Doc.dr.sc. Lara Batičić Pučar

Medicinski fakultet Katedra za kemiju i biokemiju

mobitel :
e-pošta : lara.baticic@medri.uniri.hr
prostorija : Zavod za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 145 7 5
ORCID
ResearcherID
Web of Science 100 6 5

Obrazovanje

15.4.2008. - 15.10.2010. Doktor znanosti Doktorski studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2004. - 15.4.2008. Magistar znanosti Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2000. - 15.7.2004. Diplomirani sanitarni inženjer Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2016. - Docent Znanstveno-istraživačka i nastavna djelatnost Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2010. - Znanstveni novak-viši asistent Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2004. - 30.10.2010. Znanstveni novak-asistent Znanstvena, nastavna i stručna djelatnost Zavod za kemiju i biokemiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada za znanstvenoistraživački rad "Roberto i Daniela Giannini"

Članstva

1.1.2008. - Hrvatsko katoličko liječničko društvo - HKLD
1.1.2004. - Hrvatsko kemijsko društvo - HKD
1.1.2004. - Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju - HDBMB

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2004. - 1.1.2009. Instrumentalne metode
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.1.2004. - Kemija
Integrirani preddiplomski i diplomski sudij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.1.2004. - Prehrana i zdravlje
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
1.1.2004. - Medicinska kemija i biokemija 1
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
- Biokemija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
- Kemija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Svečilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
- Prehrana-izvor zdravlja i bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski studij opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
Voditelj
Norma sati: U ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
- Medical Chemistry and Biochemistry 1
Medical Studies in English - Integrated undergraduate and graduate university study Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza
- Nutrition - a Source of Health and Disease
Medical Studies in English - Integrated undergraduate and graduate university study Medicine
Medicinski fakultet SVeučilišta u Rijeci
Voditelj
Norma sati: u ovisnosti o godišnjoj raspodjeli nastavnih obaveza

Mentor u završnim radovima

2.10.2017. - 27.7.2018. Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Anja Kovač
Istraživanje i razvoj lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
2.10.2017. - 27.7.2018. Specifičnosti imunosnog odgovora u procesu cijeljenja rana u modelu dijabetesa u CD26 deficijentnim miševima
Alaa Sharbini
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.10.2016. - 14.7.2017. Izražaj molekula VEGF i HIF-1? u procesu cijeljenja rana kože u CD26 deficijentnim miševima
Antonijo Grčić
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2015. - 18.7.2016. Utjecaj nedostatka dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) na imunosni odgovor u procesu cijeljenja rane u miša
Alaa Sharbini
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet SVeučilišta u Rijeci
1.10.2015. - 18.7.2016. Utjecaj nedostatka dipeptidil-peptidaze IV na razvoj pokusnog modela dijabetesa u miša
Tihomir Rubil
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija
10.10.2014. - 20.7.2015. Utjecaj nedostatka dipeptidil-peptidaze IV (DPP IV/CD26) na proces cijeljenja rana u miša
Antonijo Grčić
Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.10.2014. - 9.7.2015. Uspostava eksperimentalnog modela dijabetesa u CD26 deficijentnim miševima
Nikolina Branković
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet Zdravstvenih studija
4.4.2014. - 24.7.2015. Utjecaj nedostatka molekule CD26 na proces cijeljenja rana u pokusnom modelu dijabetesa u miša
Natalia Jug
Istraživanje i razvoj lijekova
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vukelić, Iva; Detel, Dijana; Batičić Pučar, Lara; Potočnjak, Iva; Buljević, Sunčica; Domitrović, Robert
Chlorogenic acid ameliorates experimental colitis in mice by suppressing signaling pathways involved in inflammatory response and apoptosis
Izvorni znanstveni rad 121 140-150 - 2018.

Q1

2. Batičić Pučar, Lara; Grčić, Antonijo; Pernjak-Pugel, Ester; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
PROCES CIJELJENJA RANE I DIPEPTIDIL-PEPTIDAZA IV
Medicina Fluminensis 53 4-15 - 2017. http://hrcak.srce.hr/173375

WOS

3. Batičić Pucar, Lara; Pernjak Pugel, Ester; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
Involvement of DPP IV/CD26 in cutaneous wound healing process in mice
Izvorni znanstveni članak 25 25-40 - 2017.

