prof. dr. sc. Duško Pavletić dipl. ing.

Tehnički fakultet Zavod za industrijsko inženjerstvo i menagment

prostorija : 3-26
e-pošta : dusko.pavletic@riteh.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2001. - 1.1.2004. Doktor znanosti iz polja strojarstva i brodogradnje - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2000. Magistar znanosti iz polja strojarstva i brodogradnje - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1995. Diplomirani inženjer strojarstva - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1989. Elektrotehničar, smjer elektronika - Elektrotehnička škola, Rijeka

Radno iskustvo

1.6.2018. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Proizvodno strojarstvo, Industrijsko inženjerstvo, Upravljanje kvalitetom, Osiguranje kvalitete, Zavarivačko inženjerstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - 1.6.2018. Redoviti profesor Proizvodno strojarstvo, Industrijsko inženjerstvo, Upravljanje kvalitetom, Osiguranje kvalitete, Zavarivačko inženjerstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. Izvanredni profesor Proizvodno strojarstvo, Industrijsko inženjerstvo, Upravljanje kvalitetom, Osiguranje kvalitete, Zavarivačko inženjerstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2008. Docent Proizvodno strojarstvo, Industrijsko inženjerstvo, Upravljanje kvalitetom, Osiguranje kvalitete, Zavarivačko inženjerstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - 1.1.2006. Docent Tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata, Proizvodno strojarstvo, Zavarivačko inženjerstvo, Osiguranje kvalitete Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2005. Predavač Tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata, Proizvodno strojarstvo, Zavarivačko inženjerstvo, Osiguranje kvalitete Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2001. Znanstveni novak Tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata, Proizvodno strojarstvo, Zavarivačko inženjerstvo, Osiguranje kvalitete Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2008. - • Mjerenja i kontrola kvalitete
sveučilišni preddiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - • Mjerna tehnika
stručni preddiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - • Mjerenje u proizvodnji
sveučilišni diplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - 1.1.2012. • Statistička kontrola procesa
poslijediplomski doktorski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2006. - • Zavarivanje I –
sveučilišni preddiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - • Osiguranje kvalitete
sveučilišni preddiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - • Upravljanje kvalitetom
sveučilišni diplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - • Inženjerstvo kvalitete
poslijediplomski doktorski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 90
1.1.2001. - • Zavarivanje II
sveučilišni diplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2001. - • Spajanje materijala
sveučilišni diplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
voditelj
Norma sati: 60
1.1.1996. - 1.1.2001. • Zavarivanje I
sveučilišni dodiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 15
1.1.1996. - 1.1.2001. • Zavarivanje II
sveučilišni dodiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.1.1996. - 1.1.2001. • Osiguranje kvalitete
sveučilišni dodiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 15
1.1.1996. - 1.1.2001. • Upravljanje kvalitetom
sveučilišni dodiplomski studij
Tehnički fakultet, Rijeka
suradnik
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Kvalifikacija postupka zavarivanja čelika za povišene temperature
Ivan Dumenčić

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2016. - Poboljšanje nadzora upravljanja procesom
Tomica Marušić

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2016. - Postupak zavarivanja konstrukcije postrojenja za hidrauličko frakturiranje na moru
Katarina Kapš

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2016. - Konstrukcija CNC stroja za rezanje plazmom
Jurica Krčmar

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2016. - Konstrukcija stanice za automatizirano 3D skeniranje
Antonijo Lekšić

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2016. - Postupak zavarivanja postolja kranske dizalice
Radovan Kosanović

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2015. - Primjena statističke kontrole procesa kod proizvodnje u malim serijama
Štefanija Domitrović
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2015. - Automatizirano zavarivanje spojeva u horizontalnom položaju na spremniku sirove nafte
Denis Falaš
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2014. - Automatizirano zavarivanje cijevi
Dalibor Zekanović
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2014. - Zavarivanje i ispitivanje platiranih cijevi za primjenu kod usponskih cjevovoda
Lovro Kustić
Diplomski studij brodogradnje
Tehnički fakultet
1.1.2013. - Postupak zavarivanja elemenata kranske dizalice
Mladen Briški


1.1.2013. - Odabir i primjena kontrolnih karata
Dea Marin


1.1.2013. - Zavarivanje nehrđajućih čelika
Denis Falaš


1.1.2013. - Primjena sustava za provjeru točnosti pozicioniranja kod obradnih strojeva
Damir Kinkela


1.1.2013. - Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja
Vanja Gudek


1.1.2013. - Automatizirano zavarivanje kutnih spojeva u fazi predmontaže
Dean Jurcan


1.1.2013. - Plan održavanja flote čarterske tvrtke srednje veličine
Grgo Jerat


1.1.2013. - Mjerenje i statistička analiza rezultata mjerenja geometrije pilastog navoja S80x3
Toni Močibob


1.1.2013. - Mjerenje razine buke
Hrvoje Miter


1.1.2013. - Mjerenje pješčane jezgre odljevka 3D digitalizatorom
Filip Vale


1.1.2013. - Mjerenje dimenzija glave motora 3D digitalizatorom
Anja Mujkanović
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2012. - Zavarivanje vodilica nosača pilona na brodu jaružalu
Patrik Drndić


1.1.2012. - Postupak zavarivanja elemenata kopača na brodu jaružalu
Dalin Mandić


1.1.2011. - Robotizirano zavarivanje na liniji male predmontaže
Ivan Kulaš


1.1.2011. - Mjerna nesigurnost kod umjeravanja
Jurica Čorak


1.1.2011. - Zavarivanje spremnika pod tlakom
Marko Bistre


1.1.2011. - Proizvodnja zavarene konstrukcije temeljne ploče glavnog brodskog dvotaktnog dizel motora
Graciela Šterpin


1.1.2011. - Klasifikacija postupaka zavarivanja taljenjem
Anja Mujkanović


1.1.2011. - Zavarivanje praškom punjenim žicama
Višnja Prodan


1.1.2011. - Postupak zavarivanja čeličnog motornog plovila dužine 18,81 m
Zlatko Butković


1.1.2011. - Zavarivanje čelika otpornih na koroziju pri gradnji tankova za prijevoz kemikalija
Dalibor Belić


1.1.2011. - 3D mjerenje kuglastog izratka na KMM DEA GLOBAL
Jasmin Alagić


1.1.2010. - Mjere za izbjagavanje porešaka kd zavarenih cijevnih spojeva
Predrag Grozdanić


1.1.2010. - Postupak izrade lista kormila za brod nosivosti 85000 DWT
Damijan Pavletić


1.1.2010. - Dokumentiranje izvdebe zavarenih konstrukcija
Goran Margeta


1.1.2010. - Postupak atestiranja zavarivača
Petar Travaš


1.1.2010. - Zavarivanje čelika otpornih na koroziju
Iva Živković


1.1.2010. - Naprave za pripremu sučeljnih spojeva za zavarivanje
Željko Vučković


1.1.2010. - Automatizirano zavarivanje sekcija brodskog trupa u fazi predmontaže
Toni Vidolin


1.1.2010. - Priprema spojeva za zavarivanje
Kristijan Glavan


1.1.2009. - Automatizirano zavarivanje i navarivanje cijevi
Vedran Miloš

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2009. - Nerazorna ispitivanja zavarenih spojeva kućišta plinske turbine
Milenko Višnić


1.1.2009. - Zavarivanje slitina aluminija
Maja Forempoher


1.1.2009. - Zavarivanje trenjem FSW postupkom
Robert Percan


1.1.2009. - Postupak izrade čelične motorne brodice dužine trupa 11,9 metara
Nikola Ažić


1.1.2009. - Ispitivanje zavarenih spojeva kod preinake broda
Milan Ljubičić


1.1.2008. - Tehnološki postupak izrade trupa aluminijskog plovila
Mladen Kušec


1.1.2008. - Kombinirani postupak zavarivanja laserskim snopom i električnim lukom
Davorin Mance

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2008. - Upravljanje kvalitetom podržano normom ISO 9001
Damir Matrljan

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2008. - Ispitivanje zavarenih spojeva ultrazvukom
Saša Glavan

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2008. - Automatizirano zavarivanje cijevi kod gradnje pomorskih objekata
Maja Nestorović

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2006. - Primjena STT postupka kod zavarivanja cijevi u brodogradnji
Jelena Lukeš

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2006. - Ispitivanje zavarenih spojeva kod remonta spremnika sirove nafte
Igor Dunđer


1.1.2006. - Osiguranje kvalitete usluge u mobilnoj komunikacijskoj mreži primjenom alata kvalitete
Vedran Maljković


1.1.2005. - Ležajevi za gradnju plovnih objekata
Martin Stanša

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2004. - Transportna sredstva brodogradilišta
Mauro Delpin

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2004. - Izrada sekcije dvodna u fazi predmontaže
Matija Fabijan

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2003. - Automatizacija i integracija proizvodnih procesa u brodogradnji
Igor Lalić

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2003. - Analiza međuproizvoda u procesu gradnje brodskog trupa
Robert Ivančić

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2002. - Izrada ravnih panela za gradnju brodskog trupa
Toni Vidolin

Tehnički fakultet, Rijeka
1.1.2002. - Primjena EPP postupka kod zavarivanja tanjih limova
Danijel Diminić

Tehnički fakultet, Rijeka

Osobni razvoj

1.1.2016. - Seminar: Optički i rendgenski vizijski sustavi


Norma sati:
1.1.2015. - Stručni skup: Nova generacija digitalnih aparata za zavarivanje i robotizirano zavarivanje


Norma sati:
1.1.2015. - Zavarivanje prema normi HRN EN 1090


Norma sati:
1.1.2014. - Odabrane strukturirane i kreativne analitičke tehnike


Norma sati:
1.1.2014. - Metrology


Norma sati:
1.1.2014. - Radionica o strateškom upravljanju: Worksop-training of strengthening institutional capacity related to the management and administration of higher education institution, professional and supportive services.


Norma sati:
1.1.2014. - 9th European Quality Assurance Forum: Changing education – QA and the shift from teaching to learning


Norma sati:
1.1.2014. - Trening za nastavnike i administrativno osoblje – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja


Norma sati:
1.1.2013. - Metrologija


Norma sati:
1.1.2013. - 8th European Quality Assurance Forum: Working together to take quality forward,


Norma sati:
1.1.2012. - Suvremene tehnike zavarivanja i rezanja pri izradi metalnih konstrukcija


Norma sati:
1.1.2012. - Radionica za stručnjake za vanjsku prosudbu


Norma sati:
1.1.2011. - Nehrđajući čelici – problemi u primjeni


Norma sati:
1.1.2011. - Radionica za stručnjake za vanjsku prosudbu


Norma sati:
1.1.2010. - Rapid prototyping, reverse engineering, surface engineering, concurrent engineering


