dr. sc. Ervin Kamenar mag. ing. el.


e-pošta : ekamenar@riteh.hr
telefon : 051 651 585
prostorija : 1-116 (RiTeh), O-S17 (CMNZT)

LinkedIn
Google Scholar
Researchgate

Obrazovanje

1.6.2014. - 1.10.2014. Gostujući istraživač u sklopu Erasmus+ programa Universita degli Studi di Udine – Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e meccanica
1.6.2011. - 19.5.2016. Doktor znanosti - znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Strojarstvo, znanstvena grana: Opće strojarstvo (konstrukcije) Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij (razina 8.2 prema HKO i 8 prema EKO) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2010. Provostupnik inženjer elektrotehnike Sveučilišni preddiplomski studij (razina 6 prema HKO i EKO) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2008. Magistar inženjer elektrotehnike, Smjer Automatika Sveučilišni diplomski studij (razina 7 prema HKO i EKO) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2005. Tehničar za elektroniku Tehničar za elektroniku (razina 4.2 prema HKO i 4 prema EKO) Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Zvonimirova 12, 51000, Rijeka
1.1.1993. - 1.1.2001. Svjedodžbe osnovne škole Osnovno obrazovanje Područna škola „Grad Grobnik“ (1. -4. razred), Osnovna škola „Čavle“ (5. - 8. razred)

Radno iskustvo

1.12.2016. - Poslijedoktorand Istraživanje i nastava u području konstrukcijskog strojarstva a posebice preciznog inženjerstva, mehatronike, tehnologije mikro- i nanosustava, prikupljanja niskorazinske energije iz okoliša, inženjerske grafike i dokumentiranja te računalom podržanog modeliranja (CAD). Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.6.2011. - 30.11.2016. Znanstveni novak Istraživanje i nastava u području konstrukcijskog strojarstva a posebice preciznog inženjerstva, mehatronike, tehnologije mikro- i nanosustava, prikupljanja niskorazinske energije iz okoliša, inženjerske grafike i dokumentiranja te računalom podržanog modeliranja (CAD). Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.1.2002. - Elektroničar Trgovina, montaža i servis elektronike Karuko d.o.o.

Nagrade i priznanja

2.6.2015. Studentska stipendija/nagrada tvrtke Heidenhain GmbH „za iznimna akademska postignuća na polju preciznog i mikroinženjerstva“ u sklopu 15. međunarodne EUSPEN konferencije u Leuvenu u Belgiji.
28.5.2014. Nagrada za najbolji studentski rad „Comparison of different DC motor positioning control algorithms“ objavljen na 37. međunarodnom skupu za informacijsku i munikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO.
6.12.2013. Nagrada za inovaciju Sustava za automatsku regulaciju tlaka sa samoregulirajućim autonomnim ventilom - "SAV" (U koautorstvu s Davidom Blaževićem i Sašom Zelenikom)
NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) National Instruments, License 100-312-4486
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za postignuća u znanstvenim istraživanjima i nastavi te za promociju znanosti široj publici za akademsku godinu 2013./2014.
Stipendija Erasmus + u akademskoj godini 2014. / 2015.
Odabran za jednog od natjecatelja na međunarodnom „EUSPEN Challenge“ natjecanju studenata iz područja preciznog inženjerstva, mikro- i nanotehnologija koje je održano na Tehničkom Sveučilištu u Danskoj (Technical University of Denmark - DTU), Europsko udruženje za precizno inženjerstvo i nanotehnologije.
Tijekom studija stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu i Općine Čavle.
Nagrada za najboljeg studenta na diplomskom studiju.

Članstva

1.1.2013. - 1.1.2014. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
1.1.2012. - European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Računalne vještine
Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 8 sati po semestru
1.1.2015. - Komponente mehatroničkih sustava
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 74 sati po semestru
1.1.2013. - Upravljanje mehatroničkim sustavima
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 35 sati po semestru
1.1.2012. - Oblikovanje pomoću računala
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva i brodogradnje
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 90 sati po semestru
1.1.2012. - Osnove mehatronike
Stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 20 sati po semestru
1.1.2011. - 1.1.2013. Mehatronički sustavi
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2012. Modeliranje mehatroničkih sustava
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2012. Mehatronika
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Inženjerska grafika i dokumentiranje
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 60 sati po semestru
1.1.2011. - Tehničko dokumentiranje
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 30 sati po semestru
1.1.2011. - Laboratorijske vježbe B
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 15 sati po semestru
- Laboratorijske vježbe A
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 4 sata po semestru

Osobni razvoj

1.6.2016. - 30.9.2014. ERASMUS+ stipendist, gostujući istraživač


Norma sati: 20 ECTS

Izdavaštvo

- Precizne konstrukcije i tehnologija mikro- i nanosustava I – Precizne konstrukcije


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757609
Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša ; Blažević, David ; Maćešić, Senka ; Gregov, Goran ; Marković, Kristina ; Glažar, Vladimir
Harvesting of river flow energy for wireless sensor network technology
Microsystem technologies-micro-and nanosystems-information storage and processing systems 22 1557-1574 - 2016. http://link.springer.com/article/10.1007/s00542-015-2778-y
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=792827

Q2
WOS

2. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša
Validation of pre-sliding friction models for ultra-high precision applications
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 167-168 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813935

3. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša
Compensation of frictional disturbances in ultra-high precision mechatronics devices
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 175-176 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813937

4. Zelenika, Saša ; Kamenar, Ervin
Modelling and identification of pre-sliding and sliding friction in ultra-high precision positioning systems
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 187-188 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813938

5. Katić, Višnja ; Zelenika, Saša ; Kamenar, Ervin ; Marković, Kristina ; Perčić, Marko ; Špalj, Stjepan
Mechanical testing of orthodontic archwires
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 339-340 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813941

6. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Nanometric positioning accuracy in the presence of presliding and sliding friction: Modelling, identification and compensation
Mechanics based design of structures and machines - 2016. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15397734.2016.1149487

Q2
WOS

7. Katić, Višnja; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša; Marković, Kristina; Špalj, Stjepan
Effect of the pH of Artificial Saliva on Mechanical Properties of Orthodontic Archwires
Abstract book of the IV International Conference on Biodental Engineering. - 2016.

8. Kamenar, Ervin
Ultra-high precision positioning via a mechatronics approach
Doktorska disertacija - 2016. http://www.riteh.uniri.hr/media/filer_public/fd/82/fd82d489-629d-46af-a51a-bdae598a50ed/doktorska_disertacija_ekamenar.pdf

9. Kamenar, Ervin ; Maćešić, Senka ; Gregov, Goran ; Blažević, David ; Zelenika, Saša ; Marković, Kristina ; Glažar, Vladimir
Autonomous solutions for powering wireless sensor nodes in rivers
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 9517 951712-1-951712-13 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756445

10. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša
Modelling and experimental validation of an ultra-high precision positioning system based on the FPGA architecture
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference 247-248 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757612

11. Kamenar, Ervin ; Maćešić, Senka ; Blažević, David ; Gregov, Goran ; Zelenika, Saša ; Marković, Kristina ; Glažar, Vladimir
Piezoelectric eels for powering pollution monitoring wireless sensor networks in watercourses
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference 223-224 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757615

12. Kamenar, Ervin ; Gregov, Goran ; Zelenika, Saša ; Blažević, David ; Marković, Kristina ; Glažar, Vladimir
Experimental characterization of a miniaturized underwater hydro-generator energy harvester
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference 369-370 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=757610

13. Kamenar, Ervin ; Gregov, Goran ; Zelenika, Saša ; Blažević, David ; Marković, Kristina
Miniaturized underwater hydro generator for powering wireless sensor network nodes
24th International Congress "Energy and the Environment" 171-181 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=715361

14. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša ; Franulović, Marina
Precision positioning system with high-speed FPGA-based closed loop control
Proceedings of the 14th EUSPEN International Conference 1 360-363 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=693520

15. Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša ; Blažević, David ; Šamanić, Ivan
River flow energy harvesting by employing piezoelectric eels
Proceedings of the 14th EUSPEN International Conference 1 63-66 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=692988

16. Baćac, Nikola ; Slukić, Vedran ; Puškarić, Miroslav ; Štih, Boris ; Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša
Comparison of different DC motor positioning control algorithms
37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics 1895-1900 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=691732

17. Katić, Višnja ; Kamenar, Ervin ; Blažević, David ; Špalj, Stjepan
Geometrical design characteristics of orthodontic mini-implants predicting maximum insertion torque
The Korean Journal of Orthodontics 44 177-183 - 2014. http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4041/kjod.2014.44.4.177
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=711286

Q1
WOS

18. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Micropositioning mechatronics system based on FPGA architecture
36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2013 ; Microelectronics, electronics and Electronic Technology (MEET) / Biljanovic, Petar (ur.). - Rijeka : MIPRO , 2013. 138-143 (ISBN: 978-953-233-074-8). - 2013.

19. Blažević, David ; Kamenar, Ervin ; Zelenika, Saša
Load optimised piezoelectric generator for powering battery-less TPMS
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering 8763 87631K-1-87631K-10 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=623791

20. Blažević, David; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Wireless tire pressure monitoring by employing kinetic energy harvesting
Proceedings of the 7th International Conference of the Croatian Society of Mechanics (7ICCSM2012) / Virag, Zdravko ; Kozmar, Hrvoje ; Smojver, Ivica (ur.). - Zagreb : Studio HRG , 2012. 113-114 (ISBN: 9789536986057). - 2012.

21. Blažević, David; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Vibration energy scavenging powered wireless tire pressure monitoring sensor
Proceedings of the 12th euspen International Conference / Shore, P. ; Spaan, H. ; Burke, Th. (ur.). - Delft, Nizozemska : EUSPEN , 2012. 408-411 (ISBN: 978-0-9566790-0-0). - 2012.

22. Stojković, Nino ; Kamenar, Ervin ; Šverko, Mladen
Optimized Second- and Fourth- Order LP and BP Filters
Automatika 52 158-168 - 2011. https://automatika.korema.hr/index.php/automatika/article/view/15
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=522806

Q3
WOS

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2015.
Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci; suradnik; Europski fond za regionalni razvoj - ERDF (projekt br. RC.2.2.06-0001); 180 mil HRK;
2. 1.11.2013. - 1.5.2015.
Detection of watercourse contamination in developing countries using sensor networks – enlarged (GOLDFISH); Suradnik; Europska Unija (EU FP7 projekt br. 269985); 150.000,00 EUR;
3. 1.1.2013. - 1.1.2016.
Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene; suradnik; Sveučilište u Rijeci; 45 000 HRK;
4. 1.3.2011. - 1.9.2011.
Bežični Autonomni Senzor Tlaka u gumama - BAST; Sudionik; BICRO; 6.000,00 EUR;
5. 1.1.2011. - 1.1.2014.
Podatljivi uređaji ultra-visoke preciznosti za uporabu u mikro i nanotehnologiji; Suradnik; Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH (MZOS) (projekt br. 069-0692195-1792)); ;

Patenti

1. Zelenika, Saša; Blažević, David; Kamenar, Ervin 18446744073709551615, HR
Sustav za automatsku regulaciju tlaka sa samoregulirajućim ventilom( System for automatic pressure regulation with a self-regulating autonomous valve )
regulacija tlaka, samoregulirajući, autonomni, ventil( pressure regulation, self-regulating, autonomous, valve )

Recenzije

1. 2016. Recenzija rada u časopisu "Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije"
2. Recenzija rada u časopisu "Mechatronics The Science of Intelligent Machines"

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2012. -
Vibracijska analiza Karusel tokarilice i izrada stručnog elaborata
Uljanik strojogradnja d.d. Pula   12 000 kn
Suradnik
2.
- 1.9.2011.
Bežični autonomni senzor tlaka u gumama automobila
Poslovno-inovacijski centar RH (BICRO)   35 000 HRK
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. - 1.1.2013.
From IP to Business Developing Environment for Start-up Companies (FIDES) - Provjera patentibilnosti za Samoregulirajuci Autonomni Ventil – ”SAV”
Poslovno inovacijski centar RH (BICRO)   Suradnik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2015. - 50-ta obljetnice rada Osnovne škole Čavle
Znanstveno-popularno predavanje: Bežično praćenje onečišćenja u rijekama
Čavle
2. 10.4.2014. - Goran Gregov, Ervin Kamenar: GOLDFISH-Bežično praćenje onečišćenja u rijekama
Festival znanosti 2014.
Kampus Trsat, Građevinski fakultet
3. 1.9.2013. - Detalji
Dva predavanja za 7. i 8. razred OŠ u sklopu FP7 projekta Noć Istraživača
OŠ Čavle
4. 1.9.2013. - Detalji
Dva predavanja za 7. i 8. razred OŠ u sklopu FP7 projekta Noć Istraživača
OŠ Zamet
5. 1.9.2013. - Detalji
Dva predavanja za 3. i 4. razred SŠ u sklopu FP7 projekta Noć Istraživača
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo u Rijeci
6. 1.1.2013. - Detalji
Finalni događaj petak, 27. rujna 2013. u Tower centru Rijeka
Rijeka, Zagreb, Split
7. 1.1.2013. - Stručni skup Županijskog stručnog vijeća elektrotehnike i računalstva

Tehnički fakultet
8. 27.4.2012. - Detalji
Festival znanosti 2012.
Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka
9. 27.10.2011. - Detalji
First Open Access Week in Croatia
Filozofski fakultet Rijeka @ Atrium
10. - Otvoreni dani laboratorija Tehničkog fakulteta

Laboratorij za precizno inženjerstvo Tehničkog fakulteta

Volonterstvo

1. 1.1.2011. - Dobrovoljni darivatelj krvi
Tehnički fakultet, Rijeka