faculty of Economics, Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia, Vol. 10, No 1, 2009, str. 75-89.

A2

28.
Vizjak, A., Alkier Radnić, R., Krstinić Nižić, M., Republika Kina u međunarodnoj ekonomiji, Ekonomski vjesnik, Sveučilište J.J. Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, br.1/2009, God. XXII, Osijek, srpanj, 2009., str. 127 – 135.

A2

29.
Krstinić Nižić, M., Ivanović, S., Drpić, D., Challenges to Sustainable development in Island tourism, SEE Journal of Economics and Business, School of Economics and Business in Sarajevo, Vol. 5, No. 2, November 2010., str. 43 – 53.

A2

30.
Krstinić Nižić, M., Postojeće stanje klimatizacije u našim hotelima, zbornik radova Zdrava klimatizacija – uspješan turizam, ožujak 2012. god., Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, str. 171 – 192.

A2

31.
Paulišić, M., Golja, T., Krstinić Nižić, M., Društvena odgovornost u bankarskom sektoru: Stanje u Hrvatskoj, the 3rd International Scientific Conference „Capitalism in transition“, Marinković Vladimir (ur.), Beograd: Copy Center, 2012., str.203-221. (domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

A2

32.
Krstinić Nižić, M., Spatial resources in the development of tourism destinations (case study Kvarner), Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka, WIFI Wien, Osterreich, TEI Thessaloniki, Greece, Wien/Opatija/Greece, Vol. 20, No. 1, May 2014., ISSN 1330-7533, 29-43.

Q4
A1

33.
Krstinić Nižić, M., Bračić, M.: Effective use of resources in tourist facilities – focus on energy efficiency, 22st biennial international conference Tourism and Hospitality Industry, Trends in Tourism and Hospitality Management, Vol.22, 08-09 May 2014., Opatija, 2014, ISSN 1848-4573, str. 147-160.

A1

34.
Krstinić Nižić, M., Mandžo, M., Značaj energetskih gradova za gospodarski razvoj Republike Hrvatske, 24nd Scientific international conference Energy and Environment 2014, New Technologies in energy engineering and environmental protection, Faculty of Engineering, University of Rijeka, zbornik radova, Opatija, 21-24 October 2014., str. 311 – 320.

A1

35.
Krstinić Nižić, M., Hustić, A., Modeli odgovornosti povlaštenih proizvođača obnovljivih izvora energije za odstupanja od planova proizvodnje, zbornik Veleučilišta u Rijeci, Journal of the Polytechnic of Rijeka, Vol. 3, No 1, Rijeka, 2015., 93-110

A2

36.
Šverko Grdić, Z., Krstinić Nižić, M., Development of Tourist Demand in Correlation with Climate Change in the Republic of Croatia, Ekonomski pregled, Zagreb, (vol.67), br. 1, 2016., str. 27-43, ISSN 0424-7558, UDK 338.484(497.5)

Q4
A1

37.
Krstinić Nižić, M., Zubović, N., Urbana ekologija kao temelj suvremenog življenja, Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Journal of the Polytechnic of Rijeka, Vol. 4, No 1, Rijeka, 2016., str. 45-58, UDK 504:911.375.1, ISSN 1848-1299 (tisak); ISSN 1849-1723 (online)

A2

38.
Krstinić Nižić, M., Šverko Grdić, Z., Hustić, A., The importance of Energy for the Tourism Sector, Academica Turistica, Tourism and Innovation Journal, University of Primorska, Slovenija, Year 9, No2, December 2016, 77-83, ISSN 2335-4194

