dr. sc. Andrea Roknić Bežanić docent

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : 448/IV
e-pošta : aroknic@ffri.hr
telefon : 265-730

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
Google scholar

Obrazovanje

27.1.2012. - doktor znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2002. - 1.1.2007. magistar znanosti poslijediplomski studij znanstveni hrvatske povijesti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1996. - 1.1.2002. profesor hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli

Članstva

- član Matice hrvatske
- član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ)
- član Povijesnog društva Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Politički i pravni aspekti moderne povijesti Zapadne Hrvatske u 20. st
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati:
- Hrvatska od Napoleona do 1918. godine
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati:
- Hrvatska 1918.-1990.
prediplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati:
- Suvremena povijest Europe
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati:
- Povijest Rijeke od početka 19. st. do 1918. godine
preddiplomski studij povijesti
FFRI

Norma sati:

Mentor u završnim radovima

25.9.2014. - Potres u Vinodolu 1916. godine
Stjepan Špalj


22.9.2014. - Riječki provizorij u zrcalu lista "Primorac" (1873-1878)
Antonio Škarić


18.9.2013. - Danuncijada
Ivana Ćurić


18.9.2013. - Propast Prve Jugoslavije: uzroci travanjskog sloma
Eugen Franolić


24.9.2012. - Kinematografija u Hrvatskoj 1945.-1955.
Jelena Bellolan


24.9.2012. - Masonerija u Prvoj Jugoslaviji: porijeklo, karakter i utjecaj
Marin Juričević


24.9.2012. - Jugoslavenski mit Ivana Meštrovića
Ivana Škvorc


19.9.2012. - Frano Supilo i srpska politika u Hrvatskoj
Ana Beljo


30.9.2011. - Rijeka i Sušak u NOB-u 1941./1942.
Stefan Gostić


29.9.2011. - Ante Pavelić- od osnutka NDH-a do njenog pada
Dominik Mihaljević


26.9.2011. - Politički rad i djelo Stjepana Radića od 1918. do 1925.godine
Natali Dujmović


26.9.2011. - Kraj Danunzieve vladavine i uspostava riječke države
Drago Frlan


12.10.2009. - Pazinske odluke 1943. godine
Milan Martuslović


9.3.2009. - Trst (ni)je naš
Bojan Horvat


20.10.2008. - Ustaški pokret
Marija Cindrić


20.10.2008. - Djelovanje Josipa Broza Tita do 1941. godine
Lorena Legović


20.10.2008. - Komunistička partija Hrvatske 1937.-1941. godine
Kristina Pandža


20.10.2008. - Bleiburg
Romina RasporZnanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Andrea Roknić Bežanić
Političke i društvene prilike u Rijeci neposredno po završetku Drugoga svjetskoga rata
Rijeka XX. 25.-35. - 2015.

A2

2. Andrea Roknić
Prilog povijesti Hrvatske čitaonice u Lanišću
Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše knj. 3 str. 85-94. - 2013.

3. Andrea Roknić Bežanić
Uloga i djelovanje katoličke zajednice mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću
Croatica Christiana periodica str. 155-170. - 2013.

Q4
A1

4. Roknić, Andrea; Strčić, Petar
Židovska zajednica (od vremena nastanka do 1945. godine) // L educazione spezzata. Scuole ebraiche a Trieste e Fiume durante le leggi razziali (1938-1943)
Catalan, Tullia (ur.), L educazione spezzata. Scuole ebraiche a Trieste e Fiume durante le leggi razziali (1938-1943) 195-199. - 2006.

5. Roknić Bežanić, Andrea
Uspostava i organizacija civilnih i vojnih vlasti u poslijeratnoj Rijeci( The establishment and organization of civil and military government in postwar Rijeka )
Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (1846-3223) VI. i VII./6. i 7. (2012); 163-177

A2

Pozvana predavanja

1. Andrea Roknić Bežanić
Znanstveni i stručni skup u organizaciji Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica, udruga u kulturi "Stol", tema izlaganja "Političke, društvene i gospodarske prilike u Kraljevici tijekom druge polovice 19. st."
Kraljevica - 1.5.2011.
2. Andrea Roknić Bežanić
Predavanje na stručnom skupu nastavnika povijesti, tema izlaganja "Katolička zajednica mladih Synaxis u riječkome Hrvatskom proljeću"
Rijeka - 1.3.2011.

Kongresna priopćenja

1.
Andrea Roknić Bežanić
“Gospodarske odrednice poslijeratnog razvoja Rijeke” Međunarodni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin-Pula - 1.11.2013.
2.
Andrea Roknić Bežanić
„Italian– Yugoslav (Croatian-Slovenian) relations – from the historical differences and conflicts toward a stability and cooperation. Political and Legal aspects “ Intrenational Symposium on Comparative Sciences Sofia, Bulgaria - 8.10.2013.
3.
Andrea Roknić Bežanić
"Rijeka od oslobođenja 1945. do Pariškog mirovnog ugovora 1947. godine" Četvrti kongres hrvatskih povjesničara pod nazivom "Sloboda" Zagreb - 1.10.2012.
4.
Andrea Roknić Bežanić
"Uspostava i organizacija civilnih i vojnih vlasti u poslijeratnoj Rijeci" Međunarodni znanstveni skup na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, Povijesni panoptikum Sjevernog Jadrana Rijeka - 8.10.2011.
5.
Andrea Roknić
"Pristup dr. sc. Toneta Ferenca prema dodirima i suradnji slovenskoga i hrvatskoga NOP-a u Istri" Međunarodni znanstveni skup "Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti" Koper, Slovenija - 4.6.2009.
6.
Andrea Roknić
"Katolička zajednica mladih "Synaxis" u riječkome Hrvatskom proljeću" Treći kongres hrvatskih povjesničara pod nazivom "Religija u društvenom i kulturnom kontekstu hrvatske povijesti" Split-Supetar - 1.10.2008.
7.
Andrea Roknić
"Hrvatska politika o Istri u hrvatskoj historiografiji od 1945. do 2008." Znanstveni skup "Istra u 20. st." Umag - 1.1.2008.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2012.
"Istra i Rijeka: prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)"; suradnik-znanstveni novak; odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 009-1012647-0643 (R Hrvatska, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.); ;
2. 1.1.2004. - 1.1.2006.
"Istra i Rijeka u "Hrvatskom proljeću" 1971.-1972."; suradnik-znanstveni novak ; odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 0009031 (R Hrvatska, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj: dr. sc. Darko Dukovski, red. prof.); ;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2005. - 1.1.2007. tajnica Uredničkog odbora Zbornika Kastavštine


Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2005. - 1.1.2009. - ECTS koordinatorica Odsjeka za povijest
Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2005. - -
član Povjerenstva za stručnu prosudbu i završnu izradu HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda) za povijest u osnovnoj školi