Nara Jurčić

Filozofski fakultet Studentska služba

prostorija : 225
e-pošta : nara@ffri.hr
mobitel : 099/516-9586

Obrazovanje

2.9.1985. - 14.6.1989. Inokorespondent Inokorespondent (ekonomska struka) CUO ekonomskih i upravnih kadrova "Mijo Miekocić" Rijeka