Saša Stanić prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 709
e-pošta : sstanic@ffri.hr
mobitel :

Radno iskustvo

1.4.2016. - asistent Znanstveni i nastavni rad Filozofski fakultet u Rijeci
5.5.2015. - 4.5.2016. Stručni suradnik u Centru za elektroničko nakladništvo Sveučilišta u Rijeci Rad na grafičkom oblikovanju sveučilišnih izdanja te priprema rukopisa za tiskano i elektroničko objavljivanje. Sveučilište u Rijeci
1.3.2010. - 20.10.2013. asistent Znanstveni i nastavni rad Filozofski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Stilističke metode i primjena
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45 sati godišnje
- Interpretacija književnog teksta
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45 sati godišnje
- Tekst, značenje i komunikacija
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5 sati godišnje
- Literarnost u multimedijalnom kontekstu
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
- Književnoteorijski kolokvij
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5 sati godišnje
- Uvod u znanost o književnosti
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5 sati godišnje
- Književna genologija
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5 sati godišnje
- Teorija i analiza diskursa
Kulturalni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5 sati godišnje
- Pojmovi u stilistici
Studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5 sati godišnje

Mentor u završnim radovima

- Rodni i spolni identitet u romanu Srednji spol Jeffreya Eugenidesa
Andrea Borović
Hrvatski jezik i književnost
Filozofski fakultett u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stanić, Saša ; Petrović, Bernardina
Obljetnički zbornik Filoloških dana u Rijeci
Fluminensia god. 29 156-167 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1010599

2. Stanić, Saša
Prolegomena za emancipaciju promatrača
Fluminensia, br. 2, god 25, Rijeka, 2013. god, 25 227-231 - 2013.

3. Stanić, Saša
Riječima i slikom o gradu
Fluminensia, br. 1, god 25, Rijeka, 2013. god. 25 208-212 - 2013.

4. Stanić, Saša
Estetika campa u kontekstu suvremene hrvatske proze
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zadarski filološki dani 4 održanog u Zadru 30. rujna i 1. listopada 2011. 531-546. - 2013.

5. Ružić, Boris i Stanić, Saša
Filmska i televizijska slika: poprište indicija analogne i digitalne slike
Libra libera 88-127 - 2012.

6. Stanić, Saša i Sorel, Sanjin
Književnost u vrtlogu spektakla (O FAK-u unutar konteksta kulturne tranzicije)
Peti hrvatski slavistički kongres (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010; Filozofski fakultet, Rijeka, 2012. 2 685-691 - 2012.

7. Stanić, Saša i Ružić, Boris
Crtice o riječkoj rock sceni (Prilog analizi popularne glazbe u riječkom kulturnom kontekstu)
Novi Kamov, god. XI, sv. 39, br. 2, Rijeka, 2011. god. XI, sv. 39 5-27 - 2011.

8. Stanić, Saša
U paučini života i smrti. Narativnost i dijalogizam kao preduvjeti konstituiranja identiteta u romanu Razgovor sa Spinozom Gocea Smilevskoga
Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze (Zbornik radova 3), Filozofski fakultet, Rijeka, 2011. 235-244 - 2011.

9. Stanić, Saša
Roker za pisaćim stolom (O Sjaju epohe s dvadeset godina zakašnjenja
Kolo, god. XIX, br. 3-4, Zagreb, 2010. god. XIX 92-110 - 2010.

10. Stanić, Saša
Ogledati se pisanjem (Narcističke bilješke uz čitanje Montaignea)
Philological Studies (Filološke studije), Tom 1, 2010. tom 1 - 2010.

11. Stnić, Saša
Šarmantne prozne minijature
Slijepi putnik, god. 1, br. 1, 2009. god. 1 145-147 - 2009.

12. Stanić, Saša
Egzistencijalizam u trapericama
Republika, god. LXVI, br. 1, 2008. god. LXVI 117-119 - 2008.

13. Stanić, Saša
Novelistika angažiranoga autora
Mogućnosti, br. 10/12, 2007. - 2007.

14. Stanić, Saša
Ecova potraga za izgubljenim vremenom
Književna republika, god. V, br. 5-6, 2007. god. V 176-178 - 2007.

Znanstvene knjige

1.
Stanić, Saša
Narativ društvenog teksta: udio kulture u osmišljavanju vlastite tradicije i nacije
Karlić, Virna ; Šakić, Sanja ; Marinković, Dušan Srednja Europa - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1010602
2.
Stanić, Saša
Jezični bukkake po glavi dobrohotnoga čitatelja: Ogled o nekim aspektima proznoga opusa Milorada Stojevića s naglaskom na roman Krucifiks
Sorel, Sanjin Udruga Facultas - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=753006
3.
Stanić, Saša ; Ružić, Boris
Fragmenti slike svijeta: Kritička analiza suvremene filmske i medijske produkcije
Facultas - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=613018

Znanstveni projekti

1. 6.3.2017. - 5.3.2019.
Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti; Suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=4437&rok=2016-06