dr.sc. Ines Kolanović doc.

Pomorski fakultet Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

prostorija : 215
e-pošta : ines@pfri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2010. Doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet Poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2001. Magistar prometnih znanosti, područje tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet Poslijediplomski magistarski studij "Tehničko-tehnološki sustavi u prometu i transportu” Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1993. - 1.1.1998. Dipl. inž. za pomorski promet Tehnologija prometa Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - izvanredni profesor • Nositelj kolegija Kvaliteta u pomorstvu i Metodologija znanstveno-istraživačkog rada na diplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci • Sunositelj na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala i Pomorski sustav • Nositelj kolegija Metodologija mjerenja kvalitete usluge u pomorstvu na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo • Nositelj vježbi i seminara na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala i Pomorski sustav Nositelj vježbi na diplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegiju Pomorska i prometna politika Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. docent • Nositelj kolegija Kvaliteta u pomorstvu, na diplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci • Sunositelj na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala i Pomorski sustav te sunositelj na diplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegiju Metodologija znanstveno-istraživačkog rada • Nositelj kolegija Metodologija mjerenja kvalitete usluge u pomorstvu na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo • Nositelj vježbi i seminara na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala i Pomorski sustav • Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: “Model sustava intermodalnog vodnog prometa u europskoj transportnoj mreži” (2012-2013) • Suradnik na europskom projektu “Developing of Motorways of Sea System in Adriatic Region – AdriaticMoS” Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2010. asistent • Nositelj vježbi i seminara na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala, Pomorski sustav, Prekrcajna sredstva • Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH: „Model prometne i logističke integracije hrvatskih morskih i riječnih luka“ (2006 - 2010) • Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: “Kvantitativne metode u funkciji optimalnog upravljanja pomorskim sustavom” (2007-2011) Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. Znanstveni novak • Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka“ (2001 – 2002.) • Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH „Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske“ (2002 – 2006.) Pomorski fakultet u Rijeci