Prof.dr.sc. Dora Smolčić Jurdana

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dekanica / Zavod za turizam

prostorija : Kabinet 202
e-pošta : doras@fthm.hr
telefon : 051/294-706

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 91 5 1

Obrazovanje

1.3.1999. - 13.10.2003. Doktorat znanosti Ekonomski fakultet Zagreb
1.12.1993. - 15.7.1997. Magistar znanosti Hotelijerski fakultet Opatija (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija)
1.10.1988. - 25.5.1993. Diplomirani ekonomist Ekonomski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2014. - Dekanica Članica Senata Sveučilišta u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.7.2014. - 30.9.2014. v.d. dekanica Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.10.2009. - 30.6.2014. Prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost U istom periodu članica je Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 12.10.2009. Voditeljica Katedre za turizam Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
1.3.1995. - Redovita profesorica Tijekom rada napredovala od mlađeg asistenta do izbora u zvanje redovite profesorice. Znanstveno-nastavni izbor iz društvenih znanosti, polje ekonomije, grana trgovina i turizam Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Članstva

1.6.2016. - Članica podskupine za promoviranje visokih učilišta RH u svijetu kao dijela Radne skupine za internacionalizaciju obrazovanja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.
1.7.2014. - Članica Senata Sveučilišta u Rijeci
15.12.2012. - 30.9.2015. Vanjska članica Odbora za turizam Hrvatskog sabora
1.10.2009. - 30.6.2014. Članica Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci
- Programsko vijeće Rijeka EPK 2020. Sveučilišta u Rijeci - članica
- Članica AIEST-e (Međunarodno udruženje eksperata iz područja turizma).
- Članica Mreže znanja Svjetske turističke organizacije.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Ekonomika turizma
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Održivi razvoj turizma
Sveučilišni preddiplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Turističko planiranje i razvoj
Sveučilišni diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Ecotourism
Sveučilišni diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Osnove ekonomike turizma
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Menadžment održivog razvoja turističke destinacije
Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Oblici i trendovi zdravstveno-turističke ponude
Poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Planiranje održivog razvoja turizma
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Ekonomika i politika održivog razvoja
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:
- Upravljanje razvojem zdravstvenog turizma
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ (Medicinski fakultet u Rijeci):
Medicinski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
Nositeljica kolegija
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Turizam
Akademska godina 2008/2009 i 2009/2010 Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Zagrebu
sudjeovala u izvođenju nastave
Norma sati:
- Planiranje u turizmu
Od akademske godine 2010/2011 – 2016/17
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Nositelj kolegija, gostujući profesor
Norma sati:
- Politika održivog razvoja
Od akademske godine 2010/2011 – 2016/17
Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
Nositelj kolegija, gostujući profesor
Norma sati:

Osobni razvoj

- Ekonomija – menadžment usluga, poduzetništvo;Ekonomski univerzitet u Beču, Austrija, 1995. (1 mjesec)


Norma sati:
- Ekonomija – strateško upravljanje održivim razvojem u turizmu;Sveučilište u Padovi, Odjel za ekonomske znanosti, 1997. -1998. (6. mjeseci)


Norma sati:
- Ekonomija – preddoktorsko istraživanje iz područja marketinga usluga i turizma;University of Kentucky, Carol Martin Gatton College of Business & Economics, 1998. (1 mjesec)


Norma sati:
- Certified EU Project Manager; Sveučilište u Rijeci Tempus project consortium “Know-How Transfer and Capacity Building for participation in EU Community Programmes in Croatia by using Certified EU Project Manager Skills Scheme (CROmEU), IB_JEP-40032-2005 (


Norma sati:
- Workshop: Szenariotechnik, u organizaciji WIFI, Austrija, 1996.


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Factors Affecting the Expenditure of Domestic and Foreign Tourists – the Evidence from Rijeka and Opatija, Croatia.
Tourism & Hospitality Industry 2016, Congress Proceedings, pp. 418-431

2. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Satisfaction as a determinant of tourist expenditure
Current Issues in Tourism, 2016, doi: 10.1080/13683500.2016.1175420; http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2016.1175420

3. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Offseason Tourist Expenditure in the Sun and Sea Destination
Proceedings of the 9th International Conference on Business Administration (ICBA '15): Advances in Business and Economic Development, Dubai, Business and Economics Series, No. 18, WSEAS Press, pp.193 – 200, (2015.)

4. Smolčić Jurdana, D., Zmijanović, LJ.
The effenct of tourism seasonality on protected areas
Proceedings of the 22st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2014: New Trends in Tourism and Hospitality Management,  Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2014, str. 131-146.

5. Perić, Jože; Smolčić Jurdana, Dora; Šverko Grdić, Zvonimira
Prilagodba hrvatskog turizma klimatskim promjenama
Tourism management perspectives (0261-5177) Vol.6 (2013); 23-27

6. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D., Kolarić, A.
Tourism expenditure on cultural contents in urban destinations
Proceedings of the 1st International Scientific Conference - Tourism in South East Europe 2013: Crisis – a Challange of Sustainable Touirsm Development, Vol.2, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2013., str. 395-407

7. Korošec, L., Smolčić Jurdana, D.
Politika zaštite okoliša – integralni dio koncpecije održivog razvitka Europske unije
Ekonomski pregled, Br.6, 2013, str. 605-629

8. Blažević, Branko; Maškarin Ribarić, Helga; Smolčić Jurdana, Dora
ANALITIČKA PODLOGA UPRAVLJANJA ODRŽIVIM TURIZMOM( THE ANALYTICAL BASE FOR MANAGEMENT OF SUSTAINABLE TOURISM)
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb (0424-7558) 64 (2) (2013); 143-158

9. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Sustainable Rural Tourism Development –Tourists’ Satisfaction with Istria as a Rural Holiday Destination
Proceedings of the 21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2012, str. 51-59

10. Smolčić Jurdana, D., Pintarić, V.
Libraries – specific segment of a destination’s tourism offering
Proceedings of the 21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2012, str. 410-418

11. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Economic and Social Aspects of Rural Tourism
Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future”, University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, Zagreb, 2012, str. 1245-1256,

12. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Sustainable Tourism Development in Croatian Rural Areas – Tourist Experiences, Economic and Social Benefits
Finnish Journal of Touirsm Research, No.1, Vol.8, 2012, str. 35-43.

