dr.sc. Tanja Poletan prof.

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 215
mobitel : +38599 257 1753
e-pošta : poletan@pfri.hr

Google znalac

Obrazovanje

1.1.1989. - 1.1.1992. Suradnik u razrednoj nastavi Srednjoškolski program; smjer: Odgojno-obrazovni Centar za kulturu i obrazovanje – Rijeka
- 17.5.2005. Dr.sc. / Doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet Poslijediplomski znanstveni doktorski studij, znanstveno polje - Tehnologija prometa i transporta Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- 2.7.2001. Mr.sc. / Magistar tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski promet Poslijediplomski znanstveni magistarski studij, znanstveno polje Tehnologija prometa i transport, modul – Upravljanje multimodalnim transportnim sustavima Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- 26.6.1997. Dipl.ing. / Diplomirani inženjer za pomorski promet – smjer tehnologija prometa Diplomski studij - stupanj VII/1; smjer: Tehnologija prometa Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

16.11.2015. - redoviti profesor - Nositelj kolegija: Robni tokovi, Međunarodno otpremništvo, Tereti u prometu (na preddiplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa) - Nositelj kolegija “ Prometni tokovi putnika” na diplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu - Nositelj kolegija “Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca” (na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju “Pomorstvo” na studijskom smjeru “Lučki sustavi”) - Predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost (od 21.11.2016.) Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.2.2010. - 15.11.2015. izvanredni profesor - Predstojnica Zavoda za Tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu (do 01.10.2010.) - Nositelj kolegija: Robni tokovi, Međunarodno otpremništvo, Otpremništvo i pomorske agencije, Tereti u prometu (na preddiplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa) - Nositelj kolegija “ Prometni tokovi putnika” na diplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu - Nositelj kolegija “Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca” (na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju “Pomorsvo” na studijskom smjeru “Lučki sustavi”) Znanstveni suradnik na europskom projektu „Developing of Motorways of  Sea System in Adriatic region - AdriaticMoS“ - IPA Jadranska prekogranična suradnja, 2011. - 2014. Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
21.12.2005. - 1.2.2010. docent - Predstojnica Zavoda za Tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu (od 01.10.2008.) - Nositelj kolegija: Robni tokovi, Međunarodno otpremništvo, Otpremništvo i pomorske agencije, Tereti u prometu (na preddiplomskom studiju, na studijskim smjerovima: Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa) - Nositelj kolegija Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca (na poslijediplomskom znanstvenom doktorskom studiju “Pomorstvo” na studijskom smjeru “Lučki sustavi”) - Znanstveni suradnik na znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH “Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka” te “Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa” - Znanstveni suradnik na europskom projeku mBGL; Sixth Framework Programme (2002. -2006.) Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.7.2005. - 21.12.2005. viši asistent - Nositelj vježbi na kolegijima: Međunarodno otpremništvo, Tereti u prometu, tehnologija kopnenog prometa - Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Integracija i koordinacija lučkog prometnog sustava” Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
30.12.2004. - 1.7.2005. asistent - Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH "Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava“ - Nositelj vježbi na kolegijima: Međunarodno otpremništvo, Tereti u prometu, tehnologija kopnenog prometa Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.10.1998. - 30.12.2004. znanstveni novak Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka” ( 01.10.1998. – 31.08.2001.) Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH “Integracija i koordinacija lučkog prometnog sustava (2002.-2004.) Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Međunarodno otpremništvo
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u RIjeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.1.2015. - Međunarodno otpremništvo
PD-Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pmorski fakultet u rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.9.2014. - Robni tokovi
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.1.2014. - Prometni tokovi putnika
DS-Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 60
1.1.2007. - Planiranje robnih tokova i valorizacije prometnog pravca
Poslijediplomski međusveučilišni znanstveni doktorski studij „Pomorstvo“, studijski smjer: Lučki sustavi
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 24
5.9.2005. - Robni tokovi
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u RIjeci
nositelj kolegija (predavanja + vježbe)
Norma sati: 60+15
1.1.2005. - 31.1.2014. Otpremništvo i pomorske agencije
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
sunositelj kolegija (predavanja+vježbe)
Norma sati: 45+15
1.1.2005. - Tereti u prometu
PD-Tehnologija i organizacija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
sunositelj kolegija (predavanja)
Norma sati: 45
1.1.2005. - Robni tokovi
PD-Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci; Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (predavanja+vježbe)
Norma sati: 60+15
1.9.2004. - 31.1.2005. Međunarodno otpremništvo
DS-Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj vježbi
Norma sati: 30
1.9.2004. - 31.1.2005. Tereti u prometu
DS-Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj vježbi
Norma sati: 15
1.9.2004. - 31.1.2005. Tehnologija kopnenog prometa
DS-Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
nositelj vježbi
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

- Logističko-špediterski operator kao organizator multimodalnog transporta
NIKA PLETEŠ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci
- Kretanja i struktura robnih tokova u Republici Hrvatskoj
DAVID CURI
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi svjetskim pomorskim kanalima
LORENA BRANKOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog prometa
MATEJ STANKOVSKY
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj i perspektiva Jadransko-Jonskog koridora
ORNELA ŠKARPA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Komparativna analiza robnih tokova Republike Hrvatske i Europske unije
IVANA DUJMOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Međunarodni robni tokovi u zračnom prometu
ZORAN MUDRIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Pomorska regionalizacija i analiza robnih tokova vodećih svjetskih luka
ARNELA ZAHIROVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog tereta u međunarodnom prometu
SARA BUNETA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi tekućeg tereta u međunarodnom pomorskom prometu
ANTONIA BEZJAK
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura pomorskih robnih tokova u svijetu
ROKO BEBIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi rasutog tereta u međunarodnom prometu
MARTINA ĐEKIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Međunarodni sustav Jadranskog naftovoda i tekući robni tokovi Republike Hrvatske
BARBARA STRUNJE
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza robnih tokova Sjevernojadranskih luka
SANJA BENIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi i riječni promet Republike Hrvatske
ŽELJKA KOMADINA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura kopnenih robnih tokova u Republici Hrvatskoj
IVANA KOPAJTIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi energenata u svijetu
ALEN DUKIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza kontejnerskih tokova u svijetu
LUKA DELIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni tokovi i pravci kontejnerskog prometa u svijetu
INES DRAGULJIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj ekonomskih grupacija na formiranje robnih tokova u međunarodnoj robnoj razmjeni
NIKOLA GROZDANIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog tereta u međunarodnom prometu
MORENO SMOKVINA
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura kopnenih robnih tokova u Republici Hrvatskoj
TONI BRNČIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza intenziteta, strukture i dinamike robnih tokova na riječkom prometnom pravcu
RENATA SIMČIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Vodeće svjetske luke kao čvorišta svjetskih robnih tokova
LUKA FRANIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi kao razvojni čimbenik prometnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske
MARIN MODRIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Relevantni indikatori intenziteta, dinamike i strukture robnih tokova na paneuropskom koridoru V-ogranak Vc
PETAR ŽIKOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura pomorskih robnih tokova u Mediteranu
ROMANA MATEŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura robnih tokova unutarnjim vodnim putovima u Republici Hrvatskoj
ANA PLEŠE
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi tekućeg tereta u međunarodnom pomorskom prometu
ANJA PILEPIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Jadransko-jonski koridor u funkciji integracije Republike Hrvatske u europsko prometno okruženje
MATEA RUPČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Intenzitet i dinamika kontejnerskih tokova u Mediteranu
BOŽENKA VUCIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Komparativna analiza robnih tokova u Republici Hrvatskoj i Euroskoj uniji
NIKOLINA VRDOLJAK
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza robnih tokova u pomorskom prometu
MARINA JELENIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi rasutih tereta u svijetu
BARBARA MILAS
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Društveno-gospodarski čimbenici formiranja robnih tokova
SENDI MATEŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza intenziteta i strukture robnih tokova na riječkom prometnom pravcu
VALENTINO GAŠPAROVIĆ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Vodeće svjetske luke kao čvorišta svjetskih robnih tokova
ANAMARIJA ZUBAK
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Glavni pravci i tokovi kontejnerskog prometa u svijetu
IVONA ŠUŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi i riječni promet Republike Hrvatske
ORIJANA LJUBOJEVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza robnih tokova sjevernojadranskih luka
MARINA STOJANOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza svjetskih tokova tekućih tereta
LUKA BONETA
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Srednjeeuropski prometni koridor (CTCI) - Ruta 65
SARA CARIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Plave autoceste u funkciji optimizacije europskih robnih tokova
RENATA SUŠANJ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj Jadransko-jonskog koridora za prometni sustav Republike Hrvatske
LJUBICA ZEC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Novi trendovi u špediteskom poslovanju
DEA BOROVAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika i analiza dokumenata u transzitnom poslovanju
GEA MIŠČEVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Djelatnost i specifičnosti poslovanja vodećih špediterskih logističkih operatora...(''Schenker'', ''Intereuropa'',...)
MARTINA TOMIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj i primjena informacijskih tehnologija u logističko-špediterskom poslovanju
TONI CRNICA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji uvoznog posla
TONI JAGODIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji uvoznog posla
ELA MILOŠEVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao poduzetnik multimodalnog transporta
ŽELJKA CVIJIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao organizator cestovnog prijevoza
EMANUEL BARBIŠ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Afirmacija logističke špedicije i logističkoga špediterskoga špeditera
DIJANA RAKINIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
IVAN VUKOSAV
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u poslovima skladištenja
DOROTEA ŽEŽELIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Incoterms termini u špediterskom poslovanju
ADRIANA MRKONJIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza i specifičnosti ugovora o prijevozu
ANITA MIKIN
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logističko-špediterski operator u Europskoj uniji
KRISTINA MAGDIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Sklapanje i analiza ugovora o transportnom osiguranju
INES DEVČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija izvoznog posla u praksi špediterskog poslovanja
EDA BORČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao organizator prijevoza opasnih tereta
DIJANA MANJGOTIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao organizator prijevoza opasnih tereta
SANDRO RAZUM
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
NIKOLINA CRNKOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik u statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta
ANDREA JOVANOVIĆ
Tehnologija i organizacija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija izvoznog posla u praksi špediterskog poslovanja"
DIANA DUGINA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Specifičnosti provoznog postupka i dokumentacije u Europskoj uniji
KRISTINA VLAČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Akreditivno poslovanje u djelatnosti međunarodnog otpremništva
ANAMARIA BASHOTA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza putničkih tokova i pravaca kružnih putovanja u Mediteranu
DARIO BUTKOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza tokova putnika u zračnom prometu
MANUELA KOLACIO
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji uvoznog posla
MARINKA KUNA
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Informacijska tehnologija u funkciji optimizacije logističko-špediterskog poslovanja
PETRA MATEŠEVAC
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špedicija (otpremništvo) u hrvatskoj klasifikaciji djelatnosti
VESNA KUNA
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza tržišta logističko-špediterskih usluga
KRISTIJAN MAVRIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Procedura uvoza brodograđevnog materijala
ILIJAM MATIJEVIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u carinskom posredovanju
KLARA ŠIMAC
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Izvozni posao u organizaciji otpremnika
MARINELA BURA
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logističko-špediterski operator kao organizator multimodalnog transporta
NIKA PLETEŠ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao pružatelj kompletnog logističkog servisa
INGRID KOZULIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
DANIJEL POTOČNIK
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga međunarodnog špeditera u organizaciji izvoznog posla
IGOR TRBOVIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Dokumenti u djelatnosti međunarodnog otpremnika
DAVOR ŠĆULAC
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u pomorskim prometnoagencijskim poslovima
MARINA MOHORIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Uloga otpremnika u organizaciji tranzitnog posla
LOVORKA PAŠKVAN
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter kao poduzetnik multimodalnog transporta
ANDREA PERUŠIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logistički špediterski operator kao perspektiva klasičnog špeditera
TINA MATIĆ
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija uvoznog posla u praksi špediterskog poslovanja
IVA LUGAROV
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Oblikovanje cijena špediterske usluge
MARIN ŠUSTAR
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna uloga i značajke Paneuropskog koridora Vb
BRIGITA ABRAMOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Međunarodni sustav Jadranskog naftovoda
DRAŽEN BUTORAC
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Geoprometna analiza svjetskih tokova tekućeg tereta
MIHAEL STANČIREVIĆ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Kretanje i struktura pomorskih robnih tokova u svijetu
IGOR RATKOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Luke kao čvorišta pomorskih robnih tokova
TEO ČIKEŠ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Vodeće svjetske luka kao čvorišta svjetskih robnih tokova
MARKO KURZ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza svjetskih pomorskih robnih tokova
MARTINA KRMPOTIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Tekući robni tokovi Republike Hrvatske - JANAF d.d.
TAMARA MOČILAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Značaj Jadransko-jonskog koridora za prometni sustav Republike Hrvatske
IVA ŠKARICA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Analiza robnih tokova važnijim pomorskim kanalima
SANJA JANJATOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Intenzitet i struktura robnih tokova u Republici Hrvatskoj
ANITA PERŠIN
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Pomorski agent kao organizator pomorskog prijevoza
MARTIN DORČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Usluga „Exspress dostave“ u djelatnosti logističkog špeditera
PETRA ROTA
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Špediter u ulozi „3PL“ operatora
DRAGANA ZATEZALO
Tehnologija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Otpremnik kao posrednik u transportnom osiguranju
EMA URŠIĆIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Logističko špediterski operator kao organizator pomorskog prijevoza
DINA JELOVČIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Odnos pomorskog agenta i lučke kapetanije
ALEN ALEMPIJEVIĆ
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Djelatnost i specifičnost poslovanja špeditersko-logističkog operatora
KRISTINA VUJČIĆ
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija dopreme robe u praksi špediterskog poslovanja
SAŠA MILANOVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- FIATA – međunarodni savez otpremničkih udruženja
NATALIJA PRELEC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Poslovanje špeditera u Europskoj Uniji
DARIO MIŠIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Organizacija dopreme robe u praksi špediterskog poslovanja
MAJA DOMITROVIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Ekspresna dostava kao usluga logističkog špeditera
VEDRAN BAČIĆ
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Transformacija klasičnog špeditera u logističkoga špediterskog operatora
JADRANKA JURČIĆ
Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi kao razvojni čimbenik gospodarstva Republike Hrvatske
DARJAN ŠĆULAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Robni tokovi riječnim lukaama Republike Hrvatske
KATARINA UZELAC
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Republika Hrvatska u kontekstu robnih tokova energenata
DARIA NAHTIGAL
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
- Komparativna analiza kopnenih robnih tokova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
FRANCINA RENDALIĆ
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vukić, Luka ; Poletan Jugović, Tanja
PLANNING AND VALORIZATION OF THE BRANCH Xa OF CORRIDOR X FROM THE ASPECTS OF EXTERNAL COSTS
Pomorstvo : journal of maritime studies 30 151-159 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868925

2. Poletan Jugović, Tanja ; Vukić, Luka
COMPETENCIES OF LOGISTICS OPERATORS FOR OPTIMISATION THE EXTERNAL COSTS WITHIN FREIGHT LOGISTICS SOLUTION
Pomorstvo : journal of maritime studies 30 120-127 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868928

3. Tomić, Martina ; Poletan Jugović, Tanja
Principi konkurentnog poslovanja na tržištu logističko-špediterskih usluga
- 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807264

4. Sciozzi, Donald ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen
Structural analysis of cruise passenger traffic in the world and in the Republic of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 8-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767738

5. Rathman, Desa ; Kružić, Borut ; Poletan Jugović, Tanja
Analysis of the Competitiveness of Port of Ploče at the Container Transport Market and the Possibilities for Improvement
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 40-44 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807713

6. Poletan Jugović, Tanja ; Šimić Hlača, Marija ; Žgaljić, Dražen
Competitive Sustainability of a Transport Route in the Transport Service Market
Pomorstvo : journal of maritime studies 28 128-136 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807715

7. Tomić, Martina ; Poletan Jugović, Tanja
PRINCIPI KONKURENTNOG POSLOVANJA NA TRŽIŠTU LOGISTIČKO – ŠPEDITERSKIH USLUGA
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku 2 209-222 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868913

8. Sciozzi, Donald ; Poletan Jugović ; Tanja ; Jugović, Alen
STRUCTURAL ANALYSIS OF CRUISE PASSENGER TRAFFIC IN THE WORLD AND IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Pomorstvo : journal of maritime studies 29 8-15 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868921

9. Stojanović, Marina ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen
Indicators of Passenger Flows Movements on the World and Mediterranean Cruise Market
Pomorstvo : journal of maritime studies 28 40-48 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704142

10. Maglić, Livia ; Poletan Jugović, Tanja
Relevantni pokazatelji oblikovanja robnih tokova u državama srednjeg dijela dunavskog koridora
Naše more 60 S83-90 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=673958

11. Poletan Jugović, Tanja ; Carić, Sara
Utjecaj srednjoeuropskoga koridora na prometni prosperitet Republike Hrvatske
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 33 411-416 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692022

12. Poletan Jugović, Tanja ; Sušanj, Renata
"Morske autoceste" u funkciji optimizacije strukture robnih tokova
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 60 25-33 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692025

13. Stojanović, Marina ; Poletan Jugović, Tanja
Perspective of the valorisation of the North Adriatic Area within the European traffic environment
Pomorstvo : journal of maritime studies 27 179-200 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692038

14. Krpan, Lj. ; Poletan Jugović, T. ;
Tretiranje prometne infrastrukture u dokumentima prostornog uređenja
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 32 84-88 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=707956

15. Poletan Jugović, Tanja ; Dujmović Cerovac, Mirna
Evaluating Impacts of „Motorways Of The Sea“ Project Implementation in the Republic Of Croatia
Pomorstvo : journal of maritime studies 26 371-387 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810882

16. Hess, Svjetlana ; Poletan Jugović, Tanja ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir
Supply of the offshore terminals and oil platforms
106-112 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745203

17. Poletan Jugović, Tanja ; Hess, Svjetlana ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir
Integracija iračkog lučkog sustava u svjetske pomorske tokove
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 239-263 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573909

18. Kolanović, Ines ; Poletan Jugović, Tanja ; Šantić Livia
Standardizacija u funkciji kvalitete lučke usluge
Suvremeni promet: časopis za pitanja teorije i prakse prometa 30 99-102 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454465

19. Poletan Jugović, Tanja ; Kolanović, Ines ; Šantić, Livia
Svjetski pomorski robni tokovi
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo 57 103-112 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454491

20. Črnjar, Mladen ; Krpan, Ljudevit ; Poletan Jugović, Tanja
Promet kao element urbanističkog planiranja
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 30 113-116 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489349

21. Jugović, Alen ; Žgaljić, Dražen ; Poletan Jugović, Tanja
Model poticaja razvoja intermodalnog prijevoza jadranske regije u funkciji održivog razvoja
Pomorstvo : journal of maritime studies 24 129-146 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538283

22. Poletan Jugović, Tanja ; Perić Hadžić, Ana ; Ogrizović Dario
Importance and Effects of the Electronic Documents Implementation in the Service of Logistics-Forwarder Operator
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 --- - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=396939

23. Poletan, Jugović, Tanja ; Jolić, Natalija ; Kavran, Zvonko
Comparative Analysis of Cargo Flows on Branches Vb and Vc of the Pan-European Corridor V
Promet - Traffic & Transportation 21 205-216 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400124

24. Poletan Jugović, Tanja ; Nahtigal, Daria
Integracija Republike Hrvatske u svjetske tokove energenata
Pomorstvo : journal of maritime studies 23 569-587 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=454434

25. Poletan Jugović, Tanja ; Cvetković, Martina
Analiza i prognoza kontejnerskih robnih tokova u svijetu
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 53-71 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339350

26. Poletan Jugović, Tanja ; Cvetković, Martina
Analiza i prognoza kontejnerskih robnih tokova u svijetu
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 53-71 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339350

27. Poletan Jugović, Tanja
Analiza relevantnih indikatora formiranja robnih tokova na Paneuropskom koridoru Vc
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 185-208 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339382

28. Poletan Jugović, Tanja
Analiza relevantnih indikatora formiranja robnih tokova na Paneuropskom koridoru Vc
Pomorstvo : journal of maritime studies 22 185-208 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339382

29. Baričević, Hrvoje ; Poletan Jugović, Tanja ; Krpan Ljudevit ; Šuperina, Vlatko
Prostorno-prometna integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke
5-10 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=383401

30. Baričević, Hrvoje ; Poletan Jugović, Tanja ; Krpan Ljudevit ; Šuperina, Vlatko
Prostorno-prometna integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke
5-10 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=383401

31. Poletan Jugović, Tanja
Prilog definiranju kvalitete transportno-logističke usluge na prometnom pravcu
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies 21 95-108 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325240

32. Jugović Poletan, Tanja ; Jugović, Alen ; Zelenika, Ratko
Multicriteria Optimisation in Logistics Forwarder Activities
Promet - Traffic & Transportation 19 145-153 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=304420

33. Poletan Jugović, Tanja
Integration of Republic of Croatia into Paneuropean Transport Corridor Network
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies 20 49-65 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325237

34. Poletan Jugović, Tanja
Prikaz knjige autora R. Zelenike: "Temelji logističke špedicije"
Pomorstvo-Journal of Maritime Studies 20 155-158 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325708

35. Poletan Jugović, Tanja ; Baričević, Hrvoje ; Karleuša, Barbara
Višekriterijska optimizacija konkurentnosti paneuropskog koridora vb
Promet - Traffic & Transportation 18 189-195 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=245455

36. Jugović, Alen ; Poletan Jugović, Tanja ; Petrović, Gordana
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka RH
Suvremeni promet 26 59-63 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247454

37. Poletan-Jugović, Tanja
Struktura preferencije kriterija pri izboru optimalnog prometnog pravca
Pomorstvo - Journal of Maritime Studies 20 47-64 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=288789

38. Jugović, Alen ; Poletan, Tanja ; Petrović, Gordana
Kopnena prometna infrastruktura u funkciji razvitka pomorskoputničkih luka RH
A-19- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240869

39. Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Karleuša, Barbara
Solution Valuating in Transport Planning by Implementation of the Multicriteria Optimisation
32 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286320

40. Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Karleuša, Barbara
Solution Valuating in Transport Planning by Implementation of the Multicriteria Optimisation
32 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286320

41. Poletan-Jugović, Tanja
Pogodnost i značenje riječkoga prometnoga pravca u europskom sustavu kombiniranog prometa
1-6 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=288790

42. Čišić, Dragan ; Komadina, Pavao ; Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen ; Rudan, Igor ; Kitarović, Jakov ; Perić, Ana ; Kurek, Ana ; Draščić, Biserka ; Ogrizović, Dario
Detailed user trial concept
- 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=280490

43. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Kolanović, Ines
Implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija u lukama
Pomorstvo : journal of maritime studies Vol.19. 115-123 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211837

44. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Kolanović, Ines
Implementacija informacijsko-komunikacijskih tehnologija u lukama
Pomorstvo : journal of maritime studies Vol.19. 115-123 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211837

45. Poletan Jugović, Tanja ; Jurčić, Jadranka
Logistički špediterski operator kao perspektiva klasičnoga špeditera
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=288787

46. Jugović, Alen ; Poletan, Tanja ; Zelenika, Ratko
JANAF d.d. u održivom razvoju okruženja
Suvremeni promet 25 319-323 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=240867

47. Poletan, Tanja
Relevantni indikatori prometnog rasta i dinamike robnih tokova na Paneuropskom koridoru VB
Pomorstvo : journal of maritime studies 19. 137-157 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211831

48. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Contribution to Determining the Traffic Accident through Geographic Information System Information (GIS)
Promet-Traffic-Traffico, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 16 147-153 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325224

49. Poletan, Tanja ; Perić, Ana ; Jugović, Alen
Kvaliteta transportno-logističke usluge kao preduvjet konkurentnosti na europskom transportnom tržištu
35-39 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=156172

50. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Riječko prometno čvorište u funkciji prekmorskih itinerara na sjevernom Jadranu
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216682

51. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Riječko prometno čvorište u funkciji prekmorskih itinerara na sjevernom Jadranu
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216682

52. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Stanje i čimbenici cestovno-prometne sigurnosti Republike Hrvatske
Suvremeni promet - casopis za pitanja teorije i prakse prometa 23 94-98 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325220

53. Poletan, Tanja
Analiza prostorne komponente cestovnog i željezničkog prijevoza u gravitacijskom području riječke luke
Pomorstvo 17 63-74 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113998

54. Poletan, Tanja
Analiza prostorne komponente cestovnog i željezničkog prijevoza u gravitacijskom području riječke luke
Pomorstvo 17 63-74 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113998

55. Dundović, Čedomir ; Kolanović, Ines ; Poletan, Tanja
Značenje i mogućnosti usklađivanja hrvatske i europske lučke politike
Promet - Traffic - Traffico 15 170-176 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247354

56. Poletan, Tanja
Project Solution of Determining the Traffic Accidents in Gis – technology
Promet-Traffic-Traffico, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 15 93-97 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325230

57. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Vodozaštita državne ceste na otoku Cresu
14- - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325456

58. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem
Pomorstvo 16 25-35 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113925

59. Poletan, Tanja ; Baričević, Hrvoje
Integralni pristup u analizi kopnene prometne povezanosti luke Rijeka sa zaleđem
Pomorstvo 16 25-35 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=113925

60. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Information Technology in the Analysis of Road Transport Safety Parameters
Promet-Traffic-Traffico, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research 14 101-105 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325082

61. Glažar, Darko ; Poletan, Tanja ; Pavlić, Helga
Raščlamba troškova operacionalizacije kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti brodarevog poslovanja
Naše more 49 98-116 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325087

62. Koljatić, Vjekoslav ; Baričvić, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Integrating Maritime Education with Maritime Environment
Suvremeni promet 22 x - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=139377

63. Koljatić, Vjekoslav ; Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Integrating Maritime Education with Maritime Environment
- 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91090

64. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Autonavigacija u funkciji turističkih putovanja
48-51 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810855

65. Baričević, Hrvoje ; Poletan, Tanja
Tarifna komponenta željezničkog prijevoza kao čimbenik konkurentnosti riječkog prometnog pravca
Pomorstvo : journal of maritime studies 15 73-84 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=325077

66. Zenzerović, Zdenka ; Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Kvantitativne metode u planiranju optimalnog kapaciteta lučkoga kontejnerskog terminala
72-75 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45165

67. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Modern Concepts of Transhipment Process of the Port Container Terminal
297-300 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45180

68. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Theoretical principles for the time calculations of the port and mobile crane paths
133-135 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310380

69. Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Definiranje podsustava lučkog kontejnerskog terminala primjenom teorije općih sustava
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 21-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29917

70. Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Definiranje podsustava lučkog kontejnerskog terminala primjenom teorije općih sustava
Zbornik radova Pomorskog fakulteta 21-35 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29917

71. Mrnjavac, Edna ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Dimenzioniranje kapaciteta lučkog kontejnerskog terminala
165-171 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29832

72. Mrnjavac, Edna ; Bešlić, Svjetlana ; Poletan, Tanja
Utjecaj V. prometnog koridora na razvitak kontejnerskog prometa luke Rijeka
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=29949

73.


74. Dundović, Čedomir ; Poletan, Tanja ; Bešlić, Svjetlana
Planing of port container terminal capacity by means of the total cost model
-
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295187

75. Poletan Jugović, Tanja ; Jugović, Alen
Cargo Flows Intensity, Structure and Dynamics on Rijeka’s Traffic Route

Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810863

Znanstvene knjige

1. Autor
Tanja Poletan Jugović
Robni tokovi
Vesna Vranić Kauzlarić, dipl.ing. Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci Rijeka - 2014.
2. koautor
Hrvoje Baričević, Tanja Poletan Jugović, Siniša Vilke
Tereti u prometu
svučilišni udžbenik Vesna Vranić Kuzlarić, dipl.ing Pomorski fakultet u Rijeci, Svučilište u Rijeci Rijeka - 2010.
3. koautor
Čedomir Dundović, Tanja Poletan Jugović, T., Alen Jugović, Svjetlana Hess
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske
znanstvena knjiga - monografija Čedomir Dundović Pomorski fakultet u Rijeci i Glosa, Rijeka Rijeka - 2006.
4. koautor
Edna Mrnjavac, Zdenka Zenzerović, Svjetlana Hess, Tanja Poletan
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka
znanstvena knjiga - monografija Edna Mrnjavac Visoka pomorska škola u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija Rijeka - 2001.

Pozvana predavanja

1. Tanja Poletan Jugović
Valorisation of the Paneuropean Corridor Vb,
International Symposium on Traffic – „Rijeka – Wien“, u organizaciji Grada Rijeka - 13.3.2006.
2.

Kongresna priopćenja

1.
Poletan-Jugović, Tanja ; Jugović Alen
Cargo Flows Intensity, Structure and Dynamics on Rijaka's Traffic Route Ostalo 2nd International Conference on Ports and Waterways "Inland Waterway Transport Operability within European Transport System" Vukovar, Craotia - 6.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=313055
2.
Tanja Poletan Jugović
Valorisation of the Paneuropean corridor Vb prezentacija-predavanje International Symposium on Traffic – „Rijeka – Wien“, u organizaciji Grada Rijeka Rijeka - 13.3.2006.
3.
Alen Jugović, Tanja Poletan, Zelenika, R.
Redizajniranje upravljanja JANAF-om d.d. uvodno izlaganja na skupu 13th International Symposium on Electronics in Traffic, „Inteligent Transport systems-ITS“, ISEP Ljubljana, Slovenija - 26.5.2005.
4.

prezentacija 5.1.22. KoREMA 1998 - 18th Conference on Transport Systems, Automation in Transportation '98 Stubičke Toplice, Hrvatska - 25.11.1998.
5.

prezentacija ISEP' 98, - 7th International Symposium on Electronics in Traffic Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovenia, 1998. - 8.10.1998.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka; znanstveni suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Regionalni elektroničko logistički pomorski cluster, orkestriranje procesa; znanstveni suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2005.
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava; suradnik-znanstveni novak; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka“; suradnik -znanstveni novak; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2011. -
Hadi Shadir Al Sudan; Doktorat Integracija iračkih luka u svjetske pomorske tokove; doktorski studij; 2012.;

Znanstveni skupovi

1. - 27.4.2013.
XX Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2013 Opatija, Hrvatska
2. - 27.4.2012.
XIX. Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2012“ Opatija
3. - 23.4.2010.
XVII. Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2010“ Opatija
4. - 22.11.2008.
KOREMA 2008 - 28th Conference on Transportation Systems with International Participation Rijeka,Croatia/Koper-Ljubljana, Slovenija
5. - 1.1.2007.
POWA 2007 - 2nd International Scientific Conference on Port and Waterways Vukovar
6. - 11.12.2006.
KoREMA 2006 - 26th Conference on Transport Systems with International Participation, Automation in Transportation 2006 Split
7. - 7.12.2006.
ICTS 2006 - 10th International Conference on Traffic Science, Transportation and Globalisation Split
8. - 28.4.2006.
HZDP 2006 - XII. Međunarodni prometni simpozij „Prometni sustavi 2006“ Opatija
9. - 7.4.2006.
POWA 2006 - First International Scientific Conference on Port and Waterways Split
10. - 27.5.2005.
13th International Symposium on Electronics in Traffic, „Inteligent Transport systems-ITS“, ISEP 2005., Elektrotehniška zveza Slovenije Ljubljana, Slovenija
11. - 26.4.2004.
ZIRP 2003 - International Scientific and Proffesional Conference, «Central European Traffic Systems and the EU Enlargement» Portorož-Trieste-Zagreb
12. - 23.3.2004.
ZIRP 2004 - International Scientific and Professional Conference, „New Technologies in Improving Traffic Safety“, Zagreb Zagreb
13. - 1.1.2004.
ISEP 2004 - 12th International Symposium on Electronics in Traffic, „Harmonization of Transport Systems in the European Union“ Ljubljana, Slovenija
14. - 26.4.2003.
ZIRP 2003 - International Scientific and Proffesional Conference, «Central European Traffic Systems and the EU Enlargement" Portorož-Trieste-Zagreb
15. - 25.4.2003.
HZDP 2003 - X. međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje “Promet u gradovima" Opatija
16. - 19.4.2002.
HZDP 2002 - X. međunarodno znanstvenostručno savjetovanje “Promet i okoliš - Traffic and Environment”, Hrvatsko znanstveno društvo za promet Opatija
17. - 23.3.2002.
ZIRP 2002 - International Scientific and Professional Conference, „Management System in Traffic and ITS“ Zagreb
18. - 1.1.2002.
ISEP 2002 - IX. Međunarodni simpozij o elektroniki v prometu, „Safety and Ecology of Transport Systems“, Elektrotehniška zveza Slovenije Ljubljana, Slovenija
19. - 27.4.2001.
HZDP 2001 - IX. International Scientific and Professional Conference “Traffic and Tourism”, Opatija, Hrvatsko znanstveno društvo za promet Zagreb
20. - 25.11.2000.
KoREMA 2000 - 20th Conference on Transportation Systems, Automation in Transport Zagreb
21. - 30.9.2000.
Saobrakaj i komunikacii, 2000, Transportation and communications 2000., Sojouz na saobrakajnite inženeri na Makedonija Ohrid, Makedonija
22. - 3.8.2000.
ISEP 2000 - 2nd Congress Transport-Traffic-Logistics, Portorož, Elektrotehniška zveza Slovenije Slovenia
23. - 25.9.1999.
SSI 1999 - International Symposium of Traffic Engineers, “Transportation and Communications at the Beginning of 21st Century”, Proceedings/Sojuz na soobrakajnite inženeri na Makedonija Ohrid, Makedonija
24. - 28.11.1998.
KoREMA 1998 - 18th Conference on Transport Systems, Automation in Transportation '98. Stubičke Toplice
25. - 9.10.1998.
ISEP' 98, - 7th International Symposium on Electronics in Traffic, Elektrotehniška zveza Slovenije Ljubljana, Slovenija

Recenzije

1. 2014. System Approach Of Logistic Costs Optimization Solution In Supply Chain;
2. 2014. Monte Carlo Cost Simulation in the Supply Chain in E-business
3. 2014. Analiza potražnje za javnim linijskim prijevozom u RH
4. 2014. Identification Of Appropriate Methods For Accocation Tasks Of Logistics Objects In A Certain Area
5. 2013. Promjena uloge špeditera u suvremenom poslovnom okruženju
6. 2013. Comparative Analysis Of External Costs Of Different Means Of Transport
7. 2010. Port Efficiency Modeling in The Post Concessioning Era: The Role Of Logistics Drivers, Agile Ports and Other Perspectives
8. 2010. Operational Performance Indicators for Albanian Ports
9. 2009. Strategija razvitka Luke Rijeka d.d.
10. 2009. Neobična matematika u hrvatskoj energetici na primjeru pomorskog energetskog blaga
11. 2009. Podmorje Istre - perspektiva održivog razvoja turizma

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2015. -
EXTERNAL SERVICES FOR IMPLEMENTATION OF SW 4.4. OF EASYCONNECTING PROJECT
DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA  
suradnik
2.
1.12.2015. -
STUDIJA OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE PRUŽANJA PRIVATNE ZAŠTITE NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK
LU KRK  
suradnik
3.
1.12.2015. -
STUDIJA OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE PRUŽANJA PRIVATNE ZAŠTITE NA LUČKOM PODRUČJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK
LU KRK  
suradnik
4.
1.4.2015. -
POTROŠNJA I AKTIVNOSTI PUTNIKA I ČLANOVA POSADE U KRUZING DESTINACIJI RIJEKA TE EFEKTI TE POTROŠNJE NA KRUZING DESTINACIJU
LU RIJEKA  
suradnik
5.
1.12.2014. -
POSLOVNI PLAN LUKE ROVINJ
LU Rovinj  
suradnik
6.
1.5.2013. - 1.9.2013.
PERSPEKTIVA RAZVOJA KRUZING TURIZMA U LUCI POREČ
LU Poreč  
suradnik
7.
1.4.2011. - 1.4.2012.
CRUSING TURIZAM – DOBRA INVESTICIJSKA ODLUKA AKTIVNOSTI I POTROŠNJA PUTNIKA I ČLANOVA POSADE U LUCI ROVINJ
LU Rovinj  
suradnik

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 21.11.2016. - 21.11.2020. - Predsjednica Povjerenstva
Pomorski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
2. 6.7.2015. - - Član Povjerenstva
Pomorski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za znanost i doktorski studij
3. 1.10.2008. - 1.10.2010. - Član Povjerenstva, Predstojnica Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu
Pomorski fakultet u Rijeci, Povjerenstvo za nastavu
4. 1.10.1998. - 30.12.2004. - Predstavnik znanstvenih novaka Pomorskog fakulteta pri Sveučilištu u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci