Izv. prof. dr. sc. Robert Basan dipl. ing.

Tehnički fakultet Zavod za konstruiranje u strojarstvu

e-pošta : robert.basan@riteh.hr
e-pošta : robert.basan@matdat.com
telefon : ++ 385 51 651-530

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 205 7 6
ORCID
ResearcherID
Scopus 114 5 2
Web of Science 39 3 2

Obrazovanje

1.1.2003. - 1.1.2009. Doktor tehničkih znanosti Doktorski studij modula "Konstruiranje u strojarstvu" Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.1.1991. - 1.1.1997. Diplomirani inženjer strojarstva Diplomski studij strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1991. Prirodoslovno-matematički tehničar Srednje obrazovanje Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi u Rijeci

Radno iskustvo

- Znanstveni novak - asistent Nastavni i znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Znanstveni novak Nastavni i znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Znanstveni novak - mlađi asistent Nastavni i znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Razvojni inženjer-projektant Projektiranje, konstruiranje i razvoj alata za stiskanje više vrsta mikroutikača i drugih konektora ; Pazvoj i implementacija novih rješenja na postojećim i novim alatima za štancanje lima ; Planiranje i uvođenje novih rješenja u proizvodnji ; Rad na klasičnim i CNC alatnim strojevima „FIBIS d.o.o.“; Matulji
- Voditelj laboratorija Voditelj Laboratorija za tenzometriju Zavoda za konstruiranje u strojarstvu Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Asistent Nastavni i znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Viši asistent Nastavni i znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Znanstveni suradnik Znanstveni suradnik u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Docent Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Viši znanstveni suradnik Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Znanstveni savjetnik Znanstveni savjetnik u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Izvanredni profesor Nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
-

Članstva

- Znanstveni ili programski odbor znanstvenog skupa
- Znanstveni ili programski odbor znanstvenog skupa ICSID 2017, International Conference on Structural Integrity and Durability
- Znanstveni ili programski odbor znanstvenog skupa ICMD 2016, 57th International Conference of Machine Design Departments
- Znanstveni ili programski odbor znanstvenog skupa DESIGN 2016, 14th International Design Conference DESIGN 2016
- Znanstveni ili programski odbor znanstvenog skupa NT2F16, 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture
- European Structural Integrity Society (ESIS)
- Hrvatsko društvo za elemente strojeva i konstruiranje
- Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Nauka o konstruiranju
Poslijediplomski doktorski studij
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati:
1.1.2016. - Mehaničko ponašanje i odabir materijala
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati: 30
1.1.2014. - 1.1.2015. Mehanika materijala
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati: 15
1.1.2013. - Projekt I - Metodičko konstruiranje
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Projekt II - CAE u razvoju proizvoda
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Konstrukcije

Visoka tehničko-poslovna škola s p.j. Politehnika Pula
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Metodičko konstruiranje
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2012. - 1.1.2014. Konstruiranje i oblikovanje
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2012. - 1.1.2014. Izborni projekt - Konstruiranje i oblikovanje
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2012. - 1.1.2013. Projekt I - Konstruiranje i oblikovanje
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Komponente mehatroničkih sustava
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - 1.1.2013. Elektroničke komponente mehatroničkih sustava
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - 1.1.2013. Projekt II - Elektroničke komponente mehatroničkih sustava
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2016. Izabrana poglavlja iz prijenosnika snage
Poslijediplomski doktorski studij
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - 1.1.2015. Mehatronički sustavi
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2009. - 1.1.2015. Trajnost strojeva i konstrukcija
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2009. - 1.1.2014. Mehatronika
Stručni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2009. - 1.1.2014. Modeliranje mehatroničkih sustava
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2009. - Osnove mehatronike
Stručni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 15
1.1.2009. - CAE u razvoju proizvoda
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2008. - 1.1.2013. Konstrukcije

