prof.dr.sc. Barbara Karleuša mag.ing.aedif.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

prostorija : G-226
mobitel :
e-pošta : barbara.karleusa@gradri.uniri.hr
e-pošta : barbara.karleusa@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar 77 6 0

Obrazovanje

1.1.2002. - 1.1.2005. Doktor tehničkih znanosti, građevinarstvo, hidrotehnika Poslijediplomski doktorski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1997. - 1.1.2002. Magistar tehničkih znanosti, građevinarstvo, hidrotehnika Poslijediplomski magistarski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1996. dipl.ing.građ. / mag.ing.aedif. Sveučilišni dodiplomski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1991. Tehničar visokogradnje Srednja škola - Tehničar visokogradnje CUO za kadrove u graditeljstvu i komunalnoj djelatnosti u Rijeci

Radno iskustvo

23.5.2017. - Redovita profesorica Šefica Katedre za hidrotehniku Građevinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2011. - 22.5.2017. Izvanredna profesorica 12.2011.- 11.2012. Prodekanica za nastavu i studente / 12.2012.- 09.2015. Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj / 12.2011.- danas Šefica katedre za hidrotehniku Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2006. - 30.11.2011. Docentica šefica Katedre za hidrotehniku; voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija; 10.2009.-11.2011. prodekanica za nastavu i studente; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.7.1997. - 30.6.2006. Znanstvena novakinja Mlađa asistentica, asistentica, viša asistentica Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

26.4.2016. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci (temeljem studentskih anketa u ak.god 2014/15 i osobitog doprinosa nastavnom radu sa studentima)
Kao studentica nagrađena za ak.god. 1994/95. rektorskom nagradom Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta na Građevinskom fakultetu u Rijeci.
Kandidirana za godišnju nagradu Hrvatskih voda u kategoriji najbolji doktorski rad 2006. godine
Kandidirana za godišnju nagradu Hrvatskih voda u kategoriji najbolji magistarski rad 2002.
Kao studentica nagrađena za ak.god.1995/96 rektorskom nagradom Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta na Građevinskom fakultetu u Rijeci.

Članstva

- Hrvatska komora inženjera građevinarstva
- Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
- Hrvatsko društvo za zaštitu voda
- Hrvatsko hidrološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Instalacije
Preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2010. - 1.1.2015. Osnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
Specijalistički diplomski stručni studij Gra
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 40
1.1.2010. - Menadžment održivog
Poslijediplomski sveućilišni (doktorski) studij - Menadžment održivog razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2015. Hidrotehničke građevine urbanih podučja
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinsrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60 (30 od 2010/11)
1.1.2008. - 1.1.2013. Sanitarna hidrotehnika
Diplosmki sveućilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 55
1.1.2008. - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - Gospodarenje vodama
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2008. - Hidrotehničke građevine
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2008. - Suvremeni pristupi u gospodarenju vodama
Poslijediplosmki sveučilišni (doktorski) studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 45
1.1.2007. - 1.1.2015. Opskrba vodom i kanalizacija
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2007. - Osnove hidrotehnike
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60 (30 od 2007/08 do 2014/15)
- 1.10.2009. Opskrba vodom i kanalizacija
Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

