doc. dr. sc. Bojan Crnković

Odjel za matematiku Zavod za matematičku analizu

e-pošta : bojan.crnkovic@unri.hr
e-pošta : bojan.crnkovic@gmail.com

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 23 2 0

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2012. Doktor znanosti Doktorski studij matematike Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1998. - 1.1.2003. Profesor matematike i informatike Studij matematike i informatike nastavnički smjer Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

4.12.2013. - docent nositelj kolegija: Elemenatrna matematika 1, Primjena računala u matematici, Seminar 2, Računarski praktikum 1, Računarski praktikum 2, Numerička matematika (Odjel za informatiku), Numerička i stohastička matematika (Tehnički fakultet), Matematička analiza 3, Primijnjena matematika (Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru), Uvod u znanstveno računanje ( Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru), Numerička matematika (Fakultet prirodoslovnih, matematičkih i obrazovinih znanosti, Sveučilište u Mostaru) Odjel za matematiku
1.1.2012. - 1.1.2013. viši asistent asistent na kolegijima Matematika 1, Matematika 2 i Numerička i stohastička matematika Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2012. asistent asistent na kolegijima Matematika 1, Matematika 2 i Numerička i stohastička matematika Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2008. znanstveni novak rad na projektu Numeričke simulacije i optimizacije strujanja fluida br. 069005, znanstveni projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, glavni istraživač red. prof. L. Sopta; asistent na kolegijima Matematik 1 i Matematik 2 Tehnički fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku
1.1.2010. - Seminar za numeričku matematiku i računarstvo
1.1.2004. - 1.1.2006. Hrvatsko društvo za mehaniku
1.12.2003. - Društvo matematičara i fizičara (predsjednik Društva 2014-2016)
1.1.2003. - Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.11.2017. - Primijenjena viša matematika
Poslijediplomski studij građevinarstava
Građevinski fakultet, Sveučiliše u Rijeci
Predavač
Norma sati: 30
1.10.2017. - 1.10.2018. Matematička analiza 3
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2014. - Osnove zanstvenog računanja
Diplomski studij računarstva
Fakultet strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2013. - 1.10.2017. Elementarna matematika
PREDDIPLOMSKI STUDIJ MATEMATIKE
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2013. - 1.10.2017. Računrski praktikum 1
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolgija
Norma sati: 30
1.1.2013. - Seminra 2
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2013. - Računarski praktikum 2
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2013. - Primijenjena matematika
Diplomski studij građevinarstva
Građevinski fakultet, Sveučilište u Mostaru
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2013. - Numerička matematika
Preddiplomski studij matematike
Fakultet prirodoslovnih i obrazovnih znanosti, Sveučilište u Mostaru
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2013. - Numerička matematika
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.10.2017. Numerička i stohastička matematika
Diplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakult u Rijeci
Sunostitelj kolegija i asistent
Norma sati: 60
1.1.2004. - 1.1.2012. Matematika 2
Preddiplomski studij elektrotehnike, strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.1.2004. - 1.1.2012. Matematika 1
Preddiplomski studij elektrotehnike, strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

18.7.2018. - 18.7.2018. Optimizacija u nastavi matematike
Gabriela Grdic
Diplomski studij matematika i informatika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
14.7.2018. - 14.7.2018. Interpolacije slike
Andrea Ivanov
Preddiplomski jednopredmetni studij informatike
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
11.7.2018. - 11.7.2018. Interpolacijski polinom više varijabli
Anamarija Gerčer
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
15.3.2018. - 15.3.2018. Algoritmi za odredivanje klika u grafovima
Tea Šumberac
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
21.9.2017. - 21.9.2017. Poopćenje matematičkog trika s 27 karata
Azra Vinko Novak
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
18.9.2017. - 18.9.2017. Završni rad
Ane Šumberac
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku
19.9.2016. - Numeričke metode za određivanje korijena polinoma
Ela Bujan
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
16.9.2015. - Integracija ODS s adaptivnim korakom
Anamarija Žalac
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
10.7.2015. - Višekriterijska optimizacija
Kristina Zec
Diplomski studij Matematika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
22.10.2014. - Program Python i nastava matematike
Matea Roce
Diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku

Osobni razvoj

1.1.2015. - Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS

Izdavaštvo

1.1.2015. - Pyton u računarskom inženjerstvu

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stefan Ivić, Bojan Crnković, Igor Mezić
Ergodicity-Based Cooperative Multiagent Area Coverage via a Potential Field
IEEE Transactions on Cybernetics 47 1983-1993 - 2017. 10.1109/TCYB.2016.2634400

Q1
WOS
Exc

2. Trifce Sandev, Zivorad Tomovski, Bojan Crnkovic
Generalized distributed order diffusion equations with composite time fractional derivative
Computers & Mathematics with Applications - 2016.

Q1
WOS

3. Tina Bosner, Bojan Crnković, Jerko Škifić
Tension splines with application on image resampling
Mathematical communications 517-529 - 2014.

Q4
WOS

4. Crnković, Bojan; Črnjarić-Žic, Nelida
Binary weighted essentially non-oscillatory (BWENO) approximation
Journal of computational and applied mathematics 2931-2451 - 2012.

Q2
WOS

5. Črnjarić-Žic, Nelida; Crnković, Bojan
High order accurate semi-implicit WENO schemes for hyperbolic balance laws
Applied mathematics and computation 8611-8629 - 2011.

Q1
WOS

6. Črnjarić-Žic, Nelida; Crnković, Bojan; Maćešić, Senka
A numerical study of SSP time integration methods for hyperbolic conservation laws
Mathematical communications 613--633 - 2010.

Q4
WOS

7. Crnković, Bojan; Črnjarić-Žic, Nelida; Kranjčević, Lado
Improvements of semi-implicit schemes for hyperbolic balance laws applies on open channel flow equations
Computers & mathematics with applications 292-309 - 2009.

Q2
WOS

8. Škifić, Jerko; Črnjarić-Žic, Nelida; Crnković, Bojan
Numerical simulations of hydraulic transients in Rijeka HPP
Strojarstvo 23-30 - 2008.

Q4
WOS

9. Črnjarić-Žic, Nelida; Maćešić, Senka; Crnković, Bojan
Efficient implementation of WENO schemes to nonuniform meshes
Annali dell'Universita di Ferrara 199-215 - 2007.

Q3

10. Sopta, Luka; Maćešić, Senka; Holjević, Danko; Črnjarić-Žic, Nelida; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Crnković, Bojan
Tribalj dam break and floodwave propagation
Annali dell'Universita di Ferrara 405-415 - 2007.

Q3

11. Družeta, Siniša; Škifić, Jerko; Crnković, Bojan; Sopta, Luka; Holjević, Danko; Črnjarić-Žic, Nelida; Maćešić, Senka
River Flood Lines Prediction With 1D Open Channel Flow Model
Proceedings of the 5th International Congress of the Croatian Society of Mechanics / Franjo Matejiček (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2006. .

12. Škifić, Jerko; Crnković, Bojan; Družeta, Siniša
Delaunay triangulation for pipeline route analysis
Proceedings of the 5th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries / Tonči Mikac, Branko Katalinić (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultat Rijeka, DAAAM International , 2006. 75-79.

13. Radošević, Adrijana; Sopta, Luka; Škifić, Jerko; Družeta, Siniša; Vidović, Zoran; Crnković, Bojan; Karabaić, Damir
Numeričko modeliranje termalnog onečišćenja Plominskog zaljeva
Zbornik radova Prvoga susreta Hrvatskog društva za mehaniku / Čanađija, Marko (ur.). - Rijeka : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2007. 151-154 (ISBN: 978-953-6326-52-3).

14. Škifić, Jerko; Črnjarić-Žic, Nelida; Crnković, Bojan
Efficient Implementation of ENO Scheme in Water Hammer Wave Modelling
Extended Abstracts and Proceedings of the 5th International Congress of the Croatian Society of Mechanics (CD) / Matejiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Croatian Society of Mechanics , 2006. 155-156 (ISBN: 953-96243-5-5).

15. Kranjčević, Lado; Crnković, Bojan; Črnjaric-Žic Nelida
Improved implicit numerical scheme for one-dimensional open channel flow equations
Proceedings of the 5th International Congress of Croatian Society of Mechanics / Matajiček, Franjo (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo za mehaniku , 2006. .

Kongresna priopćenja

1.
Bojan Crnković, Igor Mezić,Jerko Skifić
Fast Sweep Method For Computation of Isostables and Isochrons Izlaganje ApplMath18 Šibenik - 19.9.2018.
2.
Tina Bosner, Bojan Crnković, Jerko Skifić
pproximations by CCC–Schoenberg operators and contour stencils in image resampling koautor ApplMath18 Šibenik - 18.9.2018.
3.
Bojan Crnković
Lattice structure detection and refinement DMD algorithm Izlaganje 61st Annual Meeting of the Australian Mathematical Society Sydney - 15.12.2017. http://www.mathematics.org.au/sys/talks/abstracts.php?conf_id=38&session=259
4.
Bojan Crnković
Dynamic Mode Decomposition for Non-autonomus Systems Izlaganje The Fifth Najman Conference on Spectral Theory and Differential Equations Opatija - 10.9.2017. https://web.math.pmf.unizg.hr/najman_conference/#/schedule#anchor13
5.
Bojan Crnković
Dynamic Mode Decomposition for Non-autonomus Systems DARPA Workshop projekta: „A data driven operator theoretic framework for space-time analyisis of process dynamics“ Rijeka - 5.7.2017.
6.
Bojan Crnković
Cooperative multi-agent border patrol model izlaganje 6. hrvatski matematički kongres Zagreb - 1.1.2016.
7.
Bojan Crnković
Numerical analysis of the DSMC algorithm for multi-agent systems poster i prezentacija postera 4th Najman conference Opatija - 1.1.2015.
8.
Crnković, Bojan; Črnjarić-Žic, Nelida
Polynomial WENO approximation with applications izlaganje 5. hrvatski matematički kongres Rijeka - 1.1.2012.
9.
Crnković, Bojan; Črnjarić-Žic, Nelida
Polynomial weighted essentially non-oscillatory approximation izlaganje 7th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Trogir - 1.1.2011.
10.
Črnjarić-Žic Nelida, Crnković Bojan, Maćešić Senka
Practical analysis of SSP time integration methods for hyperbolic conservation laws izlaganje 6-th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Zadar - 1.1.2009.
11.
Crnković, Bojan; Črnjarić-Žic, Nelida; Maćešić, Senka
Semi-implicit WENO schemes for the shallow water equations izlaganje 4. hrvatski matematički kongres Osijek - 1.1.2008.
12.
Crnković Bojan, Kranjčević Lado, Črnjarić-Žic Nelida
Balanced semi-implicit upwind schems for open channel flow equations izlaganje 5-th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing Brijuni - 1.1.2007.
13.
Crnković, Bojan; Maćešić, Senka; Črnjarić-Žic, Nelida;
On efficiency and accuracy of WENO schemes izlaganje 3. hrvatski matematički kongres Split - 1.1.2004.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. -
On A Data-Driven, Operator-Theoretic Framework for Space-Time Analysis of Process Dynamics; konzultant; Defense Advanced Research Projects Agency (SAD); ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Modeling anomalous diffusion by generalized Langeven,Fokker-Planck equations and fractional diffusion-wave equations; mentor; NEWFELPRO projekt; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Numeričko modeliranje i optimizacija strujanja fluida; znanstveni novak; MZOS; ;
4. 1.1.2003. - 1.1.2006.
Numeričke simulacije i optimizacije strujanja fluida; znanstveni novak; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Mila Zovko; Doktorat ; Sveučilišnom poslijediplomskom studiju Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu; ;

Znanstveni skupovi

1. 12.12.2017. - 15.12.2017.
61st Annual Meeting of the Australian Mathematical Society Sydney, Australia Kratko izlaganje u sekcijij dinamičkih sustava

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2015. -
radionica za nastavnike Fraktali - sam svoj majstor
Riječki matematički susreti  
2.
1.1.2015. -
predavanje Iskustva s moodle sustavom na Sveučilištu u Rijeci
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru  
3.
1.1.2015. -
znanstveno-stručna studija: Mathematical model of the junction between Rječina and Dead canal with flooding of the lower part of Rječina
 
4.
1.1.2010. -
znanstveno-stručna studija Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u HE Jajce II
 
5.
1.1.2009. -
predavanje Genetički algoritam
Županijsko stručno vijeće nastavnika informatike i računalstva srednjih škola Primorsko-goranske županije  
6.
1.1.2008. -
znanstevno-stručna studija: Modeliranje vrijednosnog faktora "stupanj korisnog učinka" TEP C-500
 
7.
1.1.2008. -
računalni programski paket: Freespan Analysis Software
 
8.
1.1.2007. -
znanstveno-stručna studija: Moguća rješenja rashladnog sustava morske vode za zamjenski blok TE Plomin
 
9.
1.1.2005. -
znanstveno-stručna studija: Studija rizika od poplava na rijekama Čabranki i Kupi (od izvora do lokacije Zdihovo) te vodotocima zatvorenih planinskih polja Gorskog kotara
 
10.
1.1.2005. -
znanstveno-stručna studija: Hidraulička analiza rashladnog sustava TE Sisak
 
11.
1.1.2005. -
znanstveno-stručna studija: Analiza strujanja u odvodno/dovodnom kanalu CHE Fužine
 
12.
1.1.2005. -
računalni programski paket: Računalni programi za numeričke simulacije zakona očuvanja s primjenama II
 
13.
1.1.2005. -
računalni programski paket: Pipeline Route
 
14.
1.1.2004. -
znanstveno-stručna studija: Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u HE Rijeka
 
15.
1.1.2004. -
znanstveno-stručna studija: Određivanje posljedica uslijed iznenadnog rušenja ili djelomičnog oštećenja zemljane brane akumulacije Tribalj matematičkim modeliranjem
 
16.
1.1.2003. -
računalni programski paket: Stripp12 (Simulacije Tečenja u Rijekama i Pojava Poplavljivanja 1D/2D)
 
17.
1.1.2003. -
računalni programski paket: STRAN(Simulacije hidrauličkih tranzijenata)
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 11.10.2018. - Čemu služe fraktali
Društvo matematičara i fizičara
Rijeka
2. 14.3.2018. - Pretraživanje prostora
Alumni klub matRi
Rijeka
3. 1.1.2016. - Čemu služe fraktali?
Otvoreni dan sveučilišnih odjela / Festival znanosti
Rijeka
4. 1.1.2016. - Fraktali u projektu Imaginary
Društvo matematičara i fizičara
Rijeka
5. 1.1.2015. - Potraga za zrakoplovom Malesian Airlinesa i drugim izgubljenim stvarima
Festival znanosti
Rijeka
6. 1.1.2009. - Genetički algoritam
Festival znanosti
Rijeka
7. - Zašto studirati matematiku?
Prva sušačka hrvatska gimnazija Rijeka
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2016. - Znanost na Korzu: Matematički trikovi s kartama
Festival znanosti
Rijeka
2. 1.1.2016. - Vrtići za vrtiće: Matematički trikovi s kartama
Festival znanosti
Rijeka
3. 1.1.2016. - Matematički trikovi s kartama
Znanosti i umjetnost na ulici
Matulji
4. 1.1.2016. - organizacija
izložba Imaginary - čarobna matematika (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci u surdanji s institutom Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach)
Rijeka
5. 1.1.2015. - Znanost na Korzu: Matematički trikovi s kartama
Festival znanosti
Rijeka
6. 1.1.2015. - Matematički trikovi s kartama
Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Rijeka
7. 1.1.2015. - Matemarički trikovi s kartama
Znanost i umjetnost na ulici
Matulji
8. 1.1.2015. - Matematički trikovi s kartama
Baltazar na Gradini
Rijeka
9. 1.1.2014. - Matematički trikovi s kartama
Večer matematike na Odjelu za matematiku
Rijeka
10. - Natjecateljsko povjerenstvo
Natjecanje iz matematika Društva matematičara i fizičara
Rijeka
11. - Dan darovitih učenika 2018
izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Udruga Centar za poticanje darovitosti Rijeka
12. - Moj laboratorij
Izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Prirodoslovni muzej Rijeka u 2018. godini
13. - Budu i ti šašavi znanstvenik
Izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Prirodoslovni muzej Rijeka u 2018. godini
14. - Fraktali
suautor i izvođač radionice za predškolce
15. - Matematički trikovi s kartama
Festival znanosti
16. - Matematički trikovi s kartama
Festival znanosti
17. - Matematičke puzzle
suautor i izvođač radionice za predškolce
18. - Skupovi
suautor i izvođač radionice za predškolce
19. -