Doc. prim. dr. sc. Vesna Štefanac-Nadarević dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za obiteljsku medicinu

e-pošta : vesnasn@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Doc. prim. dr. sc. Vesna Štefanac Nadarević, dr. med. 18 2 0

Obrazovanje

1.1.2007. - Stalni sudski vještak medicinske struke iz područja medicine rada Hrvatska liječnička komora
1.1.1997. - Doktor znanosti Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1990. - Magistar znanosti Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1984. - 1.1.1986. Postdiplomski studij "Ocjena radne sposobnosti" Medicinski fakultet u Zagrebu
1.1.1972. - 1.1.1977. Doktor medicine Dodiplomski studij medicine Medicinski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - Docent na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Rukovoditelj Odjela za medicinske poslove HZZO, PU Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2010. Ovlašteni doktor – kontrolor, specijalist medicine rada HZZO, PU Rijeka
1.1.2008. - Viši asistent na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.2008. Predsjednica Liječničkog povjerenstva, specijalist medicine rada HZZO, PU Rijeka
1.1.1993. - 1.1.2000. Predsjednica Liječničkog povjerenstva za ortopedska i druga pomagala HZZO, PU Rijeka
1.1.1982. - 1.1.1993. Član Liječničkog povjerenstva, liječnik opće medicine HZZO, PU Rijeka
1.1.1981. - 1.1.1982. Liječnik obiteljske medicine Dom zdravlja Rijeka
1.1.1979. - 1.1.1981. Liječnik obiteljske medicine Dom zdravlja Poreč
1.1.1978. - 1.1.1979. Obiteljska medicina Pripravnički staž Dom zdravlja Crikvenica

Nagrade i priznanja

Dobitnica 1. nagrade „Dr. Jurica Ivko“ za najbolje stručne i znanstvene radove u 1997. godini – Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu turizma
Dobitnica Odličja Hrvatskog liječničkog zbora – Povelja u znak priznanja za osobit doprinos zboru, medicinskoj znanosti i zdravstvu u Republici Hrvatskoj
Povelja „dr. Anica Matić“ - Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja za izniman doprinos radu i razvoju HLZ – HDMVZO-a

Članstva

1.1.2008. - Hrvatsko društvo stalnih sudskih vještaka
1.1.2007. - Stalni sudski vještak medicinske struke iz medicine rada pri Županijskom sudu u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2004. Upravno vijeće KBC Rijeka
1.1.2002. - 1.1.2004. Upravno vijeće Doma zdravlja Crikvenica
1.1.2000. - Hrvatski liječnički sindikat
1.1.1998. - Povjerenstvo za analizu poslovanja Specijalne bolnice Biograd na moru pri Ministarstvu zdravstva RH
1.1.1997. - 1.1.2002. Upravno vijeće Specijalne bolnice TTH Crikvenica
1.1.1997. - 1.1.2002. Upravno vijeće Doma zdravlja Rijeka
1.1.1997. - Odbor projekta „Poboljšanje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima“ pri Ministarstvu zdravstva RH
1.1.1997. - Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
1.1.1996. - Hrvatsko društvo za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini
1.1.1996. - Povjerenstvo za ugovaranje primarne zdravstvene zaštite pri HZZO-u
1.1.1995. - 1.1.2005. Liječničko povjerenstvo Ministarstva obrane RH i Ministarstva zdravstva RH
1.1.1995. - Hrvatska liječnička komora
1.1.1979. - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Ocjenjivanje privremene radne nesposobnosti u obiteljskoj medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 sati
1.1.2009. - Medicina rada
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 10 sati
1.1.2009. - Organizacija i metode rada u obiteljskoj medicini
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6 sati
1.1.2009. - Vođenje i poslovanje ordinacije opće medicine
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 8 sati
1.1.2008. - Medicina rada
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 10 sati
1.1.2008. - Obiteljska medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 50 sati
1.1.2008. - Obiteljska medicina
Preddiplomski studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 40 sati
1.1.2007. - Medicina rada
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30 sati po semestru
1.1.1992. - 1.1.1993. Medicina rada
Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu Hrvatske
Hotelijersko turistički fakultet
suradnik
Norma sati: 12 sati
1.1.1989. - 1.1.1990. Medicina rada
Poslijediplomski specijalistički studij Socijalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 10 sati
1.1.1987. - 1.1.1988. Turistička, pomorska i tropska medicina
Poslijediplomski specijalistički studij Klinička patofiziologija
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 40 sati

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - Osposobljavanje za rad na siguran način na poslovima antikorozivne zaštite u tvrtki "Teri-Crotek Rijeka"
Dijana Deranja
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Analiza ozljeda na radu u prerađivačkoj industriji
Bojan Komljenović
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Osnovna pravila zaštite na radu kod lučkih radnika u poduzeću Luka Rijeka d.d.
Anita Hadžić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Profesionalne bolesti u Republici Hrvatskoj
Martina Krast
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Osnove sigurnosti zaštite na radu zdravstvenih djelatnika
Matea Lugarov
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Ergonomija uredskih poslova
Anja Škunca
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Ozljede na radu u "Rivijera Adria" Poreč
Tina Stajić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Analiza ozljeda na radu u Društvu za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta
Ivan Mavrović
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Djelovanje buke na radnom mjestu
Marko Vrhovac
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Psihološki stres kod vatrogasaca
Aleksandra Krznar
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Umor na radu i mjere prevencije
Matej Laginja
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2013. - Analiza ozljeda na radu u Vodovodu Labin
Klaudio Poldrugovac
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Zaštita na radu u TE Plomin
Emir Hodžić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Zdravstveni učinci i zaštita od mehaničkih vibracija
Mario Pejić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Ionizirajuće zračenje
Robert Tomasini
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Primjena mjera zaštite na radu u TE Plomin
Patrik Petrinjak
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Uredska ergonomija
Goran Bunić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Azbestoza u Republici Hrvatskoj
Luka Nikolić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Ozljeđivanje radnika u Upravi šuma Delnice tijekom razdoblja 2001. - 2010.
Mario Pajnić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Zaštita na radu u Društvu Jadranka d.d.
Tomislav Jurjević
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Ispitivanje radnog okoliša u organizacijskoj jedinici 212 - Izrada elemenata trupa u "3. Maj" Brodogradilište d.d.
Vedran Smaila
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Buka: fizikalna svojstva, mjerenja i zaštita
Jurica Stepančić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Zaštita na radu zdravstvenih djelatnika
Romina Svjetličić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Opasnosti primjene i zaštita od pesticida u proizvodnji cvijeća
Tomislav Odicki
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2012. - Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema normi OHSAS 18001
Tea Jukić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2011. - Profesionalne bolesti kože
Tatjana Derbina
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2011. - Opasnosti i štetnosti za zdravlje radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada u HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Zvonimir Ilanić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2011. - Zaštita na radu u komunalnom društvu "Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka"
Marino Peloza
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2011. - Ionizirajuće zračenje i negativni učinci
Mate Kovačić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2010. - Utjecaj buke na zdravlje ljudi
Tomislav Vučetić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2010. - Opasnosti i štetnosti za zdravlje radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada u Rafineriji nafte Rijeka
Nikica Konjevoda
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2010. - Zdravstveni učinci i zaštita od prekomjerne buke
Bojan Butina
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2010. - Motivacija
Boris Čekada
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci
1.1.2010. - Ergonomski aspekti rada na video terminalima
Marko Pepić
Stručni studij: Sigurnost na radu
Veleučilište u Rijeci

Izdavaštvo

1.1.2013. - Obvezno zdravstveno osiguranje

Financiranje: Medicinski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vojniković, Božo; Mićović, Vladimir; Štefanac-Nadarević, Vesna; Malatestinić, Đulija; Glibotić Kresina, Helena; Nadarević, Tin; Peternel, Renata; Kresina, Sandro; Žuža-Zeneral, Iva; Grubešić, Aron;
Refractive Errors in Children of Primorsko-Goranska County–Epidemiological study
Collegium Antropologicum 37 37-39 - 2013.

2. RICHTER, IVICA; MIĆOVIĆ, VLADIMIR; BULOG, ALEKSANDAR; BARIĆEV-NOVAKOVIĆ, ZDENKA; ŠTEFANEC-NADAREVIĆ, VESNA; MUHVIĆ, DAMIR; SESAR, ŽELJKO; MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ, INES;
The influence of living conditions on the occurrence of symptoms of xerostomia
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

3. Bogović Crnčić, Tatjana; Grbac-Ivanković, Svjetlana; Štefanac-Nadarević, Vesna; Šutić, Ivana; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Sesar, Željko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Clinical significance of NKT cells in autoimmune thyroid disease during pregnancy
Collegium antropologicum 350 6134 - 2012.

4. Kenđel Jovanović, Gordana; Krešić, Greta; Pavičić Žeželj, Sandra; Mićović, Vladimir; Štefanac Nadarević, Vesna;
Cancer and cardiovascular diseases nutrition knowledge and dietary intake of medical students
Collegium antropologicum 35 765-774 - 2011.

5. Ljubotina, Aleksandar; Materljan, Eris; Mićović, Vladimir; Kapović, Miljenko; Štefanac-Nadarević, Vesna; Ivošević, Dejan;
Perception of arterial hypertension and myocardial infarction in hypertensive and normotensive men and women
Collegium Antropologicum 35 147-153 - 2011.

6. Nadarević-Štefanec, Vesna; Malatestinić, Đulija; Mataija-Redžović, Andrea; Nadarević, Tin;
Patient Satisfaction and Quality in Home Health Care of Elderly Islanders
Collegium Antropologicum 35 213-216 - 2011.

7. Malatestinić, Đulija; Nadarević-Štefanec, Vesna; Šuljić, Petra; Glažar, Bojan; Janković, Suzana;
Increasing Burden of Melanoma in Croatia
Collegium antropologicum 35 267-270 - 2011.

8. Kenđel Jovanović, Gordana; Pavičić Žeželj, Sandra; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić Šutić, Ines; Nadarević Štefanac, Vesna; Dorčić, Fedor;
Diet quality of middle age and older women from Primorsko-Goranska County evaluated by healthy eating index and association with body mass index
Collegium antropologicum 34 155-160 - 2010.

9. Bukmir L, Diminić Lisica I, Baričev Novaković Z, Ivošević D, Popocić B, Štefanac Nadarević V, Materljan E.
Obiteljski liječnik i preventivni pregledi osoba starijih od 50 godine
Zbornik Deveti Kongres H.D.O.D.- H.L.Z. 105-12 - 2009.

10. Mićović, Vladimir; Benčević, Henrietta; Malatestinić, Djulija; Mijandrušić Sinčić, Brankica; Kendel, Gordana; Štefanac-Nadarević, Vesna;
Inequalities in health related quality of life in Primorsko-goranska County, Croatia. How healthy are people using primary health care?
Collegium antropologicum 32 133-138 - 2008.

11. Cuculić M, Brozičević V, Štefanac-Nadarević V, Sušanj M, Brozičević I
Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za medicinu turizma i zdravstveni turizam
Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu „Zdravstveni turizam u Hrvatskoj“ 207-10 - 2001.

12. Sušanj, Mario; Štefanac-Nadarević, Vesna; Jonjić, Anto; Pahor, Đana;
Termalna lječilišta u ponudi hrvatskog turizma
Treći znanstveno-stručni skup Zdravstveni turizam za 21. stoljeće - 2000.

13. Štefanac Nadarević V, Vukelić M., Kontušić I
Morbidity and health care provided to foreign tourists in case of medical emergency in the Rijeka region.
Proceedings of European Conference on Travel Medicine. Mobility & Health: From Hominid Migration to Mass Tourism 176-81 - 1998.

14. Matković V, Grubišić-Greblo H, Jonjić A, Štefanac Nadarević V, Smokrović H.
Naša iskustva u provođenju kućnog liječenja i zdravstvene njege
Zbornik V. simpozija obiteljske medicine 267-72 - 1998.

15. Štefanac Nadarević Vesna
Analiza morbiditeta i zdravstvena zaštita turista na području grada Rijeke.
Doktorska disertacija - 1997.

16. Cuculić M; Štefanac Nadarević V
Zahtjev pomorca oboljelog od hepatitisa B za naknadu štete
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 (Suppl.) 723-6 - 1997.

17. Štefanac Nadarević V; Cuculić M; Vukelić M
Vještačenje u odštetnom zahtjevu s kroničnom bolesti bubrega nakon crijevne infekcije.
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 18 (Suppl.) 727-34 - 1997.

18. Štefanac Nadarević V, Vukelić M, Cuculić M
Briga za zdravlje stranih turista u slučaju medicinske hitnosti.
Tourism and Hospitality Management 2 369-78 - 1996.

19. Štefanac Nadarević Vesna
Istraživanje morbiditeta stranih turista
Kvalifikacijski rad - 1990.

Pozvana predavanja

1. Štefanac Nadarević Vesna
Zdravstvena zaštita turista - značajan čimbenik razvoja turizma (uloga liječnika primarne zdravstvene zaštite)
Rijeka
2. Štefanac Nadarević Vesna
Zdravstvena zaštita otočnog pučanstva
Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
Moro Lj, Rubeša G, Nadarević V
Primjena atipičnih antipsihotika u bolničkim uvjetima. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Treći Hrvatski psihijatrijski kongres Osijek - 1.1.2002.
2.
Katalinić S, Štefanac Nadarević V, Katalinić I, Cuculić D, Jonovska S
Health Injuries from Car Accidents in Croatia. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) 2nd European Conference on Travel Medicine Venecija - 1.1.2000.
3.
Štefanac Nadarević V, Kontušić I, Jelčić I, Vukelić M.
Skin Diseases of Foreign Tourists in the Region of Rijeka, Croatia. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) 2nd European Conference on Travel Medicine Venecija - 1.1.2000.
4.
Štefanac Nadarević V, Vukelić M., Kontušić I
Health Care for Foreign Tourists on the Basis of Insuranse Convention Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) European Conference on Travel Medicine Venecija - 1.1.1998.
5.
Cuculić M, Brozičević I, Štefanac Nadarević V
Turistička medicina i zdravstveni turizam. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Međunarodni simpozij pomorskog prometa i medicine. Lovran - 1.1.1998.
6.
Štefanac Nadarević V, Cuculić M, Vukelić M, Kontušić I.
Uloga kroničnih bolesti u pobolu stranih turista. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Međunarodni simpozij pomorskog prometa i medicine. Lovran - 1.1.1998.
7.
Štefanac-Nadarević V, Vukelić M, Cuculić M
Otrovanje gljivama – troškovi bolničkog liječenja. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Treći kongres hrvatskih bolnica Zagreb - 1.1.1998.
8.
Štefanac Nadarević V, Smoljanović M, Piacun P.
Zdravstvena zaštita otočnog pučanstva Primorsko goranske županije u počecima privatizacije zdravstvenog sustava. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Drugi kongres s međunarodnim sudjelovanjem Management u zdravstvu Zagreb - 1.1.1997.
9.
Štefanac Nadarević V, Vukelić M, Cuculić M
Briga za zdravlje stranih turista u slučaju medicinske hitnosti. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) 1. međunarodni simpozij Opatija - promotor zdravstvenog turizma. Opatija - 1.1.1997.
10.
Štefanac-Nadarević V, Cuculić M.
Uloga specijalnih bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u promidžbi turizma Republike Hrvatske Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Drugi kongres hrvatskih bolnica Zagreb - 1.1.1996.
11.
Štefanac Nadarević V, Cuculić M, Vukelič M.
Vještačenje u odštetnom zahtjevu turista s kroničnom bolesti bubrega nakon crijevne infekcije. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Drugi kongres hrvatskih bolnica Zagreb - 1.1.1996.
12.
Štefanac Nadarević V, Cuculić M
Health Care for Foreign Tourists on the Basis of Insurance Convention. Usmeno priopćenje (oralna prezentacija) Third International Conference on Tourist Health Venecija - 1.1.1990.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. -
Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje Kvarnerskog zaljeva; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2004. -
Stručni rad: "Bolovanje s medicinskog aspekta"
7. regionalni simpozij HDMVZO   Usmeno priopćenje
2.
1.1.2002. -
Kongresno priopćenje: "Primjena atipičnih antipsihotika u bolničkim uvjetima"
3. hrvatski psihijatrijski kongres   Jedan od autora
3.
1.1.2001. -
Stručni rad: "Hrvatsko društvo za medicinu turizma i zdravstveni turizam"
Simpozij: Zdravstveni turizam u Hrvatskoj   Jedan od autora
4.
1.1.2000. -
Stručni rad: "Health guide for tourists in Croatia"
2. European Conference on Travel Medicine   Jedan od autora
5.
1.1.2000. -
Stručni rad: "Termalna lječilišta u ponudi hrvatskog turizma"
Thalassotherapia opatija, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji   Jedan od autora
6.
1.1.2000. -
Stručni rad: "Jadranska nautička akademija - medicinski program"
Thalassotherapia opatija, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji   Jedan od autora
7.
1.1.1998. -
Kongresno priopćenje: "Otrovanje gljivama - troškovi bolničkog liječenja"
3. kongres hrvatskih bolnica   Prvi autor, usmeno priopćenje
8.
1.1.1998. -
Poglavlje u stručnoj knjizi naziva "Hoteli u Hrvatskoj - priručnik"
M-Trgovina d.o.o.   Suradnik
9.
1.1.1998. -
Stručni rad: "Turistička medicina i zdravstveni turizam"
Bilten Hrvatskog društva za zaštitu zdravlja turista, HLZ   Prvi autor
10.
1.1.1998. -
Stručni rad: "Zdravstvena zaštita turista značajan čimbenik razvoja turizma"
Bilten Hrvatskog društva za zaštitu zdravlja turista, HLZ   Prvi autor
11.
1.1.1997. -
Stručni rad: "Zahtjev pomorca oboljelog od hepatitisa B za naknadu štete"
Bilten Hrvatskog društva za zaštitu zdravlja turista, HLZ   Jedan od autora
12.
1.1.1997. -
Seminar "Mediko-legalni aspekti vještačenja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti"
3. stručni sastanak za doktore koji rade na poslovima kontrole i vještačenja   Usmeno priopćenje
13.
1.1.1997. -
Stručni rad: "Zdravstvena zaštita otočnog pučanstva"
Stručni sastanak HLZ, podružnica Rijeka   Prvi autor, usmeno priopćenje
14.
1.1.1997. -
Stručni rad: "Zdravstvena zaštita turista - uloga liječnika primarne zdravstvene zaštite"
Stručni sastanak HLZ, podružnica Rijeka   Usmeno priopćenje
15.
1.1.1996. -
Seminar "Uzroci i metode prevencije privremene radne nesposobnosti"
HZZO   Voditelj
16.
1.1.1996. -
Stručni rad: "Privremena radna nesposobnost - uzroci i metode njezine prevencije"
2. stručni sastanak za doktore koji rade na poslovima kontrole i vještačenja Topusko   Prvi autor, usmeno priopćenje
17.
1.1.1996. -
Seminar "Privremena radna nesposobnost - uloga izabranog doktora, kontrolora i liječničke komisije HZZO-a"
HZZO   Voditelj
18.
1.1.1996. -
Kongresno priopćenje: "Uloga specijalnih bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u promidžbi turizma Republike Hrvatske"
2. kongres hrvatskih bolnica   Prvi autor, usmeno priopćenje
19.
1.1.1996. -
Kongresno priopćenje: "Vještačenje u odštetnom zahtjevu turista s kroničnom bolesti bubrega nakon crijevne infekcije"
2. kongres hrvatskih bolnica   Prvi autor, usmeno priopćenje
20.
1.1.1996. -
Stručni rad: "Turistička zakonska regulativa"
Bilten Hrvatskog društva za zaštitu zdravlja turista, HLZ   Prvi autor
21.
1.1.1993. -
Stručni rad: "Istraživanje morbiditeta stranih turista"
12. stručni sastanak zdravstveno-sanitarnih inspektora Republike Hrvatske   Prvi autor, usmeno priopćenje
22.
1.1.1988. -
Stručni rad: "Jugoslavenska i strana zakonska regulativa turistima u slučaju medicinske hitnosti"
1. simpozij "Medicinski problemi u turizmu"   Prvi autor

Javno djelovanje

Novinski članci

1. 1.1.1999. - Detalji
Turist plus - revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja
Zagreb
2. 1.1.1998. - Detalji
Turist plus - revija za turizam, gospodarstvo i kulturu življenja
Zagreb

Uredništvo

1. 1.1.2002. - 1.1.2003. - Časopis "Turistička medicina i zdravstveni turizam"
Glavni urednik
2. 1.1.2001. - 1.1.2002. - Časopis "Turistička medicina i zdravstveni turizam"
Član uredničkog odbora

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.1998. - - Član
Povjerenstvo za analizu poslovanja Specijalne bolnice Biograd na Moru