Prof. dr. sc. Branka Blagović dipl. inž. kem. teh.

Medicinski fakultet Katedra za kemiju i biokemiju
Medicinski fakultet Katedra za kemiju i biokemiju

e-pošta : branka.blagovic@medri.hr

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.1993. - 1.1.1998. Doktor znanosti iz područja biotehničkih znanosti Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1985. - 1.1.1992. Magistar prirodnih znanosti iz područja kemije Postdiplomski studij prirodnih znanosti Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1974. - 1.1.1979. Diplomirani inženjer kemijske tehnologije Kemijska tehnologija Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

- profesor kemije riječke srednje škole
- asistent Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
- kemičar na radu, asistent Medicinski fakultet Sveučilšta u Rijeci
- docent
- izvanredni profesor
- izvanredni profesor (znanstveni savjetnik)
- redoviti profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada rektora Zagrebačkog sveučilišta za najbolji studentski rad

Članstva

1.1.1987. - Hrvatsko društvo biokemičara i molekularnih biologa
1.1.1987. - Hrvatska udruga kemijskih inženjera i tehnologa
- Hrvatsko društvo biotehnologa

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Kvasac kao modelni organizam
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Opća kemija
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kemija za studente medicine
Studij opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Anorganska kemija
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kemija
Studij tehnologije prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Instrumentalne metode
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kemija za studente stomatologije
Studij stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Biokemija za studente medicine
Studij opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Chimica medica
Studij stomatologije na talijanskom jeziku
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Opća kemija
Preddiplomski studij biotehnologije i istraživanja lijekova
Odjel za biotehnologiju
voditelj
Norma sati:
- Organska kemija
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Analitička kemija
Studijska grupa kemija - fizika
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Anorganska kemija
Studijska grupa kemija - fizika
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Fizikalna kemija
Studijska grupa kemija - fizika
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Opća i anorganska kemija
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Opća i anorganska kemija
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Biokemijske metode
Doktorski studij biomedicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kromatografske metode u izučavanju bioloških membrana
Poslijediplomski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Medicinska kemija i biokemija I
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Opća i anorganska kemija
Preddiplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Kromatografske metode određivanja neutralnih lipida u kvascima
Suzana Popović
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kvasac kao modelni organizam u izučavanju etiologije multiple skleroze
Josip Škara
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj recikliranja na sadržaj fosfolipida u mitohondrijima pivskog kvasca donjeg vrenja
Iva Slaviček
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Određivanje sadržaja proteina i fosfolipida u mitohondrijima pivskog kvasca
Biljana Važanski
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj recikliranja na sastav fosfolipidnih vrsta mitohondrija pivskog kvasca
Josip Škara
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Udio ergosterola i skvalena u mitohondrijima čiste kulture i recikliranog pivskog kvasca
Katarina Branežac
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj fermentacije i recikliranja na sastav fosfolipida mitohondrija pivskog kvasca
Marta Telebar
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Fosfolipidi mitohondrija recikliranog pivskog kvasca druge generacije
Anđelija Misita
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj zamrzavanja na sastav fosfolipida pekarskog kvasca
Jelena Kažić
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Promjene u sastavu neutralnih lipida mitohondrija recikliranog pivskog kvasca
Suzana Popović
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj nepovoljnih uvjeta i recikliranja na sastav masnih kiselina mitohondrija pivskog kvasca
Danijel Soldatić
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Spektroskopsko određivanje antioksidacijskog djelovanja odabranih vrsta čajeva
Deana Jurada
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj skladištenja na +4°C na sadržaj i sastav fosfolipida pekarskog kvasca
Ana Ruskaj
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj skladištenja na +4 oc na sadržaj sterola i sastav masnih kiselina pekarskog kvasca
Marijana Matijašević
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj zamrzavanja na sadržaj sterola i sastav masnih kiselina pekarskog kvasca
Tamara Janković
Studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj Pb2+-iona u podlozi na sastav masnih kiselina kvasca Saccharomyces cerevisiae
Nermina Mumiši
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
- Utjecaj imidakloprida na sastav masnih kiselina kvasca Saccharomyces cerevisiae
Martina Barbarić
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet

Osobni razvoj

1.6.2009. - E-učenje u nastavnom procesu Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci.


