Prof. dr. sc. Roberto Žigulić dipl. ing.

Tehnički fakultet Zavod za tehničku mehaniku

prostorija : TFR, 2-177
e-pošta : zigulic@riteh.hr
mobitel : 0989464297

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 47 4 0
Google scholar 66 4 1
Google scholar 112 5 3
Google scholar 155 7 4

Obrazovanje

1.1.1997. - 1.1.2001. doktor tehničkih znanosti izvan doktoski studij Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. magistar znanosti poslijediplomski znanstveni studij Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1992. diplomirani inženjer strojarstva studij strojarstva, smjer Opće strojarstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1985. Srednješkolsko obrazovanje smjer matematičko – informatički, zanimanje informatičar, struka elektrotehnička Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi
1.1.1973. - 1.1.1981. Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola Veljko Vlahović, Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2015. - redoviti profesor u trajnom zvanju predavanja, znanstveni i stručni rad Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - redoviti profesor u trajnom zvanju predavanja, znanstveni i stručni rad Tehnički fakultet sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2015. redoviti profesor predavanja, znanstveni i stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2010. izvanredni profesor predavanja, znanstveni i stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2006. docent predavanja, znanstveni i stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.2001. asistent održavanje vježbi i koklokvija, znanstveni rad na magisteriju znanosti i doktoratu, stručni rad Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. diplomirani inženjer u Rj Održavanje pripravnik i projektant Brodogradilište 3. Maj

Nagrade i priznanja

10.7.2013. Godišnja Nagrada Grada Opatije
6.7.2009. Godišnja Nagrada Grada Opatije

Članstva

1.1.2006. - Hrvatska podružnica IFToMM-a – International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science
1.1.2006. - Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ALUMNI
1.1.2006. - Tehnički odbor TO108 Vibracije i udari Hrvatskog društva za norme HZN
1.1.2006. - Tehnički odbor TO43 Akustika Hrvatskog društva za norme HZN
1.1.2000. - Hrvatsko društvo za mehaniku HDM

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Dinamika strojeva i robota
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.2009. - Eksperimentalno ispitivanje u mehanici konstrukcija i strojeva
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2009. - Simulacija dinamičkih sustava
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Kinematika
Sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Dinamika
Sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2007. - Kinematika i dinamika robota
doktorski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Vibracije i trajnost strojeva i konstrukcija
doktorski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Mehatronika u strojarstvu
doktorski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Osnove mehatronike
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2006. - Mehanika II
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2006. - Mehatronika
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2005. - 1.1.2008. Kinetika
sveučilišni preddiplomski studiji strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2008. Mehatronika u strojarstvu
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2008. Mehatronika sustava
Sveučilišni dodiplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Tehnička mehanika I
preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2006. Tehnička mehanika II
preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2007. Kinematika
sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2006. IP iz dinamike strojeva
poslijediplomski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2006. Kinematika i dinamika robota
poslijediplomski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2006. Vibroakustika strojeva i konstrukcija
poslijediplomski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2006. Mehatronika u strojarstvu
poslijediplomski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2006. Zaštita od buke i vibracija
poslijediplomski studij
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2006. Dinamika
sveučilišni prediplomski mstudij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.2002. Kinematika
sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.9.2016. - Termodinamička analiza klipno-polužnog mehanizma Otto motora s osvrtom na proces izgaranja
Sandro Jaketič
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2016. - Termodinamička analiza klipno-polužnog mehanizma Otto motora s osvrtom na prijenos topline
Luka Martinović
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.5.2016. - Dinamička analiza ravninskog sudara elastičnih vozila
Karlo Vulinović
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2016. - Dinamička analiza i regulacija mehanizma Stewartove platforme
Inoslav Brdar
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Analiza čvrstoće transportnog kontejnera za specijalne namjene
Zvonimir Morožin
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Modeliranje sustava upravljanja kočenjem automobila (ABS)
Erik Lipovac
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2015. - Modeliranje sustava za izbjegavanje sudara vozila (CAS)
Marko Sterpin
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Procjena utjecaja drvenih periodičkih oslonaca na zvučnu izolacoijsku moć pregrade
Tomislav Milićević
diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - MODELIRANJE ELEKTRONIČKOG SUSTAVA STABILNOSTI (ESP) VOZILA
Ivan Plješa
Sveučilišni preddiplomski stuj strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Upotreba KUKA tipa industrijskog robota u drvoprerađivačkoj industriji
Kristijan Uljatovski
prediplomski sveučilišni studij strojarstva
ehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Analiza vibracija žice glazbenog instrumenta s osvrtom na stvaranje zvuka
Krešimir Lanc
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Modeliranje tehnološkog procesa dobivanja drvene pulpe u proizvodnji papira
Denise Ivana Dujmić
prediplomski sveučilišni studij strojarstva
Modeliranje tehnološkog procesa dobivanja drvene pulpe u proizvodnji papira
1.1.2014. - Utjecaj prigušenja kod elastičnog temeljenja strojeva za rezanje drveta
Stjepan Piličić
prediplomski sveučilišni studij strojarstva
Modeliranje tehnološkog procesa dobivanja drvene pulpe u proizvodnji papira
16.11.2013. - Procjena zvučne izolacijske moći pregrade između dvije prostorije
Dean Pavlović
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.9.2013. - Simulacija interakcije elemenata valjnog ležaja u prisustvu oštećenja
Žarko Pešut
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.5.2013. - Kinematička analiza gibanja mehanizma Hexapoda
Mamadou Bašić
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.9.2012. - Nelinearni odziv Jefcotovog rotora u AML-u
Nikola Anđelić
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Kinematički model autonomnog podzemnog vozila
Luka Matić
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Modeliranje MCPhearsonovog tipa ovjesa vozila
Matija Pincan
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Sudar krutog štapa s elastičnom podlogom
Denis Šutić
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Simulacija sudara između krutog štapa i poda
Ana Lovrić
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Modeliranje sudara
Tomislav Miličević
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2012. - Utjecaj cestovnog prometa na mostove
Marin Badurina
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.9.2012. - Modeliranje tipa double A-arm (Short long arm) ovjesa vozila
Luka Mišić
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2012. - Modeliranje upravljačkog sustava za vozila s dvije osovine
Sara Puhalo
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
24.11.2011. - Problematika uravnotežavanja rotora u aktivnim magnetskim ležajevima
Ernad Grubišić
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2011. - Modeliranje ovjesa vozila
Dean Pavlović
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2011. - Analiza dinamike mehanizma razvoda ventila
Luka Basara
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.9.2011. - Kinematička analiza BIPED robota
David Galant
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2011. - Regulacija brzine vrtnje hidromotora žlice za čišćenje i prosijavanje kamenog agregata
Tomislav Peran
sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.7.2011. - Modeliranje dinamike vozila pri gibanju
Vlatko Horvat
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
14.6.2011. - Analiza dinamike elastičnog rotora oslonjenog pomoću aktivnih magnetskih ležajeva
Nikola Perić
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.2.2010. - Vlastite i prisilne vibracije elastično temeljenog klipnog agregata
Damir Redi
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.2009. - Modeliranje i simulacija poluaktivnog ovjesa automobila
Samir Ćorović
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.2009. - Proračun vibracija postolja i temelja turbo-agregata
Antonio Sladin
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.9.2009. - Analiza dinamike mehanizma prototipa žlice za čišćenje i prosijavanje kamenog agregata
Tomislav Peran
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.6.2009. - Programsko rješenje za statičku i dinamičku analizu gerberovih ravninskih nosača
damir Radović
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.1.2009. - Konstrukcija ispitnog stola sa aktivnim magnetskim ležajevima za istraživanje dinamike rotora
Neven Bandera
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.11.2008. - Višeravninsko uravnoteživanje elastičnih rotora
Damir Orbanić
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2008. - Analiza energije vibracija štapa
Đani Brajković
sveučilišni prediplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.9.2008. - Analiza vibracija u nadgrađu broda
Marin Maratović
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.6.2008. - Statička i dinamička analiza ravninskih grednih nosača
Goran Skomerža
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2007. - Analiza elektroakustičkog pretvarača
Daniele Host
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.9.2007. - Modeliranje i regulacija sustava ovjesa osobnog automobila
hrvoje Radelja
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.3.2007. - Analiza zvučne snage
Predrag Berlafa
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.11.2005. - Računalna simulacija širenja buke iz strojarnice tankera
Ognjen Grgorinić
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2005. - Vibracije uređaja za finalizaciju odljevala VIBROFINIŠ
Boris Černac
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.4.2004. - Računalna simulacija jednostavnog akustičkog sustava
Alen Stvorić
sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Simulacija rada karusel tokarilice s elastičnim vanjskim prstenom ležajeva
Stjepan Piličić
Diplomski studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Prigušeno matemmatičko njihalo s četiri stupnja slobode gibanja
Andrej Raguzin
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Dinamička analiza željezničkog vozila
Mario Požega
Stručni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Proračun čelične konstrukcije stadionskog reflektora
Franko Ivančić
Prediplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - Mehanika II CO
Cjeloživotno obrazovanje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2004. Teorija vibracija
Cjeloživotno obrazovanje
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2004. Mehanika II
stručno usavršavanje zaposlenika „INE“
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2002. Mehanika II
stručno usavršavanje zaposlenika brodogradilišta „Viktor Lenac“
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

26.10.2005. - Mjerenje zvučne snage izvora buke u pogonskim uvjetima


Norma sati: 10 sati
12.5.2005. - Mjerenje i ocjenjivanje buke u skladu s novim propisima


Norma sati: 10 sati

Izdavaštvo

9.12.2011. - Kinematika

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.2.2001. - Dinamika - Teorija i primjena

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Žigulić, Roberto; Fragassa, Cristiano; Skoblar, Ante
Influence of the longitudinal displacement on nonlinear principal parametric resonance of the woodworking bandsaw
Tehnički vjesnik (1330-3651) 24 (2017), 1; 253-263 24 (2017) 253-263 - 2017.

Q3
WOS

2. Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Numerical ill-conditioning in evaluation of the dynamic response of structures with mode superposition method
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C, Journal of mechanical engineering science 231 109-119 - 2017.

