prof.dr.sc. Nada Karaman Aksentijević

Ekonomski fakultet Katedra za nacionalnu ekonomiju i razvoj

e-pošta : nkaraman@efri.hr

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
ORCiD
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 112 5 3

Obrazovanje

1.1.1998. - Doktor ekonomskih znanosti Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti, Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1984. - Magistar ekonomskih znanosti Sveučilišni centar za ekonomske i organizacijske znanosti, Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.1978. - Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - 1.1.2010. Menadžment ljudskih potencijala
Poslijediplomski specijalistički studij Upravljan je poslovnim uspjehom
Ekonomski fakultet Rijeka, Filozofski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2012. Menadžment ljudskih resursa
Studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2008. Ekonomika i politika međunarodne razmjene Hrvatske i Slovenije
Poslijediplomski znanstveni studij Međunarodna razmjena
Ekonomski fakultet Rijeka, Ekonomski fakultet Ljubljana
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2007. Mwnadžment ljudskih potencijala
Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Ekonomika razvoja
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Ekonomika i politika razvoja
Poslijediplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Gospodarstvo Hrvatske
Dodiplomski i Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Razvoj ljudskih potencijala
Poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Ekonomski razvoj odabrane teme
Poslijediplomski doktorski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Menadžment ljudskih potencijala
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1998. - 1.1.2005. Gospodarstvo Hrvatske
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.2005. Upravljanje ljudskim potencijalima
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.2003. Osnove nacionalne ekonomije s gospodarstvom Hrvatske
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.2003. Ekonomika industrije
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.1998. Nacionalna ekonomika i ekonomska politika
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
1.1.1984. - 1.1.1998. Industrijska politika
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

30.6.2015. - Analiza upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću „Valamar Riviera d.d.“ – podružnica za turizam Rabac
Carla Frankola
Preddiplomski studij, International business
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću Zagorje-Thenobeton d.d.
Ivona Huđek
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Razvoj karijere u poduzeću Valamar Riviera d.d.
Samanta Šišović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću Franci d.o.o.
Elis Vranjac
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću ACG Lukaps
Marino Ciler
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza distributivne trgovine u RH u razdoblju 2008.-2013. Godine
Ivan Prudky
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza turističkih trendova općine Marčana u razdoblju 2009.-2014. Godine
Josip Peruško
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza nezaposlenosti na području Virovitičko-podravske županije u razdoblju 2008.2014. godine
Suzana Dorić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Prerađivačka industrija u RH u razdoblju 2008.-2013. Godine
Ivan Jungić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Zdravstveni turizam u Primorsko-goranskoj županiji
Irena Budim
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Upravljanje ljudskim potencijalima u poduzeću Jamnica d.d.
Ana Čičak
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza upravljanja ljudskim potencijalima u bankarskom sektoru
Dejana Tepić
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću Rockwool Adriatic Hrvatska d.o.o
Tea Koraca
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.6.2015. - Analiza funkcije upravljan ja ljudskim potencijalima u poduzeću „Kamen d.d.“
12. Jasmina Bečirović


