dr.sc. Marinko Lazzarich docent

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti

Obrazovanje

1.10.2018. - izvanredni profesor Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2012. - docent Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - doktorat znanosti Književnost i humanistički kontekst Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - profesor hrvatskog ili srpskog jezika Hrvatski ili srpski jezik i književnost, nastavnički smjer Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2009. - visokoškolsko obrazovanje kolegiji jezične i metodičke usmjerenosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.2009. srednjoškolsko obrazovanje nastava hrvatskoga jezika Medicinska škola u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1994. osnovnoškolsko obrazovanje nastava hrvatskog jezika Osnovna škola ˝Nikola Tesla˝, Rijeka

Nagrade i priznanja

Državna nagrada ˝Ivan Filipović˝
Godišnja nagrada Grada Rijeke
Best paper award, CNSI, Zadar

Članstva

20.5.2016. - Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku
1.1.2010. - Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti
1.1.2004. - Hrvatsko čitateljsko društvo
1.1.2002. - Hrvatski centar za dramski odgoj

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019. - Kultura govorenja i pisanja
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.3.2016. - 12.3.2016. Metodika hrvatskog jezika 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2015. - Hrvatski jezik 1 i 2
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2013. - Lektira u razrednoj nastavi
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2010. - Metodika hrvatskoga jezika 2 i 3
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

26.9.2019. - Dječja lektira i novi mediji
Antonia Čančar
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2017. - Pravopis u razrednoj nastavi Hrvatskoga jezika
Helena Kaurić
- ll -
UFRI
1.1.2017. - Čitateljski interesi učenika trećih i četvrtih razreda osnovne škole
Jelena Begović
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Primjena digitalne tehnologije u nastavi HJ-a u nižim razredima osnovne škole
Marija Vlahović
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2016. - Igra u nastavi HJ-a u nižim razredima osnovne škole
Martina Milković
- ll _
UFRI
1.1.2016. - Standard novog školskog pisma
Antonija Gašparović Duspara
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Čakavski zavičakni idiom u nastavi Hrvatskog jezika u primarnom obrazovanju
Martina Rosović
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Interpretacija bajke u prvim dvama razredima osnovne škole
Ana Mišović
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Dramski odgoj u nastavi HJ-a u primarnom obrazovanju
Albina Brašnjić
- ll -
UFRI
1.1.2016. - Jezično izražavanje i sporazumijevanje na materinskom jeziku učenika razredne nastave
Marija Domitrović
- ll -
UFRI
1.1.2015. - Načelo zavičajnosti u interpretaciji tekstova u razrednoj nastavi
Jure Kaurloto
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2015. - Metodika stripa u nastavi Hrvatskoga jezika
Ana Čančarević
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2015. - Građanski odgoj i obrazovanje u književnoumjetničkim tekstovima za razrednu nastavu
Nikolina Radica
Učiteljski studij
UFRI
1.1.2014. - Slikovnica u nastavi početnog čitanja i pisanja
Anita Kršul
Učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Izvannastavne aktivnosti u sklopu JUP-a razredne nastave
Martina Kučinić
Učiteljski studij
UFRI

Gostujući nastavnik

28.4.2017. - 28.4.2017. Didaktika slovenskoga jezika
Slovenski jezik i književnost
Filozofska fakulteta u Ljubljani, Slovenija
gostujući profesor
Norma sati: 2
23.11.2013. - 29.11.2013. Lingua italiana
Lingua italiana
Universita degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, del´ Interpretazione e della Traduzione
gostujući profesor (Erasmus)
Norma sati: 8

Izdavaštvo

1.12.2017. - HNK Rijeka, prvak Hrvatske i osvajač Kupa

Financiranje: Foto ˝Kurti˝, Rijeka
10.11.2017. - Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi

Financiranje: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2013. - Stadion Kantrida, 100 godina postojanja

Financiranje: Adamić, Rijeka
1.1.2008. - Riječki akvarel

Financiranje: Izdavački centar Rijeka
1.1.2008. - Kantrida bijelih snova

Financiranje: Adamić, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Lazzarich, Marinko
Challenges of the Teaching Profession: Student Teacher View of the Status of Teachers in the Society and Their Own Engagement with Their Future Profession
Journal of Education, Society and Behavioural Science 29 1-9 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=997079

2. Petek, Tomaž ; Lazzarich, Marinko
The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process
XLinguae 12 3-20 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=997080

3. Lazzarich, Marinko
NK Orijent, stoljetni slavljenik i ponos Sušaka
Sušačka revija, glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, kvarnerskih otoka i Gorskog kotara 105/106 94-100 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1010175

4. Lazzarich, Marinko
MemorabiLika: novi časopis u hrvatskoj znanstvenoj publicistici
Libri et liberi 8 220-223 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1030035

5. Lazzarich, Marinko
(Ne)sloboda izbora književnih djela i problemski pristup interpretaciji literarnoga predloška u nastavi lektire
Croatian Journal of Education 20 71-106 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=980411

6. Lazzarich, Marinko
La storia come destino di vita - Abdon Pamich, memorie di un marciatore
Fiume, rivista di studi adriatici 38 115-124 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=980421

7. Lazzarich, Marinko
Il ¨lupacchiotto¨ fiumano nella Citta eterna
- 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=969012

8. Lazzarich, Marinko
Erik Vio, riječki kirurg na raskrižju povijesti
Acta Medico-Historica Adriatica 14 145-160 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855041

9. Dramac, Ivana ; Lazzarich, Marinko
Smiješna strana obrazovanja - humor u poučavanju
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 62 87-97 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=891869

10. Lazzarich, Marinko
La memoria del confine
Quaderni d´Italianistica 37 125-148 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940548

11. Lazzarich, Marinko
Zaigran ulazak u svijet poezije
Libri & liberi 5 287-298 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855052

12. Lazzarich, Marinko
Nova temeljna područja: slušanje, govorenje, čitanje, pisanje
Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu 122-123 17-19 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855120

13. Lazzarich, Marinko
Stoljetno iščitavanje povijesti pod stijenama riječkoga sportskog hrama
Problemi sjevernog Jadrana 13 47-76 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=797752

14. Lazzarich, Marinko
Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u poučavanju
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 153-190 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689613

WOS

15. Lazzarich, Marinko
Nogometni Sušak
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara 82/83 105-110 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=893051

16.
pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić
Bogoslovska smotra 81 291-316 - 2011.

A1

17. Lazzarich, Marinko ; Tomljenović, Zlata
Mogućnost upotrebe stripa u razvoju komunikacijske kompetencije
Nastava i vaspitanje 1. 5-22 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516372

18. Lazzarich, Marinko
Religiozni izričaj u pjesništvu Ljubice Kolarić-Dumić
Bogoslovska smotra 81. 291-316 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=519843

19. Lazzarich, Marinko
Integracijske mogućnosti slikovnice u nastavi materinskoga jezika
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 57 61-82 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570088

20. Lazzarich, Marinko
Dekodiranje semantike življenja ; Poetički vrtovi Marine Čabrajec
Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 7. 120-153 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=591893

21. Marinko Lazzarich
Provincijalizacija sporta u gradu partikularnih identiteta
Rijeka XIV 67-105 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495265

22. Marinko Lazzarich
Marta u zemlji sjena
Novi Kamov IX. 88-91 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495270

23. Marinko Lazzarich
Nepomirljivost estetskoga i popularnoga
243.-255. - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495266

24. Marinko Lazzarich
Književno lice Srećka Cuculića
Književna Rijeka: časopis za književnost i književne prosudbe XII 6-19 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495269

25. Marinko Lazzarich
Gradski derbi, Kantrida i Krimeja, ili vječno suparništvo Bijelih i Crvenih
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotaraka XV 107-115 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495274

26. Marinko Lazzarich
Hrvati iz tršćanske vizure
Književna smotra : časopis za svjetsku književnost XXXVIII 119-125 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495268

27. Marinko Lazzarich
Književnost valja približiti mladima
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 145 84-91 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495276

28. Marinko Lazzarich
Interes srednjoškolskih učenika za sadržaje lektire
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja ILVII 7-15 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495275

Znanstvene knjige

1. Autor
M. Lazzarich
Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi
Knjiga Željko Boneta Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2019.
2.
Lazzarich, Marinko ; Kurti, Nikola
HNK Rijeka, prvak Hrvatske i osvajač Kupa
Foto Kurti - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908827
3.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664
4.

Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet 2006.-2017.
Vujičić, Lidija ; Boneta, Željko ; Lazzarich, Marinko Učiteljski fakultet u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903623
5.
Lazzarich, Marinko
Stadion Kantrida - prvih 100 godina
Ogurlić, Dragan Adamić - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892748
6.

Sveučilište u Rijeci Učiteljski fakultet u Rijeci Znanstveni doprinos 1998.-2010.
Vujičić, Lidija ; Čepić, Renata ; Lazzarich, Marinko Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502729
7.
Marinko Lazzarich
Riječki akvarel
ICR - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=495262

Kongresna priopćenja

1.
Lazzarich, Marinko
Giovanni i Abdon Pamich - povijest kao sudbina ili maraton života Predavanje Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1030037
2.
Lazzarich, Marinko
Literature should be brought closer to young people Predavanje Literacy without Boundaries Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516386
3.
Marinko Lazzarich i Antonia Čančar
Dječja lektira i novi mediji predavanje Contemporary Themes in Education - CTE Zagreb

Recenzije

1. 2016. Vjekoslava Jurdana, IGRI, mala zavičajna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa)
2. 2013. A. Bežen, B. Majhut (ur.), Kurikul ranog učenja hrvatskoga/materinskoga jezika

Stručna djelatnost