Q3
WOS

3. Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Blažević, Sebastijan;
Dynamic Response to Harmonic Transverse Excitation of Cantilever Euler-Bernoulli Beam Carrying a Point Mass
FME Transaction 45 367-373 - 2017.

Q3

4. Braut, S.; Žigulić, R.; Sladić, S.
Analysis of Low Sampling Rate Time Interval Torsional Vibration Measurement System with Encoder Non-Uniformity Problem
Journal of Vibration Engineering & Technologies 4 349 - 359 - 2016.

Q3
WOS

5. Skoblar, Ante, Anđelić, Nikola, Žigulić, Roberto
Determination of Critical rotational speed of circular saws from natural frequencies of anular plate with analogous dimensions
International Journal for Quality Research 10 177-192 - 2016. 10.18421/IJQR10.01.01-09

Q4

6. Anđelić, Nikola; Žigulić, Roberto; Čanađija, Marko
On the influence of thermal stresses on eigenvalues of a circular saw blade
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 0 1-13 - 2016. 10.1177/0954406216641148

Q3

7. Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Numerical ill-conditioning in evaluation of the dynamic response of structures with mode superposition method
Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 0 1-11 - 2016. 10.1177/0954406216653982

Q3

8. Anđelić, Nikola; Žigulić, Roberto; Čanađija, Marko
On the influence of thermal stresses on eigenvalues of a circular saw blade
Journal of Mechanical Engineering Science, Part C : Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (0954-4062) (2016); 231 96-108 - 2016.

Q3
WOS

9. Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
Comparative Analysis of PSO Algorithms for PID Controller Tuning
Chinese Journal of Mechanical Engineering 27 928-936 - 2014. 10.3901/CJME.2014.0527.302

Q1
WOS

10. Žigulić, Roberto; Biloš Žigulić, Sanja
Stanovništvo južnog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću
Zbornik Lovranšćine 3 233-282 - 2014.

11. Troha, Sanjin; Žigulić, Roberto; Karaivanov, Dimitar
Kinematic operating modes of two-speed two-carrier planetary gear trains with four external shafts
Transactions of FAMENA 38 63-76 - 2014.

Q4
WOS

12. Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
Optimization of the machine foundation using frequency constraints
Structural and multidisciplinary optimization 50 147-157 - 2014. 10.1007/s00158-014-1052-8

Q1
WOS
Exc

13. Štimac, Goranka; Braut Sanjin; Bulić Neven; Žigulić Roberto
Modeling and experimental verification of a flexible rotor/AMB system
COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (0332-1649) 32 (2013), 4; 1244-1254 32 1244-1254 - 2013. DOI 10.1108/03321641311317068

Q3
WOS

14. Žigulić, Roberto; Biloš Žigulić, Sanja
Stanovništvo istočnog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću( The inhabitants of the eastern part of the Lovran historic town core in XIX. century )
Zbornik Lovranšćine (1847-5922) 2 (2012); 85-118 2 85-118 - 2012.

15. Štimac, Goranka; Braut Sanjin; Žigulić, Roberto
Vibration suppression of a flexible rotor using active magnetic bearings (AMB)
Transactions of FAMENA (1333-1124) 35 (2011), 3; 27-38 35 27-38 - 2011.

Q4
WOS

16. Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
Structural Optimization of Turbine Generator Foundation with Frequency Constraint
Strojarstvo (0562-1887) 53 (2011), 5; 389-398 53 389-398 - 2011.

Q3

17. Cazin, Damir; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
Analiza vijeka trajanja do zamora oštećene lopatice rotora parne turbine( Fatigue life analysis of the damaged steam turbine blade )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 29 (2009), 2; 33-43 29 33-43 - 2009.

18. Bandera, Neven; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
KONSTRUKCIJA ISPITNOG STOLA S AKTIVNIM MAGNETSKIM LEŽAJEVIMA ZA ISTRAŽIVANJE DINAMIKE ROTORA( DESIGN OF THE ROTORDYNAMIC TESTBED WITH ACTIVE MAGNETIC BEARINGS )
Engineering review : znanstveni � asopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 29-1 (2009); 37-46 29 37-46 - 2009.

19. Žigulić, Roberto; Kršćanski, Sanjin; Braut, Sanjin
A numerical analysis of the behaviour of a vehicle model with driver’s seat at the road bump
Transactions of FAMENA (1333-1124) 33 (2009), 4; 19-30 33 19-30 - 2009.

Q4
WOS

20. Štimac, Goranka; Turkalj, Goran; Žigulić, Roberto
Dinamička analiza tlačno opterećenog konzolnog stupa( Dynamic analysis of a cantilever subjected to compressive force )
Engineering Review (1330-9587) 28 (2008), 1; 1-10 28 1-10 - 2008.

21. Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Butković, Mirko
Numerical and experimental analysis of a shaft bow influence on a rotor to stator contact dynamics
Strojniški vestnik (0039-2480) 54 (2008), 10; 693-706 54 693-706 - 2008.

Q3
WOS

22. Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Štimac, Goranka; Skoblar, Ante
Full-spectrum analysis of the rotor-stator rub malfunction
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 110 (2007), 2300; 38-43 110 38-43 - 2007.

23. Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Štimac, Goranka
The accuracy of rules for prediction of local vibrations in steel ships
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 110 (2007), 2299; 32-37 110 32-37 - 2007.

24. Radelja, Hrvoje; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Numerical Simulation of the Vehicle Passage over the Obstacles on the Road( Numerical Simulation of the Vehicle Passage over the Obstacles on the Road )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 27 (2007), 2; 93-101 27 93-101 - 2007.

25. Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Numerical Modelling of the Sound Radiation from a Vibrating Plate
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 109 (2006), 2287; 111-116 109 111-116 - 2006.

26. Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante
Analysis of the critical parameters for appearance of the backward whirl in rotor-stator systems
Bulletins for Applied & Computer Mathematics (0133-3526) 109 (2006), 2286; 105-110 109 105-110 - 2006.

27. Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Motion of a part of overhead transmission cable during the break
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2005), 2239; 35-40 107 35-40 - 2005.

28. Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
The influence of torsion on rotor/stator contact during run-up
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2229; 57-66 107 57-66 - 2004.

29. Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
The influence of some bearing parameters on the behaviour of the rotor in the dry friction bearings
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 107 (2004), 2228; 47-56 107 47-56 - 2004.

30. Žigulić, Roberto
Primjena kompleksnih prijenosnih funkcija u robotici( Application of the Complex Transfer Functions in Robotics )
Strojarstvo (0562-1887) 42 (2000); 243-248 42 243-248 - 2000.

Q4
WOS

31. Žigulić, R., Butković, M, Braut, S.
Kinematics and Dynamics of the ASEA Industrial Rogbot IRBl6/2
Engineering review 18 35-46 - 1998.

32. Krpan, M., Žigulić, R.
3D Line Construction Vibrations with Special Reference to Industrial Manipulator IRB L6/2 Vibrations
Engineering review 16 43-53 - 1996.

33. Žigulić, Roberto
Numerical algorithm for solving contact problems in rotor-dynamics
Bulletins for Applied and Computer Mathematics (0133-3526) 106 (2004), 2195; 319-324 106 157-164

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
prof. dr. sc. Vasil Tocinovski, prof. dr. sc. Juraj Plenković, Ernie Gigante Dešković
Stališ duša župe Veprinac 1875. - 1925., knjiga II: Vasanska i Veprinac
Stališ duša župe Veprinac 1875. - 1925., knjiga II: Vasanska i Veprinac prof. dr. sc. Vasil Tocinovski, prof. dr. sc. Juraj Plenković, Ernie Gigante Dešković Hrvatsko književno društvo Rijeka - 2011.
2. Autor knjige
dr. sc. Željko Bartulović, Goran Crnković, dr. sc. Irvin Lukežić, mr. sc. Nana Palinić, Ivan Peranić, Mladen Urem, dr. sc. Franjo Velčić, Boris Zakošek
Stališ duša župe Veprinac 1875. - 1925., knjiga I: Poljane i Puharska
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci - Posebna Izdanja - 21 Goran Crnković Državni arhiv u Rijeci Rijeka - 2008.

Pozvana predavanja

1. Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante
Special request of Croatia regarding zero emission power generation
Sliven : Technical University of Sofia - 15.10.2008.
2. Braut, S., Žigulić, R., Štimac, G., Skoblar, A.
Full spectrum analysis of the rotor - stator rub malfunction
BalatonAlmady, Hungary - 1.6.2007.
3. Žigulić, R.
Motion of the energetic conductor cables after the break
Zvolen, Slovakia - 26.4.2006.
4. Žigulić, R, Braut, S., Skoblar, A., Butkovic, M.
Motion of a part of overhead transmission cable during the break
BalatonAlmady, Hungary - 26.5.2005.