30.6.2015. - Analiza funkcije upravljan ja ljudskim potencijalima u poduzeću „Kamen d.d.“
Jasmina Bečirović
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.11.2014. - Značaj cjeloživotnog obrazovanja za poslovanje ugostiteljskih poduzeća
Maja Mirković
Poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2014. - OBRAZOVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ I ZEMLJAMA EU
Antonia Brkljača
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2014. - RAZVOJNA OBILJEŽJA RUSIJE 2005.-2012
Lorin Galović
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2014. - RAZVOJNA OBILJEŽJA ITALIJE U RAZDOBLJU 2005-2012. GODINE
Marin Popovčić
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2014. - RAZVOJNE MOGUĆNOSTI GRADA LABINA
Lari Zahtila
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2014. - KOMPARATIVNA ANALIZA RAZVOJNIH OBILJEŽJA HRVATSKE I GRČKE
Anita Tumpak
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2014. - RAZVOJNA OBILJEŽJA NJEMAČKE U RAZDOBLJU 2008-2012 GODINE
Josip Franjković
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.7.2014. - UZROCI SIROMAŠTVA NACIONALNIH MANJINA U EU
Mirna Halić
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.7.2014. - USPOREDNA ANALIZA RAZVOJNIH OBILJEŽJA VELIKE BRITANIJE I ZEMALJA EUROZONE
Nikola Perković
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.7.2014. - ANALIZA OBRAZOVNE STRUCTURE I DOSTIGNUTE RAZINE RAZVIJENOSTI ZEMALJA EU
Jelena Baranašić
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2014. - RAZVOJNA OBILJEŽJA HRVATSKE I SLOVAČKE U RAZDOBLJU 2005-2012
Andrea Korva
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2014. - RAZVOJNA OBILJEŽJA REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU 2008-2012
Marko Vukas
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
17.2.2014. - Razvojne mogućnosti RH u EU primjenom iskustava posttranzicijskih zemalja članica EU
Denisse Mandekić
Poslijediplomski specijalistički studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Ruralni razvoj i perspektive Hrvatske poljoprivrede u Europskoj uniji
Bajsar, Nela
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Tendencije zaposlenosti i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i odabranim zemljama EU u razdoblju 2005.-2012. godine
Hudorović, Dijana
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Tendencije siromaštva u zemljama Europske unije
Kovač, Darija
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2013. - Razvoj Istarske županije u razdoblju 2001-2011. godine
Zagrić, Marin
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2013. - Analiza ostvarenja milenijskih razvojnih ciljeva
Kostelac, Ivana
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.6.2013. - Značaj turizma za gospodarski razvoj Međimurske županije
Benčić, Zrinka
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.6.2013. - Analiza upravljanja ljudskim potencijalima u Ina d.d.
Rodin-Šumonja, Ana-Marija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.5.2013. - Usporedna analiza razvojnih obilježja Hrvatske i Slovačke u razdoblju 2004.-2011.
Pejnović, Tihana
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.5.2013. - Socijalni položaj hrvatskih branitelja i mogućnosti njegovog poboljšanja
Bartulac, Ivana
Poslijediplomski magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.4.2013. - Razvojna obilježja Brazila i Argentine 2001.-2010.
Prgomet, Monika
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.4.2013. - Razvojna obilježja i značaj gospodarstva Varaždiske županije za Republiku Hrvatsku
Makar, Marijan
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.3.2013. - Razvojne mogućnosti Gorskog kotara
Vidmar, Željka
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.10.2012. - Analiza i razvojna obilježja zdravstvenog turizma u Primorsko-goranskoj županiji
Drnjević, Marta
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2012. - Mogućnosti za unapređenje regionalnog razvoja na primjeru Primorsko-goranske županije
Dunato, Barbara
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.9.2012. - Obilježja svjetske ekonomske krize i njen utjecaj na Hrvatsku
Kučinić, Marko
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Analiza dinamike i strukture stranih direktnih investicija u RH u razdoblju 1996.-2011
Linardić, Igor
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Značaj i razvojna obilježja turizma u Istarskoj županiji
Maglica, Sanja
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Obilježja ekonomskog razvoja Republike Hrvatske i novih članica EU
Prović, Monika
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2012. - Tendencije siromaštva u Republici Hrvatskoj i odabranim zemljama EU
Sajko, Ivan
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.5.2012. - Globalizacija i siromaštvo
Bračić, Antonia
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
6.2.2012. - Obilježja ekonomskog razvoja Republike Hrvatske u razdoblju 2000.-2009.
Šimić, Sanja
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.11.2011. - Analiza funkcije menadžmenta ljudskih potencijala u poduzeću "VBT Active Vacations"
Kaštelan, Vanja
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.7.2011. - Kretanje razvojnih nejednakosti Hrvatskih županija
Mehinović, Deni
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
11.7.2011. - Siromaštvo i socijalna isključenost u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Vukmanović, Ivan
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
5.2.2011. - Strategija razvoja Zadarske županije
Baričević, Antonija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.12.2010. - Obrazovanje zaposlenika u javnoj upravi
Baričević, Vailet
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.12.2010. - Motivacija i ocjenjivanje uspješnosti na radu
Iljijazi, Elvis
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.12.2010. - Utjecaj cjeloživotnog obrazovanja na razvoj karijere
Iljijazi, Izet
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.10.2010. - Cjeloživotno obrazovanje kao pretpostavka ekonomskog razvoja
Blažević, Ivona
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.10.2010. - Analiza kretanja obrazovne strukture i ekonomskog razvoja Hrvatske i odabranih zemalja
Bušić, Dijana
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.10.2010. - Razvojna obilježja i značaj gospodarstva grada Zagreba za Republiku Hrvatsku
Pejaković, Martina
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
26.10.2010. - Ekonomski rast i razvoj NR Kine
Trbojević, Nada
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2010. - Selekcija u neprofitnim organizacijama
Halilović, Alen
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.10.2010. - Specifičnosti i odrednice upravljanja razvojem ljudskih potencijala u malim poduzećima
Milčetić Čop, Anka
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.9.2010. - Funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u Zagrebačkoj banci
Borčić, Mirta
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.9.2010. - Motivacija menadžera
Draženović, Nikolina
diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
20.9.2010. - Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću Istraturist Umag d.d.
Posedel Matijašić, Elena
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.6.2010. - Neformalno obrazovanje kao čimbenik razvoja ljudskih potencijala
Kažović, Danijela
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.3.2010. - Selekcija i razvoj ljudskih potencijala u Koncernu "Agrokor"
Marin, Lidija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.3.2010. - Analiza investicija u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1996.-2006. godine
Periša, Tena
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.2.2010. - Analiza institucionalnih potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva
Gulan, Stella
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.12.2009. - Ljudski potencijali i modernizacija javne uprave
Dalla Costa, Tatjana
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.12.2009. - Motivacija i nagrađivanje zaposlenika
Lovrić, Federika
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.12.2009. - Značaj predpristupnih fondova Europske unije u razvoju gospodarstva Republike Hrvatske
Stanić, Ivana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.11.2009. - Mogućnost utjecaja države i lokalne zajednice na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti
Stevanović, Linda.
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.11.2009. - Mogućnosti povećanja konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva
Vučak, Ana
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.11.2009. - Poticaji razvoju malog poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Kosić, Anita
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.10.2009. - Značaj prirodnih resursa za gospodarski razvoj Republike Hrvatske
Ćorković, Marijana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.10.2009. - Razvijenost i financiranje visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Prce, Zvonka
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.10.2009. - Analiza funkcije ljudskih potencijala u poduzeću Unicredit Leasing Croatia
Šimunović, Katarina
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.10.2009. - Analiza funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u Sportini d.o.o.
Tabar, Margareta
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2009. - Razvojna obilježja zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
Banović, Maja
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2009. - Razvoj ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Kosar, Anamarija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
30.9.2009. - Analiza funkcije ljudskih potencijala u poduzeću "Holcim Hrvatska d.o.o."
Mohorović, Dunja
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.6.2009. - Analiza funkcije ljudskih potencijala u Karlovačkoj pivovari
Vojak, Martina
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
10.6.2009. - Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada kao preduvjet za dugoročan ekonomski razvoj otoka Krka
Jurešić, Ivan
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.5.2009. - Utjecaj projekta obnove riječkog prometnog pravca na gospodarski razvoj grada Rijeke
Đudarić, Marija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.5.2009. - Gospodarski razvoj općine Viškovo u razdoblju 1995.-2006. godina
Petrc, Marina
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.4.2009. - Tendencije i struktura zaposlenosti u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju 1998.-2007.
Matasić, Josipa
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.3.2009. - Obilježja poljoprivrede Ličko-senjske županije
Marenić, Ivanka
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.3.2009. - Kretanje i obilježja Hrvatskog uvoza u razdoblju 1997.-2007. godine
Variola, Luka
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.3.2009. - Ljudski potencijali u funkciji razvoja turističkog gospodarstva
Rajlić, Danica
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
2.3.2009. - Analiza funkcije ljudskih potencijala u Maistri d.d.
Matohanca, Iva
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
25.2.2009. - Turistička ponuda i razvoj grada Daruvara
Vuković, Ratko
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.2.2009. - Razvojna obilježja šumarstva Gorskog kotara
Kolić, Sanja
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.2.2009. - Kretanje i obilježja nezaposlenosti u Primorsko-goranskoj županiji
Grbac, Diana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.2.2009. - Analiza dinamike i strukture direktnih inozemnih investicija u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1997.-2007. godine
Runko, Kristina
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.12.2008. - Strukturna obilježja zaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Jurić, Krešimir
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
8.12.2008. - Analiza upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću Riviera Poreč d.d.
Mofardin, Sandra
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
1.12.2008. - Analiza gospodarske razvijenosti Hrvatske u okruženju Europske unije
Car, Ivanka
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
19.11.2008. - Utjecaj demografskih kretanja na ekonomski rast i razvoj Grada Delnica
Petelin, Danijela
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
22.9.2008. - Demografska kretanja Bjelovarsko-bilogorske županije
Vuk, Sandra
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2008. - Demografska obilježja Istarske županije
Pribac, Viviana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2008. - Planiranje razvoja ljudskih potencijala
Jović, Azra
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2008. - Komparativna analiza obrazovanosti stanovništva Republike Hrvatske i odabranih zemalja
Juretić, Sandra
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.6.2008. - Obilježja i razvoj funkcije ljudskih potencijala u poduzeću Plava laguna
Pištan, Doris
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
27.5.2008. - Mogućnosti unapređenja upravljanja profesionalnim razvojem u poduzećima Primorsko-goranske županije
Ribarić Aidone, Eda
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
7.5.2008. - Demografske tendencije i ekonomski razvoj
Bezjak, Marija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
23.4.2008. - Analiza funkcije ljudskih potencijala u poduzeću Podravka d.d.
Mokran, Iva
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
9.4.2008. - Gospodarski razvoj i odgovornost za okoliš
Čop, Jadranka
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.3.2008. - Položaj umjetnika na tržištu rada
Babić, Andrej
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.3.2008. - Upravljanje ljudskim potencijalima u gradskom komunalnom trgovačkom društvu Murvica d.o.o. Crikvenica
Car, Tea
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
3.3.2008. - Upravljanje ljudskim potencijalima u neprofitnim organizacijama s volonterskim radom
Kljaić, Vedrana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.2.2008. - Usporedna analiza razvoja karijere u Hrvatskoj i odabranim zemljama
Miočić, Ivana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
21.1.2008. - Poslovna etika u funkciji razvoja ljudskih potencijala
Stipić, Marija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
28.11.2007. - Značaj materijalnih kompenzacija u motivaciji zaposlenih
Rožan, Natalija
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
4.7.2007. - Upravljanje ljudskim potencijalima u Flibi d.o.o.
Ferenac, Solidea
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
18.1.2007. - Obrazovanje - činitelj razvoja gospodarstva zasnovanog na znanju
Ježić, Zoran
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka
15.1.2007. - Znanje kao poslovni resurs 21. stoljeća
Hanzl, Tomislav
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
29.3.2005. - Važnost razvoja industrije za gospodarski razvoj Hrvatske
Grčić, Mirjana
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
14.9.1999. - Sustav upravljanja i razvoja ljudskih potencijala u gospodarstvu Republike Hrvatske
Šerović Lončar, Svjetlana
Magistarski znanstveni studij
Ekonomski fakultet Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

- 31.5.2008. Motivacija zaposlenika, Ocjenjivanje zaposlenika
Strateški menadžment na Sveučilištu
Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- 14.6.2003. Politika ekonomskog razvoja
Seminar za profesionalno usavršavanje dužnosnika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Ekonomski fakultet Rijeka, Cleveland State University, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs
voditelj
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2006. - 1.1.2011. Visiting profesor on University of Ljubljana
Undergraduate, graduate and postgraduate studies
University od Ljubljana, Slovenia
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

17.10.2016. - 2.12.2013. Kvalitetno obrazovanje


Norma sati: 28
4.10.2013. - Ishodi učenja


Norma sati: 2
1.1.2005. - Ekonomski razvoj – nastava iz predmeta za smjer Ekonomija razvoja


Norma sati:
1.1.2003. - Razvoj curriculuma za poslijediplomski studij iz ekonomike javnog sektora i menadžmenta u zdravstvu (u okviru suradnje Sveučilišta u Rijeci i Cleveland State University)


Norma sati:
1.1.2002. - Ekonomika javnog sektora


Norma sati:
1.1.1998. - Ekonomski razvoj, regionalna ekonomika (CEEPUS program usavršavanja nastavnika)


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2012. - Ljudski potencijali i ekonomsi razvoj

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2011. - Gospodarstvo Hrvatske

Financiranje: Politička kultura, Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Kvalitetno obrazovanje za sve - nacionalne perspektive: Utjecaj obrazovanosti na siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj ( A quality education for all - national perspective: The impact of education on poverty and income inequality in Croatia )
Pravo na obrazovanje - Obrazovanjem protiv siromaštva i isključenosti 85-102 - 2016.

2. Dragomir Sundać, Stumpf, Gorana
The Impact of Braindrain on the Competitiveness of Croatian Economy
Economic and Social Development: Book of Proceedings of the 15th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Human Resources Development 199-206 - 2016.

3. Sundać, D., Andrijić, M.
Effect of IMF programmes on foreign direct investment in Central and Southeastern Europe
Proceedings of the 8th International Conference An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital 487-494 - 2016.

4. Sundać, D; Škalamera-Alilović, D.; Babić, M.
Poslovno okruženje i intelektualni kapital
Poslovno okruženje i intelektualni kapital. - 2016.

5. Denona Bogović, N., Drezgić, S., Čegar, S.
Green Economy as a Development Model of Eastern Croatia
5. Međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj 646-654 - 2016.

6. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
The Effects of Migration on Demographic Trends and Labour Supply in East Croatia
4th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth 4 579-589 - 2015.

A1

7. Denona Bogović, Nada ; Čegar, Saša
Economic Characteristics and Developmental Prospects of East Croatia
4th International Scientific Symposium: Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth 4 62-70 - 2015.

A1

8. Denona Bogović, Nada; Dimitrić, Mira; Karaman Aksentijević, Nada
Mjere i razvojni projekti za realizaciju strategije
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 127-146 - 2015.

9. Host, Alen; Ježić, Zoran; Čegar, Saša
SWOT analiza
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 116-120 - 2015.

10. Ježić, Zoran; Čegar Saša
Vizija grada Crikvenice
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 120-121 - 2015.

11. Karaman Aksentijević, Nada ; Denona Bogović, Nada
Strateški ciljevi i prioriteti
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 121-122 - 2015.

12. Ježić, Zoran; Čegar, Saša
Prirodni i igrađeni resursi
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 13-36 - 2015.

13. Karaman Aksentijević, Nada
Demografska obilježja
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 38-46 - 2015.

14. Denona Bogović, Nada
Analiza financijskih rezultata poduzetnika
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 47-59 - 2015.

15. Denona Bogović, Nada
Procjena i analiza bruto domaćeg proizvoda
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 62-69 - 2015.

16. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran
Zaposlenost i nezaposlenost
Strategija gospodarskog razvitka Crikvenice 69-81 - 2015.

17. Sundać, D., Babić, M.
Intelektualni kapital u funkciji razvoja nacionalnog gospodarstva
Prostorno planiranje kao čimbenik razvoja u županijama, 117-124 - 2015.

18. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran
Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries
SGEM: Political sciences, law, finance economics & tourism 4 659-671 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730633

A1

19. Karaman Aksentijević, Nada ; Ježić, Zoran
Analysis of Human Resources Development of Eastern Croatia and Their Impact on Economic Growth
3. International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth 160-169 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=705473

A1

20. Cerović, Ljerka; Arbula Blecich, Andrea; Štambuk, Ana
Relevant Areas and Indicators of Quality in Higher Education Institutions: Evaluating the System of Higher Education in Economics
Management: Journal of Contemporary Management Issues. 19 89-116 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=740535

Q3
A1

21. Karaman Aksentijević, Nada
Teorijsko-metodološka polazišta za analizu odnosa ljudskih potencijala i ekonomskog razvoja( The theoretical and methodological starting points for analyzing the relationship between human resources and economic development )
- 2012.

22. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj: nacionalni i regionalni aspekt( Development of human resources in the Republic of Croatia: national and regional aspects )
- 2012.

23. Karaman Aksentijević, Nada
Zaštita okoliša kao bitna pretpostavka održivosti razvoja( Environmental protection as an essential prerequisite for sustainable development )
- 2012.

24. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Utjecaj obrazovanosti na siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj( The impact of education on poverty and income inequality in Croatia )
- 2012.

25. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Obrazovanje, ljudski potencijali i istraživački kapaciteti u funkciji tehnološkog napretka i inovativnosti gospodarstva( Education, human resources and research capacity in function of technological progress and innovation of economy )
- 2012.

26. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Obrazovanost stanovništva i ekonomski razvoj( Education of the population and economic development )
- 2012.

27. Karaman Aksentijević, Nada
Gospodarstvo Hrvatske: Industrija( Croatian economy: Industry )
- 2011.

28. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human resource and research capacity development as a prerequisite of successful inclusion of the Republic of Croatia into the European Union
- 2010.

29. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije i njihov utjecaj na gospodarski rast( Development of human resources of Republic of Croatia and Primorsko-goranska county and their influence on economic growth )
- 2010.

30. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvijenost ljudskih potencijala Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije i njihov utjecaj na gospodarski rast( Development of human resources of Republic of Croatia and Primorsko-goranska county and their influence on economic growth )
- 2010.

31. Karaman Aksentijević, Nada
Kategorizacija županija hrvatskog Podunavlja prema razvojnim rezultatima i nekim ključnim razvojnim činiteljima( Categorization of counties of the Croatian Danube region to development results and some key development factors )
Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2003. - 2002.

32. Karaman-Aksentijević, Nada; Denona, Nada
Industrijska politika u koncepciji regionalnog gospodarskog razvitka( Industrial Policy in the Concept of the Regional Economic Development )
- 2001.

33. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
Lo sviluppo economico dell` Istria nella Croazia - aspeto regionale e intraregionale( Economic Development of Istria County in Croatia - Regional and Intraregional Aspect )
Instituto di studi e documentazione sull` Europa Comunitaria - 1999.

34. Karaman Aksentijević, Nada
Ocjena polaznog stanja( Evoluation of preliminary situation )
Dugoročni razvoj Ličko-senjske županije 1995.-2015. - 1997.

35. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Measuring the development of human resources with the usage of Human Development Index in selected CEE countries
Challenges for International Business in Central and Eastern Europe

36. Karaman Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
La disoccupazione in Croatia e nelle sue contee della fascia costiera( Unemployment in Croatia and in its coastal counties )
Est-Ovest (0046-256X) 1 (2000); 1-47

37. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
Gospodarski razvitak Istarske županije u Republici Hrvatskoj - regionalni i unutarregionalni aspekt( Economic Development of County of Istria in the Republic of Croatia - Regional and Intraregional Aspect )
Ekonomski pregled (0424-7558) 50 (1999), 9; 915-931

38. Karaman-Aksentijević, Nada
Razvojna orijentacija Hrvatske u uvjetima globalizacije( Development orientation of Croatia in terms of globalization )
Ekonomska istraživanja (1331-677x) 11 (1998), 1-2; 13-22

39. Karaman-Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko
Development Management of the Backward Regions
Management und Entwicklung / Thommen, Jean-Paul ; Belak, Janko ; Kaizer, Štefan (ur.). - MariborEuro-Center :

40. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
Lo sviluppo economico della contea d`Istria in periodo di transizione( Economic Development of the Istria County in the Transizion Period in Croatia )
Est-ovest (0046-256X) 4 (2000); 1-9

41. Kandžija, Vinko; Karaman Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja
Politique economique et developpment durable: la cas de la Croatie( Economic policy and Sustainable Development: the case of Croatia )
Cahiers du CEDIMES (1764-4267) 3 (2009), 2; 49-65

42. Karaman Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
Gospodarski razvitak Istarske županije u Republici Hrvatskoj - regionalni i uunutarregionalni aspekt( Economic Development of County of Istria in the Republic of Croatia - Regional and Interregional Aspect )
Ekonomski pregled (0424-7558) 50 (1999), 9; 915-930

43. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada
Tendencies and Causes of Economic Inequality in the Republic of Croatia and CEE Countries
Transformations in business & economics (1648-4460) 4 (2005); 37-55

44. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resources development and research capacity and their impact on economic growth
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. (1331-8004) 27 (2009), 2; 263-291

45. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Education, Poverty and Income Inequality in the Republic of Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci - časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 24 (2006), 1; 19-37

46. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada
Economic Inequality and the Influence of Salaries on Income Inequality in the Republic of Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci - časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 1 (2003); 37-51

47. Karaman-Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada
Utjecaj malog gospodarstva i obiteljskog poduzetništva na smanjenje nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj( The impact of small-scale industry and family enterprises on the unemployment in Croatia )
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 1 (2001), 1; 153-168

48. Karaman Aksentijević, Nada; Denona, Nada; Grčić, Branko
Die Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualtät in den Ruralen Gebieten der Republik Kroatien( The Possibilities for the improvement of the Quality of life in the Croatian rural areas )
Naše gospodarstvo, Revija za aktualna gospodarska vprašanja (0547-3101) 46 (2000), 1; 113-125

49. Karaman-Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko
Example of the Croatian Lika-Senj County
Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja (0547-3101) 44 (1998), 4; 403-410

50. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
Izvozna usmjerenost Hrvatske i Europska Unija( Export Orientation of Croatia and the European Union )
Ekonomski pregled (0424-7558) 48 (1997), 7-8; 424-435

51. Karaman Aksentijević, Nada; Kopal, Marija; Afrić, Kristina
Prestrukturiranje industrije Hrvatske - razvojni izazov( Industry Restructuring of Croatia - Development challenge )
Ekonomski pregled (0424-7558) 48 (1997), 9; 519-532

52. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija; Biljan-August, Maja
Le picole e medie imprese nello sviluppo economico in Croazia e delle sue contee altoadriatiche( Small and Medium Enterprises in the Economic Development of Croatia and its North Adriatic Counties )
Est-Ovest (0046-256X) 1 (1996); 5-29

53. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Upravljanje ljudskim potencijalima kao pretpostavka inovativnosti i uspješnosti poslovanja( Managament of human resources as a prerequisite of innovativeness and business efficiency )
Informatologia (1330-0067) 41 (2008); 46-50

54. Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptatiton de la politique de developpment de la Republique de Croatie aux proces de mondialisation et integration dans l'EU( Prilagodba razvojne politike Republike Hrvatske u procesima globalizacije i integracije u EU )

55. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Level Of Education Of The Population And Quality Of The Work Force As A Prerequisite Of Competitiveness Of Croatian Economy In The European Union
6th International Conference on Economic Integration, Competition and Cooperation : EUCONF 2007 : Proceedings / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, Faculty of Economics , 2007. (ISBN: 978-953-6148-61-5).

56. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Regional Developmental Disproportions in the Republic of Croatia
National and Regional Economics V, International Conference ProceedingsHerlany, Košice - Slovačka : Technical University of Košice - Faculty of Economics , 2005. 311-320.

57. Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada
Ecoonomic Inequality in the Republic of Croatia - Comparison with the Selected CEE Countries
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the period of Joining to the European Union / Kolenak, Jiri ; Škapa, Stanislav (ur.). - Brno : Vysoke učeni technicke v Brne, Fakulta podnikatelska Brno , 2003. .

58. Karaman-Aksentijević, Nada; Denona, Nada
Coastal Zone Management of the Republic of Croatia
Proceedings of the Sixth International Conference Litoral 2002 / Gomes, V. ; Traveira Pinto, F. ; Neves, L. das (ur.). - Porto : European Coastal Association for Science and Technology , 2002. 151-159.

59. Karaman-Aksentijević, Nada; Denona, Nada
Sustainable Growth and Restructuring of the Industry in the Coastal Area of the Republic of Croatia
Enterprise in Transition, CD ROM, Proceedings of the fourth International ConferenceSplit : Ekonomski fakultet Split , 2001. G-2-13.

60. Karaman-Aksentijević, Nada; Denona, Nada; Grčić, Branko
The Possibilities for the Improvement of the Quality of Life in Croatian Rural Areas
EU - Integration und Unternehmenskooperationen / Kropfberger, D. ; Belak, J. ; Kajzer, Š. (ur.). - Maribor, Slovenija : MER Eurocenter , 2000. 27.

61. Karaman-Aksentijević, Nada
The Macroeconomic Aspect of Prestructuring Croatian Manufacturing Industry towards the European Union
Proceedings of the 2nd International Conference / Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet Rijeka, Facolta di Economia di Trieste , 1999. 384-390.

62. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
L'importance de l'orientation vers l'exportation pour le développement économique de la Croatie( Importance of exporting orientation for economic development of Croatia )
Europe-Méditerranée; vers quel développement / Catin, Maurice (ur.). - Toulon : Université de Toulon et du Var , 1998. .

63. Karaman-Aksentijević, Nada
The Croatian Development Possibilities in the European Union Environment
Proceedings pf the International Conference Economic System of EU and Croatian AdjustmentRijeka, Trieste : Ekonomski fakultet Rijeka, Facolta di economia Trieste , 1997. 86-96.

64. Karaman-Aksentijević, Nada; Biljan-August, Maja; Kandzija, Vinko
Modelling in the Regional Economy - a Case in the Croatian County of Primorje and Gorski kotar
Proceedings of the International Conference Business Development in the Theory and Practice / Plevny, M. (ur.). - Cheb : Faculty of Economics , 1997. 321-329.

65. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija; Afrić, Kristina
The Industrial Restructuring as an Essential Presumption of the Croatian Economic Developmnet
37th European Congress / Cappellin, Riccardo (ur.). - Rome, Italy : Regional Science Association , 1997. 1-16.

66. Karaman-Aksentijević, Nada; Kopal, Marija; Afrić, Kristina
The Industrial Restructuring as an Essential Presumption of the Croatian Economic Development
37th European ERSA Congress / Cappellin, Riccardo (ur.). - Rim : Regional Science Association , 1997. B-43, 1-16, CD ROM.

67. Karaman-Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko
Development Management of the Backward Region (Example of the croatian Lika-Senj County)
Internationales Wissenchaftliches Symposium Management Zwichen Krise und Erfolg / Thommen, J. P. ; Belak, J. ; Kajzer, Š. (ur.). - Portorož : MER Evrocenter , 1998. 93-97.

68. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Development Inequalities of Croatian Counties
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 29 (2011), 2; 269-290

69. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Razvojna pozicija Bjelovarsko-bilogorske županije prema nekim ključnim komponentama razvoja temeljenog na znanju( The Developmental osition of the Bjelovar-Bilogora County According to Several Key Components of the Knowledge-Based Development )
Radovi Zavoda za znanstveniistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru (1846-9787) 3 (2009); 11-28

70. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Book review: Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 31 (2013), 1; 129-132

71. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tehnološki aspekt razvoja proizvodne strukture Hrvatskog gospodarstva( Technological aspect of developing Croatian industrial structure )
Društvo i tehnologija / Plenković, J. (ur.). - Rijeka : Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko komunikološko društvo , 2003. 223-229.

72. Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Development of Human Resources of Republic of Croatia and Primorsko-Goranska County and their Influence on Economic Growth
Tourism and Hospitality Management, an international journal of multidisciplinary research for south-eastern Europe (1330-7533) 15 (2009), 1; 13-24

73. Karaman-Aksentijević, Nada; Buterin, Denis
Procjena vrijednosti ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije( Value assessment of human resources in Primorsko-goranska county )
-

74.
Using the Human Development Index in Measuring Economic Development
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran

Znanstvene knjige

1.
Sundać, D; Škalamera-Alilović, D.; Babić, M.
Poslovno okruženje i intelektualni kapital.
Poslovno okruženje i intelektualni kapital Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2016.
2.
Denona Bogović, Nada; Dimitrić, Mira; Karaman Aksentijević, Nada; Bezić, Heri; Host, Alen; Drezgić, Saša; Ježić, Zoran; Čegar, Saša
Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice
Denona Bogović, Nada Ekonomski fakultet Rijeka, Centar za lokalni ekonomski razvoj, Grad Crikvenica Rijeka, Crikvenica - 2015.
3.

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj( Human Resources and Economic Development )
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2012.
4.

Zbornik radova sa znanstvenog okruglog stola GOSPODARSKO-SOCIJALNI RAZVITAK HRVATSKOG DRUŠTVA TIJEKOM PROTEKLIH 20 GODINA SAMOSTALNOSTI: USPJESI, ZABLUDE I POGREŠKE( Proceedings "Socio-economic development of Croatian society during last 20 years of independence: accomplishments, fallacies and mistakes" )
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet - 2011.
5.

Dugoročni razvitak gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije( The Longterm Development of the Bjelovarsko-bilogorska County )
Ekonomski fakultet ; Bjelovarsko-bilogorska županija - 1999.
6. Urednik knjige
Karaman Aksentijević, Nada ; Kandžija Vinko ; Kumar, Andrej ; Palankai Tibor ; Gabrovec Mei, Ondina
Economic system of European Uniona and Adjustment of the Republic of Croatia
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet ; Universita degli studi di Trieste Rijeka - 1997.

Pozvana predavanja

1. Karaman Aksentijević, Nada
Direktne talijanske investicije u Hrvatskoj (dislokacija talijanskih poduzeća) - uzroci, tendencije i položaj zaposlenih
Opatija - 1.12.2005.
2. Karaman Aksentijević, Nada
Motivacija i ocjenjivanje zaposlenika( Motivation and Employee Assessment )

Kongresna priopćenja

1.
Denona Bogović, Nada; Čegar, Saša
Economic Characteristics and Developmental Prospects of East Croatia Prezentacija na znanstvenom skupu 4. međunarodni znastveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj Osijek - 22.5.2015.
2.
Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran
The Effects of Migration on Demographic Trends and Labour Supply in East Croatia Prezentacija na znanstvenom skupu 4. međunarodni znastveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj Osijek - 22.5.2015.
3.
Karaman Aksentijević, Nada, Ježić, Zoran
Analiza razvijenosti ljudskih potencijala Istočne Hrvatske i njihov utjecaj na gospodarski rast Prezentacija znanstvenog članka Međunarodni znastveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj, Ekonomski fakultet u Osijeku Osijek, Republika Hrvatska - 23.5.2014. http://www.efos.unios.hr/gospodarstvo-istocne-hrvatske/uvod/
4.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencije i obilježja siromaštva u Republici Hrvatskoj Prezentacija znanstvenog članka Siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Republici Hrvatskoj Zagreb - 15.3.2014.
5.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Tendencies of Poverty in the Republic of Croatia and the Eu Countries Poster International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences & Arts Albena, Bulgaria - 1.1.2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=730638
6.
Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja
Adaptatiton de la politique de developpment de la Republique de Croatie aux proces de mondialisation et integration dans l'EU izlaganje XXth conference of CEDIME Federator Quebec, Kanada - 1.1.2010.
7.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Human Resources Development of Republic of Croatia and Primorsko-Goranska County and Their Influence on Economic Growth izlaganje RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA U EKONOMIJI ZNANJA Opatija, Hrvatska - 9.5.2008.
8.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran; Đurić, Katarina
Upravljanje ljudskim potencijalima kao pretpostavka inovativnosti i uspješnosti poslovanja izlaganje Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija Split, Hrvatska - 1.1.2007.
9.
Karaman Aksentijević, Nada; Ježić, Zoran
Level Of Education Of The Population And Quality Of The Work Force As A Prerequisite Of Competitiveness Of Croatian Economy In The European Union izlaganje 6th International Conference on Economic Integration, Competition and Cooperation : EUCONF 2007 Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.
10.
Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada; Ježić, Zoran
Regional Developmental Disproportions in the Republic of Croatia izlaganje National and Regional Economics V Finance and Regional Development Herlany-Košice, Slovačka - 1.1.2004.
11.
Karaman Aksentijević, Nada; Denona Bogović, Nada
Ecoonomic Inequality in the Republic of Croatia - Comparison with the Selected CEE Countries izlaganje Business and Economic development in Central and eastern Europe in the period of Joining to the European Union, The Eleventh Annual International Conference Brno, Slovačka - 1.1.2003.
12.
Karaman Aksentijević, Nada; Denona, Nada
Coastal Zone Management of the Republic of Croatia izlaganje LITORAL 2002 Porto, Portugal - 1.1.2002.
13.
Karaman Aksentijević, Nada; Denona, Nada; Grčić, Branko
The Possibilities for the Improvement of the Quality of Life in Croatian Rural Areas izlaganje International Wissenschaftliches symposiums Management und Entwicklung Portorož, Slovenija - 1.1.2000.
14.
Karaman Aksentijević, Nada; Denona, Nada; Grčić, Branko
The Possibilities for the Improvement of the Quality of Life in Croatian Rural Areas izlaganje International Wissenschaftliches symposiums Management und Entwicklung Portorož, Slovenija - 1.1.2000.
15.
Karaman Aksentijević, Nada
The Macroeconomic Aspect of Prestructuring Croatian Manufacturing Industry towards the European Union izlaganje Economic System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia Lovran, Hrvatska - 1.1.1999.
16.
Karaman Aksentijević, Nada
Razvojna orijentacija Hrvatske u uvjetima globalizacije izlaganje Susreti na dragom kamenu: Restrukturiranje gospodarstva Republike Hrvatske i globalizacija Pula, Hrvatska - 6.11.1998.
17.
Karaman Aksentijević, Nada; Kopal, Marija
L'importance de l'orientation vers l'exportation pour le développement économique de la Croatie izlaganje Europe-Méditerranée; vers quel développement Tulon, Francuska - 1.1.1998.
18.
Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko
Development Management of the Backward Regions izlaganje Management und Entwicklung Portorož, Slovenija. - 1.1.1998.
19.
Karaman Aksentijević, Nada; Kandžija, Vinko; Biljan-August, Maja.
Modelling in the Regional Economics - a Case in the Croatian County of Primorje and Gorski Kotar izlaganje The International Conference Business Development in Theory and Practice Cheb, Češka - 27.5.1997.
20.
Karaman Aksentijević, Nada; Kopal, Marija; Afrić, Kristina
The Industrial Restructuring as an Essential Presumption of the Croatian Economic Developmnet izlaganje 37th European Congress Rome, Italy - 1.1.1997.
21.
Karaman Aksentijević, Nada
Croatia's development possibilities in the European Union environment izlaganje I. International Conference Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia Rijeka, Hrvatska - 1.1.1997.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske; Voditelj i istraživač; UNIRI potpora; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2014.
Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske; Voditelj projekta; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Strategija ekonomsko-socijalnih odnosa hrvatskog društva; Suradnik; MZOS; ;
4. 1.1.2003. - 1.1.2005.
Financial Management of Croatian Universities; Član Konzorcija istraživača i koordinator; Universita degli Studi di Udine, TEMPUS; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Fiskalna politika u funkciji ekonomsko-socijalnog položaja obitelji i populacijskog razvoja; Istraživač; MZOS; ;
6. 1.1.2002. -
Gospodarski sustav Europske Unije i prilagodba Hrvatske; Istraživač; MZOS; ;
7. 1.1.2001. - 1.1.2003.
projektu Quality of Life and Management of Living Resources; Istraživač; Universita degli Studi di Ancona; ;
8. 1.1.1999. - 1.1.2001.
Consequences of the Eastward EU Enlargement for Border Regions on the External EU Borders, TP 8 ; Istraživač; ISDEE Institut, Trst; Interreg II C CADSES Programme; ;
9. 1.1.1994. -
Utjecaj vanjskih čimbenika na razvoj Sveučilišta; Istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Silvia Crnić; Doktorat Utjecaj tercijarizacije gospodarstva na objektivne odrednice kvalitete života; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Doktorski studij ; ;
2. -
Sandra Šokčević; Povećanje izvozne sposobnosti - determinanta dugoročnog gospodarskog rasta Republike Hrvatske; ; 24.11.2010.;
3. -
Zoran Ježić; Razvoj ljudskih potencijala za gospodarstvo temeljeno na znanju; ; 29.6.2010.;
4. -
Nada Denona; Ponašanje sektora domaćinstva i njezin utjecaj na gospodarske tijekove; ; 18. 12.1997.;
5. -
Saša Čegar; Doktorat Utjecaj međusektorskih odnosa na potrošnju i onečišćenje vode u gospodarstvu Republike Hrvatske; Poslijediplomski doktorski studij; ;

Znanstveni skupovi

1. 16.12.2011. -
GOSPODARSKO-SOCIJALNI RAZVITAK HRVATSKOG DRUŠTVA TIJEKOM PROTEKLIH 20 GODINA SAMOSTALNOSTI: USPJESI, ZABLUDE I POGREŠKE Rijeka Član programskog odbora
2. 1.1.2001. -
Kakav regionalni razvoj treba Hrvatskoj Rijeka-Opatija Član programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa
3. 1.1.1997. -
Economic System of European Union and Adjustment of Croatia Rijeka Član programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa
4. 1.1.1996. -
Susreti na dragom kamenu - Problemi obnove u funkciji razvoja Republike Hrvatske Pula Član programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa
5. 1.1.1995. -
Mala i srednja poduzeća Rijeka Predsjednica programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa
6. 1.1.1994. -
Susreti na dragom kamenu - Gospodarski razvoj Istre, Hrvatske i njihova okružja Pula Član programskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa

Recenzije

1. 2014. Recenzija znanstvenog rada u časopisu Journal Regional statistics (http://www.ksh.hu/terstat_eng)
2. 2006. Recenzent novih studijskih programa iz polja ekonomije (prema Bolonjskom procesu) imenovana od strane Ministarstva znanosti

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2010. - - Pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj
Ekonomski fakultet Rijeka
2. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Prodekan za poslijediplomske studije i znanost Ekonomskog fakulteta Rijeka
Ekonomski fakultet Rijeka
3. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Prodekan za poslijediplomske studije i znanost Ekonomskog fakulteta Rijeka
Ekonomski fakultet Rijeka
4. 1.1.2006. - 1.1.2007. - Pročelnica Katedre za nacionalnu ekonomiju i razvoj
Ekonomski fakultet Rijeka
5. 1.1.2001. - 1.1.2003. - Pročelnica Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
Ekonomski fakultet Rijeka
6. 1.1.1997. - 1.1.2000. - voditelj 2 ciklusa Poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
7. 1.1.1991. - 1.1.1994. - Prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta u Rijeci
Ekonomski fakultet Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2012. - - Član
Ekonomski fakultet Rijeka / Povjerenstvo za međunarodnu suradnju