Dr. sc. Jasminka Ledić red.prof.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 311
e-pošta : jledic@ffri.hr
telefon : 051265718

Google Scholar
CROSBI

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 369 11 13
Google scholar 369 11 13

Obrazovanje

1.1.1986. - doktorat znanosti Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1984. magisterij znanosti poslijediplomski studij pedagogije Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1978. - 1.1.1982. diplomirani pedagog-profesor studij pedagogije Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2000. - redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.1996. - 1.9.2000. redovita profesorica Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.1990. - 1.9.1996. izvanredna profesorica Pedagoški fakultet u Rijeci
1.4.1987. - 1.9.1990. docentica Pedagoški fakultet u Rijeci
1.9.1982. - 1.3.1987. asistentica Pedagoški fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

30.3.2012. Zahvalnica za doprinos realizaciji 1. Riječkog međunarodnog studentskog kongresa RISC 2012 (Obrazovna politika u visokom školstvu), (dodjeljuje Sveučilište u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci)
1.12.2008. Zahvalnica Zaklade Sveučilišta u Rijeci za sudjelovanje u volonterskoj akciji «Sveučilištarci volontiraju» održane 5. prosinca 2008. godine na Klinici za neurokirurgiju KBC-a Rijeka
1.12.2007. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci povodom dodjele Godišnje nagrade Grada Rijeke;
1.6.2007. Godišnja nagrada Grada Rijeke "za izniman doprinos popularizaciji znanosti višegodišnjom uspješnom organizacijom Festivala znanosti u Rijeci" (nagrada dodijeljena Udruzi "Zlatni rez", članica Upravnog odbora i Organizacijskog odbora Festivala znanosti);
6.2.2006. Priznanje za doprinos u radu Odbora za procjenu prijedloga projekata programa suradnje i razvoja zajednice, AED, USAID
16.6.2004. Zahvalnica Udruge za razvoj civilnog društva SMART za uspješnu suradnju i pružanje podrške u razvoju civilnog društva u Hrvatskoj; 6. lipnja 2004.
Glavna nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2012/2013. godini
Godišnja državna “Nagrada Ivan Filipović” za područje visokoga školstva za 2003. godinu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Povijest odgoja i obrazovanja
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Europska dimenzija u obrazovanju
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Povijest djetinjstva
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Aktualni znanstveno-istraživački projekti i projektne aktivnosti
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30

Gostujući nastavnik

- Civilno društvo i socijalna politika (sunositeljica kolegija s prof. dr. Gojkom Bežovanom)
Poslijediplomski specijalistički i poslijediplomski doktorski studij iz socijalne politike
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.12.1994. - 1.2.1994. Fulbrightova stipendija (produljena)


Norma sati:
1.3.1994. - 1.11.1994. Fulbrightova stipendija


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2012. - „Europska dimenzija u obrazovanju“; projekt razvoja e-kolegija; Sveučilište u Rijeci; voditeljica projekta,

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - «Razvoj prirodoznanstvene pismenosti aktivnim učenjem»;

Financiranje: MZOS
1.1.2008. - «Poticaj za uvođenje tema o civilnom društvu u nastavi na hrvatskim sveučilištima»;

Financiranje: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
1.1.2007. - 1.1.2008. „Studenti volontiraju - razvoj društvene odgovornosti studenata”

Financiranje: Zaklada Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - “Učenje sadržaja i vještina potrebnih za život u suvremenom društvu”

Financiranje: Institut Otvoreno društvo Hrvatska
1.1.1996. - 1.1.1998. “Problem (ideologizacije) vrijednosti u odgoju i obrazovanju”;

Financiranje: Institut Otvoreno društvo Hrvatska
- “Fizika u javnim prostorima»

Financiranje: MZOS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka;
Koncepcije građanina i građanske kompetencije-implikacije za obrazovne programe
Neformalno obrazovanje i neformalno učenje odraslih - 2009.

2. Ledić, Jasminka;
Gojko Bežovan: Civil Society
Revija za socijalnu politiku 12 409-410 - 2005.

3. Ledić, Jasminka;
Biti volonter/volonterka? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad
Rijeka: SMART–Udruga za razvoj civilnog društva - 2001.

4. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Assessing the Quality of University Teaching in Croatia
Teaching in higher education (1356-2517) 4 (1999), 2; 213-235

5. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju( The quality criteria of higher education teaching: approach to a research )
Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

6. Ledić, Jasminka
TQM - Nova kakovost v visokoškolskem izobraževanju( TQM - New Approach to Quality in University Education )
Vzgoja in izobraževanje (0350-5065) 27 (1996), 1; 11-16

7. Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Koncepcije građanina i građanske kompetencije - implikacije za obrazovne programe( Citizenship conceptions and competences - implications for educational programs )
Neformalno obrazovanje i neformalno učenje odraslih : sažeci ; u: Andragoški glasnik / Matijević, M. (ur.). - Jastrebarsko : Hrvatsko andragoško društvo , 2009. .

8. Ledić, Jasminka; Turk, Marko
Izazovi europske dimenzije u obrazovanju: pristupi i implementacija u nacionalnom kontekstu( Challenges of the European dimension in education: approaches and implementation in the national context )
Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 260-271 (ISBN: 978-953-99167-4-7).

9. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči( Towards the University as Learning Organisation )
Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2002. 41-49.

10. Manestar, Darko; Ledić, Jasminka;
Training of Indirect Laringoscopy and Nasopharyngoscopy without a Patient

11. Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis (0582-2351) 47 (2010), 1; 57-70

12. Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana
"Nisam sigurna što je, ali je bitno" - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75

13. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima( Theory and practice of universities management: trends and challenges )
Časopis za visoko obrazovanje (1846-5277) 1 (2007), 1; 55-68

14. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

15. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima( Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions )
Društvena istraživanja (1330-0288) 62 (2002), 6; 1013-1030

16. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave( Students' position regarding the quality of the teaching process at the university )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 619-637

17. Rukavina, Sanja; Zuvic-Butorac, Marta; Ledic, Jasminka; Milotic, Branka; Jurdana-Sepic, Rajka
Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences
Science education international (2077-2327) 23 (2012), 1; 6-19

18. Bežovan, Gojko; Ledić, Jasminka; Zrinščak, Siniša
Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi( Civil society in university courses )
Hrvatska i komparativna javna uprava (1848-0357) 11 (2011), 1; 173-202

19. Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Učenje zalaganjem u zajednici – integracija viskoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana( The Integration of Higher Education and the Community in the Proccess of the Education of Socially Responsible and Active Citizens )
Revija za socijalnu politiku (1330-2965) 17 (2010), 1; 71-88

20. Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Kompetencije europske dimenzije u obrazovanju: stavovi studenata( Competences of the European dimension in education: students’ attitudes )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 10 (2013), 2; 187-201

21. Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana
» Nisam sigurna što je, ali je bitno« - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75

22. Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana
Koncepcije građanina i granske kompetencije - implikacije za obrazovne programe( Citizesnhip Conceptions and Competences - Implications for Educational Programmes )
Zbornik radova 4. međunarodne konferencije Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih = Non-formal adult education and informal adult learning: book of proceedings of the international conference / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2009. 45-56 (ISBN: 978-953-98811-3-7).

23. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu( Preparation of Higher Education Assistants for Teaching )
Zbornik radova sa Drugog međunarodnog znanstvenog kolokvija Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju (The Teacher as a Contributor to Quality in Education) / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 1999. 41-48.

24. Milotić, Branka; Žuvić-Butorac, Marta; Rukavina, Sanja; Jurdana-Šepić, Rajka; Ledić, Jasminka
Promocija održivoga razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci( Promocija održivoga razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). - Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2008. 321-326 (ISBN: 978-953-98445-4-5).

25. Rafajac, Branko; Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna
Kvaliteta visokog obrazovanja( The Quality of Higher Education )
Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju (The Quality in Education and Teaching) / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci , 1998. 19-27.

Znanstvene knjige

1.
Ćulum, Bojana; Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Academics and Community Engagement: Comparative Perspective from Three European Countries
Springer - 2015.
2.
Ledić, Jasminka; Staničić, Stjepan; Turk, Marko
Kompetencije školskih pedagoga( Competences of school pedagogues )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2013.
3.
Ćulum, Bojana; Rončević, Nena; Ledić, Jasminka
Facing new expectations – integration third mission activities into the university
Springer - 2013.
4.

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?( Changes in the Academic Profession: Responses to Societal Challenges? )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
5.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka; Rončević, Nena
Sveučilišni nastavnici i zalaganje u zajednici( Academics and Community Engagement )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
6.
Ćulum, Bojana; Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Akademska profesija i doprinos razvoju zajednice i društva( Academic profession and the contribution to the development of the community and the society )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
7.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta( Academics and University Civic Mission )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2011.
8.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Civilna misija sveučilišta: element u tragovima?( University Civic Mission: An Element in Traces? )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2010.
9.
Rukavina, Sanja; Milotić, Branka; Jurdana-Šepić, Rajka; Žuvić-Butorac, Marta; Ledić, Jasminka
Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem( The Development of Scientific and Mathematical Literacy Using Active Learning Strategies )
Udruga Zlatni rez - 2010.
10.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example
Peter Lang - 2006.
11.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko;
Understanding university organizational culture: the Croatian example
- 2006.
12.
Ledić, Jasminka
Biti volonter/volonterka? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad( Beeing volunteer. Citizen's involvement in civic activities through volunteering. )
Smart – Udruga za razvoj civilnog društva - 2001.
13.
Ledić, Jasminka
Školski pedagozi i kompetencije europske dimenzije u obrazovanju( School pedagogues and competences of the European dimension in education )

Pozvana predavanja

1. Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
2. Ledić, Jasminka
Europsko izvješće o kvaliteti odgoja i obrazovanja u školi: šesnaest indikatora kvalitete( European report on quality education: sixteen quality indicators )
3. Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
4. Ledić, Jasminka
U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta( Looking for university civic mission )
5. Ledić, Jasminka
Izazovi pripreme visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi
6. Hoić-Božić, Nataša; Krstović, Jasna; Ledić, Jasminka
Education for information society: an attempt from the University of Rijeka (Croatia)
7. Ledić, Jasminka; Turk, Marko
O kompetencijama školskih pedagoga: rezultati istraživanja( Research results about competences of school pedagogues )
8. Ledić, Jasminka
Utječu li istraživanja na promjene u visokom obrazovanju: nacionalna slika iz biografskog rakursa( The impact of research on the changes in higher education: the national picture from the biographical perspective )

Kongresna priopćenja

1.
Ledić, Jasminka; Hoić-Božić, Nataša;
The differences between teachers' and students' assessment of higher education teaching quality: A case from Croatia - 1.1.1998.
2.
Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Nuždić, Sandra
Civic Dimension in University Official Documents: the Croatian Case
3.
Turk, Marko; Ledić, Jasminka
THE COMPETENCES FOR IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION: A CHALLENGE FOR (SCHOOL) PEDAGOGUES IN CROATIA?
4.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Koncepcije građanina i građanske kompetencije - implikacije za obrazovne programe( Citizenship conceptions and competences - implications for educational programs )
5.
Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
6.
Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
7.
Ledić, Jasminka
U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta( Looking for university civic mission )
8.
Milotić, Branka; Žuvić-Butorac Marta; Rukavina Sanja; Jurdana Šepić Rajka; Ledić, Jasminka
Promocija održivog razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci( Promoting Sustainable Development Through Science Festival of Rijeka )
9.
Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka; Rukavina, Sanja; Milotić, Branka; Ledić, Jasminka
Popularizacija prirodoslovlja i matematike: projekti Udruge Zlatni rez Rijeka( Popularisation of science and mathematics ; projects of NGO Golden section Rijeka )
10.
Ćulum Bojana; Ledić Jasminka; Rončević Nena
"Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first"
11.
Ćulum Bojana; Ledić Jasminka; Rončević Nena
"Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first"
12.
Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Janusovo lice akademske profesije: između nastavnika i istraživača( Janus face of the academic profession: between teachers and researchers )
13.
Ledić, Jasminka; Mrnjaus, Kornelija
Gangs, Mafia and Groups of Renegades: (Mis)conceptions about Civil Society and Third Sector in Croatia
14.
Turk, Marko; Miočić, Ivana; Marinović, Monika; Turković, Inka; Ledić, Jasminka
Croatian Students' Awareness, Understanding and Attitudes Regarding European Dimension in Education
15.
Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna; Rafajac, Branko
Students' Assessment of Ideal and Real Teaching : A Case From Croatia
16.
Hoić-Božić, Nataša; Krstović, Jasna; Ledić, Jasminka
Education for information society: An attempt from the University of Rijeka (Croatia)
17.
Ledić, Jasminka; Hoić-Božić, Nataša
The Differences Between Teachers' and Students' Assesment of Higher Education Teaching Quality: a Case from Croatia

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. - 1.1.2011.
„Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta"/ "The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges" (EUROAC); ; voditeljica projekta; HRZZ/ESF; ; http://euroac.ffri.hr/
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
«Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj» ; suradnica; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
"Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa" (009-0000000-0931); ; voditeljica projekta; MZOS; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
"Preduvjeti osiguranja kvalitete u visokom školstvu" (0009004); ; voditeljica projekta; MZOS; ;
5. 1.1.2001. -
"Establishing and Strengthening a Core Network Promoting Third Sector Studies in the Central and Eastern European Region"; ; suradnica; Zaklada Rockefeller Brothers; ;
6. 1.1.1997. - 1.1.1999.
“The Quality of Teaching in Higher Education: the Croatian Case”; ; voditeljica projekta; OSI/HESP RSS stipendija br.: 43/1997; ;
7. 1.1.1996. - 1.1.2000.
“Kvaliteta visokoškolske nastave: kriteriji, stanje i model usavršavanja visokoškolske nastave u cilju izgradnje “kulture kvalitete” (000913); ; voditeljica projekta; MZOS; ;
8. 1.1.1995. - 1.1.1997.
"Initiating Philanthropic Activities in Croatia (Rijeka) through Teacher's Education"; ; voditeljica projekta; Center for Philanthropic Studies, Indiana University-Purdue University Indianapolis; ;
9. 1.1.1990. - 1.1.1995.
"Pretpostavke i kriteriji efikasnosti visokoškolske nastave" (5-07-071);; suradnica/voditeljica; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2015.
Marko Turk; Doktorat Konpetencijski profil akademske profesije; Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 16. lipnja 2015.;
2. -
Petra Pejić Papak; Projekcija razvoja izvannastavnih aktivnosti učenika osnovne škole; Filozofski fakultet u Rijeci; travanj 2011;
3. -
Bojana Ćulum; Sveučilišni nastavnici i misija sveučilišta: stavovi, uvjeti i implikacije za integraciju civilne misije sveučilišta. ; Filozofski fakultet u Rijeci; prosinac 2010;
4. -
Mirko Lukaš; Analiza ideja obiteljskog odgoja u hrvatskoj pedagoškoj literaturi i dokumentaciji od 1850. do 1918. godine. ; Filozofski fakultet u Rijeci; lipanj 2009;
5. -
Vesna Kovač; Koncepcije upravljanja visokoškolskim institucijama kao podrška uvođenju sustava osiguranja kvalitete. ; Filozofski fakultet u Rijeci, 2004.; ;
6. -
Igor Radeka; Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti pedagogije u Hrvatskoj; Filozofski fakultet u Rijeci, travanj 2000.; ;

Znanstveni skupovi

1. - 11.4.2005.
Godišnja skupština ICED (International Consortium for Educational Development in Higher Education): Creating Teaching Quality Culture in Higher Education, članica ordanizacijskog odbora

Patenti

1. Manestar, Darko; Ledić, Jasminka 18446744073709551615
Training of Indirect Laringoscopy and Nasopharyngoscopy without a Patient

Recenzije

1. 2013. Članica Editorial Advisory Board za knjigu Higher Education and Contemporary Challenges (ur: Filipa M. Ribeiro, Bojana Ćulum i Yurgos Politis) izdavačke kuće IGI Global)
2. 2013. Anka Došen-Dobud: Slike iz povijesti predškolskog odgoja: prinosi povijesti institucijskog predškolskog odgoja. Split: Filozofski fakultet; Rijeka: Učiteljski fakultet,
3. 2012. ICED 2012 conference: Accros The Globe Higher Education Learning and Teaching: Where East Meets West. Bangkok, 23.-25. 07. 2012. (recenzentica radova prijavljenih za konferenciju)
4. 2011. Jasna Krstović i Darko Lončarić (ur.): Vodič u postupku izbora u zvanja. Rijeka 2011: Učiteljski fakultet u Rijeci
5. 2011. Socijalna i ekonomska slika studentskog života u Hrvatskoj: nacionalno izvješće. Zagreb 2011: IRO
6. 2008. Bojana Ćulum: Zašto i kako vrednovati volontiranje? Zagreb 2008, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
7. 2004. Gojko Bežovan: Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2004.
8. 2003. Nada Babić i Stanislava Irović (ur.): Dijete i djetinjstvo, (zbornik radova); Visoka učiteljska škola u Osijeku, Osijek 2003.
9. 2002. Snježana Pejović: "Skok s mosta: odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa". Alineja, Zagreb 2002.