Dr.sc. Elvis Žic dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

mobitel : /
prostorija : 221
e-pošta : elvis.zic@uniri.hr
konzultacije : Srijeda, 8-9h, petak 9-10h

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar Citation 50 4 2
Hrvatska znanstvena bibliografija
Orcid

Obrazovanje

1.6.2016. - Docent Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2015. Doktor znanosti Poslijediplomski Sveučilišni studij građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2009. Magistar znanosti Poslijediplomski studij građevinarstva Fakultet za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilište u Splitu
1.1.1996. - 1.1.2002. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomski studij građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.6.2016. - Docent Docent na kolegiju: Hidromehanika, Vodoopskrba i kondicioniranje vode, Osnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanje otpadnih voda Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2015. - 31.5.2016. Viši asistent (postdoktorand) Viši asistent na kolegiju: Hidromehanika, Vodoopskrba i kondicioniranje voda, Opskrba vodom i kanalizacija Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2002. - 1.3.2015. Asistent Asistent na kolegiju: Hidraulika, Hidromehanika, Opskrba vodom i kanalizacija, Opskrba vodom, Odvodnja Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Godišnja nagrada Hrvatskih voda za najbolji magistarski rad pod nazivom "Analiza koeficijenta hrapavosti na primjeru kanala Butoniga u Istri"
Nagrada Rektora Sveučilišta u Rijeci za izniman doprinos znanosti u 2009. godini

Članstva

1.1.2004. - Društvo građevinskih inženjera RH
1.1.2003. - Hrvatsko hidrološko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2017. - SPH metoda za simulaciju dinamike fluida
Poslijediplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj klegija
Norma sati:
1.10.2016. - Kondicioniranje pitkih i pročišćavanje otpadnih voda
Sveučilišni specijalistički stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj klegija
Norma sati: 90
1.10.2010. - Vodoopskrba i kondicioniranje voda
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent, predavač, nositelj klegija
Norma sati:
1.10.2005. - Hidromehanika
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent, predavač, nositelj klegija
Norma sati: 140
1.10.2003. - 1.10.2010. Vodoopskrba
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 60
1.10.2003. - 1.10.2010. Odvodnja
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 60
1.10.2003. - 1.10.2010. Opskrba vodom i kanalizacija
Sveučilišni preddiplomski stručni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent, predavač
Norma sati: 120
1.10.2003. - 1.10.2009. Hidraulika
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