Kongresna priopćenja

1.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Štimac Rončević, Goranka; Skoblar, Ante; Mirković, Mihajlo; Bulić, Neven
Rotor-stator partial rub detection based on Teager-Huang transform usmeno 10th International Conference on Rotor Dynamics – IFToMM Rio de Janeiro, Brazil, - 25.9.2018.
2.
Blažević, S.; Piličić, S.; Skoblar, A.; Žigulić, R.; Braut, S.
Analysis of Vibration of Vertical lathe Machining Centre usmeno priopćenje 15th Youth Symposium on Experimental Mechanics Rimini, Italy - 8.6.2016.
3.
Škorjanc, T; Žigulić, R.; Anđelić A.
AdriaHub ICT platforma usmeno priopćenje 39 international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - mipro 2016 Opatija - 1.1.2016.
4.
Braut, S, Žigulić, R., Štimac-Rončević, G., Skoblar A.
Diagnosis of partial rotor-stator rubbing using Variational Mode Decomposition usmeno priopćenje 14th IFTOMM World Congress Tajvan - 26.10.2015. 10.6567/IFToMM.14TH.WC.oS14.017
5.
Fragassa, C.; Žigulić, R.; Braut, S.
Effect of Design Parameters in Circular Saw Blades usmeno priopćenje 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics Opatija - 1.1.2015. ISBN 978-953-7539-21-4
6.
Žigulić, R.; Fragassa, C.; Skoblar, A.
A nonlinear vibrational model of the woodworking bandsaw usmeno priopćenje 8th International Congress of Croatian Society of Mechanics Opatija, Croatia - 1.1.2015. ISBN 978-953-7539-21-4
7.
Lanc, Krešimir; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
Modeling and testing of the musical instrument string motion predavanje 43° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana per l’Analisi delle Sollecitazioni Rimini, Italija - 1.1.2014.
8.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Štimac, Goranka; Skoblar, Ante
Rotor-stator partial rub diagnosis using Hilbert Huang transform predavanje 9th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics Milano, Italija - 1.1.2014.
9.
Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante
Robust control and loop shaping design with the application to flexible rotor levitated with AMBs predavanje 14th International Symposium on Magnetic Bearings Linz, Austrija - 1.1.2014.
10.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Štimac, Goranka; Skoblar, Ante
Light rotor-stator partial rub characterization using Instantaneous Angular Speed measurement predavanje Vibration Engineering and Technology of Machinery - VETOMAC X Manchester, UK - 1.1.2014.
11.
Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante
A setup procedure for a flexible rotor/AMB system with non-collocation poster 30th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics Primošten, Hrvatska - 1.1.2013.
12.
Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Štimac, Goranka;
Determination of simulation parameters for space- harmonic analysis of periodically stiffened panel poster prezentacija 30th DANUBIA-ADRIA Symposium on Advances in Experimental Mechanics Primošten, Hrvatska, - 1.1.2013.
13.
Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Štimac, Goranka;
Transmisija zvuka kroz periodički oslonjen panel( Sound transmission through periodically supported panel ) priopćenje Peti susret Hrvatskog društva za mehaniku Terme Jezerčica - 1.1.2013.
14.
Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Bulić, Neven; Žigulić, Roberto
Modeling and experimental verification of a flexible rotor supported by active magnetic bearings usmeno priopćenje XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2012 Pula, Hrvatska - 1.1.2012.
15.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Štimac, Goranka; Skoblar, Ante
Efficient approach for encoder geometry compensation in time interval measurement of torsional vibration usmeno priopćenje 10th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery London, UK - 1.1.2012.
16.
Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante;
Modeling, design and control of a flexible rotor supported by active magnetic bearings usmeno priopćenje 10th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery London, UK - 1.1.2012.
17.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Štimac, Goranka; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Structural Optimization with Frequency Constraint of the Reinforced Concrete Columns of the Spring Mounted Turbine Generator Foundation usmeno priopćenje 13th World Congress in Mechanism and Machine Science Guanajuato, Meksiko - 1.1.2011.
18.
Štimac, Goranka; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante
Dizajn robusnog regulatora za sustav aktivnog magnetskog ležaja( Design of robust controller for active magnetic bearing system ) predavanje Treći susret Hrvatskog društva za mehaniku Osijek, Hrvatska - 18.6.2010.
19.
Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante; Štimac, Goranka
Parametarska uzbuda diskretnog sustava s kubičnim nelinearnostima( Parametric disturbance of discrete system with cubic nonlinearities ) predavanje Treći susret Hrvatskog društva za mehaniku Osijek, Hrvatska, - 18.6.2010.
20.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Štimac, Goranka
Compensation for encoder geometry in time interval torsional vibration measurement, simulation and experiment priopćenje 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Dubrovnik, Hrvatska, - 1.1.2010.
21.
Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić Roberto; Skoblar, Ante
Improvement of Active Magnetic Bearing System Response Using Fuzzy Logic Control priopćenje 6th International Congress of Croatian Society of Mechanics Dubrovnik, Hrvatska, - 1.1.2010.
22.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Goranka, Štimac; Skoblar, Ante
Contribution to compensation for encoder geometry in time interval torsional vibration measurement, simulation and experiment predavanje The 8th IFToMM International Conference on Rotor Dynamics Seoul, Koreja - 1.1.2010.
23.
Bandera, Neven; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
The selection of elastic elements for foundation of the rotordynamic test bed with active magnetic bearings (AMB) predavanje 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Gyor, Mađarska - 1.1.2009.
24.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante
Active Magnetic Bearing in Power Plants - an Application of Environmentally Friendly Technology predavanje Effects of Energy Use on Environment and Ecosystems Brasov, Rumunjska - 1.1.2009.
25.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante
Environmentally usage of power – Possible Application of Active Magnetic Bearing priopćenje C&SEE International Solid Waste Management Symposium Beč, Austrija - 1.1.2009.
26.
Orbanić, Damir; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Runout compensation in elastic rotor balansing with eddy current sensors predavanje 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Wojcieszyce, Poljska - 1.1.2008.
27.
Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Maratović, Marin
Eksperimentalna potvrda izračuna lokalnih vibracija na čeličnom brodu( Experimental verification of calculated local vibrations on steel ship ) priopćenje Drugi susret hrvatskog društva za mehaniku Split, Hrvatska - 1.1.2008.
28.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Štimac, Goranka
Detekcija natražne precesije rotora primjenom potpunog frekvencijskog spektra( Detection of rotor backward precession by applying full-frequency spectrum ) priopćenje Prvi susret Hrvatskog društva za mehaniku Rijeka, Hrvatska, - 29.6.2007.
29.
Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Štimac, Goranka
Eksperimentalna i numerička analiza radijacije zvuka oko vibrirajuće ploče( Experimental and numerical analysis of the sound radiation around vibrating plate ) priopćenje Prvi susret Hrvatskog društva za mehaniku Rijeka, Hrvatska - 29.6.2007.
