dr. sc. Zdenko Cerović redoviti profesor u trajnom zvanju


e-pošta : zdenkoc@fthm.hr

Obrazovanje

24.4.1994. - Doktor ekonomskih znanosti Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci
31.3.1990. - Magistar ekonomski znanosti Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1971. - 1.1.1976. Diplomirani ekonomista Odjel za Ugostiteljstvo i turizam Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.10.1994. - Asistent, viši asistent, docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i profesor u trajnom zvanju Izvršavao poslove i zadatke u izvođenju, a prema Nastavnim programima sljedeće kolegije: Menadžment, Organizacija procesnih funkcija hotela, Animacija u turizmu, Menadžment posebnih programa, Menadžment vjerskih događaja, Etika i moral hotelskoh menadžera, na dodiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju. Obnašao u pet mandata funkciju Prodekana za poslovne odnose, u jednom mandatu obnašao funkciju člana Senata Sveučilišta u Rijeci. Hotelijerski fakultet Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.1991. - 30.9.1994. Direktor DP Hoteli Omišalj Obnašao funkciju hotelskog poduzeća, , a od 31.09.1991., sa 50% radnog vremena bio i asistent na Hotelijerskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Posebno vodio poslove i zadatke pretvorbe DP Hoteli Omišalj, kao i sve procesn efunkcije direktora hotelskog naselja. DP Hoteli Omišalj
1.10.1986. - 31.12.1991. Direktor RO Hotelijerstvo Od 01.10.1986. do 31.12. 1997. bio pomoćnik direktora RO Brodokomerc Hotelijerstvo, od 01.01.1988. do 31.12. 1991. bio direktor RO Brodokomerc Hotelijerstvo. SOUR Brodokomer Rijeka, RO Hotelijerstvo, Rijeka
16.8.1983. - 30.9.1986. Direktor OOUR-a hoteli Omišalj Vodio OOUR, poslove i zadatke direktora hotelskog naselja SOUR Brodokomer Rijeka, RO Hotelijerstvo, OOUR hoteli Omišalj
16.8.1980. - 15.8.1983. Direktor OOUR-a Continental Opatija Obnašao funkciju direktor OOUR-a, obnašao funkcije i procese direktora hotela. SOUR Brodokomerc Rijeka, RO Hotelijerstvo, OOUR hotel Continental Opatija
1.11.1977. - 15.8.1980. Direktor Sektor opremanja Obnašao funkcije u Internoj banci, poslovima računovodstva. Vodio Putnu službu - obrada tržišta. Vodio opremanje hotela. SOUR Brodokomerc Rijeka RO trgovina, OOUR Industrijska roba, Rijeka
1.4.1976. - 31.10.1977. Referent Pripravnik, nakon pripravničkog staža referent za promociju. HT RO Zlatni otok Krk, Krk

Nagrade i priznanja

15.1.2015. Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica, priznanje povodom 100. godina turizma u Malinskoj - Zlatna plaketa
21.11.2012. UPUHH Zahvalnica za višegodišnji tazvoj turizma i hotelijerstva u RH
21.10.2004. HTZ - Glavni ured HTZ, Vijeće HTZ Godiušnja nagrad "Anton Štifanić"
30.11.1996. Nagrada HTZ Općine Malinska Dubašnica Nagrada za višegodišnji rad u razvoju turizma
30.10.1995. Hrvatska gospodarska komora Nagrada za višegodišnji rad u komorskom sustavu
21.6.1976. Sveučilište u Rijeci, Nagrada za najbolji diplomski rada u generaciji 1975./1976.
HUH Priznanje za višegodišnji rad u napredovanju hotelijerstva

Članstva

1.1.2013. - HJS, Nadzorni odbor
1.1.2013. - Općinsko vijeće Općine Malinska Dubašnica, Malinska
1.1.2010. - 1.1.2013. Član Senata, Sveučišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2014. - Menadžment vjerskih događaja
Diplomski studij
Fakultet za menadž,ment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati:
1.10.2012. - Menadžersko vođenje u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
Poslijediplomski specijalistički studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati:
1.10.2009. - Poduzentički menadžment održivog razvoja
Doktorski studij, Menadžmen todrživog razvoja
Fakultet z amenadžmen tu turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati:
1.9.1996. - Menadžment
Preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati:
1.10.1994. - Animacija u turizmu
Preddiplomski studij, Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

1.9.2012. - Menadžment u hotelskom domaćinstvu
Program cjeloživotnog obrazovanja - Hotelska domaćica
FMTU
Nositelj kolegija
Norma sati: 45

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1. Autor
Zdenko Cerović, Patricia Zanketić
Menadžment vjerskih događaja
Sveučilišni udžbenik FTHM Opatija - 2013.
2. Autor
Zdenko Cerović
Animacija u turizmu
Sveučilišni udžbenik FTHM Opatija - 2007.
3. Autor
Zdenko Cerović, Nadia Pavia, Vlado GAličić
Organizacija i kategorizacija
Sveučilišni udžbenik FTHM Opatija - 2005.
4. Autor
Zdenko Cerović, Vlado Galičić, Slobodan Ivanović
Menadžment hotelskog domaćinstva
Sveučilišni udžbenik FTHM Opatija - 2005.
5. Autor
Zdenko Cerović
Hotelski menadžment
sveučilišni udžbenik Zdenko Cerović FTHM Opatija - 2003.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
HBB - Benchmarking hotela, kampova, hostela, liječiliša, marina
MT, UPUH, HTZ-Glavni ured Zagreb, HGK-Zagreb   360.000
Voditelj projekta

Javno djelovanje

Političko djelovanje

1. 1.1.2005. - - Član IO UPUHH-a, Hrvatska udruga poslodavaca u hotelijerstvu, aktivan u organizaciji kongresa i na programu cjeloživotnog obrazovanja
2. 11.11.2004. - - Osnivač i predsjednik JK Malinska, Predsjednik organizacijskog odbora Regate krstaša