Q1

4. Batičić Pucar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Involvement of DPP IV/CD26 in cutaneous wound healing process in mice
Wound repair and regeneration 25 25-40 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821715

WOS

5. Batičić Pucar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Involvement of DPP IV/CD26 in cutaneous wound healing process in mice
Wound repair and regeneration 25 25-40 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821715

WOS

6. Batičić Pučar, Lara ; Grčić, Antonijo ; Pernjak-Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
PROCES CIJELJENJA RANE I DIPEPTIDIL-PEPTIDAZA IV
Medicina Fluminensis 53 4-15 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=839708

WOS

7. Batičić Pučar, Lara ; Kovač, Anja ; Detel, Dijana ; Buljević, Sunčica ; Pernjak Pugel, Ester ; Varljen, Jadranka
Wound Healing Process, Diabetes and Implications of Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26)
Journal of tissue science & engineering 8 3 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927610

8. Detel, Dijana ; Buljevic, Suncica ; Baticic Pucar, Lara ; Kucic, Natalia ; Pernjak Pugel, Ester ; Varljen, Jadranka
Influence of CD26/dipeptidyl peptidase IV deficiency on immunophenotypic changes during colitis development and resolution.
Journal of Physiology and Biochemistry 72 405-419 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820380

WOS

9. Čulić, Ognjen ; Cordero, Mario D. ; Žanić- Grubišić, Tihana ; Somborac-Bačura, Anita ; Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka ; Barišić, Karmela
Serum activities of adenosine deaminase, dipeptidyl peptidase IV and prolyl endopeptidase in patients with fibromyalgia: diagnostic implications
Clinical rheumatology 35 2565-2571 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836837

WOS

10. Buljević, Sunčica ; Detel, Dijana ; Batičić Pucar, Lara ; Mihelić, Radovan ; Madarević, Tomislav ; Sestan, Branko ; Varljen, Jadranka
Levels of dipeptidyl peptidase IV/CD26 substrates neuropeptide Y and vasoactive intestinal peptide in rheumatoid arthritis patients
Rheumatology international 33 2867-2874 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=539012

WOS

11. Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Buljević, Sunčica ; Pernjak Pugel, Ester ; Kučić, Natalia ; Varljen, Jadranka
Relevance of DPP IV/CD26 among the Gut-brain Axis during Experimental Colitis
Croatica chemica acta 85 201-208 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538632

WOS

12. Detel, Dijana ; Kehler, Tatjana ; Buljević, Sunčica ; Pavačić, Irena ; Batičić Pučar, Lara ; Varljen, Neven ; Varljen, Jadranka
Is Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV) Associated with Inflammation Present in Human Spondyloarthritides and Rheumatoid Arthritis?
Croatica chemica acta 85 231-238 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538935

WOS

13. Detel, Dijana ; Pernjak Pugel, Ester ; Batičić Pucar, Lara ; Buljević, Sunčica ; Varljen, Jadranka
Development and resolution of colitis in mice with target deletion of dipeptidyl peptidase IV
Experimental physiology 97 486-496 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588594

WOS

14. Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Dipeptidil-peptidaza IV (DPP IV/CD26) i upalne bolesti crijeva
ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU 63 75-100 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588630

WOS

15. Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Buljević, Sunčica ; Pernjak Pugel, Ester ; Varljen, Jadranka
Neuroimmunomodulative Properties of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in a TNBS-induced Model of Colitis in Mice
Journal of cellular biochemistry 112 3322-3333 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523077

WOS

16. Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Buljević, Sunčica ; Pernjak Pugel, Ester ; Varljen, Jadranka
Neuroimmunomodulative Properties of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in a TNBS-induced Model of Colitis in Mice
Journal of cellular biochemistry 112 3322-3333 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523077

WOS

17. Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Buljević, Sunčica ; Pernjak Pugel, Ester ; Varljen, Jadranka
Neuroimmunomodulative Properties of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in a TNBS-induced Model of Colitis in Mice
Journal of cellular biochemistry 112 3322-3333 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=523077

WOS

18. Batičić, Lara ; Varljen, Neven ; Žuvić-Butorac, Marta ; Kapović, Miljenko ; Varljen, Jadranka
Potential Value of Hepatic Lipids from White Sea Bream (Diplodus sargus, L.) as a Good Source of Biomedical Components : Seasonal Variations
Food technology and biotechnology 47 260-268 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428448

WOS

19. Detel, Dijana ; Batičić, Lara ; Varljen, Jadranka
The Influence of Age on Intestinal Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26), Disaccharidases and Alkaline Phosphatase Enzyme Activity in C57Bl/6 Mice
Experimental Aging Research 34 49-62 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=260320

WOS

20. Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Age Dependent Changes in Activity of Intestinal Disaccharidases and Alkaline Phosphatase Activity in CD26 Deficient Mice
Croatica Chemica Acta 81 59-65 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=300037

WOS

21. Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in adult patients with Crohn's disease and ulcerative colitis
The FEBS journal 272 492-492 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195156

WOS

22. Varljen, Jadranka ; Detel, Dijana ; Batičić, Lara ; Eraković, Vesna ; Štrbo, Nataša ; Ćuk, Mira ; Milin, Čedomila
Age dependent activity of brush-border enzymes in BALB/c mice
Croatica chemica acta 78 379-432 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=119254

WOS

23. Varljen, Jadranka ; Detel, Dijana ; Batičić, Lara ; Eraković, Vesna ; Štrbo, Nataša ; Ćuk, Mira ; Milin, Čedomila
Age dependent activity of brush-border enzymes in BALB/c mice
Croatica chemica acta 78 379-432 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=119254

WOS

24. Varljen, Jadranka ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Batičić, Lara ; Varljen, Neven ; Detel, Dijana ; Lekić, Andrica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in adult patients with Crohn's disease and ulcerative colitis
Croatica chemica acta 78 427-432 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=191458

WOS

25. Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Sinčić-Modrić, Gordana ; Varljen, Neven ; Kapović, Miljenko
Liver and Muscle Tisue Fatty Acid Composition of the Lipid Fractions of Diplodus vulgaris from the North Adriatic Sea, Croatia
Journal of food lipids 12 286-298 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195155

WOS

26. Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Varljen, Neven ; Detel, Dijana ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
Canadian journal of gastroenterology 19 R0428-R0428 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=204139

WOS

27. Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Sinčić-Modrić, Gordana ; Obersnel, Vojko ; Kapović, Miljenko
Composition and Seasonal Variation of Fatty Acids of Diplodus vulgaris L. from the Adriatic Sea
Journal of the American Oil Chemists' Society 81 759-763 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=154463

WOS

28. Batičić, Lara ; Varljen, Jadranka ; Sinčić-Modrić, Gordana ; Obersnel, Vojko ; Kapović, Miljenko
Influence of Pollution on Lipid Content and Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris, L. from the Adriatic Sea
Chemistry and physics of lipids 130 54-54 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=154436

WOS

29. Varljen, Jadranka ; Šulić, Sanda ; Brmalj, Jasminka ; Batičić, Lara ; Obersnel, Vojko ; Kapović, Miljenko
Lipid Classes and Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris and Conger conger Originating from the Adriatic Sea
Food Tehnology and Biotehnology 41 149-156 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=116824

WOS

30. Buljević, Sunčica; Detel, Dijana; Batičić Pucar, Lara; Mihelić, Radovan; Madarević, Tomislav; Sestan, Branko; Varljen, Jadranka
Levels of dipeptidyl peptidase IV/CD26 substrates neuropeptide Y and vasoactive intestinal peptide in rheumatoid arthritis patients
Rheumatology International (0172-8172) 33 (2013), 11; 2867-2874

