dr.sc. Ines Milohnić izvanredna profesorica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Prodekanica / Zavod za menadžment

e-pošta : ines.milohnic@fthm.hr

izv.prof.dr.sc. Ines Milohnić


Obrazovanje

1.1.2006. - doktorat znanosti/ekonomije Ekonomija Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2002. - magisterij znanosti/ekonomije Ekonomija Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.1990. - diplomirani ekonomist Ekonomija Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

2.10.2017. - Prodekanica za poslovne odnose Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2014. - Pomoćnica dekanice za poslovnu edukaciju i izdvojene centre Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Izvanredna profesorica, Zavod za menadžment Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Članstva

1.1.2004. - Članica ''Institut for Small Business and Entrepreneurship'', Wetherby, United Kingdom

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Menadžment događaja
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30+30+0
- Odnosi s javnošću u turizmu i ugostiteljstvu
Poslijediplomski specijalistički studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+5+5
- Poduzetnički menadžment i inovacije
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30+30+0
- Odnosi s javnošću i protokol
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15+15+0
- Poduzetnički menadžment održivog razvoja
Poslijediplomski doktorski studij - Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Menadžment malih i srednjih poduzeća
Preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:
- Menadžment događaja u turizmu
Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:
- Menadžment malih obiteljskih hotela
Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2017. - Evaluacija strategije događaja u turizmu
Ivona Šimunić
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Marketing menadžment događaja u turizmu
SIMONA HUTINEC
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Modeli sportskih događaja u turizmu Gorskog kotara
SAŠA MARINCEL
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Karakteristike i motivacija posjetitelja manifestacija u turizmu
Ivona Predović
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Inovacijske aktivnosti malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu
Marija Zebić
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Važnost inovacija za jačanje konkurentnosti turizma Opatijske rivijere
Valnea Crnić
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Programi poticanja inovacija u turizmu
Petar Gudelj
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Razvoj obrtništva grada Samobora
Tihana Naglić
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Obilježja mikro poduzetništva u turizmu grada Dubrovnika
Antonia Šimunović
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Krapinsko zagorske županije
Matija Božićek
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Uloga odnosa s javnošću u brendiranju hotelskih poduzeća
Marina Grgurić
Odnosi s javnošću i protokol
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Obrazovanje u odnosima s javnošću
Tihana Grgić
Odnosi s javnošću i protokol
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Odnosi s javnošću i marketing
Ana-Marija Kapusta
Odnosi s javnošću i protokol
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2017. - Menadžment malih obiteljskih hotela
Kristijan Jurčić
Osnove menadžmenta
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - ORGANIZACIJSKI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU U HOTELIJERSTVU
Morena Rumin
Odnosi s javnošću i protokol
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - ODNOSI S JAVNOŠĆU I LOBIRANJE
Marija Duga
Odnosi s javnošću i protokol
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - POSEBNOSTI ŽENE MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Nensi Dubrović
Odnosi s javnošću i protokol
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA PULE
Loris Kablinović
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - STRATEŠKE ODREDNICE ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA HRVATSKE
Daniela Rupčić
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - MARKETING MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Marija Kozlek
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - PODUZETNIČKA ZNANJA I VJEŠTINE
Danijela Trgovec
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - SEOSKO PODUZETNIŠTVO
Ida Petrovečki
Poduzetnički menadžment i inovacije
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - STRATEŠKO PLANIRANJE DOGAĐAJA U TURIZMU- FESTIVAL KIŠE U RIJECI
Jennifer Fumić
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - ZNAČAJ DOGAĐAJA U KONKURENTNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE
Paola Vukelić
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - MENADŽMENT KULTURNOG DOGAĐAJA- FESTIVAL MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA
Vladimir Kranjčec
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - KOMPARATIVNA ANALIZA UČINAKA DOGAĐAJA U TURISTIČKOJ DESTINACIJI
Jelena Anđelić
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - ULOGA DOGAĐAJA U RAZVOJU TURISTIČKE DESTINACIJE
Loren Buršić
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - ULOGA DOGAĐAJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURISTIČKE DESTINACIJE
Gorana Rubčić
Menadžment događaja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2016. - PLANIRANJE KAO TEMELJNA FUNKCIJA MENADŽMENTA DOGAĐAJA U TURIZMU
Tena Šlat
Menadžment događaja u turizmu i hotelijerstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - POSEBNOSTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE U MALIM OBITELJSKIM HOTELIMA
Lorena Mamić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - KOMUNICIRANJE - AKTIVNOST MENADŽERSKOG VOĐENJA
Mihael Čekolj
Poslovno komuniciranje
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - KORPORATIVNI ODNOSI S JAVNOŠĆU U HOTELIJERSTVU
Jelena Anđelić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - ODNOSI S JAVNOŠĆU U ORGANIZACIJI TURISTIČKIH MANIFESTACIJA
Marija Krištić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - MENADŽMENT SPORTSKO-NAUTIČKOG DOGAĐAJA "FIUMANKA"
Anastazija Marohnić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - PODUZETNIČKI PROJEKTI EKO-DOGAĐAJA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
Fedora Oroši
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2015. - MJERENJE UČINAKA DOGAĐAJA U TURIZMU
Monika Mikulec
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - KONTROLA I EVALUACIJA DOGAĐAJA U TURIZMU
Alenka Slunjski
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - STATEGIJE KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOSTIMA U TURIZMU
Ivana Lojo
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - ODNOSI S JAVNOŠĆU I ETIČKI KODEKSI
Daniela Golac
Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - ZNAČAJ ONLINE OGLAŠAVANJA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
Iva Andretić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - DRUŠTVENI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Alessandra Pučić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2014. - POSEBNOSTI ODNOSA S JAVNOŠĆU U KONGRESNOM TURIZMU
Adrijana Trinajstić Pazman
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - ZNAČAJ TEMATSKIH MANIFESTACIJA U TURIZMU
Dora Ranogajec
Menadžment u turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - ULOGA PROTOKOLA U ORGANIZACIJI DOGAĐAJA
Sara Benčinić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - NOVI TRENDOVI U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
Martina Klisurić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - PRIČE I DOGAĐAJI U FUNKCIJI ODNOSA S JAVNOŠĆU U TURIZMU
Marija Kralj
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2013. - ETIČNOST MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U HOTELIJERSTVU
Maja Šustar
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - INTERNI ODNOSI S JAVNOŠĆU
Jelena Vrdoljak
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - ORGANIZACIJSKI ODNOSI S JAVNOŠĆU U HOTELU
Petra Jug
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - PLANIRANJE I ORGANIZIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA U TURIZMU
David Gilja
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - MARKETING MENADŽMENT RENESANSNOG FESTIVALA U KOPRIVNICI
Katarina Krejčir
Menadžment u turizmu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - MENADŽERI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Nikolina Klarica
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2012. - PODUZETNIČKI MENDADŽMENT OBITELJSKOG SMJEŠTAJA U ISTRI
Darko Plasajec
Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2011. - ULOGA ODNOSA S JAVNOŠĆU U PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE
Ana Lugarov
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2011. - LOBIRANJE U FUNKCIJI POSLOVNE STRATEGIJE
Ana Politeo
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2010. - PLANIRANJE I ORGANIZACIJA GLAZBENOG DOGAĐAJA
Nikica Karas
Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2010. - ODNOSI S JAVNOŠĆU U HOTELSKIM ORGANIZACIJAMA ISTARSKE ŽUPANIJE
Nenad Pavlić
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1.1.2010. - ODNOSI S JAVNOŠĆU U TURISTIČKOJ DESTINACIJI MALINSKA
Danijela Rušin
Menadžment događaja i slobodnog vremena
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Cjeloživotno obrazovanje

8.1.2017. - Menadžment događaja
Menadžment kamping resorta
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Nositelj kolegija
Norma sati:
25.2.2016. - Etika u hotelskom domaćinstvu
Hotelska domaćica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj kolegija
Norma sati:
3.10.2015. -
Kineski jezik u turizmu za početnike
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj programa
Norma sati:
3.10.2015. -
Poslovni komuniciranje na kineskom za početnike
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
voditelj programa
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2012. - Osnove poduzetništva u turizmu
Preddiplomski studij - Turizam i zaštita okoliša
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - Menadžment događaja i slobodnog vremena u turizmu
Diplomski studij
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Održivi razvoj i turizam
Preddiplomski studij - Turizam i zaštita okoliša
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2010. Osnove poduzetništva u turizmu
Preddiplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam
Sveučilište u Puli
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

10.2.2000. - 10.3.2000. CEEPUS STIPENDIJA – Projektni menadžment


Norma sati:
- ERASMUS STIPENDIJA za sveučilišne nastavnike


Norma sati:
- Developing Hospitality and Tourism Industry/Education Links


Norma sati:
- Seminar program: ''Turizam perspektiva novega tisočletja''


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Milohnić, I.; Vrtodušić Hrgović, A.; Cvelić Bonifačić, J.
Quality as a competitive advantage of campsites
Globalization and its socio-economic consequences Part.IV 1582-1589 - 2017.

WOS

2. Milohnić, I., Madžar, D
Importance of creativity in entrepreneurship
Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 – Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges Vol. 4 409-421 - 2017.

WOS

3. Cvelić Bonifačić, J., Milohnić, I., Cerović, Z
Glamping – creative accommodation in camping resorts:insights and opportunities
Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 – Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges Vol.4 101-114 - 2017.

WOS

4. Milohnić, I., Licul, I., Anđelić, J.
The importance of event impacts in the tourist destination
18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society 373-382 - 2016.

A2

5. Milohnić, I., Trošt Lesić, K., Slamar, T.
Understanding the motivation for event participating – a prerequisite for sustainable event planning
Tourism & Hospitality Industry 2016, Trends and Challenges 204-218 - 2016.

6. Popadić, M., Milohnić, I.
Structure of the Organizational Ambidexterity field: Qualitative literature Review, Article co-citation analysis and science mapping
Informatologia 49 47-60 - 2016.

7. Milohnić, I.
Micro Entrepreneurship and Rural Tourism in Croatia
Vallis Aurea - Research & Innovation 337-345 - 2016.

8. Smolčić Jurdana, D. , Milohnić, I.
Sustainable development of Small Old Towns – Heritage as a Tourist Attraction
Fortified Heritage: Management and Sustainable Development 970-981 - 2015.

9. Popadić, M., Černe, M., Milohnić,I.
Managing Exploration and Exploitation in Alliance Portfolio: When One Plus One is More than Two
Internationalization and Cooperation 944-956 - 2015.

10. Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I., Dadić, L.
A Study of the Economic Aspects of Entrepreneurship in Croatian Rural Tourism
''The 2015 ICBTS International Academic Research Conference in Europe & America'' 106-113 - 2015.

11. Popadić, M., Černe, M., Milohnić, I.
Organizational Ambidexterity, Exploration, Exploitation and Firms Innovation Performance
Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources 112-119 - 2015.

12. Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I., Dadić, L.
Entrepreneurship in Tourism as a Factor of Rural Development
Journal of WEI Business & Economics 4 1-10 - 2015.

13. Milohnić, I., Cvelić – Bonifačić, J.
Sustainalble Camping Management: A Comparative Analysis Between Campsites and Hotels in Croatia
Tourism in Southern and Eastern Europe 2015 – Sustainable Tourism, Economic Development and Quality Life 3 211- 222 - 2015.

14. Milohnić, I.
Exploring entrepreneurial characteristics in rural tourism: A case study of Croatia
Enterprise and Competitive Environment 569-578 - 2015.

15. Milohnić, I., Popadić, M.
Management Perception of Wildlife Tourism: The Case of Croatia
Economy of Eastern Croatia-Vision and Growth 416-424 - 2015.

16. Ines Milohnić (Cerović, Z., Grudić Kvasić, S.)
Entrepreneurial Management of Private Accomodation in Times of Crisis: A Comparative Approach
Tourism and Hospitality Management 20 15-28 - 2014.

17. Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D.)
Countryside Attractiveness and Trends in Accomodation
7 th International Scientific Conference, ESD - ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT 366-373 - 2014.

18. Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J.)
Global trends affecting camping tourism:managerial challenges and solutions
22 Biennial International Congress, TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY, Trends in Tourism and Hospitality Management 380-393 - 2014.

19. Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J.)
Menadžment promjena kamping turizma
Suvremeni trendovi u turizmu 154-173 - 2014.

20. Ines Milohnić, (Cvelić Bonifačić, J.)
Management of competitiveness in camping: Trends in internet use
Informatologia 46 8-16 - 2013.

21. Ines Milohnić (Šustar, M.)
Etičnost menadžera za odnose s javnostima:promjene i izazovi
''Media, culture and public relations'' 4 164-172 - 2013.

22. Ines Milohnić (Andretić, I.)
Internal staffing, organization and crisis planninig: Case study Celebrity cruises
Tourism & Hospitality Industry 2012 - "New trends in Tourism and Hospitality Management 140-151 - 2012.

23. Ines Milohnić (Trošt, K.)
Management Attitudes Towards Event Impacts in the Tourist Destination: The Case of Istria, Croatia
Event Management An International Journal 16 37-51 - 2012.

24. Ines Milohnić
Partnership and Competitiveness: An Analysis in Small Hotels in Croatia
Journal of Economy and Business 61-81 - 2012.

25. Ines Milohnić
Communication Management: Evidence from the Croatian Small Hotels
Informatologia 45 132-136 - 2012.

26. Ines Milohnić
How to Increase the Competitive Advantages of Small Hotels: Measuring the Effects of Public Relations
International Journal of Economic Perspectives 6 5-17 - 2012.

27. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Private accommodation as a challenge to hospitality
10th International Conference on Knowledge, Economy and Management 1843-1851 - 2012.

28. Ines Milohnić (Vrtodušić Hrgović A., Grudić Kvasić, S.)
Event Management from the Perpective of Guest Satisfaction
6th International Conference of the School Of Economics and Business: ''Beyond the Economics Crisis: Lesons Learned and Challenges Ahead'' 322-335 - 2012.

29. Ines Milohnić (Grudić Kvasić. S.)
Management of Beach Events in Croatia
Journal of International Scientific Publication; Economy & Business 5 40-49 - 2011.

30. Ines Milohnić (Trošt, K.)
Management of Sustainable and Responsibile Event Practices in Tourism: Case Study: Ulysses Theatre
Entrepreneurship and Macroeconomic Management; Reflections on the World in Turmoil 2 1733-1750 - 2011.

31. Ines Milohnić (Cerović, M.)
Management of Culture Contents Offer in a Tourist Destination
zbornik radova "Service Sector in Terms of Changing Environment" 277-282 - 2011.

32. Ines Milohnić (Pavlić, N.)
Hotels' Public Relations Management: Organizational Aspects
18th International Scientific Conference: "Society and Technology" 295-302 - 2011.

33. Ines Milohnić
Standards in Private Accomodation – Kvarner Family
Journal of International Scientific Publication; Economy & Business 4 321-330 - 2010.

34. Ines Milohnić
Competitivness of accommodation offer in the households
Tourism and Hospitality Industry 2010 - "New trends in Tourism and Hospitality Management 153-160 - 2010.

35. Ines Milohnić (Gržinić, J.)
Quality Competitive Advantage of Small Hotels in Croatia
Our Economy/Naše Gospodarstvo 56 44-51 - 2010.

36. Ines Milohnić (Cerović, Z., Smolčić Jurdana, D.)
Restructuring and Repositioning of Private Accomodation in Primorsko-goranska County: Problems and Solutions
Tourism and Hospitality Management 16/2010 85-99 - 2010.

37. Ines Milohnić (Grudić, S.)
Competitiveness of croatian economy: State and prospects
Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2010 830-836 - 2010.

38. Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J., Uljančić, M.)
Marketing Management of the European Naturist Camping Market
Hospitality and Tourism – Holistic Approach, Hotellink, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry 10 396-403 - 2010.

39. Ines Milohnić (Betić, M.)
Education for experts in tourism entertainment
Stručni kadrovi u turizmu i sportu 42-49 - 2010.

40. Ines Milohnić
Specificities of Cultural Events Management in Tourism (Case Study: Istrian Region)
7th International Scientific Conference: "Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption" 163-171 - 2010.

41. Ines Milohnić (Cerović Z.)
Social responsibility of a Hotel Manager in Crisis
Journal of International Scientific Publication; Economy & Business 3 940-947 - 2009.

42. Ines Milohnić (Cerović, Z., Smolčić Jurdana, D.)
Characteristics of Private Accomodation in Primorsko-goranska County
Economic Research/ Ekonomska istraživanja 22 73-85 - 2009.

43. Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D., Cvelić – Bonifačić, J.)
The Features of the Naturist Camping Market
Tourism and Hospitality Management 15/2009 177-192 - 2009.

44. Ines Milohnić
Characteristics of private accommodation providers in Croatia
Knowledge and Business Challenge of Globalisation 603-610 - 2009.

45. Ines Milohnić
Small and Medium Hospitality Companies' Specificities
Management, Education and Tourism-Creative in Changes 1874-1881 - 2009.

46. Ines Milohnić
New Trends of Event Management and Leisure Time in Tourism
Management, Education and Tourism - Creative in Changes 1882-1888 - 2009.

47. Ines Milohnić (Matić, M.)
Model of Small Entrepreneurship development in Croatia
8th International Symposium "Economic Development and Growth" 372-381 - 2009.

48. Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D., Magaš, D.)
Tourism development of coastal and rural areas: implications, models and specific problems
4th International Scientific Conference:"Planning for the future learning from the past"-Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality - 2009.

49. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Tourist offer management of accomodation in old traditional houses
4th International Scientific Conference: "Planning for the future learning from the past"- Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality - 2009.

50. Ines Milohnić
Legal and tax aspects of hospitality SME in Croatia
New technologies, new challenges 1024-1031 - 2009.

51. Ines Milohnić (Magaš, D., Smolčić Jurdana, D.)
The eco-friendly tourism product of the destination: interaction with small family hotels
New technologies, new challenges 907-915 - 2009.

52. Ines Milohnić (Cetinski, V.)
Company Competitiveness and Competitive Advantages in Tourism and Hospitality
Tourism and Hospitality Management 14/2008 37-50 - 2008.

53. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Management of Wellness Facilities in Hotel Offer
Journal of Economy & Business, International Scientific Publication 2 325-333 - 2008.

54. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Public Relations Management in Sport and Tourism
Kinesiology Research Trends and Applications 365-368 - 2008.

55. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Characteristics of Small Hotels in Croatia
7th International Symposium "Economic Development and Growth" 174-182 - 2008.

56. Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D.)
Tourist Destination Competitiveness: Market Chalenges and Evaluation Systems
Knowledge for Sustainable Development 1709-1718 - 2008.

57. Ines Milohnić
Competitive Advantages of Small Hotels: Qualitative Approach Towards Tourist Destination Improvement
6th International Scientific Conference: "Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption" 17-26 - 2008.

58. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Water Facility Tourism Offer Management
Kinesiology Research Trends and Applications 361-364 - 2008.

59. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Benchmarking and Quality of Small Hotel in Croatia: An Explorative Study
Management 2/2007 25-35 - 2007.

60. Ines Milohnić
Importance of Public Relations Management in Small Hotels
Tourism and Hospitality Management 12/2006 231-243 - 2007.

61. Ines Milohnić
Factors which Influence the Success of Small Hospitality Enterprises
Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century 162-165 - 2007.

62. Ines Milohnić (Juričević, M.)
Small Hotels' Facilities' Specialities - Factor of Tourist Offer Enrichment
Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption 79-90 - 2006.

63. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Management of Tourist Supply of Sport Facilities
Advancing Business and Management in Knowledge-based Society 1883-1892 - 2006.

64. Ines Milohnić (Perić, J., Cetinski, V.)
Restructuring and Repositioning – the only Choice of SE in Croatian Hospitality
International Entrepreneurship-from local to global enterprise creation and development 199-214 - 2006.

65. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Managing the Enrichment of Tourists' Expenditures in Croatia
Contemporary Trends in Tourism Industry 6-12 - 2005.

66. Ines Milohnić (Cetinski, V., Šugar, V.)
New European Trends in the Tourist Destinations Quality Management and Their Application in Croatia
Contemporary Trends in Tourism Industry 767-776 - 2005.

67. Ines Milohnić (Perić, J.)
Manager Characteristics in Croatian Small Hospitality Enterprises
Creating Opportunities: Entrepreneurship & SME Development in Education, Policy & Research 123-136 - 2004.

68. Ines Milohnić (Cetinski, V.)
Small Business Entrepreneur as a Strategic Manager - A Model of Strategic Management
Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry 45-61 - 2002.

69. Ines Milohnić (Cetinski V.)
Razvoj turizma i sustava obrazovanja u Hrvatskoj
Tourism and Hospitality Management 6/2001 35-48 - 2000.

70. Ines Milohnić (Cerović, Z.)
Project Management and Information Tehnology in Croatian Hotel Industry
Tourism and Hospitality Management - Trends and Challenges for the Future 395-406 - 2000.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J)
Menadžment promjena kamping turizma, Suvremeni trendovi u turizmu
Suvremeni trendovi u turizmu, str. 154-173, ISBN: 978-953-7498-77-1, (znanstvena monografija) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma ‘’Dr. Mijo Mirković’’, Pula Pula, Hrvatska - 2014.
2. Autor poglavlja u knjizi
Ines Milohnić
Tourist visitors to cultural events:motivation and attitudes
"Celebrate to prosper - Potentials for tourism, festivals and cultural events in times of crisis" Copenhagen Business School Publications, Frederiksberg bogtrykkeri Copenhagen, Denmark - 2012.
3. Autor knjige
Ines Milohnić (Cetinski, V., Perić, M.)
Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća
ISBN: 978-953-6198-72-6; Obujam sveučilišnog udžbenika: 233 stranice (s pripadajućim Računalnim programom za strateško upravljanje u turizmu i ugostiteljstvu, na CD-u) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci Rijeka-Opatija - 2009.
4. Autor poglavlja u knjizi
Ines Milohnić
Procjena uspješnosti malih poduzeća
Sefić, N. i suradnici "Financije za menadžere i poduzetnike nefinancijaše'' Croma Business Academy, M.E.P. Consulting, HITA i Adamić Rijeka–Zagreb - 2003.

Pozvana predavanja

1. Ines Milohnić
Hotel Industry on Croatian coast; Međunarodna ljetna škola ''Alpe Adria 2011''
FMTU, Opatija u suradnji sa Ekonomskim sveučilištem u Beču-Wirtschaftsuniversität, Wien
2. Ines Milohnić
Education for experts in tourism entertainment; znanstveno-stručni skup:''Stručni kadrovi u turizmu i sportu''
Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sv. Martin na Muri
3. Ines Milohnić
Competitive Advantages of small hotels: Qualitative Approach Towards tourist Destination Improvement; 6th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, ''Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure''
Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija
4. Ines Milohnić
Managing the Enrichment of Tourist's Expenditures in Croatia
VIII International Conference: "Contemporary Trends in Tourism Industry", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola, Ohrid, Macedonia

Kongresna priopćenja

1.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji ToSee 3rd International Scientific Conference '' Tourism in Southern and Eastern Europe 2017'' Opatija, Croatia - 1.1.2017.
2.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 7th South East European Meeting & Scientific Conference of Management Departments: Management Education and Research in the Upcoming Epoch: Rethinking Discipline and Reconceptualization Models of Creating Knowledge Zagreb, Croatia - 1.1.2017.
3.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 23rd Biennial International Congress ''Tourism & Hospitality Industry 2016 – Trends and Challenges'' Opatija, Croatia - 1.1.2016.
4.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 5th International Conference Vallis Aurea - Research & Innovation, DAAAM Požega, Croatia – Vienna, Austria - 1.1.2016.
5.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society Zagreb, Croatia - 1.1.2016.
6.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji Academic Conference Business & Economics, West Eeast Institute USA Barcelona, Spain - 1.1.2015.
7.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 18th Annual International Scientific Conference: Enterprise and the Competitive Environment Brno, Czech Republic - 1.1.2015.
8.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji International Academic Research Conference in Europe & America: European Academic Conference on Business Tourism and Hospitality Paris, France - 1.1.2015.
9.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 34th International Conference on Organizational science Development: Internationalization and Cooperation Portorož, Slovenia - 1.1.2015.
10.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji WEI International Academic Conference: Business & Economics and Management Vienna, Austria - 1.1.2015.
11.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 4th International Scinetific Symposium Economy of eastern Croatia - vision and growth Osijek, Croatia - 1.1.2015.
12.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 1st Health Region of Attica: Health for Citizens – Erasmus+ Programme Kalyvia Greece - 1.1.2015.
13.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji XXII International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2015'', Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Opatija, Croatia - 1.1.2015.
14.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji Thematic University - Business Forum: Developing Talents for Innovation-based economies Vilnius, Lithuania - 1.1.2015.
15.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji ToSee 2nd International Scientific Conference ''Tourism in Southern and Eastern Europe 2015'' Opatija, Croatia - 1.1.2015.
16.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 22th Biennial International Congress: TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2014 " Trends in Tourism and Hospitality Management'' Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijeka, Opatija, Croatia - 1.1.2014.
17.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji VIII International Conference: "Contemporary Trends in Tourism Industry", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Pamplona, Spain - 1.1.2014.
18.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube Srebrno jezero, Serbia - 1.1.2014.
19.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 7th International Scientific Conference, ESD - ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency New York City, USA - 1.1.2014.
20.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji XX International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2013'',Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Opatija, Croatia - 1.1.2013.
21.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Istambul Medeniyet University Istambul, Turkey - 1.1.2012.
22.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 6th International Conference of the School Of Economics and Business: ''Beyond the Economics Crisis: Lesons Learned and Challenges Ahead'', School of Economics and Business, University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina - 1.1.2012.
23.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 21th Biennial International Congress: TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2012 "New trends in Tourism and Hospitality Management'', Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijek Opatija, Croatia - 1.1.2012.
24.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji XIX International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2012'', Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Lovran, Croatia - 1.1.2012.
25.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji XI International Conference: "Service Sector in Terms of Changing Environment", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia - 1.1.2011.
26.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 10th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd. Burgas - Sunny Beach, Bulgaria - 1.1.2011.
27.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji XVIII International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2011'', Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Lovran, Croatia - 1.1.2011.
28.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 5th International Scientific Conference: ''Entrepreneurship and Macroeconomic Management; Reflections on the World in Turmoil'', Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism Pula - 1.1.2011.
29.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji "Journeys of Expression VIII'' Celebrating through times of crisis: Prospects and potentials for Tourism, Festivals and Cultural Events, Copenhagen Business School Copenhagen, Denmark - 1.1.2010.
30.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 9th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd., Burgas - Sunny Beach Bulgaria - 1.1.2010.
31.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 2nd International Scientific Conference:"Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2010'', Faculty of Commercial and Business Sciences Celje, Slovenia - 1.1.2010.
32.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 7th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, ''Increased Tourist Expenditure as a Result of Selective Offer'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija - 1.1.2010.
33.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 20th Biennial International Cogress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2010: "New trends in Tourism and Hospitality Management'', Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijeka Opatija, Croatia - 1.1.2010.
34.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji Global Events Congress IV: ''Events and Festivals Research: State of the Art'', Leeds Metropolitan University Leeds, United Kingdom - 1.1.2010.
35.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 4th Biennial International Congress-Hotelplan:"Hospitality and Tourism – Holistic Approach'', The College of Hotel Management Belgrade, Serbia - 1.1.2010.
36.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji Scientific Conference with International Participation: "Management, Education and Tourism - Creative in Changes'', University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica and Faculty of Management Koper Portorož, Slovenia - 1.1.2009.
37.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 8th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd. Burgas - Sunny Beach, Bulgaria - 1.1.2009.
38.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji X International Conference: "The Influence of Global Economic Recesion on Tourism", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia - 1.1.2009.
39.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 1st International Scientific Conference: "Knowledge and Business Challenge of Globalisation'', Faculty of Commercial and Business Sciences Celje, Slovenia - 1.1.2009.
40.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 28th International Conference on Organizational Science Development: "New technologies, new challenges", Faculty of Organizational Sciences Maribor, University of Maribor Portorož, Slovenia - 1.1.2009.
41.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 4th International Scientific Conference: "Planning for the future learning from the past" Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality School of Business Interdepatmental Program of Postgraduate Studies in Tourism Planning, Policy & Management, University of the Aegean, Rhodes Island, Greece - 1.1.2009.
42.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 5th International Scientific Conference on Kinesiology: "Kinesiology Research Trends and Applications'', Faculty of Kinesiology, University of Zagreb Zagreb - 1.1.2008.
43.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 7th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd. Burgas - Sunny Beach, Bulgaria - 1.1.2008.
44.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 6th International Scientific Conference: ''Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption'', Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija - 1.1.2008.
45.
Ines Milohnić
priopćenje na međunaorodnoj konferenciji 27th International Conference on Organizational Science Development: "Knowledge for Sustainable Development", Faculty of Organizational Sciences Maribor, University of Maribor Portorož, Slovenia - 1.1.2008.
46.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji IX International Conference: "Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia - 1.1.2007.
47.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 7th Management International Conference "Advancing Business and Management in Knowledge-based Society'', Faculty of Management Koper, University of Primorska Portorož, Slovenia - 1.1.2006.
48.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2006: "New Trends in Tourism and Hospitality Management'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija - 1.1.2006.
49.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 5th International Scientific Conference: "Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija - 1.1.2006.
50.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 29th Institute for Small Business & Entrepreneurship Conference: "International Entrepreneurship - from local to global enterprise creation and development'', Institute for Small Business and Entrepreneurship Cardiff, United Kingdom - 1.1.2006.
51.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji VIII International Conference: "Contemporary Trends in Tourism Industry", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia - 1.1.2005.
52.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 27th International Conference: "Creating Opportunities: Entrepreneurship & SME Development in Education, Policy & Research", Institute for Small Business and Affairs Newcastle Gateshead, United Kingdom - 1.1.2004.
53.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 16th Biennial International Congress Hotel & Tourism 2002: "Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija - 1.1.2002.
54.
Ines Milohnić
priopćenje na međunarodnoj konferenciji 15th Biennial International Congress Hotel 2000: "Tourism and Hospitality Management - Trends and Challenges for the Future'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija - 1.1.2000.

Znanstveni projekti

1. 2.10.2017. - 2.10.2019.
GLAMPING - ČIMBENIK KVALITETE KAMPOVA/šifra projekta: ZP UNIRI 5/17; voditeljica znanstvenog projekta; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2007. -
Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske''/šifra projekta: 116-1162459-2456 ; suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republika Hrvatska; ;
3. 1.1.2003. - 1.1.2006.
Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije /šifra projekta: 016008; suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republika Hrvatska; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Danijel Drpić; Doktorat TURISTIČKI DOGAĐAJI TEMELJENI NA BAŠTINI I KONKURENTNOSTI TURISTIČKE PONUDE (komentor); Doktorski studij Menadžment održivog razvoja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; ;
2. 1.1.2014. -
Mateja Petračić; Doktorat PODUZETNIČKI PROJEKTI U ODRŽIVOM RAZVOJU RURALNOG TURIZMA (komentor); Doktorski studij Menadžment održivog razvoja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; ;
3. -
Danijela Madžar; Doktorat ORGANIZACIJSKA KREATIVNOST I KONKURENTSKA PREDNOST PODUZEĆA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU ( mentor); Doktorski studij Menadžment održivog razvoja; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2016. -
'Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry - Trends and Challenges Opatija član međunarodnog uredničkog odbora znanstvenog skupa
2. 1.1.2012. -
Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry - New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija član međunarodnog programskog odbora
3. 1.1.2012. -
The Function of Management in Increasing Tourism Consumption - Marketing Presentation of Accommodation and Destination Facilities Attracts Tourists and Encourages Consumption - Opatija Opatija član uredničkog odbora
4. 1.1.2008. -
Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption - Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure Opatija član znanstvenog odbora
5. 1.1.2005. -
"Turizam Baške - gospodarska orijentacija i sudbina" Krk član programskog i organizacijskog odbora znanstvenog skupa

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Članica uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa ''African Journal of Hospitality Tourism and Leasure'', ISSN 2223 814X

2. - Članica uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa "Tourism and Hospitality Management", ISSN 1330-7533

Recenzije

1. 2014. Jasmina Gržinić, "Međunarodni turizam", Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. -
Strategija razvoja turizma općine Raša
Općina Raša  
voditeljica; samostalna dionica: "Turistička događanja – atrakcijska osnova općine Raša" i "Analiza i projekcija razvoja smještajnih kapaciteta općine Raša"
2.
1.1.2012. -
Kvarner Family-benchmarking i daljnji razvoj standarda
Primorsko-goranska županija, Rijeka  
izvršna voditeljica; samostalna dionica: "Teorijske osnove razvoja privatnog smještaja i suvremeni trendovi relevantni za budući razvoj PGŽ" i "Benchmarking analiza privatnog smještaja Primorsko-goranske županije"
3.
1.1.2011. -
Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turističke zone Ičići – Triestina
Grad Opatija  
članica tima projekta; samostalna dionica: "Ocjena razvojnih mogućnosti postojećeg kampa"
4.
1.1.2010. -
Strategija razvoja autokampova Lošinjska plovidba - Turizam
Lošinjska plovidba - Turizam  
članica tima projekta; samostalna dionica: "Obilježja turističkog prometa u kampovima i tržišni trendovi" i "Ocjena razvojnih mogućnosti autokampova Lopari i Rapoća"
5.
1.1.2010. -
1000 hrvatskih plaža
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Zagreb  
članica tima projekta; samostalna dionica: "Sustav doživljaja hrvatskih plaža"
6.
1.1.2009. -
Kvarner Family
Primorsko-goranska županija, Rijeka  
članica tima; samostalna dionica : "Analiza privatnog smještaja Primorsko-goranske županije" i "Standardi Kvarner Family"
7.
1.1.2009. -
Akcijski plan razvoja turizma općine Kostrena
Općina Kostrena, Rijeka  
članica tima; samostalna dionica : "SWOT analiza i tržišne mogućnosti" i "Organizacija partnera za razvoj"
8.
1.1.2008. -
Analiza stanja privatnog smještaja u Primorsko-goranskoj županiji
Primorsko-goranska županija, Rijeka  
članica tima; samostalna dionica "Obilježja ugostiteljske usluge u domaćinstvu"
9.
1.1.2007. -
Etno kuća Brankovići - Novi oblici valorizacije ruralnih resursa općine Kršan
Općina Kršan  
voditeljica; dionica: "SWOT analiza'' i "Plan akcija za valorizaciju projekta Etno kuća Brankovići"
10.
1.1.2005. -
Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, Rijeka  
članica tima; dionica: ''Otoci-obilježja turističke ponude, vizija i ciljevi-Otok Krk''
11.
1.1.2005. -
Istraživanje potencijala prodaje u kanalu HoReCa
Gastro Grupa d.o.o. Zagreb  
članica tima; samostalna dionica: "Promet i obilježja hotelijerstva u Republici Hrvatskoj"
12.
-
Usluge monitoringa projekta Kvarner Family
Primorsko-goranska županija, Rijeka  
član tima projekta
13.
-
Strategija razvoja turizma općine Pašman
Općina Pašman  
izvršni voditelj tima projekta
14.
-
Strategija razvoja turizma Grada Koprivnice i okolice do 2025. godine
Turistička zajednica grada Koprivnice  
izvršni voditelj tima projekta
15.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016 – 2020.
Primorsko-goranska županija  
član tima projekta
16.
-
Usluge monitoringa projekta Kvarner Family-2016
Primorsko-goranska županija, Rijeka  
1. član tima projekta
17.
-
IPA projekt - HINT LAB Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja
EU projekt  
izvršni voditelj projekta

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Trener za poslovne simulacije - CeSim (Zagreb)
Obrazovna grupa Zrinski  
2.
1.1.2012. -
EU FONDOVI u turizmu (Šibenik)
Mapa znanja Zagreb   Stručno usavršavanje u području EU fondova
3.
1.1.2011. -
IBM SPSS Statistics – SPSS 19 (Zagreb)
VALICON d.o.o. Zagreb   Stručno usavršavanje iz IBM SPSS STATISTICS
4.
1.1.2011. -
Stipendija Sveučilišta u Rijeci – ERASMUS stipendija
Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism Budapest, Hungary   Istraživanje iz područja MENADŽMENT – Organizacija i menadžment, poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu
5.
1.1.2000. -
Seminar i stručni ispit za turističke animatore
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka  
6.
1.1.2000. -
Stipendija Sveučilišta u Rijeci - CEEPUS stipendija
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor Univerza v Mariboru   Stručno i znanstveno usavrašavanje na Odjelu za projektni menadžment
7.
1.1.2000. -
Seminar ''Turizam perspektiva novega tisućletja''
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor Univerza v Mariboru   Istraživanje i specijalizacija
8.
1.1.1993. -
Razvojni resursi i suvremeni menadžment u hotelijerstvu
Hotelijerski fakultet Opatija  
9.
-
''Developing Hospitality and Tourism Industry/Education Links"
Manchester Metropolitan University, United Kingdom   Stručno i znanstveno usavršavanje
10.
-
Uloga malih ugostiteljskih poduzeća u povećanju konkurentnosti Opatijske rivijere, Tourism and Hospitality management, Volume 10/2004., No. 2, str. 143-149; ISSN: 1330-7533, Faculty of Tourism and Hospitality Managament in Opatija, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija-Wien.
  stručni rad
11.
-
Veliki, a slabi, UT - Ugostiteljstvo i turizam, stručna revija za turizam, br. 11-12, LVI, str. 20-25, ISSN: 1330-6766, Ugostiteljski i turistički marketing d.o.o. Zagreb.
  stručni rad
12.
-
Sustav doživljaja na plažama, UT - Ugostiteljstvo i turizam, stručna revija za turizam, br. 9, LIX, str. 30-34, ISSN: 1330-6766, Ugostiteljski i turistički marketing d.o.o. Zagreb.
  stručni rad

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 15.11.2017. - Glamping-čimbenik kvalitete kampova
KUH - Croatian camping 2017
Šibenik
2. 22.10.2015. - Poduzetništvo i ruralni turizam
Perspektive razvoja kontinentalnog turizma krapinsko-zagorske županije
Zabok
3. 9.6.2015. - Poduzetništvo i ruralni turizam – iskustva i mogućnosti Gorskoga kotara
Održivi razvoj ruralnih područja
Risnjak, Gorski kotar
4. 8.2.2015. - Poticanje poduzetništva u ruralnom turizmu
Forum sekcije Zajednice obiteljskog turizma, HGK Pula
Pula
5. 28.9.2012. - Zakonska regulativa privatnog smještaja i Primjena standarda Kvarner Family
Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ
Punat
6. 31.1.2012. - Projekt Kvarner Family
Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ
Opatija
7. 27.1.2012. - Projekt Kvarner Family
Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ
Malinska
8. 24.1.2012. - Projekt Kvarner Family
Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ
Crikvenica
9. 23.1.2012. - Projekt Kvarner Family
Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 19.10.2017. - Programi cjeloživotnog obrazovanja - Kineski jezik u turizmu i Poslovno komuniciranje na kineskom
Sajam stipendija i visokog obrazovanja sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2011. - Detalji
Seminar program Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom
Opatija
3. 1.1.2009. - Detalji
Okrugli stol Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci
Malinska
4. 1.1.2008. - Detalji
Okrugli stol Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci
Krk
5. 1.1.2006. - Detalji
Okrugli stol Fakulteta za turistički i hotelski menadžment, Sveučilišta u Rijeci
Opatija
6. 1.1.2005. - Detalji
Okrugli stol Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Opatiji i Turistička zajednica općine Baška
Baška

Intervjui

1. - Za ruralni turizam bitno zadržati ljude
dnevne novine Novi list
2. - Turističko poduzetništvo u ulozi socijalnog amortizera
dnevne novine Novi list
3. - Preduvjeti razvoja turizma Općine Pašman
dnevne novine Zadarski list
4. - Održivi razvoj turizma ruralnih područja
dnevne novine Novi list
5. - Vrhunski doživljaj pod zvezdanim nebom
dnevne novine Novi list

Novinski članci

1. - Poduzetništvo u turimu ruralnih područja
dnevne novine Novi list
2. - Turističko poduzetništvo kao socijalni amortizer
dnevne novine Novi list
3. - Skup o održivomm razvoju ruralnih područja
dnevne novine Novi list
4. - Strategija razvoja turizma Općine Pašman
dnevne novine Zadarski list
5. - Održivi razvoj turizma ruralnih područja
dnevne novine Novi list
6. - Kineski jezik te znanja o kulturi i običajima već savladalo 120 polaznika
dnevne novine Novi list
7. - Glamping: Luksuzno, novativno, nesvakidašnje
revija UT
8. - Dani karijera: Hrvatski trenutak na tržištu rada
dnevne novine Novi list
9. - FMTU spješno jača suradnju između NR Kine i RH
dnevne novine Novi list
10. - Trendovi u kamping turizmu
dnevne novine Novi list
11. - FMTU na Danima hrvatskoga turizma
dnevne novine Novi list

Uredništvo

1. 2.10.2011. - - Priručnik za studente FMTU
Opatija
2. 1.10.2011. - - e-glasnik FMTU
Opatija

Medijski nastupi

1. - Poduzetništvo u turizmu ruralnih područja
dnevne novine Novi list
2. - Turističko poduzetništvo kao socijalni amortizer (press konferencija)
dnevne novine Novi list
3. - Učenje kineskog jezika
HRT Radio Rijeka
4. - Kineski jezik na FMTU
TV Kanal RI
5. - Za ruralni turizam bitno zadržati ljude
dnevne novine Novi list
6. - Strategija razvoja turizma općine Pašman
dnevne novine Zadarski list
7. - Održivi razvoj turizma ruralnih područja
dnevne novine Novi list
8. - Kineski jezik te znanja o kulturi i običajima već savladalo 120 polaznika
dnevne novine Novi list
9. - Učenje kineskog jezika za gospodarski razvoj Opatije
HRT Radio Rijeka
10. - Glamping: luksuzno, inovativno, nesvakidašnje
revija UT
11. - Dani karijera: Hrvatski trenutak na tržištu rada
dnevne novine Novi list
12. - FMTU uspješno jača suradnju između NR Kine i RH
dnevne novine Novi list
13. - Trendovi u kamping turizmu
dnevne novine Novi list
14. - Dani hrvatskog turizma
dnevne novine Novi list

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 2.10.2017. - - Prodekanica za poslovne odnose
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2014. - - Pomoćnica dekanice za poslovnu edukaciju i izdvojene centre
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilište u Rijeci