Tehničko-poslovna škola s p.j. Politehnika Pula
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2008. - Osnove mehatronike
Stručni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 10
1.1.2007. - 1.1.2011. Mehatronički sustavi
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2007. - 1.1.2010. Mehatronika
Stručni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 15
1.1.2006. - 1.1.2007. Elementi strojeva II
Stručni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2006. - Laboratorijske vježbe
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 7
1.1.2005. - 1.1.2013. Konstruiranje i oblikovanje
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 60
1.1.2002. - 1.1.2006. Osnove konstruiranja
Dodiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 30
1.1.2000. - 1.1.2006. Konstrukcijski elementi I
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2000. - 1.1.2006. Konstrukcijski elementi II
Dodiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati: 45
- Procesi oštećivanja materijala
Poslijediplomski doktorski studij
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati:
- Konstruiranje i oblikovanje
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati:
- Metodičko konstruiranje
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Tipovi baterija i njihova primjena u mehatroničkim sustavima
Subašić, Mihael
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Jednofazni autonomni izmjenjivač
Žužić, Manuel
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Rekonstrukcija elektromotornog pogona i upravljanja portalne dizalice
Rubinić, Alen
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Regulator LED rasvjete s korekcijom faktora snage
Wolf, robert
Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Modeliranje i analiza lijevane i zavarene izvedbe zupčastog prijenosnika
Novak, Luka
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Konstrukcija mehanizma za slaganje papirnatih maramica
Galant, David
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- KONSTRUKCIJA I ODABIR MEHANIČKIH KOMPONENATA SAVONIUS VJETROTURBINE
Horvat, Vlatko
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- MODELIRANJE I ANALIZA LIJEVANE I ZAVARENE IZVEDBE ZUPČASTOG PRIJENOSNIKA
Novak
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- OBLIKOVANJE I RAČUNALNO MODELIRANJE LIJEVANOG DVOSTUPANJSKOG ZUPČASTOG PRIJENOSNIKA SNAGE
Stojak
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- OBLIKOVANJE I RAČUNALNO MODELIRANJE LIJEVANE I ZAVARENE IZVEDBE KUĆIŠTA ZUPČASTOG PRIJENOSNIKA
Lekšić
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- ANALIZA PONAŠANJA ČELIKA ZA KONSTRUKCIJSKU PRIMJENU PRI RAZLIČITIM TEMPERATURAMA
Šoban
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- RAČUNALOM PODRŽANO MODELIRANJE ZAVARENOG KUĆIŠTA 1-STUPANJSKOG ZUPČASTOG REDUKTORA
Grabar
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- IZRADA PARAMETARSKOG 3D MODELA 1-STUPANJSKOG REDUKTORA
Knapić
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- SOLIDNO I HIBRIDNO 3D MODELIRANJE LIJEVANOG KUĆIŠTA 1-STUPANJSKOG REDUKTORA
Hrastovčak
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- IZRADA PARAMETARSKOG 3D MODELA VIŠELAMELNE HIDRAULIČKE SPOJKE
Iskra
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- UNAPRIJEĐENJE KONSTRUKCIJE JEDNOOSOVINSKE TRAKTORSKE PRIKOLICE
Šupljina
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- KONSTRUKCIJA KOLICA ZA IZVLAČENJE I PORINUĆE MANJIH BRODOVA
Kukuruzović
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- IZRADA RAČUNALNOG I 3D ISPIS MODELA KUĆIŠTA ZUPČASTOG PRIJENOSNIKA
Bandov
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- KONSTRUKCIJA I 3D MODELIRANJE MEHANIČKE RUČNE AUTOMOBILSKE DIZALICE
Bojić
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- IZRADA RAČUNALNOG I 3D PRINT MODELA KUĆIŠTA KLIZNOG LEŽAJA
Brčić
Preddiplomski stručni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- EKSPERIMENTALNA KARAKTERIZACIJA LINEARNOG AKTUATORA S POMIČNIM MAGNETIMA
Buljan
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- IZRADA RAČUNALNOG I 3D PRINT MODELA KONSTRUKCIJSKOG ELEMENTA
Ivaničić
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- KONSTRUKCIJA GUSJENIČNOG POGONA MOBILNE PLATFORME
Krešić
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- PREINAKA KONSTRUKCIJE LIJEVANOG KUĆIŠTA ZUPČASTOG PRIJENOSNIKA U ZAVARENU IZVEDBU
Mađeruh
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- IZRADA DIGITALNOG I 3D PRINT MODELA ELEMENTA REMENSKOG PRIJENOSA
Malnar
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- KONSTRUKCIJA HIDRAULIČKE RUČNE AUTOMOBILSKE DIZALICE
Skender
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- OBLIKOVANJE I RAČUNALNO MODELIRANJE CENTRIFUGALNE SPOJKE
Vinčić
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Osobni razvoj

- Seminar „Methoden, um neue Ideen zu generireren


Norma sati: 60 sati
- Diskusija kao nastavna metoda u visokom obrazovanju


Norma sati:
- Advances in Constitutive Relations Applied in Computer Codes


Norma sati: 40 sati
- Supporting Staff Development to Improve Teaching and Learning Through a National Network


Norma sati:
- Upravljanje projektima


Norma sati: 12 sati
- E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
- Unistat 2: Osnove regresijske analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 2 ECTS
- LabVIEW - Core 1


Norma sati:
- Unistat 1: Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 2 ECTS
- Multiaxial fatigue assessment of engineering materials and components


Norma sati: 5 ECTS
- Kako osmisliti i napisati projekt za programe Europske unije


Norma sati:
- Studijski boravak na TU Darmstadt, Njemačka


Norma sati:
- Radionica „Mehanički integritet konstrukcija“


Norma sati:
- Radionica za sveučilišne nastavnike „Trening za nastavnike i administrativno osoblje“


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2009. - Konstruiranje polimernih proizvoda

Financiranje: Sveučilište u Zagrebu
1.1.2009. - Polimerni konstrukcijski elementi

Financiranje: Zigo - Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Basan, Robert; Franulović, Marina; Prebil, Ivan; Kunc, Robert
Study on Ramberg-Osgood and Chaboche models for 42CrMo4 steel and some approximations
Journal of constructional steel research 136 65-74 - 2017.