13. Smolčić Jurdana, D.
Event Managment During City Image Transformation Process: the Case of Rijeka, Croatia
Celebrate to Prosper – Potentials for tourism, festivals and cultural events in times of crisis, Copenhagen BS Publications, 2012, str. 161-177.

14. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Tourism development of rural areas – customer perspective
Proceedings of the 6th International Conference of the School of Economics and Business “Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead”, School of Economics and Business, Sarajevo, 2012, str. 191-205.

15. Smolčić Jurdana, D., Soldić Frleta, D.
Specific issues of coastal destinations sustainable development – empirical study
Proceedings of the 1st International Scientific Conference - Tourism in South East Europe 2011: Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, Vol.1, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2011., str. 315-326

16. Smolčić Jurdana, D.
Economic Perspective of Ecotourism
Proceedings of 3rd International Conference Ecological Tourism: an Instrument of Territories Sustainable Development and Protection of Environment, Saint Petersburg, Russia, 2011, str. 22-25.

17. Cerović, Zdenko; Smolčić Jurdana, Dora; Milohnić Ines
RESTRUCTURING AND REPOSITIONING OF PRIVATE ACCOMODATION IN PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Tourism and hospitality management (1330-7533) Vol.16 (2010), No. 1; 85-99

18. Smolčić Jurdana, D., Hercezi, A.
Economic Importance of Environmental Protection in Tourism,
Tourism & Hospitality Industry 2010, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, 2010, str. 626-638,

19. Smolčić Jurdana, D., Maškarin, H.
The Impacts of Recession on Tourism and Hotel Companies in Primorsko-Goranska County
5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Faculty of Economics & Business Zagreb, Zagreb, 2010., str. 1698 – 1709

20. Smolčić Jurdana, D., Perić, J., Herceg, N.
Odrednice održivog razvoja turizma
ICTE 2010 International Conference on Tourism and Environment, Internacionalni univerzitet Philip Noel-Baker, Sarajevo, 2010., str. 47-59.

21. Cerović, Zdenko; Milohnić, Ines; Smolčić Jurdana, Dora
CHARACTERISTICS OF PRIVATE ACCOMODATION IN PRIMORSKO-GORANSKA COUNTY
Ekonomska istraživanja (1331-677X) Vol.22 (2009), No.3; 73-85

22. Smolčić Jurdana, Dora
SPECIFIC KNOWLEDGE FOR MANGING ECOTOURISM DESTINATIONS
Tourism and hospitality management (1330-7533) 15 (2009), 2; 267-278

23. Smolčić Jurdana, Dora; Milohnić, Ines; Cvelić-Bonifačić, Josipa
The features of the naturist camping market
Tourism and hospitality management (1330-7533) 9 (2009), S2; 177-192

24. Jerčinović, Aleksandra; Smolčić Jurdana, Dora
EU PROJECT - TO BE OR NOT TO BE
EU PROJECT MANAGEMENT - CHALLENGES AND ASPECTS / Vajde Horvat, Romana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci , 2009. 19-31 (ISBN: 978-953-96970).

25. Jerčinović, Aleksandra; Smolčić Jurdana, Dora
Importance of innovation performance in EU
EU project management - challenges and aspects : proceedings / Vajde Horvat, Romana ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci , 2009. 104-114 (ISBN: 978-953-96970-8-0).

26. Smolčić Jurdana, Dora
The rural tourism development – importance, issues and supporting instruments
Conference Proceedings of 28th International Conference New Technologies, New Challenges / Rajković, V. (ur.). - Kranj : Moderna Organizacija Univerze v Mariboru – Fakultete za organizacijske vede, Kranj , 2009. 1342-1349 (ISBN: 978-961232-230-4).

27. Smolčić Jurdana, Dora; Hercezi, Andreja
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND TOURISM DESTINATION MANAGMENT
MANAGEMENT, IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM / Brezovec, Aleksandra ; Meikinc Janez (ur.). - Portorož, Slovenija : Turistica, Fakulteta za turistične studije , 2009. (ISBN: 978-961-6469-39-5).

28. Smolčić Jurdana, Dora; Magaš, Dragan; Milohnić, Ines
TOURISM DEVELOPMENT OF COASTAL AND RURAL AREAS: IMPLICATIONS, MODELS AND SPECIFIC PROBLEMS
Planning for the future learning from the past 'Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitaliy'Rhodes Island, Greece :

29. Smolčić Jurdana, Dora; Milohnić, Ines; Magaš, Dragan
The Eco-friendly Tourism Product of the Destination: Interaction with Small Family Hotels
New Technologies, New Challenges / Rajkovič, Vladislav ; Ferjan, Marko ; Kem, Tomaž ; Paape, Bjom (ur.). - Kranj : Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede , 2009. 907-915 (ISBN: 978-961-232-230-4).

30. Smolčić Jurdana, D.
Tourism and new image of urban destination
Zbornik znanstvene konferencije Management, izobraževanje in turizem: kreativno v spremembe, Založba Turistica, Fakulteta za turističkne studije, 2009., str. 2518-2524.