8.11.2019. - Hidraulička analiza vodoopskrbnog sustava grada Poreča i njegovih naselja – primjena Watercad V8i i Urbano Hydra programa
Martina Gulić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
24.9.2019. - Hidraulička analiza kuglastih zatvarača primjenom Računalne dinamike fluida
Aleksandra Daić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
24.9.2019. - Hidraulička analiza pločastih i leptirastih zatvarača primjenom Računalne dinamike fluida
Patrik Banko
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
5.9.2019. - Hidrodinamička analiza opstrujavanja fluida oko različitih geometrijskih tijela
Petra Černeka
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
12.7.2019. - Filtriranje i membranski procesi kondicioniranja sirove vode
Alen Devčić
Sveučilišni specijalistički stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
12.7.2019. - Idejni projekt vodoopskrbnog sustava manjeg naselja sa industrijom – primjena Watercad V8i i Urbano Hydra programa
Antonela Pereša
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
11.7.2019. - Hidraulička analiza vodnog udara i oscilacija vodnih masa primjenom fizikalnog modeliranja
Lara Đuričanin
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.2.2019. - Određivanje kvantitativnih i kvalitativnih značajki otpadnih voda
Mate Čulina
Sveučilišni specijalistički stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
9.11.2018. - Validacija idejnog projekta vodoopskrbnog sustava primjenom programskih paketa WaterCAD V8i i Urbano Hydra
Tina Rušidi
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2018. - Fizikalni model procjeđivanja ispod brane
Iva Reinić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2018. - Hidraulička analiza opstrujavanja fluida preko pridnenog 3D tijela primjenom Računalne mehanike fluida
Ivan Mance
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2018. - Oscilacije vodnih masa u sustavu pod tlakom
Mateo Brenko
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2018. - Hidraulička analiza vodoopskrbnog sustava primjenom programskih paketa WaterCad v8i i Urbano Hydra
Davorin Radaković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2018. - Sustav za zasnježenje staza za skijaško trčanje Javorova kosa
Marko Stepić
Sveučilišni specijalistički stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Fizikalni model određivanja lokalnih i linijskih gubitaka u cijevnom sustavu pod tlakom
Anel Karabegović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Fizikalni model formiranja graničnog sloja
Mauro Pamić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Hidraulička analiza cijevnih sustava pod tlakom primjenom WaterCAD V8i programa
Barbara Jugović
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava zapadnog dijela naselja Rabac
Ivana Glavić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2017. - Analiza hidrauličkih parametara za prošireno simulacijsko razdoblje vodoopskrbnog sustava naselja Banjole
Nikola Oroz
Diplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2016. - Analiza hidrauličkih parametara na bočnim sabirnim kanalima uz klizište Grohovo
Davorin Radaković
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2016. - Fizikalni model Peltonove turbine – eksperimentalna istraživanja
Stjepan Komljenović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Analiza hidrauličkih parametara pri određenom stupnju otvorenosti zapornice
Jure Gudelj
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Analiza hidrauličkih parametara pri hidrauličkom (vodnom) skoku
Manuela Andrić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Analiza hidrauličkih parametara kod potpunih i nepotpunih zdenaca pod tlakom
Karla Bratović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2015. - Određivanje vodnog lica uzduž (ne)prizmatičnog pravokutnog kanala
Tomislav Štefančić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Određivanje vodnog lica uzduž neprizmatičnog trapeznog kanala
Antonio Bučić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Određivanje sila tlaka na zakrivljene površine u nestlačivom fluidu
Franko Jakovac
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Određivanje vodnog lica uzduž neprizmatičnog pravokutnog kanala
Marko Kurtović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Primjena zakona o održanju količine gibanja u praksi
Nikola Cvjetković
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Hidrodinamika realne kapljevine (primjena Moodyevog dijagrama u sustavima pod tlakom)
Vedran Blažević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Fizikalni model tečenja vode u cijevnim sustavima pod tlakom
Sanja Carević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2013. - Analiza hidrauličkih parametara kod potpunih zdenaca pod tlakom
Šime Šimičević
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Idejno rješenje vodoopskrbne mreže za dio područja Potoka u gradu Rijeci
Maja Mičić
Sveučilišni stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih voda naselja Žminj
Matija Rudan
Sveučilišni stručni studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Primjena Cross-Hardyeve metode u sustavima pod tlakom
Andro Večerina
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Određivanje hidrauličkih parametara na hidrauličkom skoku
Mate Čulina
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Instrumenti za određivanje protoka, brzine i tlaka u tlačnim cijevnim sustavima
Dominik Sabalić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Određivanje lokalnih koeficijenata gubitaka na fazonskim komadima
Maroje Obuljen
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Strujanje u otvorenim koritima
Antonija Birkić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Dinamika idelanih tekućina
Andrea Ćović
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - Određivanje hidrauličkih parametara pri određenom stupnju otvorenosti zapornice
Hrvoje Kurelac
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava grada Opatije nakon izgradnje zaobilaznice
Goran Baretić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Idejno rješenje odvodnje naselja Presika kod Labina
Alenka Tanjga
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja
Ivan Grgić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Idejno rješenje odvodnje naselja Klenovica
Mirna Bačić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2011. - Dinamika idealnih tekućina
Sanja Basara
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava Grobinštine
Franka Rončević
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje odvodnje otpadnih i oborinskih voda stancije Pataj (grad Pazin)
David Poldrugovac
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje odvodnje fekalnih i oborinskih voda turističkog naselja Amarin (Rovinj)
Ivan Erman
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Idejno rješenje sanitarnih otpadnih voda naselja Livade i naselja Oprtalj
Petra Janković
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Hidrodinamika istjecanja i prelijevanja
Ivan Domić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Dinamika realnih tekućina
Katarina Guštin
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2010. - Strujanje u otvorenim koritima
Ivan Karabajić
Sveučilišni preddiplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2009. - Model rušenja nasute brane
Ivana Sušanj
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Odvodnja sanitarnih i oborinskih voda naselja Podgaće i Lanišće
Silvija Prpić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2008. - Idejno rješenje kanalizacijskog sustava marine "MADAGH 1", Alžir
Mirko Hrvojić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Idejno rješenje vodoopskrbe Platka
Miroslav Rubčić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Idejno rješenje kućanskih i oborinskih voda dijela grada Umaga
Petra Nikolić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - Analiza oscilacija vodnih masa u vodospremama (primjer vodospreme na otoku Krku)
Duško Obradović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Idejno rješenje rekonstrukcije kanalizacijske mreže dijela Trsata i Krimeje
Natko Ulčakar
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Vodoopskrba općine Marčana
Franko Jelenić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Idejno rješenje vodoopskrbe sustava Lokve
Đorđe Trbović
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Vodoopskrbni sustav otoka Krka - idejno rješenje vodoopskrbnog sustava mjesta Krk
Tomislav Pap
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2006. - Vodoopskrba Ćićarije (općina Lanišće) sa izvora Sv. Ivan, idejno rješenje
Sandra Fabris
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2005. - Vodoopskrba područja grada Rovinja, idejno rješenje
Darko Pokrajac
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka
1.1.2004. - Idejno rješenje vodoopskrbe grada Poreča - model u Water Cadu
Željko Pantelić
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Rijeka

Osobni razvoj

10.11.2019. - 23.11.2019. CEEPUS odlazna mobilnost ( Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering)


Norma sati: Predavanja u sklopu nastave i laboratorijska istraživanja (12 školskih sati + 3 radna dana u laboratoriju)
5.7.2019. - 10.7.2019. CEEPUS odlazna mobilnost (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu)


Norma sati: Predavanja u sklopu 3. ljetne škole iz područja Računalne dinamike fluida (6 školskih sati)
1.11.2017. - 30.11.2017. CEEPUS odlazna mobilnost (Strojarski fakultet Sveučilišta u Mariboru)


Norma sati: Predavanja u sklopu nastave (14 školskih sati) + mentorstvo studentu
15.5.2017. - 20.5.2017. CEEPUS odlazna mobilnost (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)


Norma sati: Predavanja u sklopu nastave (12 školskih sati)
1.9.2013. - 15.9.2013. LARAM SCHOOL 2013 (Landslide Risk Assessment and Mitigation), Faculty of Civil Engineering, University of Salerno (ITA)


Norma sati: 2 puna tjedna rada
14.1.2013. - 27.2.2013. Debris Flow Modeling, physical modeling of debris flow propagation (u sklopu bilateralnog znanstvenog projekta "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia"), Disaster Prevention Research Institute


Norma sati: punih mjesec i pol rada
1.9.2010. - 30.11.2010. Postgraduate doctoral study (Mentor: PhD. Nenad Bićanić, Co-mentor: PhD. Tomasz Koziara), Faculty of Civil Engineering, University of Glasgow


Norma sati: puna tri mjeseca usavršavanja
14.6.2010. - 18.6.2010. Spring School 2010, Nonsmooth Contact Mechanics: Modeling and Simulation, The BIPOP team-project of the INRIA Grenoble Rhone-Alpes


Norma sati: oko 50 sati rada (puni tjedan)

Izdavaštvo

- Mehanika fluida - teorijske osnove

Financiranje: Bukurov, Maša; Žic, Elvis
- Skripta riješenih zadataka iz kolegija Hidromehanika sa teoretskim osnovama

Financiranje: Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara
- Riješeni programski zadaci iz kolegija Hidraulika

Financiranje: Žic, Elvis
- Radna kopija materijala za izradu programa iz kolegija Odvodnja

Financiranje: Žic, Elvis
- Radna kopija materijala za rješavanje programa iz kolegija Vodoopskrba

Financiranje: Žic, Elvis

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka
Kolebanje razina podzemnih voda na klizištu Grohovo za razdoblje 2016. - 2018. godine
7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanje: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.). 483-491 - 2019. https://www.voda.hr/sites/default/files/zbornik_radova_7_konferencija_o_vodama_2019.pdf

2. Ožanić, Nevenka; Sušanj Čule, Ivana; Volf, Goran; Krvavica, Nino; Žic, Elvis
Hidrološka analiza varijacija razine vode jezera Vrana na otoku Cresu
7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.) 311-318 - 2019. https://www.voda.hr/sites/default/files/zbornik_radova_7_konferencija_o_vodama_2019.pdf

3. Stepić, Marko; Žic, Elvis
Sustav za zasnježenje staza za skijaško trčanje Javorova kosa
7. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanje: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Vizner, Marija (ur.) 965-973 - 2019. https://www.voda.hr/sites/default/files/zbornik_radova_7_konferencija_o_vodama_2019.pdf

4. Volf Goran, Krvavica Nino, Dragičević Nevena, Žic Elvis
Upravljanje slivnim područjem s obzirom na stanje morskog ekosustava sjevernog Jadrana ( Northern Adriatic watershed management regarding the state of the marine ecosystem)
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI / Rubinić, Josip ; Ivanković, Ivana ; Bušelić, Gordana (ur.). - Rijeka: MIODIO 123-132 - 2018.

5. Žic Elvis, Ožanić Nevenka, Volf Goran, Sušanj Čule Ivana
Analiza površinskih i podzemnih voda na području klizišta Grohovo (Analysis of surface water and groundwater in the Grohovo landslide area)
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI / Rubinić, Josip ; Ivanković, Ivana ; Bušelić, Gordana (ur.). - Rijeka: MIODIO 143-152 - 2018.

6. Žic Elvis, Ožanić Nevenka, Volf Goran, Sušanj Čule Ivana
Procjena nastanka toka krupnozrnatog i sitnozrnatog materijala na srednjem toku vodotoka Rječine (Estimation of the occurence of debris flow and mudflow propagation in the middle watercourse of Rječina)
HIDROLOGIJA U SLUŽBI ZAŠTITE I KORIŠTENJA VODA, TE SMANJIVANJA POPLAVNIH RIZIKA – SUVREMENI TRENDOVI I PRISTUPI / Rubinić, Josip ; Ivanković, Ivana ; Bušelić, Gordana (ur.). - Rijeka: MIODIO 153-164 - 2018.

7. Brenko, Mateo; Žic, Elvis; Đuričanin, Lara
Laboratorijsko mjerenje parametara toka pri pojavi hidrauličkih tranzijenata
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XXI 145-162 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=317515

8. Reinić, Iva; Žic, Elvis
Fizikalni model procjeđivanja vode kroz porozni materijal
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XXI 209-224 - 2018. https://hrcak.srce.hr/217602

9. Kolar, Ines; Volf, Goran; Žic, Elvis
Analiza protočnosti kanala različitih oblika poprečnih presjeka i obloženosti
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XXI 193-207 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=317545

10. Ožanić, Nevenka; Sušanj Čule, Ivana; Arbanas, Željko; Karleuša, Barbara; Benac, Čedomir; Matešić, Leo; Travaš, Vanja; Dugonjić Jovančević, Sanja; Jagodnik, Vedran; Rubinić, Josip; Ružić, Igor; Volf, Goran; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena; Krvavica, Nino; Vivoda Prodan, Martina; Đomlija, Petra; Pajalić, Sara; Peranić, Josip
Monografija zavoda za hidrotehniku i geotehniku 2008. - 2018.
Građevinski fakultet Rijeka 355 - 2018. https://www.gradri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/ustroj/zavodi/zavod-za-hidrotehniku-i-geotehniku.html

11. Goran Volf, Elvis Žic, Nevenka Ožanić
Prediction of groundwater level fluctuations on Grohovo landslide using rule based regression
Engineering Review 38 51-61 - 2018. http://er.riteh.hr/index.php/ER

WOS
Q2

12. Stjepan Komljenović, Elvis Žic, Saša Laloš
Eksperimentalna istraživanja na fizikalnome modelu Peltonove turbine
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u rijeci, knjiga XIX XIX 37-52 - 2017. https://hrcak.srce.hr/zbornik-radova-gfri

13. Pamić Mauro, Žic Elvis, Biluš Ignacijo, Lešnik Luka
Fizikalni model formiranja graničnog sloja (Physical model of forming the boundary layer)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XX 43-58 - 2017.

14. Karabegović Anel, Žic Elvis, Biluš Ignacijo, Škerlavaj Aljaž
Eksperimentalno određivanje lokalnih i linijskih koeficijenata gubitaka u cijevnom sustavu pod tlakom (Experimental investigation of friction and resistence coefficients in pipe system under pressure)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XX 27-42 - 2017.

15. Komljenović Stjepan, Žic Elvis, Laloš Saša
Eksperimentalna istraživanja na fizikalnome modelu Peltonove turbine (Experimental investigations on the physical model of the Pelton turbine)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XIX 37-52 - 2016.

16. Večerina Andro, Žic Elvis, Ožanić Nevenka
Primjena Hardy-Crossove metode u cijevnim sustavima pod tlakom (The application of the Hardy-Cross method in pipe systems under pressure)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVIII 93-104 - 2015.

17. Obuljen Maroje, Žic Elvis, Ožanić Nevenka
Određivanje lokalnih koeficijenata gubitaka u cijevnim sustavima pod tlakom (Defining the coefficients of local losses in pipe systems under pressure)
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVIII 81-92 - 2015.

18. Žic, Elvis; Arbanas, Željko; Bićanić, Nenad; Ožanić, Nevenka
A model of mudflow propagation downstream from the Grohovo landslide near the city of Rijeka (Croatia).
Natural Hazards and Earth System Sciences 15 293–313 - 2015. doi:10.5194/nhess-15-293-2015

WOS
Exc

19. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka
The numerical modelling of suspended sediment propagation in small torrents with the application of the Contact Dynamics Method
Technical Gazette 21 939-952 - 2014. http://hrcak.srce.hr/tehnicki-vjesnik

WOS

20. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU( Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration )
Dani gospodarenja vodama 2013: Napredak kroz znanost / Bekić, Damir (ur.). - Zagreb : Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu , 2013. 63-93 (ISBN: 978-953-6272-55-6). - 2013.

21. Žic, Elvis; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Ožanić, Nevenka; Yamashiki, Yosuke
Hydrologic Data Analysis for the Grohovo Landslide Area
Landslide and flood hazard assesment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 29-29 (ISBN: 978-953-7479-28-2). - 2013.

22. Žic, Elvis; Yamashiki, Yosuke; Kurokawa, Shota; Fujiki, Shigeo; Ožanić, Nevenka; Bićanić, Nenad
Validation study of debris flow movement – laboratory experiments and numerical simulation
Landslide and flood hazard assessment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 31-31 (ISBN: 978-953-7479-28-2). - 2013.

23. Yamashiki, Yosuke; Kurokawa, Shota; Žic, Elvis; Takahashi, Tamotsu; M. Ramy Rozainy, M. A. Z.; Sušanj, Ivana; Fujiki, Shigeo
Development of Hydro-Debris 2D and 3D applicable for stony debris flow
Landslide and flood hazard assessment, Abstract Proceedings / Arbanas, Mihalić, S. ; Arbanas, Ž. (ur.). - Zagreb : City of Zagreb, Emergency Management Office , 2013. 32-32 (ISBN: 978-953-7479-28-2). - 2013.

24. Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project
2nd PROJECT WORKSHOP, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS, BOOK OF PROCEEDINGS / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of Rijeka , 2012. 86-90 (ISBN: 978-953-6953-30-1). - 2012.

25. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka
Numerical Modeling of suspended sediment propagation in small torrents
PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012 / Tomáš Hanák, Petra Adlofová, Lucie Kozumplíková, Michaela Peštuková (ur.). - Lednice : BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING , 2012. 661-670 (ISBN: 978-80-214-4618-2). - 2012.

26. Žic, Elvis; Bićanić, Nenad; Koziara, Tomasz; Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor
Application of the Solfec program for the Numerical Modeling of suspended sediment propagation in small torrents
2nd Project Workshop, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS, BOOK OF PROCEEDINGS / Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.). - Rijeka : University of Rijeka , 2012. 98-101 (ISBN: 978-953-6953-30-1). - 2012.

27. Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena
Hrvatsko-japanski projekt o poplavama i klizištima: znanstvene aktivnosti i primjena rezultata( Croatian-Japanese project on floods and landslides: research activities and application of results )
Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Okrugli stol / Biondić, Danko ; Holjević, Danko (ur.). - Vukovar : Hrvatske vode , 2012. 171-188 (ISBN: 978-953-7672-06-5). - 2012.

28. Žic, Elvis; Palinić, Nana; Čebuhar, Larsen; Kajapi, Ivan
Brana i akumulacija Valići na vodotoku Rječine( Dam and Valići Water Storage Facility on the Rječina Watercourse )
V. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini posvećena temi Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe - baština arhitekture i građevinarstva : Zbornik sažetaka = 5th International conference on industrial heritage thematically related to Rijeka and the industrial building heritage - architecture and civil engineering heritage : Collection of summaries / Palinić, Nana (ur.). - Rijeka : Pro Torpedo , 2012. 48-49. - 2012.

29. Rubinić, Josip; Žic, Elvis; Travaš, Vanja
Sea level influence on high water occurrence in coastal urban areas – Umag case study
Proceedings of the Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling / Prodanović, Dušan ; Plavšić, Jasna (ur.). - Beograd : Građevinski fakultet u Beogradu , 2012. 215-216 (ISBN: 978-86-7518-155-2). - 2012.

30. Vivoda, Martina; Benac, Čedomir; Žic, Elvis; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, Sanja
Geohazard u dolini Rječine u prošlosti i sadašnjosti( Geohazards in the Rječina valley in the past and present )
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo (1330-1144) 20 (2012), 81; 105-116 20 1330-1144 - 2012.

31. Žic, Elvis; Vivoda, Martina; Benac, Čedomir
Regulacija srednjeg toka vodotoka Rječine (1898.-1908.)( Regulation of the Middle Portion of the Rječina Watercourse (1898-1908) )
Proceedings of 5th International conference on industrial heritage thematically related to Rijeka and the industrial building heritage - architecture and civil engineering heritage : Collection of summaries. / Palinić, Nana (ur.). - Rijeka : Pro Torpedo , 2012. 164-165. - 2012.

32. Ožanić, Nevenka; Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis
Planed Hydrotechnical Research in Rijeka Area in Croatian-Japanese Project
Book of extended abstract of 1st Project Workshop: Risk identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia – International experience / Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki (ur.). - Dubrovnik : Sveučilište u Zagrebu , 2012. (ISBN: 978-953-6953-28-8). - 2012.

33. Ružić, Igor; Sušanj, Ivana; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis
OTJECANJA SA SLIVA SLANOG POTOKA I IZVORA RIJEKE DUBRAČINE NA PODRUČJU VINODOLSKE DOLINE( Slani potok and Dubračina river spring runoff characteristics, Vinodol valley )
HRVATSKE VODE PRED IZAZOVOM KLIMATSKIH PROMJENA / Biondić, Danko ; Holjević, Danko ; Tropan, Ljudevit (ur.). - Zagreb : HRVATSKE VODE , 2011. 226-237 (ISBN: 978-953-7672-01-0). - 2011.

34. Marović, Ivan; Žic, Elvis; Jajac, Nikša
Application of Snapback Chronometry Method in Calculation of Regulation
Journal of Civil Engineering and Architecture (1934-7359) 5 (2011), 3; 273-277 - 2011.

35. Sušanj, Ivana; Gjetvaj, Goran; Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis
Mehanizmi formiranja postupnog djelomičnog rušenja nasute brane – brana Botonega( Mechanisms for the formation of gradual partial collapse of earth dam – Botonega dam )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 13 (2010); 69-89 - 2010.

36. Marović, Ivan; Gudac, Ivona; Car-Pušić, Diana; Žic, Elvis
Significance of making construction management plan - Croatian experiences
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 200-205 (ISBN: 978-80-7204-705-5). - 2010.

37. Marović, Ivan; Žic, Elvis
Real Estate Value Assessment
Građevinarstvo - nauka i praksa / Lučić, Duško (ur.). - Beograd : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2010. 1757-1762 (ISBN: 978-86-82707-19-6). - 2010.

38. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Vranješ, Mijo
Function of the drainage-retaining Botonega channel in the integrated management of the Botonega accumulation
BALWOIS 2010 / Morell, Marc (ur.). - Ohrid : Faculty of Civil Engineering "Sts. Cyril and Methodius", University in Skopje , 2010. 234-234 (ISBN: 978-608-4510-03-1). - 2010.

39. Žic, Elvis; Vranješ, Mijo; Ožanić, Nevenka
One-dimensional unsteady flow model in the non-prismatic Botonega channel
BALWOIS 2010 / Morell, Marc (ur.). - Ohrid : Faculty of Civil Engineering "Sts. Cyril and Methodius", University in Skopje , 2010. 94-95 (ISBN: 978-608-4510-03-1). - 2010.

40. Žic, Elvis; Marović, Ivan; Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana
The throughput of the drainage-retaining channel Botonega in Istria, Croatia
People, Buildings and Environment 2010 / Hanák, Tomáš ; Aigel, Petr ; Dyntarová, Katerina (ur.). - Brno : Akademické nakladatelství CERM , 2010. 455-461 (ISBN: 978-80-7204-705-5). - 2010.

41. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Vranješ, Mijo; Marović, Ivan
Geomorfološke karakteristike odvodno-obuhvatnog kanala Botonega u Istri( Geomorfologic Characteristics of Drainage-Retaining Botonega Canal in Istria (Croatia) )
Građevinarstvo - nauka i praksa / Lučić, Duško (ur.). - Beograd : Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet , 2010. 1641-1646 (ISBN: 978-86-82707-19-6). - 2010.

42. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Gržančić, Želimir; Kraljić, Ružica
RANJIVOST PRIRODNIH ŽALA U PODRUČJU KVARNERA( THE VULNERABILITY OF NATURAL BEACHES IN THE KVARNER AREA )
Prirodoslovni muzej Rijeka 97-107 - 2010.

43. Žic, Elvis
In memoriam Prof. dr. sc. Bruno Milić – doajen hrvatske urbane arhitekture (1917.-2009.)( In Memoriam Professor. Ph.D. Bruno Milic - Croatian doyen of Urban Architecture (1917th to 2009th) )
Rijeka (1330-6995) 1 (2009), 1; 135-142 - 2009.

44. Marović, Ivan; Jajac, Nikša; Žic, Elvis
Snapback Chronometry Method – Way to Achieve Greater Work Performance
People, Buildings and Environment 2009 / Aigel, Petr ; Foltynova, Lucie ; Hanak, Tomaš ; Hromadka, Vit (ur.). - Brno : Akademicke nakladatelstvi Cerm , 2009. 244-247 (ISBN: 978-80-7204-660-7). - 2009.

45. Žic, Elvis; Volf, Goran; Obradović, Duško
Utjecaj oscilacija vodnih masa u vodospremi na hidrauličke gubitke u gravitacijskim i potisnim vodoopskrbnim sustavima( Influence of oscillations of water masses in the water reservoar on the hydraulic losses in the gravitational and pressure water supply systems )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 12 (2009); 125-148 - 2009.

46. Žic, Elvis; Vranješ, Mijo; Ožanić, Nevenka
Methods of Roughness Coefficient Determination in Natural Riverbeds
WMHE 2009 Proceedings / Eleventh International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Volume II / Popovska, Cvetanka ; Jovanovski, Milorad (ur.). - Skopje, Faculty of Civil Engineering : Faculty of Civil Engineering, Ss. Cyril and Methodius University , 2009. 851-862 (ISBN: 978-9989-2469-7-5). - 2009.

47. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka; Marović, Ivan
Management of butoniga Accumulation in Istria (Croatia)
People, Buildings and Environment 2009 / Aigel, Petr ; Foltynova, Lucie ; Hanak, Tomaš ; Hromadka, Vit (ur.). - Brno : Akademicke nakladatelstvi Cerm , 2009. 159-162 (ISBN: 978-80-7204-660-7). - 2009.

48.
Analiza koeficijenta hrapavosti na primjeru kanala Butonige u Istri( Analysis of Roughness Coefficient on the Example of Butoniga Canal in Istria ), Magistarski rad
- 2009.

49. Čaušević, Mehmed; Špalj, Ivica; Žic, Elvis
Djelovanje vjetra na mostove prema europskoj normi( Wind action on bridges according to the European standard )
GRAĐEVINAR (0350-2465) 60 (2008), 1; 21-35 - 2008.

50. Karleuša, Barbara; Žic, Elvis; Prpić, Silvija
Stanje i mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda malih naselja u Hrvatskoj( State and Options of Waste Water Management in Small Settlements in Croatia )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 11 (2008); 55-79 - 2008.

51. Žic, Elvis; Ožanić, Nevenka
Metode određivanja koeficijenta hrapavosti u riječnim koritima( Methods for Roughness Factor Determine in River Beds )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (0350-8552) 11 (2008); 81-101 - 2008.

52. Žic, Elvis
Prirodne znamenitosti Košljunske drage na otoku Krku, (1.dio)( Natural sights of Košljun bay on the Krk island, (1. part) )
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 17 (2008), 185; 53-57 - 2008.

53. Volf, Goran; Žic, Elvis; Lipovac, Alen
Kanalizacijski sustav grada Čabra i zbrinjavanje sadržaja iz septičkih jama okolnih naselja( The sewage system of town Čabar and care of contents from septic tanks of surrounding settlements )
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji / Linić, Anton (ur.). - Šibenik : Tiskara VENERUS , 2008. 57-62. - 2008.

54. Žic, Elvis; Volf, Goran; Hržić, Neven
Osnovne karakteristike i stupanj priključenosti potrošača na kanalizacijski sustav mjesta Punat na otoku Krku( Basic characteristics and degree of connectivity the consumer on the sewage system places Punat on the Krk island )
Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji / Linić, Anton (ur.). - Rijeka : Tiskara VENERUS , 2008. 47-56. - 2008.

55. Benac, Čedomir; Ružić, Igor; Žic, Elvis
Ranjivost obala u području Kvarnera( The vulnerability of coasts in the Kvarner area )
Pomorski zbornik Annals of maritime Studies (0554-6397) 44 (2007); 201-214 - 2007.

56. Žic, Elvis; Volf, Goran
Analiza utjecaja značajki hidrauličkih parametara na hidrauličke gubitke i dimenzioniranje potisnih dijelova vodoopskrbnih sustava( Analysis of hydraulic parameters on hydraulic losses and dimensioning parts of compresion water systems )
Gubici vode u vodoopskrbi i odvodnji - suvremene metodologije praćenja, pronalaženja i otklanjanja / Anton, Linić (ur.). - Rijeka : Tiskara Venerus , 2007. 197-206 (ISBN: 978-953-98665-4-6). - 2007.

57. Benac, Čedomir, Ružić, Igor; Žic, Elvis
Ranjivost prirodnih žala na području Kvarnera( The vulnerability of natural beaches in Kvarner area )
Prirodoslovna istraživanja riječkog područja / Arko-Pijevac, Milvana ; Kružić, Borut ; Kovačić, Marcelo (ur.). - Rijeka : Prirodoslovni muzej Rijeka , 2006. 58-58. - 2006.

58. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Orbanić, Jasmina; Žufić, Enco; Žic, Elvis
Hidrogrami velikih vodenih valova - primjer hidrološke obrade za akumulaciju Križ( High Water Wawes Hydrograms – The Example of Hydrological Analysis for the Križ Accumulation )
3. hrvatska konferencija o vodama Hrvatske vode u 21. stoljeću : zbornik radova = 3rd Croatian Conference on Waters Croatian waters in the 21st century : proceedings / Gereš, Dragutin (ur.). - Osijek : Hrvatske vode , 2003. 91-99 (ISBN: 953-96455-7-3). - 2003.

59.
Matematički model transformacije vodnih valova pri prolasku kroz akumulaciju( Matematički model transformacije vodnih valova pri prolasku kroz akumulaciju ), Diplomski rad
- 2002.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Hidrologija vodnih resursa i identifikacija rizika od poplava i blatnih tokova na krškom području - Istraživačka potpora Sveučilišta u Rijeci; Znanstveni istraživač; Sveučilište u Rijeci; 72.000,00 kn; http://www.gradri.hr/hr/znanstveno-istrazivacki-rad/projekti.html
2. 1.1.2009. - 1.1.2014.
Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj); Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i JICA organizacija; ; http://www.gradri.uniri.hr/hr/znanstveno-istrazivacki-rad/80-hr/znanstveno-istrazivacki-rad/projekti/5513-risk-identification-and-land-use-planning-for-disaster-mitigation-of-landslides-and-floods-in-croatia.html
3. 2.1.2007. -
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske – dio Programa - Voda u kršu - dinamika, geokemija i izotopni procesi; ; 114-0982709-2549
4. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Znanstvene osnove za razvoj navodnjavanja u Hrvatskoj; Istraživač; Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske; ; 0114003

Recenzije

1. 1. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2. Engineering Review (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci), 3. Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.5.2016. - 31.5.2016.
Hidraulička analiza utjecaja obnove i prenamjene postojeće vodenice Trnovica u MHE investitora MHTj.d.o.o., stručni elaborat
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   znanstveni istraživač
2.
1.1.2016. - 31.12.2016.
Istraživanje kakvoće vode i nanosa u Mrtvom kanalu u Rijeci - rezultati hidroloških istraživanja (Research of water quality and sedimentation in the Dead Channel in Rijeka City - the results of hydrological research), stručni elaborat
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci / Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije   znanstveni istraživač
3.
1.1.2014. - 31.12.2014.
Numerički model protjecanja kroz pregradni presjek i stanje vodostaja rijeke Neretve (The numerical model of the flow through the movable partitions section and the water level of the river Neretva), znastvena studija, stručni elaborat
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   znanstveni istraživač
4.
1.1.2011. - 31.12.2011.
Hidrološka obrada velikih voda na području Umaga (The hydrological analysis of flash floods in City of Umag), znanstvena studija, stručni elaborat
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   znanstveni istraživač

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.10.2017. - - član
Građevinski fakultet Rijeka, Povjerenstvo za upis na Specijalistički diplomski stručni studij
2. 1.10.2017. - - Predsjednik
Građevinski fakultet Rijeka, Etičko povjerenstvo GF Rijeka
3. 1.6.2016. - - član
Građevinski fakultet Rijeka, Fakultetsko Vijeće GF Rijeka
4. 1.1.2016. - - Lokalni koordinator za CEPUS mreže "Building Knowledge and Experience Exchange in CFD)" i "Applied Hydroinformatics"
Građevinski fakultet Rijeka, CEEPUS mobilnost studenata i znanstveno-nastavnog osoblja na GF Rijeka
5. 1.10.2012. - 1.10.2015. - član
Građevinski fakultet Rijeka, Knjižnički odbor