Q1
WOS

2. Marohnić, Tea; Basan, Robert
Study of Monotonic Properties’ Relevance for Estimation of Cyclic Yield Stress and Ramberg- Osgood Parameters of Steels
Journal of materials engineering and performance 25 4812-4823 - 2016.

Q2
WOS

3. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Franulović, Marina
Estimation of fatigue parameters of 42CrMo4 steels
Proceedings of the 36th International Conference on Mechanics of Materials / Vormwald, Michael (ur.). Darmstadt, Germany : Technische Universitat Darmstadt - Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik 20-32 - 2015.

4. Basan, Robert; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina; Marohnić, Tea
Some considerations on the evaluation of methods for the estimation of fatigue parameters from monotonic properties
Procedia Engineering 101 18-25 - 2015. doi:10.1016/j.proeng.2015.02.004

WOS

5. Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Evaluation of the Possibility of Estimating Cyclic Stress-strain Parameters and Curves from Monotonic Properties of Steels
Procedia Engineering 101 277-284 - 2015. doi:10.1016/j.proeng.2015.02.029

WOS

6. Franulović, Marina; Basan, Robert
Advanced methods and procedures for parameter identification of complex material models
Proceedings of the 36th International Conference on Mechanics of Materials / Vormwald, Michael (ur.). Darmstadt, Germany : Technische Universitat Darmstadt - Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik 42-50 - 2015.

7. Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Influence of methodology and selection of monotonic properties on estimation of cyclic stress-strain parameters of steels
Proceedings of the 36th International Conference on Mechanics of Materials / Vormwald, Michael (ur.). Darmstadt, Germany : Technische Universitat Darmstadt - Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik 33-41 - 2015.

8. Franulović, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar
Kinematic hardening parameters identification with respect to objective function
International Science Index 8 549-553 - 2014.

9. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Prebil, Ivan; Franulović, Marina
Preliminary investigation of the existence of correlation between cyclic Ramberg-Osgood parameters and monotonic properties of low-alloy steels
Proceedings of the 3rd International conference Mechanical technologies and structural materials / Živković, Dražen (ur.). - Split : Croatian society for mechanical technologies , 2013. . - 2013.

10. Franulović, Marina; Basan, Robert; Prebil, Ivan; Lengauer, Markus
Genetic algorithm implementation in material behavior simulation system
3rd Fatigue Symposium Leoben, Lightweight Design / Eichlseder, W ; Grun, F. (ur.). - Leoben : - 2012.

11. Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Development of web-based database containing properties of design-relevant metallic materials
The 15th International Conference on Machine Design and Production UMTIK 2012, Conference Proceedings / Akkok, Metin (ur.). - Pamukkale : - 2012.

12. Basan, Robert; Vrcan, Željko; Lengauer, Markus; Franulović, Marina; Trausmuth, Andreas
Modelling of Tribological Conditions During the Mesh of Gear Teeth
3rd Fatigue Symposium Leoben Conference Transcript / Eichsleder, Wilfried ; Grün, Florian (ur.). - Leoben : Montanuniversität Leoben, Chair of Mechanical Engineering , 2012. 268-278 (ISBN: 978-3-902544-03-02). - 2012.

13. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina
Web-Based material properties and knowledge database - Support for design of efficient and lightweight products
3rd Fatigue Symposium Leoben Conference Transcript / Eichsleder, Wilfried ; Grün, Florian (ur.). - Leoben : Montanuniversität Leoben, Chair of Mechanical Engineering , 2012. 35-44 (ISBN: 978-3-902544-03-02). - 2012.

14. Franulović, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar
Simulating elastic-plastic material response of gear’s tooth root
The 15th International Conference on Machine Design and Production UMTIK 2012, Conference Proceedings / Akkok, Metin (ur.). - Pamukkale : - 2012.

