dr.sc. Tanja Poletan prof.

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 215
mobitel : +38599 257 1753
e-pošta : poletan@pfri.hr

Google znalac

Obrazovanje

1.10.2002. - 17.5.2005. Dr.sc. / Doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet Poslijediplomski znanstveni doktorski studij, znanstveno polje - Tehnologija prometa i transporta Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.10.1997. - 2.7.2001. Mr.sc. / Magistar tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski promet Poslijediplomski znanstveni magistarski studij, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport, modul – Upravljanje multimodalnim transportnim sustavima Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.10.1992. - 26.6.1997. Dipl.ing. / Diplomirani inženjer za pomorski promet – smjer tehnologija prometa Diplomski studij - stupanj VII/1; smjer: Tehnologija prometa Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1992. Suradnik u razrednoj nastavi Srednjoškolski program; smjer: Odgojno-obrazovni Centar za kulturu i obrazovanje – Rijeka

Radno iskustvo

16.11.2015. - redoviti profesor - Nositelj kolegija: Robni tokovi, Međunarodno otpremništvo, Tereti u prometu (na preddiplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa) - Nositelj kolegija “ Prometni tokovi putnika” na diplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu - Nositelj kolegija “Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca” (na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju “Pomorstvo” na studijskom smjeru “Lučki sustavi”) - Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost (od 21.11.2016.) Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.2.2010. - 15.11.2015. izvanredni profesor - Predstojnica Zavoda za Tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu (do 01.10.2010.) - Nositelj kolegija: Robni tokovi, Međunarodno otpremništvo, Otpremništvo i pomorske agencije, Tereti u prometu (na preddiplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa) - Nositelj kolegija “ Prometni tokovi putnika” na diplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu - Nositelj kolegija “Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca” (na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju “Pomorsvo” na studijskom smjeru “Lučki sustavi”) Znanstveni suradnik na europskom projektu „Developing of Motorways of  Sea System in Adriatic region - AdriaticMoS“ - IPA Jadranska prekogranična suradnja, 2011. - 2014. Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
21.12.2005. - 1.2.2010. docent - Predstojnica Zavoda za Tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu (od 01.10.2008.) - Nositelj kolegija: Robni tokovi, Međunarodno otpremništvo, Otpremništvo i pomorske agencije, Tereti u prometu (na preddiplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa) - Nositelj kolegija Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca (na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju “Pomorstvo” na studijskom smjeru “Lučki sustavi”) - Znanstveni suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka” te “Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa” - Znanstveni suradnik na europskom projeku mBGL; Sixth Framework Programme (2002. -2006.) Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.7.2005. - 21.12.2005. viši asistent - Nositelj vježbi na kolegijima: Međunarodno otpremništvo, Tereti u prometu, tehnologija kopnenog prometa - Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Integracija i koordinacija lučkog prometnog sustava” Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
30.12.2004. - 1.7.2005. asistent - Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH "Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava“ - Nositelj vježbi na kolegijima: Međunarodno otpremništvo, Tereti u prometu, tehnologija kopnenog prometa Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.10.1998. - 30.12.2004. znanstveni novak Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka” ( 01.10.1998. – 31.08.2001.) Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Integracija i koordinacija lučkog prometnog sustava (2002.-2004.) Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Međunarodno otpremništvo
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u RIjeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.1.2015. - Međunarodno otpremništvo
PD-Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pmorski fakultet u rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.9.2014. - Robni tokovi
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.1.2014. - Prometni tokovi putnika
DS-Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.1.2007. - Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij „Pomorstvo“, studijski smjer: Lučki sustavi
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 24
5.9.2005. - Robni tokovi
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u RIjeci
nositelj kolegija (predavanja + vježbe)
Norma sati: 60+15
1.1.2005. - 31.1.2014. Otpremništvo i pomorske agencije
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
sunositelj kolegija (predavanja+vježbe)
Norma sati: 45+15
1.1.2005. - Tereti u prometu
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
sunositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 45
1.1.2005. - Robni tokovi
PD-Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci; Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja+vježbe)
Norma sati: 60+15
1.9.2004. - 31.1.2005. Međunarodno otpremništvo
DS-Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj vježbi
Norma sati: 30
1.9.2004. - 31.1.2005. Tereti u prometu
DS-Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj vježbi
Norma sati: 15
1.9.2004. - 31.1.2005. Tehnologija kopnenog prometa
DS-Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj vježbi
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

