Prof. dr. sc. Željko Župan dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Medicinski fakultet Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

e-pošta : zeljko.zupan@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 439 11 14
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2006. - Doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1999. - Magistar znanosti Poslijediplomski studij iz Opće kliničke patofiziologije - opći smjer Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1983. - Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - Subspecijalist hitne medicine Stručne aktivnosti iz područja Hitne medicine Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka
1.1.2012. - Znanstveni savjetnik Znanstvene aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Izvanredni profesor Nastavne, znanstvene, stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
1.1.2012. - Subspecijalist intenzivne medicine Stručne aktivnosti iz područja Intenzivne medicine Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka
1.1.2010. - 1.1.2012. Viši znanstveni suradnik Znanstvene aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2015. Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicinu Stručne aktivnosti iz područja intenzivnog liječenja Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2012. Docent Nastavne, znanstvene, stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
1.1.2007. - 1.1.2010. Znanstveni suradnik Znanstvene aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Glavni bolnički transplantacijski koordinator Transplantacijska medicina, darivanje organa i intenzivno liječenje Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2007. Asistent Nastavne, znanstvene, stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Zamjenik predstojnika Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Predstojnik Zavoda za intenzivno liječenje Stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2008. Pročelnik Odjela anesteziologije, Klinički bolnički centar Rijeka Stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2002. Pročelnik Centra za kardioanesteziju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika Stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1992. - Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1992. Liječnik specijalizant Stručne aktivnosti iz područja Anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Zavod za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1985. - 1.1.1987. Liječnik na radu Stručne aktivnosti Stanica za hitnu medicinsku pomoć, Rijeka
1.1.1983. - 1.1.1984. Liječnik pripravnik Stručne aktinosti Klinički bolnički centar Rijeka

Nagrade i priznanja

21.12.2016. Zahvalnica za ostvarena postignuća u 2016. godini koja su pridonijela promicanju i napretku Sveučilišta u Rijeci
18.7.2016. Priznanje Primorsko-goranske županije za izniman doprinos razvoju transplantacijske medicine u smislu stručne, znanstvene i nastavne aktivnosti te općeg promicanja etičkih načela darivanja organa
26.5.2015. Priznanje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za značajan doprinos u unapređenju donorskog programa Republike Hrvatske te za promicanje etičkih načela darivanja među zdravstvenim djelatnicima i u javnosti
Spomenica domovinske zahvalnosti i nagrada HLZ-a za izniman doprinos u domovinskom ratu
Medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim akcijama “Bljesak“ i „Oluja“
Nagrada grada Rijeke za prvu uspješno obavljenu transplantaciju jetre

Članstva

1.1.2016. - Hrvatsko društvo za transplantacijsku medicinu: podpredsjednik od 2016.
1.1.2013. - SEEHN Regional Health Development Center on Organ Donation and Transplantation-SEEHN RHDC Steering Committtee-Expert Associate Member
1.1.2012. - Povjerenstvo za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, predsjednik
1.1.2008. - Odbor za darivanje organa Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, predsjednik
1.1.2008. - Board of Management "Eurotransplant International Foundation", član
1.1.2008. - Povjerenstvo za transplantacijsku medicinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, član
- Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje: predsjednik od 2010. do 2015., podpredsjednik 2005. do 2010. 
- Hrvatsko društvo farmakologa
- European Society of Intensive Care Medicine
- European Society of Anaesthesiology

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i liječenje
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Klinička farmakologija
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Teška ozljeda mozga (izborni kolegij)
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Toksikologija lijekova
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2011. Anesteziologija s reanimatologijom
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2005. Urgentna medicina (izborni kolegij)
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - Urgentna medicina i prva pomoć
Stručni studij Medicinska radiologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - Hitna medicina
Stručni studij Više medicinske sestre/tehničari/Sestrinstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Poslijeoperacijski balans tekućina u kirurških bolesnika
Ana Klanac
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Učestalost hiperkloremijske acidoze u operiranih visokorizičnih kirurških bolesnika
Iva Majurec
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Djelotvornost kirurške stabilizacije prsnog koša u politraumatiziranih bolesnika
Kavčić, Ingrid
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Dvogodišnji ishod liječenja srednje teške traumatske ozljede mozga u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Tomas, Vera
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Posebnosti septičke kardiomiopatije
Smolić, Klara
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Postupci s bolesnicima po zastoju životnih funkcija i njihov ishod nakon provođenja mjera kardiopulmonalne reanimacije prema smjernicama Europskog reanimatološkog društva
Novosel Marija
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Djelotvornost neinvazivne ventilacijske potpore u liječenju akutizacije kronične plućne bolesti
Turković, Tatjana
Diplomski studij Fizioterapije
Zdravstveno veleučilište Zagreb
1.1.2013. - Utjecaj poslijeoperacijskih vrijednosti troponima 1 na ishod i kvalitetu života u kardio kirurških bolesnika liječenih kirurškom revaskularizaciom miokarda
Komljenović, Ivana
Stručni studij Fizioterapija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Prognostički značaj ranog razvoja intrakranijske hipertenzije u bolesnika s teškom ozljedom mozga
Maričić, Suzana
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Analiza programa darivatelja organa u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u razdoblju od 2010. do 2012. godine na
Jolić, Ani
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Akutni respiratorni distres sindrom
Dumić, Dijana
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Primjena regionalne anestezije u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u 2012. godini
Šuper–Kučina, Erika
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Akupunktura u liječenju muskuloskeletne boli
Kusić, Andrea
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Intenzivno liječenje bolesnika s ozljedom vratnog dijela kralježničke moždine
Drvar, Vilim
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Sepsa u bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja
Dubrović, Mirna
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Utjecaj vremena primjerenog zbrinjavanja bolesnika s teškom ozljedom mozga na ishod liječenja
Tancabel, Ana
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Akutno zatajivanje bubrega u bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja
Mandić, Marin
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Prehrana septičkih bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja
Glažar, Tanja
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Učestalost upale pluća u bolesnika s teškom ozljedom mozga
Čikada, Valnea
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Usporedba učinkovitosti multimodalne u odnosu na epiduralnu analgeziju u bolesnika nakon ugradnje totalne proteze koljena
Papež Kinkela, Dijana
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Usporedba djelotvornosti i sigurnosti ultrazvukom i neurostimulacijski vođenog interskalenskog bloka u kirurškom liječenju ramena
Velčić Brumnjak, Sandra
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Teška ozljeda mozga
Ušanović, Adela
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Sindrom akutnog respiracijskog distresa
Židan, David
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Perkutana dilatacijska traheotomija
Ilijanić, Marina
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