30.9.2013. - Taloženje u postupcima čišćenja pitkih i otpadnih voda
Mihaljević, Mladen
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2013. - Kišni preljevi
Puniš, Ugo
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.9.2013. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava Grada Pazina
Rigo, Luka
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2013. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda općine Kaštelir-Labinci
Stenek, Tonka
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2013. - Vodoopskrbni sustav grada Opatije
Debeuc, Tamara
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2013. - Idejnop rješenje vodoopskrbnog sustava naselja iz vodospreme Stari Draguć
Ramić, Sean
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Idejno rješenje nasute brane Kaštanjari
Jany, Jasmina
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Idejno rješenje nasute brane Grobnik u Istri
Červar, Dražen
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Idejno rješenje betonske gravitacijske brane Kaštanjari
Popov, Ivana
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2012. - Usporedba gospodarenja vodama na slivovima Mirne i Dragonje
Pučić, Claudia
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda dijela stambenog područja Martinkovac grada Rijeke
Bukovac, Edi
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Smanjenje gubitaka vode u vodoopkrbnom sustavu
Slavčić, Damir
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Dobreč
Cvitanić, Tena
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Idejno rješenje vodoopskrbe općine Viškovo
Jukica, Tomislav
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.9.2012. - Idejno rješenje vodoopskrbne mreže za dio podričja Potok u gradu Rijeci
Mičić, Maja
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2012. - Prostorni plan uređenja grada Pazina s osvrtom na vodogospodarski sustav
Hrvatin, Dajana
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2012. - Suvremeni pristupi zbrinjavanju oborinskh voda područja KBC-a Sušak
Grgurić, Ivo
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.7.2012. - Idejni projekt kanalizacijskog sustava grada Žminja
Rudan, Matija
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.2012. - Zbrinjavanje mulja i drugih nusprodukata pročišćavanja otpadnih voda
Hero, Neva
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Selce
Piglić, Klaudia
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Idejno rješenje fekalne odvodnje naselja Rukavac
Puharić, Ronald
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Potpićan
Matijević, Ivana
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Idejno rješenje vodoopskrbe i kondicioniranja vode za naselje Prezid
Gržetić, Marko
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Problematika pojava i odvodnja oborinskih voda u zaleđu grada Pule
Stanić, Egon
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
21.9.2011. - Idejno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Ročko polje, Zarečje i Lindar
Matić, Ivana
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.7.2011. - Mjerenja u kanalizacijskim sustavima
Mendica, Oskar
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2011. - Mogućnosti samoodržive vodoopskrbe stanovništva na otoku Unije
Lalić, Morana
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.2011. - Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda naselja Vrh Martinšćice
Kovačić, Matea
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pogona JGL u Rijeci
Matić, Ante
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Idejno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Čižići, Soline, Klimno i Šilo (otok Krk)
Rukavina, Marko
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Odvodnja fekalnih i oborinskih voda dijela naselja Glavani (Kostrena)
Veselić, Željka
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.10.2010. - Pročišćavanje otpadnih voda MBR tehnologijom
Milih, Marina
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2010. - Idejno rješenje kanalizacijske mreže općina Nin i Vrsi
Knežević, Dražen
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. - Rasteretne građevine
Badurina, Tomislav
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2010. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava manjeg naselja (dio grada Crikvenice)
Lončarić, Vanesa
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.7.2010. - Idejno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Livade i naselja Oprtalj
Janković, Petra
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2010. - Crpne postaje u vodoopskrbnim sustavima
Bukovac, Edi
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.6.2010. - Usporedba programa i metoda za projektiranje sustava odvodnje oborinskih voda
Peruško, Luka
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.5.2010. - Idejno rješenje odvodnje fekalnih i oborinskih voda turističkog naselja Amarin (Rovinj)
Erman, Ivan
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
31.5.2010. - Analiza i izbor cijevnog materijala za izgradnju vodoopskrbih sustava na primjeru vodovoda Rijeka-Otok Krk i Tribalj-Urinj
Starčević, Robert
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2010. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda Stancije Pataj (Grad Pazin)
Plodrugovac, David.
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.2.2010. - Mogućnost korištenja postupaka desalinizacije za vodoopskrbu stanovništva na otocima
Klemenc, Nada
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.2.2010. - Projektiranje i izgradnja kanalizacijskih sustava u zaštićenih povijesnim jezgrama na primjeru grada Rovinja
Stefanović, Saša
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Crpne postaje u kanalizacijskim sustavima
Rovis, Antonio
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2009. - Projektiranje biljnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Linardić, Mirna
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2009. - Idejno rješenje odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Ročko polje, Zarečje i Lindar
Matić, Jelena
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.11.2009. - Izbor odgovarajućeg sustava odvodnje oborinske vode s prometnice
Brnčić, Mladen
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2009. - Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje niske slobodnostojeće stambene građevine
Cuculić, Zlatan
Stručni dodiplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2009. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava manjeg naselja (Stara Baška - Krk)
Kvasić, Radojka
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2009. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava manjeg naselja (vakuumska kanalizacija)
Nujić, Branka
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.9.2009. - Odvodnja oborinskih voda s prometnice
Devčić, Iris
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2009. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava manjeg naselja (gravitacijska kanalizacija)
Pamić, Petar
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.7.2009. - Izbor najpovoljnije varijante vodoopskrbnog sustava
Hržić, Neven
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2009. - Vodotornjevi
Kovačić, Matea
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2009. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda naselja Sv. Lovreč (Poreč)
Tadej, Ivica
Stručni dodiplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2009. - Gradnja i rekonstrukcija kanalizacijskih sustava u gradovima
Breški, Renata
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.2.2009. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja Lukovići-Brašćine-Pulac (grad Rijeka)
Fabijanić, Karlo
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.2.2009. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja Jadranovo
Grbčić, Arsen
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.11.2008. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava zapadnog dijela općine Matulji (područje naselja Mihotići i Pobri)
Pravdica, Nina
Stručni dodiplomski tudij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2008. - Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje stambeno-poslovne građevine
Sergo, Davor.
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2008. - Idejni projekt vodoopskrbe i odvodnje visoke zgrade
Glamočija, Bojan
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.9.2008. - Usporedba mješovitog i razdjelnog kanalizacijskog sustava
Pajović, Milan
Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2008. - Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda naselja Podgaće i Lanišće
Prpić, Silvija
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.2.2008. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda naselja Hreljin, Praputnjak i Krasica
Purković, Leo
Stručni dodiplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.2.2008. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda Suska
Petrović, Vladimir
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava marine "Madagh 1" (Alžir)
Hrvojić, Marko
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.7.2007. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda naselja na području Grobnišćine
Grgurić, Ana
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2007. - Idejno rješenje vodoopskrbe otoka Suska
Milovanović, Duško
Stručni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2007. - Idejna rješenja vodoopskrbe naselja na području Šotoventa - otok Krk (Bajčići, Lindarići, Nenadići, Brusići, Poljica, Milohnići, Brzac, Glavotok, Žgaljići, Skrpčići, Pinezići)
Purić, Darko
Stručni dodiplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.5.2007. - Idejno rješenje odvodnje kućanskih i oborinskih voda dijela Grada Umaga (naselja Rožac, Đuba, špina i Sv. Pelegrin)
Nikolić, Petra
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.3.2007. - Idejno rješenje rekonstrukcije kanalizacijske mreže dijela Gornje Vežice i Pećina (Grad Rijeka)
Preka, Ana
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.1.2007. - Idejno rješenje rekonstrukcije kanalizacijske mreže Gornje Vežice (Grad Rijeka)
Štimac, Vedran
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.1.2007. - Idejno rješenje rekonstrukcije Kanalizacijske mreže dijela grada Pule
Štok, Neven
Dodiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda Karlobaga
Bačić, Dario
Stručni dodiplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. - Program CŽU: Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 168
1.1.2011. - Predavanje - Višekriterijska analiza planova i projekata
Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4

Gostujući nastavnik

9.10.2017. - 13.10.2017.
Civil engineering
LE CNAM (Conservatoire National Des Arts Et Metieres)
ERASMUS mobilnost - održavanje nastave
Norma sati: 16
17.4.2016. - 21.4.2016. Grundlagen städtischer Infrastruktur (Basics of urban infrastructure)
Civil engineering
University of Applied Sciences Wiesbaden Rüsselsheim
Održala predavanja u okviru ERASMUS mobilnosti
Norma sati: 16

Osobni razvoj

1.8.2012. - 2nd International summer school in Wiesbaden 2012. – Solutions for the urban traffic infrastructure


Norma sati:
1.3.2008. - Analysis of Environmental Data with Machine Learning Methods


Norma sati:
1.1.2002. - Aktivno učenje i kritičko mišljenje


Norma sati: 60

Obrazovni projekti

1.1.2014. - 1.1.2016. „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“ broj ugovora: HR.3.1.15-0025

Financiranje: 2.992.281,59 kn - Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.
1.1.2013. - 1.1.2015. Definiranje pravila za akreditiranje internacionalnih diplomskih studija

Financiranje: Projekti namijenjeni ostvarivanju strateških ciljeva temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
1.1.2010. - 1.1.2011. Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja – GRANA, suradnik na projektu

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
1.6.2008. - 1.6.2009. Ishodi učenja u obrazovanju građevinskih inženjera - IGI, suradnik na projektu

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
- 1.9.2005. Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, suradnik na projektu

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
- Strengthening of master curricula in water resources management for Western balkans HEIs and stakeholders (SWARM)

Financiranje: ERASMUS+ KA2 (Building Capacity in Higher Education)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nevena DRAGIČEVIĆ, Barbara KARLEUŠA, Nevenka OŽANIĆ:
Erosion Potential Method (Gavrilović method) sensitivity analysis - rad je prihvaćen za objavljivanje,
Soil and Water Research 12 51-59 - 2016. http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=27_2016-SWR

Q4
WOS

2. Karleuša, Barbara
About DRINKADRIA Project
International Symposium: Cross-border drinking water management Proceedings 13-22 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800908

3. Karleuša, Barbara ; Rubinić, Josip ; Radman, Ivana ; Volf, Goran ; Krvavica, Nino
Cross-Border Water Resources Management in Present Conditions and for Future Scenarios
International Symposium: Cross-border drinking water management Proceedings 59-90 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800912

4. Kanakoudis, Vasilis ; Tsitsifli ; Stavroula ; Papadopoulou, Anastasta ; Cencur Curk, Barbara ; Karleuša, Barbara
ESTIMATING THE WATER RESOURCES VULNERABILITY INDEX IN THE ADRIATIC SEA REGION
2nd International Conference EWAS - "Efficient & Sustainable Water Systems toward Worth Living Development" proceedings ID108- - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823917

5. Kozić, Mateo ; Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Cuculić, Marijana
Criteria for urban traffic infrastructure analyses – case study of implementation of Croatian Guidelines for Rounabouts on State Roads
Proceedings 4th International Conference on Road and Rail Infrastructure 45-52 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818902

6. Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Improving decision making in defining priorities for implementation of irrigation plans using AHP methodology
Technical gazette / Tehnički vjesnik 21 673-680 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=182226

Q3
WOS

7. Dragičević, Nevena ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka
UPRAVLJANJE BUJIČNIM SLIVOVIMA I ZAŠTITA OD BUJIČNIH POPLAVA
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Knjiga XVII 69-91 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823898

8. Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka ; Rubinić, Josip ; Radman, Ivana ; Dragičević, Nevena ; Volf, Goran ; Sušanj, Ivana ; Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Crnko, Tamara
Istraživanje mogućnosti unaprjeđenja opskrbe pitkom vodom u Jadranskoj regiji kroz projekt DRINKADRIA
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Knjiga XVII 55-67 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823908

9. Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Štimac Grandić, Ivana ; Karleuša, Barbara
Studiji građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Zbornik radova Međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue 2145-2154 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=688859

10. Dragičević, Nevena ; Whyatt, Duncan ; Davies, Gemma ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka
Erosion Model Sensitivity to Land Cover Inputs: Case Study of the Dubracina Catchment, Croatia
Zbornik radova: The GIS Research UK 22nd Annual Conference GISRUK 2014 340-348 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702014

11. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi / Review of multicriteria-analysis methods application in decision making about transport infrastructure
Građevinar, ISSN 1333-9095 65 619-631 - 2013. http://www.casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/850

Q4
WOS

12. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Lalić, Morana; Krpan, Ljudevit; Skala, Zoran
Gospodarenje vodama u cilju osiguranja samoodrživosti otoka (Water Management for Ensuring Self-Sufficiency of Islands)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) XV 99-123 - 2012.

13. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Benac, Čedomir
AHP methodology application in garage-parking facility location selection
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 23 303-313 - 2011. http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v23i4.133

Q4
WOS

14. Karleuša, Barbara; Arbanas, Željko; Rubinić, Josip
Sedimentacijski procesi u akvatorijima luka smještenih na ušćima rijeka (Sedimentation Processes in Ports Located on River Mouths)
Pomorski zbornik (0554-6397) 46 39-50 - 2010. http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Fpomorski-zbornik&ei=V_mQUoDWC8aw7Aaj2YGYCA&usg=AFQjCNEbScfMgPcfu6BxqtvdFT9j95qj5A&bvm=bv.56988011,d.ZGU

15. Karleuša, Barbara; Beraković, Boris; Rajčić, Vlatka
Ekspertni sustav za ocjenu uspješnosti planiranja u gospodarenju vodama / Expert system for checking efficiency of water management planning activities
Građevinar, ISSN 1333-9095 62 1-11 - 2010. http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-62-2010-01-01.pdf

Q4
WOS

16. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Klobučar, Nives; Cuculić, Zlatan; Sergo, Davor
Primjena novih tehnologija i materijala u kućnim hidroinstalacijama (Use of new technologies and materials in water supply and sewage house installations)
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 1 12 11-34 - 2009.

17. Karleuša, Barbara; Žic, Elvis; Prpić, Silvija
Stanje i mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda malih naselja u Hrvatskoj (State and Options of Waste Water Management in Small Settlements in Croatia)
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 11 55-79 - 2008.

18. Tadić, Lidija; Ožanić, Nevenka; Tadić, Zdenko; Karleuša, Barbara; Đuroković, Zoran
Razlike u pristupima izradi planova navodnjavanja u području kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske (Differences in Irrigation Plans in the Continental and Coastal Croatia)
Hrvatske vode / ISSN 1849-0506 (Online) ISSN 1330-1144 (Tisak) 15 201-212 - 2007. http://www.voda.hr/001-668

19. Poletan Jugović, Tanja; Baričević, Hrvoje; Karleuša, Barbara
Višekriterijska optimizacija konkurentnosti paneuropskog koridora Vb
Promet - Traffic & Transportation (0353-5320) 18 (2006), 3; 189-195 18 189-195 - 2006. http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/686

20. Karleuša, Barbara; Beraković, Boris; Ožanić, Nevenka
Primjena ELECTRE TRI metode na izbor varijante navodnjavanja / Use of ELECTRE TRI method to select an optimum irrigation alternative
Građevinar, ISSN 1333-9095 57 21-28 - 2005. http://www.casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/251

21. Benac, Čedomir; Rubinić, Josip; Karleuša, Barbara; Jardas, Branka; Oštrić, Maja
Changes of Hydrogeological Conditions Provoced by Construction in the Coastal Zone of Rijeka
RMZ-Material and Geoenvironment (1408-7073) 50 21-24 - 2003.

22. Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Benigar, Milivoj
Mogućnosti primjene postupaka višekriterijske optimizacije u prometnom planiranju i projektiranju (Possibility for Implementation of Multicriteria Optimalisation in the Traffic Planning and Design)
Suvremeni promet (0351-1898) 23 104-107 - 2003.

23. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Improvement of Drainage Density Parameter Estimation within Erosion Potential Method
Journal: Proceedings and e-Proceeding of the 3rd EWAS International Conference "Insights on the Water-Energy-Food Nexus" 2 http://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/620

24. Karleuša, Barbara; Hajdinger, Andreja; Tadić, Lidija
Use of Multicriteria Analysis Method DEXi to Define Priorities in Implementation of Irrigation Plans
Journal: Proceedings and e-Proceeding of the 3rd EWAS International Conference "Insights on the Water-Energy-Food Nexus" 2 http://www.mdpi.com/2504-3900/2/11/663/pdf

25. Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara
Methodology for developing hydrological discharge model for small catchments
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 70 325-335 http://casopis-gradjevinar.hr/archive/article/2163

Q4
WOS

26. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka; Kisić, Ivica
Effect of Source-Varying Input Data on Erosion Potential Model Performance
Geocarto International https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10106049.2018.1474273

Q2
WOS

27. Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip; Radišić, Maja; Krvavica, Nino
Analysis of Climate Change Impact on Water Supply in Northern Istria (Croatia)
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 20 366-374

Q4
WOS

28. Dragičević; Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, nevenka
Modification of erosion potential method using climate and land cover parameters
Geomatics, Natural Hazards and Risk 9 1085-1105

Q3
WOS

29. Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
PRIMJENA VIŠEKRITERIJSKE ANALIZE U PLANIRANJU I UPRAVLJANJU AKUMULACIJAMA
Zbornik radova skupa: Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj - procesi, zaštita i valorizacija 137-143

30. Karleuša, Barbara; Matić, Branislava
Legislative framework for drinking water (re)sources monitoring in the Adriatic region
Zbornik radova: EWRA 2017 – 10th World Congress on water resources and environment, 05-09.07.2017, Atena, Grčka (rad prihvaćen za objavljivanje) 2043-2049

31. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Effect of land cover/use change on soil erosion assessment in Dubračina catchment (Croatia)
Zbornik radova : EWRA 2017 – 10th World Congress on water resources and environment, 05-09.07.2017, Atena, Grčka (rad prihvaćen za objavljivanje) 189-195

32. Kanakoudis, Vasilis; Papadopoulou, Anastasia; Tsitsifli, Stavroula; Čencur Curk, Barbara; Karleuša, Barbara; Matić, Branislava; Altran, Enrico
Policy recommendation for drinking water supply cross-border networking in the Adriatic region
Journal of water supply: research and technology. AQUA 7 489-508 https://iwaponline.com/aqua/article-abstract/66/7/489/38074/Policy-recommendation-for-drinking-water-supply

Q3
WOS

33. Kanakoudis, Vasilis; Tsitsifli, Stavroula; Papadopoulou, Anastasia; Cencur Curk, Barbara; Karleuša, Barbara
Water resources vulnerability assessment in the Adriatic Sea region: the case of Corfu Island
Environmental science and pollution research 24 20173-20186 https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9732-8

Q2
WOS

34. Ćosić Flajsig, Gorana; Belaj, Miljenko; Karleuša, Barbara
Upravljanje površinskim vodama primjenom kombiniranog pristupa / Combined approach to surface water management
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 8 617-631 http://www.casopis-gradjevinar.hr/archive/article/2063

Q3
WOS

35. Ćosić Flajsig, Gorana; Karleuša, Barbara; Vučković, Ivan; Glavan, Matjaž
ANALYSIS OF THE EUTROPHICATION FACTORS IN THE SUTLA RIVER BASIN
Acta Hydrologica Slovaca 18 290-300 http://147.213.100.3:81/ah_articles/2017_18_2_Flajsig_290.pdf

36. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Effect of land cover / use change on soil erosion assessment in Dubračina catchment (Croatia)
European Water 171-177 http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2017_57_24.pdf

37. Karleuša, Barbara; Matić, Branislava
Legislative framework for drinking water (re)sources monitoring in the Adriatic region
European water 357-363 http://www.ewra.net/ew/pdf/EW_2017_60_49.pdf

38. Kablar, Gabrijela; Fabić, Martina; Karleuša, Barbara; Volf, Goran
Zaštita krških izvorišta vode za piće u Istri izgradnjom sustava odvodnje za mala ruralna naselja
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20 9-25 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=297035

39. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Pregled primjene Gavrilovićeve metode (metoda potencijala erozije)
Građevinar 68 715-725

Q4
WOS

40. Kanakoudis, Vasilis; Tsitsifli, Stavroula; Papadopouloua, Anastasia; Cencur Curk, Barbara; Karleuša, Barbara
Estimating the water resources vulnerability index in the Adriatic Sea region.
Procedia Engineering 162 476-485

41. Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip; Radman, Ivana; Radešić, Maja
Unapređenje upravljanja vodama kroz realizaciju EU projekata DRINKADRIA i ŽIVO!
Zbornik radova Sabor hrvatskih graditelja 2016 599-606

42. KANAKOUDIS, Vasilis; PAPADOPOULOU, Anastasia; TSITSIFLI, Stavroula; ALTRAN, Enrico; CENCUR CURK, Barbara; KARLEUŠA, Barbara; MATIC, Branislava, BANOVEC, Primož
Drinkadria Project: from an idea to policy recommendation – A common approach development, towards water resources management and supply, across Adriatic Sea countries // Proceedings of 9th World Congress, EWRA 2015 “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”.
Proceedings of 9th World Congress, EWRA 2015 “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”.

43. Nemarnik, Rino; Volf, Goran; Karleuša, Barbara:
Analiza tereta onečišćenja upotrebom STEPL modela
Zbornik radova Sabora hrvatskih graditelja 2016 619-627

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi

Suvremene metode upravljanja sustavima za navodnjavanje (Contemporary methods for irrigation system management)
Priručnik za hidrotehničke melioracije, Kolo III, Knjiga 3: Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2007.
2. Autor poglavlja u knjizi

Priprema podloga za primjenu višekriterijske analize u planiranju hidromelioracijskih sustava (Preparing the basis for multicriteria analysis in irrigation and drainage systems planning)
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, knjiga 2, Elementi planiranja sustava za navodnjavanje Ožanić, Nevenka Građevinski fakultet Sveučiliša u Rijeci Rijeka - 2005.
3. Autor poglavlja u knjizi

Primjena postupaka višekriterijske optimalizacije pri izboru sustava akumulacija za navodnjavanje poljoprivrednih površina u Istri (Use of multicriteria optimalization for selecting reservoirs configuration for irrigation in Istra)
Priručnik za hidrotehničke melioracije, III kolo, knjiga 1, Suvremeni pristupi i metode planiranja i upravljanja hidromelioracijskim sustavima Ožanić, Nevenka Građevinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2003.

Pozvana predavanja

1. Barbara Karleuša
Cross-Border Water Resources in Adriatic Region and Climate Change
Ljubljana, Slovenija - 6.4.2016.
2. Barbara Karleuša
Regionalni sustavi za vodoopskbu Istre – primjer rješavanja nekih problema
Beorgrad, Srbija - 4.12.2015.
3. Barbara Karleuša
Cross-Border Water Resources Management and Climate Change
Macerata, Italija - 27.11.2015.
4. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU (Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration)
Zagreb - 26.9.2013. http://dgv.grad.unizg.hr/
5. MANOLIU, Iacint; KARLEUŠA, Barbara
Employability of civil engineering graduates & the Bologna process – findings of surveys conducted by the European Council of Civil Engineers
CLAIU-EU Conference in partnership with SEII: Employability of Engineering Graduates A Vision for the Future, Brussels, Belgium http://claiu.fabi.be/home/wp-content/uploads/2013/09/Programme-DEF-March.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Karleuša, Barbara, Crnko, Tamara ; Rubinić, Josip
ISKUSTVA U PROVEDBI EU PROJEKATA DRINKADRIA I ŽIVO Predavanje 6. hrvatska konferencija o vodama Opatija, Hrvatska - 21.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764920
2.
Karleuša, Barbara ; Banovec, Primož, Radman, Ivana ; Dragičević, Nevena
ANALIZA HRVATSKO-SLOVENSKE PREKOGRANIČNE VODOOPSKRBE U SKLOPU PROJEKTA DRINKADRIA Predavanje 6. hrvatska konferencija o vodama Opatija, Hrvatska - 21.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764921
3.
Ćosić-Flajsig, Gorana ; Karleuša, Barbara
INOVATIVNI PRISTUP UPRAVLJANJA KAKVOĆOM VODA RURALNIH SLIVOVA Predavanje 6. hrvatska konferencija o vodama Opatija, Hrvatska - 21.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764929
4.
Ćosić-Flajsig, Gorana ; Vučković, Ivan ; Karleuša, Barbara
STANJE VODA RIJEKE SUTLE I MOGUĆNOSTI RESTAURACIJE RIJEKE Predavanje 6. hrvatska konferencija o vodama Opatija, Hrvatska - 21.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=764936
5.
Žvab Rožič, Petra ; Radman, Ivana ; Karleuša, Barbara ; Marković, Tamara ; Čenčur Curk, Barbara ; Terzić, Josip ; Rubinić, Josip ; Brenčič, Mihael
TRANSBOUNDARY WATER RESOURCES MANAGEMENT IN THE ADRIATIC REGION Poster 42nd IAH Congress Rim, Italija - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784527
6.
Karleuša, Barbara ; Brajković, Marija ; Dravec, Ljiljana, Terzić, Josip
Iskustva u prijavi i provedbi međunarodnog projekta DRINKADRIA Predavanje Stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji Cavtat, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729976
7.
Dragičević, Nevena; Whyatt, Duncan; Davies, Gemma; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Erosion Model Sensitivity to Land Cover Inputs: Case Study of the Dubracina Catchment, Croatia poster The GIS Research UK 22nd Annual Conference GISRUK 2014 Glasgow, United Kingdom - 1.1.2014.
8.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Šurdonja, Sanja; Dragičević, Nevena
Use of AHP Multi-Criteria Method for Transportation Infrastructure Planning predavanje PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 - Conference Kromeriž, Češka - 1.1.2014. http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/
9.
Ćosić-Flajsig, Gorana; Karleuša, Barbara
An Approach to Water Quality Management in Rural Areas predavanje PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 - Conference Kromeriž, Češka - 1.1.2014. http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/
10.
Ćosić-Flajsig, Gorana; Globevnik, Lidija; Karleuša, Barbara
Water Quality of the River Sutla and Possibility of River Restoration predavanje PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 - Conference Kromeriž, Češka - 1.1.2014. http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/
11.
Altran, Enrico; Banovec, Primož; Toscano, Paolo; Karleuša, Barbara
Challenges in the Management of Cross – Border Water Supply Systems – the DRINKADRIA Project predavanje Water IDEAS 2014 Bologna, Italy, 22-24.10.2014.) - 1.1.2014. http://www.waterideas2014.com/?lang=en
12.
Ćosić-Flajsig, Gorana; Karleuša, Barbara; Kompare, Boris
Planning Wastewater Collection and Treatment in Agglomerations Below 2.000 PE in Protected Areas Predavanje hirteenth Interntional Symposium on WAater Management and Hydraulic Engineering Bratislava, Slovačka - 9.9.2013. http://www.kzdi.sk/wmhe2013/
13.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Flash Flood and Erosion Prevention, Protection and Mitigation measures in Sensitive and Protected Areas Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering 2013 Bratislava, Slovačka - 1.1.2013. http://www.kzdi.sk/wmhe2013/
14.
Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS MONITORING DATABASE FOR DUBRAČINA RIVER CATCHMENT AREA AS A TOOL FOR MITIGATION AND PREVENTION OF FLASH FLOOD AND EROSION Predavanje Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering 2013 Bratislava, Slovačka - 1.1.2013. http://www.kzdi.sk/wmhe2013/
15.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Uključivanje javnosti u zaštitu od erozije i bujica (Public involvement in erosion and flash flood protection) Predavanje Sabor Hrvatskih Graditelja 2012; Graditeljstvo-poluga znanja Cavtat - 15.11.2012.
16.
Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip
ODVODNJA OBORINSKIH VODA URBANOG SLIVA ŠKURINJSKOG POTOKA - PROBLEMATIKA I RJEŠENJA( DRAINAGE OF PRECIPITATION WATERS FROM URBAN CATCHMENT AREA ŠKURINJSKI POTOK - PROBLEMS AND SOLUTIONS ) Predavanje Konferencija: Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima /Conference: Modern methods of storm water drainage in urban coastal areas Rijeka - 1.1.2009.
17.
Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Ožanić, Nevenka; Ilić, Suzana
The Role of Higher Education in Developing Awareness about Water Management Predavanje 11th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering - WMHE 2009 Ohrid, Makedonija - 1.1.2009. http://wmhe.gf.ukim.edu.mk/
18.
Karleuša, Barbara; Magaš, Olga; Rubinić, Josip; Palinić, Nana
Rječina River Basin Restoration (Croatia) Predavanje 11th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering - WMHE 2009 Ohrid, Makedonija - 1.1.2009. http://wmhe.gf.ukim.edu.mk/
19.
Karleuša, Barbara; Preka, Ana; Štimac, Vedran; Ulčakar, Natko
The Problematic of Sewage System Reconstruction in Urban Areas Predavanje 10th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering - WMHE 2007 Šibenik - 4.9.2007.
20.
Matić, Boris; Boban, Nelita; Karleuša, Barbara; Milovanović, Duško
Water Supply Systems on Islands - Susak Island Predavanje 10th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Šibenik - 4.9.2007.
21.
Iveglija Čorak, Sanja; Klobučar, Nives; Karleuša, Barbara; Labinac, Velimir
Dispozicija oborinskih voda s prometnica u vodotoke u uvjetima ograničenja (Storm-water disposal from road surfaces into water courses under conditions of restrictions) Poster 4. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode i Europska Unija - izazovi i mogućnosti Opatija - 17.5.2007.
22.
Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Rubinić, Josip; Holjević, Danko
POSEBNOSTI PLANIRANJA NAVODNJAVANJA U PRIOBALNIM PODRUČJIMA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI( SPECIFIC QUALITIES OF PLANNING THE IRRIGATION IN LITTORAL REGIONS ON PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY ) Predavanje 4. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode i Europska Unija - izazovi i mogućnosti Opatija - 17.5.2007.
23.
Karleuša, Barbara; Beraković, Boris; Ožanić, Nevenka
Primjena ekspertnih sustava u gospodarenju vodama( Expert systems in water management ) Poster 4. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode i Europska Unija - izazovi i mogućnosti Opatija - 17.5.2007.
24.
Poletan Jugović, Tanja; Jugović, Alen; Karleuša, Barbara
Solution Valuating in Transport Planning by Implementation of the Multicriteria Optimisation Poster 10th International Conference on Traffic Science ICTS 2006 Portorož, Slovenija - 1.1.2006.
25.
Karleuša, Barbara; Arbanas, Željko; Rubinić, Josip
Water Resources and Sedimentation Process in Ports Usmena prezentacija POWA 2006 - 1st International Conference on Ports and Waterways Split - 1.1.2006.
26.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Karleuša, Barbara; Holjević, Danko
Problems of High Water Appearances in Urban Areas Predavanje IX. International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Ottenstein, Austrija - 1.1.2005.
27.
Karleuša, Barbara; Beraković, Boris; Ožanić, Nevenka
The Public Participation in the Water Resources Management on the Expert System Basis Predavanje IX International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Ottenstein, Austrija - 1.1.2005.
28.
Ožanić, Nevenka; Rubinić, Josip; Karleuša, Barbara; Holjević, Danko
The Revitalisation of Curtural Hereditary Buildings in Water Streams Predavanje 3rd ECRR International Conference on River Restoration in Europe : River restoration 2004 (RR 2004) Zagreb - 17.5.2004.
29.
Karleuša, Barbara; Benigar, Milivoj; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Use of AHP Multicriteria Optimisation Method for the Optimisation of Garage Facility DOK 3 in Rijeka Poster 11th International Symposium on Electronics in Traffic ISEP 2003 Ljubljana, Slovenija - 9.10.2003.
30.
Karleuša, Barbara; Beraković, Boris; Ožanić, Nevenka
Multi-criteria Optimization Methods in Water Management Predavanje VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Podbanske, Slovačka - 5.10.2003.
31.
Ožanić, Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara
Croatian Experience in Exploitation of Hydrological Calculations in a Road Design Practise Predavanje VIII. International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering Podbanske, Slovačka - 5.10.2003.
32.
Karleuša, Barbara; Oštrić, Maja; Rubinić, Josip
Vodnogospodarski elementi prostornog planiranja u kršu na primjeru sliva Rječine (Water-Management Elements in Regional Planning in Karst, Rječina Catchment Area : Case Study) Poster Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Voda u kršu slivova Cetine, Neretve i Trebišnjice Neum, Bosna i Hercegovina - 26.9.2003.
33.
Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Orbanić, Jasmina; Žufić, Enco; Žic, Elvis
Hidrogrami velikih vodenih valova - primjer hidrološke obrade za akumulaciju Križ (High Water Waves Hydrograms -The Example of Hydrological Analysis for the Križ Accumulation) Predavanje 3. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode u 21. stoljeću : zbornik radova = 3rd Croatian Conference on Waters Croatian waters in the 21st century Osijek - 1.1.2003.
34.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
ODVODNJA PROMETNICE KAO PREDUVJET TRAJNOSTI (DRAINAGE OF ROADS AS PRECONDITION OF ROAD DURABILITY) Predavanje 3. Hrvatska konferencija o vodama, Hrvatske vode u 21. stoljeću Osijek - 1.1.2003.
35.
Beraković, Boris; Pletikapić, Zlatko; Mahmutović, Zdenko; Karleuša, Barbara
Project Construction and Environmental Impact Assesmet Approach / Prijedlog valorizacije izgradnje objekata i njihovog utjecaja na okoliš Predavanje 4th International Conference on Hydropower Development, Hydropower'01 Bergen, Norveška - 1.1.2001.
36.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Improvement of Drainage Density Parameter Estimation within Erosion Potential Method Predavanje 3rd EWAS International Conference "Insights on the Water-Energy-Food Nexus" Lefkada Island, Grčka
37.
Karleuša, Barbara; Hajdinger, Andreja; Tadić, Lidija
Use of multicriteria analysis method DEXi to define priorities in implementation of irrigation plans Predavanje 3rd EWAS International Conference "Insights on the Water-Energy-Food Nexus" Lefkada Island, Greece
38.
Karleuša, Barbara, Rubinić, Josip, Radišić, Maja, Terzić, Josip, Lukač Reberski, Jasmina
Sustainable Management of Groundwater Resources in the Context of Climate Change Impact Assessment - Examples from Croatian Karst areas Predavanje 44th Annual congress of the International Association of Hydrogeologists Dubrovnik
39.
Karleuša, Barbara; Matić, Branislava
Legislative framework for drinking water (re)sources monitoring in the Adriatic region Predavanje EWRA 2017 – 10th World Congress on water resources and environment Atena, Grčka
40.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Effect of land cover/use change on soil erosion assessment in Dubračina catchment (Croatia) Predavanje EWRA, 2017 - 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei" Atena, Grčka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima; broj potpore 13.05.1.3.08; voditeljica sveučilišne potpore istraživanju; Sveučilište u Rijeci; 95 000 kn;
2. 1.11.2013. - 1.9.2016.
DRINKADRIA: Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region; voditelj projekta FB8 - GF (leading partner ATO-Trieste) te LP u jednom radnom paketu (WP4); EU - IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007–2013; 160.000,00 Euro (15% sufinancira Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci); http://www.drinkadria.eu/
3. 1.1.2009. - 1.1.2014.
Identifikacija rizika i planiranja korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia) ; suradnik - istraživač; Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREP, kojega financiraju Japanska agencija za znanost i tehnologiju i Japanska agencija za međunarodnu suradnju, te sufinancira MZOŠ; 4.000.000,00 USD;
4. 1.1.2007. -
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu (114-0982709-2549); suradnik - istraživač ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; 95.000,00 kn/god.;
5. 1.1.1997. - 1.1.2007.
Znanstvene osnove za razvoj natapanja u Hrvatskoj (114003) ; 1997. - 2005. suradnik - znanstveni novak; 2006. i 2007. suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; 35.000,00 kn/god.;
6. - 1.10.2009.
Uspostava zajedničkog hrvatsko-japanskog znanstveno-istraživačkog projekta - Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda od klizišta i poplava u Hrvatskoj; suradnik - istraživač; Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske; 68.000,00 kn;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Nevena Dragičević; Doktorat Model for erosion intensity and sediment production assessment based on the modification of Erosion Potential Method.; Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo - Građevinksi fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 29.1.2016. -
International Symposium: Cross-border drinking water management Rijeka Predsjednica znanstvenog odbora / Urednica zbornika radova
2. - 14.12.2013.
4th Workshop of the Croatian Japanese Project Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia Split Međunarodni znanstveni odbor - član
3. - 9.3.2013.
1st Regional Symposium on Landslides in The Adriatic-Balkan Region i 3rd Workshop of the Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation Of Landslides, Debris Flow and Floods Zagreb Međunarodni znanstveni odbor - član, Međunarodni recenzentski odbor - član
4. - 17.11.2012.
Sabor graditelja: Graditeljstvo – poluga razvoja Cavtat Znanstveni odbor - član
5. - 21.3.2009.
Modern methods of Storm Water Drainage in Urban Coastal Areas / Suvremene metode odvodnje oborinskih voda urbanih sredina na obalnim područjima (konferencija s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnom recenzijom) Rijeka Međunarodni stručno-programski odbor - član
6. - 28.11.2008.
Measurement and data processing in hydrology / Hidrološka mjerenja i obrada podataka (konferencija s međunarodnim sudjelovanjem i međunarodnom recenzijom) Nacionalni park Plitvička jezera Organizacijski odbor - član
7. - 23.2.2007.
Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske Rijeka Organizacijski odbor - predsjednica