30.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Štimac, Goranka; Butković, Mirko; Jokić, Marko
Dynamic Analysis of the Rotor-Stator Contact due to Blade Loss predavanje Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science Besancon, France - 1.1.2007.
31.
Štimac, Goranka; Skoblar, Ante; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
The analysis of human exposure to whole-body vibration in the steering cabine of the bulk cargo ship unloader predavanje 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Vrnjačka Banja, Srbija - 1.1.2007.
32.
Skoblar, Ante; Štimac, Goranka; Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto
Experimental and numerical analysis of the sound radiation from a vibrating plate predavanje 6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Vrnjačka Banja, Srbija - 1.1.2007.
33.
Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante
Calculation of the unsynchronuous response of the Jeffcott rotor predavanje Eleventh Symposium of Mathematics and its Applications Temišvar, Rumunjska - 1.1.2006.
34.
Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Butković, Mirko
Estimation of the Skateboarding noise in Future Skatepark predavanje 4 Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Castrocaro Terme, Italija - 4.5.2005.
35.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Modal testing of rotordynamic test rig for rotor- stator rub investigation predavanje 22nd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics Parma, Italija - 1.1.2005.
36.
Skoblar, Ante; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Butković, Mirko
Experimental and numerical estimation of vibration and noise of plane rectangular plate poster 21th DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics Brijuni, Hrvatska - 1.1.2004.
37.
Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Comparison of a Different Implicit Time-integration Methods for the Numerical Solving of Contact Problem of the Rotor in Two Dry Friction Bearings predavanje The 11th World Congress in Mechanism and Machine Science, Proceedings Tianjin, Kina, - 1.1.2004.
38.
Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Braut, Sanjin; Butković, Mirko
Experimental and numerical analysis of rectangular plate vibrations predavanje 3rd Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Porretta Terme, Italija - 1.1.2004.
39.
Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Complicated behaviour of the rotor/stator contact in rotating machinery predavanje 7th Conference on Dynamical systems – ; theory and applications Lodz, Poljska - 1.1.2003.
40.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Experimental and numerical estimation of annular seal influence on pump vibrations Predavanje 20th DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics Gyor, Mađarska - 1.1.2003.
41.
Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Adaptive time-step implicit methods for solving contact problems in rotordynamics predavanje 4th International Congress of Croatian Society of Mechanics Bizovac, Hrvatska - 1.1.2003.
42.
Braut, Sanjin; Žigulić, Roberto; Skoblar, Ante; Butković, Mirko
Experimental and numerical estimation of disk position influence on rotor natural frequencies poster 19th DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics Polanica zdroj, Poljska - 26.9.2002.
43.
Žigulić, Roberto; Butković, Mirko; Braut, Sanjin
Nonlinear dynamics of multy-disc rotor in dry friction bearings, predavanje IFToMM, Sixth International Conference on Rotor Dynamics Sydney, Australija - 1.1.2002.
44.
Žigulić, Roberto; Jakšić, Nikola; Boltežar, Miha; Butković, Mirko
Influence of bearing dry friction on rotor nonlinear vibrations predavanje 18th Danubia – ; Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics Steyr, Austria - 1.1.2001.
45.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Influence of Clearance in Insufficiently Lubricated Bearings on Natural Frequencies of Rotor poster The 17^th ?Danubia ? Adria? Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics Prague, Czech Republic - 1.1.2000.
46.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Behaviour of Rotor in Insufficiently Lubricated Plain Bearings with Large Clearances predavanje the 3^rd International Congress of Croatian Society of Mechanics Cavtat, Hrvatska - 1.1.2000.
47.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Damping of Compressor Blade Model poster 16th Symposium ?Danubia ? Adria? on Experimental Methods in Solid Mechanics Cluj Napoca, Romania - 1.1.1999.
48.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto; Braut, Sanjin
Contribution to the Numerical Solving of the Raynolds Equation by Finite Difference Method Using the Highly Convergent Iterative Methods predavanje Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms Oulu, Finska - 1.1.1999.
49.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto
Complex Transfer Function od the ASEA IRB L6/2 Robot Obtained Numerically and Experimentally predavanje 8th International Symposium on Measurement and Control in Robotics Prag, Česka republika - 1.1.1998.
50.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto
Transient Vibration of the Mechanical Constructions predavanje Second Congress of Croatian Society of Mechanics Supetar, Hrvatska - 1.1.1997.
51.
Butković, Mirko; Žigulić, Roberto
Comparison of the Robot Model Transfer Functions Obtained Numerically and Experimentally poster 14th symposium DANUBIA-ADRIA on Exper. Methods in Solid Mechanics Poreč, Hrvatska - 1.1.1997.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2016.
IPA /2call/0127/Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development (ADRIA - HUB); voditelj znanstvenog tima jednog od partnera na projektu; Europska unija; 1.338.100,00 kuna;
2. 1.1.2008. - 1.1.2009.
Environmentally usage of Power; suradnik na projektu; Austrian Federal Ministry of Science and Research i Austrian Science and Research Liaison Office; 75.000,00 kuna;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Redukcija vibracija i buke strojeva mehatroničkim pristupom; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike ; 495.000 kuna;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Optimizacija parametara konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ; 637.500 kuna;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Nelinearna dinamika rotacijskih strojeva; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; 477.000,00 kuna;
6. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Istraživanja za smanjenje havarijske osjetljivosti velikih rotacijskih strojeva; suradnik na kolaborativnom projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ; 309.000,00 kuna;
7. 1.1.1999. - 1.1.2001.
Vibracije i sigurnost strojeva; suradnik na bilateralnom projektu hrvatsko-slovenske znanstvene suradnje; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ~50.000,00 kuna;
8. 1.1.1998. - 1.1.2001.
Mehanička sigurnost strojeva ; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ~250.000,00 kuna;
9. 1.1.1994. - 1.1.1997.
Vibracije sustava s visokim statičkim opterećenjima; suradnik na projektu; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ~200.000,00 kuna;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2008. - 1.1.2011.
Sanjin Troha; Analiza varijanti mjenjačkog zupčastog planetnog pretvarača; izvan doktorskog studija; 13.6.2011.;
2. 1.1.2007. - 1.1.2012.
Ante Skoblar; Analiza akustičkog odziva pravokutnog panela; izvan doktorskog studija; 19.7.2012.;
3. 1.1.2006. - 1.1.2012.
Goranka Štimac; Aktivno smanjenje vibracija rotacisjkih strojeva; Strojarstvo - Računarska mehanika; 18.5.2012.;
4. 1.1.2003. - 1.1.2006.
Sanjin Braut; Analiza dinamike rotora pri dodiru rotora i statora; Izvan doktorski studij; 9.6.2006.;