- 2000. predavač na poslijediplomskom stručnom studiju iz „Anesteziologije” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u ZagrebuNorma sati:

Osobni razvoj

1.1.1992. - Kardioanesteziologija i intenzivno liječenje


Norma sati:
1.1.1991. - Kardioanesteziologija i intenzivno liječenje


Norma sati:
1.1.1991. - Torakalna anestezija


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2014. - Sokolić J, Župan Ž. Pristup cirkulacijski nestabilnom bolesniku. U: Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente prediplomskih, diplomskih i stručnih studija, str. 147-151

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Župan Ž. Osobitosti anestezije u dentalnoj medicini. U: Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija, str. 77-89

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Župan Ž, Ivanovski M. Smrt mozga i održavanje darivatelja organa za transplantacijsko liječenje. U: Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija, str. 209-214

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Župan Ž. Sindrom akutnoga respiracijskog distresa i protektivna plućna ventilacija. U: Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija, str. 162-169

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Župan Ž, Božić A. Smjernice u liječenju akutnog zatajivanja srca. U: Klinička farmakologija; drugo, promijenjeno i dopunjeno izdanje, 379-394

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2013. - Župan Ž. Perioperacijske kardiocirkulacijske komplikacije i priprema kirurških bolesnika. U: Kardiovaskularni modul, 2. tečaj, str. 53-68

Financiranje: Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Laser plus d.o.o.
1.1.2013. - Župan Ž. Priprema darivatelja organa i tkiva za transplantacijsko liječenje. U: Urologija II. (specijalni dio), str. 405-430

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u u Rijeci
1.1.2011. - Ivanovski M, Župan Ž. Ultrazvukom vođen blok obturatornog živca. U: Ultrazvukom vođena regionalna anestezija, str. 47-50

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Župan Ž., Antončić I., Jančić E., Žunić J. Nadzor funkcije živčanoga sustava tijekom intenzivnoga liječenja bolesnika. U: Intenzivna medicina, 282-292

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2004. - 7. Župan Ž. Potpora davateljevih organa. U: Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije, Peti tečaj. Regionalni F.E.E.A. centar Hrvatske, 145- 154

Financiranje: Graphis, Zagreb
1.1.2002. - Župan Ž. Prijeoperacijska priprema u liječenju srčanih bolesnika nekardiokirurškim zahvatima. U: Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije. Drugi tečaj. Regionalni F.E.E.A. centar Hrtvatske, str. 91-104

Financiranje: Graphis, Zagreb
1.1.2002. - Župan Ž. Akutno zatajivanje srca. U: Kompendij iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, str. 288-312

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Župan Ž, Reljić M. Mehanička ventilacija. U: Kompendij iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, str. 257-271

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - Župan Ž. Ishemijska bolest srca. U: Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije, Drugi tečaj. Regionalni F.E.E.A. centar Hrvatske, 105-116

Financiranje: Graphis, Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Župan Ž, Mijatović D, Medved I, Kraljić S, Juranić J, Barbalić B, Oštrić M
Successful treatment of fulminant Lyme myocarditis with mechanical circulatory support in a young male adult: a case report
Croatian Medical Journal 58 185-193 - 2017.

Q2
WOS

2. Predrijevac A, Šustić A, Antoncˇic´ I, Dunatov S, Župan Ž, Kuharić J, Dangubić B, Sotosˇek Tokmadzˇic´ V
Chemical Meningitis Following Spinal Analgesia with Levobupivacaine in Labor and Delivery: A Case Report
Journal of Clinical Anesthesia & Research 1 1-3 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=936781

Q3

3. Markić D, Vujičić B, Ivanovski M, Krpina K, Gršković A, Rahelić D, Rubinić N, Župan Ž, Lasić H, Materljan M, Rački S
Peritoneal dialysis catheter surgery using transversus abdominis plane block
Peritoneal Dialysis International 37 429-433 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=887421

Q1
WOS

4. Markić D, Vujičić B, Ivanovski M, Krpina K, Gršković A, Živčić-Ćosić S, Župan Ž, Maričić A, Valenčić M, Rački S
Peritoneal dialysis catheter placement using an ultrasound-guided transversus abdominis plane block
Blood Purification 39 274-280 - 2015.

Q2
WOS

5. Pilipović K, Župan Ž, Dolenec P, Mršić-Pelčić J, Župan G
A single dose of PPAR? agonist pioglitazone reduces cortical oxidative damage and microglial reaction following lateral fluid percussion brain injury in rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 59 8-20 - 2015.

Q1
WOS
Exc

6. Mikolašević I, Rački S, Španjol J, Župan Ž, Jakopčić I, Devčić B, Orlić L
Outcomes following renal transplantation in older renal transplant recipients: a single center experience and “Croatian senior program
International Urology and Nephrology 47 1415-1422 - 2015.

Q2
WOS

7. Orlić l, Sladoje-Martinović B, Mikolašević I, Župan, Ž, Rački S
Patients with Primary Brain Tumors as Organ Donors
BANTAO Journal 13 34-38 - 2015.

Q4

8. Mijatović D, Blagaić A, Župan Ž
Case Report: Severe form of hemolytic-uremic syndrome with multiple organ failure in a child: a case report
F1000Research - 2014.

Q1

9. Mikolašević I, Orlić L, Devčić B, Sladoje-Martinović B, Župan Ž, Anić K, Lesica L, Božičković N, Madžar B, Rački S
Liječenje septičkih bolesnika s Oxiris® membranom u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Acta Medica Croatica 68 149-155 - 2014.

Q4

10. Zelić M, Vranešić Bender D, Ljubas Kelečić D, Župan Ž, Cicvarić T, Maldini B, Durut I, Rahelić V, Škegro M, Majerović M, Perko Z, Šustić A, Madžar T, Kovačić B, Kekez T, Krznarić Ž
Hrvatske smjernice za perioperativnu enteralnu prehranu kirurških bolesnika
Liječnički Vjesnik 136 179-185 - 2014.

Q4

11. Mikolašević I, Sladoje-Martinović B, Orlić L, Milić S, Lukenda V, Župan Ž, Štimac D, Rački S
Evaluacija virusnih hepatitisa u transplantaciji solidnih organa
Acta Medica Croatica 68 151-159 - 2014.

Q4

12. Živčić-Ćosić S, Bušić M, Župan Ž, Pelčić G, Anušić Juričić M, Jurčić Ž, Ivanovski M, Rački S
Development of the Croatian model of organ donation and transplantation
Croatian Medical Journal 54 65-70 - 2013.

Q2
WOS

13. Pirjavec A, Lulić I, Ković I, Zupan Z, Ledić D
Severe traumatic brain injury after the assault with an axe handle
Collegium Antropologicum 36 339-344 - 2012.

Q3
WOS

14. Sotošek Tokmadžic V, Laškarin G, Mahmutefendić H, Lučin P, Mrakovčić-Šutić I, Župan Ž, Šustić A
Expression of cytolytic protein-perforin in peripheral blood lymphocytes in severe traumatic brain injured patients
Injury 43 624-631 - 2012.

Q1
WOS

15. Župan Z, Sotošek Tokmadžić V, Matanić-Manestar M, Šustić A, Antončić I, Dunatov S, Pavlović I, Antulov R
Simultaneous appearance of cerebral venous thrombosis and subdural hematomas as rare cause of headache in puerperium following epidural analgesia: a case report
Croatian Medical Journal 53 379-385 - 2012.

Q2
WOS

16. Ilijanić M, Ćoza P, Kuharić J, Rukavina T, Sučić N, Župan Ž, Sotošek Tokmadžić V, Šustić A
Usporedba rane i kasne perkutane dilatacijske traheostomije na pojavu komplikacija u strojno ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Medicina Fluminensis 48 72-78 - 2012.

Q4

17. Župan Ž, Pilipović K, Dangubić B, Frković V, Šustić A, Župan G
Effects of enoxaparin in the rat hippocampus following traumatic brain injury
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 35 1846-1856 - 2011.

Q1
WOS

18. Pilipović K, Župan Ž, Dangubić B, Mršić-Pelčić J, Župan G
Oxidative stress parameters in different brain structures following lateral fluid percussion injury in the rat
Neurochemical Research 36 913-921 - 2011.

Q1
WOS

19. Vlahović-Palčevski V, Milić S, Hauser G, Protić A, Župan Ž, Reljić M, Štimac D
Toxic epidermal necrolysis associated with carvedilol treatment
International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 48 549-551 - 2010.

Q2
WOS

20. Šustić A, Protić A, Cicvarić T, Župan Ž
The addition of a brief ultrasound examination to clinical assessment increases the ability to confirm placement of double-lumen endotracheal tubes
Journal of Clinical Anesthesia 22 246-249 - 2010.

Q1
WOS

21. Mrakovčić-Šutić I, Stošek Tokmadžic V, Laškarin G, Mahmutefendić H, Lučin P, Župan Ž, Šustić A
Early changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in severe traumatic brain-injured patients
Scandinavian Journal of Immunology 72 57-65 - 2010.

Q1
WOS

22. Sladoje-Martinović B, Orlić L, Župan Ž
Biomarkeri ranog otkrivanja akutnog bubrežnog zatajenja
Medicina Fluminensis 46 458 - 2010.

Q4

23. Pirjavec A, Ković I, Lulić I, Župan Ž
Massive anhydrous ammonia injury leading to lung transplantation
Journal of Trauma - Injury Infection and Critical Care 67 E93-97 - 2009.

WOS

24. Šustić A, Zelić M, Protić A, Župan Ž, Simić O, Deša K
Metoclopramide improves gastric but not gallbladder emptying in cardiac surgery patients with early intragastric enteral feeding: randomized controlled trial
Croatian Medical Journal 46 239-244 - 2005.

Q2
WOS

25. Šustić A, Župan Ž, Antončić I
Ultrasound-guided percutaneous dilatational tracheostomy with laryngeal mask airway control in a morbidly obese patient
Journal of Clinical Anesthesia 16 121-123 - 2004.

Q1
WOS

26. Sladoje-Martinović B, Orlić L, Župan Ž, Matić-Glažar D, Prodan-Merlak Ž
Akutno zatajenje bubrega u bolesnika podvrgnutih kardiokirurškom zahvatu
Acta Medica Croatica 58 417-420 - 2004.

Q3

27. Šustić A, Kovač D, Žgaljardić Ž, Župan Ž, Krstulović B
Ultrasound-guided percutaneous dilatational tracheostomy: a safe method to avoid cranial misplacement of the tracheostomy tube
Intensive Care Medicine 26 1379-1381 - 2000.

Q1
WOS

28. Šustić A, Krznarić Ž, Uravić M, Fučkar Ž, Štimac D, Župan Ž
Influence on gallbladder volume of early postoperative gastric supply of nutrients
Clinical Nutrition 19 413-416 - 2000.

Q2
WOS

29. Šustić A, Župan Ž, Eškinja N, Dirlić A, Bajek G
Ultrasonographically guided percutaneous dilatational tracheostomy after anterior cervical spine fixation
Acta Anaesthesiologica Scandinavica 43 1078-1080 - 1999.

Q1
WOS

30. Šustić A, Župan Ž, Krstulović B
Ultrasonography and percutaneous dilatational tracheostomy
Acta Anaesthesiologica Scandinavica 43 1086-1088 - 1999.

Q1
WOS

31. Šuštić A, Krstulović B, Župan Ž, Đirlić A, Luštica I
Perkutana traheostomija
Liječnički Vjesnik 121 366-370 - 1999.

Q3

32. Šustić A, Župan Ž
Ultrasound guided tracheal puncture for non-surgical tracheostomy
Intensive Care Medicine 24 92 - 1998.

WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Schoevaerdds JC, Biglioli P, Schuller S
Zelić M, Šustić A, Šimić O, Medved I, Župan Ž: Early gallbladder motility after cardo-pulmonary by-pass
Proceedings of the 49th Congress of the European society for cardiovascular surgery Monduzzi Editore Bologna - 2000.
2. Autor rada u znanstvenoj knjizi

Program darivanja organa u Hrvatskoj i Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Transplantacija bubrega u Rijeci: Povijesni osvrt i sadašnje stanje Rukavina, Daniel ; Rački, Sanjin HAZU

Pozvana predavanja

1. Župan Ž
Kako unaprijediti bolnički donorski program
Intensive donor management symposium, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija - 15.12.2017.
2. Župan Ž
Intenzivna medicina i darivanje organa: gdje su granice?
Međunarodni simpozij "Razvoj u anesteziologiji i intenzivnoj medicini", Karlovac - 16.11.2017.
3. Župan Ž
Darivanje organa nakon cirkulacijske smrti
4. hrvatska transplantacijska škola, Lopud, Dubrovnik - 30.9.2017.
4. Župan Ž
Komunikacija s obitelji potencijalnim darivateljima organa
Intensive donor management symposium, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija - 30.3.2017.
5. Župan Ž
Identifikacija i izvještavanje o potencijalnim darivateljima organa
Intensive donor management symposium, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija - 30.3.2017.
6. Župan Ž
Strategija optimizacije darivanja organa
Intensive donor management symposium, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija - 30.3.2017.
7. Župan Ž
Program darivanja organa u KBC Rijeka
1. kongres Hrvatskog društvaza transplantacijsku medicinu, Zagreb - 2.12.2016.
8. Župan Ž
Hrvatski donorski program
1. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu, Zagreb - 2.12.2016.
9. Župan Ž
Intervention on donors to improve outcomes
Symposium 3rd Croatian Transplantation School, Dubrovnik, Srebreno - 2.10.2016.
10. Župan Ž
Mjesto anestetika sevoflurana u suvremenoj anesteziji
Expert Exchange Forum, Priština, Kosovo - 11.6.2016.
11. Župan Ž
Donorski program; Transplantacija u Hrvatskoj, Sadašnje stanje i pogled u budućnost
Simpozij u povodu obilježavanja 45. godišnjice prve transplantacije bubrega u Hrvatskoj, Rijeka - 11.2.2016.
12. Župan Ž
Strategy for optimizing donor rate
Bayala (Varna), Bulgaria - 27.6.2015.
13. Župan Ž
Optimal donor preparation for cadaveric transplantation
Simpozij "Hrvatska transplantacijska škola", Dubrovnik - 19.6.2015.
14. Župan Ž
Improving donations-coordinator's role
F2F Meeting, Otočec ob Krki, Slovenia - 3.5.2015.
15. Župan Ž
Donorski program
Simpozij Transplantacija bubrega u Rijeci (Povijesni osvrt i sadašnje stanje), Rijeka - 9.4.2015.
16. Župan Ž
Dijaliza u akutnoj bubrežnoj ozljedi: pogled nefrologa i pogled intenzivista
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije, Pula - 10.10.2014.
17. Župan Ž
Racionalna primjena intravenskih tekućina
Opatija, VI. hrvatski kongres anesteziologije i intenzivne medicine s međunarodnim učešćem - 13.6.2014.
18. Župan Ž
Preoperative cardiac patients preparation for non-cardiac surgery
Sarajevo, 6th Sarajevo Anesthesia Forum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 24.5.2014.
19. Župan Ž
Uspostava kadaverične transplantacije u Makedoniji
Universitetski Klinički centar Skopje, Makedonija - 21.11.2013.
20. Župan Ž
Percutaneous dilatational tracheostomy
XII. Postgraduated Course of Mechanical Respiratory Support, Dubrovnik - 1.10.2013.
21. Župan Ž
Strategija povećanja darivatelja organa
Simpozij anesteziološki dani, Beograd - 16.3.2013.
22. Župan Ž
Ultrazvukom vođena regionalna anestezija
Simpozij Anesteziološki dani, Beograd - 15.3.2013.
23. Župan Ž
Percutaneous dilatational tracheostomy
XI. Postgraduated Course of Mechanical Respiratory Support, Dubrovnik - 22.10.2012.
24. Župan Ž
Addressing challanges in the admission of possible donors in ICU
2012 European Organ Donation Congress: Science Needs a Heart, Dubrovnik - 6.10.2012.
25. Župan Ž
Strategies to optimize donor rate in Croatia
Workshop on Brain Death Diagnostics, Ljubljana, Slovenija - 1.9.2012.
26. Župan Ž
Anesteziologija u Hrvatskoj: izazovi i mogućnosti
Simpozij Anestezija u Hrvatskoj/Naši izvori i putevi kojima stremimo, Biograd na moru - 11.5.2012.
27. Župan Ž
Strategies for optimizing donor rate in Croatia
Workshop on Brain Death Diagnostics, Ljubljana, Slovenia - 16.3.2012.
28. Župan Ž
Nekontrolirana upala: zašto su nam potrebne imunomodulacijske formule
XXXV. simpozij intenzivne medicine, Zagreb - 5.11.2011.
29. Župan Ž
Percutaneous dilatational tracheostomy
X. Postgraduated Course of Mechanical Respiratory Support, Dubrovnik - 17.10.2011.
30. Župan Ž
Akcijski plan darivanja organa i tkiva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2016. godine
Skup „Unapređenje kvalitete transplantacijskog programa“, Zagreb - 6.10.2011.
31. Župan Ž
Ultrasound-guided regional anesthesia: introduction and general principles
4th European-American Anesthesia Conference, Dubrovnik - 26.5.2011.
32. Župan Ž
Eksplantacijski i transplantacijski program u KBC-u Rijeka i Hrvatskoj
Svečana sjednica povodom 40. godišnjice prve transplantacije bubrega u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 12.1.2011.
33. Župan Ž
Deset godina moderne medicine u Hrvatskoj
Godišnji skup anesteziologa u Slavoniji Slavonska Požega - 10.12.2010.
34. Župan Ž
Napredak u darivanju organa i transplantacijskoj medicini u Republici Hrvatskoj
XXXIV. simpozij intenzivne medicine - 3.12.2010.
35. Župan Ž
Mechanical ventilation and clinical use of noninvasive ventilation
International Course of Physiotherapy and Noninvasive Ventilation, Zagreb - 25.10.2010.
36. Župan Ž
Percutaneous dilatational tracheostomy
IX. Postgraduated Course of Mechanical Respiratory Support, Dubrovnik - 18.10.2010.
37. Župan Ž
Prijedlog nacionalne strategije pravovremenog zbrinjavanja i optimalnog održavanja mogućih darivatelja organa 2011. - 2016.
Zagreb - 1.10.2010.
38. Župan Ž
Nacionalne smjernice za primjereno zbrinjavanje i povećanje broja darivatelja organa
Zagreb - 1.5.2010.
39. Župan Ž
Rano prepoznavanje i održavanje potencijalnih darivatelja organa
KBC Zagreb, Zagreb - 1.4.2010.
40. Župan Ž
Noninvasive ventilation. Mechanical ventilation and clinical use of noninvasive ventilation.
International Course of Physiotherapy and Noninvasive Ventilation, Zagreb - 3.10.2009.
41. Župan Ž
Traumatska ozljeda mozga
Godišnji susret Društva neurokirurga, Opatija - 20.6.2007.
42. Župan Ž
Smrt mozga
Hrvatsko društvo radiologa, Zagreb - 15.5.2007.
43. Župan Ž
Prijeoperacijska procjena srčanog rizika u nekardiokirurških bolesnika
Kongres Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin - 7.6.2004.
44. Župan Ž
Potpora davateljevih organa
Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije; V. F.E.E.A. tečaj, Opatija - 16.5.2004.
45. Župan Ž
Smrt mozga
Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije; V. F.E.E.A. tečaj, Opatija - 15.5.2004.
46. Župan Ž
Ishemijska bolest srca. Prijeoperacijska priprema u liječenju srčanih bolesnika nekardiokirurškim zahvatima
Poslijediplomsko usavršavanje iz anesteziologije; II. F.E.E.A. tečaj, Opatija - 30.12.2002.

Kongresna priopćenja

1.
Župan G, Rajič Bumber J, Pilipović K, Gržeta N, Župan Ž, Križ J
Repetitive mild traumatic brain injury increases cytosolic expression, cleavage and phosphorylation of TDP-43 in the mouse frontal cortex poster The 8th Annual Traumatic Brain Injury Conference Washington DC, USA - 16.5.2018.
2.
Dolenec P, Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Lateral fluid percussion injury induces astrocytosis and microgliosis without a neuronal loss in the rat frontal cortex SiNAPSA Neuroscience Conference '17 Ljubljana, Slovenia - 29.9.2017.
3.
Župan G, Pilipović K, Župan Ž
Neuroprotective pharmacotherapy of traumatic brain injury pozvano predavanje 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
4.
Pilipović K, Dolenec P, Župan Ž, Župan G
Traumatic brain injury: new insights into time and region specific secondary damage processes as potential therapeutic targets pozvano predavanje 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
5.
Pilipović K, Dolenec P, Župan Ž, Župan G
Pioglitazone reduces astrocytosis in rats with brain trauma poster 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
6.
Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Potential of pioglitazone in the traumatic brain injury in the rat: effects on the hippocampal neurodegeneration and inflammation poster Peti hrvatski kongres neuroznanosti Split - 17.9.2015.
7.
Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Effects of pioglitazone on the cortical neurodegeneration and neuronal loss following the lateral fluid percussion brain injury in the rat poster SiNAPSA Neuroscience Conference '15 Ljubljana - 1.1.2015.
8.
Kuharić J, Sokolić J, Medved I, Sotošek Tokmadžić V, Ljubotina M, Rosović Ivan, Laškarin G, Župan Ž, Šustić A
Effect of interleukin-18 on natural killer cell cytotoxic potential in patients with coronary heart disease during CABG poster 6th Croatian Congress of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation Opatija, Croatia - 1.1.2014.
9.
Dolenec P, Pilipović K, Zupan G, Zupan Z.
Hippocampal neurodegeneration and astrocytosis following traumatic brain injury in the rat: effects of a single dose of pioglitazone poster 9th FENS Forum of Neuroscience Milan, Italy - 1.1.2014.
10.
Rački S, Orlić L, Mikolašević I, Devčić B, Sladoje-Martinović B, Župan Ž
Liječnje septičkih bolesnika s AN69 (Oxiris®) membranom u klničkom bolničkom centru Rijeka poster 7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije Pula, Hrvatska - 1.1.2014.
11.
Frkovic V, Azman J, Zupan Z
A bolus-based regimen of thoracic paravertebral blockade for breast surgery anesthesia and postopretive analgesia 5th European-American Anesthesia Conference Rovinj, Croatia - 22.5.2013.
12.
Mijatovic D, Blagaic A, Zupan Z
Severe form of haemolytic-uremic syndrome with multiple organ failure in a child-case report 5th European-American Anesthesia Conference Rovinj, Croatia - 22.5.2013.
13.
Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Effects of pioglitazone on the hippocampus following the experimental traumatic brain injury poster 7th Croatian Congress of Pharmacology Zagreb, Croatia - 1.1.2013.
14.
Župan G, Pilipović K, Župan Ž, Mršić-Pelčić J
Effect of multifunctional drugs in the treatment of traumatic brain injury pozvano predavanje 7th Croatian Congress of Pharmacology Zagreb, Croatia - 1.1.2013.
15.
Bušić M, Živčić-Ćosić S, Pelčić G, Župan Ž, Anušić Juričić M, Jurčić Ž
The Croatian Model of Organ Donation and Transplantation predavanje 9th Conference of the International Society for Clinical Bioethics Rijeka, Croatia - 1.1.2012.
16.
Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Effects of enoxaparin on parameters of oxidative stress, inflammation and neuroprotection in the rat parietal cortex following traumatic brain injury poster EPHAR 2012, 6th European Congresss of Pharmacology, Granada, Spain, July 17-20, 2012; P487. Granada, Spain - 1.1.2012.
17.
Azman J, Micic S, Frkovic V, Horvat M, Župan Ž
Bilateral sciatic block for orthopedic surgery in child with mental disability – a case report XXX. ESRA Congress Dresden, Germany - 1.9.2011.
18.
Azman J, Horvat M, Frkovic V, Belusic D, Župan Ž
Ultrasound-guided paravertebral catheter placement for thoracotomy ESRA/HDRAA International Symposium on Regional Anaesthesia and Pain Therapy Zagreb, Croatia - 1.6.2011.
19.
Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Inflammatory and neuroprotective proteins in the thalamus following traumatic brain injury in the rat poster SiNAPSA Neuroscience Conference ’11 Ljubljana, Slovenia - 1.1.2011.
20.
Pilipović K, Mladinić Pejatović M, Mazzone G, Župan Ž, Nistri A, Župan G
Histological brain changes following traumatic brain injury in rats treated by pioglitazone: A preliminary study. poster 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia - 1.1.2011.
21.
Sotošek Tokmadžić V, Laškarin G, Mahmutefendić H, Lučin P, Mrakovčić-Šutić I, Župan Ž, Šustić A
Neuroimmunomodulation in severe traumatic brain injured patients pozvano predavanje 4th European-American Anesthesia Conference Dubrovnik, Croatia - 1.1.2011.
22.
Frković V, Župan Ž
Ultrasound-guided regional anesthesia growing possibilities 4th European-American Anesthesia Conference Dubrovnik, Croatia - 1.1.2011.
23.
Azman J, Frkovic V, Horvat M, Golubovic V, Župan Ž
Transversus abdominis plane block in early postoperative analgesia after classical appendectomy - a pilot study XXIX ESRA Congress Porto, Portugal - 1.9.2010.
24.
Pilipović K, Župan Ž, Župan G
Effects of enoxaparin on brain-derived neurotrophic factor and heat shock protein-70 expressions in the hippocampus following traumatic brain injury in rats poster 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia - 1.1.2010.
25.
Župan G, Pilipović K, Župan Ž, Mršić-Pelčić J, Frković V, Dangubić B
Pioglitazone and enoxaparin are promising novel neuroprotective drugs in the rat model of traumatic brain injury pozvano predavanje 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia - 1.1.2010.
26.
Frkovic V, Azman J, Horvat M, Župan Ž
Ultrasound guided lower limb quadric block for gamma nail repair of transtrochanteric fracture of femur - a pilot study 23rd Alpe Adria Symposium 2010 Zagreb, Croatia - 1.1.2010.
27.
Frkovic V, Azman J, Horvat M, Župan Ž
Ultrasound guided regional anesthesia for saphenous vein stripping First Slovenian Congress of Regional Anesthesia Ljubljana, Slovenia - 1.1.2010.
28.
Azman J, Frkovic V, Horvat M, Župan Ž
Ultrasound guided perineural axillary block vs. ultrasound guided perivascular axillary block for hand surgery First Slovenian Congress of Regional Anesthesia Ljubljana, Slovenia - 1.1.2010.
29.
Merlak Radojčić I, Župan Ž, Golubović V
Cervical epidural analgesia for surgery anaesthesia and postoperative analgesia for total removal of the scapula poster 1st Congress of Pain Therapy Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - 1.1.2010.
30.
Juranić J, Deša K, Reljić M, Župan Ž
Enoximon u ranom unutarbolničkom posresuticacijskom liječenju vođenom ultrazvukom srca – prikaz dva slučaja 5. Kongres Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje Osijek, Hrvatska - 1.1.2010.
31.
Horvat M, Azman J, Frkovic V, Župan Ž
Spinal cord injury scoring using the American Spinal Injury Association form - a case report XVIII ESRA Congress Salzburg, Austria - 1.9.2009.
32.
Frković V, Horvat M, Ažman J, Komen Ušljebrka H, Sotošek Tokmadžić V, Golubović V, Župan Ž
Torakalni paravertebralni blok za anesteziju i poslijeoperacijsku anesteziju u grudnoj kirurgiji predavanje Međunarodni simpozij regionalne anestezije i liječenja boli (3 ; 2009) ; Hrvatski kongres regionalne anestezije i analgezije (3 ; 2009) Zagreb, Hrvatska - 18.6.2009.
33.
Azman J, Frkovic V, Župan Ž, Protic A, Horvat M
Ultrasound guided lower limb quadri - block for femoral amputation 3rd International Symposium of Regional Anesthesia and Pain Therapy Zagreb, Croatia - 1.6.2009.
34.
Frkovic V, Juranic J, Pavelic G, Župan Ž, Azman J, Velepic M, Horvat M
Regional anesthesia for transmastoid timpanoplasty - report of four cases 3rd International Symposium of Regional Anesthesia and Pain Therapy Zagreb, Croatia - 1.6.2009.
35.
Frkovic V, Horvat M, Stuck I, Azman J, Komen-Usljebrka H, Juranic J, Sotosek-Tokmadzic V, Golubovic V, Župan Ž
A bolus-based regimen of thoracic paravertebral blockade for breast surgery anesthesia and postoperative analgesia 3rd International Symposium of Regional Anesthesia and Pain Therapy Zagreb, Croatia - 1.6.2009.
36.
Komen-Usljebrka H, Protic A, Frkovic V, Azman J, Župan Ž
Ultrasound guided supraclavicular brachial plexus block 3rd International Symposium of Regional Anesthesia and Pain Therapy Zagreb, Croatia - 1.6.2009.
37.
Pilipović K, Župan Ž, Frković V, Dangubić B, Mršić-Pelčić J, Šustić A, Župan G
Changes of oxidative stress parameters in different rat brain regions following traumatic brain injury poster The third Croatian Congress of Neuroscience Zadar, Croatia - 1.1.2009.
38.
Župan G, Pilipović K, Župan Ž, Frković V, Dangubić B, Mršić¬-Pelčić J, Šustić A
Effects of PPAR-y agonist pioglitazone on the hippocampus in traumatic brain injured rats poster 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Florence, Italy - 1.1.2009.
39.
Stuck I, Sotošek Tokmadžić V, Krstulović B, Protić A, Župan Ž, Golubović V
Evaluation of prognostic values of LiMON parameters in patient with severe pancreatitis and sepsis – a pilot study predavanje XXXII Symposia of Intensive Care Zagreb, Croatia - 1.1.2008.
40.
Župan Ž, Pilipović K, Frković V, Dangubić B, Šustić A, Mršić-Pelčić J, Simonić A, Župan G
Effects of enoxaparin on oxidative lipid damage and activities of antioxidant enzymes in parietal cortex and hippocampus following traumatic brain injury in rats poster 12th Congresss of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain - 1.1.2008.
41.
Pilipović K, Frković V, Dangubić B, Župan Ž, Peternel S, Župan G
Pioglitazone limits the cortical oxsidative damage following traumatic brain injury in the rat poster 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society with International Participation Osijek, Croatia - 1.1.2007.
42.
Sotošek Tokmadžić V, Deša K, Poldan N, Merlak-Radojčić I, Miljavac T, Štampalija R, Papež Kinkela D, Golubović V, Župan Ž
Retrospective analysis of regional anesthesia in Clinic of anesthesiology and intensive care, Clinical Hospital Center of Rijeka in period from January 1st 2005 IV Congress of Croatian Association of Anesthesiology and ICM Varaždin, Croatia - 1.1.2006.
43.
Deša K, Frković V, Reljić M, Župan Ž, Modrić M, Dangubić B
Intenzivno liječenje desetogodišnjaka sa intrakranijskom hipertenzijom udruženom sa ARDS-om kao posljedicama utapljanja – prikaz slučaja XXX Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Croatia - 1.1.2006.
44.
Župan Ž, Sotošek V, Deša K
The influence of application of clinical guidelines on outcome of intensive treated patients with severe traumatic brain injury predavanje XXX Symposia of Intensive Care Zagreb, Croatia - 1.1.2006.
45.
Župan Ž, Sotošek Tokmadžić V, Deša K
Primjena kliničkih smjernica i ishod intenzivnog liječenja u bolesnika s teškom ozljedom glave i mozga XXIX Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Croatia - 1.1.2005.
46.
Deša K, Župan Ž, Krstulović B, Golubović V, Šustić A
Evaluation of single intensive care unit performance in Croatia using APACHE II and SAPS II systems 13th European Society of Anesthesiologists Anniversary Meeting Vienna, Austria - 1.1.2005.
47.
Baraba K, Štimac D, Radić M, Krznarić Zrnić I, Perić R, Golubovic V, Župan Ž
Utjecaj etiologije akutnog pankreatitisa u razvoju lokalnih i sistemskih komplikacija poster 3.hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 7.10.2004.
48.
Baraba K, Štimac D, Radić M, Krznarić Zrnić I, Perić R, Golubović V, Župan Ž
Utjecaj etiologije akutnog pankreatitisa u razvoju lokalnih i sistemskih komplikacija Poster Pancreatitis: Advances in Pathobiology, Diagnosis and Treatment Freiburg, Germany - 1.1.2004.
49.
Deša K, Poldan N, Božić A, Protić A, Ružić-Žic Z, Župan Ž, Šustić A
Računalno vođena prijeanestezijska procjena bolesnika – preliminarno istraživanje XXVIII Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Croatia - 1.1.2004.
50.
Župan Ž, Sokolić J, Deša K, Srdoč N, Duhović Đ
Epiduralna anestezija i budna bolesnica u kirurškoj revaskularizaciji miokarda na kucajućem srcu XXVIII Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Croatia - 1.1.2004.
51.
Baraba K, Štimac D, Radić M, Krznarić Zrnić I, Perić R, Golubović V, Župan Ž
Utjecaj etiologije akutnog pankreatitisa u razvoju lokalnih i sistemskih komplikacija poster 10. godišnji sastanak Hrvatskog gastroenterološkog društva Bizovačke toplice, Hrvatska - 1.1.2004.
52.
Dvornik Š, Čuka S, Fišić E, Župan Ž
Biochemical markers of myocardial injury and inflammation in the follow-up of patients during cardiac surgery 7th Alps-Adria Congress Regensburg, Germany - 1.1.2002.
53.
Turina D, Župan Ž, Deša K, Šustić A, Debelić D, Đirlić A
Performance of score systems in cardiac surgery patients
54.
Medved I, Šimić O, Šustić A, Župan Ž
Effects of surgical myocardial revascularisation on left ventricular ejection fraction in patients with coronary artery disease
55.
Medved I, Šustić A, Šimić O, Kovačević M, Sokolić J, Župan Ž, Zelić M
Early gallbladder motility after cardio-pulmonary bypass
56.
Šustić A, Župan Ž, Krstulović B, Đirlić A
Ultrasound-guided percutaneous vs. surgical tracheostomy in patients with anterior cervical spine fixation
57.
Šustić A, Đirlić A, Sokolić J, Krstulović B, Župan Ž
Early enteral feeding improve gallbladder motility after cardiac surgery
58.
Šustić A, Župan Ž, Krstulović B
Pathoanatomic changes of trachea after ultrasound guided vs. blind percutaneous dilatational tracheostomy
59.
Šustić A, Župan Ž, Đirlić A
Does early enteral feeding improve gallbladder motility? – prospective
60.
Šustić A, Zelić M, Reljić M, Župan Ž
Early postoperative gastric supply of nutrients improve gastric emptying after cardiac surgery Poster Intensive Care Med 2002; 28 (suppl. 1):S147

Znanstveni projekti

1. 1.1.2017. -
Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43; Suradnik na projektu; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija; Suradnik na projektu ; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija; Istraživač na projektu; MZOŠ; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Perkutana traheostomija u prevenciji pneumonije u strojno ventiliranih bolesnika; Istraživač na projektu ; MZOŠ; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Enteralna prehrana i postoperativni motilitet žučnog mjehura, želuca i duodenuma; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Ekscitotoksičnost i neuroprotekcija u epilepsiji i ishemiji mozga; Suradnik na projektu ; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Kristina Pilipović; Traumatska ozljeda mozga u štakora: mehanizmi oštećenja i oporavka te učinci pioglitazona i enoksaparina; Biomedicina; 27.7.2011.;

Znanstveni skupovi

1. -
XXXVI. Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
2. -
2012 European Organ Donation Congress: Science Needs a Heart Dubrovnik, Hrvatska Član lokalnog organizacijskog odbora
3. -
Simpozij Anestezija u Hrvatskoj/Naši izvori i putevi kojima stremimo Biograd na moru, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
4. -
XXXVII. Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
5. -
4th European-American Anesthesia Conference Dubrovnik, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
6. -
XXXV. Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
7. -
XXXIV. Simpozij Intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
8. -
4th International Symposium on Regional Anaesthesia and Pain Therapy, 4th Croatian Congress of Regional Anaesthesia and Analgesia Zagreb, Hrvatska Član Organizacijskog odbora
9. -
V. kongres Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje Osijek, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
10. -
3rd European-American Anesthesia Conference Dubrovnik, Hrvatska Član Organizacijskog/Savjetodavnog odbora
11. -
šesti tečaj F.E.E.A.-e (Fondation Europeenne D'Enseignement En Anesthesiologie, Suos le Patronage de la Communaute Europeenne) Opatija, Hrvatska Voditelj Organizacijskog odbora poslijediplomskog usavršavanja iz anesteziologije
12. -
četvrti tečaj F.E.E.A.-e (Fondation Europeenne D'Enseignement En Anesthesiologie, Suos le Patronage de la Communaute Europeenne) Opatija, Hrvatska Član Organizacijskog odbora poslijediplomskog usavršavanja iz anesteziologije
13. -
drugi tečaj F.E.E.A.-e (Fondation Europeenne D'Enseignement En Anesthesiologie, Suos le Patronage de la Communaute Europeenne) Opatija, Hrvatska Član Organizacijskog odbora poslijediplomskog usavršavanja iz anesteziologije
14. -
prvi tečaj F.E.E.A.-e (Fondation Europeenne D'Enseignement En Anesthesiologie, Suos le Patronage de la Communaute Europeenne) Opatija, Hrvatska Član Organizacijskog odbora poslijediplomskog usavršavanja iz anesteziologije
15. -
19th Alpe-adria Anesthesia Symposium (AAAS) Opatija, Hrvatska Član Znanstvenog odbora
16. -
5th European-American Anesthesia Conference Rovinj, Crveni otok, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora
17. -
6th Croatian Congress of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation Opatija, Hrvatska Predsjednik Organizacijskog odbora, član znanstvenog i savjetodavnog odbora
18. -
XXXVIII. Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska predsjednik Organizacijskog odbora
19. -
Simpozij "Transplantacija bubrega u Rijeci (Povijesni osvrt i sadašnje stanje)" Rijeka Član Organizacijskog odbora
20. -
Poslijediplomski tečaj I. kategorije "Ultrazvukom vođena regionalna anestezija" Rijeka Voditelj tečaja
21. -
1. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu Zagreb Član Organizacijskog odbora
22. -
Radionica "Intensive donor management" Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija Organizator radionice
23. -
Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem: "Ultrazvukom vođena regionalna anestezija" Kampus Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Voditelji, predavač i instruktor
24. -
Tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem: "Ultrazvukom vođena regionalna anestezija" Kampus Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Voditelji, predavač i instruktor
25. -
"ECMO (skrb bolesnika na ECMO potpori)" Kampus Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik stručnog i organizacijskog odbora i predavač
26. -
"ECMO (skrb bolesnika na ECMO potpori)" Kampus Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik stručnog i organizacijskog odbora i predavač
27. -
"ECMO (skrb bolesnika na ECMO potpori)" Kampus Sveučilišta u Rijeci, Rijeka Predsjednik stručnog i organizacijskog odbora i predavač

Uredništva časopisa

1. - Medix, specijalizirani medicinski dvomjesečnik, Župan Ž gost urednik tematskog broja posvećenog tematici darivanja organa i transplantacijske medicine u Hrvatskoj Medix 92/93, 2011

2. - Acta Anaesthesiologica Croatica, časopis Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Župan Ž glavni urednik


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
International Workshop „Percutaneous Dilatation Tracheostomy“
6th Sarajevo Anesthesia Forum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina   voditelj i predavač
2.
-
International Workshop "Ultrasound Guided Regional Anesthesia"
Kampus Sveučilišta, Rijeka, Hrvatska   voditelj, predavač i instruktor
3.
-
Okrugli stol "Priziv savjesti u medicinskoj praksi: kada je i koliko doista utemeljen?"O
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci   sudionik
4.
-
Poslijediplomski tečaj I. kategorije, međunarodna radionica “Ultrasond guided regional anesthesia"
Kampus Sveučilišta u Rijeci, Rijeka   voditelj, predavač i instruktor
5.
-
Poslijediplomski tečaj I. kategorije, međunarodna radionica “Ultrasond guided regional anesthesia"
Kampus, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka   voditelj, predavač i instruktor
6.
-
Poslijediplomski tečaj I. kategorije, međunarodna radionica “Ultrasond guided regional anesthesia"
Kampus, Sveučilišta u Rijeci, Rijeka   voditelj, predavač i instruktor
7.
-
Okrugli stol "Transplantacija u Hrvatskoj danas i perspektive u budućnosti"
1. kongres Hrvatskog društva za transplantacijsku medicinu   sudionik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 29.5.2015. - Detalji
Javna tribina "Volim grad koji donira", Gradska vijećnica Rijeka
Rijeka, 29.5.2015.

Medijski nastupi

1. 15.4.2015. - Detalji
Televizijska postaja Kanal Ri, Rijeka