A1

Znanstvene knjige

1. koautor i urednik
Marinela Krstinić Nižić, Branko Blažević
Gospodarenje energijom u turizmu
znanstvena knjiga Marinela Krstinić Nižić, Branko Blažević Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci Opatija - 2017. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917920
2. koautor rada
Krstinić Nižić, M., Šverko Grdić, Z.
rad: Importance of green economy – student’s perception, scientific monograph, European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy, Pula, Croatia, 21 – 23 May 2015., Juraj Dobrila University of Pula, 2016., str. 285-294., ISBN 978-953-7320-24-9; UDK:502/504:330
znanstvena monografija Juraj Dobrila University of Pula Pula - 2016.
3. Autor poglavlja u knjizi
Grupa autora
Istraživanje turizma destinacije
Znanstvena monografija, Klasa 602-09/12-01/28, Ur.broj:2170-57-05-12-3, ISBN 978-953-7842-12-3 Redaktori: B. Blažević, M. Peršić; Recenzenti: M. Bartoluci, P. Jordan, V. Vrtiprah. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija - 2012.
4. Autor poglavlja u knjizi
Grupa autora; Recenzenti: prof. dr. sc. Heri Bezić, prof. dr. sc. Vinko Barić.
Strategija razvoja grada Pule
znanstvena knjiga, ISBN: 978-953-6198-87-0; Klasa 602-09/11-01/28, Urbroj: 2170-57-05-11-3 Blažević Branko Sveučilište u Rijeci, Inženjerski biro, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Rijeka, Zagreb - 2011.
5. Autor poglavlja u knjizi
Marinela Krstinić Nižić, Tea Golja
Poglavlje: Environmental Attitudes of Hoteliers in Dubrovnik Area and Their Contribution to Sustainable Development of the Community, u knjizi «Economics and Management of Tourism: Tendencies and Recent Developments»
znanstvena knjiga, ISBN 978-989-640-078-1 Saramento, M., Matias, A Universidade Lusíada Editora, Colecçao Manuais, Lisabon Lisabon - 2011.
6. urednik i autor

Zero Waste Guidelines for events and festivals, editors: urednici:Marko Perić, Marinela Krstinić Nižić, E-book, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorož, Slovenia, , CIP 338.48-1(082)(0.034.2)
znanstvena monografija Marko Perić, Marinela Krstinić Nižić Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Turistica Portorož, Slovenija Opatija/Portorož http://www.turistica.si/downloads/ZeroWaste/ZeroWaste.pdf
7. koautor rada
Perić, M., Krstinić Nižić, M., Bašan, L.
rad: Zero waste strategy for events and festivals – contribution to sustainable development, u knjizi Cultural tourism and destination impacts / edited by Jasmina Gržinić, Ksenija Vodeb. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2015., UDK 338.48-6:008>(082), ISBN 978-953-7498-96-2; str.93-119.
Znanstvena monografija kl.003-08/14-02/111-01 Jasmina Gržinić, Ksenija Vodeb Juraj Dobrila University of Pula Pula

Pozvana predavanja

1.
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien – Potenziale für Anwendungen in der kroatischen Tourismusbranche, Ministarstvo gospodarstva i energije Njemačke
Nürnberg, Njemačka - 7.5.2017.
2. Marinela Krstinić Nižić
Gospodarenje energijom u turizmu - stanje i perspektive
Terme Tuhelj - 8.3.2016.
3. Marinela Krstinić Nižić
Zeleni hoteli – temelj održivog razvoja hotelske industrije, VII međunarodni forum menadžera hotela & hotelskih domaćinstava
Beograd, Privredna komora Srbije - 17.11.2010.
4. Marinela Krstinić Nižić
"Energetska učinkovitost u turizmu Istre" Prva škola održivog razvoja turizma: Road Map generiranja ideja održivog razvoja turizma Istočne obale Istre Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, CASTER u sklopu Odjela za ekonomiju i turizam „Dr.Mijo Mirković“
Rabac
5. Marinela Krstinić Nižić
"Energetska efikasnost hotela- uvjet uspješnog poslovanja" 7. Seminar za direktore hotela iz Republike Hrvatske „Menadžer hotela 2013.“
Opatija

Kongresna priopćenja

1.

Gračan, D., Krstinić Nižić, M., and Rudančić Lugarić, A., Innovative Forms of Tourist Offer: Green Tourism, Managing Sustainability? 12th Management International Coference (MIC 2011), 23-26 November 2011 Portorož, Slovenija, Faculty of Management Koper, University of Primorska, Slovenia, str. 1121-1129.
2.

Krstinić Nižić, M., Mamula, M., Contribution of Tourism to the Economic Development – the Implementation of Tourism Satellite Account, BITCO – 1st Belgrade International Tourism Conference, Contemporary Tourism, Wishes & Opportunities, College of Tourism, Beograd, Srbija, 22.-24.03.2012., str. 87-100.
3.

Blažević, B., Krstinić Nižić, M., Model of optimal space management, International Conference Encuentros, New Europe – New Tourist Destination, 2nd Days of Turistica, University of Primorska Turistica, College of Tourism, Portorož, Slovenija, Book of Abstracts + CD ROM with full papers, Portorož, 21-23 May 2008., str. 31-44.
4.

Gračan, D., Krstinić Nižić, M., Uljančić, M., Ecological aspect of the nautical tourism development in Istria, X International Conference The influence of global economic recesion on tourism, University St. Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Ohrid, Makedonija, zbornik radova, Ohrid, 04-05 June 2009.
5.

Krstinić Nižić, M., Blažević, O., Healthy city – sustainability condition of a tourism destination (based on the example of the City of Rijeka), international conference, Knowledge and business challenge of globalization, Faculty of commercial and business sciences, Celje, Slovenija, Book of Abstracts + CD ROM with full papers, Celje, 12-13 November 2009., str. 567-577.
6.

Jelušić, A., Krstinić Nižić, M., Đurkin, J., Tourism and EU pre-accession funds: Cross-border cooperation projects in Croatia, international conference Knowledge and business challenge of globalization in 2010, Faculty of commercial and business sciences, Celje, Slovenija, Book of Abstracts + CD ROM with full papers, Celje, 18-19 November 2010., str. 786 – 797.
7.

Krstinić Nižić, M., The role of renewable energy sources in sustainable development of a tourist destination, international conference Education and Industry Advancing Together EIAT 2010, Beograd, Srbija, zbornik radova, Beograd, 24-26 September 2010., str. 96 – 111.
8.

Krstinić Nižić, M., The Future of Tourism in Economic Environment, 3 rd International Scientific Conference Knowledge and business challenges of globalisation in 2011., 17.-18.11.2011. Celje, Slovenija, Faculty of commercial and business sciences, , Book of abstracts + CD sa full paper, str. 688-697.
9.

Krstinić Nižić, M., Pilepić, Lj., Business intelligence systems in attaining energy efficiency in the hotel industry, 6 th International scientific conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, zbornik radova, Opatija, 8th May 2008., str. 151-162.
10.

Vizjak, A., Alkier Radnić, R., Krstinić Nižić, M., Globalization, new economies and tourism, 6 th International scientific conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, zbornik radova, Opatija, 8th May 2008., str. 249-264.
11.

Krstinić Nižić M., Karanović G., Importance of intelligent rooms for energy savings in the hotel industry, 19th Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2008, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Book of Abstracts + CD ROM with full papers, Opatija, 07-09 May 2008., str. 1273-1285.
12.

Krstinić Nižić, M., Blažević, O., Europska podrška ulaganjima u obnovu i održivi razvitak malih povijesnih gradova, 2. međunarodna konferencija Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji, Knjiga sažetaka + zbornik radova, Mošćenice, 23.- 24.10. 2009.,
13.

Krstinić Nižić, M., Radulović, D., Economic and energetic efficiency on the example of the hotel „Milenij“ in Opatija, 20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2010, New Trends in Tourism and Hospitality Management, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Book of Abstracts + CD ROM with full papers, Opatija, 06-08 May 2010., str. 437 – 452.
14.

Blažević, B., Jelušić, A., Krstinić Nižić, M., Air quality of hotel and hospitality objects indoor air-conditioned areas, 22nd Scientific international conference Energy and Environment 2010, Energy and Climate, Faculty of Engineering, University of Rijeka, zbornik radova, Opatija, 18-22 October 2010., str. 257 – 269.
15.

Baldigara, T., Krstinić Nižić, M., Mamula, M., Understanding tourism in its relationship with other macroeconomic frameworks, 8th International Scientific Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, 03.May 2012., Opatija, str. 39-53.
16.

Blažević, B., Krstinić Nižić, M., Economic Mechanism within the Area of Renewable Energy Sources in some European Countries, 21st biennial international conference Tourism and Hospitality Industry 2012, 3-5 May 2012, Opatija, str. 78-90.
17.

