doc. dr. sc. Nevena Dragičević dipl.ing.građ


e-pošta : nevena.dragicevic@uniri.hr
prostorija : G-232
konzultacije : Prema dogovoru sa studentima
telefon : +385 51 265 942MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google schoolar 32 3 1

Obrazovanje

1.1.2009. - 7.10.2016. Doktor znanosti građevinarstva Poslijediplomski Doktorski studij - Hidrotehnika priobalnih podrucja Gradevinski fakultet, Sveucilista u Rijeci
1.10.2002. - 19.5.2008. Diplomirani inzenjer gradevinarstva Hidrotehnika Gradevinski fakultet Sveucilista u Rijeci
1.9.1998. - 15.6.2002. Tehnicar visokogradnje Visokogradnja Graditeljska i poljoprivredna tehnicka skola

Radno iskustvo

1.10.2018. - docent Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za hidrotehniku i geotehniku, Katedra za hidrotehniku
7.1.2017. - 1.10.2018. poslijedoktorand Sveuciliste u Rijeci, Gradevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku i geotehniku, Katedra za hidrotehniku
1.6.2008. - 6.1.2017. asistent Sveuciliste u Rijeci, Gradevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku i geotehniku, Katedra za hidrotehniku

Članstva

1.1.2009. - Hrvatsko Hidrološko Društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Gospodarenje otpadom
Diplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
nositelj
Norma sati:
1.10.2017. - GIS i baze komunalnih podataka
Specijalistički diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2016. - Osnove hidrotehnike
Prediplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2013. Osnove kondicioniranje pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
Specijalistički diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2012. Opskrba vodom i kanalizacija
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - 30.9.2011. Obalne građevine
Specijalistički diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - Gospodarenje otpadom
Diplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2010. - Gospodarenje vodama
Diplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2014. Vodoopskrba i kondicioniranje voda
Diplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Urbani vodni sustavi
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Vodogradnje
Prediplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Instalacije
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakulteti
suradnik
Norma sati:
1.10.2008. - 30.9.2009. Opskrba vodom
Sveučilišni dodiplomski studij (prije bolonje)
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

3.9.2018. - 8.9.2018. AutoCAD 2019. i Urbano 9.2


Norma sati: 20
1.3.2018. - 30.9.2018. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu:Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 ECTS
13.1.2016. - 20.5.2011. Metodologije i tehnike u primjeni europskih direktiva u području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš


Norma sati: 84 sati
- Izrada multimedijalnih obrazovnih sadržaja


Norma sati: 8 sati
- Korištenje interaktivne (pametne) ploče u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 8 sati
- Poučavanje usmjereno na studenta


Norma sati: 8 sati
- FREEWAT


Norma sati: 6 sati

Obrazovni projekti

- Strengthening of master curricula in water resources management for Western balkans HEIs and stakeholders (SWARM)

Financiranje: Financiranje: ERASMUS+ KA2 (Building Capacity in Higher Education)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka; Kisić, Ivica
Effect of Source-Varying Input Data on Erosion Potential Model Performance
Geocarto International

2. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Erosion Potential Method (Gavrilović Method) Sensitivity Analysis
Soil and Water Research 12 51-59 http://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=27_2016-SWR

3. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
A review of the Gavrilović method (Erosion Potential Method) application
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 68 715-725 http://casopis-gradjevinar.hr/arhiva/article/1602

4. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Upravljanje bujičnim slivovima i zaštita od bujičnih poplava
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XVII 69-91

5. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi( Review of multicriteria-analysis methods application in decision making about transport infrastructure )
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 65 619-631

6. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Lalić, Morana; Krpan, Ljudevit; Skala, Zoran
Gospodarenje vodama u cilju osiguranja samoodrživosti otoka( Water Management for Ensuring Self-Sufficiency of Islands )
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XV 99-123

7. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Klobučar, Nives; Cuculić, Zlatan; Sergo, Davor
Primjena novih tehnologija i materijala u kućnim hidroinstalacijama( Use of new technologies and materials in water supply and sewage house installations )
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci XII 11-34

8. Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Effect of land cover / use change on soil erosion assessment in Dubračina catchment (Croatia)
European Water 57 171

Znanstvene knjige

1. Urednik

Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of proceedings of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop
Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena University of Rijeka Rijeka http://www.uniri.hr/files/staticki_dio/zbornik%20radova%20-%202%20radionica-1.pdf

Pozvana predavanja

1. Ožanić, Nevenka; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU( Disaster Mitigation of Floods and Landslides in Croatia through Croatian-Japanese Collaboration )
Dani gospodarenja vodama 2013. Zagreb

Kongresna priopćenja

1.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Effect of land cover/use change on soil erosion assessment in Dubračina catchment (Croatia) prezentacija 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei" (EWRA, 2017) Athens, Greece - 6.7.2017.
2.
Sušanj, Ivana; Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
GIS Based Monitoring Database for Dubračina River Catchment Area as a Tool for Mitigation and Prevention of Flash Flood and Erosion prezentacija Thirteenth International Symposium on WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING Bratislava, Slovakia - 11.9.2013.
3.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Flash Flood and Erosion Prevention, Protection and Mitigation measures in Sensitive and Protected Areas prezentacija Thirteenth International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering 2013 Bratislava, Slovakia - 11.9.2013.
4.
Dragicevic, N., Susanj, I., Ozanic, N.
Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia prezentacija Symposium on Collaborative Research and Education in Safety and Security Areas Kyoto, Japan - 11.3.2013.
5.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Improvement of Drainage Density Parameter Estimation within Erosion Potential Method prezentacija 3rd EWAS International Conference "Insights on the Water-Energy-Food Nexus" Lefkada, Grčka
6.
Rubinić, Josip; Zwicker, Gordana, Dragičević, Nevena
Doprinos poznavanju hidrologije Plitvičkih jezera - dinamika kolebanja razine jezera i značajne promjene prezentacija Hidrološka mjerenja i obrada podataka Plitvice, Hrvatska
7.
Ožanić, Nevenka; Žic, Elvis; Sušanj, Ivana; Travaš, Vanja; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena; Krvavica, Nino
Znanstvena oprema i mogućnosti istraživanja na Građevinskom fakultetu u Rijeci prezentacija 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem - HRVATSKE VODE NA INVESTICIJSKOM VALU Opatija, Hrvatska
8.
Karleuša, Barbara; Banovec, Primož, Radman, Ivana; Dragičević, Nevena
Analiza hrvatsko-slovenske prekogranične vodoopskrbe u sklopu projekta DRINKADRIA prezentacija 6. hrvatske konferencije o vodama: Hrvatske vode na investicijskom valu opatija, Hrvatska
9.
Ožanić, Nevenka; Arbanas, Željko; Mihalić, Snježana; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Dragičević, Nevena
Hrvatsko-japanski projekt o poplavama i klizištima: znanstvene aktivnosti i primjena rezultata prezentacija Zaštita od poplava u Hrvatskoj, Okrugli stol Vukova, Hrvatska
10.
Dragičević, Nevena; Whyatt, Duncan; Davies, Gemma; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Erosion Model Sensitivity to Land Cover Inputs: Case Study of the Dubracina Catchment, Croatia poster GIS Research UK 22nd Annual Conference GISRUK 2014 Glasgow, United Kingdom
11.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Uključivanje javnosti u zaštitu od erozije i bujica prezentacija Graditeljstvo-poluga znanja, Cavtat : Hrvatski savez građevinskih inženjera Cavtat, Hrvatska
12.
Ožanić, Nevenka; Sušanj, Ivana; Ružić, Igor; Žic, Elvis; Dragičević, Nevena
Monitoring and analyses for the working group II (WG2) in Rijeka area in Croatian-Japanese project prezentacija 2nd PROJECT WORKSHOP, MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Croatia
13.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Šurdonja, Sanja; Dragičević, Nevena
Use of AHP Multi-Criteria Method for Transportation Infrastructure Planning prezentacija INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 Kromeriš, Češka
14.
Ožanić, Nevenka; Dragičević, Nevena; Sušanj, Ivana; Žic, Elvis; Ružić, Igor; Krvavica, Nino; Karleuša, Barbara
Rezultati istraživanja na Hrvatsko-Japanskom projektu- poplave i blatni tokovi prezentacija 9. Dani ovlaštenih inženjera građevinarstva Opatija, Hrvatska
15.
Dragičević, Nevena; Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka
Involving the Public in Flash Flood and Erosion Mitigation prezentacija 1st Regional Syposium on Landslides in the Adriatic- Balkan Region with 3rd Workshop of the Monitoring and Analyses for Disaster Mitigation Of Landslides, Debris Flow and Floods Zagreb, Hrvatska
16.
Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Ilić, Suzana; Dragičević, Nevena
Developing Awareness about Sustainable Development in Civil Engineering Studies prezentacija EE2010 - Inspiring the next generation of engineers Birmingham, United Kingdom
17.
Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
Primjena višekriterijske analize u planiranju i upravljanju akumulacijama prezentacija Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj Biograd na moru, Hrvatska

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.11.2013. - 31.12.2016.
Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region (DRINKADRIA); suradnik; IPA Adriatic Cross Border Cooperation; ;
3. 1.11.2011. - 1.11.2012.
Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja – GRANA; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;
4. 1.1.2009. - 31.3.2014.
Identifikacija rizika i planiranja korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj (Risk Identification and Land – Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia); suradnik; JICA, JST, MZOŠ RH; ;
5. 1.1.2008. - 31.12.2014.
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u krsu; suradnik; MZOŠ RH; ;
6. 1.1.2008. -
Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja na Građevinskog fakultetu Sveučilišta u Rijeci; suradnik; Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
7. -
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda (POP&KTV); suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Znanstveni skupovi

1. - 17.12.2011.
MONITORING AND ANALYSES FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS Rijeka, Hrvatska organizacija

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Monitoring and analyses for disaster mitigation of landslides, debris flow and floods. Book of proceedings of the 2nd Japanese-Croatian Project Workshop

Recenzije

1. Jedan rad za Journal of Soil and Water Conservation
2. jedan rad za XVI Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISSN 0350-8552/ISBN 978-953-6953-36-3)
3. jedan rad za XII Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ISSN 0350-8522)

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 21.4.2006. - Detalji
Radionica studenta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci o čistoj i otpadnoj vodi - voditelj: Barbara Karkeuša, studenti: Nevena Tonšić, Igor Bukarica, Ivana Matijević, Alek
Djecji vtic Galeb, Rijeka

Novinski članci

1. - Učimo mlade
Hrvatska vodoprivreda 16 (2007) 173 str. 56-58
Zagreb