31. Magaš, Dragan; Smolčić Jurdana, Dora
Destination Management and Collaborative Planning
19th Biennial International Congress : Tourism & Hospitality Industry 2008 : New Trends in Tourism and Hospitality Management : Proceedings / Ivanović, Zoran (ur.). - Opatija : Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija , 2008. 697-703 (ISBN: 978-953-6198-63-4).

32. Milohnić, Ines; Smolčić Jurdana, Dora
Tourist Detination Competitiveness : Market Challenged and Evaluation System
Znanje za trajnostni razvoj : zbornik referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Knowledge for sustainable development : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kljajić, Miroljub ; Paape, Björn ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.). - Kranj : Moderna organizacija , 2008. 1709-1718 (ISBN: 978-961-232-212-0).

33. Smolčić Jurdana, D., Blažević, B.
Kvarner Tourism Offer and Management of Sport
Proceedings Book 5th International Conference Kinesiology Research Trends and Applications, Faculty of Kinesiology, Zagreb, 2008, str. 373-376.

34. Perić, J., Smolčić Jurdana, D.
Kultura, vjera, turizam – mogućnosti uspjeha na turističkom tržištu
Zbornik radova međunarodne konferencije Turističke mogućnosti Jadranskog zaleđa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBIH, Mostar, BIH, 2008, str. 85-92.

35. Smolčić Jurdana, D., Magaš, D.
Tourism Destination Management – Specific Issues in Coastal Areas
Conference Proceedings of 27th International Conference on Organizational Science Knowledge for Sustainable Development, Moderna Organizacija Univerze v Mariboru – Fakultet za organizacijske vede, Kranj, 2008, str. 2529-2536.

36. Smolčić Jurdana, Dora; Magaš, Dragan
City as a tourist destination - attributes, principles, goals
Creative Organization / Rajkovič, Vladislav (ur.). - Kranj : Moderna organizacija v okviru UM-FOV , 2007. 1714-1721 (ISBN: 978-961-232-199-4).

37. Smolčić Jurdana, Dora; Magaš, Dragan; Branilović, Željka
Evaluation of the Kvarner Tourist Offer : Present Situation and Future Posibilities
International COnferende Dialog of Public and Private Representatived about Partnership in Tourism : Conference proceedings / Ivanović, Zoran ; Ineson, Elizabeth ; Novacka, Ludmila (ur.). - Bratislava Rijeka : University of Economics ; Faculty of Tourism and Hospitality Management , 2007. 92-100 (ISBN: 978-80-225-2330-1).

38. Jelušić, A., Marković, S., Smolčić Jurdana, D.
Obilježja provedenog istraživanja - Ocjena turističke ponude Kvarnera
Tourism and Hospitality Management, Vol.13, No.1, 2007., str. 5-10

39. Smolčić Jurdana, D., Magaš, D., Knežvić, R.
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turista o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management, Vol.13, No.1, 2007., str.11-76

40. Magaš, D., Smolčić Jurdana, D.
Relationship between tourism and environmental protection in coastal areas
Wspolna europejska a polska polityka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, Poland, 2007, str. 277-284.

41. Marković, S., Smolčić Jurdana, D.
Measuring Service Quality in National Parks in Croatia by using a Modified SERVQUAL Approach
Conference proceedings IX International Conference “Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century CD Rom, University St. Kliment Ohridski, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Ohrid, 2007, 69-78.

42. Cetinski, Vinka; Perić, Jože; Smolčić Jurdana, Dora
THE UMBRELLA BRAND AND BRANDING PROCESS IN THE KVARNER DESTINATION
Tourism and hospitality management (1330-7533) 12 (2006), 2; 103-110

43. Smolčić Jurdana, D., Sušilović, Z.
Planning City Tourism: Principles and Practice
Tourism and Hospitality Management, Vol.12, No.2, 2006., str. 135-144

44. Smolčić Jurdana, D., Švorinić, M
Tourism in Sensitive Natural Areas: Implications for Tourism Management
5th International Scientific Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, 2006, str. 251-260

45. Markvić, S., Smolčić Jurdana, D.
Tourism and Quality of Environment: towards the Sustainable Development, STIQE 2006
Proceeding of the 8th International Conference on Linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment, EPFIP Faculty of Economics and Business – University of Maribor, SDSR-Slovenian Society for System Research, Maribor, 2006, str. 133-139.

46. Peršić, M., Smolčić Jurdana, D.
Greening Tourism and Hospitality Industry
18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2006 – New Trends in Tourism and Hospitality Management, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Opatija, 2006, str. 1067-1086.

47. Knežević, Rade; Smolčić Jurdana, Dora; Magaš, Dragan
CVJETANJE MORA NA MORSKIM PLAŽAMA RIJEČKOG ZALJEVA( BLOSSOMING OF THE SEA ON SEA BEACHES OF THE RIJEKA BAY )
Tourism and hospitality management (1330-7533) 11 (2005), 2; 93-98

48. Magaš, Dragan; Smolčić Jurdana, Dora
Turistička destinacija kao socio-ekonomski sustav
Proceedings of the 13th International Congress on Cybernetics and System (WOSC) ; Vol. 9 : Tourism Cybernetics / Sibila Lebe, Sonja (ur.). - Maribor : University of Maribor, Faculty of Economic and Bussenes , 2005. 67-76.

49. Smolčić Jurdana, Dora; Magaš, Dragan
The Tourist Offer of the Kvarner Region with the Special Focus on Festivals, Carnivals and Events
Conference Proceedings : Journeys of Expression IV : Tourism, Carnival and Folklore / Picard, David ; Robinskon, Mike (ur.). - Shefield : Centre for Tourism & Cultural Change , 2005. .

50. Smolčić Jurdana, Dora; Magaš, Dragan; Knežević, Rade
Implications and Contribution of Sustainable Tourism Development of the Kvarner Region
3rd Tourism Industry and Education Symposium on Tourism as a Contributor to Well-being and Social Capital : proceedings / Arola, Esa ; Blinnikka, Petra ; Siitari, Marija-Liisa (ur.). - Jyvaskyla : Jyvaskyla Politechnic , 2005. 332-343.

51. Magaš, D., Smolčić Jurdana, D.
Tourist Destination as a Business System
HOTELlink, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry, A Hotel, Restaurant and Gastronomy Business Journal, Vol. 6, No. 6, Year 3, 2005

52. Smolčić Jurdana, D.
Održivi razvoj crikveničko-vinodolskog kraja
Vinodolski zbornik, Tematski broj Turizam, Broj 10, Ustanova u kulturi “Dr. Ivan Kostrenčić”, Crikvenica/Novi Vinodolski/Bribir, 2005, str. 61-74.

53. Smolčić Jurdana, D.
Elementi održivog razvoja Baške
Zbornik radova “Turizam Baške – gospodarska orijentacija i sudbina, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija i Turistička zajednica općine Baška, Opatija/Baška, 2005, str. 45-54.

54. Smolčić Jurdana, D.
Determinante kvalitete grada kao turističke destinacije
Zbornik radova Kvaliteta i organizacijska kultura CD Rom, 6. hrvatska konferencija o kvaliteti, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Zagreb, 2005.

55. Blažević, Branko; Smolčić Jurdana, Dora
Rezultati empirijskog istraživanja stavova iznajmljivača soba i apartmana o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija( Results of empiric research of evaluation made by tourist supply of the Kvarner area and its destinations )
Tourism and Hospitality Management (1330-7533) 10 (2004), 1; 107-155

56. Avelini Holjevac, I, Jelušić, A., Marković, S., Smolčić Jurdana, D.
Rezultati empirijskog istraživanja stavova turista o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
Tourism and Hospitality Management, Vol.10, No.1.2004., str. 9-52.

57. Smolčić Jurdana, D.
Croatian Tourism Potentials and Perspectives
Sustainable Tourism & Transport Development in Adrion, Alinea editrice and Uniadrion, Firence, Italija, 2004., str. 67-78.

58. Smolčić Jurdana, D.
Indicators of Sustainability in Tourism
Congress proceedings Tourism & Hospitality Industry 2004: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Opatija, 2004., str. 379-388.

59. Smolčić Jurdana, D.
Coordination, Cooperation and Partnership Towards the Sustainable Tourism Development
Proceedings of International Conference Strategic Partnership for the Development of Tourist Destinations - CD Rom, University of Primorska, Turistica – College of Tourism, Portorož, Slovenia, 2004.

60. Smolčić Jurdana, D.
Repositioning of Tourism Destination and Creation an Innovative Tourism Product
Conference proceedings Tourism in the Process of the European Integration and Globalisation, Ekonomicka Facolta, Bratislava, 2004, str. 87-90.

61. Smolčić Jurdana, Dora
Tržišna uvjetovanost menadžmenta okoliša u turizmu( Market conditionality for environmental management in tourism )
Tourism and hospitality management (1330-7533) 9 (2003), 2; 153-162

62. Smolčić Jurdana, D., Marković, S.
Measurement Methods in Achieving Sustainable Tourism Development
Conference proceedings Evaluation of Business Environment for Tourist Services, University of Economics Bratislava and NITVV, Bratislava, Slovakia, 2003., str. 188-190

63. Smolčić Jurdana, D.
Tourism Development Under New Conditions-Towards the Sustainable Tourism Development
Conference Proceedings ICES 2003: From Transition to Development, Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economics, Faculty of Economics, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2003., str. 459-472.

64. Smolčić Jurdana, D.
Local community involvement in tourism development
Congress proceedings Hotel 2000, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Opatija, 2000., str. 287-296

65. Magaš, D., Smolčić Jurdana, D.
Metodološki aspekti utvrđivanja prihvatnog potencijala turističkih područja.
Tourism and Hospitality Management, 1999., Vol.5, No.1-2

66. Magaš, Dragan; Smolčić-Jurdana, Dora
Development of tourism in rural reas of Croatia
Rural Tourism Management: Sustainable Options Conference proceedings / Hall, Derek ; O'Hanlon, Linsey (ur.). - Ayr, Scotland : SAC Auchincruive , 1998. 53-75.

67. Smolčić-Jurdana, Dora
Odživost-značajna ekonomska kategorija razvoja turističke destinacije( Sustainability-an important economic category of tourism destination development)
Hotelska kuća 98 / Peršić, Milena (ur.). - Opatija : Hotelijerski fakultet Opatija , 1998. 297-310.

68. Magaš, D., Smolčić Jurdana, D.
Development of Urban Centres as Tourist Attractions
Atlas, Nizozemska, No.18, October 1998., str. 20-32

69. Smolčić D.
The Concept of Sustainable Tourism Development
Collection of articles Tourism and Hotel Industry in Countries in Transformation, University of Economics Bratislava, Bratislava, Slovakia, 1996., str. 52-58

70. Smolčić Jurdana, D., Magaš, D.
Sustainable tourism development of Gorski kotar (Croatia) – Characteristics and objectives
WP 13, ATLAS, Arnhem, Netherlands, str. 1-17.

Znanstvene knjige

1. Koautor

Istraživanje turizma destinacije, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2012.; Poglavlje 2. – Stavovi turista o turističkoj ponudi Kvarnera i njegovih destinacija
ISBN 978-953-7842-12-3 (Recenzenti: M. Bartoluci, P. Jordan, V. Vrtiprah) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Opatija
2. Koautor

Turistička regionalizacije u globalnim procesima, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2009. Poglavlje 4. - Koncepcija održivog razvoja na razini turističke regije
ISBN 978-953-6198-71-9 (Recenzenti: M. Bartoluci, P. Jordan, V. Stipetić) Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Opatija
3. Koautor

Održivi razvoj turizma – problemi i perspektive , Primorsko-goranska županija – Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje i Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2005.; (sveučilišni udžbenik) Tematska cjelina I – Poglavlje – Načela održivog razvoja turizma Tematska cjelina III – Poglavlje – Utvrđivanje prihvatnog potencijala turističke destinacije – aspekti i problemi
ISBN 953-6198-53-3, UDC 338.48:504.03 (Recenzenti: B. Bošnjaković i M. Črnjar) Zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje i Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
4. Koautor

Information Management, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, 2005. Chapter 6. (Poglavlje 6) - Evaluation Of The Tourist Offer Of The Kvarner Region (Croatia)  
ISBN 83-7326-306-3, UDC 338.48 (Recenzenti: B.F. Kubiak, C.M. Olszak, K. Brunnstein, D. Karagiannis, M. Lasek, A. Korowicki, D. Kardaras) Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk

Pozvana predavanja

1.
Međunarodna znanstvena konferencija International Tourism Week 2010, Akdeniz University, School of Tourism and Hotel Management, Antalya, Turska, 15-17 April 2010. – pozvano predavanje
Antalya, Turska - 15.4.2010.
2.
U periodu 2010-2012. aktivno sudjeluje kao predavač na Ljetnoj školi Alpe-Adria
3.
Za Univerziteta iz Kremsa u travnju 2009. godine održala predavanje na temu “Kvarner as a tourist destination – characteristics and future possibilities”.
4.
Na poziv Hrvatske matice iseljenika tri godine (2006., 2007., 2008.) sudjeluje kao predavač u Ljetnoj školi koju je navedena institucija organizirala za studente iz Italije u Rijeci.
5.
Za studente sa Sveučilišta u Veneziji, Italija, koji rade na projektu UN održala u siječnju 2001. predavanje na temu “Il turismo e lo svilupo sostenibile in Croatia”.

Znanstveni projekti

1. -
TURIZAM HRVATSKIH GRADOVA (1997. - 2000); Suradnik - Istraživač; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
2. -
TURISTIČKA REGIONALIZACIJA U PROCESU GLOBALIZACIJE (2003. - 2007.); Suradnik - Istraživač; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
3. -
UPRAVLJANJE ZNANJEM I KADROVIMA U TURIZMU KAO ZNAČAJKA HRVATSKOG IDENTITETA (2007. - 2011.); Suradnik - Istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
4. -
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA EKO-HOTEL I EKO-TURISTIČKU DESTINACIJU (2007. - 2011.); Suradnik - Istraživač; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
5. -
IDENTIFICIRANJE EKONOMSKIH I DRUŠTVENIH ODREDNICA TURISTIČKE POTROŠNJE U CILJU PREVLADAVANJA SEZONALNOSTI DESTINACIJE (2015. - 2017.); Voditelj projketa; FMTU uz potporu Sveučilišta u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 8.5.2014. - 9.5.2014.
22nd Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industri 2014 – New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska, May 2014. Opatija
2. 15.5.2013. - 18.5.2013.
2nd International Sceintific Conference Tourism in South East Europe 2013, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska, May 2013. Opatija
3. 12.10.2012. - 13.10.2012.
6th International Conference of the School of Economics and Business „Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead“, Sarajevo, BIH, 12-13 October, 2012. Sarajevo, BIH
4. 13.9.2012. - 14.9.2012.
International Conference on Tourism, Climate Change and Sustainability, School of Tourism, Bournemouth University, UK, 13-14 September 2012. Bournemouth University, UK
5. 13.6.2012. - 16.6.2012.
6th International Conference „An Entreprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future“, Faculty of Economics & Business Zagreb, Šibenik, Hrvatska, 13-16 June 2012. Šibenik
6. 31.5.2012. - 1.6.2012.
Treći znanstveno-stručni skup „In memorian prof.dr. sc. Vjekoslav Šmid“, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 31.05.-01.06.2012. Split Split
7. 3.5.2012. - 5.5.2012.
21st Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industri 2012 – New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska, 03-05 May 2012. Opatija
8. 19.10.2011. - 21.10.2011.
Sustainable Tourism Conference 2011 – Relationship in sustainable tourism development, Savonlinna, Finska, 19-21 October 2011. Savonlinna, Finska
9. 4.5.2011. - 7.5.2011.
1st International Sceintific Conference Tourism in South East Europe 2011, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska, 4-7 May 2011. Opatija
10. 11.9.2010. - 12.10.2010.
Journeys of Expression VIII, Celebrating through times of crisis: Prospects and potentials for tourism, festivals and cultural events, Leeds Metropolitan University, Centre for Tourism and Cultural Change, Copenhagen Business School, Centre for tourism and Culture Management, IFEA, Copenhagen, Danska, 11-12 September 2010. Copenhagen, Danska
11. 26.5.2010. - 29.5.2010.
5th International Conference „An Entreprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Faculty of Economics & Business Zagreb, Šibenik, Hrvatska, 26-29 May 2010. Šibenik
12. 7.5.2010. - 7.5.2010.
7th International Scientific Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska, 7th May 2010. Opatija
13. 6.5.2010. - 8.5.2010.
20th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industri 2012 – New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Hrvatska, 06-08 May 2010. Opatija
14. 15.4.2010. - 17.4.2010.
International Tourism Week 2010, Akdeniz University, School of Tourism and Hotel Management, Antalya, Turska, 15-17 April 2010. Antalya, Turska
15. 4.3.2010. - 5.3.2010.
International conference on tourism and environment, International university Philip Noel Baker, Sarajevo, BIH, 4-5 March 2010. Sarajevo, BIH
16. 22.10.2009. - 23.10.2009.
Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, Izobraževanje in turizem: kreativno v spremembe, Portorož, Slovenija, 22-23 oktober 2009. Portorož, Slovenija
17. 15.5.2009. - 15.5.2009.
Znanstveni skup povodom 120. obljetnice turizma otoka Raba, Rab, 15.05.2009. Rab
18. 25.3.2009. - 27.3.2009.
29th International Conference on Organizational Science Development: New Technologies, New Challenges, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Portorož, Slovenija, 25-27 March 2009. Portorož, Slovenija
19. 10.9.2008. - 14.9.2008.
5th International Scientific Conference “Kinesiology research trends and Applications”, Faculty of Kinesiology, Zagreb, Hrvatska, 10-14 September 2008. Zagreb
20. 7.5.2008. - 9.5.2008.
19th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija, Hrvatska, 07-09 May 2008. Opatija
21. 2.4.2008. - 4.4.2008.
Međunarodna konferencija Turističke mogućnosti Jadranskog zaleđa, Mostar, BIH, 2–4.04.2008. Mostar, BIH
22. 19.3.2008. - 21.3.2008.
27th International Conference on Organizational Science Development: Knowledge for Sustainable Development, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Portorož, Slovenija, 19-21 March 2008. Portorož, Slovenija
23. 25.5.2007. - 26.5.2007.
IX International Conference “Strategic Development of Tourism industry in the 21st Century”, University St. Kleiment Ohridski, Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid, Bitola, Makedonija, 25-26 May 2007. Bitola, Makedonija
24. 3.5.2007. - 4.5.2007.
International conference Dialogue of Public and Private Representatives about Partnership in Tourism, University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Bratislava, 3-4 May 2007. Bratislava
25. 28.4.2007. - 30.4.2007.
26th International Conference on Organizational Science Development: Creative Organization, University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Portorož, Slovenia, 28-30 April 2007. Portorož, Slovenia
26. 7.2.2007. - 9.2.2007.
UNWTO Conference “Creating Competitive Adventage for Your Destination”, UNWTO, Budapest, Hungary, 7-9 February 2007. Budapest, Hungary
27. 28.6.2006. - 30.6.2006.
STIQUE, 8th International Conference on Linking systems Thinking, innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment, EPFIP Faculty of Economics and Business, University of Maribor & Slovenian Society for System Research, Maribor, Slovenia, 28-30 June 2006 Maribor, Slovenia
28. 4.5.2006. - 4.5.2006.
5th International Scientific Conference Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, 4 May, 2006. Opatija
29. 3.5.2006. - 5.5.2006.
18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry 2006: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija, Hrvatska, 03-05 May 2006. Opatija
30. 11.11.2005. - 13.11.2005.
AOIFE Annual Conference Research Symposium Festival And Event Marketing: Creative Thinking, Waterford, Ireland, November 11th-13th 2005. Waterford, Ireland
31. 16.6.2005. - 16.6.2005.
Znanstveni okrugli stol «Turizam Baške – gospodarska orijentacija i sudbina», Baška, 16.06.2005. Baška
32. 19.5.2005. - 21.5.2005.
The 3rd Tourism Industry and Education symposium, Jyvaskila Politechnics, Finland, 19-21 May 2005. Jyvaskila Politechnics, Finland
33. 17.3.2005. - 20.3.2005.
International Conference “Journeys of Expressions IV: Tourism, Carnival and Folklor, Sheffield Hallam University & Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Dubrovnik, 17-20 March 2005. Dubrovnik
34. 18.2.2005. - 18.2.2005.
Znanstveno-stručni skup «Ekspanzivni turistički razvoj Crikveničko-vinodolskog kraja: prokletstvo ili blagoslov», Novi Vinodolski, 18.02.2005. Novi Vinodolski
35. -
International conference “Tourism in Central and Eastern Europe: Educating for Quality, ATLAS 1995, Kazimierz, Poland, 1995. Kazimierz, Poland
36. -
International conference “Tourism and Hotel Industry in Countries in Transformation”, Faculty of Commerce, University of Economics Bratislava, Bratislava, Slovakia, 1996. Bratislava, Slovakia
37. -
International conference “Leisure, Time and Space in a Transitory Society”, LSA/VVS/ATLAS, Wageningen, Nizozemska, 1996. Wageningen, Nizozemska
38. -
International conference “Competing in Tourism Throught Quality”, CISET, Venice, Italy, 1997. Venice, Italy
39. -
ATLAS International conference 1997 “Tourism, Leisure and Community Development”, Viana do Castelo, Portugal, 1997. Viana do Castelo, Portugal
40. -
International conference “Rural Tourism Management: Sustainable Options”, SAC Auchincruive, Ayr, Scotland, 1998. Ayr, Scotland
41. -
International conference “Economy and Ecology in Function of Tourism Development”, University of Economics Bratislava, Faculty of Commerce & Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Opatija, Croatia, 1999. Opatija
42. -
International conference ATLAS 2002: Visions of Sustainability, Estoril, Portugal, 2002. Estoril, Portugal
43. -
9. International conference “Sustainable Tourism and Transport Development in the Adriatic.Ionian Region: Seaports and Urban Attractiveness”, Uniadrion & University of Bologna & University of Rijeka, Ravenna, Italy, 2002. Ravenna, Italy
44. -
International conference ATLAS 2003: Quality of Life: Competing Value Perspectives in Leisure and Tourism, Leeuwarden, Nizozemska, 2003. Leeuwarden, Nizozemska
45. -
International conference “Promotion of Sustainable Tourism and Quality in Adrion”, Uniadrion & University of Bologna & University of Rijeka, Opatija, Croatia, 2003. Opatija
46. -
International conference “Evaluation of Business Environment for Tourist Services”, University of Economics Bratislava, Slovakia, 2003. Bratislava, Slovakia
47. -
International conference ICES 2003 “From Transition to Development: Globalization and Poltical Economy of Development in Transition Economies”, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2003. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
48. -
International conference “Strategic Partnership for the Development of Tourist Destination”, University of Primorska, Turistica – College of Tourism, Portorož, Slovenia, 2003. Portorož, Slovenia
49. -
Kongres Hotelska kuća '94, Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1994 Opatija
50. -
Kongres Hotelska kuća '96: Total Quality Tourism & Hospitality Management, Hotelijerski fakultet, Opatija, 1996. Opatija
51. -
Znanstveni i stručni skup Hrvatski turizam '97, Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1997. Opatija
52. -
Kongres Hotelska kuća '98: Hotel u turističkoj destinaciji, Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1998. Opatija
53. -
IV. znanstveni i stručni skup Hrvatski turizam na pragu XXI stoljeća, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Poreč, 1999. Poreč
54. -
Kongres Hotel 2000.: Tourism and Hospitality Management – Trends and Challenges for the Future, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Opatija, 2000. Opatija
55. -
Kongres Hotel & Turizam 2002, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Opatija, 2002. Opatija

Uredništva časopisa

1. - Glavna urednica međunarodnog znastvenog časopisa Tourism and Hospitality Management
https://www.fthm.uniri.hr/index.php/thm-home

Recenzije

1. Recenzija knjige: Čuligoj, M. (ur.): Retrospektiva turizma Istre, Založba Univerze na Primorskem, Koper, Ljubljana, 2015
2. Recenzija knjige Cooper, C. et al.: Ekonomija turizma – načela i praksa, Ekokon, Split, 2008.
3. Na poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske dr.sc. Dora Smolčić Jurdana recenzirala je 2007. godine 2 projekta u okviru projekata i programa kandidiranih za financiranje od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. (Podaci o recenziranim projektima dostupni u bazi podataka Ministarstva; ne navode se zbog zaštite anonimnosti recenzija.)
4. Recenzirala 60 znanstvenih radova (međunarodni znanstveni časopisi, zbornici radova, knjige).

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
PROGRAMI RAZVITKA EKOTURIZMA U GORSKOM KOTARU (2003.)
Primorsko-goranska županija  
Članica istraživačkog tima
2.
-
GLAVNI PLAN RAZVOJA TURIZMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2005.-2015. (2003. -2005.)
Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Primorsko-goranske županije  
Članica istraživačkog tima i tajnica projekta
3.
-
STUDIJA OPRAVDANOSTI OSNIVANJA MUZEJA ŠUMARSTVA I LOVSTVA U KAŠTELU ZRINSKI U BRODU NA KUPI (2007)
Primorsko-goranska županije, Javna ustanova “Priroda”  
Članica istraživačkog tima
4.
-
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2008.-2018. (2007. -2008.)
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva okoliša i turizma FBIH  
Članica istraživačkog tima
5.
-
MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA KUPRESA (2008. - 2009.)
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva okoliša i turizma FBIH  
Članica istraživačkog tima
6.
-
AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE MATULJI (2008. - 2009.)
Općina Matulji  
Voditeljica projekta
7.
-
EKO-ETNO SELO U GORSKOM KOTARU (2008)
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.  
Članica istraživačkog tima
8.
-
AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE KOSTRENA (2009)
Općina Kostrena  
Članica istraživačkog tima
9.
-
PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE LOKVE (2010)
Općina Lokve  
Voditeljica projekta
10.
-
MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA OPĆINE NEUM S 3D VIZALIZACIJOM (2010)
Općina Neum, BiH  
Članica istraživačkog tima
11.
-
1000 HRVATSKIH PLAŽA (2010)
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske  
Koordinatorica projekta
12.
-
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA KARLOVCA (2011. -2012.)
Turistička zajednica grada Karlovca  
Voditelj u ime partnera na projektu – Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
13.
-
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAŠA (2013)
Općina Raša  
Izvršni voditelj projekta
14.
-
365 DANA RIVIJERE – PROJEKTI KULTURNOG TURIZMA OPATIJE (2011)
Grad Opatija  
Članica istraživačkog tima
15.
-
AKCIJSKI PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA RIJEKE (2011. - 2012.)
Turistička zajednica grada Rijeke  
Voditeljica projekta
16.
-
IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PLANA RAZVOJA TURIZMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (2011. - 2012.)
Turistička zajednica Kvarnera  
Izvršni voditelj projekta
17.
-
STUDIJA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ULAGANJA U TURISTIČKI I SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR «JEZERO VODE» (2009. - 2010.)
Grad Čabar  
Članica istraživačkog tima
18.
-
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PULE (2008. - 2011.)
Grad Pula  
Članica istraživačkog tima
19.
-
OPRAVDANOST ODRŽAVANJA FESTIVALA MORA – FIUMARE 2013 (2013.)
Turistička zajednica grada Rijeke  
Voditeljica projekta
20.
-
Strategija razvoja grada Opatije 2014. -2020. (2013. - 2014.)
Grad Opatija  
Članica istraživačkog tima
21.
-
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE PAŠMAN (2015. - 2016.)
Općina Pašman  
Voditeljica projekta
22.
-
Strategija razvoja turizma grada Koprivnice i okolice do 2025. godine (2016)
Turistička zajednica grada Koprivnice  
Voditeljica projekta
23.
-
DESTINACIJSKI AKCIJSKI PLAN OPATIJE (2016-2017)
 
Članica istraživačkog tima
24.
-
STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA KVARNERA SA STRATEŠKIM I OPERATIVNIM MARKETING PLANOM 2016. – 2020. GODINE (2016.)
Primorsko-goranska županija  
Članica istraživačkog tima
25.
-
Strategija razvoja Malinske Dubašnice 2015-2020. godine (2016.)
Općina Malinska Dubašnica  
Članica istraživačkog tima
26.
-
Ocjena turističke ponude Kvarnera (2011. -2012.)
TZ Kvarnera  
Članica istraživačkog tima
27.
-
UNIADRION PROJECT; Radna skupina 3: TURADRION, Kulturni turizam i razvoj (2002-2003)
EU projekt  
Suradnik-istraživač
28.
-
INTERREG/CARDS-PHARE: Pan Adriatic Destination Management learning Laboratory, PADMA-LAB (2007-2008)
EU projekt  
Suradnik-istraživač
29.
-
Tempus projekt: “KNOW-HOW TRANSFER AND CAPACITY BUILDING FOR PARTICIPATION IN EU COMMUNITY PROGRAMMES IN CROATIA BY USING CERTIFIED EU PROJECT MANAGER SKILLS SCHEME” CROMEU,  IB_JEP-40032-2005 (2006-2009)
EU projekt  
Izvršni voditelj projekta
30.
-
IPA Adriatic projekt: S.T.A.R. – Statistical networks in tourism sector of Adriatic Regions
EU projekt  
Članica upravnog odbora i voditelj projekta
31.
-
IPA projekt: Zero Waste Adriatic net for events and festivals
EU projekt  
Izvršni voditelj projekta
32.
-
IPA projekt HINT LAB Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja
EU projekt  
Voditeljica projekta

Stručna aktivnost

1.
-
Smolčić, D.: Položaj i izgled ugostiteljskog objekta, Hotel, br.7, 1995, str. 22-26, stručni rad
 
2.
-
Smolčić Jurdana, D.: Ocjena projekta “Ča mi kamik govori”, Svitak, God.I, Broj 1, 91-92, stručni rad
 
3.
-
Smolčić, D.: Marketing ekoloških vrijednosti hrvatskog turističkog proizvoda, Zbornik radova Hotelska kuća 96, Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1996., str. 139-145, izlaganje sa znanstvenog skupa
 
4.
-
Smolčić Jurdana, D.: Značaj prihvatnog potencijala za ekološki uravnotežen razvoj turizma, Proceedings – Economics and Ecology in Function of Tourism Development, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Faculty of Commerce Bratislava, Opatija, 1999., str. 429-436, stručni rad
 
5.
-
Smolčić Jurdana, D.: Razvoj turizma Primorsko-goranske županije i očekivani trendovi na tržištu, Prostorno planiranje u Primorsko-goranskoj županiji, PGŽ JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2011, str. 135-150, stručni rad
 
6.
-
Pozvano predavanje - stručni skup Tema: Rijeka – Urban Tourism and New Development Cycle Hrvatsko-njemački gospodarski forum, 14.9.2004. Neuss, Njemačka
Hrvatsko-njemački gospodarski forum, 14.9.2004. Neuss, Njemačka  
7.
-
Pozvano predavanje - stručni skup THE IACP DAYS - susret lučkih gradova, 8.6.2006. Rijeka Tema: Rijeka – Urban Tourism Destination
 
8.
-
Pozvano predavanje - stručni skup Kvarner EXPO – međunarodna izložba suvenira, 4.4.2007. Opatija Tema: Ocjena ponude suvenira na Kvarneru – rezultati istraživanja
 
9.
-
Pozvano predavanje - stručni skup ASCAME, Susret gospodarskih komora Mediterana, 29.10.2010., Opatija Tema: Novi trenodovi u turizmu Mediterana
 
10.
-
Pozvano predavanje - stručni skup IV kongres hrvatskog kampinga, 4.-5.11.2010., Šibenik Tema: Održivi razvoj u kampingu
 
11.
-
Pozvano predavanje - stručni skup Zadovoljni opatijski gosti (1. skup), 28.5.2010., Opatija Tema: Značenje turizma za destinaciju
 
12.
-
Pozvano predavanje - stručni skup Zadovoljni opatijski gosti (2 skup), 17.2.2011., Opatija Tema: Opatija – turistički razvoj i prostor
 
13.
-
Tajnica Odbora za permanentno obrazovanje na Hotelijerskom fakultetu Opatija u periodu 1995.-1997.
Hotelijerski fakultet Opatija  
14.
-
Tajnica Tečaja i stručnog ispita za voditelje poslovnica organiziranom pri Hotelijerskom fakutetu Opatija, 1997.
Hotelijerski fakutet Opatija  
15.
-
Tajnica seminara Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 1999.
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija  
16.
-
Tajnica kongresa HOTEL 2000, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, 2000.
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija  
17.
-
Članica Povjerenstva za dodjelu financijske potpore kapitalnim projektima u turizmu Primorsko-goranske županije 2011. i 2012. godine
 
18.
-
Članica Povjerenstva za turističke zone i nautičke marine Primorsko-goranske županije (2012.)
 
19.
-
Komisija za turizam i kulturu Jadransko-jonske euroregije – predstavnica Primorsko-goranske županije (od 13. veljače 2013.)
 

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Članica radne grupe za provedbu Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.
Rujan, 2016.
Opatija
2. - Vanjska članica Odbora za turizam Hrvatskog sabora


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2014. - - Dekanica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
2. 1.7.2014. - 30.9.2014. - V.d. dekanice
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
3. 1.10.2009. - 30.6.2014. - Prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci
4. 1.1.2009. - 12.10.2009. - Voditeljica Katedre za turizam
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci