PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Marko Gulić dipl. ing.

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Marko Gulić

dipl. ing.

Pomorski fakultet

Katedra za prirodne znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Pomorski fakultet, kabinet broj 415

Vidljivost

Obrazovanje

2009. - 2014.

doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo

Poslijediplomski studij Računarstvo

Fakultet elektrotehnike i računarstva

2003. - 2008.

diplomirani inženjer elektrotehnike

Telekomunikacije i informatika

Fakultet elektrotehnike i računarstva

1999. - 2003.

Opći smjer

Prva sušačka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

1.2.2024. -

Izvanredni profesor

- nastava: Osnove informatike, Primjena elektroničkih računala, Napredno programiranje, Algoritmi i strukture podataka, Razvoj web aplikacija - znanstveno istraživanje: integracija heterogenih izvora podataka, semantički web, metaheuristički algoritmi, optimizacija logističkih problema na kontejnerskom terminalu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

01.12.2018. - 31.1.2024.

Docent

- nastava: Osnove informatike, Primjena elektroničkih računala, Pomorski informacijski sustavi, Napredno programiranje, Algoritmi i strukture podataka, Razvoj web aplikacija - znanstveno istraživanje: integracija heterogenih izvora podataka, optimizacija logističkih problema na kontejnerskom terminalu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

01.12.2014. - 01.12.2018.

Poslijedoktorand

- izvođenje vježbi, kolegiji: Osnove informatike, Primjena elektroničkih računala, Pomorski informacijski sustavi - znanstvena istraživanja: integracija heterogenih izvora podataka, optimizacija logističkih problema na kontejnerskom terminalu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

1.1.2009. - 01.12.2014.

Znanstveni novak/asistent

- izvođenje vježbi, kolegiji: Osnove informatike, Primjena elektroničkih računala, Pomorski informacijski sustavi - znanstveno istraživanje vezano za integraciju heterogenih izvora podataka

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Nagrade i priznanja

2020

Nagrada za nastavnu izvrsnost, akademska godina 2018./2019. - Sveučilište u Rijeci

29.11.2019.

Nagrada za najboljeg nastavnika u akademskoj godini 2018./2019. - Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

18.05.2018.

Nagrada za nastavnu izvrsnost, akademska godina 2016./2017. - Sveučilište u Rijeci

2017

Nagrada za najboljeg suradnika u akademskoj godini 2016./2017. - Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

2006

Nagrada "Josip Lončar" za najbolje studente akademske godine 2005./2006. - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2021. -

Objektno orijentirano programiranje

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

nositelj, izvoditelj nastave

2020. -

Algoritmi i strukture podataka

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

nositelj, izvoditelj nastave

2019. - 2020.

Algoritmi i strukture podataka

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

suradnik

2019. -

Izborni projekt Razvoj web aplikacija

Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

nositelj, izvoditelj nastave

2019. -

Razvoj web aplikacija

Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

nositelj, izvoditelj nastave

2018. -

Napredno programiranje

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

nositelj, izvoditelj nastave

2015. - 2021.

Primjena elektroničkih računala

Tehnologija i organizacija prometa

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

suradnik

2012. - 2014.

Primjena elektroničkih računala

Tehnologija i organizacija prometa

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

suradnik

2009. - 2015.

Pomorski informacijski sustavi

Brodostrojarstvo

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

suradnik

2009. -

Osnove informatike

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

12.09.2023.

Usporedba Next.js i React.js radnih okvira za razvoj web aplikacija

Petra Krišković

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.09.2023.

Razvoj web aplikacije za malonogometne turnire pomoću MERN Stack razvojnog okvira

Matteo Plišić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.09.2023.

Usporedba Angular i Vue.js radnih okvira za razvoj web aplikacija

Antonio Monjac

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.09.2023.

Usporedba React, Angular i Svelte radnih okvira za razvoj web aplikacija

Marin Dedić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.09.2023.

RESTful web aplikacija za ticketing sustav

Mateo Birkić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.09.2023.

Razvoj web aplikacije za generiranje slika pomoću radnog okvira MERN

Luka Kalajžić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.09.2023.