Znanstveni skupovi

1. - 12.5.2007.
6th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics-YSESM Vrnjačka Banja, Srbija član Znanstvenog odbora
2. - 13.6.2006.
5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics-YSESM Puchov, Slovakia član znanstvenog odbora
3. - 7.5.2005.
4th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics Castrocaro Terme, Italy član Znanstvenog odbora
4. - 15.4.2004.
3th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics-YSESM Poretta Terme, Italy član Znanstvenog odbora
5. - 20.6.2000.
4. simpozij Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu Rijeka član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - Časopis IRT 3000

Recenzije

1. 2013. An improved three- level direct torque control method of brushless doubly-fed machine based fixed synthesizing vector
2. 2012. Ergonomic Aspects of Farm Tractor Design in concern with Mechanical Vibrations
3. 2012. On dynamic Control of Structural Vibrations. Research activity developed within the COVICOCEPAD Project.
4. 2012. Influence of tribological processes of the mechanisms of free motion on operational characteristics of the impulsive friction variators
5. 2011. Model update with Observer - Kalman and GEnetic Algorithm Approach
6. 2011. Kinematic Analysis of Wing Mechanism in three various Approaches
7. 2011. Design, modelling and motion simulation of the Remontoire mechanism
8. 2010. Proračun i izbor optimalne OZO za sluh
9. 2010. The impact of the Empirical rule in determining the Power dissipated in the Conductor on the estimation of overhead transmission line Aeolian vibrations
10. 2007. Određivanje utjecajnih linija grednih nosača metodom konačnih elemenata
11. 2007. Primjena B-Splinea u bezmrežnoj formulaciji za probleme ravninskog stanja naprezanja
12. 2007. Model neasocijativne termoplastičnosti pri velikim deformacijama
13. 2007. O jednom utanačenju u klasičnoj teoriji ljusaka
14. 2005. Damper of Torsionalč Vibrations and Investigation on its Efficiency
15. 2005. Torsional transient response using Z-transformations

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. - 1.1.2013.
Izračun kritičnih brzina i stabilnosti rotora parne turbine oslonjenog na klizne ležajeve
Tvornica parnih turbina Karlovac   21.250,00 kuna
voditelj
2.
1.1.2012. - 1.1.2012.
Uravnotežavanje steznih glava obradnih strojeva
P.P.C. Buzet d.o.o.   12.500,00
voditelj
3.
1.1.2011. - 1.1.2011.
Uravnotežavanje steznih glava obradnih strojeva
P.P.C. Buzet d.o.o.   6.250,00 kuna
voditelj
4.
1.1.2011. - 1.1.2011.
Nalaz i mišljenje u svezi vještačenja radi utvrđivanja intenziteta sile kojom vrata autobusa marke MAN EL-262, proizvedenog 1998.g. mogu priklještiti putnik
Općinski sud u Rijeci   7.995,00
voditelj
5.
1.1.2010. - 1.1.2010.
Program osposobljavanja za mjerenje vibracija na strojevima
Siemens d.d.   7.500,00
voditelj
6.
1.1.2010. - 1.1.2010.
Mjerenje vibracija na više elektromotora smještenih u INA rafinerija nafte Rijeka
Siemens d.d.   15.000,00
voditelj
7.
1.1.2009. - 1.1.2009.
Analiza kinematike i dinamike mehanizma (protorip žlice za čišćenje i prosijavanje kamenog agregata
Kamen Pazin   7.500,00
voditelj
8.
1.1.2009. - 1.1.2009.
Dinamika Turboagregata – Projekt PTD 903, Turbo-agregat Siemens 21 MW, INA RNR –Urinj Rijeka
TEHNOKOM d.o.o.   27.500,00

9.
1.1.2007. - 1.1.2007.
Projekt rekonstrukcije ležajeva turbokompresorskog agregata 312 – TK 2 (2,27 MW)
INA-INDUSRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka - Urinj   23.280,00
suradnik
10.
1.1.2006. - 1.1.2006.
Mjerenje i analiza vibracija turbokompresorskog agregata 312-TK 2, (2.27 MW) u postrojenju Platforming II
INA-INDUSRIJA NAFTE d.d. Zagreb, Rafinerija nafte Rijeka - Urinj   7.000,00
suradnik
11.
1.1.2005. - 1.1.2005.
Analiza buke skate parka
Grad Rijeka   5.000,00
suradnik
12.
1.1.2005. - 1.1.2005.
Tumačenje primjene standarda HRN ISO 10816 na kompresorski set Hyper kompresor – KONČAR, elektromotor oznake BMC 101 a u svezi vibracijskog stanja novougrađenog motora
DINA petrokemija d.d. Omišalj   5.100,00
suradnik
13.
1.1.2004. - 1.1.2004.
Analiza oštećenja lopatica zadnjeg stupnja rotora parne turbine NT 2, strana regulatora, NE Krško, AN 52/2004
Turboteh, Karlovac   25.000,00
suradnik
14.
1.1.2004. - 1.1.2004.
Proračun vlastitih frekvencija lopatice 13. stupnja turbine 17.5 MW (Khana, Indija) u rotaciji
ALSTOM HRVATSKA d.o.o., Karlovac   8.000,00 kuna

15.
1.1.2004. - 1.1.2004.
Mjerenje i analiza vibracija, Turboagregat 20 MW, Energana
INA - RAFINERIJA NAFTE –RIJEKA, URINJ   5.500,00
suradnik
16.
1.1.2003. - 1.1.2003.
Analiza vibracija pumpe - centrifugalni pumpni agregat 21P13A u postrojenju Toping 3
INA - RAFINERIJA NAFTE –RIJEKA, URINJ   6.000,00 kuna

17.
1.1.2003. - 1.1.2003.
Analysis of Stresses and Vibrations of Diagonal Pipe on Rail Mounted Quayside Crane 50t (RMQS), Samsung Fab. No. 008539-001
Port of Rijeka, Rijeka,   20.000,00 kuna
suradnik
18.
1.1.2003. - 1.1.2003.
Analiza izloženosti ljudi u upravljačkoj kabini vibracijama Samsungovog brodoiskrcavača kontinuiranog tipa pri radu s željeznom rudačom, Terminal za rasute terete Bakar
LUČKA UPRAVA RIJEKA   8,000 kuna
suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 7.6.2013. - Detalji
pozvano predavanje Katedre Čakavskog sabora Lovran
Lovran, Galerija Laurus
2. 27.9.2011. - Detalji
Pozvano predavanje Slovenskog rodoslovnog društva
Ljubljana
3. 3.3.2007. - Detalji
kulturni događaj u organizaciji MO Poljane
Poljane, Veprinac

Popularizacija znanosti

1. 24.5.2013. - Detalji
Student day festival
Rijeka

Volonterstvo

1. 1.1.2000. - Ogranizator darivanja krvi
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.1986. - dobrovoljni darivatelj krvi preko 80 puta
Rijeka, Opatija

Intervjui

1. 13.10.2013. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka

Novinski članci

1. 26.10.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka
2. 26.10.2013. - Detalji
La voce dell Popolo
Rijeka
3. 9.5.2013. - Detalji
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 25.10.2013. - Detalji
HRT Centar Rijeka
Rijeka
2. 25.10.2013. - Detalji
RI TV
Rijeka

Političko djelovanje

1. - -

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2013. - - Član odbora za dodjelu javnih priznanja
Grad Opatija
2. 1.1.2013. - - Gradski vijećnik
Grad Opatija

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - član
Sveučilišno Povjerenstvo za zaštitu na radu
2. 1.1.2010. - - Predsjednik povjerenstva
Povjerenstvo za diplomske ispite Sveučilišnog diplomskog studija strojarstva i Povjerenstvo za završne ispite Sveučilišnog prediplomskog studija strojarstva
3. 1.1.2007. - 1.1.2010. - zamjenik predsjednika
Povjerenstvo za diplomske ispite Sveučilišnog dodiplomskog studija strojarstva i Povjerenstvo za završne ispite Sveučilišnog prediplomskog i diplomskog studija strojarstva
4. 1.1.2003. - 1.1.2010. - član
Sveučilišno Povjerenstvo za izradu dodatka diplomi (Diploma Supplement)
5. 1.1.2003. - 1.1.2010. - član
radna skupina za izradu nastavnih planova i programa svih studija u cilju usklađivanja s Bolonjskim procesom
6. 1.1.2003. - 1.1.2006. - član
radna skupina za uvođenje ECTS sustava na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - zamjenik predsjednika
Školski odbor Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci
2. 1.1.2006. - 1.1.2010. - član
Veliko vijeće NSZVO