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2011. - Determination of xenobiotics by using separation and hyphenated techniques for environment, food and human health purposes (CIII-PL-0706-01-1213)

Financiranje: MZOŠ
1.1.2008. - Developing a network for monitoring the impact of environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health (CII-RO-0313)

Financiranje: MZOŠ
1.1.2000. - 1.1.2008. New technologies in the undergraduate and postgraduate education of medical biochemists (HR-0045)

Financiranje: MZOŠ

Izdavaštvo

1.1.2014. - Branka Blagović, Bruno Mayer, Mirna Petković Didović i Orjen Petković: Priručnik za vježbe iz opće i anorganske kemije

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - B. Blagović: Kvasac kao modelni organizam u izučavanju bioloških membrana, priručnik za seminare i vježbe,

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
Ethanol-induced changes in the fatty acid composition of brewer's yeast
Curr. Stud. Biotechnol. Vol.III. - Food 113-119 - 2003.

2. Škara, J.; Nadalin, S.; Buretić- Tomljanović, A.; Blagović, B.
Izučavanje neurodegenerativnih bolesti na kvascu kao modelnom organizmu ( The study of neurodegenerative diseases on yeast model ) Izvornik:
Medicina Fluminesis 52 15-27

3. Janković, T.; Kažić, J.; Matijašević, M.; Ruskaj, A.; Čanadi Jurešić, G.; Blagović, B.
The Effect of Low Temperature Storage on the Lipid Composition of Baker's Yeast
Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 11 109-114

4. J. Rupčić, G. Čanadi Jurešić and B. Blagović
Influence of stressful fermentation conditions on neutral lipids of a Saccharomyces cerevisiae brewing strain.
World Journal of Microbiology and Biotechnology. 29 1975

5. Brumini, G.; Mavrinac, M.; Brumini, M.; Špalj, S.; Blagović, B.
Oblikovanje i validacija upitnika kojim se mjeri stav studenata prema e-učenju( Development and Validation of a Questionnaire Measuring Attitudes towards e-learning among University Students )
Medicina Fluminensis 48 48 - 56

6. Valcheva-Kuzmanova, S.; Blagović, B.; Valić, S.
Electron spin resonance measurement of radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice
Pharmacognosy Magazine 8 171 - 174

7. Čanadi Jurešić, G.; Blagović, B.
The influence of fermentation conditions and recycling on the phospholipid and fatty acid composition of the brewer’s yeast plasma membranes
Folia microbiologica 56 215 - 224

8. Koprivnjak, O.; Majetić, V.; Malenica Staver, M.; Lovrić, A.; Blagović, B.
Effect of phospholipids on extraction of hydrophilic phenols from virgin olive oils
Food Chemistry 119 698 - 702

9. Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
Alterations in Phosphatidylcholine and Phosphatidylethanolamine Content During Fermentative Metabolism in Saccharomyces cerevisiae Brewer's Yeast
Food Technology and Biotechnology 47 246 - 252

10. Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Characterization of lipid components in the whole cells and plasma membranes of baker's yeast
Croatica chemica acta 78 479 - 484

11. Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila and Simonić, Ante
Effect of Hyperbaric Oxygenation on the Level of Free Fatty Acids in Experimental Spinal Cord Injury in Rabbits
Croatica Chemica Acta 78 455 - 462

12. Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir
Lipid analysis of the plasma membrane and mitochondria of Brewer's yeast
Folia microbiologica 50 24 - 30

13. Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
Effect of indomethacin on motoric activity and free fatty acid level after experimental spinal cord injury
Spinal cord 43 519 - 526

14. R. Pantović, P. Draganić, B. Blagović, V. Eraković, A. Simonić, and Č. Milin
Effect of indomethacin on the level of arachidonic acid in an experimental model of neurotrauma
Period. Biol. 104, 95-97

15. Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Mesarić, Marko; Georgiú, Katica; Marić, Vladimir
Lipid Composition of Brewer's Yeast
Food Technology and Biotechnology 39 175 - 181

16. Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Marić, Vladimir
Cell lipids of the Candida lipolytica yeast grown on methanol
Journal of chromatography A 755 75 - 80

Pozvana predavanja

1. B. Blagović
The Influence of Unfavourable Conditions on the Composition of Yeast Lipids
Brasov, Rumunjska
2. Valić, Srećko; Blagović, Branka
Radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice, selected red wines and olive oil enriched with soy lecithin