Q2

31. Batičić, Lara; Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Buljević, Sunčica; Pernjak Pugel, Ester; Varljen, Jadranka
Neuroimmunomodulative Properties of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in a TNBS-induced Model of Colitis in Mice
Journal of cellular biochemistry (0730-2312) 112 (2011), 11; 3322-3333

Q1

32. Batičić, Lara; Varljen, Neven; Žuvić-Butorac, Marta; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka
Potential Value of Hepatic Lipids from White Sea Bream (Diplodus sargus, L.) as a Good Source of Biomedical Components : Seasonal Variations
Food technology and biotechnology (1330-9862) 47 (2009), 3; 260-268

Q2

33. Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
Age Dependent Changes in Activity of Intestinal Disaccharidases and Alkaline Phosphatase Activity in CD26 Deficient Mice
Croatica Chemica Acta (0011-1643) 81 (2008), 1; 59-65

Q3

34. Detel, Dijana; Batičić, Lara; Varljen, Jadranka
The Influence of Age on Intestinal Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26), Disaccharidases and Alkaline Phosphatase Enzyme Activity in C57Bl/6 Mice
Experimental Aging Research (0361-073X) 34 (2008); 49-62

Q2

35. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko
Liver and Muscle Tisue Fatty Acid Composition of the Lipid Fractions of Diplodus vulgaris from the North Adriatic Sea, Croatia
Journal of food lipids (1065-7258) 12 (2005), 4; 286-298

Q1

36. Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Batičić, Lara; Eraković, Vesna; Štrbo, Nataša; Ćuk, Mira; Milin, Čedomila
Age dependent activity of brush-border enzymes in BALB/c mice
Croatica chemica acta (0011-1643) 78 (2005), 3; 379-432

Q3

37. Varljen, Jadranka; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Detel, Dijana; Lekić, Andrica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in adult patients with Crohn's disease and ulcerative colitis
Croatica chemica acta (0011-1643) 78 (2005), 3; 427-432

Q3

38. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Composition and Seasonal Variation of Fatty Acids of Diplodus vulgaris L. from the Adriatic Sea
Journal of the American Oil Chemists' Society (0003-021X) 81 (2004), 8; 759-763

Q1

39. Varljen, Jadranka; Šulić, Sanda; Brmalj, Jasminka; Batičić, Lara; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Lipid Classes and Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris and Conger conger Originating from the Adriatic Sea
Food Tehnology and Biotehnology (1330-9862) 41 (2003), 2; 149-156

Q2

40. Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
Dipeptidil-peptidaza IV (DPP IV/CD26) i upalne bolesti crijeva
ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU (0004-1254) 63 (2012), 1; 75-100

41. Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Pernjak Pugel, Ester; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Relevance of DPP IV/CD26 among the Gut-brain Axis during Experimental Colitis
Croatica chemica acta (0011-1643) 85 (2012), 2; 201-208

Q3

42. Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Buljević, Sunčica; Pavačić, Irena; Batičić Pučar, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Is Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV) Associated with Inflammation Present in Human Spondyloarthritides and Rheumatoid Arthritis?
Croatica chemica acta (0011-1643) 85 (2012), 2; 231-238

Q3

43. Detel, Dijana; Pernjak Pugel, Ester; Batičić Pucar, Lara; Buljević, Sunčica; Varljen, Jadranka
Development and resolution of colitis in mice with target deletion of dipeptidyl peptidase IV
Experimental physiology (0958-0670) 97 (2012), 4; 486-496

Q1

44. Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Detel, Dijana; Mijandrušić-Sinčić, Brankica
Clinical relevance of the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
Canadian journal of gastroenterology (0835-7900) 19 (2005), Suppl. C; R0428-R0428

45. Batičić, Lara; Varljen, Jadranka; Sinčić-Modrić, Gordana; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Influence of Pollution on Lipid Content and Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris, L. from the Adriatic Sea
Chemistry and physics of lipids (0009-3084) 130 (2004), 1; 54-54

46. Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić-Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
Abstract book of the 9th CEEPUS-Biomedicine Students' Council Summer University on Inflammation, Multidisciplinary Approach / Juretić, Dubravka (ur.). - Zagreb : Students' Council, Faculty of Pharmacy and Biochemistry, University of Zagreb , 2006. 41-41.

Znanstvene knjige

1.
Detel, Dijana; Batičić Pučar, Lara; Pernjak Pugel, Ester; Kučić, Natalia; Buljević, Sunčica; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Peršić, Mladen; Varljen, Jadranka
Role of Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 in Inflammatory Bowel Disease
InTech - 2011.
2.
Batičić, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Fish Lipids as a Source of Healthy Components: Fatty Acids from Mediterranean Fish
InTech - 2011.
3.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
CD26/dipeptidyl peptidase IV and chronic inflammatory diseases
Research Signpost - 2008.
4.
Batičić, Lara; Čalić, Maja; Šinko, Goran
Proslava 30. obljetnice Društva u slikama na kongresu HDBMB2006( Celebration of 30th jubilee of CSBMB2006 in pictures )
Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju - 2007.

Kongresna priopćenja

1.
Batičić Pučar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Influence of Dipeptidyl-peptidase IV Deficiency on the Process of Cutaneous Wound Healing in a Streptozotocine-induced Model of Diabetes in Mice Poster HDBMB2016 Split, Hrvatska - 4.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821888
2.
Batičić Pučar, Lara ; Jug, Natalia ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Wound healing process in conditions of CD26 deficiency Poster FEBS3+ Meeting, Molecules of Life Portorož, Slovenija - 19.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777120
3.
Batičić Pučar, Lara ; Jug, Natalia ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
Wound healing process in conditions of CD26 deficiency Poster FEBS3+ Meeting, Molecules of Life Portorož, Slovenija - 19.9.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=777120
4.
Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Buljević, Sunčica ; Varljen, Jadranka
CD26 deficiency alters VIP and NPY levels in murine Crohn-like colitis Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology "The Interplay of Biomolecules" - HDBMB2014 Zadar, Hrvatska - 27.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727332
5.
Detel, Dijana ; Batičić Pučar, Lara ; Pernjak Pugel, Ester ; Buljević, Sunčica ; Varljen, Jadranka
Immunomodulatory properties of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) in an experimental model of ulcerative colitis Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology "The Interplay of Biomolecules" - HDBMB2014 Zadar, Hrvatska - 27.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727333
6.
Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Buljević, Sunčica ; Kučić, Natalia ; Varljen, Jadranka
Impact of DPP IV/CD26 Deficiency on Neuropeptide Y among the Gut-brain Axis in Experimental Colitis Poster IUBMB (22 ; 2012) ; FEBS Congress (37 ; 2012) Sevilja, Španjolska - 9.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623520
7.
Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Buljević, Sunčica ; Kučić, Natalia ; Varljen, Jadranka
Impact of DPP IV/CD26 Deficiency on Neuropeptide Y among the Gut-brain Axis in Experimental Colitis Poster IUBMB (22 ; 2012) ; FEBS Congress (37 ; 2012) Sevilja, Španjolska - 9.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623520
8.
Buljević, Sunčica ; Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Mihelić Radovan ; Kučić, Natalia ; Varljen, Jadranka
Dipeptidyl peptidase IV affects neruopeptide Y levels in inflammatory events Predavanje FEBS 3+ Meeting Opatija, Hrvatska - 16.6.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588621
9.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Ostojić, Sunčica ; Kučić, Natalia ; Varljen, Jadranka
Could vasoactive intestinal peptide be a VIP substrate of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) involved in experimental murine colitis? Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation (10 ; 2010) Opatija, Hrvatska - 18.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491419
10.
Detel, Dijana ; Kehler, Tatjana ; Ostojić, Sunčica ; Pavačić, Irena ; Batičić, Lara ; Varljen, Neven ; Varljen, Jadranka
Is dipeptidyl peptidase IV activity associated with inflammation present in human rheumatoid arthritis and spondyloarthropaties? Poster "The secret life of biomelecule", 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Opatija, Croatia - 18.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489341
11.
Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Batičić, Lara ; Ostojić Sunčica ; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT cells during experimental colitis in CD26 deficient mice Poster 34th FEBS Congress "Lifes Molecular Interactions" Prag, Republika Češka - 9.7.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=439338
12.
Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Batičić, Lara ; Ostojić Sunčica ; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT cells during experimental colitis in CD26 deficient mice Poster 34th FEBS Congress "Lifes Molecular Interactions" Prag, Republika Češka - 9.7.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=439338
13.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Correlation of age and serum dipetidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases Poster IBD 2009 Hamburg, Njemačka - 23.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=556663
14.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Peršić, Mladen ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Varljen, Jadranka
Correlation of Age and Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases Poster EMBO Young Scientists Forum Zagreb, Hrvatska - 17.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428451
15.
Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Batičić, Lara ; Ostojić, Sunčica ; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT Cells during Experimental Colitis in CD26 Deficient Mice Poster EMBO Young Scientist Forum Zagreb, Hrvatska - 17.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428452
16.
Ostojić, Sunčica ; Batičić, Lara ; Varljen, Neven ; Kapović, Miljenko ; Varljen, Jadranka
Fatty Acid Composition of Diplodus Vulgaris, L. from the Kvarner Bay Poster XXI. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera Trogir, Hrvatska - 22.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=403124
17.
Batičić, Lara ; Varljen, Neven ; Žuvić Butorac, Marta ; Kapović, Miljenko ; Varljen, Jadranka
Seasonal Variations in the Hepatic Fatty Acid Compositions of Diplodus Sargus Captured in the North Adriatic Sea, Croatia Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation, HDBMB2008 Osijek, Hrvatska - 20.9.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366459
18.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Pavačić, Irena ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Varljen, Jadranka
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients With Inflammatory Bowel Diseases – A New Diagnostic Marker? Predavanje Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation, HDBMB2008 Osijek, Hrvatska - 20.9.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=366454
19.
Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Batičić, Lara ; Varljen, Jadranka
Possible Modulating Role of CD26 in Immune Response During Colitis Development in Mice Poster 3rd International Conference on Dipeptidyl Peptidase and Related Proteins Antwerpen, Belgija - 25.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339496
20.
Detel, Dijana ; Kučić, Natalia ; Batičić, Lara ; Varljen, Jadranka
Possible Modulating Role of CD26 in Immune Response During Colitis Development in Mice Poster 3rd International Conference on Dipeptidyl Peptidase and Related Proteins Antwerpen, Belgija - 25.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339496
21.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Kehler, Tatjana ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Varljen, Jadranka
Evaluation of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Chronic Diseases Poster International Conference on Dipeptidyl Peptidase and Related Proteins (3 ; 2008) Antwerpen, Belgija - 25.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=339444
22.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Kehler, Tatjana ; Varljen, Neven ; Jadranka Varljen
Enzyme Activity of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) in Rheumatoid Arthritis Poster 32nd FEBS Congres "Molecular Machines" Beč, Austrija - 12.7.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=304142
23.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Kehler, Tatjana ; Varljen, Neven ; Varljen, Jadranka
Enzyme Activity of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) in Rheumatoid Arthritis Poster 32nd FEBS Congress Molecular Machines Beč, Austrija - 12.7.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320035
24.
Detel, Dijana ; Batičić, Lara ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Varljen, Jadranka
Phenotypic Analysis of Lymphatic Organs in CD26 Deficient Mice Poster 32nd FEBS Congress : Molecular Machines Beč, Austrija - 12.7.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320040
25.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Varljen, Jadranka
Age-related Changes in the Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases Poster Falk Symposium 159 : IBD 2007 : Achievements in Research and Clinical Practice Istambul, Turska - 5.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=304143
26.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Jadranka
The influence of age on intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26), disaccharidases and alkaline phosphatase enzyme activity in C57Bl/6 mice Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Vodice, Hrvatska - 7.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261558
27.
Detel, Dijana ; Peršić, Mladen ; Batičić, Lara ; Varljen, Jadranka
Serum and intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in children with celiac disease Predavanje Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Vodice, Hrvatska - 7.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261675
28.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica ; Varljen, Jadranka
Age-related changes in serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases Poster Ninth International Summer School on Biophysics-Supramolecular Structure and Function Rovinj, Hrvatska - 28.9.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261543
29.
Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić-Sinčić, Brankica ; Varljen, Jadranka
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases Predavanje 9th CEEPUS-Biomedicine Students' Council Summer University on Inflammation, Multidisciplinary Approach Zadar, Hrvatska - 31.7.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261548
30.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Age-related changes in the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases Poster 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 11th FAOBMB Congress : Life, Molecular Integration & Biological Diversity Kyoto, Japan - 23.6.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261575
31.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica
The serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with Crohn's disease Poster 4th Congress of Croatian Society of Gastroenterology with international participation Zagreb, Hrvatska - 25.3.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244576
32.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Sinčić-Modrić, Gordana ; Varljen, Neven ; Kapović, Miljenko
Fatty Acid Compositions of Neutral and Polar Lipid Fractions from the Liver of the White Seabream, Diplodus sargus, L. Poster 26th world congress of the international society for fat research (ISF) Prag, Češka - 28.9.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=209459
33.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Sinčić-Modrić, Gordana ; Varljen, Neven ; Kapović, Miljenko
Neutral and polar lipid fractions fatty acid compositions of Diplodus vulgaris liver and muscle tissue Poster XIX. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera Opatija, Hrvatska - 27.4.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=192885
34.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Sinčić-Modrić, Gordana ; Obersnel, Vojko ; Kapović, Miljenko
Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris L. from the Kvarner Bay, North Adriatic Sea Poster 2nd Central European Meeting, 5th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Opatija, Hrvatska - 20.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157551
35.
Varljen, Jadranka ; Detel, Dijana ; Batičić, Lara ; Eraković, Vesna ; Štrbo, Nataša ; Ćuk, Mira ; Milin, Čedomila
Age Dependent Activity of Brush-border Enyzmes in BALB/c Mice Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation Bjelolasica, Hrvatska - 2.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=154453
36.
Varljen, Jadranka ; Detel, Dijana ; Batičić, Lara ; Eraković, Vesna ; Štrbo, Nataša ; Ćuk, Mira ; Milin, Čedomila
Age Dependent Activity of Brush-border Enyzmes in BALB/c Mice Poster Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation Bjelolasica, Hrvatska - 2.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=154453
37.
Batičić Pučar, Lara ; Detel, Dijana ; Buljević, Sunčica ; Kučić, Natalia ; Jadranka Varljen
Deficiency of DPP IV/CD26 Impacts Vasoactive Intestinal Peptide Levels among the Gut-brain Axis in Acute Inflammation Poster Federation of European Biochemical Societies Congress 2013 “Mechanisms in Biology” St. Petersburg, Russia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=668009
38.
Varljen, Jadranka ; Batičić, Lara ; Detel, Dijana ; Varljen, Neven ; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Correlation of Age and Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases Poster 4th Congress of ECCO - the Europena Crohn's and Colitis Organisation Hamburg, Njemačka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=404165
39.
Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Batičić, Lara; Ostojić Sunčica; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT cells during experimental colitis in CD26 deficient mice
40.
Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Batičić, Lara; Ostojić, Sunčica; Varljen, Jadranka
Activation of NK and NKT Cells during Experimental Colitis in CD26 Deficient Mice
41.
Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Buljević, Sunčica; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Impact of DPP IV/CD26 Deficiency on Neuropeptide Y among the Gut-brain Axis in Experimental Colitis
42.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Correlation of Age and Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
43.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Kehler, Tatjana; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Evaluation of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Chronic Diseases
44.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Enzyme Activity of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) in Rheumatoid Arthritis
45.
Detel, Dijana; Batičić, Lara; Mrakovčić-Šutić, Ines; Varljen, Jadranka
Phenotypic Analysis of Lymphatic Organs in CD26 Deficient Mice
46.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Ostojić, Sunčica; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Could vasoactive intestinal peptide be a VIP substrate of dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) involved in experimental murine colitis?
47.
Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Ostojić, Sunčica; Pavačić, Irena; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Is dipeptidyl peptidase IV activity associated with inflammation present in human rheumatoid arthritis and spondyloarthropaties?
48.
Buljević, Sunčica; Batičić Pučar, Lara; Detel, Dijana; Mihelić Radovan; Kučić, Natalia; Varljen, Jadranka
Dipeptidyl peptidase IV affects neruopeptide Y levels in inflammatory events
49.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Correlation of age and serum dipetidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
50.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Peršić, Mladen; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Correlation of Age and Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
51.
Ostojić, Sunčica; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka
Fatty Acid Composition of Diplodus Vulgaris, L. from the Kvarner Bay
52.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Pavačić, Irena; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients With Inflammatory Bowel Diseases – A New Diagnostic Marker?
53.
Batičić, Lara; Varljen, Neven; Žuvić Butorac, Marta; Kapović, Miljenko; Varljen, Jadranka
Seasonal Variations in the Hepatic Fatty Acid Compositions of Diplodus Sargus Captured in the North Adriatic Sea, Croatia
54.
Detel, Dijana; Kučić, Natalia; Batičić, Lara; Varljen, Jadranka
Possible Modulating Role of CD26 in Immune Response During Colitis Development in Mice
55.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Varljen, Neven; Jadranka Varljen
Enzyme Activity of Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) in Rheumatoid Arthritis
56.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Age-related Changes in the Serum Dipeptidyl Peptidase IV (DPP IV/CD26) Activity in Patients with Inflammatory Bowel Diseases
57.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Jadranka
The influence of age on intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26), disaccharidases and alkaline phosphatase enzyme activity in C57Bl/6 mice
58.
Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Varljen, Jadranka
Age-related changes in serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
59.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko
Neutral and polar lipid fractions fatty acid compositions of Diplodus vulgaris liver and muscle tissue
60.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Obersnel, Vojko; Kapović, Miljenko
Fatty Acid Composition of Diplodus vulgaris L. from the Kvarner Bay, North Adriatic Sea
61.
Detel, Dijana; Peršić, Mladen; Batičić, Lara; Varljen, Jadranka
Serum and intestinal dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in children with celiac disease
62.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
The serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with Crohn's disease
63.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Detel, Dijana; Varljen, Neven; Mijandrušić Sinčić, Brankica
Age-related changes in the serum dipeptidyl peptidase IV (DPP IV/CD26) activity in patients with inflammatory bowel diseases
64.
Varljen, Jadranka; Batičić, Lara; Sinčić-Modrić, Gordana; Varljen, Neven; Kapović, Miljenko
Fatty Acid Compositions of Neutral and Polar Lipid Fractions from the Liver of the White Seabream, Diplodus sargus, L.
65.
Varljen, Jadranka; Detel, Dijana; Batičić, Lara; Eraković, Vesna; Štrbo, Nataša; Ćuk, Mira; Milin, Čedomila
Age Dependent Activity of Brush-border Enyzmes in BALB/c Mice
66.
Detel, Dijana; Kehler, Tatjana; Buljević, Sunčica; Pavačić, Irena; Batičić, Lara; Varljen, Neven; Varljen, Jadranka
Postoji li povezanost aktivnosti dipeptidil-peptidaze IV i upale prisutne u reumatoidnom artritisu i spondiloartropatijama?( Is dipeptidyl peptidase IV activity associated with inflammation present in human rheumatoid arthritis and spondyloarthropaties? )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima ; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/project/519
2. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Mycoplasma involvement in autoimmune processes of rheumatoid arthritis and evaluation of new possible diagnostic markers; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt; ;
3. 1.1.2006. - 1.1.2013.
“Uloga dipeptidil-peptidaze IV (CD26/DPP IV) u kroničnim bolestima”; Znanstveni novak-viši asistent; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ; 90 000 kn godisnje; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=062-0061245-0213&print=true
4. 1.1.2004. - 1.1.2006.
"Uloga CD26 molekule u patološkim i fiziološkim procesima"; Znanstveni novak-asistent; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; 110 000 kn godisnje; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=0062045

Stručna djelatnost