15. Basan, Robert; Franulovic, Marina; Rubeša, Domagoj; Prebil, Ivan;
Implementation of strain-life fatigue parameters estimation methods in a web-based system
Procedia Engineering 10 2363-2368 - 2011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811005777

WOS

16. Franulovic, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan;
Numerical modeling of life prediction of gears
Procedia Engineering 10 562-567 - 2011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811002827

WOS

17. Basan, Robert; Franulović, Marina; Prebil, Ivan; Črnjarić-Žic, Nelida;
Analysis of strain-life fatigue parameters and behaviour of different groups of metallic materials
International journal of fatigue 33 484-491 - 2011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142112310002409

Q1
WOS
Exc

18. Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Web-based material data knowledge base and expert system
Trends in the development of machinery and associated technology - TMT 2011 / Ekinović, Sabahudin ; Vivancos Calvet, Joan ; Tacer , Emin (ur.). - Fojnica : Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de Barcelona, Bahçeşehir University Istanbul , 2011. 505-508. - 2011.

19. Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar; Prebil, Ivan
A web-based material properties database and system for estimation of material parameters - concept and implementation
Proceedings of the 7th International scientific conference Research and development of mechanical elements and systems / Miltenović, Vojislav (ur.). - Niš : Mechanical Engineering Faculty , 2011. 95-98 (ISBN: 978-86-6055-012-7). - 2011.

20. Basan, Robert; Franulović, Marina; Domagoj, Rubeša; Prebil, Ivan
Implementation of strain-life fatigue parameters estimation methods in a web-based system
Proceedings of 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials / Guagliano, Mario ; Vergani, Laura (ur.). - Milano : Elsevier Ltd. , 2011. 2369-2374. - 2011.

21. Franulović, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar
Low cycle fatigue and elasto-plastic material behaviour simulation
Proceedings of the 7th International scientific conference Research and development of mechanical elements and systems / Miltenović, Vojislav (ur.). - Niš : - 2011.

22. Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan
Numerical modeling of life prediction of gears
Proceedings of 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials / Guagliano, Mario ; Vergani, Laura (ur.). - Milano : Elsevier Ltd. , 2011. 562-567. - 2011.

23. Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan;
Automation of LCF material model parameters’ identification
Computational materials science 48 529-536 - 2010. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025610000844

Q1
WOS
Exc

24. Basan, Robert; Franulović, Marina; Lengauer, Markus; Križan, Božidar;
Rolling-sliding-contact fatigue damage of the gear tooth flanks
Engineering Review 30 37-46 - 2010. http://hrcak.srce.hr/file/95447

25. Basan, Robert; Franulovic, M; Smokvina Hanza, Sunčana;
Estimation of cyclic stress-strain curves for low-alloy steel from hardness
Metalurgija 49 83 - 2010. http://hrcak.srce.hr/file/68042

WOS

26. Basan, Robert; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina; Križan, Božidar;
A novel approach to the estimation of strain life fatigue parameters
Procedia Engineering 2 417-426 - 2010. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705810000470

WOS

27. Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan
Automation of LCF Material Model Parameters’ Identification
Finite Plasticity and Visco-plasticity of Conventional and Emerging Materials / Khan, Akhtar S. ; Farrok, Babak (ur.). - St Kitts : NEAT Press , 2010. 169-171 (ISBN: 0-9659463-2-0). - 2010.

28. Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
On estimation of Basquin-Coffin-Manson fatigue parameters of low-alloy steel AISI4140
Trends in the Development of Machinery and Associated Technology - TMT 2010 Proceedings / Ekinović, S., Uctug, Y., Vivancos, J. (ur.). - Fojnica : - 2010.

29. Franulović, Marina; Basan, Robert; Kunc, Robert; Prebil, Ivan
Numerical modelling of fatigue damage in gears tooth root
Proceedings of The Ninth International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture (ICMFF9) / Carpinteri, A. (ur.). - Parma : - 2010.

30. Franulović, Marina; Basan, Robert
Objective Function in Genetic Algorithm for Material Behaviour Modeling
"Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" - TMT 2010 Proceedings / Ekinović, S., Uctug, Y., Vivancos, J. (ur.). - Fojnica : - 2010.

31. Basan, Robert; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina; Križan, Božidar
A novel approach to the estimation of strain life fatigue parameters
10th International Fatigue Congress - FATIGUE 2010 / Lukaš, P. (ur.). - Brno : Elsevier BV , 2010. 417-426. - 2010.

32. Basan, Robert; Franulović, Marina; Prebil, Ivan; Kunc, Robert
Strain-life behavior of different groups of metallic materials
Proceedings of The Ninth International Conference on Multiaxial Fatigue & Fracture (ICMFF9) / Carpinteri, A. (ur.). - Parma : - 2010.

33. Franulović, Marina; Basan, Robert; Prebil, Ivan;
Genetic algorithm in material model parameters’ identification for low-cycle fatigue
Computational Materials Science 45 505-510 - 2009. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025608005004

Q1
WOS
Exc

34. Basan, Robert; Franulović, Marina
Evolution of Stress Components at Involute Gears Teeth Flanks During the Mesh
Proceedings of the 3rd International Conference Power Transmissions '09 / Athanassios, Mihailidis (ur.). - Thessaloniki : Sofia Publications , 2009. (ISBN: 978-960-243-662-2). - 2009.

35. Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
Residual Stresses in Gear Tooth Root
Proceedings of the 3rd International Conference Power Transmissions '09 / Athanassios Mihailidis (ur.). - Thessaloniki, Greece : Sofia Publications , 2009. 279-284 (ISBN: 978-960-243-662-2). - 2009.

36. Basan, Robert; Kunc, Robert; Franulović, Marina;
Monotonic behaviour of normalised and quenched and tempered steel 42CrMo4
Engineering Review 28 23-30 - 2008. http://hrcak.srce.hr/file/48465

37. Franulović, Marina; Basan, Robert; Križan, Božidar;
Critical position of HCR gear's teeth with regard to pitch error
Engineering Review 28 1-10 - 2008. http://hrcak.srce.hr/file/48455

38. Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Numerical model and procedure for determination of stresses in spur gears teeth flanks
Mechanical Engineering SI 2008 - Proceedings of Papers / Starek, L. / Hučko, B. (ur.). - Bratislava : Slovak University of Technology , 2008. (ISBN: 978-80-227-2982-6). - 2008.

39. Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Development of Custom Gear Design and Modelling Software Solution
Proceedings of The 11th International Conference Mechanical Engineering SI 2007 / Onderova, Iveta. ; Horvat, Miroslav (ur.). - Bratislava : Slovak University of Technology , 2007. (ISBN: 978-80-227-2768-6). - 2007.

40. Lovrin, Neven; Križan, Božidar; Basan Robert;
Some considerations about the HCR gear's load distribution calculation
48th International Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments 2007 / Bošansky, Miroslav ; Koša, Radoslav ; (ur.). - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering , 2007. 159-166 (ISBN: 978-80-227-2708-2). - 2007.

41. Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
Calculation of Stresses in HCR Gears with Regard to Quality Grade
EAEC 2007, 11TH European Automotive Congress / Voith, Andras A. (ur.). - Budimpešta : Diamond Congress , 2007. - 2007.

42. Basan, Robert; Franulović, Marina; Lovrin, Neven
Influence of HCR-Gears Geometric Parameters on Their Load Carrying Capacity and Frictional Losses
Proceedings of Papers of 48th International Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments / Bošansky, M ; Koša, R. (ur.). - Bratislava : Slovak University of Technology , 2007. 7-14 (ISBN: 978-80-227-2708-2). - 2007.

43. Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
Calculation Methods of Load Carrying Capacity of Spur Gears
Advanced Engineering Design AED 2006 / Musilek, Ladislav (ur.). - Prag - 2006.

44. Lovrin, Neven; Križan, Božidar; Basan, Robert
A contribution to the determination of the hertzian stress in high transverse contact ratio gears
International Conference on Gears : Proceedings / Hoehn, Bernd-Robert (ur.). - Duesseldorf : VDI Verlag GmbH , 2005. 1761-1765 (ISBN: 3-18-091904-3). - 2005.

45. Franulović, Marina; Križan, Božidar; Basan, Robert
The Increase of Tooth Root Stresses on HCR Gears with Pitch Errors
International Conference on Gears 2005 : Proceedings / Höhn, Bernd-Robert (ur.). - Düsseldorf : VDI Verlag GmbH , 2005. 1227-1241 (ISBN: 3-18-091904-3). - 2005.

46. Basan, Robert; Franulović, Marina
Application of Fracture Mechanics for Determination of Load Carrying Capacity of HCR Gears
Proceedings of The 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researchers and Scientists" / Katalinić, Branko (ur.). - Vienna : DAAAM International Vienna , 2005. 21-22. - 2005.

47. Basan, Robert; Lovrin, Neven; Križan, Božidar
A Contribution to The Analytical Determination of Tooth Root Stresses in High Transverse Contact Ratio Gears
The Eleventh International Conference on Machine Design and Production, Conference Proceedings / Akkok, Metin ; Erden, Abdulkadir ; Kilic, Engin S. ; Konukseven, Ilhan ; Tonuk, Ergin (ur.). - Antalya : Middle East Technical University, Ankara, 2004. - 2004.

48. Basan, Robert; Križan, Božidar; Franulović, Marina
The Influence of the Gears Geometry on Value of the Force Acting on Tooth of HCR Gears
Proceedings of the 3rd DAAAM Internatioonal Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, ATDC '04 / Katalinić, Branko ; Veža, Ivica ; Bilić, Boženko (ur.). - Split : Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u SplituDAAM International, Vienna , 2004. 11-16. - 2004.

49. Križan, Božidar; Basan, Robert; Lovrin, Neven
A Contribution to the Optimal Choice of the HCR-Gears Regarding Frictional Losses
International Journal of Applied Mechanics and Engineering 7 249-254 - 2002. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Krizan-Basan-Lovrin%20-%20SITC2002.pdf

50. Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Evaluation of Methods for Estimation of Cyclic Stress-Strain Parameters from Monotonic Properties of Steels
Metals 7 1-15

Q1
WOS

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Basan, R;
Zamor i oštećenje materijala boka zuba zupčanika / Fatigue and damage of the gear tooth flank
Doktorska disertacija Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2009.

Pozvana predavanja

1. Basan, Robert
Estimators of fatigue material properties
Břežany - Týnec nad Vltavou, Češka Republika
2. Basan, Robert
Matdat - od online baze podataka o materijalima do kolaborativne web platforme za povećanje dostupnosti i citiranosti publiciranih istraživanja materijala te promoviranje laboratorija i istraživačkih kapaciteta
Vela Luka, Hrvatska
3. Basan, Robert
Methods, resources and tools for obtaining cyclic and fatigue material parameters
Jamne, Češka Republika
4. Basan, Robert
From simple empirical methods to artificial neural networks for estimation of cyclic and fatigue material parameters – An overview and outlook
Kandy, Šri Lanka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=913572
5. Basan, Robert
From materials database to materials data/services oriented web-platform
Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=914620

Kongresna priopćenja

1.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea ; Franulović, Marina
Possibilities of application of artificial neural networks for biological and nonconventional materials Predavanje First International Conference on Materials, Mimicking and Manufacturing from and for the Bio Application Milano, Italija - 29.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950238
2.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea ; Franulović, Marina
Possibilities of application of artificial neural networks for biological and nonconventional materials Predavanje First International Conference on Materials, Mimicking and Manufacturing from and for the Bio Application Milano, Italija - 29.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950238
3.
Marohnić, Tea ; Basan, Robert
Analysis of relevance of monotonic properties for estimation of strain-life fatigue parameters Predavanje European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes EUROMAT 2017 Solun, Grčka - 22.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902932
4.
Marohnić, Tea ; Basan, Robert
Analysis of relevance of monotonic properties for estimation of strain-life fatigue parameters Predavanje European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes EUROMAT 2017 Solun, Grčka - 22.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902932
5.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea
Analysis of differences among steel subgroups regarding their strain-life fatigue parameters Predavanje International Conference on Structural Integrity and Durability 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 18.8.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=889792
6.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea
Analysis of differences among steel subgroups regarding their strain-life fatigue parameters Predavanje International Conference on Structural Integrity and Durability 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 18.8.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=889792
7.
Basan, Robert
Matdat - od online baze podataka o materijalima do kolaborativne web platforme za povećanje dostupnosti i citiranosti publiciranih istraživanja materijala te promoviranje laboratorija i istraživačkih kapaciteta Pozvano International Conference MATRIB 2016 Materials, Tribology, Recycling Vela Luka, Hrvatska - 25.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=824531
8.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea
Analysis of cyclic stress-strain and strain-life fatigue parameters and behaviour of high-alloy steels Predavanje 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture Dubrovnik, Hrvatska - 27.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821607
9.
Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Marković, Kristina ; Marohnić, Tea
Biomaterials characterization – parameters identification Poster 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture Dubrovnik, Hrvatska - 27.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821605
10.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea
Analysis of cyclic stress-strain and strain-life fatigue parameters and behaviour of high-alloy steels Usmeno 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa:
11.
Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Marković, Kristina ; Marohnić, Tea
Biomaterials characterization – parameters identification Poster 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2016.
Preuzeto sa:
12.
Basan, Robert ; Rubeša, Domagoj ; Franulović, Marina
The development of the indirect method for estimation of strain life fatigue parameters Predavanje ICM 12 – 12th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials Karlsruhe, Njemačka - 14.5.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767234
13.
Basan, Robert; Marohnić, Tea; Franulović, Marina
Estimation of fatigue parameters of 42CrMo4 steels Usmeno The 36th International Conference on Mechanics of Materials Sensbachtal, Njemačka - 1.1.2015.
14.
Basan, Robert; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina
The development of the indirect method for estimation of strain life fatigue parameters Usmeno ICM 12 – 12th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials Karlsruhe, Njemačka - 1.1.2015.
15.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Development of web-based database containing properties of design-relevant metallic materials Usmeno The 15th International Conference on Machine Design and Production UMTIK 2012 Pamukkale, Turska - 1.1.2012.
16.
Basan, Robert; Marohnić, Tea; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina
Web-Based material properties and knowledge database - Support for design of efficient and lightweight products Usmeno 3rd Fatigue Symposium Leoben, Lightweight Design Leoben, Austrija - 1.1.2012.
17.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar; Prebil, Ivan
A web-based material properties database and system for estimation of material parameters - concept and implementation Usmeno The 7th International Conference Research And Development Of Mechanical Elements And Systems (IRMES 2011) Zlatibor, Srbija - 1.1.2011.
18.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Domagoj, Rubeša; Prebil, Ivan
Implementation of strain-life fatigue parameters estimation methods in a web-based system Usmeno 11th International Conference on the Mechanical Behavior of Materials Milano, Italija - 1.1.2011.
19.
Basan, Robert; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina; Križan, Božidar
A novel approach to the estimation of strain life fatigue parameters Usmeno The 10th International Fatigue Congress - FATIGUE 2010 Prag, Češka - 1.1.2010.
20.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
On estimation of Basquin-Coffin-Manson fatigue parameters of low-alloy steel AISI4140 Usmeno The 14th International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ - 1.1.2010.
21.
Basan, Robert; Franulović, Marina
Evolution of Stress Components at Involute Gears Teeth Flanks During the Mesh Usmeno The 3rd International Conference Power Transmissions '09 Thessaloniki, Grčka - 1.1.2009.
22.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Numerical model and procedure for determination of stresses in spur gears teeth flanks Usmeno The 12th International Conference Mechanical Engineering SI 2008 Bratislava, Slovačka - 1.1.2008. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Basan-Franulovic-Krizan%20-%20SI2008.pdf
23.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Lovrin, Neven
Influence of HCR-Gears Geometric Parameters on Their Load Carrying Capacity and Frictional Losses Usmeno 48th International Conference of Machine Elements and Mechanisms Departments Smolenice, Slovačka - 1.1.2007. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Basan-Franulovic-Lovrin%20-%20KCSaM2007.pdf
24.
Basan, Robert; Franulović, Marina; Križan, Božidar
Development of Custom Gear Design and Modelling Software Solution Usmeno The 11th International Conference Mechanical Engineering SI 2007 Bratislava, Slovačka - 1.1.2007. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Basan-Franulovic-Krizan%20-%20SI2007.pdf
25.
Basan, Robert; Siminiati, Dubravka
Modelling and simulation of pneumatic impact cylinder performance Usmeno 3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing Supetar, Hrvatska - 1.1.2005.
26.
Basan, Robert; Franulović, Marina
Application of Fracture Mechanics for Determination of Load Carrying Capacity of HCR Gears Poster The 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researchers and Scientists Opatija, Hrvatska - 1.1.2005. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Basan-Franulovic%20-%20DAAAM2005.pdf
27.
Basan, Robert; Lovrin, Neven; Križan, Božidar
A Contribution to The Analytical Determination of Tooth Root Stresses in High Transverse Contact Ratio Gears Usmeno The Eleventh International Conference on Machine Design and Production Antalya, Turska - 1.1.2004. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Basan-Lovrin-Krizan%20-%20UMTIK%202004.pdf
28.
Basan, Robert; Križan, Božidar; Franulović, Marina
The Influence of the Gears Geometry on Value of the Force Acting on Tooth of HCR Gears Usmeno The 3rd DAAAM Internatioonal Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, ATDC '04 Split, Hrvatska - 1.1.2004. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Basan-Krizan-Franulovic%20-%20ATDC2004.pdf
29.
Križan, Božidar; Basan, Robert; Lovrin, Neven
A Contribution to the Optimal Choice of the HCR-Gears Regarding Frictional Losses Usmeno Second International Tribology Conference SITC 2002 Zielona Gora, Poljska - 1.1.2002. http://www.riteh.uniri.hr/zav_katd_sluz/zvd_kons_stroj/djel/basan/Krizan-Basan-Lovrin%20-%20SITC2002.pdf