Kongresna priopćenja

1.
Ćurko-Cofek B., Grubić Kezele J., Marinić J., Tota M., Starčević Čizmarević N., Milin Č., Ristić, S., Radošević-Stašić, B., Barac-Latas, V.
Iron overload induces gender-dependent changes in lipid peroxidation and in clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats poster Translation of basic immunology and neuroscience tools to therapies: Where are we now? Rijeka - 4.7.2016.
2.
Ćurko-Cofek B., Grubić Kezele J., Marinić J., Tota M., Starčević Čizmarević N., Milin Č., Ristić, S., Radošević-Stašić, B., Barac-Latas, V.
Iron overload induces gender-dependent changes in lipid peroxidation and in clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats poster Translation of basic immunology and neuroscience tools to therapies: Where are we now? Rijeka - 4.7.2016.
3.
Ćurko-Cofek B., Grubić Kezele J., Marinić J., Tota M., Starčević Čizmarević N., Milin Č., Ristić, S., Radošević-Stašić, B., Barac-Latas, V.
Iron overload induces gender-dependent changes in lipid peroxidation and in clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats poster Translation of basic immunology and neuroscience tools to therapies: Where are we now? Rijeka - 4.7.2016.
4.
Ćurko-Cofek B., Grubić Kezele J., Marinić J., Tota M., Starčević Čizmarević N., Milin Č., Ristić, S., Radošević-Stašić, B., Barac-Latas, V.
Iron overload induces gender-dependent changes in lipid peroxidation and in clinical course of experimental autoimmune encephalomyelitis in rats poster Translation of basic immunology and neuroscience tools to therapies: Where are we now? Rijeka - 4.7.2016.
5.
Ražnjević, N. , Vidović, M., Čanadi Jurešić, G., Tota, M., Blagović, B.
Utjecaj Fe3+-iona na rast kvasca Sacharomyces cerevisae te sadržaj i sastav njegovih lipida poster 3rd Congress of the Croatian Chamber of Health Professionals, Professional department for medical laboratory activities, Opatija - 2.6.2016.
6.
Ćurko-Cofek, B, Grubić Kezele, T., Marinić, J., Tota, M., Starčević Čizmarević,N., Milin, S. Ristić, Barac-Latas, V., Radošević-Stašić, B.
Chronic Iron Overload Induces Gender-Specific Changes in Iron Homeostasis, Lipid Peroxidation and Clinical Course of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis poster 10th International Congress on Autoimmunity Leipzig - 1.1.2016.
7.
Katić, Višnja; Blagović, Branka; Ciganj, Zlatko; Pavlić, Andrej; Špalj, Stjepan
CORRELATION BETWEEN ION RELEASE, WIRE TYPE AND ACIDITY VALUES OF ARTIFICIAL SALIVA OF NICKEL- TITANIUM WIRES WITH DIFFERENT COATINGS poster 92nd Congress of the European Orthodontic Society Stockholm, Švedska - 1.1.2016.
8.
Martina Barbarić, Nermina Mumiši, Gordana Čanadi Jurešić, Branka Blagović, Čedomila Milin
Utjecaja iona olova i insekticida imidakloprida na sastav stanica kvasca kao modelnog organizma u izučavanju etiopatogeneze neurodegenerativnih bolesti poster 24. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera Zagreb - 22.5.2015.
9.
Valić, Srećko; Blagović, Branka
Radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice, selected red wines and olive oil enriched with soy lecithin Usmeno izlaganje XXV International EPR Seminar Časta - Papiernička, Slovak Republic - 1.1.2013.
10.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Phospholipid composition of the plasma membrane of baker's and brewer's yeast
11.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Blagović, Branka; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Effect of indomethacin on the level of arachidonic acid in an experimantal model of neurotrauma
12.
Čanadi Jurešić Gordana and Blagović Branka
Unusual neutral lipid composition of the plasma membrane and mitochondria of the recycled bottom-fermenting brewer’s yeast as adaptation to growth conditions
13.
Popović, Suzana; Blagović, Branka
Alterations in the lipid composition of the mitochondria of the bottom-fermenting brewer’s yeast caused by unfavourable growth conditions
14.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
Spinal cord injury in rabbits: the influence of ethanol on the free fatty acid level - determination by gas chromatography
15.
Čanadi Jurešić Gordana and Blagović Branka
Unusual neutral lipid composition of the plasma membrane and mitochondria of the recycled bottom-fermenting brewer’s yeast as adaptation to growth conditions
16.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko
Changes in lipid composition during low temperature storage of baker's yeast
17.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
The Effect of Environmental Stress Conditions on the Content and Composition of Phosphatidylcholine and Phosphatidylethanolamine of the Brewing Strain of Saccharomyces cerevisiae
18.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
The Effect of Environmental Stress Conditions on the Content and Composition of Phosphatidylcholine and Phosphatidylethanolamine of the Brewing Strain of Saccharomyces cerevisiae
19.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
Effect of environmental stress factors on the content and composition of the phospholipid species of brewing strain of Saccharomyces cerevisiae
20.
Misita, Anđelija; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
Phospholipids of the Mitochondria of Recycled Brewer's Yeast
21.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Characterization of lipid components in the whole cells and plasma membranes of baker^, s yeast
22.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Ljubunčić, Zahid; Georgiu, Katica; Rupčić, Jasminka
Ethanol-Induced Changes in the Lipid Composition of Brewer's Yeast Plasma Membrane
23.
Janković, Tamara; Kažić, Jelena; Matijašević, Marijana; Ruskaj, Ana; Blagović, Branka
Changes in phospholipid composition and fatty acid profile during low temperature storage of baker's yeast
24.
Čanadi Jurešić Gordana and Blagović Branka
Unusual neutral lipid composition of the plasma membrane and mitochondria of the recycled bottom-fermenting brewer’s yeast as adaptation to growth conditions
25.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko
Changes in lipid composition during low temperature storage of baker's yeast
26.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
The Effect of Environmental Stress Conditions on the Content and Composition of Phosphatidylcholine and Phosphatidylethanolamine of the Brewing Strain of Saccharomyces cerevisiae
27.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
The ratio and fatty acid composition of brewer’ s yeast phospholipids change with recycling
28.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
Phospholipids of recycled brewer's yeast
29.
Blagović, Branka; Čanadi Jurešić, Gordana; Rupčić, Jasminka
Changes of the Phospholipid Composition in Recycled Brewer’ s Yeast
30.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Unusual lipid composition of the cell membranes of recycled brewer's yeast
31.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Lipid composition of the brewer's yeast plasma membrane
32.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Lipid analysis of brewer's yeast
33.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
Effect of Vitamin C on the level of free fatty acids : an experimental model of injury in rabbits
34.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante.
Trauma-induced Release of Free Fatty Acids in Injured Spinal Cord
35.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
Spinal Cord Injury : an Experimental Model in Rabbits : the Effect of Various Treatments on the Level of Free Fatty Acids
36.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Eraković, Vesna; Blagović, Branka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
The Effect of Hyperbaric Oxygenation on the Level of Free Fatty Acids after Experomental Spinal Cord Injury in Rabbits
37.
Čanadi Jurešić, Gordana; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka
Ethanol-induced changes in the fatty acid composition of brewer's yeast
38.
Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir
Comparison of lipid composition of baker’s and brewer’s yeast mitochondria
39.
Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir
Comparison of the neutral lipid composition of the plasma membrane of baker's and brewer's yeast
40.
Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Mesarić, Marko; Georgiú, Katica; Marić, Vladimir
Lipid Composition of the Whole Cells, Plasma Membrane and Mitochondria of Brewer's Yeast
41.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Blagović, Branka; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Effect of indomethacin on the level of arachidonic acid in an experimantal model of neurotrauma
42.
Blagović, Branka; Mesarić, Marko; Marić, Vladimir; Rupčić, Jasminka
Fatty acid composition of the plasma membrane of baker's and brewer's yeast
43.
Pantović, Radojka; Draganić, Pero; Blagović, Branka; Rupčić, Jasminka; Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Effect of Indomethacin on Free Fatty Acid Level after Experimental Spinal Cord Injury in Rabbits
44.
Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Varljen, Jadranka; Marić, Vladimir
Chemical composition of ceramides in the yeast Candida lipolytica
45.
Štrbo, Nataša; Eraković, Vesna; Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Kovačić, Dolores; Milin, Čedomila; Varljen, Jadranka
Age dependent alkaline phosphatase activity and zinc and magnesium content in gastrointestinal tract of BALB/c mice
46.
Varljen, Jadranka; Pleše, Ivana; Eraković, Vesna; Štrbo, Nataša; Rupčić, Jasminka; Blagović, Branka; Radošević-Stašić, Biserka; Milin, Čedomila
Utjecaj opstruktivne žutice na aktivnost alkalne fosfataze u jetri i gastrointestinalnom sustavu( The effect of on the activity of alkaline phosphatase in liver and gastrointestinal tract )

Znanstveni projekti

1. -
Čimbenici rizika izloženosti neonikinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima (813 .10.1113); suradnik; Sveučilište u Rijeci, Sredstava potpore znanstvenim istraživanjima; ;
2. -
Fiziološka aktivnost prirodnih i r-DNA mikroorganizama (4-07-012); suradnik; Ministarstvo nanosti i tehnologije; ;
3. -
Sfingolipidi – biološki aktivni spojevi (108-0000000-0045); suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije, ; ;
4. -
Mikrobna biomasa kao izvor biološki aktivnih tvari (08151); suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
5. -
Uloga i značaj sfingolipida u prehrani, dijagnostici i terapiji (0108186); suradnik;; Ministarstvo znanosti i tehnologije,; ;
6. -
Masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva (062-0621341-0061); suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije,; ;
7. -
Čimbenici rizika izloženosti neonikinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima; voditelj; Sveučilište u Rijeci, Sredstava potpore znanstvenim istraživanjima; ;

Recenzije

1. Evaluation of Antioxidant Properties of Holothuria Cucumaria Japonica Modification Products for Lipids Stabilization
2. Green synthesis of silver nanoparticles from extracts of Withania coagulans
3. Interaction of Anthocyanins with Drug-metabolizing and Antioxidant Enzymes

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
“Utjecaj sastava membranskih lipida na fermentacijsku sposobnost pivskog kvasca”, tehnologijski projekt, TP-01/0062-64
Ministarstvo znanosti i tehnologije.  
voditelj

Stručna aktivnost

1.
-
XIX. Hrvatski susret kemičara i kemijskih inženjera, Opatija.
  član lokalnog organizacijskog odbora
2.
-
IX. Regionalni susret biokemičara, biofizičara i biotehnologa, Opatija
  tajnik
3.
-
Patentna prijava M. Gligora: Regeneracija mezenhima uporabom hiperlipemika, estera derivata ariloksikarbonskih kiselina u mukokutanim bolestima, neurološkim bolestima, bolestima lokomotornog aparata, bolestima oka, mezenhimalnim tumorima, virusnim bolestima i protiv starenja (br. patenta PK931105)
  Izrada revizije
4.
-
Recenzija stručnog rada za Kemiju u industriji: Učenje kemije primjenom pojma elektronegativnosti
  recenzent
5.
-
Recenzija stručnog rada za Kemiju u industriji: Kako natrij reagira s vodom?
  recenzent
6.
-
Recenzija stručnog rada za Kemiju u industriji: Berlinsko modrilo kao školski pokus
  recenzent
7.
-
Recenzija stručnog rada za Kemiju u industriji: Učenje redoks-reakcija iz željezno-sumporne teorije o porijeklu života
  recenzent
8.
-
Recenzija stručnog rada za Kemiju u industriji: Stehiometrija sa smislom
  recenzent
9.
-
Recenzija stručnog rada za Kemiju u industriji: Kako razumjeti pojam “metala"
  recenzent
10.
-
CEEPUS-mreža: "New technologies in the undergraduate and postgraduate education of medical biochemists (HR-0045);
  lokalni koordinator
11.
-
CEEPUS-mreža: "Developing a network for monitoring the impact of environmental and nutritional factors on fertility and neonatal health” (CII-RO-0313)
  lokalni koordinator
12.
-
CEEPUS-mreža: "Determination of xenobiotics by using separation and hyphenated techniques for environment, food and human health purposes" (CIII-PL-0706)
  lokalni koordinator
13.
-
CEEPUS-mreža: “Food Safety for Healthy Living” (CIII-RO-1111, Umbrella)
  lokalni koordinator
14.
-
Stručni rad "Kako pisati elektronske strukturne formule", Kem. Ind. 67 (5-6) (2018)241-245.
  autor