RESTful web aplikacija za upravljanje zahtjevima

Filip Paris

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.07.2023.

Razvoj web aplikacije za učinkovito vremensko upravljanje poslovnim sastancima

Anthea Zubčić-Đurđević

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.07.2023.

Razvoj web aplikacije za internetsku trgovinu

Patrik Percan

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

12.07.2023.

RESTful web aplikacija za rezervaciju aktivnosti

Luka Buršić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

06.10.2022.

Pregled i analiza najnovijih prirodom inspiriranih metaheurističkih algoritama u računarskoj znanosti

Vilim Kvaternik

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

20.09.2022.

Razvoj web aplikacije upotrebom MERN Stack razvojnog okvira

Adrian Hajdin

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

20.09.2022.

Razvoj RESTful web aplikacije korištenjem Laravela i Reacta

Alen Livojević

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

20.09.2022.

RESTful web aplikacija za virtualnu tržnicu

Diana Vican Ajdinović

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

13.07.2022.

Usporedba React i Angular radnih okvira za razvoj web aplikacija

Nino Dumičić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

13.07.2022.

Usporedba React.js i Vue.js radnih okvira za razvoj web aplikacija

Luka Županović

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

05.10.2021.

Pregled, analiza i primjena odabranih prirodom inspiriranih metaheurističkih algoritama

Marijan Marušić

Diplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

14.9.2021.

Klijentski dio web aplikacije za e-učenje i kreiranje interaktivnih zbirki zadataka za kolegije iz STEM područja

Ivana Štimac

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

14.9.2021.

Web aplikacija za internetski forum uz pametnu pretragu i preporuku interesnog sadržaja

Luka Silov

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

14.9.2021.

Web aplikacija za Internet trgovinu posebno prilagođenu specifičnom kupcu

Karlo Pavlović

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

14.9.2021.

Poslužiteljski dio web aplikacije za e-učenje i kreiranje interaktivnih zbirki zadataka za kolegije iz STEM područja

Hana Rut Lerga

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

14.9.2021.

Web aplikacija za popis obaveza primjenom SignalR tehnologije

Jan Lamza

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

14.9.2021.

Web aplikacija za upravljanje virtualnim hladnjakom uz preporuku recepata iz dostupnih namirnica

Barbara Breš

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

17.11.2020.

Web aplikacija za pametno pretraživanje, ocjenjivanje i rezervaciju frizerskih salona u Rijeci

Nikolas Škrlj

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

9.10.2020.

Razvoj računalne igre uz korištenje Unreal Enginea

Filip Žužić

Diplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za preporuku interesnog sadržaja na temelju lokacije korisnika

Hana Radojčić

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za preporuku sportskih događaja i rezervaciju smještaja

Filip Nikolaus

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za vođenje rasporeda sati na fakultetu

Tomi Mavrin

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za praćenje stanja skladišta

Martin Luk

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za vođenje kataloga diplomiranih studenata

Ingo Kodba

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za rješavanje ograničenog problema premještanja kontejnera na slagalištu kontejnerskog terminala

Ivan Jandrić

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

18.9.2020.

Web aplikacija za učenje i dijeljenje znanja iz STEM područja unutar internetske zajednice studenata

Marina Banov

Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

23.9.2019.

Implementacija, analiza i komparacija algoritma afričkog bizona i genetskog algoritma

Marko Šuver

Preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

20.09.2022.

Razvoj RESTful web aplikacije za dijeljenje automobila

Sara Majetić

Sveučilišni prijediplomski studij računarstva

Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Osobni razvoj

2011.

Teaching Professional to Teach

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1.1.2020. -

Član

Radna grupa za AAIEduHr identitete djelatnika i studenata Sveučilišta u Rijeci

1.1.2019. -

Član

Stručno vijeće za informatizaciju Sveučilišta u Rijeci

2017. - 2020.

Koordinator za uvođenje informatizacije u poslovne procese na Fakultetu

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

2017. -

Satničar fakulteta

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

2015. - 2021.

Turnitin administrator

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

2012. - 2014.

SmartX koordinator

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Projekti

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018