Znanstveni projekti

1. 1.1.2012. - 1.1.2013.
Automatizirani sustav za identifikaciju parametara tkiva; Suradnik na međunarodnom hrvatsko-slovenskom znanstvenom projektu; MZOS; 2.200,00 EUR;
2. 1.1.2010. - 1.1.2011.
Razvoj matematičkog modela nastanka i rasta zamornih pukotina u uvjetima kotrljajno-kliznog kontakta; Voditelj međunarodnog hrvatsko-austrijskog znanstvenog projekta; MZOS; 6.000,00 EUR;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Materijali, trajnost i nosivost suvremenih zupčastih prijenosnika; Suradnik na nacionalnom projektu; MZOS; 60.000,00 EUR; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=069-0692195-1796
4. 1.1.2007. - 1.1.2008.
Laboratorij za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava; Suradnik na projektu u sklopu programa "Potpora znanstvenicima-povratnicima i znanstvenicima iz inozemstva"; MZOS; ;
5. 1.1.2006. - 1.1.2007.
Utjecaj niskocikličnog zamora materijala na nosivost ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila; Suradnik na međunarodnom hrvatsko-slovenskom znanstvenom projektu; MZOS; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Istraživanje visokoopteretivih suvremenih zupčastih prijenosnika; Suradnik na nacionalnom projektu; MZT; ;
7. 1.1.2001. - 1.1.2003.
Utjecaj krutosti nosivih konstrukcija na nosivost ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila; Suradnik na međunarodnom hrvatsko-slovenskom znanstvenom projektu; MZT; ;
8. 1.1.2000. - 1.1.2002.
Zupčani prijenosnici s velikim stupnjem prekrivanja profila; Suradnik na nacionalnom projektu; MZT; ;
9. -
Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene; Voditelj Istraživačke potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci; UNIRI; 42.000,00 Kn/god;
10. -
Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala za lake i inovativne konstrukcije; Voditelj međunarodnog hrvatsko-njemačkog znanstvenog projekta; MZOS - DAAD; 9.000,00 EUR;
11. -
Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških tkiva; Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu; HRZZ; ;
12. -
Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala; Suradnik na Inicijalnoj potpori znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci; UNIRI; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Tea Marohnić; Doktorat Karakterizacija i procjena cikličkog i zamornog ponašanja materijala na osnovi njegovih monotonih značajki primjenom neuronskih mreža; Poslijediplomski doktorski studij strojarstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; 18.04.2017.;
2. -
Željko Vrcan; Doktorat Prilog istraživanju nosivosti unutarnjeg evolventnog ozubljenja s velikim stupnjem prekrivanja profila; Poslijediplomski doktorski studij strojarstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; 20.05.2014.;

Recenzije

1. 2018. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Journal of Constructional Steel Research
2. 2018. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Journal of Constructional Steel Research
3. 2018. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue
4. 2018. Peer Reviewer 4 znanstvena rada predložena za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji DESIGN2016
5. 2018. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Engineering Review
6. 2018. Peer Reviewer 4 znanstvena rada predložena za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ICoRD2019
7. 2017. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue
8. 2017. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures
9. 2017. Peer Reviewer znanstvenih radova predloženih za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji ICED2017
10. 2017. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Journal of Constructional Steel Research
11. 2016. Peer Reviewer 4 znanstvena rada predložena za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji DESIGN2016
12. 2016. Peer Reviewer više znanstvenih radova predloženih za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture (NT2F16)
13. 2016. Peer Reviewer znanstvenog projekta predviđenog za financiranje od strane Poljskog Nacionalnog Znanstvenog Centra
14. 2016. Peer Reviewer za ICNAAM2016 - AIP Proceedings
15. 2016. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Tehnički vjesnik
16. 2015. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Engineering Review
17. 2015. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Tehnički vjesnik
18. 2014. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 i časopisu Procedia Engineering
19. 2014. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 i časopisu Procedia Engineering
20. 2014. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 i časopisu Procedia Engineering
21. 2013. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Tehnički vjesnik
22. 2013. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Engineering Review
23. 2013. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Tehnički vjesnik
24. 2013. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue - Impact Factor: 1,6
25. 2013. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Engineering Review
26. 2013. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Engineering with Computers - Impact Factor: 0,6
27. 2012. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue - Impact Factor: 1,6
28. 2011. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue - Impact Factor: 1,6
29. 2011. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Metalurgy
30. 2010. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue - Impact Factor: 1,6
31. 2010. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Computational Materials Science - Impact Factor: 1,5
32. 2010. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu International Journal of Fatigue - Impact Factor: 1,6
33.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2009. -
MATDAT.COM - On-line baza podataka podataka i znanja o konstrukcijski relevantnim materijalima
-  
Utemeljitelj i voditelj
2.
-
Određivanje monotonih Ramberg-Osgood parametara krivulje naprezanje-deformacija za materijale prema upitu
DOK-ING d.o.o.  
Voditelj

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.12.2009. - Međunarodni dan volontera - Akcija "Sveučilištarci volontiraju"
Odjel za djecu s oštećenjem vida Osnovne škole Pećine, Rijeka

Uredništvo

1. 1.1.2009. - - Urednik web portala MATDAT.COM - baze podataka i znanja o materijalima

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2011. - 1.1.2012. - Urednik
Urednički odbor Godišnjaka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2010. - 1.1.2011. - Urednik
Urednički odbor Godišnjaka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2009. - 1.1.2010. - Urednik
Urednički odbor Godišnjaka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - Član
Odbor za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2013. - - Predsjednik
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i knjižnicu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
3. 1.1.2013. - - Član
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
4. 1.1.2012. - 1.1.2013. - Član
Urednički odbor Godišnjaka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
5. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Član
Povjerenstvo za informatičku djelatnost Tehničkog fakulteta
6. 1.1.2008. - 1.1.2009. - Član
Urednički odbor Godišnjaka Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2004. - 1.1.2008. - Predstavnik studenata poslijediplomskih studija
Fakultetsko vijeće Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci