Doc. dr. sc. Damir Purković prof.

Rektorat Odsjek za politehniku

prostorija : F-136
e-pošta : damir@uniri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 18 3
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

2.5.2012. - 6.6.2012. CARNet certifikat (uvjerenje) E-tečaj za e-metnore CARNet Edukacijski centar
1.1.2012. - 1.1.2016. Doktor znanosti iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje obrazovne znanosti Poslijediplomski sveučilišni studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, usmjerenje: tehnika Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
1.1.2006. - ECDL Diploma ECDL tečaj – Sylabus 4.0 (7 modula) Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Osposobljenost za primjenu standarda za E-učenje Eqibelt radionice: E-Learning Standards i E-Learning Support Centers, SRCE (ITI)
1.1.2002. - 1.1.2010. CARNet sistem inženjer Napredni tečajevi za CARNet ststem-inženjere NTS1-NTS5 CARNet Edukacijski centar
1.1.2002. - 1.1.2010. CARNet certifikat (uvjerenje) Virtualizacijski alati i njihova implementacija CARNet Edukacijski centar
1.1.2002. - 1.1.2010. CARNet certifikat (uvjerenje) LDAP, sistemsko i administrativno održavanje CARNet Edukacijski centar
1.1.2002. - 1.1.2010. CARNet certifikat (uvjerenje) DHCP i NAT, Otkrivanje upada CARNet Edukacijski centar
1.1.2002. - 1.1.2010. CARNet certifikat (uvjerenje) Implementacija sigurnosne politike CARNet Edukacijski centar
1.1.2002. - Osposobljenost za organiziranje i vođenje strukovnog obrazovanja Obrazovanja i osposobljavanja učenika u srednjim strukovnim školama – (CARDS program) MZOŠ; CARDS Program
1.1.1994. - 1.1.1999. Voditelj informatičke učionice Usavršavanja za voditelje informatičkih učionica i izvođenje nastave informatike u osnovnim i srednjim školama. MZOŠ - Zavod za školstvo
1.1.1994. - Stručni ispit za učitelje Tehničke kulture Stručna osposobljenost za organizaciju, planiranje i izvođenje nastave Tehničke kulture MZOŠ - Zavod za školstvo
1.1.1986. - 1.1.1991. Profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja Proizvodno-tehničko obrazovanje Pedagoški fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

8.12.2018. Povelja Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture
22.10.2016. Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture
Nagrada za treće mjesto na smotri softverskih radova – Dani mladih informatičara Hrvatske, Supetar - 1996.
Niz priznanja za aktivno sudjelovanje u realizaciji gradskih natjecanja iz Informatike.
Spomenica Domovinskog rata iz 1991.
Pohvala za softverski rad na smotri – Dani mladih informatičara Hrvatske, Čakovec - 1998.
Niz pohvala za sudjelovanje na državnim natjecanjima i smotrama mladih informatičara Hrvatske.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Metodika nastave politehnike 2
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
1.1.2011. - Metodika nastave politehnike 1
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
1.1.2011. - Ergometodika
Preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 82,5
1.1.2011. - Praktikum ručne obrade materijala
Preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
1.1.1999. - Praktikum metodike nastave politehnike 2
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.1999. - Praktikum metodike nastave politehnike 1
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Nastavna praksa politehnike 2
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Nastavna praksa politehnike 1
Diplomski studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Uvod u politehniku
Preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

16.5.2016. - 21.9.2016. Optimizacija potrošnje vode u kućanstvu - projekt "pametnog vodokotlića"
Sebastijan Mofardin
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za politehniku
14.9.2015. - Mogućnosti primjene računalne animacije u inženjerskom obrazovanju
Marko Jovanović
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za politehniku
1.9.2015. - Pametni prozor
Andre Tibljaš
Sveučilišni preddiplomski studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za politehniku

Izdavaštvo

1.12.2015. - Osnove mehatronike: Za početno učenje i buduće nastavnike

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za politehniku
- Osnove mehatronike: Za početno učenje i buduće nastavnike


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=792698
Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za politehniku

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Purković, Damir
Identification of optimal features of the knowledge base in project-based learning engineering education - Qualitative analysis of applications in engineering practicum
656-663 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940909

A2

2. Purković, Damir;
Identification of optimal features of the knowledge base in project-based learning engineering education-Qualitative analysis of applications in engineering practicum
MIPRO 2018, 41st International Convention - 2018.

3. Purković, Damir;
Conceptualization of Technology as a Curriculum Framework of Technology Education
Proceedings TIE 2018 - 2018.

A2

4. Suman, Darko; Purković, Damir;
Preferencije učenika kao polazište za organizaciju i strukturiranje nastave općeg tehničkog odgoja i obrazovanja
- 2018.

5. Suman, Darko; Purković, Damir;
Pupils' Preferences as a Starting point for Organizing and Structuring Teaching of the General Technology Education
- 2018.

6. Purković, Damir ; Kovačević, Stjepan
Problemi i izazovi profesionalizacije učitelja i nastavnika tehničkog nastavnog područja u Hrvatskoj
Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje 1 17-43 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=937776

A2

7. Purković, Damir; Kovačević, Stjepan;
The Problems and Challenges of Professionalization of the Technology Teachers in Croatia
Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje 1 17-43 - 2017.

A2

8. Purković, Damir; Kovačević, Stjepan;
Problemi i izazovi profesionalizacije učitelja i nastavnika tehničkog nastavnog područja u Hrvatskoj
- 2017.

9. Purković, Damir ; Bezjak, Jožica
KONTEKSTUALNI PRISTUP UČENJU I POUČAVANJU U NASTAVI TEMELJNOG TEHNIČKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja 64 131-152 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=739583

A1

10. Purković, Damir
Primjena računalne animacije u nastavi općeg obveznog tehničkog odgoja i obrazovanja
1127-1133 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767328

A2

11. Purković, Damir; Barbir, Frano; Senčić, Tomislav;
UTILIZATION OF SOLAR ENERGY AND BIOMASS FOR ELECTRICITY GENERATION USING HYBRID FUEL CELLS
11. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA 6. MEĐUNARODNI FORUM O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE - 2014.

12. Purković, Damir; Barbir, Frano; Senčić, Tomislav
Uporaba sunčeve energije i biomase za dobivanje električne energije korištenjem hibridnih gorivnih članaka (UTILIZATION OF SOLAR ENERGY AND BIOMASS FOR ELECTRICITY GENERATION USING HYBRID FUEL CELLS), 11. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE "ENERGETSKA I PROCESNA POSTROJENJA", Rovinj, 12-14.11.2014.
E-ZBORNIK: 11. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE "Energetska i procesna postrojenja" - 2014.

A2

13. Purković, Damir; Jelaska, Igor
THE IMPACT OF SELECTED CONTEXTUAL FACTORS ON THE TEACHERS PERCEPTION OF THE ACHIEVEMENT OF GOALS AND OBJECTIVES IN TEACHING TECHNICAL CULTURE
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, doi: 10.15516/cje.v16i4.644 16 977-997 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=196317

WOS
A1

14. Purković, Damir; Ban, Eugen
Purković, D., Ban, E. (2014). The Model of Remote Video Surveillance in Hierarchical Autonomous E-testing WbeTS System for Knowledge Testing
MIPRO 2014, Biljanović, Petar (ur.), Rijeka: Prospekt, 1001-1006, ISSN: 1847-3946. 1001-1006 - 2014.

WOS
A1

15. Purković, Damir
KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP OPERACIONALIZACIJI KURIKULUMA TEHNIČKE KULTURE( CONSTRUCTIVIST APPROACH TO OPERATIONALIZE THE CURRICULUM OF TECHNICAL EDUCATION )
Pedagogijska istraživanja 1 (2013), ISSN 1334-7888. 1 49-62 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=186878

A1

16. Purković, Damir; Ban, Eugen
Odnos formalnih kvalifikacija nastavnika i percepcije postignuća u nastavi tehničke kulture( THE RELATIONSHIP OF FORMAL QUALIFICATION OF TEACHERS AND PERCEPTION OF ACHIEVEMENT IN TEACHING TECHNICAL EDUCATION )
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja (0044-4855) 29 (2013) 29 223-238 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=179501

A2

17. Purković, Damir; Kolumbić, Zvonimir
A Concept of the Web-Based E-Testing system
MIPRO 2012 / Biljanović, Petar (ur.). - Rijeka : GRAFIK , 2012. 1514-1520 (ISBN: 978-953-233-069-4). 1514-1520 - 2012. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=en&rad=592445

Q1

18. Jurković, Zoran; Mandić, Vesna; Tadić, Branko; Janjić, Mileta; Purković, Damir
IMPLEMENTATION OF MODELLING AND OPTIMIZATION METHODS IN MANUFACTURING PROCESSES
Maintenance and Production Engineering – KODIP 2011 / Bulatović, Miodrag ; Janjić, Mileta (ur.). - Podgorica : Union of Engineers of Montenegro, Maintainers Society of Montenegro, CTC-Faculty of Mechanical Engineering Podgorica University of Montenegro , 2011. 35-41 (ISBN: 978-9940-527-17-4). - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?lang=en&rad=523607

A1

19. Purković, Damir; Klapan, Anita
Neprimjerenost obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno- tehničkom području( Inadequacy of Educational Institutions as a Fundamental Obstacle to the Successful Adult Education in the Professional-Technical and Vocational Education )
Zbornik radova 5. međunarodne konferencije Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih, Murter 9. i 10. lipnja 2011. - 2011. http://www.asoo.hr/UserDocsImages/ASOO_zbornik_final.pdf

A2

20. Purković, Damir ; Tomac, Nikola ; Kolumbić, Zvonimir
Računalno podržane laboratorijske vježbe iz kolegija strojarskog inženjerstva
331-336 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=327152

A2

21. Purković, Damir
Analiza iskorištenosti računala u nastavnom procesu
257-267 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=524503

A2

Znanstvene knjige

1.
Purković, Damir
Conceptualization of Technology as a Curriculum Framework of Technology Education
Miličević, Ivan University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences Čačak, Serbia - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940081
2. Autor
Purković, Damir
Realiteti tehničke kulture
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za politehniku - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=784388
3.
Purković, Damir;
Realiteti tehničke kulture
- 2015.

Pozvana predavanja

1. Purković, Damir
Metodičko oblikovanje nastave robotike (METHODICAL DESIGN OF TEACHING ROBOTICS)
Rijeka - 28.8.2013.
2. Purković, Damir
Problemski sadržaji u nastavi tehničke kulture (PROBLEM-BASED CURRICULUM OF TEACHING TECHNICAL EDUCATION)
Rijeka - 1.9.2011.
3. Purković, Damir
Conceptualization of Technology as a Curriculum Framework of Technology Education
Čačak, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940058
4. Purković, Damir
Suvremeni i tradicijski pristup nastavi tehničke kulture
Primošten, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811148
5. Purković, Damir
Suvremeni i tradicijski pristup nastavi tehničke kulture
Primošten, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811148
6. Purković, Damir; Tomac, Nikola; Kolumbić, Zvonimir
Računalno podržane laboratorijske vježbe iz kolegija strojarskog inženjerstva( Computer Support Laboratory Exercises of Engineering Machine Courses )
Opatija http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=327152
7. Purković, Damir ; Bezjak, Jožica ; Jelaska, Igor
STUDENTS' SATISFACTION OF PROJECT BASED TEACHING IN ENGENEERING EDUCATION
Portorož, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821744
8. Purković, Damir ; Bezjak, Jožica ; Jelaska, Igor
STUDENTS' SATISFACTION OF PROJECT BASED TEACHING IN ENGENEERING EDUCATION
Portorož, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821744
9. Purković, Damir ; Bezjak, Jožica ; Kovačević, Stjepan
PROJECTWORK-THE COMPLETE INTEGRATION OF TECHNOLOGY EDUCATION IN THE COMPULSORY SCHOOL CURRICULUM - A CONCEPT OF THE MODERN SCHOOL WITHOUT ALTERNATIVE
Portorož, Slovenija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948524
10. Purković, Damir
Projektna nastava na primjeru inženjerskog praktikuma
Tuhelj, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948587
11. Purković, Damir
Stručna ekskurzija – važan segment u profesionalnoj orijentaciji (The field trip - an important segment of the professional orientation)
Zadar
12. Purković, Damir
Stručna ekskurzija – važan segment u profesionalnoj orijentaciji
Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689904
13. Purković, Damir
Osnovne odrednice dobre nastave Tehničke kulture
Primošten, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=568339
14. Purković, Damir
Razrada instrumenata za evaluaciju vještina i umijeća u tehničkom odgojno-obrazovnom području
Trogir, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756034
15. Purković, Damir
Razrada instrumenata za evaluaciju vještina i umijeća u tehničkom odgojno-obrazovnom području
Trogir, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=756034
16. Purković, Damir
Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture (THE LEARNING OUTCOMES AS A FRAMEWORK FOR EVALUATING THE LEVEL OF ACHIEVEMENT IN TEACHING TECHNICAL EDUCATION)
Opatija
17. Purković, Damir
Analiza iskorištenosti računala u nastavnom procesu( ANALYSIS OF COMPUTER UTILISATION IN THE TEACHING PROCEDURE )
18. Purković, Damir
Kontekstualno učenje i poučavanje u tehničkom obrazovanju kroz problemsko projektnu nastavu( CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING IN TECHNICAL EDUCATION THROUGH PROBLEM-PROJECT TEACHING )
19. Purković, Damir
Izrada instrumenata za procjenu vještina u nastavi Tehničke kulture( DEVELOPMENT OF TOOLS TO ASSESS SKILLS IN TEACHING TECHNICAL EDUCATION )
20. Purković, Damir
Osnovne odrednice dobre nastave Tehničke kulture( BASIC GUIDELINES FOR GOOD TEACHING TECHNICAL EDUCATION )
21. Purković, Damir;
Project-based Teaching on the Example of Engineering Practicum
22. Purković, Damir; Bezjak, Jožica; Kovačević, Stjepan;
PROJECTWORK-THE COMPLETE INTEGRATION OF TECHNOLOGY EDUCATION IN THE COMPULSORY SCHOOL CURRICULUM-A CONCEPT OF THE MODERN SCHOOL WITHOUT ALTERNATIVE
23. Purković, Damir;
The realisation of the Club of Young Technicians (KMT) programs and technical education teaching-Incentives for the changes
24. Purković, Damir;
The modern and traditional approach to technical education teaching
25. Purković, Damir;
METHODOLOGICAL SHAPING OF THE TEACHING ROBOTICS IN PRIMARY SCHOOL
26. Purković, Damir;
THE ELABORATION OF INSTRUMENTS FOR THE SKILLS EVALUATION IN TECHNICAL EDUCATIONAL FIELD
27. Purković, Damir;
Problem-based curriculum of teaching technical education
28. Purković, Damir;
DEVELOPMENT OF TOOLS TO ASSESS SKILLS IN TEACHING TECHNICAL EDUCATION

Kongresna priopćenja

1.
Purković, Damir; Bezjak, Jožica; Kovačević, Stjepan;
APPLICATION OF THE PUD-BJ MODEL OF PROJECT-BASED LEARNING IN ENGINEERING EDUCATION
2.
Purković, Damir; Bezjak, Jožica;
THE INTEGRATION OF ENGINEERING KNOWLEDGE IN PROJECT-BASED TEACHING–PROJECT WORK: DEVELOPMENT OF ROBOT ARM
3.
Purković, Damir; Kovačević, Stjepan;
THE PROJECTWORK: GENERAL MODEL OF TECHNOLOGY TEACHER PROFESSIONALIZATION
4.
Purković, Damir; Bezjak, Jožica; Jelaska, Igor;
STUDENTS'SATISFACTION OF PROJECT BASED TEACHING IN ENGENEERING EDUCATION
5.
Purković, Damir; Bezjak, Jožica;
The framework for the application of computer animation in teaching basic technology education
6.
Purković, Damir; Bezjak, Jožica;
The role of constructivism in the transformation of engineering education
7.
Purković, Damir; Bezjak, Jožica;
THE ATTITUDES OF TEACHERS WITH REGARD TO THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL EXCURSIONS IN THE ACQUISITION OF TEACHING TECHNICAL CULTURE OBJECTIVES

Uredništva časopisa

1. 22.12.2017. - Politehnika: Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje
www.politehnika.uniri.hr

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.8.2015. - 1.9.2016.
Razvoj modernih sudijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - STEMp
EU - Razvoj ljudskih potencijala   3.500.000,00 kn
Član radne skupine Tehnika
2.
1.8.2015. - 1.1.2016.
Cjelovita kurikularna reforma
Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta  
Član Stručne radne skupine za razvoj prijedloga tehničkog i informatičkog područja kurikuluma

Stručna aktivnost

1.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Implementacija integriranog sustava za pohranu podataka
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
2.
1.1.2008. - 1.1.2009.
Virtualizacija dijela fakultetskih poslužitelja
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
3.
1.1.2008. -
Implementacija HotSpot sustava za priključivanje računala na fakultetsku lokalnu mrežu
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
4.
1.1.2007. - 1.1.2009.
Izrada i implementacija sustava za distribuciju licenciranog softvera
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
5.
1.1.2007. -
Formiranje fakultetskog LMS sustava "Polifem"
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
6.
1.1.2006. - 1.1.2009.
Projektiranje i izrada sekundarnog razvoda lokalne mreže
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
7.
1.1.2006. -
Izrada i implementacija sustava za elektroničku informatičku podršku korisnicima
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
8.
1.1.2006. -
Implementacija Eduroam bežične mreže na instituciji
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
9.
1.1.2005. -
Implementacija nove autentikacijske i autorizacijske infrastrukture na instituciji
Filozofski fakultet u Rijeci   Koordinator; Voditelj OIP-a
10.
1.1.2005. -
Integracija i sinkronizacija poslužiteljskih i javnih servisa na instituciji
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
11.
1.1.2005. -
Implementacija sofisticiranog sustava vatrozida na instituciji
Filozofski fakultet u Rijeci   Kreator; koordinator; Voditelj OIP-a
12.
1.1.2004. -
Formiranje javno dostupne informatičke učionice na instituciji
Filozofski fakultet u Rijeci   Koordinator; Voditelj OIP-a
13.
1.1.2003. - 1.1.2009.
Osuvremenjivanje i održavanje poslužitelja Odsjeka za fiziku i matematiku
Filozofski fakultet u Rijeci   Sistem inženjer; koordinator; Voditelj OIP-a
14.
1.1.2003. - 1.1.2009.
Održavanje mrežnih poslužitelja, sustava za pohranu podataka i mrežnih vatrozida
Filozofski fakultet u Rijeci   Sistem inženjer; koordinator; Voditelj OIP-a
15.
1.1.2001. - 1.1.2010.
Informatizacija Filozofskog fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci   Voditelj OIP-a

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 27.11.2009. - Detalji
Nastupno predavanje
Rijeka
2. 1.1.2007. - Detalji
Javno predavanje za članove Akademskog politehničkog društva u Rijeci
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2014. - Detalji
Stručni skup učitelja tehničke kulture Istarske županije
Pazin
2. 1.1.2014. - Detalji
Stručni skup učitelja tehničke kulture Primorsko-goranske županije
Rijeka
3. 23.8.2013. - Detalji
Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća Tehničke kulture
Zagreb
4. 1.1.2013. - Detalji
Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća Tehničke kulture
Crikvenica
5. 1.1.2013. - Detalji
Stručni skup učitelja tehničke kulture Istarske županije
Novigrad
6. 1.9.2011. - Detalji
Stručni skup učitelja tehničke kulture Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
Rijeka

Intervjui

1. 4.1.2017. - Nekompetentnost nastavnika postaje sve veći problem hrvatskih škola
srednja.hr
Rijeka

Novinski članci

1. 6.3.2012. - Detalji
Školske novine br. 9/2012
Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 29.6.2015. - - ISVU koordinator sveučilišnih studija politehnike
Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2003. - 1.1.2010. - Voditelj Odjela za informatičku potporu
Filozofski fakultet u Rijeci / Odjel za informatičku potporu

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Član povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za informatizaciju

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2015. - - Predsjednik
Državno povjerenstvo za natjecanja tehničkog stvaralaštva
2. 6.9.2012. - - Ispitivač metodike
Agencija za odgoj i obrazovanje / Povjerenstvo za stručne ispite učitelja Tehničke kulture
3. - - član
Povjerenstvo za regulirane profesije - STEM područje