Uredništva časopisa

1. 1.1.2019. - Hrvatske vode
www.voda.hr
2. 1.1.2013. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XVI

3. 1.1.2011. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XIV

4. 1.1.2010. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XIII

5. 1.1.2009. - Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, knjiga XII

Recenzije

1. 2016. Znanstveni časopis: Engineering review - recenzirala 1 rad
2. 2016. Znanstveni časopis: Hrvatske vode - 2 rada
3. 2016. Tehnički vjesnik - recenzirala 1 rad
4. 2016. International journal of management science and engineering management - recenzirala 1 rad
5. 2016. Zbornik radova skupa International symposium: cross-border drinking water management - urednica Zbornika, recenzirala 2 rada
6. 2015. Zbornik radova 6. hrvatske konferencije o vodama - recenzirala 3 rada
7. 2014. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XVII - recenzirala 1 rad
8. 2014. Znanstveni časopis Građevinar - recenzirala 2 rada
9. 2014. Znanstveni časopis: Hrvatske vode - recenzirala 2 rada
10. 2014. E-Časopis GFOS - recenzirala 2 rada
11. 2013. Zbornik radova sa znanstvenog skupova: Dani gospodarenja vodama 2013 / Napredak kroz znanost, Zagreb 25. i 26.09.2013. - recenzirala 2 rada
12. 2013. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa: 1st Regional Symposium on Landslides in The Adriatic-Balkan Region and 3rd Workshop of the Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation Of Landslides, Debris Flow And Floods, 7-9.03.2013. Zagreb – recenzirala 2 rada
13. 2013. Znanstveni časopisi: Građevinar - recenzirala 2 rada
14. 2013. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XVI - recenzirala 2 rada
15. 2012. Zbornik radova sa domaćeg skupa: Sabor graditelja 2012: Graditeljstvo-poluga znanja, 15.-17.11.2012. Cavtat - recenzirala 5 radova
16. 2012. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XIV - recenzirala 1 rad
17. 2011. Znanstveni časopis: Građevinar - recenzirala 3 rada
18. 2010. Znanstveni časopis: Hrvatske vode - recenzirala 1 rad
19. 2010. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XIII - recenzirala 1 rad
20. 2009. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa: Modern methods of Storm Water Drainage in Urban Coastal Areas, Rijeka, 19. - 21.03.2009. – recenzirala 2 rada
21. 2009. Znanstveni časopis: Hrvatske vode - recenzirala 3 rada
22. 2009. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XII - recenzirala 2 rada
23. 2008. Znanstveni časopis: Hrvatske vode - recenzirala 2 rada
24. 2007. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa: 10th International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering 2007 (WMHE 2007), Šibenik, 04.-09.09.2007. – recenzirala 3 rada
25. 2005. Znanstveni časopis: Tehnički vijesnik /Technical Gazette - recenzirala 1 rad

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2006. -
OMW – Sanitarni blok benzinsko-servisnog centra „Začretje - zapad“ i „Začretje - istok“, Mirkovec - projekt hidroinstalacija
 
Projektant - projekt hidroinstalacija
2.
1.1.2006. -
Obiteljska kuća, k.č. 1777/1, k.o. Kaštel Šućurac, glavni projekt hidroinstalacija
 
Projektant - glavni projekt hidroinstalacija
3.
1.1.2006. -
OMW – Sanitarni blok benzinsko-servisnog centra „Sveta Helena“, Sesvete - projekt hidroinstalacija
 
Projektant - projekt hidroinstalacija
4.
1.1.2006. -
Plan navodnjavanja Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija  
Suradnik
5.
1.1.2005. -
OMW – Sanitarni blok na sjevernom platou bezinsko-servisnog centra „Vrata jadrana, Rijeka, glavni i izvedbeni projekt
 
Projektant - glavni i izvedbeni projekt hidroinstalacija
6.
1.1.2004. -
Analiza stanja i mogućnosti zaštite urbanog područja Umaškog potoka od pojava velikih voda – Studija
Hrvatske vode  
Suradnik
7.
1.1.2004. -
Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R2 Općina Kostrena
Općina Kostrena  
Suradnja - planiranje komunalne infrastrukture
8.
1.1.2004. -
Rekonstrukcija stambene zgrade, Vrazov prolaz 2, Rijeka, k.č. 942, k.o. Sušak - glavni projekt hidroinstalacija
 
Projektant - projekt hidroinstalacija
9.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Višestambena građevina Drenova S-16 - idejni, glavni i izvedbeni projekti
Sveučilište u Rijeci  
Projektant - projekt hidroinstalacija
10.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Višestambena građevina Drenova S-17 - idejni, glavni i izvedbeni projekti
Sveučilište u Rijeci  
Projektant - projekt hidroinstalacija
11.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Višestambena građevina Drenova S-18 - idejni, glavni i izvedbeni projekti
Sveučilište u Rijeci  
Projektant - projekt hidroinstalacija
12.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Višestambena građevina Drenova S-19 - idejni, glavni i izvedbeni projekti
Sveučilište u Rijeci  
Projektant - projekt hidroinstalacija
13.
1.1.2003. -
Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 – radna zona Žegoti
Grad Kastav  
Suradnik - planiranje komunalne infrastrukture
14.
1.1.2003. -
Stambena kuća, k.č. 83/27, k.o. Lun - glavni projekt hidroinstalacija
 
Projektant - projekt hidroinstalacija
15.
1.1.2003. -
Stambena kuća, k.č .699/2, k.o. Zamet - glavni projekt hidroinstalacija
 
Projektant - projekt hidroinstalacija
16.
1.1.2002. -
Idejni projekt uređenja Škurinjskog potoka uzvodno od stacionaže 2+760
Grad Rijeka  
Suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2011. -
Tehnički pregledi građevina (UZPOV Buzet, Perhati, Barban, Žminj, sustava odvodnje Roč, Rudani i dr.)
  Član povjerenstva za tehnički pregled
2.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Razvoj računarskog programskog paketa za projektiranje vodoopskrbnih sustava Hydra i kanalizacijskih sustava Canalis tvrtke StudioArs d.o.o.
Studio ARS   Suradnik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 25.11.2011. - Detalji
Proceedings of the First EUCEET Association Conference - New Trends and Challenges in Civil Engineering Education
Patras, Grčka
2. 18.5.2011. - Detalji
Okrugli stol: OBRAZOVANJE STRUČNJAKA U VODNOM GOSPODARSTVU u sklopu 5. Hrvatska konferencija o vodama - HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA
Opatija
3. 18.5.2011. - Detalji
5. Hrvatska konferencija o vodama - Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena
Opatija
4. 6.7.2010. - Detalji
Conference EE2010 - Inspiring the next generation of engineers
Birmingham, Velika Britanija
5. 27.11.2008. - Detalji
Znanstveno savjetovanje: Hidrološka mjerenja i obrada podataka - Conference: Measurement and data processing in hydrology
Plitvička jezera
6. 14.7.2008. - Detalji
Conference EE2008 - Engineering Education
Loughborough, Velika Britanija
7. 22.5.2008. - Detalji
Skup - Cjeloživotno učenje za održivi razvoj (CUZOR) 2008.
Plitvice
8. 25.4.2008. - Detalji
Radionica studenata Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za djecu u Osnovnoj školi Podmurvice - voditelj: Barbara Karleuša, studenti: Tanja Kalčić, Mirna Linardić, Nikša Nenadić, Andrea Perhat, Marko Rukavina, Joško Trošelj
OŠ Podmurvice
9. 8.11.2007. - Detalji
Obrazovanje inženjera - Bolonjski proces 3 godine kasnije = Egineering education - The Bologna process 3 years later
Zagreb
10. 27.10.2007. - Detalji
TEMPUS SM Project Quality Assurance in University Teaching CONFERENCE Full ahead
Dubrovnik
11. 17.5.2007. - Detalji
4. hrvatska konferencija o vodama: HRVATSKE VODE I EUROPSKA UNIJA - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
Opatija
12. 28.4.2006. - Detalji
Radionica studenta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o čistoj i otpadnoj vodi - voditelj: Barbara Karkeuša, studenti: Nevena Tonšić, Igor Bukarica, Ivana Matijević, Aleksandar Ferenac – Grubišić, Alenka Tanjga
Rijeka, Dječji vrtić „Galeb“

Novinski članci

1. 1.1.2007. - Detalji
Hrvatska vodoprivreda 16 (2007) 173 str. 56-58
Zagreb

Uredništvo

1. 1.11.2013. - - www.gradri.uniri.hr (stranice Sustava osiguravanja kvalitete)
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.12.2012. - 1.9.2015. - Prodekanica za osiguravanje kvalitete i razvoj
Građevinski fakultet / Uprava
2. 1.10.2009. - 1.11.2012. - Prodekanica za nastavu i studente
Građevinski fakultet / Uprava
3. 1.1.2006. - - Šefica katedre za hidrotehniku
Građevinski fakultet
4. - 1.9.2009. - Voditeljica specijalističkog diplomskog stručnog studija
Građevinski fakultet

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2015. - - Član
Građevinski fakultet/ Odbor za akademsko priznavanje i vrednovanje razdoblja studija
2. 1.10.2015. - - Član
Građevinski fakultet - Odbor za osiguravanje i unapređenje kvalitete
3. 1.10.2015. - - Član
Građevinski fakultet / Povjerenstvo za akademsko priznavanje i vrednovanje razdoblja studija
4. 1.1.2014. - - Predsjednica etičkog povjerenstva
Građevinski fakultet / Etičko povjerenstvo
5. 1.1.2013. - - član, od 2018 predsjednica Povjerenstva
Sveučilišno povjerenstvo Fonda Aleksandar Abramov
6. 1.10.2012. - 30.9.2015. - ERASMUS koordinator
Građevinski fakultet
7. 1.10.2012. - 30.9.2015. - Član
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa
8. 1.1.2010. - - Član
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za integriranje kolegija tjelesne i zdravstvene kulture na razini Sveučilišta
9. 1.10.2009. - 30.9.2015. - Član
Građevinski fakultet / Ured za odnose sa studentima
10. 1.10.2009. - 30.9.2015. - Predsjednica
Građevinski fakultet / Odbor za osiguravanje i unapređenje kvalitete
11. 1.10.2009. - 30.9.2012. - Član
Sveučilište u Rijeci / Stručno vijeće Centra za studije
12. 1.10.2009. - 30.9.2012. - ECTS koordinator
Građevinski fakultet
13. 1.10.2009. - - Predsjednica
Građevinski fakultet / Povjerenstvo za akademsko priznavanje i vrednovanje razdoblja studija
14. - - Voditelj
Sveučilište u Rijeci / Projekt: Definiranje pravila za akreditiranje internacionalnih diplomskih studija

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.3.2013. - - Član
Tematska radna grupa za strukturu radnih obveza visokoškolskih nastavnika za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u sklopu radne skupine za visokoškolsko obrazovanje.
2. 1.1.2012. - - Vice-chairman
European Council of Civil Engineers / Standing Commitee on Education and Training
3. 17.9.2010. - - Član
Radna skupina 8: Graditeljstvo i geodazija za izrradu standarda kvalifikacija projekta Daljnji razvoj HKO u sklopu IPA programa
4. 1.1.2009. - - Član
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Hrvatske komore inženjera građevinarstva
5. - - Član
AZVO - Stručno ovjerenstvo za provedbu reakreditacije Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
6. - - član
AZVO - Stručno povjerenstvo za provođenje reakreditacije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
7. - - Član
Sveučilište u Rijeci - Povjerenstvo za provedbu unutarnje prosudbe SOK-a Pravnog fakulteta u Rijeci