Krstinić Nižić, M., Bračić, M.: Effective use of resources in tourist facilities – focus on energy efficiency, 22st biennial international conference Tourism and Hospitality Industry, Trends in Tourism and Hospitality Management, Vol.22, 08-09 May 2014., Opatija, 2014, ISSN 1848-4573, str. 147-160
18.

Krstinić Nižić, M., Mandžo, M., Značaj energetskih gradova za gospodarski razvoj Republike Hrvatske, 24nd Scientific international conference Energy and Environment 2014, New Technologies in energy engineering and environmental protection, Faculty of Engineering, University of Rijeka, zbornik radova, Opatija, 21-24 October 2014., str. 311 – 320.
19.

Blažević, B., Krstinić Nižić, M., City organization as urban challenge for tourism destinations, The 3rd International Scientific Conference ToSEE 2015 „Tourism in South East Europe“ Sustainable Tourism, Economic Development and Quality of Life, 13-16 May 2015, Opatija, Croatia, 19-33.
20.

Krstinić Nižić, M., Učinkovito korištenje energije u turističkim objektima, 25th Scientific international conference Energy and Environment 2016, Climate change and Energy security in South-East Europe, Faculty of Engineering, University of Rijeka, zbornik radova, Opatija, 26-28 October 2016., str. 327 – 336., ISBN 978-953-6886-23-4, UDK 620.91 + 504.06/(063) (082)=862=20

Znanstveni projekti

1. 2.10.2017. - 2.10.2019.
KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE U INOVIRANJU LANCA VRIJEDNOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA; suradnik - istraživač; Sveučilište u Rijeci; 20.000,00 kn; https://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2017-2018/zp-uniri-1-17
2. 1.10.2016. - 1.10.2018.
Sustavno gospodarenje energijom u hotelskoj industriji; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 19.700,00 kn; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2016/zp-uniri-4-16
3. 1.12.2015. - 1.12.2017.
Ekonomske posljedice klimatskih promjena na turizam; suradnik istraživač; Sveučilište u Rijeci; 17.000,00 kn; http://www.fthm.uniri.hr/index.php/projekti-uniri-2015/zpuniri-4-15
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju” (116-2012298-2574); Suradnik istraživač ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;

Znanstveni skupovi

1. 13.5.2015. - 16.5.2015.
Tourism in South East Europe, 3rd International Scientific Conference Opatija Članica organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2017. Turizam i klimatske promjene, sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Rijeci Autori: Jože Perić, Zvonimira Šverko Grdić

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2014. -
Strategija razvoja grada Opatije 2014-2020.
Grad Opatija  
suradnik istraživač
2.
1.1.2013. -
1000 hrvatskih plaža- Jadranske morske zvijezde Kvarnera
Ministarstvo turizma RH  
suradnik istraživač
3.
1.1.2012. -
Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma PGŽ
Turistička zajednica Kvarnera  
suradnik istraživač
4.
1.1.2012. -
Ocjena turističke ponude Kvarner
Turistička zajednica Kvarnera  
suradnik istraživač
5.
1.1.2011. -
Strategija razvoja grada Pule
Grad Pula  
suradnik istraživač
6.
1.1.2011. -
Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe na automotodromu Grobnik
 
suradnik istraživač
7.
1.1.2011. -
Zračna luka Rijeka – zastupljenost low cost letova u Hrvatskoj i zadovoljstvo putnika u zračnoj luci Rijeka
 
suradnik istraživač
8.
1.1.2010. -
Higijena klima uređaja kao važan čimbenik kvalitete zraka u hotelima i ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj
 
suradnik istraživač
9.
1.1.2010. -
1000 hrvatskih plaža
Ministarstvo turizma RH  
suradnik istraživač
10.
-
Strategija razvoja Općine Malinska Dubašnica 2015.-2020.
općina Malinska Dubašnica  
član tima

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 2.10.2017. - - Voditeljica preddiplomskih studija
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. 1.10.2015. - - Voditeljica Katedre za mikro i makroekonomiju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
3. 1.10.2014. - - Tajnica poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu