dr. sc. Nenad Fanuko docent

Filozofski fakultet Odsjek za kulturalne studije

prostorija : F-808
e-pošta : nfanuko@ffri.hr
mobitel :

Nenad Fanuko

Nastavna djelatnost

Izdavaštvo

- Sociologija


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216818
Financiranje: Profil

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Fanuko, Nenad
Teorija strukturacije i ideologija: neke nerazriješene poteškoće Giddensove teorije
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 13 195-217 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216852

WOS

2. Fanuko, Nenad
Elementi Parsonsove teorije ideologije
Revija za sociologiju 33 137-158 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115365

Znanstvene knjige

1.

Avanture Kulture. Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu : zbornik Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci
Puljar D'Alessio, Sanja ; Fanuko, Nenad Jesenski i Turk - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=690093

Kongresna priopćenja

1.
Fanuko, Nenad
Sociologija Kulturalnih studija: fraktalnost, sociogeneza i institucionalizacija Predavanje Faces of Culture 1: Inter-, Trans-, Meta- Disciplinarity Rijeka - Opatija, Hrvatska - 16.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=216872

Stručna djelatnost