dr.sc. Marinko Lazzarich docent

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

Obrazovanje

1.10.2018. - izvanredni profesor Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - docent Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - doktorat znanosti Književnost i humanistički kontekst Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - profesor hrvatskog ili srpskog jezika Hrvatski ili srpski jezik i književnost, nastavnički smjer Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2009. - visokoškolsko obrazovanje kolegiji jezične i metodičke usmjerenosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2009. srednjoškolsko obrazovanje nastava hrvatskoga jezika Medicinska škola u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1994. osnovnoškolsko obrazovanje nastava hrvatskog jezika Osnovna škola ˝Nikola Tesla˝, Rijeka

Nagrade i priznanja

Državna nagrada ˝Ivan Filipović˝
Godišnja nagrada Grada Rijeke
Best paper award, CNSI, Zadar

Članstva

20.5.2016. - Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku
1.1.2010. - Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti
1.1.2004. - Hrvatsko čitateljsko društvo
1.1.2002. - Hrvatski centar za dramski odgoj

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Kultura govorenja i pisanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.3.2016. - 12.3.2016. Metodika hrvatskog jezika 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2015. - Hrvatski jezik 1 i 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2013. - Lektira u razrednoj nastavi
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2010. - Metodika hrvatskoga jezika 2 i 3
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

26.9.2019. - Dječja lektira i novi mediji
Antonia Čančar
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2017. - Pravopis u razrednoj nastavi Hrvatskoga jezika
Helena Kaurić
- ll -
UFRI
1.1.2017. - Čitateljski interesi učenika trećih i četvrtih razreda osnovne škole
Jelena Begović
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Primjena digitalne tehnologije u nastavi HJ-a u nižim razredima osnovne škole
Marija Vlahović
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2016. - Igra u nastavi HJ-a u nižim razredima osnovne škole
Martina Milković
- ll _
UFRI
1.1.2016. - Standard novog školskog pisma
Antonija Gašparović Duspara
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Čakavski zavičakni idiom u nastavi Hrvatskog jezika u primarnom obrazovanju
Martina Rosović
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Interpretacija bajke u prvim dvama razredima osnovne škole
Ana Mišović
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Dramski odgoj u nastavi HJ-a u primarnom obrazovanju
Albina Brašnjić
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Jezično izražavanje i sporazumijevanje na materinskom jeziku učenika razredne nastave
Marija Domitrović
- ll -
UFRI
1.1.2015. - Načelo zavičajnosti u interpretaciji tekstova u razrednoj nastavi
Jure Kaurloto
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2015. - Metodika stripa u nastavi Hrvatskoga jezika
Ana Čančarević
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2015. - Građanski odgoj i obrazovanje u književnoumjetničkim tekstovima za razrednu nastavu
Nikolina Radica
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2014. - Slikovnica u nastavi početnog čitanja i pisanja
Anita Kršul
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Izvannastavne aktivnosti u sklopu JUP-a razredne nastave
Martina Kučinić
Učiteljski studij
UFRI

Gostujući nastavnik

28.4.2017. - 28.4.2017. Didaktika slovenskoga jezika
Slovenski jezik i književnost
Filozofska fakulteta u Ljubljani, Slovenija
gostujući profesor
Norma sati: 2
23.11.2013. - 29.11.2013. Lingua italiana
Lingua italiana
Universita degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, del´ Interpretazione e della Traduzione
gostujući profesor (Erasmus)
Norma sati: 8

Izdavaštvo

1.12.2017. - HNK Rijeka, prvak Hrvatske i osvajač Kupa

Financiranje: Foto ˝Kurti˝, Rijeka
10.11.2017. - Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi

Financiranje: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2013. - Stadion Kantrida, 100 godina postojanja

Financiranje: Adamić, Rijeka
1.1.2008. - Riječki akvarel

Financiranje: Izdavački centar Rijeka
1.1.2008. - Kantrida bijelih snova

Financiranje: Adamić, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić
Bogoslovska smotra 81 291-316 - 2011.

A1

Znanstvene knjige

1. Autor
M. Lazzarich
Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
Knjiga Željko Boneta Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2019.

Stručna djelatnost