Dr.sc. Lorena Bašan izvanredna profesorica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za turizam

e-pošta : Lorena.Basan@fthm.hr
telefon : 00381 51 294 883

Obrazovanje

- Diplomirani ekonomist Hotelijerski fakultet Opatija
- Doktor znanosti, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane ekonomika poduzetništva Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
- Magistar ekonomskih znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije Ekonomski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Viša asistentica Znanstveno-nastavna djelatnost u suradničkom zvanju za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana ekonomika poduzetništva, kolegiji: Stari program: - Sveučilišni studij: Marketing, Marketing i menadžment turističkih agencija, Marketing hotela - Stručni studij: Osnove marketinga, Marketing, Marketing hotela, Marketing restorana, Osnove agencijskog poslovanja, Marketing i menadžment turističkih agencija Novi program (studijski program po Bolonjskom procesu): - Sveučilišni diplomski studij: Marketing prirodnih i kulturnih resursa - Sveučilišni preddiplomski studij: Marketing, Marketing turističkih agencija, Turističke agencije, Turoperatori, Marketing hotela - Stručni studij: Osnove marketinga, Osnove agencijskog poslovanja, Principi hotelskog marketinga, Poduzetničke radionice Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
- Docentica Nositeljica kolegija na: a) sveučilišnom diplomskom studiju - Marketing turističke destinacije - Strateški marketing u turizmu b) sveučilišnom preddiplomskom studiju - Marketing (II. godina) - Turističke agencije (III. godina) - Marketing turističkih agencija (III. godina). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
- Mlađa asistentica Znanstveno-nastavna djelatnost u suradničkom zvanju za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, kolegiji: Menadžment prirodnih i kulturnih resursa, Poslovanje turističkih agencija i Turističke agencije Hotelijerski fakultet Opatija
- Asistentica Znanstveno-nastavna djelatnost u suradničkom zvanju za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana ekonomika poduzetništva, kolegiji: Marketing, Marketing i menadžment turističkih agencija Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
- Izvanredna profesorica Nositeljica kolegija na: a) sveučilišnom diplomskom studiju - Strateški marketing u turizmu - Marketing turističke destinacije b) sveučilišnom preddiplomskom studiju - Marketing (II. godina) - Marketing održivog razvoja (III. godina) - Marketing – Erasmus c) poslijediplomskom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ - Održivi marketing d) poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju „Zdravstveni turizam“ - Turističke agencije u zdravstveno-turističkoj ponudi Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Članstva

- ALUMNI - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
- EMAC - The European Marketing Academy
- CROMAR - Hrvatska udruga za marketing