PORTFELJ / doc.art Hrvoje Urumović mr.art

Portfelj

doc.art

Hrvoje Urumović

mr.art

Akademija primijenjenih umjetnosti

Odsjek za primijenjenu umjetnost

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 9a

Obrazovanje

2001. - 2003.

Magistar umjetnosti (Mr.Art)

Poslijediplomski studij kiparstva

ALU Ljubljana

1995. - 2000.

Akademski kipar

Studij kiparstva

ALU Zageb

Radno iskustvo

2011. -

docent,radno mjest

Uz nastavnu i umjetničku djelatnostrealizira niz spomeničkih projekata,voditelj je terenske nastave,clan prosudbenih tjela i savjeta,te je ujednom mandatu bio predstojnik katedre za kiparstvo.

2008. - 2011.

vši asistent,radno mjesto

Uz izlagačku djelatnost,sudjeluje na brojnim kiparsko-arhitektonskim natječajima,te je za profesionalni angažman uz nagrade primio i rektorovu zahvalnicu.

2006. - 2008.

viši asistent,naslovno zvanje

Sudjeluje u brojnim samostalnim i skupnim umjetničkim aktivnostima te radi na nekoliko kiparsko-restauratorskih projekata.

APUri

2005. - 2006.

asistent,naslovno zvanje

Sudjeluje na brojnim skupnim i samostalnim umjetnickim aktivnostima te pod njegovim vodstvom studenti akademije pohađaju terensku nastavu iz područja kiparstva. Labin-Dubrova Vinkovci-kiparska radionica-"Zemlja"

APURI

Nagrade i priznanja

2009-2014-

Prva nagrada na kiparsko-arhitektonskom natječaju za spomenik Papi Ivanu Pavlu II u Sarajevu. -Suradnja sa arh.Zvonimir Krznarić. Zahvalnica rektora za postignuti međunarodni uspijeh. Druga nagrada na kiparsko-arhitektonskom natječaju za spomenik Ivanu Pavlu II Dubrivniku. -suradnja sa "FABRIKA ARHITEKTI" zahvalnica Rektora za postignuti uspijeh.

Članstva

2000. -

Član Hrvatskog Društva Likovnih Umjetnika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2005. - 2014.

Kiparstvo (I-V), Izrazi u kiparskim materijalima (I,II)

Primijenjena umjetnosti, Likovna pedagogija

APURI

voditelj

Mentor u završnim radovima

01.06.2014. -

Identitet i komunikacija

Boris Sekulić

Primijenjena umjetnosti

APURI

Osobni razvoj

2001. - 2003.

poslijediplomski studij

Broj sati/ECTS: 120

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

2000. -

Autor brojnih izložbi likovnih djela te javno izvedenih i trajno postavljenih javnih radova. Permanentno sudjeluje na domacim,inozemnim i međunarodnim kiparsko arhitektonskim natječajima. Uz samostalnu izlagačku djelatnost ,sudjeluje na velikom broju skupnih izlozbi.

Institucije putem kojih je prezentirana ili podpomognuta umjetničko izlagačka djelatnost u RH. Gliptoteka,HAZU,MODERNA GALERIJA,MMSU Rijeka,MSU Istre,HDLU ministarstvo kulture te druge recentne institucije i galerije.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2005. - 2014.

povjerenstvo za nastavu,član prosudbenog žirija,član savjeta profesionalnog simpozija.član povjerenstva za strategiju.

APUri.,HOO.,GKR.,

ČLAN