Doc. dr. sc. Vlatka Butorac Malnar

Pravni fakultet Katedra za međunarodno i europsko privatno pravo

Google znalac
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

- LL.M Master in International Business Law Central European University, Budimpešta, Mađarska
- Doctor of Juridical Science (S.J.D) (nostrifikacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 30.03.2006. Klasa:UP/I-602-06/05-02/01184, UR.broj: 533-07-06-07, doktor društvenih znanosti - pravo) Doctoral program, Department of legal studies Central European University, Budimpešta, Mađarska
- Diplomirani pravnik (Dipl.iur.) Pravni fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2013. - Docent na Katedri za Međunarodno i europsko privatno pravo Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.4.2006. - 1.6.2013. Asisitent potom viši asistent Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.9.2005. - 1.3.2006. Pravni savjetnik VIPnet d.o.o.
1.5.1999. - 1.1.2002. Odvjetnički vježbenik Odvjetnički ured Saša Poldan

Članstva

- ? Zavod za europsko i usporedno pravo (ZEUP), Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- ? Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP) - Podružnica Međunarodne Akademije poredbenog prava / Académie internationale de droit comparé
- ? Međunarodna mreža za tržišno natjecanje/Intentional Competition Network (ICN)
- ? Međunarodna trgovačka komora/International Chamber of Commerce (ICC) Komisija za tržišno natjecanje

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka
Ocjena koncentracija poduzetnika po kriteriju opadajućeg poslovanja u doba recesije( Assessment of mergers and failing firm defence in the time of recession )
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 61 (2011), 4; 1253-1294

2. Petrović, Siniša; Butorac Malnar, Vlatka
Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja( New legal regulation of competition law )
Zbornik 48. susreta pravnika, Opatija 2010; 101.-143.

3. Butorac Vlatka
The Role of Efficiencies in Merger Control: Comparative EU-USA Perspective
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 (2008), 2; 851-886

4. Butorac Malnar, Vlatka
Povećana učinkovitost poduzetnika u postupku ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija prema hrvatskom i europskom pravu( Increased efficiency of the entrepreneurs in the assessment process of permissibility of horizontal mergers according to the Croatian law and the European law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 31 (2010), 1; 523-557

5. Čulinović-Herc, Edita; Butorac Malnar, Vlatka
Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala( Arbitral settlement of disputes between investors and listed companies because of non-compliance with the obligation of disclosing information on the capital market )
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 59 (2009), 4; 635-678 objavljeno i na engleskom jeziku u Croatian arbitration yearbook (1330-6219) 16 (2009); 141-172

6. Bukovac Puvača, Maja; Butorac, Vlatka
Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja( Tort liability for damage caused by the infringement of competition rules )
Zbornik radova Međunarodno savjetopvanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonopdavstva i pravne prakse (6; 2008), Mostar Sveučilišta u Mostaru, Pravni fakultet 2008; 246-272; Objavljeno i u Hrvatskoj pravnoj reviji, 2018(12),32.-54

7.


8. Mišćenić. E., Butorac Malnar, V.,
Online rješavanje potrošačkih sporova
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol VIII, br. 1/2007, str. 103.-142.

9. Liszt, M, Butorac Malnar, V.
SGEI in Croatia: The Legal Framework for Economic Necessity
European State Aid Law Quarterly, Vol 15 (2016), br. 4, str. 622. – 636.

10. Butorac Malnar, V.
Access to documents in antitrust litigation - EU and Croatian perspective
Yearbook of antitrust and regulatory studies, 2015 vol 8(12), 127.-160.

Znanstvene knjige

1. Kourednik

EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement
Tomljenović, Vesna ; Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Butorac Malnar, Vlatka ; Kunda, Ivana Springer - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=917855
2. autor poglavlja u knjizi
Butorac Malnar, Vlatka
The Kone Case: A Missed Opportunity to Put the Standard of Causation Under the Umbrella of the EU
Tomljenović V., Bodiroga-Vukobrat N., Butorac Malnar V., Kunda I. Springer - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931641
3. autor poglavlja u knjizi

Interpretation and application of the New York Convention in Croatia ,u Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – The Interpretation and Application of The New York Convention by National Courts,
Series: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Springer International Publishing AG, Cham, 2017., 239.-262. George A. Bermann Springer International Publishing AG, Cham
4. koautor poglavlja u knjizi

Burden Sharing Principle in Rescue and Restructuring – No Pain, No Gain, u Economic and Social Development (Book of Proceedings), 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society"
"Building Resilient Society" / Mihanovic, Damir ; Hunjet, Anica ; Primorac, Zeljka (ur.), Zagreb : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia University North, Koprivnica, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, 2016. 705-715 Mihanovic, Damir ; Hunjet, Anica ; Primorac, Zeljka Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia University North, Koprivnica, Croatia Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland,
5. koautor poglavlja u knjizi

The interaction between EU regulatory implants and the existing Croatian legal order in competition law, u Economic evidences in EU competition law
Economic evidences in EU competition law, Intersentia, 2016., str.327.- 356. Kovač, M., Vandenberghe, A. Intersentia
6. autor poglavlja u knjizi

Novine u nadzoru koncentracija poduzetnika nakon pristupanja Republike hrvatske Europskoj uniji – podjela nadležnosti između Komisije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji,
Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, ur. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Zagreb, 2014., 210.-230. Jasminka Pecotić Kaufman Ekonomski fakultet Zagreb
7. Koautor
Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša
Pravo tržišnog natjecanja
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Kourednik

Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području: Rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova
Vesna Tomljenović, Edita Čulinović Herc, Vlatka Butorac Malnar Pravni fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

1. Vlatka Butorac Malnar
Novine u nadzoru koncentracija poduzetnika nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji
Zagreb - 4.6.2013. http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=13317
2. Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman
Ocjena dopuštenosti koncentracija po kriteriju opadajućeg poslovanja
Opatija - 18.10.2010. http://www.pravri.hr/hr/savjetovanja/korporacije.html
3. Vlatka Butorac Malnar
Obrana po kriteriju povećane učinkovitosti poduzetnika u postupku ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija prema hrvatskom pravu, pravu EU i SAD-a
Zagreb - 21.6.2008. https://sites.google.com/site/konferencijakoncentracije/home
4. Maja Bukovac Puvača, Vlatka Butorac Malnar
Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja
Neum - 21.6.2008.
5. Vesna Tomljenović, Vlatka Butorac Malnar
Subvencije u ribarstvu s obzirom na razvoj europskog prava
Split - 17.12.2007.
6. Vlatka Butorac Malnar
Sustav upućivanja koncentracija u EU
Rijeka - 15.11.2006.
7. Siniša Petrović, Vlatka Butorac Malnar
Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja
Opatija
8. Edita Čulinović Herc, Vlatka Butorac Malnar
Arbitražno rješavanje sporova između dioničara i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala
Zagreb
9. Vlatka Butorac Malnar
Socijalno odgovorno poslovanje u tržišnom natjecanju
Rijeka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
“Pravni aspekti korportativnih akvizicija i restrukturiranje društava utemeljenih na znanju; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 9366; ; http://www.croatiamergers.eu/
2. 1.1.2014. -
"Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga”.; istraživač; Sveučilišta u Rijeci, projekt br. 13.08.1.2.01 ; ;
3. 21.9.2009. -
Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici; istraživač; MZOŠ; ;
4. 2.1.2007. - 31.12.2013.
Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova; istraživač; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 3.2.2013. -
Marijana Liszt; Doktorat Financiranje djelatnosti od javnog interesa kroz državne potpore; Doktorski studij, Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
2. -
Tamara Obradović Mazal; Doktorat Pravno uređenje državnih potpora za sanaciju i restruktuiranje;; Doktorski studij, Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području: Rješavanje trgovačkih i potošačkih sporova Opatija suvoditeljica skupa
2. -
4. Konferencija o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: Novine u pravu tržišnog natjecanja nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Zagreb izlagačTema izlaganja: Novine u nadzoru koncentracija poduzetnika nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji
3. -
Četvrta međunarodna znanstvena konferencija Petar Šarčević „Pravila tržišnog natjecanja i državnih potpora EU-a: odnos javnopravne i privatnopravne provedbe“, u organizaciji Hrvatske udruge za poredbeno pravo , Zavoda za europpsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, , Fridtjof Nansen Instituta, Jean-Monnet međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija i Pravosudne akademije Rovinj suvoditeljica i izlagač - Tema izlaganja: „Tužbe za naknadu štete prouzročene učinkom zaštitne cijene“;
4. -
Mediterranean Research Meeting; Workshop 14: Regulatory Implants and Local Legal Regimes in the Mediterranean Region, organized by the European University Institute - Robert Schuman Centre for Advanced Studies u suradnji sa Svuečilištem u Mersinu; , Mersin (Turska) izlagač zajedno s Jasminkom Pecotić Kaufman - Tema izlaganja: The interaction of EU regulatory implants with the existing Croatian legal order in the area of competition law
5. -
Međunarodna konferencija u organizaciji Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Udrugom korporativnih pravnika RH, Udrugom pravnika u bankarstvu BiH i Pravosudnom akademijom RH, - Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba recesije, Opatija izlagač zajedno s jasminkom Pecotić Kaufman - Tema izlaganja: „Ocjena dopuštenosti koncentracija po kriteriju opadajućeg poslovanja poduzetnika“
6. -
48. Susret pravnika – Novi zakoni i praksa, u organizaciji Hrvatskog saveza Udruga pravnika u gospodarstvu Opatija izlagač zajedno s Sinišom Petrovićem - Tema izlaganja: „Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja“
7. -
Znanstvena konferencija u spomen Vedrana Šoljana "Hrvatsko pravo nakon reforme nadzora koncentracija u Europskoj zajednici" Zagreb izlagač - Tema izlaganja: “Obrana po kriteriju povećane učinkovitosti poduzetnika u postupku ocjene dopuštenosti horizontalnih koncentracija prema hrvatskom pravu, pravu EU i SAD-a”
8. -
VI. Međunarodno savjetovanje u organizaciji pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru I Pravnog fakultata Sveučilišta u Rijeci. “Aktualnosti građanskog I trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse” Neum, BIH Tema izlaganja: “Izvanugovorna odgovornost za štetu prouzročenu povredom pravila tržišnog natjecanja“ (zajedno s doc. dr.sc. Majom Bukovac Puvača)
9. -
Međunarodni znanstveni skup, u organizaciji Instituta Fridtjof Nansen, Oslo, Split ”ZERP” – gospodarski pojas: pitanja ribarstva, zaštite okoliša i razgranicenja na Jadranu o 25-godišnjici Konvencije UN o pravu mora Split izlagač - Tema izlaganja: ”Subvencije u ribarstvu s obzirom na razvoj europskog prava” (zajedno s prof. dr.sc. Vesnom Tomljenović)
10. -
Međunarodna znanstvena konferencija, u organizaciji Pravnog fakulteta Sveucilišta u Rijeci i Hanns Seidel Stiftung, “Socijalno odgovorno gospodarenje“ Rijeka izlagač - Tema izlaganja:“Socijalno odgovorno gospodarenje i tržišno natjecanje“
11. -
Konferencija o pravu i politici tržišnog natjecanja u EU i RH u organizaciji Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Rijeka izlagač - Tema izlaganja: „Sustav upućivanja koncentracija u EU“
12. -
1. Međunarodna konferencija transportnog prava i osiguranja Zagreb, Intranslaw Zagreb 2015., Zagreb izlagač - Tema izlaganja: Linijski brodarski konzorciji u pravu tržišnog natjecanja EU
13. -
Korporativne akvizicije i pristup poduzetničkom financiranju nakon pristupanja EU-u, u organizaciji Zavoda za pravo društava i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Udruge korporativnih pravnika Opatija Tema izlaganja: Uvođenje sustava nadzoranad stjecanjem nekontrolnih manjinskih udjela
14. -
International Conference on Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: A Central and Eastern European Perspective organised by the Faculty of Law, University of Białystok and the Centre for Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw, Suprasl, Poljska izlagač - Tema izlaganja:EU Directive on antitrust damages – access to documents
15. -
16. -
Prijenos Direktive o naknadi štete – kakva su očekivanja?, Međunarodna konferencija Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Zagreb Izlagač: Panel rasprava – Izazovi u prijenosu i budućoj provedbi Direktive o naknadi šteta. Tema izlaganja: Prijenos Direktive o naknadi štete – kakva su očekivanja?
17. -
18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Building Resilient Society" Zagreb Burden Sharing Principle In Rescue And Restructuring – No Pain, No Gain –( zajedno s Tamarom Obradović Mazal)
18. -
Conference on State Aid Control: Where Law and Economics Meet, Vrije Universiteit Brussel Brisel, Belgija SGEI in Croatia: The legal framework for the economic necessity (zajedno s mr.sc. Marijanom Liszt)
19. -
Godišnja znanstvena konferencija Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Europeizacija hrvatskog privatnog prava Split Izlagač: Online rješavanje potrošačkih sporova (zajedno s doc.dr.sc. Emiliom Miščenić)

Uredništva časopisa

1. - Član uredništva – urednik sekcije Private Antitrust enforcement, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, znanstveni časopis, Centre for Antitrust and Regulatory Studies, Sveuičilište u Varšavi

2. - ? Član međunarodnog savjetodavnog odbora Pravnog letopisa IPP-PF Legal Yearbook – znanstveni časopis Instituta za poredbeno pravo Pravnog fakulteta u Ljubljani

Recenzije

1. Recenzent za Zbornik radova INTRANSLAW 2017. Recenzent za Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, svibanj 2016 Recenzent za Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, siječanj 2014. Recenzent za Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2013 6 (8). Recenzent knjige „Pravo tržišnog natjecanja: Novine u hrvatskom i europskom zakonodavstvu i praksi", Pecotić Kaufman, Jasminka (ed.), Ekonomski Fakultet Zagreb, 2012. Recenzent za Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, listopad 2011. 61(5)

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - ; ;
2. - ; ;
3. - ; ;
4. - ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Projekt priznavanja izvan-nastavnih aktivnosti kroz ECTS bodove vezanog uz provedbu strateških ciljeva zadanih Ugovorom o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
 
Zamjena člana radne skupine
2.
-

 

3.
-
»Training of Slovenian and Croatian judges for the application of EU competition law«, Grant Agreement Number HT.3787/SI2.636014, projekt financiran od strane Europske Komisije (Institut za poredbeno pravo-Pravni fakultet u Ljubljani, Ministarstvo pravosuđa Slovenije) - Seminar za hrvatske suce održan u veljači 2014., Ekonosmki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 

4.
-
»Training of Slovenian and Croatian judges for the application of EU competition law«, projekt financiran od strane Europske Komisije (Institut za poredbeno pravo Pravnog fakulteta u Ljubljani, Ministarstvo pravosuđa Slovenije, Sveučilišta u Zagrebu) Seminar za hrvatske suce održan 29. veljače 2012. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta i Zagrebu
 

Stručna aktivnost

1.
-
Edukacija zaposlenika Jadran Galenskog Laboratorija d.d. u primjeni EU i domaćeg prava tržišnog natjecanja u farmeceutskoj industriji, održano 20. lipnja 2016.
 
2.
-
Izrada Nacrta Prijedloga Zakona o postupcima za nakandu štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem ovlaštenja MINGO-a   član radne skupine