Prof. dr. sc. Branimir Pavković dipl. ing. stroj.

Tehnički fakultet Zavod za termodinamiku i energetiku

prostorija : 2-106
e-pošta : branimir.pavkovic@riteh.hr
mobitel : +385 98 205 485
telefon : 051 651 509

GOOGLE SCHOLAR
ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.1999. - Doktor tehničkih znanosti Izvan doktorskog studija Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1993. Magistar tehničkih znanosti Program postdiplomskog obrazovanja za znanstveno usavršavanje Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1976. - 1.1.1982. Diplomirani inženjer strojarstva Diplomski studij strojarstva Tehnički fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - Redoviti profesor u trajnom zvanju Visokoškolsko obrazovanje, Znanstvena istraživanja, Strojarstvo. Predavanja iz kolegija: “Tehnika hlađenja”, “Laboratorijske vježbe u termotehnici”, “Kompresori”, “Procesna oprema i uređaji”, “Oprema procesnih postrojenja”, “Izabrana poglavlja iz tehnike hlađenja i tehnike niskih temperatura”, “Zaštita okoliša u tehnici hlađenja”. Voditelj (glavni istraživač) znanstvenog projekta “Primijenjena istraživanja rashladni sustava s novim radnim tvarima” financiranog od Ministarstva znanosti RH. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2012. Redoviti profesor Visokoškolsko obrazovanje, Znanstvena istraživanja, Strojarstvo. Predavanja iz kolegija: “Tehnika hlađenja”, “Laboratorijske vježbe u termotehnici”, “Kompresori”, “Procesna oprema i uređaji”, “Oprema procesnih postrojenja”, “Izabrana poglavlja iz tehnike hlađenja i tehnike niskih temperatura”, “Eksperimentalne metode u toplinskoj tehnici”, “Zaštita okoliša u tehnici hlađenja”. Voditelj (glavni istraživač) znanstvenog projekta “Primijenjena istraživanja rashladni sustava s novim radnim tvarima” financiranog od Ministarstva znanosti RH. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2007. Izvanredni profesor Visokoškolsko obrazovanje, Znanstvena istraživanja, Strojarstvo. Predavanja iz kolegija: “Tehnika hlađenja”, “Laboratorijske vježbe u termotehnici”, “Kompresori”, “Procesna oprema i uređaji”, “Oprema procesnih postrojenja”, “Izabrana poglavlja iz tehnike hlađenja i tehnike niskih temperatura”, “Numeričko modeliranje sustava hlađenja”, “Eksperimentalne metode u toplinskoj tehnici”, “Zaštita okoliša u tehnici hlađenja”. Voditelj (glavni istraživač) znanstvenih projekata “Numeričko modeliranje i optimizacija opreme i sustava tehnike hlađenja” i “Primijenjena istraživanja rashladni sustava s novim radnim tvarima” financiranih od Ministarstva znanosti RH. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2003. Docent Visokoškolsko obrazovanje, Znanstvena istraživanja, Strojarstvo. Predavanja iz kolegija: “Tehnika hlađenja”, “Laboratorijske vježbe u termotehnici”, “Kompresori”, “Procesna oprema i uređaji”, “Izabrana poglavlja iz tehnike hlađenja i tehnike niskih temperatura”. Voditelj (glavni istraživač) znanstvenog projekta “Numeričko modeliranje i optimizacija opreme i sustava tehnike hlađenja” financiranog od Ministarstva znanosti RH. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1999. - 1.1.2000. Viši asistent Visokoškolsko obrazovanje, Znanstvena istraživanja, Strojarstvo. Vježbe iz kolegija: “Grijanje i klimatizacija”, “Laboratorijske vježbe”, “Toplinska mjerenja”, “Termodinamika smjesa”, “Tehnika hlađenja”, “Obnovljivi izvori energije”, “Automatizacija i regulacija u sustavima klimatizacije. Povjeren dio predavanja iz kolegija: “Obnovljivi izvori energije” i “Toplinska mjerenja”. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1999. Znanstveni asistent Visokoškolsko obrazovanje, Znanstvena istraživanja, Strojarstvo. Vježbe iz kolegija: “Tehnika grijanja i klimatizacije”, “Laboratorijske vježbe”, “Toplinska mjerenja”, “Termodinamika smjesa”, “Tehnika hlađenja”, “Obnovljivi izvori energije”, “Automatizacija i regulacija u sustavima klimatizacije”. Sudjelovanje u svojstvu člana istraživačkog tima na 5 znanstveno istraživačkih projekata koje su vodili profesori Tehničkog fakulteta. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1993. Asistent Visokoškolsko obrazovanje, Strojarstvo. Vježbe iz kolegija: “Nauka o toplini I i II”, “Grijanje", "Ventilacija i klimatizacija”, “Termodinamika smjesa”, “Laboratorijske vježbe”. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1986. Inženjer za energetiku Inženjer u službi održavanja energetskih sustava. Koksara Bakar

Nagrade i priznanja

18.4.2012. Status REHVA Fellow za doprinos organizaciji REHVA i rad na poboljšanju energetske efikasnosti i unutarnjeg okoliša zgrada

Članstva

1.1.2013. - Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
1.1.2012. - Hrvatska udruga za rashladnu klima tehniku i dizalice topline – HURKT
1.1.2007. - 22.4.2018. REHVA - europska federacija nacionalnih asocijacija grijanja, hlađenja i klimatizacije
1.1.2007. - EURAMMON europske udruga za promicanje korištenja prirodnih radnih tvari u tehnici hlađenja
1.1.2007. - International Institute of Ammonia Refrigeration - IIAR
1.1.2002. - Hrvatsko društvo za motore i vozila
1.1.2001. - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - ASHRAE
1.1.2000. - International Institute of Refrigeration - IIR
1.1.2000. - Alumni klub Tehničkog fakulteta
1.1.1999. - Hrvatska komora inženjera strojarstva
1.1.1983. - Hrvatski savez za sunčevu energiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Računalno modeliranje sustava u termoenergetici i termotehnici
Diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
Sunositelj kolegija
Norma sati: 30
1.1.2014. - Tehnika grijanja, hlađenja i klimatizacije
Strojarstvo, Energetska postrojenja
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - 1.6.2014. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
Poslijediplomski specijalistički studij - Ekonomija energetskog sektora
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 40
1.1.2007. - Brodski termotehnički sustavi
dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2003. - 1.1.2012. Eksperimentalne metode u toplinskoj tehnici
poslijediplomski znanstveni studij
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2007. Numeričko modeliranje sustava hlađenja
poslijediplomski znanstveni studij
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2003. - Oprema procesnih postrojenja
dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2003. - Zaštita okoliša u tehnici hlađenja
poslijediplomski znanstveni studij
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2000. - 1.10.2018. Laboratorijske vježbe u termotehnici
dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 30
1.1.2000. - 1.1.2013. Procesna oprema i uređaji
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2000. - Tehnika hlađenja
dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2000. - Izabrana poglavlja iz tehnike hlađenja i tehnike niskih temperatura
poslijediplomski znanstveni studij
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2000. - Kompresori
dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

14.3.2016. - 12.9.2017. Prilagodba dizalice topline s radnom tvari R22 za rad s R290
Dino Begović
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
14.3.2016. - 12.9.2017. Projekt dizalice topline glikol - voda s radnom tvari R717
Fran Torbarina
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
29.1.2016. - 14.2.2017. Optimizacija energetskih sustava zgrada približno nulte energije korištenjem dinamičkih simulacija
Boris Delač
Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Obnova GVIK sustava bolnice primjenom dizalica topline
Luka Banić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2013. - Projekt i simulacija apsorpcijskog sustava hlađenja pogonjenog sunčevom energijom
Vedran Medica - Viola
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Projekt sustava grijanja i hlađenja dizalicama topline s dvostupanjskom kompresijom
Marin Getaldić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Projekt kaskadnog rashladnog uređaja s prirodnim radnim tvarima
Tomislav Trtanj
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Amonijačni sustavi prirodnog hlađenja za telekomunikacijske i računske centre
Ana Anđelić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Primjena rashladnih uređaja i dizalica topline za grijanje potrošne tople vode
Slobodan Jovanović
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Projekt apsorpcijskog rashladnog uređaja pogonjenog sunčevom energijom
David Jurman
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2010. - Primjena ugljik dioksida kod rekonstrukcije rashladnog sustava na amonijak
Marin Peran
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Analiza sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline s ukapljenim naftnim plinom kao energentom
Tomislav Hodanić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Dizalica topline zrak - voda s radnom tvari R744
Boris Delač
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2009. - Analiza učinkovitosti hlađenja zgrada sunčevom energijom
Karlo Pavlić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2008. - Optimizacija sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline s morem kao toplinskim spremnikom
Mladen Frank
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2007. - Projekt i simulacija rada rashladnog uređaja hladionice za voće i povrće
Sanjin Kružić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
18.4.2006. - 17.7.2012. Razvoj dinamičkog modela brodskoga rashladnog sustava s nadziranom atmosferom
Matko Bupić
Doktorat izvan doktorskog studija
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2006. - Projekt dizalice topline s radnom tvari R 744
Kuzma Jelušić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2006. - Projekt rashladnih sustava ribarskog broda
Josip Peranić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Projekt rashladnog uređaja za klimatizaciju kabina i prostora za posadu hidroglisera
Petar Čegar
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2005. - Projekt rashladnog sustava brodskog kontejnera
Željka Popić
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Projekt sustava transporta plinskih ulja
Duško Budimir
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Dizalica topline pogonjena dieselskim motorom
Nikica Brusić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Rashladno - ogrjevni sustav klizališta i bazena
Neven Budija
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Projekt sustava hlađenja uljnog destilata
Ivo Korić
stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Projekt kompresijskog rashladnog uređaja
Marin Fugošić
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Projekt kompresijske dizalice topline
Andrija Čuljak
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Projekt rashladnog postrojenja za skladišta voća i povrća
Petar Leko
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Projekt rashladnog uređaja s rekuperacijom topline
Vedran Troskot
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2003. - Projekt uređaja za proizvodnju ljuskastog leda
Franko Kuzma
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mađerić, Damir; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian
An Experimental Research on Energy Efficiency of a Beverage Cooler with the Latent Heat Storage
Applied thermal engineering - 2018. https://authors.elsevier.com/a/1Y5xt_UwEuud-J

Exc

2. Delač, Boris; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian
Design, monitoring and dynamic model development of a solar heating and cooling system
Applied Thermal Engineering 2018 489-501 - 2018.

Exc

3. Medica-Viola, Vedran; Pavković, Branimir; Mrzljak, Vedran
Numerical model for on-condition monitoring of condenser in coal-fired power plants
International journal of heat and mass transfer 2018 912-923 - 2017.

Exc

4. Janković, Zvonimir; Sierea Atienza, Jaime; Cerdeira Perez, Fernando; Pavković, Branimir
Analysis of the impact of different operating conditions on the performance of a reversible heat pump with domestic hot water production
International journal of refrigeration 2018 282-291 - 2017.

Exc

5. Glavan, Ivica; Prelec, Zmagoslav; Pavković, Branimir
The techno-economic justification for the changing of a system for separate heating/cooling and electrical energy production with a CCHP system with a micro-turbine and absorption refrigeration unit
Tehnicki vjesnik-Technical Gazette 23 99-106 - 2016.

Q1
WOS

6. Dragičević, V., Miletić, M., Pavković,B.
Investigation on Possibilities for Biogas Production from Organic Waste on the Croatian Island of Krk
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 22 755-762 - 2015.

Q2

7. Glavan, Ivica; Prelec, Zmagoslav;Pavković, Branimir
Modelling, Simulation and Optimization of Small scale CCHP Energy Systems
International journal of simulation modelling 14 683-696 - 2015.

Q1

8. Delač, Boris; Prelec, Zmagoslav; Pavković, Branimir
Tehnološka, ekonomska i ekološka analiza zamjene energenta u bolničkom energetskom sustavu
KGH - naučno stručni časopis za klimatizaciju, grejanje i hlađenje Društva za KGH Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije 43 93-100 - 2014.

9. Pavković, Branimir
Refrigerants - Part 1: Properties and air - conditioning applications
The REHVA European HVAC Journal (1307-3729) 50 7-11 - 2013.

10. Pavković, Branimir
Refrigerants - Part 2: Past, present and future perspectives of refrigerants in air-conditioning applications
The REHVA European HVAC Journal (1301-3729) 50 28-33 - 2013.

11. Čikić, Ante; Pavković, Branimir; Vrhovski, Zoran
Dynamic Appearances and Effects of Heat Source at Sawn Timber Drying
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 54 71-78 - 2012.

Q3

12. Pavković, Branimir; Delač, Boris; Mrakovčić, Tomislav
Modified Water Loop Heat Pump System for a Hospital with Complex HVAC Systems
Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette (1330-3651) 19 621-631 - 2012.

Q2

13. Franković, Dubravko; Pavković, Branimir; Bupić, Matko
Consequences of Energy Efficiency Measures Implementation to Buildings' Electrical Systems
Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette (1330-3651) 18 1-13 - 2011.

14. Delač, Boris; Pavković, Branimir; Prelec, Zmagoslav;
Analiza primjene trigeneracijskog sustava na primjeru novinske tiskare
2nd International Natural Gas, Heat and Water Conference - 2011.

15. Čikić, Ante; Pavković, Branimir; Delač, Boris;
Potrošnja toplinske energije pri intenzivnoj proizvodnji „zelene “hrane
2nd International Congress Mechanical Engineers' Days - 2011.

16. Pavković, Branimir; Čikić, Ante; Delač, Boris;
Geotermalna energija–razvojni čimbenik neke regije i/ili energetski resurs
2nd International Congress Mechanical Engineers' Days - 2011.

17. Jemrić, Tomislav; Ivić, Dario; Fruk, Goran; Škutin Matijaš, Helena; Cvjetković, Bogdan; Bupić, Matko; Pavković, Branimir
Reduction of postharvest decay of peach and nectarine caused by Monilinia laxa using hot water dipping
Food and Bioprocess Technology 4 149-154 - 2011.

Q1

18. Pavković, Branimir; Delač, Boris; Franković, Dubravko;
Improving Energy Efficiency of the Art School in Dubrovnik
Conference Proceedings Energy Management in Cultural Heritage - 2011.

19. Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard
Numerical Study of Air-Flow and Heat Transfer Inside a Sports Hall
Strojarstvo (0562-1887) 52 569-576 - 2010.

Q2

20. Pavković, Branimir
Numerical Simulations of Heat Pumps and Heat Pump Systems
International journal Advanced Engineering (ISSN1846-5900) 4 163-192 - 2010.

21. Pavković, Branimir; Zanki, Vlasta; Čačić, Goran
Energetska učinkovitost u sektoru graditeljstva u Hrvatskoj: preliminarne energetske studije( Energy Efficiency in Building Sector in Croatia: Preliminary Energy Studies )
Strojarstvo (0562-1887) 52 (2010), 6; 681-694 52 681-694 - 2010.

Q2

22. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran
Površinski ugrađeni sustavi grijanja i hlađenja s dizalicama topline: analiza učinkovitosti i lagodnosti (Surface Embedded Heating and Cooling Systems with Heat Pumps: Efficiency and Comfort Analysis)
KGH - naučno-stručni časopis za klimatizaciju, grejanje i hlađenje Društva za KGH Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (0350-1426) 2010 75-86 - 2010.

23. Pavković, Branimir;
Utilization of Natural Gas for Heating Cooling and Air-Conditioning Systems of Buildings
1st International Natural Gas, Heat and Water Conference - 2010.

24. Bupić, Matko; Pavković, Branimir; Jemrić, Tomislav
Simulacijski model dinamičkog ponašanja hlađenoga tereta u brodskomu rashladnom kontejneru (Simulation Model of Dynamic Behaviour of Refrigerated Products in a Ship's Refrigerated Container)
Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (0469-6255) 57 226-234 - 2010.

Q4

25. Božunović, Aleksandar; Franković, Dubravko; Pavković, Branimir;
Trigeneracija nasuprot odvojenoj proizvodnji-prednosti i nedostaci
Međunarodni simpozij Elektroinženjerski simpozij, Dani Josipa Lončara (18; 2009) - 2009.

26. Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard;
Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height
20th International symposium and exibition of heating, refrigerating and air conditioning-Scientific Section-Fran Bošnjaković Day - 2009.

27. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran; Samardžić, Ivan
Analysis of Propane Thermal State in Underground Tanks Taking Into Consideration Design Issues
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 50 387-394 - 2008.

Q4

28. Bupić, Matko; Pavković, Branimir; Jemrić, Tomislav
Matematičko modeliranje dinamičkog ponašanja hlađenog tereta u brodskom rashladnom kontejneru (Mathematical Modelling of Dynamic Behaviour of Refrigerated Products in a Ship's Refrigerated Container)
Naše more (0469-6255) 55 97-102 - 2008.

Q4

29. Peranić, Josip; Božunović, Aleksandar; Pavković, Branimir
Viabilidad de refrigeración por absorción con amoniaco-agua en barcos pesqueros( The Feasibility of Ammonia - Water Absorption Refrigeration for Fishing Vessels )
Frio - calor aire acondicionado (0210-0665) 36 28-35 - 2008.

30. Božunović, Aleksandar; Franković, Bernard; Pavković, Branimir;
Application Possibilities and Limitations for Absorption Chillers and Heat Pumps
23rd International Scientific Meeting of Gas Experts - 2008.

31. Božunović, Aleksandar; Prelec, Zmagoslav; Pavković, Branimir;
Analiza opravdanosti primjene mikro-trigeneracijskih sustava s apsorcijskim rashladnim uređajima pogonjenih prirodnim plinom
International Congress Energy and the Environment 2008, 21th Scientific Conference on Energy and the Environment - 2008.

32. Pavković, Branimir; Božunović, Aleksandar; Brajković, Renco;
Opravdanost primjene direktno loženih apsorpcijskih rashladnih uređaja i dizalica topline u sustavima KGH
39. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji - 2008.

33. Bupić, Matko; Pavković, Branimir; Jemrić, Tomislav;
Mathematical Modelling of Dynamic Behaviour of Refrigerated Products in a Ship’s Refrigerated Container
Naše more, Znanstveni časopis za more i pomorstvo 55 97-102 - 2008.

Q4

34. Leko, Petar; Pavković, Branimir; Bupić, Matko
Optimal Design and Performance Analysis of a Refrigeration System for a Fruit Storage
11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007 - 2007.

35. Peranić, Josip; Božunović, Aleksandar; Pavković, Branimir;
The Feasibility of Ammonia-Water Absorption Refrigeration for Fishing Vessels
Ammonia Refrigeration Technology for Today and Tomorrow - 2007.

36. Pavković, Branimir;
The role of numerical modelling in development of new refrigeration systems and equipment
First International Conference on Energy and Sustainability ENERGY 2007 - 2007.

37. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran; Karuza, Veljko;
Numerical analyses of heat transfer and fluid flow in coal depot and mill
Proceedings of the 2nd IASME/WSEAS international conference on Energy and environment 40-43 - 2007.

38. Pavković, Branimir; Jelušić, Kuzma; Frank, Mladen;
Optimization of the Heat Pump Systems Using Surface Water at Low Temperatures as the Heat Source
38. međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji - 2007.

39. Peran, Marin; Jelušić, Kuzma; Pavković, Branimir;
Charge Minimization in a Multi-Stage Ammonia Refrigeration System by Introducing Carbon Dioxide
Ammonia Refrigeration Technology for Today and Tomorrow - 2007.

40. Bupic, Matko; Pavkovic, Branimir; Jemric, Tomislav;
Modelling and Simulation of Dynamic Behaviour of Refrigerated Products in a Cold Storage Room
11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007 - 2007.

41. Pavković, Branimir; Čarija, Zoran;
Numerical Analysis of a Heat Pump and Air-Conditioning System Performance
Heat-SET 2007 Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies - 2007.

42. Budija, Neven; Jelušić, Kuzma; Pavković, Branimir;
Energetic and Environmental Advantages of Integrated Refrigeration and Heating Systems for an Ice Rink and Swimming Pool
Proceedings of 20th; International Congress Energy and the Environment, Opatija 2006. - 2006.

43. Jelušić, Kuzma; Pavković, Branimir
CO2 kao radna tvar u sustavima tehničkog hlađenja( CO2 as a Working Fluid in Refrigeration Systems )
Engineering Review (1330-9587) 24 35-47 - 2004.

44. Pavković, Branimir; Belobrajić, Ratko; Barbarić, Ljiljana;
A Low Energy Concept in a Residance Air-Conditioning: Design, Modelling and Optimization
Proceedings of 19th International Congress Energy and Environment, Opatija 107-114 - 2004.

45. Pavković, Branimir; Medica, Vladimir; Čarija, Zoran;
Development and optimization of a marble heating plate using numerical simulation
Eighth International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer HEAT TRANSFER VIII - 2004.

46. Medica, Vladimir; Pavkovic, Branimir; Smoljan, Bozo;
The Analysis of Shaft Breaks on Electric Motors Coupled with Reciprocating Compressors
Proceedings of the 17th International Compressor Engineering Conference at Purdue - 2004.

47. Pavković, Branimir;
A Simple Model of a Thermostatic Expansion Valve Suitable for Control Purposes
1st International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM 2003 - 2003.

48. Pavković, Branimir;
Numerical Modelling and Simulation of a Reciprocating Refrigerant Compressor with Capacity Control
Proceedings of the 12th International DAAAM Symposium 351-352 - 2001.

49. Pavković, Branimir; Viličić, Ivan;
A numerical and experimental investigation of the dynamic behavior of a heat pump
Proc. 10th International Conference on Computational methods and Experimental Measurements 679-690 - 2001.

50. Viličić, Ivan; Pavković, Branimir; Colasson, S; Mercier, P; Jurkowski, R; Bailly, A;
Experimental Study of Industrial Liquid Chiller Start-up Transients: Behaviour of the Evaporator
Proceedings of International Conference Refrigerant Management and Destruction Technologies of CFC's (CD izdanje), Dubrovnik - 2001.

51. Pavković, Branimir
Matematički model sustava za posredno hlađenje s toplinskim spremnikom (Mathematical model of an indirect cooling system with thermal storage)
Strojarstvo : časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (0562-1887) 42 255-264 - 2000.

52. Pavković, Branimir;
Numerical Simulation of Heating and Cooling System with a Heat Pump
Proc. 17th International Congress Energy and Environment 2 183-196 - 2000.

53. Pavković, Branimir; Medica, Vladimir;
Modeliranje složenih sustava na primjeru cijevnog izmjenjivača topline
Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu - 2000.

54. Pavković, Branimir; Medica, Vladimir;
Numerical Model of a Complex System Suitable for Design Optimization of a Shell and Tube Heat Exchanger
5th International Research-Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2000 - 2000.

55. Pavkovic, B; Vilicic, I; Medica, V;
Numerical simulation of transients in shell and tube refrigerant evaporator
Proceedings of the 6th International conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer 457-466 - 2000.

56. Pavković, Branimir;
PC Data Acquisition for Refrigeration Systems
MicroCAD 2000 International Computer Science Conference - 2000.

57. Viličić, Ivan; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian
Odabir energetski i ekonomski optimalnog sustava za grijanje tople vode u kampovima (The Choice of Energetical and Economical Optimal System for Sanitary Hot Water Heating in Camps)
EGE : energetika, gospodarstvo, ekologija, etika (1330-0628) 7 88-92 - 1999.

58. Medica, Vladimir; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian;
Selection Procedure for Optimal Consumption Water Heating System
Proceedings of The International Symposium New and renewable energies and stirling engines, Dubrovnik - 1998.

59. Pavković, Branimir; Medica, Vladimir;
Optimization of solar consumption water heating systems based on average monthly data
3rd International Congress Heating and Air-Conditioning of Buildings SITHOK-3 - 1998.

60. Viličić, Ivan; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian;
Energetic and Economic Analysis of Solar and Air to Water Heat Pump System for Sanitary Hot Water Heating in Tourist Camps
International Congress Energy and the Environment - 1998.

61. Medica, Vladimir; Frankovic, Bernard; Pavkovic, Branimir;
Sensitivity Analysis Taking into Consideration the Lowest Energy Cost from a Combined System of Consumptional Water Heating
The second ISES Europe Solar Congress EuroSun 98 - 1998.

62. Medica, Vladimir; Milošević, Špiro; Pavković, Branimir;
Power supply Systems for Autonomous Underwater Facilities
13. međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji Interklima - 1995.

63. Milošević, Špiro; Pavković, Branimir; Medica, Vladimir;
Ventilation and Air Conditioning Systems for Submersible Facilities
13. međunarodni simpozij o grijanju, hlađenju i klimatizaciji Interklima - 1995.

64. Pavković, Branimir;
Energetski izvori i sustavi za priobalne turističke objekte
2. forum Dan energije u Hrvatskoj - 1993.

65. Pažanin, Josip; Pavković, Branimir; Milotić, Aldo; Viličić, Ivan
Latentni spremnici u totalnim energetskim sustavima kao optimalan način korištenja energije( Latent Thermal Storage in Total Energy System as the Oprimal Mode of the Energy Utilization )
Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije (0005-1144) 33 105-109 - 1992.

66. Pažanin, Josip; Pavković, Branimir; Viličić, Ivan
Ocjena valjanosti termoenergetskih blok sistema s energetskog i ekološkog aspekta (The Energetic and Ecological Evaluation of Thermoenergetic Block Systems)
Sunčeva energija : znanstveni časopis za sunčevu i ostale alternativne izvore energije (0351-2797) 12 35-38 - 1991.

67. Grabovac, Josip; Dragović, Miomir; Pažanin, Josip; Pavković, Branimir; Mastrović, Margita;
Environmental-Energetic Approach to the Solution of Energy Problems in the Tourist Complex" Čikat" on Mali Lošinj
Eleventh International Symposium of Heating, refrigerating and Air-Conditioning Interklima 91 - 1991.

68. Pavković, B.; Pažanin, J.; Viličić, I;
Prijemnici sunčeve energije kao toplinski izvor u postrojenjima za grijanje zgrada i potrošne vode dizalicom topline / Solar Energy Recievers as the Heat Source in Systems for the Building and Consumptional Water Heating
International Symposium of New Technologies Opatija 88-92 - 1991.

69. Pažanin, Josip; Pavković, Branimir; Viličić, Ivan;
A Few Years Utilization of Nonconventional Energy Sources at Tourist Area of the Adriatic Coast
4th International Conference on Solar Energy and Heat Pumps - 1988.

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
više autora
Zbornik radova 4. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva
Zbornici radova međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva, ISSN 1847-1714 Luka Čarapović, Branimir Pavković, Marko Katinić Hrvatska komora inženjera strojarstva Zagreb - 2015.
2. Urednik knjige
više autora
Zbornik radova 3. međunarodni kongres dani inženjera strojarstva
Zbornici radova međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva, ISSN 1847-1714 Luka Čarapović, Branimir Pavković Hrvatska komora inženjera strojarstva Zagreb - 2013.
3. Autor poglavlja u knjizi
Pavković, Branimir; Zanki, Vlasta; Hrs Borković, Željka; Lenić, Kristian; Franković, Dubravko; Grozdek, Marino; Bukarica, Vesna
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada - Dio 2 (Handbook for Energy Certification of Buildings - part 2)
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada - Dio 2 (Handbook for Energy Certification of Buildings - part 2) Pavković, Branimir; Zanki, Vlasta Program Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP Zagreb - 2012.
4. Autor poglavlja u knjizi
Švaić, Srećko; Andrassy, Mladen; Dović, Damir; Soldo, Vladimir; Lončar, Dražen; Boras, Ivanka; Hrs Borković, Željka; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian; Balen, Igor; Sučić, Boris
Sustavi grijanja
Priručnik za energetsko certificiranje zgrada (Handbook for buildings energy certification) Zanki, Vlasta; Pavković, Branimir Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj Zagreb - 2010.
5. Autor poglavlja u knjizi
Pavković, Branimir; Medica, Vladimir
A Dynamic Numerical Model of a Shell and Tube Refrigerant Condenser
DAAAM International Scientific Book 2003 (Chapter 43 Katalinić, Branko DAAAM International Vienna Vienna - 2003.
6. Autor poglavlja u knjizi
Pavković, Branimir
Capacity Modulation of Multi Cylinder Reciprocating Refrigerant Compressor: Numerical Approach
DAAAM International Scientific Book 2002 Katalinić, Branko DAAAM International Vienna Vienna - 2002.
7. Autor poglavlja u knjizi
Hrastnik, Branimir; Desnica, Uroš; Franković, Bernard; Horvath, Laszlo; Jedriško, Claudia; Lenić, Kristian; Medica, Vladimir; Miščević, Ljubomir; Pavković, Branimir; Spinčić, Damir; Staničić, Luka; Trp, Anica; Urli, Natko; Viličić, Ivan; Vujčić, Ranko; Žaja, Damir; Žibrat, Zvonimir
SUNEN program korištenja energije sunca - prethodni rezultati i buduće aktivnosti( SUNEN Solar Energy Utilisation Program - preliminary results and further activities)
SUNEN program korištenja energije sunca - prethodni rezultati i buduće aktivnosti( SUNEN Solar Energy Utilisation Program - preliminary results and further activities) Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb - 1998.

Pozvana predavanja

1. Delač, Boris; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian
Analiza složenih tehničkih GVIK sustava korištenjem dinamičkog modeliranja
Osijek - 27.9.2017.
2. Delač, Boris; Pavković, Branimir; Lenić, Kristian
Optimizacija energetskih sustava zgrada približno nulte energije korištenjem dinamičkih simulacija
Vodice - 29.3.2017. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=869691
3. Pavković, Branimir
PROF/TRAC multidisciplinarna izobrazba i trajno stručno usavršavanje profesionalaca u vještinama za zgrade približno nulte energije
Vodice - 29.3.2017.
4. Pavković, Branimir; Delač, Boris; Franković, Dubravko
Improving Energy Efficiency of the Art School in Dubrovnik
International Conference Energy Management in Cultural Heritage, Dubrovnik
5. Pavković, Branimir
Numerical Simulation Models of Heat Pumps for HVAC Applications
8th International Scientific Conference on Advanced Engineering, Computer Aided Design and Manufacturing CADAM, Gradac
6. Pavković, Branimir
Utilization of Natural Gas for Heating Cooling and Air-Conditioning Systems of Buildings
1st International Natural Gas, Heat and Water Conference, Osijek
7. Pavković, Branimir
The Role of Numerical Modelling in Development of New Refrigeration Systems and Equipment
International Conference Heat Transfer, The New Forest
8. Pavković, Branimir
Natural Working Fluids in Refrigeration
University in Sofia, Sofia
9. Pavković, Branimir
A Dynamic Numerical Modeling of Refrigeration Machines
University of West Bohemia, Pilsen

Kongresna priopćenja

1.
Lenić, Kristian; Trp, Anica; Pavković, Branimir
Obrazovanje za energetsku učinkovitost u zgradarstvu predavanje Međunarodna stručna konferencija ME3CataLOgue Slavonski Brod - 1.12.2014.
2.
Pavković, Branimir; Delač, Boris; Medica - Viola, Vedran
Simulation and Design of Solar Absorption Cooling System predavanje 45th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Beograd, Srbija - 1.1.2014.
3.
Pavković, Branimir; Čarija, Zoran; Karuza, Veljko
Numerical Analyses of Heat Transfer and Fluid Flow in Coal Depot and Mill
4.
Delač, Boris; Pavković, Branimir; Prelec, Zmagoslav
Analiza primjene trigeneracijskog sustava na primjeru novinske tiskare( Analysis of CCHP System Application for a Newspaper Printing Office – a Case Study )
5.
Bupić, Matko; Pavković, Branimir; Jemrić, Tomislav
Modelling and Simulation of Dynamic Behaviour of Refrigerated Products in a Cold Storage Room
6.
Čarija, Zoran; Pavković, Branimir; Franković, Bernard
Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height

Znanstveni projekti

1. 15.3.2017. - 14.3.2021.
Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER); član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost, Projekt broj IP-2016-06-4095; ; http://www.riteh.uniri.hr/znanost/postojeci-projekti/hexener/
2. 6.2.2015. - 6.2.2018.
PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB principles — PROF-TRAC; Voditelj tima Hrvatske komore inženjera strojarstva - partnera u projektu ; xecutive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) under the power delegated by the European Commission; ; http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-professionals.html
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Znanstvenoistraživački projekt Dizalice topline s korištenjem tla kao obnovljivog toplinskog spremnika; član istraživačkog tima; projekt br. 120-0000000-1802 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Znanstvenoistraživački projekt Primijenjena istraživanja rashladnih sustava s novim radnim tvarima; voditelj projekta; Projekt broj 069-0692972-2203 financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH; 420.000 kn;
5. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Znanstvenoistraživački projekt Numeričko modeliranje i optimizacija opreme i sustava rashladne tehnike; voditelj projekta; Projekt broj 0069-017 - Ministarstvo znanosti i tehnologije (kasnije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) RH; 104.417 kn (Ministarstvo) + 3.925 kn (drugi izvori);
6. 1.1.2002. -
tehnologijski istraživačko-razvojni projekt Samoodrživa solarna centrala; član istraživačkog tima; Ministarstva znanosti i tehnologije RH; ;
7. 1.1.2002. -
tehnologijski istraživačko-razvojni projekt Vjetroturbina u optimiziranoj sapnici; član istraživačkog tima; Ministarstva znanosti i tehnologije RH; ;
8. 1.1.1997. - 1.1.2000.
Bilateralni projekt hrvatsko – slovenske znanstvene suradnje Istraživanje mogućnosti održivoga razvoja energetike s ciljem zaštite okoliša; član istraživačkog tima; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
9. 1.1.1997. - 1.1.1998.
Korištenje sunčeve energije u Hrvatskoj - SUNEN; član istraživačkog tima; Ministarstvo gospodarstva RH; ;
10. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Primjena obnovljivih izvora energije u priobalnom području; član istraživačkog tima; Projekt broj 069-005 Ministarstva znanosti i tehnologije RH; ;
11. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Kompleksni energetski sustavi za nautičke centre na otocima; član istraživačkog tima; Projekt broj 2-08-010, Ministarstva znanosti i tehnologije RH; ;
12. 1.1.1986. - 1.1.1989.
Projekt Novi izvori energije, podprojekt Istraživanje i razvoj korištenja novih izvora energije u sistemima grijanja, hlađenja i grijanja sanitarne potrošne vode; član istraživačkog tima; Projekt broj 1.02.04 SIZ-a za znanost RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 25.2.2016. - 11.12.2016.
Boris Delač; Doktorat Optimizacija energetskih sustava zgrada približno nulte energije korištenjem dinamičkih simulacija; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti - Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci; 14. 02. 2017.;
2. 1.1.2006. - 1.1.2012.
Matko Bupić; Doktorat Razvoj dinamičkog modela brodskoga rashladnog sustava s nadziranom atmosferom; Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu; 17. 07. 2012.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2011. -
REHVA Annual Conference: Towards Net Zero Energy Buildings and Building Labelling Tallin sudionik
2. 1.1.2011. -
2nd International Congress Mechanical Engineer's Days Split predsjednik programskog odbora; priopćenje rada Geotermalna energija – razvojni čimbenik neke regije i/ili energetski resurs
3. 1.1.2011. -
2nd International Natural Gas, Heat and Water Conference Osijek član međunarodnog programskog odbora; priopćenje rada Analysis of CCHP systems for a newspaper printing office – a case study
4. 1.1.2011. -
International Conference Energy Management in Cultural Heritage Dubrovnik član međunarodnog programskog odbora; priopćenje rada Improving Energy Efficiency of the Art School in Dubrovnik - pozvano predavanje
5. 1.1.2011. -
42nd International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning KGH Beograd čla međunarodnog znanstvenog odbora
6. 1.1.2010. -
1st International Natural Gas, Heat and Water Conference Osijek član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenje rada Utilization of Natural Gas for Heating Cooling and Air-Conditioning Systems of Buildings - pozvano predavanje
7. 1.1.2010. -
22nd International Congress Energy and the Environment Opatija čla međunarodnog znanstvenog odbora
8. 1.1.2010. -
8th International Scientific Conference on Advanced Engineering, Computer Aided Design and Manufacturing CADAM Gradac priopćenje rada Numerical Simulation Models of Heat Pumps for HVAC Applications - pozvano predavanje
9. 1.1.2009. -
20th International Symposium of Heating, Refrigerating and Air – Conditioning Interklima Zagreb priopćenje rada Numerical Analysis of Air-Flow in Air-Conditioned Space of Significant Height
10. 1.1.2009. -
47th International AICARR Congress: Systems, Energy and Built Environment Toward a Sustainable Comfort Tivoli - Roma sudionik
11. 1.1.2009. -
41st International Congress on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning KGH Beograd čla međunarodnog znanstvenog odbora
12. 1.1.2008. -
39th International Congress on Heating, Ventilation and Air-Conditioning KGH Beograd član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenje rada Feasibility of Direct Fired Chillers and Heat Pumps Application in HVAC Systems
13. 1.1.2008. -
21st International Congress Energy and the Environment Opatija član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenje rada Analiza opravdanosti primjene mikro-trigeneracijskih sustava s apsorcijskim rashladnim uređajima pogonjenih prirodnim plinom
14. 1.1.2007. -
International Conference Ammonia Refrigeration Technology for Today and Tomorrow Ohrid priopćenje radova The Feasibility of Ammonia – Water Absorption Refrigeration for Fishing Vessels i Charge Minimization in a Multi - Stage Ammonia Refrigeration System by Introducing Carbon Dioxide
15. 1.1.2006. -
20th International Congress Energy and the Environment Opatija priopćenje rada Energetske i ekološke prednosti integriranih sustava hlađenja i grijanja klizališta i bazena
16. 1.1.2006. -
9th International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer The new Forest član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenje rada The Role of Numerical Modelling in Development of New Refrigeration Systems and Equipment - pozvano predavanje
17. 1.1.2006. -
3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM Supetar član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenja radova Optimization of Refrigeration System i Thermal Insulation for a Fruit Store i Systems for Fish Chilling on a Fishing Vessel
18. 1.1.2005. -
16th International DAAAM Symposium Opatija priopćenje rada The Torsional Vibrations Analysis of Reciprocating Compressor Set
19. 1.1.2005. -
International Conference Ammonia Refrigerating Systems, Renewal and Improvement Ohrid sudionik
20. 1.1.2005. -
3rd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM Supetar čla međunarodnog znanstvenog odbora
21. 1.1.2004. -
8th International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer Lisabon priopćenje rada Development and Optimization of Marble Heating Plate Using Numerical Simulation
22. 1.1.2004. -
19th International Congress Energy and the Environment Opatija priopćenje rada A Low Energy Concept in a Residance Air-conditioning
23. 1.1.2004. -
2nd International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM Šibenik član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenje rada Analysis of a Heat Pump and Air-conditioning System-Numerical Modelling
24. 1.1.2003. -
1st International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing CADAM 2003 Šibenik član međunarodnog znanstvenog odbora; priopćenje rada A Simple Model of a Thermostatic Expansion Valve Suitable for Control Purposes
25. 1.1.2002. -
18th International Congress Energy and Environment Opatija sudionik
26. 1.1.2002. -
Heat exchanger seminar Aspen Tech Culoz priopćenje pozvanog predavanja Dynamic Numerical Modelling of Refrigeration Machines and Heat Pumps
27. 1.1.2001. -
10th International Conference on Computational methods and Experimental Measurements Alicante priopćenje rada A Numerical and Experimental Investigation of the Dynamic Behavior of a Heat Pump
28. 1.1.2001. -
International Conference Refrigerant Management and Destruction Technologies of CFCs Dubrovnik priopćenje rada Experimental Study of Industrial Liquid Chiller Start-up Transients: Behaviour of the Evaporator
29. 1.1.2000. -
MicroCAD2000 International Computer Science Conference Miškolc priopćenje rada PC Data Acquisition for Refrigeration Systems
30. 1.1.2000. -
6th International Conference on Advanced Computational Methods in Heat Transfer Madrid priopćenje rada Numerical Simulation of Transients in Shell and Tube Refrigerant Evaporator
31. 1.1.2000. -
17th International Congress Energy and Environment Opatija priopćenje rada Numerical Simulation of Heating and Cooling System with a Heat Pump
32. 1.1.2000. -
4th International Congress SITHOK-4 Heating and Air-conditioning for the third Millenium Maribor priopćenje rada Determination of Households Energy Consumption as a Part of Regional Energy Planing
33. 1.1.1998. -
3rd International Congress SITHOK Maribor priopćenje rada Optimization of Solar Consumption Water Heating Systems Based on Average Monthly Data
34. 1.1.1998. -
16th International Congress Energy and Environment Opatija priopćenje rada Energetic and Economic Analysis of Solar and Air to Water Heat Pumps System for Sanitary Hot Water Heating in Tourist Camp
35. 1.1.1995. -
13th International Symposium on Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima Zagreb priopćenje rada Ventilation and Air Conditioning Systems for Submersible Facilities
36. 1.1.1991. -
11th International Symposium of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Interklima Zagreb sudionik
37. 1.1.1991. -
3rd International Symposium of New Technologies Opatija priopćenje rada Prijemnici sunčeve energije kao toplinski izvor u postrojenjima za grijanje zgrada i potrošne vode dizalicom topline; priopćenje rada Totalni energetski sustav za nautičke objekte s višim energetskim zahtjevima
38. 1.1.1990. -
International Congress Energy and Environment Opatija priopćenje rada Totalni energetski sistem sa posebnim osvrtom na nautičko - turistički centar (NTC) "Zlatna luka" Zadar
39. 1.1.1988. -
X. kongres o energiji Opatija priopćenje rada Optimalni temperaturni režim kod korištenja entalpije vanjskog zraka dizalicom topline
40. 1.1.1988. -
4th International Conference on Solar Energy and Heat Pumps Istanbul priopćenje rada A Few Years Utilisation of Nonconventional Energy Sources at Tourist Area of the Adriatic Coast
41. 1.1.1988. -
International Conference Alternative Energy Sources Today and for 21st Century Brioni priopćenje rada Neki iskustveni faktori koji utječu na ekonomičnost korištenja dizalice topline
42. 1.1.1987. -
Simpozij o novim tehnologijama Dubrovnik priopćenje rada Iskustva u korištenju alternativnih izvora energije u području Istre i sjevernog Jadrana
43. 1.1.1987. -
Međunarodno savjetovanje Korištenje sunčeve energije u priobalnom području Split priopćenje rada Primjer analize utjecajnih faktora kod izbora sistema za pripremu tople sanitarne vode u turističkim kampovima
44. - 5.12.2014.
45th International Congress and Exhibition on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Beograd Član međunarodnog znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2013. - REHVA Journal
http://www.rehva.eu/publications-and-resources/hvac-journal/
2. 1.1.2013. - Tehnički glasnik
http://www.unin.hr/sveucilisna-knjiznica/izdavastvo/tehnicki-glasnik/

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.1.2014. - Modeling, simulation and feasibility analysis of residential BIPV/T+ASHP system in cold climate - Canada, članak u časopisu Energy and Building; ;
2. 1.1.2014. - Morvaj, Z., Gvozdenac, D., Tomšić, Ž.: "Sustavno gospodarenje energijom i upravljanje utjecajima na okoliš u industriji", knjiga; ;
3. 1.1.2014. - Performance investigation of heat pump - gas fired water heater hybrid system and its economic feasibility study, članak u časopisu Energy and Building; ;
4. 1.1.2013. - Energy audit of health care facilities: dynamic simulation of energy performances and energy oriented refurbishment of system and equipments for micro climatic control, članak u časopisu Energy; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
3.5.2017. -
Termographic inspection new building 513
Uljanik d.d.  
Član tima
2.
1.1.2016. -
Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti odjela za strance bolnice „Prim. dr. Martin Horvat“, Rovinj
Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim. dr. Martin Horvat" Rovinj  
voditelj projekta
3.
1.1.2016. -
Recenzija, upute za korištenje i dodatne strojarske i elektro podloge potrebne za programiranje, odnosno nadogradnju računalnog programa KI Expert
Knauf Insulation, Novi Marof  
Voditelj projekta
4.
1.1.2015. -
Izrada studije izvodivosti i idejnog projekta za instalaciju fotonaponske elektrane na rashladnom skladištu u okviru GreenBerth Projekta Rijeka, Hrvatska, podizvođač u IPA Med projektu: Promotion of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN Technologies for BERTHing Operations
Lučka uprava Rijeka  
Autor studije isplativosti i suradnik u izradi idejnog projekta
5.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Vukovarska 22 u Rijeci
Ingrad  
voditelj
6.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Kršinićeva 16 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
7.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Vinka Benca 10
Rijeka stan  
voditelj
8.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Ante Kovačića 7
Stanari zgrade Ante Kovačića 7  
voditelj
9.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Drage Šćitara 3 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
10.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Drage Gervaisa 76 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
11.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Kršinićeva 20 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
12.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Ivekovićeva 1 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
13.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Gustava Krkleca 12
Rijeka stan  
voditelj
14.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Karasova 2 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
15.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Štivar 9 u Kastvu
Rijeka stan  
voditelj
16.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Slavka Krautzeka 91 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
17.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Krešimirova 16 u Rijeci
Ingrad  
voditelj
18.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Šetalište Ivana Gorana Kovačića 30 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
19.
1.1.2014. -
Istraživanje potencijala za uštedu energije korištenjem složenih kogeneracijskih i trigeneracijskih sustava koji koriste obnovljive izvore energije prilikom obnove hotela
HEP ESCO  
voditelj
20.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Drage Gervaisa 15 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
21.
1.1.2014. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Braće Cetina 2 u Rijeci
Rijeka stan  
voditelj
22.
1.1.2013. -
Hlađenje restorana specijalne bolnice Thalassotherapia Crikvenica sunčevom energijom, IPA ADRIACOLD projekt
REA Kvarner Rijeka  
Voditelj
23.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Frane Mladenića 1-3 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
24.
1.1.2013. -
Stručni nadzor projekta „Utvrđivanje Minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku za razdoblje do 1970, 10970-1987, iza 1987 i gotovo nula energetske zgrade, te definiranje nacionalnih faktora primarne energije za sve energente i energetske sustave i faktora emisije CO2
Ministarstvo graditeljstva RH  
Voditelj
25.
1.1.2013. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
26.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi A.K. Svilno 82B u Rijeci
Grad Rijeka  
Voditelj
27.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi A.K. Strossmayerova 23 u Rijeci
Grad Rijeka  
Voditelj
28.
1.1.2013. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – seminar modul 2; 3. krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
29.
1.1.2013. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, ostalih građevina te energetske preglede javne rasvjete – seminar modul 3;
više polaznika seminara  
Voditelj
30.
1.1.2013. -
Nadogradnja postojeće verzije računalnog programa KI Expert
Knauf Insulation Novi Marof  
Voditelj
31.
1.1.2013. -
Projekt hlađenja dijela prostorija Tehničkog fakulteta multisplit sustavima
Tehnički fakultet u Rijeci  
Voditelj
32.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi A.K. Miošića 8B u Rijeci
Grad Rijeka  
Voditelj
33.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu na adresi A.K. Miošića 8A u Rijeci, 2013
Grad Rijeka  
Voditelj
34.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Braće Horvatića 5 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
35.
1.1.2013. -
Energetski pregledi i energetske studije osnovnih škola u vlasništvu PGŽ
REA Kvarner  
Voditelj
36.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za specijalnu bolnicu Nemec u Matuljima
Neomedic Matulji  
Voditelj
37.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za dom za starije i nemoćne osobe „Pešćenica“ u Zagrebu
Dom za starije i nemoćne osobe Peščenica Zagreb  
Voditelj
38.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Milana Frlana 32 u Matuljima
Rijeka stan  
Voditelj
39.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Vere Bratonje 21 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
40.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Antuna Barca 12 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
41.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za državni arhiv u Pazinu
Državni arhiv u Pazinu  
Voditelj
42.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za zgradu Filodrammatica u Rijeci
Grad Rijeka  
Voditelj
43.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Franje Belulovića 18 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
44.
1.1.2013. -
Energetski pregledi i energetske studije građevina u vlasništvu općine Raša
Općina Raša  
Voditelj
45.
1.1.2013. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za stambenu zgradu Osječka 78 u Rijeci
Ingrad  
voditelj
46.
1.1.2013. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom - seminar modul 1; 9. krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
47.
1.1.2012. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – seminar modul 3, stručno usavršavanje
više polaznika seminara  
Voditelj
48.
1.1.2012. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – seminar modul 1; 7 i 8. krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
49.
1.1.2012. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za neboder Drage Gervaisa 43 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
50.
1.1.2012. -
39. Energetski pregledi i energetske studije osnovnih škola u vlasništvu PGŽ
REA Kvarner  
Voditelj
51.
1.1.2012. -
Projekt rekonstrukcije termotehničkih instalacija specijalne bolnice Nemec
Neomedic Matulji  
Voditelj
52.
1.1.2012. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za neboder Dubrovačka 2 u Rijeci
Rijeka stan  
Voditelj
53.
1.1.2012. -
Recenzija studija Indoor environmental quality and EPBD i Energetic design of sustainable office, IPA projekt Building Energetics
Građevinski fakultet Osijek  
Voditelj
54.
1.1.2012. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – seminar modul 2; 2. ,krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
55.
1.1.2012. -
Izrada stručnog mišljenja o rješavanju problematike grijanja, hlađenja i klimatizacije na objektima opće bolnice u Slavonskom Brodu
Tehnokom Zagreb  
Voditelj
56.
1.1.2012. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za dječji vrtić Paški mališani u Pag
Grad Pag  
Voditelj
57.
1.1.2012. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099, seminari
više polaznika seminara  
Voditelj
58.
1.1.2012. -
Preliminarna energetska studija i izvješće o energetskom pregledu za neboder Pionirska 2 u Rijeci
Vid stan plus  
Voditelj
59.
1.1.2012. -
Studija isplativosti korištenja biogenog otpadnog materijala u postrojenju s anaerobnom fermentacijom na otoku Krku
Ponikve Krk  
Voditelj
60.
1.1.2012. -
Izrada studije Primjena sustava s dizalicama topline za nove i obovljene zgrade, IPA projekt Building Energetics
Građevinski fakultet Osijek  
Voditelj
61.
1.1.2012. -
Snimka postojećeg stanja i ocjena energetske efikasnosti elektro instalacija glavne zgrade KBC-a na lokalitetu Rijeka
KBC Rijeka  
Voditelj
62.
1.1.2012. -
Energetski pregledi i energetske studije građevina u vlasništvu grada Rovinja
Grad Rovinj  
Voditelj
63.
1.1.2011. -
Elaborat toplinske zaštite za neboder Pionirska 2 u Rijeci
REA Kvarner  
Voditelj
64.
1.1.2011. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
65.
1.1.2011. -
Izrada nacrta izvedenog stanja rashladnih cjevovoda HE Gojak
Monting Zagreb  
Voditelj
66.
1.1.2011. -
Izrada uputstava za rad i ispitivanje rashladnih cjevovoda HE Gojak
Monting Zagreb  
Voditelj
67.
1.1.2011. -
Detaljna energetska studija za ortopedsku bolnicu „Prim. Dr. Martin Horvat“ u Rovinju
UNDP Hrvatska  
Voditelj
68.
1.1.2011. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – seminar modul 1; 6, krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
69.
1.1.2010. -
Izvedbeni projekt termotehničkih instalacija kotlovnice veli Vrh u Puli
Grad Pula  
Voditelj
70.
1.1.2010. -
Prerada glavnog projekta termotehničkih instalacija kotlovnice veli Vrh u Puli
Grad Pula  
Voditelj
71.
1.1.2010. -
Energetski pregledi i energetske studije bolnica u Zagrebu
UNDP Hrvatska  
Voditelj
72.
1.1.2010. -
Idejni projekt termotehničkih instalacija kotlovnice veli Vrh u Puli
Grad Pula  
Voditelj
73.
1.1.2010. -
Glavni projekt termotehničkih instalacija plinske kotlovnice, mjesnog odbora i bazena OŠ Veli Vrh Pula
Randić Turato  
Voditelj
74.
1.1.2010. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – seminar modul 2; 1. ,krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
75.
1.1.2010. -
Mjerenje protoka i analizu sustava centralnog grijanja u cilju utvrđivanja nepravilnosti u radu i prijedloga sanacije za neboder na adresi Cavtatska 2 u Rijeci
Primorski upravitelj Rijeka  
Voditelj
76.
1.1.2010. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – seminar modul 1; 2, 3 i 4. krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
77.
1.1.2010. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099, seminari
više polaznika seminara  
Voditelj
78.
1.1.2010. -
Studija isplativosti primjene kogeneracijskog postrojenja u turističkom kompleksu u Rovinju
Rijekaprojekt Energetika Rijeka  
Voditelj
79.
1.1.2009. -
Projekt termotehničkih instalacija hotela Amfiteatar u Puli
Randić i suradnici  
Voditelj
80.
1.1.2009. -
Projekt termotehničkih instalacija anexa B Thalassotherapia Crikvenica
Randić - Turato  
Voditelj
81.
1.1.2009. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
82.
1.1.2009. -
Program osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom– seminar modul 1; 1. krug obuke
više polaznika seminara  
Voditelj
83.
1.1.2009. -
Energetski pregledi i energetske studije zgrada u vlasništvu Grada Zagreba
UNDP Hrvatska  
Voditelj
84.
1.1.2009. -
Studija distribucije topline u sustavima grijanja i hlađenja
Knauf Zagreb  
Voditelj
85.
1.1.2008. -
Simulation of Annual Variations of LPG Thermal State Within the Buried Tanks for LPG Terminal Porto Romano – Durres - Albania
Top Projekt Zaprešić  
Voditelj
86.
1.1.2008. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
87.
1.1.2008. -
Simulation of Annual Variations of LPG Thermal State Within the Buried Tanks for LPG Terminal Aqaba in Jordan
Top Projekt Zaprešić  
Voditelj
88.
1.1.2008. -
Dokumentacija izvedenog stanja toplovodne kotlovnice i idejno rješenje dorade sustava za grijanje potrošne tople vode hotela Jadran u Bakru
Hotel Jadran Bakar  
Voditelj
89.
1.1.2008. -
Projektantski nadzor nad izvedbom radova na zamjeni centralnog rashladnog sustava na HT objektu P. Kobeka 15 u Rijeci
HT  
Voditelj
90.
1.1.2008. -
Simulation of Annual Variations of LPG Thermal State Within the Buried Tanks for LPG storage of Tifon Plin on the location Pustodol – Sveti Križ Začretje
Top Projekt Zaprešić  
Voditelj
91.
1.1.2007. -
Projekt modifikacije sustava rashladnih cjevovoda i rashladne stanice hidroelektrane Rijeka, 2007.
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
92.
1.1.2007. -
Projekt ugradnje apsorpcijskog rashladnog uređaja u kogeneracijsku jedinicu ĐĐ-ENITEH-500 loženu drvnom biomasom građenu po projektu ENITEH Rijeka
 
Voditelj
93.
1.1.2007. -
Projekt zamjene opreme i uređaja rashladne stanice telekomunikacijskog centra Kozala u Rijeci
HT Zagreb  
Voditelj
94.
1.1.2007. -
Energetska studija odabira strojarskih termotehničkih instalacija kotlovnice i rashladne stanice Novog Lista u Rijeci
Novi List  
Voditelj
95.
1.1.2007. -
Nadzor nad rekonstrukcijom sustava odvlaživanja, održavanja temperature i ventilacije HE Senj
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
96.
1.1.2007. -
Idejno tehničko rješenje rashladne stanice i kotlovnice građevine na lokaciji Kumičićeva 13
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
97.
1.1.2007. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
98.
1.1.2007. -
Glavni i izvedbeni projekt klimatizacije kontrolno analitičkog laboratorija INA u Urinju
INA Zagreb  
Voditelj
99.
1.1.2006. -
Razrada idejnog rješenja projekta energane HE Vinodol
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
100.
1.1.2006. -
Nadzor kod gradnje klimatizacije nadzornog centra HEP-a na lokaciji Kumičićeva 13
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
101.
1.1.2006. -
Nadzor kod rekonstrukcije sustava ventilatorski konvektora građevine HEP-a na lokaciji Kumičićeva 13
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
102.
1.1.2006. -
Nadzor kod gradnje strojarskih instalacija klimatizacije upravne zgrade HE Gojak
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
103.
1.1.2006. -
Projekt izvedenog stanja građevina u pogonu HE Gojak
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
104.
1.1.2006. -
Projekt sustava ventilacije i odvlaživanja strojarnice u HE Senj
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
105.
1.1.2006. -
Strojarski projekt rekonstrukcije kotlovnice i rashladne centrale hotela Corinthia Baška
Rijekaprojekt energetika  
Voditelj
106.
1.1.2006. -
Ocjena stanja i energetska studija zamjene opreme i uređaja rashladne stanice telekomunikacijskog centra Kozala u Rijeci
HT  
Voditelj
107.
1.1.2006. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
108.
1.1.2006. -
Projekt izvedenog stanja upravne zgrade HE Gojak
Đurkin Čakovec  
Voditelj
109.
1.1.2006. -
Tehničko rješenje sanacije buke ventilatora za odsis zraka iz kuhinje hotela Dražica u Krku
Hoteli Krk  
Voditelj
110.
1.1.2006. -
Projektantski nadzor kod gradnje instalacija razvlaživanja strojarnice HE Rijeka
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
111.
1.1.2005. -
Izrada troškovnika uz projekt centralnog grijanja i pripreme potrošne tople vode na stadionu Krimeja
Climacommerce Rijeka  
Voditelj
112.
1.1.2005. -
Projekt sanacije sustava centralnog grijanja i pripreme PTV za stadion Krimeja
Grad Rijeka  
Voditelj
113.
1.1.2005. -
Glavni projekt i nadzor kod premještanja dizalice topline u poslovnici Erste & Steiermärkische bank poslovnica Labin
Erste & Steiermärkische Bank Rijeka  
Voditelj
114.
1.1.2005. -
Tehničko rješenje grijanja stubišta i sanitarija u neboderu poslovnog objekta Jadranski trg 3 Rijeka
Erste & Steiermärkische Bank Rijeka  
Voditelj
115.
1.1.2005. -
Snimka stanja i prijedlog sanacije sustava centralnog grijanja i pripreme PTV za stadion Krimeja
Grad Rijeka  
Voditelj
116.
1.1.2005. -
Idejni i glavni strojarski projekt nezavisnog sustava klimatizacije u poslovnoj zgradi PP HE Zapad
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
117.
1.1.2005. -
Stručni nadzor strojarsko – tehnološkog dijela građevine Druga linija rinfuzo ukrcaja cementa u kamione u krugu tvornice Holcim
Rijekaprojekt Koning  
Voditelj
118.
1.1.2005. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
119.
1.1.2005. -
Procjena stanja i idejno tehničko rješenje obnove sustava klimatizacije kontrolnog laboratorija INA Urinj
INA Zagreb  
Voditelj
120.
1.1.2004. -
Idejni projekt rekonstrukcije sustava rashladne vode u strojarnici hidroelektrane Rijeka
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
121.
1.1.2004. -
Projekt izvedenog stanja sustava klimatizacije građevine Erste Bank Jadranski trg 3 u Rijeci
Serving Rijeka  
Voditelj
122.
1.1.2004. -
Nadzor nad gradnjom termotehničkih instalacija poslovnice Erste & Steiermärkische Bank –Labin
Erste & Steiermärkische Bank Rijeka  
Voditelj
123.
1.1.2004. -
Projekt rekonstrukcije rashladnih cjevovoda hidroelektrane Gojak
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
124.
1.1.2004. -
Izrada 3D modela građevinske konstrukcije strojarnice HE Gojak
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
125.
1.1.2004. -
Projekt klimatizacije kancelarija, kontrolne sobe i zajedničkih prostorija 3 kata poslovne zgrade Kumičićeva 13 u Rijeci
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
126.
1.1.2004. -
Projekt strojarskih instalacija klimatizacije 8 kata u neboderu poslovnog objekta Jadranski trg 3 Rijeka
Erste & Steiermärkische Bank Rijeka  
Voditelj
127.
1.1.2004. -
Izvedbena dokumentacija strojarskih radova na sanaciji sustava distribucije topline u objektu SRC 3 Maj
Grad Rijeka  
Voditelj
128.
1.1.2004. -
Elaborat distribucije topline u sportskom objektu SRC 3 Maj s analizom utjecaja poboljšanja toplinske izolacije
Grad Rijeka  
Voditelj
129.
1.1.2004. -
Proračun toplinskih i rashladnih opterećenja objektu SRC 3 Maj
Grad Rijeka  
Voditelj
130.
1.1.2004. -
Tehničko rješenje i troškovnik za dovršenje klimatizacije
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
131.
1.1.2004. -
Ocjena stanja i prijedlog obnove sustava klimatizacije u strojarnici hidroelektrane Senj
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
132.
1.1.2004. -
Doprojektiranje strojarskih instalacija kliatizacije šalter sale u poslovnoj građevini Jadranski trg 3 Rijeka
Erste & Steiermärkische Bank Rijeka  
Voditelj
133.
1.1.2004. -
Izvedbeni projekt rekonstrukcije sustava kontrole vlage i temperature u strojarnici hidroelektrane Senj
Končar montažni inženjering Zagreb  
Voditelj
134.
1.1.2004. -
Obrazovanje stručnih kadrova za rukovanje i održavanje rashladnih i klima uređaja prema projektu MP/CRO/99/099
više polaznika seminara  
Voditelj
135.
1.1.2004. -
Idejni projekt sustava klimatizacije strojarnice hidroelektrane Rijeka
HEP PP HE Zapad  
Voditelj
136.
1.1.2004. -
Strojarsko – tehnološki dio građevine Rekonstrukcija dimnjaka cementne peći u krugu tvornice Holcim
Rijekaprojekt Koning  
Voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 6.2.2014. - Detalji
Transformacija energetskog sektora i prilike za razvoj lokalnog OIE poduzetništva
Rijeka
2. 18.10.2013. - Detalji
Pula Boat Fair
Pula

Popularizacija znanosti

1. 13.6.2017. - "Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU"
Predstavljane polaznicima sustava hlađenja s apsorpcijskim rashladnim uređajem pogonjenim sunčevom energijom na Tehničkom fakultetu
Rijeka, Tehnički fakultet