Prof.dr.sc. Jasenka Mršić-Pelčić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za farmakologiju

mobitel :
e-pošta : jasenka.mrsic.pelcic@medri.uniri.hr
prostorija : Zavod za farmakologiju Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci

google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

25.5.2012. - Redoviti profesor, trajno zvanje Medicinski fakultet Rijeka
25.5.2007. - 24.5.2012. Redoviti profesor Medicinski fakultet Rijeka
1.4.2002. - 24.5.2007. Izvanredni profesor Medicinski fakultet Rijeka
1.3.1997. - 31.3.2002. Docent Medicinski fakultet Rijeka
24.5.1995. - Doktor znanosti Medicinski fakultet Rijeka
22.7.1992. - Magistar znanosti Medicinski fakultet Rijeka
17.10.1986. - Doktor medicine Medicinski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

21.1.2015. - Prodekanica za međunarodnu suradnju i kvalitetu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.5.2012. - Redovita profesorica, trajno zvanje, znanstvena savjetnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.5.2007. - 25.5.2012. Redovita profesorica, znanstvena savjetnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2002. - 24.4.2007. Izvanredna profesorica, viša znanstvena suradnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1997. - 31.3.2002. Docentica, znanstvena suradnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1993. - 28.2.1997. Asistentica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.1987. - 28.2.1993. Liječnica na radu Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
-

Nagrade i priznanja

12.12.2018. Priznanje najboljoj nastavnici Medicinskog fakulteta u Rijeci u izboru diplomiranih studenata sveučilišnog studija Sanitarnog inženjerstva
International Brain Research Organization Award (Amsterdam, Nizozemska
European Society of Neuropsychopharmacology Fellowship Award (Pariz, Francuska
Humboldt University Hospital Congress Bursary Award (Berlin, Njemačka
IUPHAR Congress, Bursary Award (Montreal, Canada
International Meeting on Strategies for CNS Active Compounds Award (Madrid, Španjolska

Članstva

- European College of Neuropsychopharmacology
- Hrvatsko društvo farmakologa
- Svjetsko farmakološko društvo (IUPHAR)
- Europsko farmakološko društvo (EPHAR)
- Hrvatsko društvo za neuroznanost

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Klinička farmakologija
Poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmacija
Farmaceutski fakultet, Zagreb
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2012. Farmakologija
Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za Biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Opća toksikologija
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Specijalna toksikologija I
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Specijalna toksikologija II
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Farmakologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Farmakologija
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Klinička farmakologija
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Toksikologija lijekova
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Neuropsihofarmakologija
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Toksikologija
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - Lijekovi i marketing (izborni kolegij)
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - Lijekovi i marketing (izborni kolegij)
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - Toksikologija (izborni kolegij)
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - Toksikologija (izborni kolegij)
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2006. Trovanje lijekovima
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2006. Izabrana poglavlja iz kliničke farmakologije
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2006. Izabrana poglavlja iz neuropsihofarmakologije
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2002. - 1.1.2006. Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2008. Toksikologija
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2006. Odabrana poglavlja iz kliničke farmakologije
Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2006. Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti
Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2006. Odabrana poglavlja iz neuropsihofarmakologije
Poslijediplomski studij Klinička patofiziologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.2001. Toksikologija
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1987. - 1.1.2001. Farmakologija
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1987. - 1.1.2001. Farmakologija
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1987. - 1.1.2001. Farmakologija
Studij za Više medicinske sestre
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Lijekovi i doping
Doktorski studij
Kineziološki fakultet u Zagrebu
Suradnik
Norma sati:
- Doktorski studij Biomedicina - Neuroznanost
Patobiologija starenja i neurodegenerativnih bolesti
Medicinski fakultete Rijeka
Voditelj kolegija
Norma sati:
- Toksikologija lijekova
Doktorski studij "Zdravstveno i ekološko inženjerstvo"
Medicinski fakultet Rijeka
Voditelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2018. - Pušenje u adolescenata: neželjeni učinci
Ivančić, Maja
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2018. - Neželjeni učinci primjene lijekova i dodataka prehrani u sportaša
Lana Stojanovska
Diplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2018. - Štetni učinci aditiva u hrani
Mia Mance
Preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - Teratogeni učinci antimikrobnih lijekova
Maja Ivančić
Preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicnski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Nuspojave nesteroidnih antiinflamatornih lijekova
Iva Žgrablić
Preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Učinak celastrola na ekspresiju parametara oksidacijskog stresa u BV – 2 mikroglija staničnoj liniji
Sara Bulić
Diplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Anabolički steroidi
Luka Andrašević
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - Toksični učinci celastrola na BV-2 mikorglija staničnoj liniji
Iva Brusić
Diplomski studij
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Trovanje ugljikovim monoksidom
Lucija Glavica
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Parametri oksidativnog stresa i upalnog odgovora na BV-2 mikroglija stanicama u in vitro hipoksiji
Mia Merlak
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Toksično djelovanje prehrambenih aditiva
Iva Slaviček
Preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Homeopatski lijekovi
Jana Tomišić
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveućilište u Rijeci
1.1.2014. - Nuspojave kontracepcijskih pilula
Biljana Vajžanski
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - Toksikologija anksiolitika
Danijel Vidas
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - Trovanje alkoholom
Iva Brusić
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Ftalati
Toni Biskupović
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2011. - Životinjski otrovi
Dežulović, Lara
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Terapija moždanog udara
Kvaternik, Ines
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Trovanja u kućanstvu
Okun, Marina
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Trovanje pesticidima
Grabovac, Ivana
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Trovanje psihostimulansima
Ferijan, Leo
Sveučilišni studij Diplomirani sanitarni inženjer
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Teratogeni lijekovi
Ivanović, Sanela
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Bojni otrovi
Frković, Tea
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - Trovanje anksioliticima
Škoda, Aleksa
Studij Diplomirani sanitarni inženjer
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Profesionalne bolesti: Trovanje metalima
Kontošić, Iva
Studij Diplomirani sanitarni inženjer
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Trovanje opioidnim lijekovima
Sormilić, Maja
Studij Diplomirani sanitarni inženjer
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Uloga iona kalcija u procesima učenja i pamćenja
Vujičić, Božidar
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Antagonisti kalcija
Krstulović, Marin
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

19.5.2107. - 20.5.2017. Ishodi učenja
Radionica- Cjeloživotno učenje
Medicinski fakultet Rijeka
Polaznik
Norma sati:
9.4.2018. - 14.4.2018. „Stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje u medicinskoj nastavi“.
Tečaj cjeloživotnog obrazovanja
Medicinski fakultet Rijeka
Nastavnik
Norma sati:
8.2.2018. - 8.2.2018. Zašto e-kolegij i kako ga koristiti u nastavi?
Radionica-Cjeloživotno učenje
Medicinski fakultet Rijeka
Polaznik
Norma sati:
9.5.2016. - 14.5.2016. Umijeće medicinske nastave
Poslijediplomski tečaj
Medicinski fakultet Rijeka
Polaznik
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Lijekovi i doping
Doktorski studij
Kineziološki fakultet u Zagrebu
Suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kucan, Marta ; Mrsic-Pelcic, Jasenka ; Vitezic, Dinko
Antihypertensive Drugs in Croatia: What Changes the Drug Usage Patterns?
Clinical Therapeutics 40 1159-1169 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=951523

Q1

2. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
Decrease in Oxidative Stress Parameters after Post-Ischaemic Recombinant Human Erythropoietin Administration in the Hippocampus of Rats Exposed to Focal Cerebral Ischaemia
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 121 453-464 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=909186

Q2

3. Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Dolenec, Petra ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
A single dose of PPAR? agonist pioglitazone reduces cortical oxidative damage and microglial reaction following lateral fluid percussion brain injury in rats
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 59 8-20 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=737238

Q1

4. Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka
Utjecaj lijekova na štitnjaču: transplacentarni prijelaz i djelovanje na fetus
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics 23 26-32 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=738940

5. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
Temporal and regional changes of superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in rats exposed to focal cerebral ischemia
Cell biochemistry and fuction 30 597-603 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649263

Q2

6. Vitezić, Dinko ; Mađarević, Tomislav ; Gantumur, Monja ; Buble, Tonći ; Vitezić, Miomira ; Kovačević, Miljenko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Šestan, Branko
Drug usage by outpatients in Croatia during an 8-year period: Influence of changes in pricing policy
International journal of clinical pharmacology and therapeutics 50 483-489 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557671

Q2

7. Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Dangubić, Boban ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Oxidative stress parameters in different brain structures following lateral fluid percussion injury in the rat
Neurochemical research 36 913-921 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548280

Q1

8. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vujičić, Božidar ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion
Periodicum biologorum 113 69-74 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655128

Q3

9. Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka
Farmakoterapija glaukoma
Farmaceutski glasnik : glasilo Hrvatskog farmaceutskog društva 67 311-327 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=555062

Q4

10. Perković, Olivio ; Vitezić, Dinko ; Rudež, Josip ; Vitezić, Miomira ; Kovačević, Miljenko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Ljubičić, Đulijano ; Jurjević, Ante
Sildenafil induced choreoathetosis in men with Parkinson's disease
International journal of clinical pharmacology and therapeutics 48 76-78 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656572

Q2

11. Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Drenski-Balija, Natalia
ISTOVRSNI BIOLOŠKI LIJEKOVI – PROMJENE I RAZVOJ ZAKONODAVSTVA
Pharmaca : hrvatski časopis za farmakoterapiju 48 4-13 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=656560

12. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran, Vitezić, Dinko ; Ljubičić, Đulijano ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Activation of ERK and JNK MAP kinases in optic nerves of rats exposed to global cerebral ischemia
Psychiatria Danubina 20 456-460 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=332294

Q3

13. Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Vitezić, Miomira ; Ljubičić, Đulijano ; Simonić, Ante
Na+, K+-ATPase Activity in the Brain of the Rats with Kainic Acid-Induced Seizures: Influence of Lamotrigine
Psychiatria Danubina 20 269-276 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347241

Q3

14. Pelčić, Gordana ; Šegota, Ivan ; Frković, Aleksandra ; Tomašević, Luka ; Pelčić, Goran ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Gjuran Coha, Anamarija
Presađivanje organa i poimanje smrti
Društvena istraživanja 16 1287-1304 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=344975

Q3

15. Vitezić, Dinko ; Burke, Thomas ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Mavrić, Žarko ; Zaputović, Luka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Characteristics of blood-pressure control in treated hypertensive patients in Croatia
Blood Pressure 14 33-41-41 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=234070

Q2

16. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Peternel, Sandra ; Pilipović, Kristina ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana
Effects of the hyperbaric oxygen treatment on the Na(+), K(+)-ATPase and superoxide dismutase activities in the optic nerves of global cerebral ischemia-exposed rats
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry 28 667-676 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152461

Q1

17. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Antončić, Igor ; Filipović, Tatjana ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana
Hyperbaric oxygen treatment: the influence on the hippocampal superoxide dismutase and Na+, K+-ATPase activities in global cerebral ischemia-exposed rats
Neurochemistry International 44 585-594 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=147329

Q2

18. Vitezić, Dinko ; Mavrić, Žarko ; Knežević, Aleksandar ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Farmakoterapija u liječenju hipertenzije: značenje smjernica
Medicina 42 207-216 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=167291

Q4

19. Vitezić, Dinko ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Kliničko ispitivanje lijekova : klinički pokus
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 42 177-180 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=167308

20. Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka
Erectile dysfunction: oral pharmacotherapy options
International journal of clinical pharmacology and therapeutics 40 393-403 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654730

Q2

21. Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Maysinger, Dušica ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Simonić, Ante
The influence of MK-801 on the hippocampal free arachidonic acid level and Na+, K+-ATPase activity in global cerebral ischemia-exposed rats
Progress In Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 26 1319-1326 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=108471

Q2

22. Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Lijekovi i placenta
Acta Medica Croatica 55 35-38 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244364

Q3

23. Allen, Christine ; Eisenberg, Adi ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Maysinger, Dusica
PCL-b-PEO micelles as a delivery vehicle for FK506: assessment of a functional recovery of crushed peripheral nerve
Drug delivery 7 139-145 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655135

Q2

24. Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Eraković, Vesna ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The influence of nimodipine and MK-801 on the brain free arachidonic acid level and the learning ability in hypoxia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 21 345-358 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=46265

WOS

25. Eraković, Vesna ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The influence of nicardipine and ifenprodil on the brain free arachidonic acid level and behavior in hypoxia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 21 633-647 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=46287

WOS

26. Župan, Gordana ; Vitezić, Dinko ; Mršić, Jasenka ; Matešić, Damir ; Simonić, Ante
Effects of nimodipine, felodipine and amlodipine on electroconvulsive shock-induced amnesia in the rat
European journal of pharmacology 310 103-106 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=192632

WOS

27. Župan, Gordana ; Eraković, Vesna ; Mršić, Jasenka ; Varljen, Jadranka ; Simonić, Ante ; Milin, Čedomila
Effect of nicardipine and amlodipine on the brain free arachidonic acid level in hypoxic rats
Periodicum biologorum 98 107-110 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=187140

WOS

28. Župan, Gordana ; Varljen, Jadranka ; Eraković, Vesna ; Mršić, Jasenka ; Križ, Jasna ; Simonić, Ante ; Milin, Čedomila
Accumulation Dynamics of the Brain Total Free Fatty Acids and Free Arachidonic Acid in the Models of Cerebral Hypoxia and Epilepsy in Rats
Croatica chemica acta 68 485-490 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=160964

WOS

29. Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante
Piracetam and oxiracetam prevent hypoxia-induced impairment of passive avoidance behavior in rats
Neurologia Croatica 43 233-240 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244346

30. Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Pernjak-Pugel, Ester ; Tomac, Jelena ; Batistić, Berislav
Vulnerability of CA1 subfield of the hippocampus in hypoxic and ischemic conditions in rats
Periodicum biologorum 1 135-136 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244232

WOS

31. Križ, Jasna ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Tomac, Jelena ; Pernjak-Pugel, Ester ; Eraković, Vesna ; Simonić, Ante
Epileptic seizures induce damage of the hippocampal pyramidal neurons
Acta Facultatis medicine Fluminensis 19 23-25 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=234773

32. Eraković, Vesna ; Župan, Gordana ; Križ, Jasna ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
Influence of nicardipine on the brain free fatty acids level in penicillin-induced seizures in rats
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 19 19-22 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=186034

33. Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante
Utjecaj amlodipina na pasivno izbjegavanje kazne u intaktnih i hipoksiji izloženih štakora
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 18 25-31 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244369

34. Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante
Effects of nicardipine, felodipine and nifedipine on passive avoidance behavior of intact and hypoxia-exposed rats
Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie 325 61-69 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=192578

WOS

35. Simonić, Ante ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka
The influence of piracetam and cholinomimetics on passive avoidance behavior in nucleus basalis lesioned rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 25 431-435 - 1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=244387

36. Mršić,Jasenka; Župan, Gordana; Simonić,Ante
The effects of felodipine and amlodipine on hypoxia-induced memory impairment in the rat
Pharmacological Communications:Proceedings of the 1st Croatian Congress of Pharmacology 136-138
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/378998

37. Zupan,Gordana; Eraković,Vesna;Mršić,Jasenka; Simonić,Ante; Varljen,Jadranka
Effects of nimodipine on the brain free arachidonic acid level in hypoxia-exposed rats
Pharmacological Communications:Proceedings of the 1st Croatian Congress of Pharmacology 139-141
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/176130

Znanstvene knjige

1. Koautor
Vitezić, Dinko; Božina, Nada; Mršić-Pelčić, Jasenka; Erdeljić Turk, Viktorija; Francetić, Igor
Personalized Medicine- A New Medical and Sociale Challenge
Knjiga Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Rukavina, Danijel ; Pavelić, Krešimir ; Sander, Gerald Springer International Publishing Switzerland - 2016.
2.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Simonić, Ante; Župan, Gordana
Changes in the superoxide dismutase and Na, K-ATPase activities in the optic nerves and hippocampus of global cerebral ischemia-exposed rats
New Trends in Hypoxia Ischemia Research Etu Hamalainen Nova Biomedical Books New York - 2008.
3.
Mršić-Pelčić, Jasenka
Temelji toksikologije( Basic toxicology )
Medicinska naklada - 2007.
4.
Vitezić, Dinko; Matana Kaštelan, Zrinka; Buble, Tonči; Mršić Pelčić, Jasenka; Rosović, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Antihypertensive drugs usage in Croatia
Monduzzi Editore - 2007.
5.
Bradamante, Vlasta; Mršić-Pelčić, Jasenka
Pretkliničko ispitivanje lijekova( Preclinical drug testing )
Medicinska naklada - 2007.
6.
Vitezić, Dinko; Vukelić, Karina; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Utjecaj lijekova na štitnjaču: transplacentarni prijelaz i djelovanje na fetus( The influence of drugs on thyreoid gland: transplacental transfer and the influence on the fetus )
Đelmiš, Josip - 2004.
7.
Vitezić, Dinko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Šepić-Grahovac, Dubravka; Petrović, Oleg; Župan, Gordana
Primjena antiepileptika u trudnoći( Antiepileptic drugs use in pregnancy )
Djelmiš, Josip - 2003.
8.
Vitezić, Dinko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Šepić-Grahovac, Dubravka; Župan, Gordana
Primjena antiepileptika u trudnoći i njihov teratogeni potencijal( Antiepileptic drugs use in pregnancy and their teratogenic potential )
Djelmiš, Josip - 2002.
9.
Vitezić, Dinko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Farmakoterapija hipertenzije u trudnoći( Pharmacotherapy of hypertension in pregnancy )
Djelmiš, Josip - 2002.
10.
Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante
Lamotrigine: influence on the passive avoidance behavior in electroconvulsive shock- treated rats
Monduzzi Editore - 2000.

Pozvana predavanja

1. Jasenka Mršić-Pelčić
Erythropoietin treatment and ischemic stroke model in rats
Opatija, Hrvatska - 16.9.2018. 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation
2. Jasenka Mršić-Pelčić
Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete u visokom obrazovanju
Zagreb, Hrvatska - 29.6.2018. Simpozij HAZU "učenje i poučavanje u medicini"
3. Jasenka Mršić-Pelčić
Polypharmacy in the elderly
Rijeka, Hrvatska - 28.5.2015. 3rd International Symposium Health for all?! Evidence-based healthy ageing in Europe! May 27-29, 2015, Rijeka, Croatia. Abstract book, p 20.
4. Jasenka Mršić-Pelčić
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of insulin
Poreč, Hrvatska - 9.10.2013. 6th Croatian Congress of Endocrinology with International Participation, ISCEM 2013
5. Jasenka Mršić-Pelčić
Cerebral ischemia and neuroprotection
Zagreb, Hrvatska - 18.9.2013. 7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation
6. Jasenka Mršić-Pelčić
Drug-induced sexual disorders
Opatija, Hrvatska - 12.2.2011. Prvi hrvatski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim sudjelovanjem
7. Jasenka Mršić-Pelčić
The influence of hyperbaric oxygen treatment on the ERK and JNK activation signals in the hippocampus and optic nerves of global cerebral ischemia
Porto, Portugal - 21.7.2004. 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological SOcieties (EPHAR)
8. Jasenka Mršić-Pelčić
The influence of MK-801 on the NaKATPase activity and MAP kinases activation in hippocampus of ischemic rats
Dubrovnik, Hrvatska - 23.7.2002. International Summer School "Molecular Biology of the Ageing Nervous System
9. Jasenka Mršić-Pelčić
The effects of MK-801 on the NaKATPase activity and the free arachidonic acid level in hippocampus of ischemic rats
Opatija, Hrvatska - 9.6.2002. 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences
10. Jasenka Mršić
Neuroprotective role of different calcium channel blockers in global cerebral ischemia
Paris, Francuska - 15.11.1998. XIth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology
11. Jasenka Mršić
Neuroprotektivno djelovanje blokatora kalcijskih kanala dihidropiridinske skupine u hipoksičnih životinja
Ljubljana, Slovenija - 5.7.1994. Tvornica lijekova Lek
12. Jasenka Mršić
Učinak MK-801 i nimodipina na razinu slobodnih masnih kiselina i slobodne arahidonske kiseline te sposobnost učenja i pamćenjau životinja izloženih hipoksiji
Zagreb,Hrvatska - 15.9.1993. Prvi hrvatski kongres farmakologa s međunarodnim sudjelovanjem
13. Jasenka Mršić
Eksperimentalni modeli cerebralne hipoksije i ishemije
Rijeka, Hrvatska - 5.5.1993. Prvi hrvatski kongres pedijatrijskog društva

Kongresna priopćenja

1.
Pilipović, Kristina; Rajič Bumber, Jelena; Janković, Tamara; Dolenec, Petra; Mršić-Pelčić, Jasenka; Križ, Jasna; Župan, Gordana
Repetitive head trauma induces changes in the expression of some parameters of inflammation, stress and synaptic plasticity in the mouse frontal cortex and hippocampus Poster 8th Annual Traumatic Brain Injury Conference Washington, SAD - 13.5.2018.
2.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Rukavina, Maja ; Župan, Gordana
Post-ischemic administration of erythropoietin: effects on the brain damage in rats exposed to focal cerebral ischemia Poster SiNAPSA Neuroscience Conference Ljubljana, Slovenija - 30.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=897868
3.
Rački, Valentino ; Marcelić, Marina ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Kučić, Natalia
EFFECTS OF CELASTROL ON BV-2 MICROGLIAL CELLS EXPOSED TO IN VITRO HYPOXIA Poster 2016 EACPT Focus Meeting: How to Assess Medicines from Research to Clinical Practice? Efficacy, Effectiveness, and Economic – 3E Assessment Opatija, Hrvatska - 9.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883952
4.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
Effects of postischemic administration of erythropoietin on the brain damage in rats exposed to experimental stroke Poster 8th Croatian Congress of Pharmacology with International participation, Split, Croatia, September 15-18, 2016 Split, Hrvatska - 18.9.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=877151
5.
Rački, Valentino ; Gržeta, Nika ; Jurdana, Kristina ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Kučić, Natalia
Fenotipske promjene mikroglijalnih stanica izloženih različitim podražajima Predavanje 5th Student Congress of Neuroscience with International Participation Rijeka, Rab, Hrvatska - 26.4.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766994
6.
Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Vitezić, Miomira
Lipid modifying agents usage in Croatia during the 5-year period Poster 17th World Congress of Basis and Clinical Pharmacology (WCP 2014) Cape Town, Južnoafrička republika - 18.7.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742089
7.
Rački, Valentino ; Đurđević, Nikola ; Kučić, Natalia ; Mršić Pelčić, Jasenka
Model in vitro hipoksije na mikroglia stanicama Predavanje 4th Student Congress of Neuroscience Rijeka, Rab, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766991
8.
Dolenec, Petra ; Pilipović, Kristina ; Rajič, Jelena ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Neuronal damage and recovery in the thalamus following traumatic brain injury in the rat Poster 4th Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 21.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649253
9.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Župan, Gordana
Cerebral ischemia and neuroprotection Pozvano 7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska - 21.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649247
10.
Vitezić, Dinko ; Hadžić-Kostrenčić, Carmen ; Petković, Marija ; Dobrila-Dintinjana, Renata ; Vitezica, Pero ; Mršić-Pelčić, Jasenka
Vinorelbine in patients with non-small lung cancer: budget impact analysis Poster 17th Annual European Congress of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research ISPOR Berlin, Njemačka - 7.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655519
11.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
The effects of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in hippocampus of streptozotocin-induced diabetic rats Poster 6th European Congress of Pharmacology Granada, Španjolska - 20.7.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649275
12.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
Experimental ischemic stroke: changes in lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in rat cortex Poster SiNAPSA Neuroscience Conference ´11 Ljubljana, Slovenija - 25.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=542115
13.
Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Vitezić, Miomira ; Kovačević, Miljenko ; Mršić-Pelčić, Jasenka
Beta-blockers and diuretics usage in Croatia and Slovenia during a nine-year period Poster 16th Annual International Congress of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research ISPOR Baltimore, USA - 25.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655537
14.
Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Vitezić, Miomira ; Kovačević, Miljenko ; Mršić Pelčić, Jasenka
Beta Blockers and Diuretics Usage in Croatia and Slovenia During a Nine-Year Period Poster Annual International Congress of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Baltimor, SAD - 25.5.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546295
15.
Kučan, Marta ; Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka
Trends in Original and Generic Antipsychotic Drugs Usage in Croatia and Slovenia During the Nine-Year Period Poster Second Croatian and First Adriatic Congress on Pharmacoeconomics and Outcomes Research with International Participation Rovinj, Hrvatska - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546281
16.
Mađarević, Tomislav ; Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Gantumur, Monja ; Vitezić, Miomira ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Šestan, Branko
Low molecular weight heparins (LMWHs) in Croatia: Influence of new clinical guidelines and introduction of oral LMWHs Poster Second Croatian and First Adriatic Congress on Pharmacoeconomics and Outcomes Research with International Participation Rovinj, Hrvatska - 9.4.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546289
17.
Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Vitezić, Miomira ; Mršić Pelčić, Jasenka
Trends in antidepressants and anxiolytics drugs usage in Croatia and Slovenia Poster 13th Annual European Congress of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research ISPOR Prag, Republika Češka - 9.11.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655999
18.
Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Vitezić, Miomira ; Mršić Pelčić, Jasenka
Trends in antidepressants and anxiolytics drugs usage in Croatia and Slovenia Poster 13th Annual European Congress of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Prag, Češka - 9.11.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546261
19.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vujičić, Božidar ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
Erythropoietin treatment and ischemic stroke model in rats Pozvano 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Hrvatska - 18.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734348
20.
Mađarević, Tomislav ; Buble, Tonći ; Gantumur, Monja ; Vitezić, Miomira ; Šestan, Branko ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Vitezić, Dinko
Drug consumption in Croatia: The effects of pricing policy changes Poster WorldPharma2010, 16th IUPHAR WorldCongress of Basis and Clinical Pharmacology Kopenhagen, Danska - 23.7.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546152
21.
Vitezić, Dinko ; Kučan, Marta ; Vitezić, Miomira ; Kovačević, Miljenko ; Mršić Pelčić, Jasenka
Cardiovascular drugs usage in Croatia and Slovenia during the nine-year period Poster Fifteenth Annual International Meeting of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) Atlanta, USA - 19.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=546123
22.
Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Šustić, Alan ; Župan, Gordana
Changes of oxidative stress parameters in different rat brain regions following traumatic brain injury Poster 3. hrvatski kongres neuroznanosti Zadar, Hrvatska - 26.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440361
23.
Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Šustić, Alan
Effects of PPAR-? agonist pioglitazone on the hippocampus in traumatic brain injured rats Poster 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Firenca, Italija - 15.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440358
24.
Gantumur, Monja ; Vitezić, Dinko ; Buble, Tonći ; Mađarević, Tomislav : Kovačević, Miljenko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Respiratory drugs usage in Croatia during a 7-year period Poster 9th Congresss of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Edinburg, Velika Britanija - 15.7.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=443969
25.
Mađarević, Tomislav ; Vitezić, Dinko ; Buble, Tonći ; Šestan, Branko ; Vitezić, Miomira ; Gantumur, Monja ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; . Župan, Gordana
Bisphosphonates usage in Croatia: the effects of new pricing regulation Predavanje 9th Congresss of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Edinburg, Velika Britanija - 15.7.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=443973
26.
Vitezić, Dinko ; Madjarević, Tomislav ; Buble, Tonči ; Šestan, Branko ; Vitezić, Miomira ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
NSAIDs Consumption in Croatia : the Effects of Pricing Policy Changes Poster Annual International Meeting of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (14 ; 2009) Orlando, SAD - 20.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405836
27.
Vitezić, Dinko ; Matana Kaštelan, Zrinka ; Buble, Tonči ; Kovačević, Miljenko ; Mršić-Pelčić Jasenka
The analysis of statins usage in Croatia during the five-year period Poster Annual European Congress of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (11 ; 2008) Atena, Grčka - 11.11.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405812
28.
Župan, Željko ; Pilipović, Kristina ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Šustić, Alan ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana
Effects of enoxaparine on oxidative lipid damage and activities of antioxidant enzymes in parietal cortex and hippocampus following traumatic brain injury in rats Poster Congress of the European Federation of Neurological Societies (12 ; 2008) Madrid, Španjolska - 26.8.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379011
29.
Vitezić, Dinko ; Matana Kaštelan, Zrinka ; Buble, Tonči ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Rosović, Vesna ; Kovačević, Miljenko ; Simonić, Ante
Statins Usage in Croatia: The Effects of Introducing Generics Poster World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics (9 ; 2008) Quebec, Kanada - 1.8.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405800
30.
Peternel, Sandra ; Blagaić, Ana ; Pilipović, Kristina ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Effects of pioglitazone in the lithium-pilocarpine model of status epilepticus in rats Poster 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society Osijek, Hrvatska - 22.9.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343122
31.
Vitezić, Dinko ; Matana Kaštelan, Zrinka ; Buble, Tonči ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Rosović, Vesna ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Antihypertensive drugs usage in Croatia Poster Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (8 ; 2007) Amsterdam, Nizozemska - 1.9.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346157
32.
Vitezić, Dinko ; Matana Kaštelan, Zrinka ; Čebular, Boštjan ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Šepić Grahovac, Dubravka ; Simonić, Ante
Utilization of Antiepileptic Drugs: A Comparison between Croatia and Slovenia Poster 27th International Epilepsy Congress Singapur - 12.7.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347228
33.
Pilipović, Kristina, Peternel, Sandra, Vitezić, Dinko, Župan, Gordana, Mršić-Pelčić, Jasenka
Changes in superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in the parietal cortex and hippocampus of rats exposed to focal cerebral ischemia Poster Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska - 19.5.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346193
34.
Vitezić, Dinko ; Matana, Zrinka ; Buble, Tonči ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Knežević, Aleksandar ; Bagatin, Jugoslav ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Cardiovascular drugs utilization in Croatia during a four-year period Poster World Congress of Pharmacology (15 ; 2006) Beijing, Kina - 7.7.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=443875
35.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Expression and activation of ERK and JNK in the optic nerves of rats exposed to global cerebral ischemia Poster 18th ECNP Congress Amsterdam, Nizozemska - 26.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=230625
36.
Vitezić, Dinko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Šepić Grahovac, Dubravka ; Simonić, Ante
Lamotrigine: neuroprotective effect in rats after kainic acid induced seizures Poster 26th International Epilepsy Congress Pariz, Francuska - 1.9.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=211023
37.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Expression and activation of ERK and JNK in the hippocampus of rats exposed to global cerebral ischemia Poster Biennial Meeting of the International Society for Neurochemistry and the European Society for Neurochemistry (20 ; 2005) Innsbruck, Austrija - 26.8.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=443848
38.
Vitezić, Dinko ; Rosović-Bazijanac, Vesna ; Lončar, Aleksandra, Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Hospital analysis of the central nervous system drug utilization during two periods Poster 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Poznan, Poljska - 29.6.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385757
39.
Župan, Gordana ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Vitezić, Dinko ; Pelčić, Gordan ; Simonić, Ante
Changes of the hippocampal Na+K+-ATPase activity in rats with global cerebral ischemia and kainic acid-induced seizures Poster Fourth Croatian Congress of Pharmacology With International Participation Split, Hrvatska - 18.9.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157781
40.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana
Hyperbaric oxygen treatment: the influence on the superoxide dismutase activity and JNK activation in the optic nerves of rats exposed to global cerebral ischemia Poster Fourth Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Hrvatska - 18.9.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157794
41.
Vitezić, Dinko ; Mavrić, Žarko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Antihypertensive drugs: primary care physicians' questionnaire survey in Croatia Poster 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeuthics Brisbane, Australija - 6.8.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152500
42.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana
The influence of hyperbaric oxygen treatment on the Erk and Jnk activation signals in the hippocampus and optic nerves of global cerebral ischaemia exposed rats Poster 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies Porto, Portugal - 17.7.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152504
43.
Župan, Gordana ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Simonić, Ante
The effect of MK-801 on the Na+, K+-ATPase activity and ERK activation in rats exposed to global cerebral ischaemia Poster 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR) Porto, Portugal - 17.7.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385264
44.
Vitezić, Dinko ; Tonković, Mirjana ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Lamotrigine concentrations in the serum and the brain tissue in rats Poster 6th European Congress on Epileptology Beč, Austrija - 3.6.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152420
45.
Vitezić, Dinko ; Mavrić, Žarko ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
Questionnaire survey as a tool in drug hypertension investigation in Croatia Poster 5. kongres Hrvatskog kardiološkog društva Opatija, Hrvatska - 19.5.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=152427
46.
Vitezić, Dinko ; Šepić-Grahovac, Dubravka ; Pilipović, Kristina ; Peternel, Sandra ; Petrović, Oleg ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana
EURAP registry in Croatia: prospective follow-up of pregnancies in women treated with antiepileptic drugs Poster Croatian Congress of Neuroscience (1 ; 2003) Zagreb, Hrvatska - 22.11.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=158100
47.
Vitezić, Dinko ; Tomac, Jelena ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana
Influence of lamotrigine on histological hippocampal changes in rats with kainic acid-induced seizures Poster 5th European Congress on Epileptology Madrid, Španjolska - 10.10.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=108515
48.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
The effect of MK-801 on the Na+, K+-ATPase activity and the free arachidonic acid level in hippocampus of ischemic rats Poster 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences Opatija, Hrvatska - 13.6.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=108498
49.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
The effect of hyperbaric oxygenation on Na+, K+-ATPase and SOD activities in hippocampus and optic nerve of ischemic rats Poster 3rd Magdeburg Symposium on Neuroprotection and Neurorepair Magdeburg, Njemačka - 10.5.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=129548
50.
Mršić Pelčić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
The effect of hyperbaric oxygenation on Na+, K+-ATPase activity in optic nerve of ischemic rats Poster 3rd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska - 21.9.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=99859
51.
Vitezić, Dinko ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Lamotrigine and modulation of Na+, K+-ATPase activity in rat hippocampus and cortex after kainic acid induced seizures Poster International Epilepsy Congress (24 ; 2001) Buenos Aires, Argentina - 18.5.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=100024
52.
Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante
Lamotrigine: influence on the passive avoidance behavior in electroconvulsive shock-treated rats Poster Congress of the European Society for Clinical Neuropharmacology (5 ; 2000) Opatija, Hrvatska - 21.5.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47671
53.
Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante
Lamotrigine: influence on the passive avoidance behavior in electroconvulsive shock-treated rats Poster Congress of the European Society for Clinical Neuropharmacology (5 ; 2000) Opatija, Hrvatska - 21.5.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47671
54.
Mršić, Jasenka ; Vitezić, Dinko ; Maysinger, Dušica ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
The effect of electroconvulsive shock-induced convulsions on the Na+, K+-ATPase activity and induction of JNK and C-Jun in rat hippocampus and cortex Poster International Epilepsy Congress (23 ; 1999) Prag, Republika Češka - 17.9.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47631
55.
Vitezić, Dinko ; Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Maysinger, Dušica ; Simonić, Ante
Lamotrigine: Influence on the activity of Na+, K+-ATPase, JNK and c-Jun induction in rat hippocampus after kainic acid treatment Poster International Epilepsy Congress (23 ; 1999) Prag, Republika Češka - 17.9.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47596
56.
Vitezić, Dinko ; Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Maysinger, Dušica ; Simonić, Ante
Lamotrigine: Influence on the activity of Na+, K+-ATPase, JNK and c-Jun induction in rat hippocampus after kainic acid treatment Poster International Epilepsy Congress (23 ; 1999) Prag, Republika Češka - 17.9.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47596
57.
Mršić, Jasenka ; Pelčić, Goran ; Župan, Gordana ; Maysinger, Dušica ; Simonić, Ante
Influence of MK-801 on the Na+, K+- ATPase activity and JNK/c-Jun activation in rats exposed to cerebral ischemia Poster European Congress of Pharmacology (2 ; 1999) Budimpešta, Mađarska - 7.7.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47783
58.
Vitezić, Dinko ; Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Maysinger, Dušica ; Simonić, Ante
Influence of lamotrigine on the Na+, K+- ATPase activity and induction of JNK and c-Jun in electroconvulsive shock-treated rats Poster European Congress of Pharmacology (23 ; 1999) Budimpešta, Mađarska - 7.7.1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47802
59.
Mršić, Jasenka ; Maysinger, Dušica ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Effects of calcium channel blockers, MK-801 and nimodipine on the Na, K-ATPase activity in rats exposed to hypoxia and cerebral ischemia Poster Congress of the European College of Neuropsychopharmacology (11 ; 1998) Pariz, Francuska - 4.11.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47894
60.
Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Matešić, Damir ; Simonić, Ante
Influence of nimodipine and amlodipine on the passive avoidance behaviour in rats exposed to electroconvulsive shock Poster 2nd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Rijeka, Hrvatska - 13.9.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47711
61.
Župan, Gordana ; Varljen, Jadranka ; Eraković, Vesna ; Mršić, Jasenka ; Križ, Jasna ; Simonić, Ante ; Milin, Čedomila
Brain free fatty acid accumulation in hypoxia and epilepsy Poster The Eight International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis Kissimmee, SAD - 7.5.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=47371
62.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Eraković, Vesna ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The influence of nimodipine and MK-801 on the brain free arachidonic acid level and the learning ability in hypoxia-exposed rats Poster 25th Annual Meeting of the Society for Neuroscience San Diego, SAD - 16.11.1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661369
63.
Eraković, Vesna ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The influence of nicardipine and ifenprodil on the brain free arachidonic acid level and behavior in hypoxia-exposed rats Poster 25th Annual Meeting of the Society for Neuroscience San Diego, SAD - 16.11.1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661497
64.
Eraković, Vesna ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Varljen, Jadranka ; Simonić, Ante
The effects of calcium channel blockers on the brain free fatty acids level in experimental model of cerebral hypoxia in rats Poster FEBS Advanced Course on Molecular Dynamics of Biomembranes Cargese, Grčka - 1.7.1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379493
65.
Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante
Effects of nimodipine and MK-801 on behavior in hypoxia-exposed rats Poster First European Congress of Pharmacology Milan, Italija - 19.6.1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661362
66.
Mršić, Jasenka ; Eraković, Vesna ; Župan, Gordana ; Križ, Jasna ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The effects of nicardipine on the brain free arachidonic fatty acid level and passive avoidance behavior in hypoxia-treated rats Poster 6th International Symposium on Pharmacological Control of Calcium and Potassium Homeostasis Firenca, Italija - 6.10.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661391
67.
Eraković, Vesna ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The influence of amlodipine on the brain free fatty acid level in penicillin-induced seizures in rats Poster 6th International Symposium on Pharmacological Control of Calcium and Potassium Homeostasis Firenca, Italija - 6.10.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661404
68.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Ifenprodil antagonizes amnestic effect of hypoxia in rats Poster 3rd International Symposium on Hypoxia Berlin, Njemačka - 24.9.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661423
69.
Eraković, Vesna ; Mršić, Jasenka ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana ; Varljen, Jadranka ; Simonić, Ante
Dynamics of individual brain free acids under hypoxic conditions in rats Poster 3rd International Symposium on Hypoxia Berlin, Njemačka - 24.9.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661430
70.
Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka ; Eraković, Vesna ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
The Influence of Nimodipine and Amlodipine on Brain Free Arachidonic Acid Level and Behaviour in Hypoxia-Exposed Rats Poster International Congress of Pharmacology (12 ; 1994) Montreal, Kanada - 29.7.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286555
71.
Eraković, Vesna ; Varljen, Jadranka ; Mršić, Jasenka ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana ; Sinonić, Ante
Changes in Brain Free Fatty Acid Level Induced by Hypoxia and Epilepsy in Rats Poster International Congress of Pharmacology (12 ; 1994) Montreal, Kanada - 29.7.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286557
72.
Križ, Jasna ; Župan, Gordana ; Varljen, Jadranka ; Eraković, Vesna ; Simonić, Ante ; Mršić, Jasenka
Effect of Nimodipine on the Brain Free Fatty Acid Level in Rats with Penicillin-Induced Seizures Poster International Congress of Pharmacology (12 ; 1994) Montreal, Kanada - 29.7.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286554
73.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Eraković, Vesna ; Varljen, Jadranka ; Sinonić, Ante ; Križ, Jasna
Nimodipine prevents the rise in the brain free arachidonic acid level in hypoxia exposed rats Poster XIIth International Congress of Pharmacology Montreal, Kanada - 29.7.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286556
74.
Eraković, Vesna ; Križ, Jasna ; Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Varljen, Jadranka ; Milin, Čedomila ; Simonić, Ante
Dynamics of Brain Free Fatty Acid Pool in Penicillin-Induced Seizures Poster FEBS Special Meeting on Biological Membranes Helsinkij, Finska - 1.7.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286553
75.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Antiamnestic effect of tetrahydroaminoacridine in hypoxia-exposed rats Poster 35th Spring Meeting Meinz, Njemačka - 17.3.1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661503
76.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
The effects of felodipine and amlodipine on hypoxia-induced memory impairment in the rat Poster Hrvatski kongres farmacije (1 ; 1993) Hrvatska, Zagreb - 8.10.1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378998
77.
Župan, Gordana ; Eraković, Vesna ; Mršić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Varljen, Jadranka
Effect of Nimodipine on the Brain Free Arachidonic Acid Level in Hypoxia-Exposed Rats Predavanje Hrvatski kongres farmacije (1 ; 1993) Zagreb, Hrvatska - 8.10.1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=176130
78.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante ; Križ, Mladen ; Križ, Jasna
Eksperimentalni modeli cerebralne hipoksije i ishemije Poster I. kongres hrvatskoga pedijatrijskog društva Rijeka, Hrvatska - 2.10.1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664202
79.
Križ, Jasna ; Križ, Mladen ; Paučić-Kirinčić, Ela ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka
Eksperimentalni modeli epilepsije Poster I. kongres hrvatskoga pedijatrijskog društva Rijeka, Hrvatska - 2.10.1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664206
80.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
Reversal of hypoxia-induced amnesia by arecoline in the rat Poster 34th Spring Meeting Meinz, Njemačka - 18.3.1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661517
81.
Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante
The effects of calcium channel blockers nimodipine and nicardipine and nootropic drugs piracetam and oxiracetam on hypoxia-induced memory impairment in the rat Poster Autumn Meeting Graz, Austrija - 9.9.1992.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662300
82.
Župan, Gordana ; Simonić, Ante ; Mršić, Jasenka
The effects of nicardipine and nitrendipine on hypoxia induced memory impairment in the rat Poster IVth Congress of European College of Neuropsychopharmacology Monte Carlo, Monako - 9.10.1991.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662639
83.
Simonić, Ante ; Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana
The influence of calcium channel blockers nimodipine, nifedipine and amlodipine on passive avoidance in hypoxia exposed rats Poster IVth Congress of European College of Neuropsychopharmacology Monte Carlo, Monako - 9.10.1991.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662644
84.
Simonić, Ante ; Župan, Gordana ; Mršić, Jasenka
The influence of piracetam and cholinomimetics on the passive avoidance behavior in the nucleus basalis lesioned rats Poster Simpozij Neurotransmiteri i modulacija ćelijske funkcije Niška Banja, Jugoslavija - 15.9.1989.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664221
85.
Marcelić, Marina ; Rački, Valentino ; Jurdana, Kristina ; Mršić Pelčić, Jasenka ; Kučić, Natalia
Morphological and functional changes in BV-2 microglia due to various stimuli Poster TRANSLATION OF BASIC IMMUNOLOGY AND NEUROSCIENCE TOOLS TO THERAPIES: Where Are We Now? Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=825473
86.
Kučan, Marta ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Mance, Diana ; Vitezić, Dinko
Agents acting on renin-angiotensin system: the impact of generics and price trends in Croatia Poster 12th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Madrid, Španjolska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768214
87.
Varljen, Jadranka ; Eraković, Vesna ; Mršić, Jasenka ; Župan, Gordana ; Simonić, Ante ; Milin, Čedomila
Effects of Hypoxia on Free Fatty Acid Pool in the Brain Poster Annual Meeting of Croatian Biochemists with International Participation Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=286549
88.
Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vujičić, Božidar ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana
The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion Poster 6.hrvatski kongres farmakologije sa međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547949
89.
Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban
Pioglitazone and enoxaparin are promising novel neuroprotective drugs in the rat model of traumatic brain injury Pozvano 6.hrvatski kongres farmakologije sa međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547557

Znanstveni projekti

1. 1.6.2017. - 31.5.2021.
Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; IP-2016-06-4602
2. 1.1.2014. -
Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; 809-10-1109
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Molekularni mehanizmi oštećenja ishemijskog oštećenja mozga i neuroprotekcija; Voditelj; MZOS; ; 062-0620529-0518
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija; Istraživač; MZOS; ; 062-0620529-0519
5. 1.1.2002. - 1.1.2016.
Ekscitotoksičnost i neuroprotekcija u epilepsiji i ishemiji mozga; Istraživač; MZOS; ; 0062049
6. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Neurofarmakologija epilepsije, ishemije i hipoksije mozga; Istraživač; MZOS; ; 062028
7. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Kontuzija leđne moždine; Konzultant; MZOS; ; 062019
8. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Antagonisti kalcija i oštećenja neurona središnjeg živčevlja; Istraživač; MZOS; ; 3-01-159
9. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Kolinomimetici, antagonisti kalcija, nootropici i učenje; Istraživač; MZOS; ; 3-01-433
10. 1.1.1990. - 1.1.1994.
Utjecaj blokatora kalcijskih kanala dihidropiridinske skupine na spoznaju u intaktnih i hipoksiji izloženih štakora; Istraživač; Tvornica lijekova Lek, Ljubljana, Slovenija; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2001. -
Goran Pelčić; Utjecaj hiperbaričke oksigenacije na ishemijsko oštećenje vidnog živca u štakora; ; ;
2. 1.1.1999. -
Dinko Vitezić; Učinak lamotrigina na aktivnost Na+,K+-ATPaze u mozgu štakora s eksperimentalno uzrokovanim konvulzijama; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 13.4.2018. - 14.4.2018.
Sanitas 2018 1. Studentski kongres zaštite zdravlja Rijeka, Hrvatska Član Znanstvenog odbora
2. 15.9.2016. - 18.9.2016.
8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Hrvatska član Znanstvenog odbora
3. 18.9.2013. - 21.9.2013.
7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska član Znanstvenog odbora
4. 1.1.2011. -
2. hrvatski i 1. jadranski kongres farmakoekonomike s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj, Hrvarska Član Znanstvenog odbora
5. 1.1.2010. -
1. hrvatski kongres farmakoekonomike s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska Član Znanstvenog odbora
6. 1.1.2010. -
6. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska Predsjednica Znanstvenog odbora
7. 1.1.2007. -
5. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Osijek, Hrvatska Član Znanstvenog odbora
8. 1.1.2007. -
2. Hrvatski kongres neuroznanosti Zagreb, Hrvatska Član Organizacijskog odbora
9. 1.1.2004. - 1.1.2006.
Tjedna mozga u Rijeci, 2004-2006 Rijeka, Hrvatska Koordinator
10. 1.1.2004. -
4. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Split, Hrvatska Član Znanstvenog odbora
11. 1.1.2001. -
3. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska Član Znanstvenog odbora
12. 1.1.1997. -
2. hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska Tajnica

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
4.10.2016. -
CHMP Safety Working Party - EMA
European Medicine Agency, EMA, London   Član Radne grupe
2.
1.1.2008. -
Povjerenstvo za registraciju lijekova pri Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode - HALMED
Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED   Član Povjerenstva

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Detalji

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 21.1.2015. - - Prodekan za međunarodnu suradnju i kvalitetu
Medicinski fakultet Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Član
Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete
2. - - Član
Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte
3. - - Član Savjeta
Sveučilište u Rijeci, Savjet Sveučilišta

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Povjerenstvo za lijekove- vanski član
Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, HALMED
2. - - CHMP Safety working party, SWP -član
European Medicine Agency, EMA, London