Norma sati:
1.1.2010. - Tehnologija zavarivanja i srodne tehnike


Norma sati:
1.1.2010. - Radionica za stručnjake za vanjsku prosudbu


Norma sati:
1.1.2009. - TEMPUS Project ASDEPP: Fatigue Reliability and Rational Inspection Planning


Norma sati:
1.1.2009. - Obuka eksperata za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta


Norma sati:
1.1.2008. - Aluminij i aluminijske legura; Rukovanje, priprema, zavarivanje


Norma sati:
1.1.2008. - Zavarene čelične konstrukcije


Norma sati:
1.1.2008. - TEMPUS Joint European Project EQIBELT: 6th Workshop Course Development in E-learning Environment


Norma sati:
1.1.2007. - Suvremena oprema za zavarivanje i rezanje


Norma sati:
1.1.2007. - Čelici otporni na koroziju (Nehrđajući čelici); Rukovanje, obrada, zavarivanje, pasivizacij


Norma sati:
1.1.2007. - Tečaj izobrazbe za Lead auditore sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9000:2000


Norma sati:
1.1.2007. - Seminar za vanjske auditore sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima


Norma sati:
1.1.2006. - Crack Propagation in Welded Structures


Norma sati:
1.1.2006. - Aktivno učenje i kritično mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati:
1.1.2004. - Change Management in Higher Education – Implementation of Quality Assurance System: Future Trends


Norma sati:
1.1.2003. - Primjena suvremenih metoda simulacije proizvodnih procesa, te upoznavanje s programskim paketom Arena


Norma sati:
1.1.2001. - Aluminium Structural Design


Norma sati:
1.1.2000. - Emerging Methods for Treating Multidisciplinary Optimization Problems


Norma sati:
1.1.1999. - Zavarivačko inženjerstvo


Norma sati:
1.1.1998. - Mechanics and Design of Tubular Structures


Norma sati:
1.1.1998. - Special Seminar in Quality Management with EN 729


Norma sati:
1.1.1997. - Zavarivačko inženjerstvo


Norma sati:
1.1.1996. - Ljetna škola kvalitete


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2005. - 1.1.2007. Razvoj organizacijskog sustava i postupaka za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Rijeci

Financiranje: NZZ
1.1.2005. - 1.1.2007. Ustroj institucijskog sustava osiguranja kvalitete na Tehničkom fakultetu u Rijeci

Financiranje: NZZ

Izdavaštvo

- Osnove zavarivanja

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Šest sigma, model i primena

Financiranje: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
- Kvalitet i razvoj proizvoda, u Monografiji Menadžment životnim ciklusom proizvoda

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Randić, M., Pavletić, D., Turkalj, G.
The measurement of weld surface geometry
17th International Congress, International Maritime Association of Mediterranean, IMAM2017 - 2017.

2. Pavletić, D., Soković, M., Vidolin, T.
Learning outcomes an laboru market needs, Welding engineering case study
The 9th International working conference Total Quality Management Advanced and Intelligent Approaches - 2017.

3. Bazina, T., Marković, M., Pavletić, D., Jurković, Z.
Application of machine vision for injection moulding products detection and recognition
7th International Conference Mechanical Technology and Structural Materials 2017 - 2017.

4. Randić, M., Pavletić, D., Turkalj G., Vidolin, T., Šuper, M.
Mjerenje geometrijskih značajki površine zavarenog spoja
Zbornik, 9. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2017 Strojarske tehnologije u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda, SBZ 2017. - 2017.

5. Bukša. T., Pavletić, D., Forempoher-Škuver, M., Bukša
Analysis of quality improvement models applied in shipbuilding projects
16th International Congress, International Maritime Association of Mediterranean - 2015.

6. Bukša. T., Pavletić, D., Forempoher-Škuver, M.
Approach to Quality Assurance of Repetitive Projects in Shipbuildign Industry
Proceedings of 2nd International Conferece on Maritime Technology and Engineering, 255-260. - 2014.

7. Fabić, M., Pavletić, D., Batelić, J.
Elementi složenosti projekata remonta rafinerija nafte
Časopis Održavanje i eksploatacija - 2014.

8. Bukša, T., Pavletić, D. , Soković, M., Bukša, J.
A Differentiation-Based Approach to Quality Management in Shipbuilding Taking into Consideration Errors in Manufacturing Processes
Shipbuilding, Journal of Naval Architecture and Shipbuilding Industry 64 488-503 - 2013. http://www.hrbi.hr/brodogradnja/images/stories/2013/413/Prilog-12-786-Buksa-ONLINE.pdf

9. Pavletić, Duško; Soković, Mirko; Krulčić, Elvis
Six Sigma Process Quality Improvement in Automotive Industry
Strojarstvo (0562-1887) 48 173-185 - 2006.

10. Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Fakin, Sandro
Application of six sigma methodology for process design
Journal of Materials Processing Technology (0924-0136) 162 (2005), SI; 777-783

11. Janjić, Mileta; Vukčević, M.; Mandić, Vesna; Pavletić, Duško; Šibalić, Nikola
MICROSTRUCTURAL EVOLUTION DURING FRICTION STIR WELDING OF AlSi1MgMn ALLOY
Metalurgija (0543-5846) 51 (2011), 1; 29-33

12. Bukša, Tomislav; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Shipbuilding pipeline production quality improvement
Journal of achievements in materials and manufacturing engineering (1734-8412) 40 (2010), 2; 160-166

13. Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Quality improvement model at the manufacturing process preparation level
International journal for quality research (1800-6450) 3 (2009), 4; 309-315

14. Vuković, Aleksandar; Pavletić, Duško; Ikonić, Milan
Osnovni pristupi potpunom upravljanju kvalitetom i temeljni koncepti izvrsnosti( Basic Approaches to Total Quality Management and the Fundamental Concepts of Excellence )
Engineering Review (1330-9587) 27 (2007), 2; 71-81

15. Pavletić, Duško; Soković, Mirko; Maurović, Daniel
Six sigma continuous improvements in die-casting process
Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost (1452-0680) 34 (2006), 1-2; 7-14

16. Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Matković, Romeo
Analysis of measuring systems for quality assurance in a six sigma process
Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost (1452-0680) 34 (2006), 1-2; 113-119

17. Lukeš, Jelena; Pavletić, Duško; Majurec, Ivan
Zavarivanje cijevi STT postupkom zavarivanja( STT&reg ; ; Pipes Welding )
Engineering review (1330-9587) 25 (2005); 37-48

18. Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Fakin, Sandro
Šest sigma: možnosti uporabe v načrtovanju procesa izdelave( Six Sigma: application possibilities in process design )
Kakovost (1318-0002) 1 (2005); 7-11

19. Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Matković, Romeo
Measuring system analysis for quality assurance in a six-sigma process
Strojniski vestnik - Journal of Mechanical engineering (0039-2480) 51 (2005), 9; 589-599

20. Pavletić, Duško; Soković, M.
Six Sigma: A Complex Quality Initiative
Strojniški vestnik (0039-2480) 48 (2002); 158-168

21. Pavletić, Duško
Osiguravanje kvalitete pri odabiru parametara elektrolučnog zavarivanja primjenom računala( Computer aided quality assurance in arc welding parameter selection )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 17 (1997); 97-104

22. Južnić, Hrvoje; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
ALATI OSIGURANJA KAKVOĆE KOD LIJEVANJA KOŠULJICA CILINDARA BRODSKIH SPOROKRETNIH MOTORA( QUALITY ASSURANCE TOOLS IN MARINE LOW SPEED ENGINES CYLINDER LINER CASTING )
Brodogradnja : časopis brodogradnje i brodograđevne industrije (0007-215X) 62 (2011), 1; 44-52

23. Džambas, Igor; Pavletić, Duško; Perinić, Mladen
UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM NA TEHNIČKOM FAKULTETU( MANAGEMENT OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT FACULTY OF ENGINEERING )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 30 (2010), 1; 117-123

24. Miloš, Vedran; Bilić, Dubravka; Pavletić, Duško
AUTOMATIZIRANO ZAVARIVANJE CIJEVI( AUTOMATIC PIPE WELDING )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 30 (2010), 2; 101-108

25. Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Hohnjec, Matej
Six sigma infrastructure and training models for BB and GB
International Journal Total Quality Management & Excellence (1452-0680) 36 (2008), 1-2; 17-22

26. Soković, M.; Pavletić, Duško
Na poti k Šest sigma;( On the Six Sigma Way )
Kakovost (1318-0002) 3 (2002); 16-19

27. Šuman, Sabrina; Pavletić, Duško
TQM; PUT DO DIFERENCIJACIJE( TQM; A WAY TO DIFFERENTIATION )
Engineering review : znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici (1330-9587) 28 (2008), 2; 131-142

Znanstvene knjige

1.
Pavletić, Duško
Kvalitet i razvoj proizvoda( Quality and development of product )
Univerzitet u Novom Sadu - 2013.
2.
Pavletić, Duško; Prijić Samaržija, Snježana; Deluka Tibljaš, Aleksandra; Smojver Ažić, Sanja; Katić, Vesna; Bajšanski, Miljana
Uspješnost provedbe Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće( The success of the Bologna Process at the University of Rijeka - Report )
Sveučilište u Rijeci - Rektorat - 2012.
3.
Deluka Tibljaš, Aleksandra; Pavletić, Duško; Smojver Ažić, Sanja; Bajšanski, Miljana
Priručnik za kvalitetu studiranja( Quality assurance handbook )
Sveučilište u Rijeci - Rektorat - 2010.
4.
Majstorović, Vidosav D.; Soković, Mirko; Šibalija, Tatajana; Pavletić, Duško
Šest sigma model i primena
Fakultet tehničkih nauka - 2009.
5.
Meden, Gjorgjo; Pavelić, Ante; Pavletić, Duško
Osnove zavarivanja( Basics of welding technology )
Tehnički fakultet - 2000.

Pozvana predavanja

1. Fafandjel, Nikša; Pavletić, Duško; Hadjina, Marko
Znanost u tehnologiji brodogradnje. Okrugli stol- "Uloga znanosti u domaćoj brodogradnji", Hrvatska (Science in shipbuilding technology)
Zagreb - 27.4.2004.
2. Pavletić, Duško; Soković, Mirko; Mandić, Vesna; Janjić, Mileta; Šibalić, Nikola
SIMULATION MODELLING IN THE PRODUCTION PROCESS DESIGN

Kongresna priopćenja

1.
Bukša. T., Pavletić, D., Forempoher-Škuver, M., Bukša, J.
Analysis of quality improvement models applied in shipbuilding projects Prezentacija 16th International Congress, International Maritime Association of Mediterranean, IMAM2015 Pula - 1.1.2015.
2.
Bukša. T., Pavletić, D., Forempoher-Škuver, M.
Approach to Quality Assurance of Repetitive Projects in Shipbuildign Industry Prezentacija 2nd International Conferece on Maritime Technology and Engineering, MARTECH 2014 Lisbon - 1.1.2014.
3.
Pavletić, D., Soković, M., Vidolin, T.
Learning outcomes an laboru market needs, Welding engineering case study Prezentacija The 9th International working conference Total Quality Management Advanced and Intelligent Approaches Beograd
4.
Fabić, M., Pavletić, D., Jurković, Z.
Odrednice modela upravljanja kvalitetom u projektima remonta rafinerijskih postrojenja Prezentacija 22. međunarodno savjetovanje HDO, Šibenik, Zbornik radova Šibenik
5.
Borić, A., Cukor, G., Pavletić, D.
The Model of Stress Distribution in the Cutting Tool During Turning Process Application SolidWorks Prezentacija 6th International Conference Mechanical Technology and Structural Materials 2016, Proceedings Split
6.
Randić, M., Pavletić, D., Sedmak
Utvrđivanje utjecajnih parametara na kvalitetu zavarenog spoja primjenom potpunog plana pokusa Prezentacija XXII. simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta, Zbornik radova Trogir
7.
Pavletić, D., Vidolin, T., Šuper, M., Vučković, Ž.
Ishodi učenja i potrebe tržišta rada-primjer iz područja zavarivanja Prezentacija XXII. simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta, Zbornik radova Trogir
8.
Klanjac, D., Vidolin, Vučković, Ž., Pavletić, D.
Kvaliteta pripreme i izvedbe zavarenih spojeva Prezentacija Zbornik, 8. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje SBZ 2015 Projektiranje, izrada i održavanje zavarenih konstrukcija i proizvoda Slavonski Brod
9.
Batelić, J., Matika, D., Pavletić, D.
Model za provedbu statističke analize sposobnosti procesa pri iskrcaju ugljena iz brodova Prezentacija XXI. simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta Baška, Otok Krk
10.
Bukša, T., Pavletić, D., Bukša, J.
Unapređivanje kvalitete korištenjem planova preuzimanja na prijelazu organizacijskih kompetencija Prezentacija XXI. simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta Baška, Otok Krk
11.
Klanjac, D., Vidolin, T., Vučković, Ž., Pavletić, D.
Utjecaj pripreme i izvedbe spoja na troškove zavarivanja Prezentacija XXI. simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta Baška, Otok Krk
12.
Randić, M., Pavletić, D., Sedmak, F.
Analiza pogrešaka u zavarenim spojevima na novogradnjama s gledišta postupka zavarivanja i vrste pogreške Prezentacija XXI. simpozij Teorija i praksa brodogradnje in memoriam prof. Leopold Sorta Baška, Otok Krk
13.
Vale, F., Pavletić, D., Šterpin, G., Perinić, M.
Mjerenje pješčane jezgre odljevka 3D digitalizatorom Prezentacija Strojarske tehnologije i konstrukcijski materijali Split
14.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Pavletić, Duško
Analiza kompetencija završenih studenata – primjer sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Prezentacija Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgueSlavonski Brod Slavonski Brod
15.
Pavletić, Duško; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
STUDENTS EMPLOYABILITY – PERCEPTION OF STUDENTS AND TEACHERS FROM THE UNIVERSITY OF RIJEKA Prezentacija Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgueSlavonski Brod Slavonski Brod
16.
Fabić, M., Pavletić, D., Batelić, J
Faktori vrednovanja uspješnosti projekata remonta rafinerija nafte Prezentacija 3. konferencija „ODRŽAVANJE-MAINTENANCE 2014“
17.
Fabić, M., Pavletić, D., Batelić, J.
Elementi složenosti projekata remonta rafinerija nafte Prezentacija 20. međunarodno savjetovanje – Održavanje 2014, Zagreb, 2014. Zagreb
18.
Bukša, Tomislav; Pavletić, Duško; Forempoher-Škuver, Maja
Efficiency analysis of quality assurance methods applied at shipyard pipe production process
19.
Fabić, Marko; Pavletić, Duško; Grčić Fabić, Mirjana
Differentiation of Quality Management Approach in Turnaround Projects: An Empirical Research in Oil Refineries
20.
Adamović, Dragan; Mandić, Vesna; Stefanović, Milentije; Jurković, Zoran; Živković, Miroslav; Pavletić, Duško; Perinić, Mladen
Numerical and Experimental Analysis of the Wall Tensile Stress in Ironing
21.
Pavletić, Duško; Bukša, Tomislav; Forempoher Škuver, Maja
PRIMJENA PLANIRANJA POKUSA KOD OPTIMIRANJA PROCESA TOPLOG POCINČAVANJA U PROIZVODNIM UVJETIMA( APPLICATION OF DOE IN HOT-DIP GALVANIZING PROCESS OPTIMIZATION IN PRODUCTION CONDITIONS )
22.
Doboviček, Sandro; Pavletić, Duško; Mikac, Tonči; Ikonić, Milan; Žic, Samir
QUALIFICATION PROGRAM FOR DEVELOPING NEW PARTS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
23.
Pavletić, Duško; Vidolin, Toni; Samardžić, Ivan
Analysis of welded joints as a base for improvement of automated welding
24.
Vidolin, Toni; Pavletić, Duško; Samardžić, Ivan
Analysis of shipyard’s automated welding lines production capacity
25.
Vidolin, Toni; Pavletić, Duško; Samardžić, Ivan
ANALIZE PROIZVODNIH KAPACITETA AUTOMATIZIRANIH LINIJA ZA ZAVARIVANJE U BRODOGRADILIŠTIMA
26.
Bukša, Tomislav; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Unapređenje kvaliteta izrade cijevi u brodogradnji primjenom FMEA( Application of FMEA method in shipbuilding pipeline quality improvement )
27.
Šuman, Sabrina; Pavletić, Duško
Utjecaj implementacije sustava za upravljanje voznim parkom na kvalitetu poslovanja
28.
Hohnjec, Matej; Soković, Mirko; Pavletić, Duško
Identifying and selecting six sigma projects
29.
Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Quality improvement model at the manufacturing process preparation level
30.
Pavletić, Duško; Soković, Mirko; Bukša, Tomislav
Application of Risk Assessment Tool in Shipyard Quality Management
31.
Soković, Mirko; Pavletić, Duško
Seven quality tools in continuous improvement process
32.
Soković, Mirko; Pavletić, Duško
THE LEAN AND SIX SIGMA SINERGY
33.
Vuković, Aleksandar; Ikonić, Milan; Pavletić, Duško
The Fundamental Concepts of Excellence
34.
Fafandjel, Nikša; Pavletić, Duško; Hadjina Marko
Simulation for criteria evaluation in shipbuilding production process layout optimisation
35.
Pavletić, Duško
Lean Welding in Shipbuilding
36.
Fafandjel, Nikša; Pavletić, Duško; Hadjina Marko
Simulation for criteria evaluation in shipbuilding production process layout optimisation
37.
Pavletić, Duško
Lean Welding in Shipbuilding
38.
Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Fakin, Sandro
Application of six sigma methodology for process design quality improvement
39.
Soković, Mirko; Pavletić, Duško; Fakin, Sandro
Implementation of six sigma methodology for process design
40.
Pavletić, Duško
Primjena metoda simulacije za poboljšavanje zavarivačkog proizvodnog procesa( Application of simulation methods for welding production process improvement )
41.
Fafandjel, Nikša; Pavletić, Duško; Hadjina, Marko
Decision matrix for the panel production line technological improvment policy definition
42.
Pavletić, Duško
Razmatranje sustavnog unapređivanja kvalitete u pripremnoj fazi gradnje broda( Research of systematic quality improvement in shipbuilding preparation phase )
43.
Pavletić, Duško
Methods for welding quality improvements
44.
Pavletić, Duško; Mrakovčić, Tomislav
An approach to systematic selection of parameters for generator set optimization
45.
Pavletić, Duško; Soković, Mirko
On the six sigma way
46.
Pavletić, Duško; Meden, Gjorgjo
Quality Assessment Method For Welded Structure Joint Preparation
47.
Pavletić, Duško; Meden, Gjorgjo
Computer Aided Parameters Selection in View of Arc Welding Quality Assurance
48.
Pavletić, Duško
Izbor parametara zavarivanja primjenom računala( Computer aided welding parameters selection )
49.
Kinkela, Damir; Jurković, Zoran; Pavletić, Duško; Perinić, Mladen
Primjena sustava za provjeru točnosti pozicioniranja kod obradnih strojeva( Application of systems for testing position accuracy at machining tools )
50.
Bukša, Tomislav; Pavletić, Duško; Bukša, Juraj
UNAPREĐIVANJE KVALITETE KOROZIVNE ZAŠTITE POCINČAVANJEM U PROCESU TOPLOG POCINČAVANJA( QUALITY IMPROVEMENT OF HOT DIP GALVANIZING FOR CORROSION PROTECTION )
51.
Vidolin, Toni; Sedmak, Florian; Kanižai, Dario; Vučković, Željko; Pavletić, Duško
Popravak zavarenih spojeva na duplex čeliku( Repair of welded joints in duplex steel )
52.
Bukša, Tomislav; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Quality improvement of shipbuilding pipeline production( Quality improvement of shipbuilding pipeline production )
53.
Južnić, Hrvoje; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
UNAPREĐIVANJE KVALITETE U PROIZVODNJI BRODSKIH SPOROHODNIH MOTORA( QUALITY IMPROVEMENT IN THE PRODUCTION OF MARINE LOW-SPEED ENGINES )
54.
Vučković, Željko; Vidolin, Toni; Štimac, Sanjin; Pavletić, Duško
NAPRAVE ZA PRIPREMU SPOJEVA ZA ZAVARIVANJE U BRODOGRADNJI( FIXTURES FOR THE WELDING PREPARATION IN SHIPBUILDING )
55.
Pavletić, Duško
RELIABILITY BASED ASSESSMENT OF FAILURE MODES
56.
Pavletić, Duško; Soković, Mirko; Paliska, Glorija
PRACTICAL APPLICATION OF QUALITY TOOLS
57.
Majurec, Ivan; Lukeš, Jelena; Pavletić, Duško
Primjena STT postupka kod zavarivanja cijevi u brodogradnji( Application of STT Welding Process for Pipe Welding in Shipbuilding )
58.
Pavletić, Duško
Lean Manufacturing in Shipbuilding
59.
Soković, Mirko; Pavletić, Duško
PDCA CYCLE vs. DMAIC and DFSS
60.
Fafandjel, Nikša; Simone, Vilim; Pavletić, Duško; Hadjina, Marko
Modeliranje robotizirane linije za rezanje profila primjenom metode simulacije( Modelling Profiles Robotic Cutting Line Using Simulation Method )
61.
Krulčić, Elvis; Pavletić, Duško; Ipša, Elvis
Reduction Of Production Costs Using Six Sigma Tools
62.
Pavletić, Duško; Krulčić, Elvis; Ipša, Elvis
Aiming for Excellence
63.
Pavletić, Duško; Krulčić, Elvis; Soković, Mirko
Six Sigma Process Improvement
64.
Meden, Gjorgjo; Pavletić, Duško
Kontroliranje unosa topline kod zavarivanja objekata morske tehnologije( Heat Input Control in Welding of Offshore Structures )
65.
Pavletić, Duško
Primjena računala u osiguravanju kvalitete zavarivanja( Computer Aided Quality Assurance in Welding Engineering )
66.
Vidolin, Toni; Sedmak, Florian; Kanižai, Dario; Vučković, Željko; Pavletić, Duško
POPRAVAK ZAVARENIH SPOJEVA NA DUPLEX ČELIKU( REPAIR OF WELDED JOINTS IN DUPLEX STEEL )
67.
Bukša, Tomislav; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Quality Improvement of Corrosion Protection in the Process of Hot-Dip Galvanizing
68.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Pavletić, Duško; Prijić - Samaržija, Snježana
EMPLOYABILITY AT THE BOLOGNA STUDIES – PERCEPTION OF STUDENTS AND TEACHERS FROM THE UNIVERSITY OF RIJEKA
69.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Pavletić, Duško
Development of the quality assurance system at the University of Rijeka
70.
Maurović, Daniel; Pavletić, Duško; Soković, Mirko
Continuous Quality Improvement in Aluminium Die- Casting Process

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Ekološki pristup projektiranju broda i optimalnom planiranju rute; Suradnik - istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; 994.000,00 Kn;
2. 1.1.2014. - 1.1.2015.
Bilateralni znanstveno-istraživački projekt Hrvatska-Slovenija: Razvoj naprednih metoda za modeliranje i optimizaciju obradnih postupaka i sustava; Suradnik - istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije; ;
3. 1.1.2013. - 1.1.2015.
ME4CataLOgue; Project coordinator; EU; ;
4. 1.1.2013. - 1.1.2014.
Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata; Suradnik - istraživač; Sveučilišta u Rijeci; 124000;
5. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Modeliranje i optimizacija alata primjenom informacijskih tehnologija virtualne proizvodnje s eksperimentalnom verifikacijom; suradnik; HR-SLO; ;
6. 1.1.2011. - 1.1.2013.
Bilateralni znanstveno-istraživački projekt Hrvatska-Srbija: Modeliranje i optimizacija alata primjenom informacijskih tehnologija virtualne proizvodnje s eksperimentalnom verifikacijom; istraživač suradnik ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministarstvo za znanost i tehnološki razvoj Republike Srbije; ;
7. 1.1.2009. - 1.1.2013.
WBC Mreža korisnika virtualne proizvodnje – potpora integraciji trokuta znanja; suradnik ; EU; ;
8. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology ; participating expert; EU; ;
9. 1.1.2007. -
Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata; istraživač suradnik ; MZOS; ;
10. 1.1.2006. - 1.1.2010.
ASDEPP - Advanced Ship Design for Pollution Prevention; suradnik; EU; ;
11. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Tehnološko unapređenje metodologije gradnje trupa broda; istraživač suradnik ; MZOS; ;
12. 1.1.1999. - 1.1.2002.
Hidrodinamika broda: otpor, propulzija i pomorstvenost; znanstveni novak ; MZOS; ;
13. 1.1.1996. - 1.1.1999.
Kompleksno osiguranje kvalitete; znanstveni novak ; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Tomislav Bukša; Doktorat Diferencijacija upravljanja kvalitetom kod cikličkih projekata u brodograđevnoj industriji ; Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti; 2012.;
2. -
Marko Fabić; Doktorat Model osiguranja kvalitete upravljanja projektima remonta rafinerijskih postrojenja; Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti; 2017.;
3. -
Glorija Paliska; Magisterij Univerzalnost i sustavnost alata osiguranja kvalitete ; ; 2007.;
4. -
Hrvoje Južnić; Magisterij Alati osiguranja kvalitete u proizvodnji brodskih sporohodnih motora; ; 2009.;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
Osposobljavanje djelatnika u području zavarivačkog inženjerstva
RI ISA d.o.o.- Rijeka  
voditelj projekta
2.
1.1.2014. -
Savjetovanje kod održavanja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u tvrtki DI Klana d.d.
DI Klana d.d.  
savjetnik na projektu
3.
1.1.2008. - 1.1.2012.
Uspostava sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 u tvrtki TOME d.o.o.
TOME d.o.o., Omišalj  
savjetnik na projektu
4.
1.1.2006. - 1.1.2007.
Analiza stanja, prijedlog i provedba aktivnosti unapređenja kvalitete procesa izrade kućišta turbo-kompresora
CIMOS, Buzet, Roč i TPS Labin  
voditelj projekta
5.
1.1.2005. - 1.1.2007.
Implementacija 5S metode u tvornice Cimosa u Buzetu i Roču
CIMOS, Buzet  
stručni suradnik
6.
1.1.2005. -
CIPP012 - Smanjenje materijalnog škarta na mehaničkoj obradi i obradnog škarta ljevaonice PC3
CIMOS, Buzet  
stručni suradnik
7.
1.1.2005. -
Simulacija linije mehaničke obrade - linija Filtrauto
CIMOS, Buzet  
voditelj projekta
8.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Analiza logistike transporta u procesima finalizacije i mehaničke obrade aluminijskih odljevaka
CIMOS, Buzet  
voditelj projekta
9.
1.1.2004. - 1.1.2005.
Podizanje razine znanja metoda kvalitete i poboljšanja procesa
CIMOS, Buzet  
voditelj projekta
10.
1.1.2003. - 1.1.2004.
Simulacijsko modeliranje proizvodne linije za obradu profila
3. MAJ, Brodogradilište d.d., Rijeka  
član projektnog tima
11.
1.1.2000. - 1.1.2002.
Uvođenje i implementacija Six Sigma metodologije u tvrtku CIMOS d.d
CIMOS d.d., CIMOS, Kopar  
stručni suradnik i koordinator
12.
-
Izrada analize i tehničkog prikaza, Mjerenje i usporedba spremnika i čepova za proizvod Cedevita GO!,
Cedevita d.o.o., Zagreb  
Voditelj projekta
13.
-
Uspostava mjernog laboratorija sukladno normi ISO/IEC 17025
ROBICOMP d.o.o., Velenje, Slovenija  
Savjetnik na projektu

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Prodekan za poslovne odnose
Tehnički fakultet
2. 1.1.2011. - 1.1.2014. - Voditelj
Tehnički fakultet / Laboratorij za tehnička mjerenja
3. 1.1.2011. - - Voditelj
Tehnički fakultet / Katedra za mjernu tehniku i sustave kvalitete
4. 1.1.2009. - - Predsjednik
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2008. - - Predsjednik
Tehnički fakultet / Odbor za kvalitetu
6. 1.1.2008. - - Voditelj
Tehnički fakultet / Modul 6 poslijediplomskog doktorskog studija – Osiguranje kvalitete i vođenje tehničkih sustava
7. 1.1.2006. - 1.1.2008. - Predsjednik
Tehnički fakultet / Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete
8. 1.1.2005. - 1.1.2006. - Voditelj
Tehnički fakultet / Katedra za zavarivanje i osiguranje kvalitete
9. 1.1.2004. - - Voditelj
Tehnički fakultet / Laboratorij za zavarivanje i osiguranje kvalitete

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - član
Povjerenstvoza izradu Sveučilišnih standarda za organizaciju ustrojbenih jedinica na sastavnicama/ Sveučilištu i racionalizaciju ustroja na sastavnicama/Sveučilištu u Rijeci
2. 1.1.2015. - - član
Povjerenstvo za provedbu tematskog vrednovanja diplomskih studijskih programa Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2014. - 1.1.2015. - Predsjednik
Povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci za provedbu unutarnje neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci
4. 1.1.2014. - - Član
Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i sastavnica Sveučilišta
5. 1.1.2013. - 1.1.2014. - član
Povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci za provedbu unutarnje neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišne knjižnice Rijeka
6. 1.1.2013. - - Član
Savjet za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2011. - - Član
Tehnički fakultet / Radna skupina za pripremu prijedloga izmjena poslijediplomskog doktorskog studija
8. 1.1.2011. - - Član
Povjerenstvo za rektorove nagrade (Sveučilište u Rijeci)
9. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Član
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za poslijediplomske studije i znanost
10. 1.1.2008. - - Član
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
11. 1.1.2006. - - Član
Tehnički fakultet / Nadzorni odbor Akademskog kluba doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
12. 1.1.2004. - 1.1.2006. - Član
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za završne ispite stručnog studija brodogradnje
13. 1.1.2004. - 1.1.2005. - Član
Tehnički fakultet / Radna skupina za izradu nastavnih planova i programa svih studija u cilju usklađivanja s Bolonjskim procesom
14. 1.1.2003. - 1.1.2006. - Član
Tehnički fakultet / Tim za kvalitetu na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
15. 1.1.2003. - 1.1.2004. - Član
Radna skupina Povjerenstva za izradu novih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija, za studije brodogradnje
16. 1.1.2002. - 1.1.2006. - Član i djelovođa
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za diplomske ispite sveučilišnog studija brodogradnje
17. 1.1.2002. - 1.1.2004. - Član i djelovođa
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za diplomske ispite stručnog studija brodogradnje
18. 1.1.2001. - 1.1.2002. - Član
Tehnički fakultet / Povjerenstva za izradu nastavnog plana i programa te studije izvodljivosti stručnog dodiplomskog studija Primijenjeno računarstvo
19. 1.1.2000. - 1.1.2007. - Član
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za informatičku djelatnost
20. 1.1.2000. - 1.1.2002. - Član
Tehnički fakultet / Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu
21. - - Član
Tehnički fakultet / Radna skupina za provedbu projekta energetske obnove zgrade Tehničkog fakulteta
22. - - Predsjednik
Tehnički fakultet / Odbor za zaštitu na radu
23. - - Ovlaštenik
Tehnički fakultet / Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2014. - - Član
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
2. 1.1.2012. - - Član
Prosudbeno Povjerenstvo njemačke akreditacijske agencije (ASIIN e.V.) za provedbu akreditacije stručnog i sveučilišnih studijskih programa strojarstva na Fakulteti za strojništvo, Sveučilišta u Ljubljani
3. 1.1.2009. - - Predsjednik
Povjerenstvo Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti Veleučilišta Velika Gorica.