- Logističko-špediterski operator kao organizator multimodalnog transporta
NIKA PLETEŠ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
- Kretanja i struktura robnih tokova u Republici Hrvatskoj
DAVID CURI
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi svjetskim pomorskim kanalima
LORENA BRANKOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog prometa
MATEJ STANKOVSKY
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj i perspektiva Jadransko-Jonskog koridora
ORNELA ŠKARPA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Komparativna analiza robnih tokova Republike Hrvatske i Europske unije
IVANA DUJMOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Međunarodni robni tokovi u zračnom prometu
ZORAN MUDRIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Pomorska regionalizacija i analiza robnih tokova vodećih svjetskih luka
ARNELA ZAHIROVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog tereta u međunarodnom prometu
SARA BUNETA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi tekućeg tereta u međunarodnom pomorskom prometu
ANTONIA BEZJAK
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura pomorskih robnih tokova u svijetu
ROKO BEBIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi rasutog tereta u međunarodnom prometu
MARTINA ĐEKIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Međunarodni sustav Jadranskog naftovoda i tekući robni tokovi Republike Hrvatske
BARBARA STRUNJE
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza robnih tokova Sjevernojadranskih luka
SANJA BENIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi i riječni promet Republike Hrvatske
ŽELJKA KOMADINA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura kopnenih robnih tokova u Republici Hrvatskoj
IVANA KOPAJTIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi energenata u svijetu
ALEN DUKIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza kontejnerskih tokova u svijetu
LUKA DELIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni tokovi i pravci kontejnerskog prometa u svijetu
INES DRAGULJIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj ekonomskih grupacija na formiranje robnih tokova u međunarodnoj robnoj razmjeni
NIKOLA GROZDANIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog tereta u međunarodnom prometu
MORENO SMOKVINA
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura kopnenih robnih tokova u Republici Hrvatskoj
TONI BRNČIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza intenziteta, strukture i dinamike robnih tokova na riječkom prometnom pravcu
RENATA SIMČIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Vodeće svjetske luke kao čvorišta svjetskih robnih tokova
LUKA FRANIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi kao razvojni čimbenik prometnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske
MARIN MODRIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Relevantni indikatori intenziteta, dinamike i strukture robnih tokova na paneuropskom koridoru V-ogranak Vc
PETAR ŽIKOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura pomorskih robnih tokova u Mediteranu
ROMANA MATEŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura robnih tokova unutarnjim vodnim putovima u Republici Hrvatskoj
ANA PLEŠE
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi tekućeg tereta u međunarodnom pomorskom prometu
ANJA PILEPIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Jadransko-jonski koridor u funkciji integracije Republike Hrvatske u europsko prometno okruženje
MATEA RUPČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Intenzitet i dinamika kontejnerskih tokova u Mediteranu
BOŽENKA VUCIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Komparativna analiza robnih tokova u Republici Hrvatskoj i Euroskoj uniji
NIKOLINA VRDOLJAK
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza robnih tokova u pomorskom prometu
MARINA JELENIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi rasutih tereta u svijetu
BARBARA MILAS
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Društveno-gospodarski čimbenici formiranja robnih tokova
SENDI MATEŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza intenziteta i strukture robnih tokova na riječkom prometnom pravcu
VALENTINO GAŠPAROVIĆ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Vodeće svjetske luke kao čvorišta svjetskih robnih tokova
ANAMARIJA ZUBAK
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog prometa u svijetu
IVONA ŠUŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi i riječni promet Republike Hrvatske
ORIJANA LJUBOJEVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza robnih tokova sjevernojadranskih luka
MARINA STOJANOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza svjetskih tokova tekućih tereta
LUKA BONETA
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Srednjeeuropski prometni koridor (CTCI) - Ruta 65
SARA CARIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Plave autoceste u funkciji optimizacije europskih robnih tokova
RENATA SUŠANJ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj Jadransko-jonskog koridora za prometni sustav Republike Hrvatske
LJUBICA ZEC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Novi trendovi u špediteskom poslovanju
DEA BOROVAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika i analiza dokumenata u transzitnom poslovanju
GEA MIŠČEVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Djelatnost i specifičnosti poslovanja vodećih špediterskih logističkih operatora...(''Schenker'', ''Intereuropa'',...)
MARTINA TOMIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj i primjena informacijskih tehnologija u logističko-špediterskom poslovanju
TONI CRNICA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji uvoznog posla
TONI JAGODIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji uvoznog posla
ELA MILOŠEVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao poduzetnik multimodalnog transporta
ŽELJKA CVIJIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao organizator cestovnog prijevoza
EMANUEL BARBIŠ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Afirmacija logističke špedicije i logističkoga špediterskoga špeditera
DIJANA RAKINIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
IVAN VUKOSAV
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u poslovima skladištenja
DOROTEA ŽEŽELIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Incoterms termini u špediterskom poslovanju
ADRIANA MRKONJIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza i specifičnosti ugovora o prijevozu
ANITA MIKIN
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logističko-špediterski operator u Europskoj uniji
