PORTFELJ / izv.prof.mr.art. Melinda Kostelac izvanredni profesor magistar umjetnosti

Portfelj

izv.prof.mr.art.

Melinda Kostelac

izvanredni profesor magistar umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

Dekanat

Kontakt

M 098 954 2682

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

e-mail 3

PROSTORIJA katedra za grafiku

Vidljivost

Obrazovanje

01.11.2010. -

doktorant grafike

poslijediplomski doktorski studij grafike

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

01.10.2000. - 12.12.2005.

Magistar grafike

Poslijediplomski magistsrski studij grafike

Akademija likovnih umetnosti Univerza v Ljubljani

1996.

Profesor likovne kulture

Odsjek likovnih umjetnosti

Pedagoška akademija Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.09.2020.

EU projekt "They Live" - voditelj partnerske institucije APURI

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

28.10.2019. - 30.09.2022.

Prodekan za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

01.09.2017. - 01.09.2021.

suvoditelj i umjetnički direktor EU projekta Wom@rts

EU projekt Wom@rts visokobudžetni projekt Kreativne Europe punog naziva Women Equal Share Presence in Arts and Creative Industries (2017.-2021.) više o projektu na web stranici www.womarts.eu

Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

18.10.2016. - 28.10.2018.

Prodekan za nastavu, studijske programe i studentska pitanja

03.04.2015. - 28.10.2018.

Savjetnica dekana za međunarodnu mobilnost

2015-2018

CEEPUS Lokalni koordinator Akademije primijenjenih umjetnosti

2015.-2016.

Predstojnik Odsjeka za likovnu umjetnost

2013. -

docent

nositelj kolegija Grafika I studijska godina I. smjer Primijenjena umjetnost nositelj kolegija Grafika III. izborna studijska godina Ii. smjer Primijenjena umjetnost nositelj kolegija Grafika III. izborna i Grafika IV. izborni studijska godina Ii. smjer Likovna pedagogija Tehnologija tiska I i II, studijska godina PU III.

01.10.2012. - 30.09.2016.

Erasmus + koordinatorica Akademije primijenjenih umjetnosti

2010. - 2013.

viši asistent

izvođenje vježbi kolegija grafika na studijskom usmjerenju Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

2007. - 2009.

autorica i voditelj projekta izrade monografije Povijest vodoopskrbe i odvodnje Liburnije - 125 godina vodoopskrbe i 105 godina odvodnje na području Liburnije

Autorica tekstova, autorica likovnog oblikovanja knjige od 312 stranica, u nakladi od 2000 primjeraka, za izdavača Komunalac d.o.o. Opatija

2005. - 2008.

asistent- vanjski suradnik

izvođenje vježbi na kolegijima grafike

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

2003. -

vo mentor grafičke radionice

Mentorica za profesore likovne kulture iz osnovnih škola cijele Hrvatske putem grafičke radionice od 2003. do danas, pod ingerencijom Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Hrvatske

2003. -

voditelj mentor grafičke radionice

Voditeljica-mentor učenicima polaznicima grafičke radionice Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće od 2003. do danas, pod ingerencijom Agencije za odgoj i obrazovanje

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta RH

1999. - 2002.

profesor likovne kulture

Izvođenje nastave razredništvo u predmetnoj nastavi osnovne škole, u skladu s propisima Ministarstva obrazovanja znanost i sporta

OŠ Viktor Car Emin Lovran

1999. - 2000.

pripravnik-volonter

Stažiranje putem volontiranja u OŠ Rikard Katalinić Jeretov. 60 školskih sati u sklopi kojeg se stjeću likovne i pedagoške kompetencije za rad u prosvjeti, odnosno predmetnoj nastavi Likovna kultura od 5. do 8. razdreda osnovne škole.

OŠ rRkard Katalinić Jeretov

2008. 2010.

viši asistent - vanjski suradnil

izvođenje vježbi iz kolegija grafike sviju studijskih godina studijskog smjera Likovna pedagogija i studijskog smjera Primijenjena umjetnost.

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2013.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci, za uspješnog nastavnika u kategoriji viši asistent, područje umjetnosti

2012.

specijalni odabir žirija Miniprint Argentina

2011.

Laureatkinja godišnje nagrade Grada Opatije za područje kulture

2006.

Otkupna nagrada 4. Hrvatskog trijenala grafike, Kabinet grafike HAZU, Zagreb

2001.

Nagrada Ex libris Stara Pisma, međunarodni natječaj grafike malog formata, u organizaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka

2000.

Polufinalist Miniprint Pisa 2000.

Članstva

2009. - 2010.

Sajvet za kulturu Grada Opatije

2003. -

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u Rijeci

2002. -

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika HZSU

1998. - 2003.

HDLU Zagreb

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020.

Grafika D, Grafika D

Diplomski studij Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

nositelj mentor

2020.

Grafika V, Grafika VI

Preddiplomski studij Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

nositelj predmeta

01.10.2018. - 30.09.2019.

Tehnologija tiska, Grafički proizvodi, Grafika III, Grafika III izborni

Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

docent

Mentor u završnim radovima

17.09.2020.

Duboki tisak: koža, utisak i otisak (semiotika grafike i tetovaže)

Sara Vrgoč

Diplomski studij Likovna pedagogija

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

2020.

Familija

Petra Hac

Preddiplomski studij Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

2020.

Ispitivanje

Sara Jureta

Preddiplomski studij Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

2020.

"Lotus Eater"

Antonio Filopović

Preddiplomski studij Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

2020.

Disocijacija

Katarina Šušnjara

Preddiplomski studij Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

11.07.2018.

Susret Istoka i Zapada - Origami kao knjiga objekt

Lucia Ugrin

Likovna pedagogija

Aakdemija primijenjenih umjetnosti

11.07.2018.

Magični kvadrati

Dalibor Juras

Primijenjene umjetnosti

Akademija primijenjenih umjetnosti

lipanj 2018.

Nestali

Ivana Birkaš

Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

lipanj 2018.

Nestali

Martina Barić

Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti

Cjeloživotno obrazovanje

2016

2015

Grafika

Sveučilište za 3. dob

voditelj programa

Gostujući nastavnik

05.06.2018. -

Grafika

Primijenjene umjetnosti

Fakultet primenjenih umjetnosti Boegrad

CEPUS nastavna mobilnost

5.05.2017.

Grafika

Preddiplomski i diplomski studij Odsjeka Grafike FPU Beograd

Fakultet primijenjenih umjetnosti Beograd

gostujući CEEPUS profesor

2014.

-

Diplomski studij Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Kloster Bentlage Rheine, Njemačka

gostujući profesor međuarrodnog umjetničkog projekta "Triangle"

Osobni razvoj

2016.

Photogravure pod vodstvom Silvya Glauter

Broj sati/ECTS: 30

2014.

Stručno usavršavanje sitotiska u sklopu međunarodnog projekta "Triangle"

Broj sati/ECTS: 30

1996.

Radionica visokog tiska drvoreza i otiskivanje vodenim medijima, pod vodstvom prof, Bojana Golije

Broj sati/ECTS: -

Izdavaštvo

2009.

POVIJEST LIBURNIJSKE VODOOPSKRBE I ODVODNJE (125 GODINA VODOOPSKRBE I 105 GODINA ODVODNJE NA PODRUČJU LIBURNIJE),

financiranje: Komunalac d.o.o.

2005.

Povijest opatijskih kupališta

financiranje: Udruga Plavo-Zeleni, Opatija

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2008.-2013.

2012. Izložba opatijskih umjetnika povodom Noći muzeja, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatija Ex Libris Bodio Lomnago, Lomnago, Italija 6.Hrvatski trijenale grafike, Dom Hrvatskih likovnih umjetnika Zagreb, ZagrebMeđunarodni bijenale grafike Douro, Douro, PortugalMeđunarodni grafički bijenale Bitola (tema More), Bitola, Makedonija 6th Shanghai Ex Libris Competition, Šangaj, KinaInternational Mail Art El Escarabajo - Mexico 2012,Toluca, MeksikoEducation in the Modern European Enviroment – EMEE 2012, likovna izložba, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatijanternational Prinmaking Triennial Cracow, Szuki Bunker Gallery, Krakov, PoljskaPremio Acqui 2013, Acqui Terme, ItalijaSlavonski biennale, Galerija umjetnosti Osijek, Hrvatska Imaginario, miniprint competition, ArgentinaMiniprint competition Arad 2012, Arad, Rumunjska

Douro, Portugal; SMTG Krakow, NSK Zagreb, Kabinet Grafike HAZU, Galerija umjetnosti Osijek, Hrvatska

grafičke mape; Preko mora, 10 u 5, Istra, - 1 30

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

1992. - danas

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2020. - 2023.

They Live https://apuri.hr/akademija/zapoceo-novi-eu-projekt-theylive-u-partnerstvu-s-pet-europskih-zemalja/

EACEA Creative Europe https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

voditelj koordinator Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci

01.09.2017. - 31.08.2021.

Wom@rts Women Equal Share Presence in Arts and Creative Industries Eu Projekt Kreativna Europa www.womarts.eu

EU ECAS Creative Europe

suvoditelj, umjetnički direktor

Stručna aktivnost

2003. -

voditelj-mentor grafičke radionice Škola stvaralaštva Novigrad

Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

voditelj-mentor za učenike i voditelj mentor za profesore likovne kulture Republike Hrvatske

Javno djelovanje

Javna predavanja

2020.

Keynote speaker

USVES Congress of Art and Education

Istanbul, Turska

2020.

Keynote speaker

USVES Congress of Art and Education

Ankara, Turska

2019.

Keynote speaker

USVES Congress of Art and Education

Gaziantep, Turska

2018.

Artist Talk umjetnica grafičke rezidencije EU projekta "Wom@rts"

Artist talk Printmaking Residency "Wom@rts" School of Arts and Design Limerick

School of Arts and Design; Limerick, Irska

2017.

Kolografija

javno predavanje za studente Univerziteta u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

2017.

Kolografija

javno predavanje za studente Fakulteta primienjenih umjetnosti Beograd, CEEPUS mobilnost

FPU Beograd, Srbija

2017.

„Madonna del mare i Nimfea-Pozdrav moru -od obiteljske drame do amblematike javnog prostora – komunikativni prostorni diksurs skulpturalnog programa 1893-1951-2016“

FILUM Stručni skup

Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

2016.

Glimpses on the history of the municipal cemetrery of Lovran

ASCE Annual conference

Dublin, Irska

2016.

Povijest liburnijskog vodovoda i vodoopskrbe

Javno predavanje u organizaciji Matica Hrvatska podružnica Opatija

Opatija

2015.

Povijest opatijskog groblja

Javno predavanje za Sveučilište za 3.dob

Opatija

2015.

Grafika

Javno predavanje za Sveučilište za 3.dob

Filozofski fakultet Rijeka

2014.

The History of the municipal cemeteries in Opatija

ASCE Annual conference

Barcelona, Španjolska

Medijski nastupi

2003.

Mimesis, grafičko prostorna instalacija povodom Dana planete Zemlje

grafičko-prostorna instalacija, site specific

Korito Rječine, Rijeka

2003.

Emerging Artists -

grafičko-prostorna instalacija na zgradi VIR Rijeka

Rijeka

1997.

"Ajmo Rijeka"

zvučni zapis, glazbeni album

Dallas Records, Hrvatska

1997.

"Uh!"

zvučni zapis, glazbeni album

Croatia Records

1994.

"Majmuni i sjene"

zvučni zapis, glazbeni album

Croatia Records, Hrvatska

1994.

"Čestitke i aplauzi"

zvučni zapis, glazbeni album

Šajeta & Capra d'oro, diskografska kuća

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2016. - 2019.

član

Član Odbora za unaprjeđenje sustava kvalitete Sveučilišta u Rijeci

2016. -

član

Povjerenstvo za evaluaciju statusa znanstvene dva znanstveno nastavno nastavne i stručna baze sveučilišta u Rijeci

2015.-2016.

Član Povjerenstva za Erasmus + Sveučilišta u Rijeci

2012. -

član Povjerenstva za unutarnju prosudbu

Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/ Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

2012. -

Odbor za osiguravanje sustava mehanizma kvalitete

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/Odbor za osiguravanje sustava mehanizma kvalitete

2012. -

Povjerenstvo za sadržaj web stranica APU

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2007.

član Povjerenstvo za mape

Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/Povjerenstvo za mape

2012/2013 - 2013/2014

Erasmus koordinator

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/ Međunarodna suradnja - Erasmus koordinator

2012/2013

član Odbora za obilježavanje 50te obljetnice sustavne likovne visokoškolske naobrazbe u Rijeci

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/ Odbor za obilježavanje 50te obljetnice sustavne likovne visokoškolske naobrazbe u Rijeci

2012/2013

članPovjerenstvo za izmjenu studijskih programa

Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/Povjerenstvo za izmjenu studijskih programa

2012/2013

članPovjerenstvo za izmjenu studijskih programa

Akademija primijenjenih umjtnosti Sveučilišta u Rijeci/ Povjerenstvo za izmjenu studijskih programa

2011./2012.

član Odbora za motivaciju

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/ Odbor za motivaciju

2012/2013

član Odbora za motivaciju

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci/Odbora za motivaciju

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018