KRISTINA MAGDIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Sklapanje i analiza ugovora o transportnom osiguranju
INES DEVČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija izvoznog posla u praksi špediterskog poslovanja
EDA BORČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao organizator prijevoza opasnih tereta
DIJANA MANJGOTIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao organizator prijevoza opasnih tereta
SANDRO RAZUM
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
NIKOLINA CRNKOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik u statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta
ANDREA JOVANOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija izvoznog posla u praksi špediterskog poslovanja"
DIANA DUGINA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Specifičnosti provoznog postupka i dokumentacije u Europskoj uniji
KRISTINA VLAČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
ANAMARIA BASHOTA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza putničkih tokova i pravaca kružnih putovanja u Mediteranu
DARIO BUTKOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza tokova putnika u zračnom prometu
MANUELA KOLACIO
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji uvoznog posla
MARINKA KUNA
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Informacijska tehnologija u funkciji optimizacije logističko-špediterskog poslovanja
PETRA MATEŠEVAC
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špedicija (otpremništvo) u hrvatskoj klasifikaciji djelatnosti
VESNA KUNA
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza tržišta logističko-špediterskih usluga
KRISTIJAN MAVRIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Procedura uvoza brodograđevnog materijala
ILIJAM MATIJEVIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u carinskom posredovanju
KLARA ŠIMAC
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Izvozni posao u organizaciji otpremnika
MARINELA BURA
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logističko-špediterski operator kao organizator multimodalnog transporta
NIKA PLETEŠ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao pružatelj kompletnog logističkog servisa
INGRID KOZULIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
DANIJEL POTOČNIK
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga međunarodnog špeditera u organizaciji izvoznog posla
IGOR TRBOVIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Dokumenti u djelatnosti međunarodnog otpremnika
DAVOR ŠĆULAC
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u pomorskim prometnoagencijskim poslovima
MARINA MOHORIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji tranzitnog posla
LOVORKA PAŠKVAN
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao poduzetnik multimodalnog transporta
ANDREA PERUŠIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logistički špediterski operator kao perspektiva klasičnog špeditera
TINA MATIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija uvoznog posla u praksi špediterskog poslovanja
IVA LUGAROV
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Oblikovanje cijena špediterske usluge
MARIN ŠUSTAR
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna uloga i značajke Paneuropskog koridora Vb
BRIGITA ABRAMOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Međunarodni sustav Jadranskog naftovoda
DRAŽEN BUTORAC
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza svjetskih tokova tekućeg tereta
MIHAEL STANČIREVIĆ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura pomorskih robnih tokova u svijetu
IGOR RATKOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Luke kao čvorišta pomorskih robnih tokova
TEO ČIKEŠ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Vodeće svjetske luka kao čvorišta svjetskih robnih tokova
MARKO KURZ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza svjetskih pomorskih robnih tokova
MARTINA KRMPOTIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Tekući robni tokovi Republike Hrvatske - JANAF d.d.
TAMARA MOČILAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj Jadransko-jonskog koridora za prometni sustav Republike Hrvatske
IVA ŠKARICA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza robnih tokova važnijim pomorskim kanalima
SANJA JANJATOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Intenzitet i struktura robnih tokova u Republici Hrvatskoj
ANITA PERŠIN
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Pomorski agent kao organizator pomorskog prijevoza
MARTIN DORČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Usluga „Exspress dostave“ u djelatnosti logističkog špeditera
PETRA ROTA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter u ulozi „3PL“ operatora
DRAGANA ZATEZALO
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
EMA URŠIĆIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logističko špediterski operator kao organizator pomorskog prijevoza
DINA JELOVČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Odnos pomorskog agenta i lučke kapetanije
ALEN ALEMPIJEVIĆ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Djelatnost i specifičnost poslovanja špeditersko-logističkog operatora
KRISTINA VUJČIĆ
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija dopreme robe u praksi špediterskog poslovanja
SAŠA MILANOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- FIATA – međunarodni savez otpremničkih udruženja
NATALIJA PRELEC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Poslovanje špeditera u Europskoj Uniji
DARIO MIŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija dopreme robe u praksi špediterskog poslovanja
MAJA DOMITROVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Ekspresna dostava kao usluga logističkog špeditera
VEDRAN BAČIĆ
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Transformacija klasičnog špeditera u logističkoga špediterskog operatora
JADRANKA JURČIĆ
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi kao razvojni čimbenik gospodarstva Republike Hrvatske
DARJAN ŠĆULAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi riječnim lukaama Republike Hrvatske
KATARINA UZELAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Republika Hrvatska u kontekstu robnih tokova energenata
DARIA NAHTIGAL
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Komparativna analiza kopnenih robnih tokova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
FRANCINA RENDALIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vukić, Luka ; Poletan Jugović, Tanja
PLANNING AND VALORIZATION OF THE BRANCH Xa OF CORRIDOR X FROM THE ASPECTS OF EXTERNAL COSTS
Pomorstvo : journal of maritime studies 30 151-159 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868925

2. Poletan Jugović, Tanja ; Vukić, Luka
COMPETENCIES OF LOGISTICS OPERATORS FOR OPTIMISATION THE EXTERNAL COSTS WITHIN FREIGHT LOGISTICS SOLUTION
Pomorstvo : journal of maritime studies 30 120-127 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868928

3. Tomić, Martina ; Poletan Jugović, Tanja
Principi konkurentnog poslovanja na tržištu logističko-špediterskih usluga
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807264

4. Sciozzi, Donald ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen
Structural analysis of cruise passenger traffic in the world and in the Republic of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 8-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767738

5. Rathman, Desa ; Kružić, Borut ; Poletan Jugović, Tanja
Analysis of the Competitiveness of Port of Ploče at the Container Transport Market and the Possibilities for Improvement
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 40-44 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807713

6. Poletan Jugović, Tanja ; Šimić Hlača, Marija ; Žgaljić, Dražen
Competitive Sustainability of a Transport Route in the Transport Service Market
Pomorstvo : journal of maritime studies 28 128-136 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807715

7. Tomić, Martina ; Poletan Jugović, Tanja
PRINCIPI KONKURENTNOG POSLOVANJA NA TRŽIŠTU LOGISTIČKO – ŠPEDITERSKIH USLUGA
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku 2 209-222 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868913

8. Sciozzi, Donald ; Poletan Jugović ; Tanja ; Jugović, Alen
STRUCTURAL ANALYSIS OF CRUISE PASSENGER TRAFFIC IN THE WORLD AND IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 8-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868921

9. Stojanović, Marina ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen
Indicators of Passenger Flows Movements on the World and Mediterranean Cruise Market
Pomorstvo : journal of maritime studies 28 40-48 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704142

10. Maglić, Livia ; Poletan Jugović, Tanja
Relevantni pokazatelji oblikovanja robnih tokova u državama srednjeg dijela dunavskog koridora
Naše more 60 S83-90 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=673958

11. Poletan Jugović, Tanja ; Carić, Sara
Utjecaj srednjoeuropskoga koridora na prometni prosperitet Republike Hrvatske
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 33 411-416 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692022

12. Poletan Jugović, Tanja ; Sušanj, Renata
"Morske autoceste" u funkciji optimizacije strukture robnih tokova
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 60 25-33 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692025

13. Stojanović, Marina ; Poletan Jugović, Tanja
Perspective of the valorisation of the North Adriatic Area within the European traffic environment
Pomorstvo : journal of maritime studies 27 179-200 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692038

14. Krpan, Lj. ; Poletan Jugović, T. ;
Tretiranje prometne infrastrukture u dokumentima prostornog uređenja
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 32 84-88 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=707956

15. Poletan Jugović, Tanja ; Dujmović Cerovac, Mirna
Evaluating Impacts of „Motorways Of The Sea“ Project Implementation in the Republic Of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 26 371-387 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810882

16. Hess, Svjetlana ; Poletan Jugović, Tanja ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir
Supply of the offshore terminals and oil platforms
106-112 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745203

17. Poletan Jugović, Tanja ; Hess, Svjetlana ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir
Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 239-263 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573909

18. Kolanović, Ines ; Poletan Jugović, Tanja ; Šantić Livia
Standardizacija u funkciji kvalitete lučke usluge
Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa 30 99-102 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454465

19. Poletan Jugović, Tanja ; Kolanović, Ines ; Šantić, Livia
Svjetski pomorski robni tokovi
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 57 103-112 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454491

20. Črnjar, Mladen ; Krpan, Ljudevit ; Poletan Jugović, Tanja
Promet kao element urbanističkog planiranja
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 30 113-116 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489349

21. Jugović, Alen ; Žgaljić, Dražen ; Poletan Jugović, Tanja
Model poticaja razvoja intermodalnog prijevoza jadranske regije u funkciji održivog razvoja
Pomorstvo : journal of maritime studies 24 129-146 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538283

22. Poletan Jugović, Tanja ; Perić Hadžić, Ana ; Ogrizović Dario
Importance and Effects of the Electronic Documents Implementation in the Service of Logistics-Forwarder Operator
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 --- - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396939

23. Poletan, Jugović, Tanja ; Jolić, Natalija ; Kavran, Zvonko
Comparative Analysis of Cargo Flows on Branches Vb and Vc of the Pan-European Corridor V
Promet - Traffic & Transportation 21 205-216 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400124

24. Poletan Jugović, Tanja ; Nahtigal, Daria
Integracija Republike Hrvatske u svjetske tokove energenata
Pomorstvo : journal of maritime studies 23 569-587 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454434

25. Poletan Jugović, Tanja ; Cvetković, Martina
Analiza i prognoza kontejnerskih robnih tokova u svijetu
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 53-71 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339350

26. Poletan Jugović, Tanja ; Cvetković, Martina
Analiza i prognoza kontejnerskih robnih tokova u svijetu
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 53-71 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339350

27. Poletan Jugović, Tanja
Analiza relevantnih indikatora formiranja robnih tokova na Paneuropskom koridoru Vc
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 185-208 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339382

28. Poletan Jugović, Tanja
Analiza relevantnih indikatora formiranja robnih tokova na Paneuropskom koridoru Vc
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 185-208 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339382

29. Baričević, Hrvoje ; Poletan Jugović, Tanja ; Krpan Ljudevit ; Šuperina, Vlatko
Prostorno-prometna integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke
5-10 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=383401

30. Baričević, Hrvoje ; Poletan Jugović, Tanja ; Krpan Ljudevit ; Šuperina, Vlatko
Prostorno-prometna integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke
5-10 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=383401

31. Poletan Jugović, Tanja
Prilog definiranju kvalitete transportno-logističke usluge na prometnom pravcu
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies 21 95-108 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325240

32. Jugović Poletan, Tanja ; Jugović, Alen ; Zelenika, Ratko
Multicriteria Optimisation in Logistics Forwarder Activities
Promet - Traffic & Transportation 19 145-153 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=304420

33. Poletan Jugović, Tanja
Integration of Republic of Croatia into Paneuropean Transport Corridor Network
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies 20 49-65 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325237

34. Poletan Jugović, Tanja
Prikaz knjige autora R. Zelenike: "Temelji logističke špedicije"
Pomorstvo-Journal of Maritime Studies 20 155-158 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325708

35. Poletan Jugović, Tanja ; Baričević, Hrvoje ; Karleuša, Barbara
Višekriterijska optimizacija konkurentnosti paneuropskog koridora vb
Promet - Traffic & Transportation 18 189-195 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=245455

36. Jugović, Alen ; Poletan Jugović, Tanja ; Petrović, Gordana
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka RH
Suvremeni promet 26 59-63 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247454

37. Poletan-Jugović, Tanja
Struktura preferencije kriterija pri izboru optimalnog prometnog pravca
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies 20 47-64 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=288789

38. Jugović, Alen ; Poletan, Tanja ; Petrović, Gordana
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka RH
A-19- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240869

39. Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Karleuša, Barbara
Solution Valuating in Transport Planning by Implementation of the Multicriteria Optimisation
32 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286320

40. Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Karleuša, Barbara
Solution Valuating in Transport Planning by Implementation of the Multicriteria Optimisation
32 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286320

41. Poletan-Jugović, Tanja
Pogodnost i značenje riječkoga prometnoga pravca u europskom sustavu kombiniranog prometa
1-6 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=288790

42. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Rudan, Igor ; Kitarović, Jakov ; Perić, Ana ; Kurek, Ana ; Draščić, Biserka ; Ogrizović, Dario
Detailed user trial concept
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=280490

43. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Kolanović, Ines
Implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija u lukama
Pomorstvo : journal of maritime studies Vol.19. 115-123 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211837

44. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Kolanović, Ines
Implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija u lukama
Pomorstvo : journal of maritime studies Vol.19. 115-123 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211837

45. Poletan Jugović, Tanja ; Jurčić, Jadranka
Logistički špediterski operator kao perspektiva klasičnoga špeditera
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=288787

46. Jugović, Alen ; Poletan, Tanja ; Zelenika, Ratko
JANAF d.d. u održivom razvoju okruženja
Suvremeni promet 25 319-323 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240867

47. Poletan, Tanja
Relevantni indikatori prometnog rasta i dinamike robnih tokova na Paneuropskom koridoru VB
Pomorstvo : journal of maritime studies 19. 137-157 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211831

48. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Contribution to Determining the Traffic Accident through Geographic Information System Information (GIS)
Promet-Traffic-Traffico, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 16 147-153 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325224

49. Poletan, Tanja ; Perić, Ana ; Jugović, Alen
Kvaliteta transportno-logističke usluge kao preduvjet konkurentnosti na europskom transportnom tržištu
35-39 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=156172

50. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Riječko prometno čvorište u funkciji prekmorskih itinerara na sjevernom Jadranu
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216682

51. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Riječko prometno čvorište u funkciji prekmorskih itinerara na sjevernom Jadranu
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216682

52. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Stanje i čimbenici cestovno-prometne sigurnosti Republike Hrvatske
Suvremeni promet - casopis za pitanja teorije i prakse prometa 23 94-98 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325220

53. Poletan, Tanja
Analiza prostorne komponente cestovnog i željezničkog prijevoza u gravitacijskom području riječke luke
Pomorstvo 17 63-74 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113998

54. Poletan, Tanja
Analiza prostorne komponente cestovnog i željezničkog prijevoza u gravitacijskom području riječke luke
Pomorstvo 17 63-74 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113998

55. Dundović, Čedomir ; Kolanović, Ines ; Poletan, Tanja
Značenje i mogućnosti usklađivanja hrvatske i europske lučke politike
Promet - Traffic - Traffico 15 170-176 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247354

56. Poletan, Tanja
Project Solution of Determining the Traffic Accidents in Gis – technology
Promet-Traffic-Traffico, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 15 93-97 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325230

57. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Vodozaštita državne ceste na otoku Cresu
14- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325456

58. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem
Pomorstvo 16 25-35 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113925

59. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem
Pomorstvo 16 25-35 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113925

60. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Information Technology in the Analysis of Road Transport Safety Parameters
Promet-Traffic-Traffico, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 14 101-105 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325082

61. Glažar, Darko ; Poletan, Tanja ; Pavlić, Helga
Raščlamba troškova operacionalizacije kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti brodarevog poslovanja
Naše more 49 98-116 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325087

62. Koljatić, Vjekoslav ; Baričvić, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Integrating Maritime Education with Maritime Environment
Suvremeni promet 22 x - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=139377

63. Koljatić, Vjekoslav ; Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Integrating Maritime Education with Maritime Environment
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91090

64. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Autonavigacija u funkciji turističkih putovanja
48-51 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810855

65. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Tarifna komponenta željezničkog prijevoza kao čimbenik konkurentnosti riječkog prometnog pravca
Pomorstvo : journal of maritime studies 15 73-84 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325077

66. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Kvantitativne metode u planiranju optimalnog kapaciteta lučkoga kontejnerskog terminala
72-75 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45165

67. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Modern Concepts of Transhipment Process of the Port Container Terminal
297-300 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45180

68. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Theoretical principles for the time calculations of the port and mobile crane paths
133-135 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310380

69. Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Definiranje podsustava lučkog kontejnerskog terminala primjenom teorije općih sustava
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 21-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29917

70. Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Definiranje podsustava lučkog kontejnerskog terminala primjenom teorije općih sustava
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 21-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29917

71. Mrnjavac, Edna ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Dimenzioniranje kapaciteta lučkog kontejnerskog terminala
165-171 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29832

72. Mrnjavac, Edna ; Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Utjecaj V. prometnog koridora na razvitak kontejnerskog prometa luke Rijeka
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29949

73.


74. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Planing of port container terminal capacity by means of the total cost model
-
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295187

75. Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen
Cargo Flows Intensity, Structure and Dynamics on Rijeka’s Traffic Route

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810863

Znanstvene knjige

1. Autor
Tanja Poletan Jugović
Robni tokovi
Vesna Vranić Kauzlarić, dipl.ing. Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2014.
2. koautor
Hrvoje Baričević, Tanja Poletan Jugović, Siniša Vilke
Tereti u prometu
svučilišni udžbenik Vesna Vranić Kuzlarić, dipl.ing Pomorski fakultet u Rijeci, Svučilište u Rijeci Rijeka - 2010.
3. koautor
Čedomir Dundović, Tanja Poletan Jugović, T., Alen Jugović, Svjetlana Hess
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske
znanstvena knjiga - monografija Čedomir Dundović Pomorski fakultet u Rijeci i Glosa, Rijeka Rijeka - 2006.
4. koautor
Edna Mrnjavac, Zdenka Zenzerović, Svjetlana Hess, Tanja Poletan
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka
znanstvena knjiga - monografija Edna Mrnjavac Visoka pomorska škola u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Rijeka - 2001.

Pozvana predavanja

1. Tanja Poletan Jugović
Valorisation of the Paneuropean Corridor Vb,
International Symposium on Traffic – „Rijeka – Wien“, u organizaciji Grada Rijeka - 13.3.2006.
2.

Kongresna priopćenja

1.
Poletan-Jugović, Tanja ; Jugović Alen
Cargo Flows Intensity, Structure and Dynamics on Rijaka's Traffic Route Ostalo 2nd International Conference on Ports and Waterways "Inland Waterway Transport Operability within European Transport System" Vukovar, Craotia - 6.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313055
2.
Tanja Poletan Jugović
Valorisation of the Paneuropean corridor Vb prezentacija-predavanje International Symposium on Traffic – „Rijeka – Wien“, u organizaciji Grada Rijeka Rijeka - 13.3.2006.
3.
Alen Jugović, Tanja Poletan, Zelenika, R.
Redizajniranje upravljanja JANAF-om d.d. uvodno izlaganja na skupu 13th International Symposium on Electronics in Traffic, „Inteligent Transport systems-ITS“, ISEP Ljubljana, Slovenija - 26.5.2005.
4.

prezentacija 5.1.22. KoREMA 1998 - 18th Conference on Transport Systems, Automation in Transportation '98 Stubičke Toplice, Hrvatska - 25.11.1998.
5.

prezentacija ISEP' 98, - 7th International Symposium on Electronics in Traffic Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovenia, 1998. - 8.10.1998.

Znanstveni projekti

1. 7.11.2017. - 7.11.2019.
Utjecaj i efekti eksternih troškova i kalitete usluge na valorizaciju prometnog pravca; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 31.570,00 KN ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka; znanstveni suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa; znanstveni suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.2001. - 1.1.2005.
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava; suradnik-znanstveni novak; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka“; suradnik -znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. -
Hadi Shadir Al Sudan; Doktorat Integracija iračkih luka u svjetske pomorske tokove; doktorski studij; 2012.;

Znanstveni skupovi

1. -
XX Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2013 Opatija, Hrvatska sudjelovanje sa znanstvenim radom
2. -
XIX. Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2012“ Opatija sudjelovanje sa znanstvenim radom
3. -
XVII. Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2010“ Opatija sudjelovanje sa znanstvenim radom
4. -
KOREMA 2008 - 28th Conference on Transportation Systems with International Participation Rijeka,Croatia/Koper-Ljubljana, Slovenija sudjelovanje sa znanstvenim radom
5. -
POWA 2007 - 2nd International Scientific Conference on Port and Waterways Vukovar sudjelovanje sa znanstvenim radom
6. -
ICTS 2006 - 10th International Conference on Traffic Science, Transportation and Globalisation Split sudjelovanje sa znanstvenim radom
7. -
KoREMA 2006 - 26th Conference on Transport Systems with International Participation, Automation in Transportation 2006 Split sudjelovanje sa znanstvenim radom
8. -
POWA 2006 - First International Scientific Conference on Port and Waterways Split sudjelovanje sa znanstvenim radom
9. -
HZDP 2006 - XII. Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2006“ Opatija sudjelovanje sa znanstvenim radom
10. -
ISEP 2004 - 12th International Symposium on Electronics in Traffic, „Harmonization of Transport Systems in the European Union“ Ljubljana, Slovenija sudjelovanje sa znanstvenim radom
11. -
ZIRP 2004 - International Scientific and Professional Conference, „New Technologies in Improving Traffic Safety“, Zagreb Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
12. -
ZIRP 2003 - International Scientific and Proffesional Conference, «Central European Traffic Systems and the EU Enlargement» Portorož-Trieste-Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
13. -
ZIRP 2003 - International Scientific and Proffesional Conference, «Central European Traffic Systems and the EU Enlargement" Portorož-Trieste-Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
14. -
HZDP 2003 - X. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje “Promet u gradovima" Opatija sudjelovanje sa znanstvenim radom
15. -
ISEP 2002 - IX. Međunarodni simpozij o elektroniki v prometu, „Safety and Ecology of Transport Systems“, Elektrotehniška zveza Slovenije Ljubljana, Slovenija sudjelovanje sa znanstvenim radom
16. -
HZDP 2002 - X. međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš - Traffic and Environment”, Hrvatsko znanstveno društvo za promet Opatija sudjelovanje sa znanstvenim radom
17. -
ZIRP 2002 - International Scientific and Professional Conference, „Management System in Traffic and ITS“ Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
18. -
HZDP 2001 - IX. International Scientific and Professional Conference “Traffic and Tourism”, Opatija, Hrvatsko znanstveno društvo za promet Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
19. -
KoREMA 2000 - 20th Conference on Transportation Systems, Automation in Transport Zagreb sudjelovanje sa znanstvenim radom
20. -
Saobrakaj i komunikacii, 2000, Transportation and communications 2000., Sojouz na saobrakajnite inženeri na Makedonija Ohrid, Makedonija sudjelovanje sa znanstvenim radom
21. -
ISEP 2000 - 2nd Congress Transport-Traffic-Logistics, Portorož, Elektrotehniška zveza Slovenije Slovenia sudjelovanje sa znanstvenim radom
22. -
SSI 1999 - International Symposium of Traffic Engineers, “Transportation and Communications at the Beginning of 21st Century”, Proceedings/Sojuz na soobrakajnite inženeri na Makedonija Ohrid, Makedonija sudjelovanje sa znanstvenim radom
23. -
KoREMA 1998 - 18th Conference on Transport Systems, Automation in Transportation '98. Stubičke Toplice sudjelovanje sa znanstvenim radom
24. -
ISEP' 98, - 7th International Symposium on Electronics in Traffic, Elektrotehniška zveza Slovenije Ljubljana, Slovenija sudjelovanje sa znanstvenim radom
25. -
13th International Symposium on Electronics in Traffic, „Inteligent Transport systems-ITS“, ISEP 2005., Elektrotehniška zveza Slovenije Ljubljana, Slovenija sudjelovanje sa znanstvenim radom
26. -
International Multidisciplinary Conference on Sea, Transport and Logistics 2017 - The Port of Rijeka as the Gateway to the Baltic-Adriatic Corridor Opatija, Croatia član znanstvenog odbora Konferencije, moderator Sekcije: "Innovations in Maritime and Port Transport, Technology, Engineering and Logistics; sudjelovanje sa znanstvenim radom

Recenzije

1. 2018. Developing Higher Berth Productivity: Comparison of Eastern Adriatic Container Terminals (Traffic - Promet)
2. 2018. The Role of Internet of Things on the Development of Ports as a Holder in Supply Chain
3. 2017. Global Economy Crisis and its Impact on Operational Container Carrier’s Strategy
4. 2017. Influence of Cargo Flows on Sustainable Development of East Mediterranean “Motorways of the Sea"
5. 2016. Analysis of the Multiplicative Effects of the Port of Rijeka
6. 2014. System Approach Of Logistic Costs Optimization Solution In Supply Chain;
7. 2014. Monte Carlo Cost Simulation in the Supply Chain in E-business
8. 2014. Analiza potražnje za javnim linijskim prijevozom u RH
9. 2014. Identification Of Appropriate Methods For Accocation Tasks Of Logistics Objects In A Certain Area
10. 2013. Promjena uloge špeditera u suvremenom poslovnom okruženju
11. 2013. Comparative Analysis Of External Costs Of Different Means Of Transport
12. 2012. eGovernment and the Digital Divide
13. 2010. Port Efficiency Modeling in The Post Concessioning Era: The Role Of Logistics Drivers, Agile Ports and Other Perspectives
14. 2010. Operational Performance Indicators for Albanian Ports
15. 2009. Pomorsko tržište rasutog i generalnog tereta
16. 2009. Strategija razvitka Luke Rijeka d.d.
17. 2009. Neobična matematika u hrvatskoj energetici na primjeru pomorskog energetskog blaga
18. 2009. Podmorje Istre - perspektiva održivog razvoja turizma

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2015. -
EXTERNAL SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF SW 4.4. OF EASYCONNECTING PROJECT
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA  
suradnik
2.
1.12.2015. -
STUDIJA OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE PRUŽANJA PRIVATNE ZAŠTITE NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK
LU KRK  
suradnik
3.
1.12.2015. -
STUDIJA OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE PRUŽANJA PRIVATNE ZAŠTITE NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK
LU KRK  
suradnik
4.
1.4.2015. -
POTROŠNJA I AKTIVNOSTI PUTNIKA I ČLANOVA POSADE U KRUZING DESTINACIJI RIJEKA TE EFEKTI TE POTROŠNJE NA KRUZING DESTINACIJU
LU RIJEKA  
suradnik
5.
1.12.2014. -
POSLOVNI PLAN LUKE ROVINJ
LU Rovinj  
suradnik
6.
1.5.2013. - 1.9.2013.
PERSPEKTIVA RAZVOJA KRUZING TURIZMA U LUCI POREČ
LU Poreč  
suradnik
7.
1.4.2011. - 1.4.2012.
CRUSING TURIZAM – DOBRA INVESTICIJSKA ODLUKA AKTIVNOSTI I POTROŠNJA PUTNIKA I ČLANOVA POSADE U LUCI ROVINJ
LU Rovinj  
suradnik

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2018. - 1.10.2020. - Predstojnica Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
2. 1.10.2018. - 1.10.2020. - Član Povjerenstva za nastavu (kao Predstojnica Zavoda)
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 21.11.2016. - 21.11.2020. - Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
4. 6.7.2015. - 1.10.2018. - Član Povjerenstva za znanost i doktorski studij
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za znanost i doktorski studij
5. 1.10.2008. - 1.10.2010. - Član Povjerenstva za nastavu (kao Predstojnica Zavoda)
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Povjerenstvo za nastavu
6. 1.10.2008. - 1.10.2010. - Predstojnica Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
7. 1.10.1998. - 30.12.2004. - Predstavnik znanstvenih novaka Pomorskog fakulteta u Rijeci pri Sveučilištu u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci