Dr. sc. Jasminka Ledić red.prof.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

prostorija : 311
e-pošta : jledic@ffri.hr
telefon : 051265718

CROSBI
ORCID
ResearcherID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 369 11 13

Obrazovanje

1.1.1986. - doktorat znanosti Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1982. - 1.1.1984. magisterij znanosti poslijediplomski studij pedagogije Pedagoški fakultet u Rijeci
1.1.1978. - 1.1.1982. diplomirani pedagog-profesor studij pedagogije Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2000. - redovita profesorica u trajnom zvanju Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.1996. - 1.9.2000. redovita profesorica Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.1990. - 1.9.1996. izvanredna profesorica Pedagoški fakultet u Rijeci
1.4.1987. - 1.9.1990. docentica Pedagoški fakultet u Rijeci
1.9.1982. - 1.3.1987. asistentica Pedagoški fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

13.6.2018. Godišnja nagrada Grada Rijeke za doprinos unapređenju visokog obrazovanja i promicanju europske dimenzije u obrazovanju
10.5.2018. Nagrada Filozofskog fakulteta u Rijeci za znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti za sveobuhvatan doprinos razvoju pedagoške znanosti
11.11.2013. Glavna nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 2012/2013. godini
30.3.2012. Zahvalnica za doprinos realizaciji 1. Riječkog međunarodnog studentskog kongresa RISC 2012 (Obrazovna politika u visokom školstvu), (dodjeljuje Sveučilište u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci)
1.12.2008. Zahvalnica Zaklade Sveučilišta u Rijeci za sudjelovanje u volonterskoj akciji «Sveučilištarci volontiraju» održane 5. prosinca 2008. godine na Klinici za neurokirurgiju KBC-a Rijeka
1.12.2007. Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci povodom dodjele Godišnje nagrade Grada Rijeke;
1.6.2007. Godišnja nagrada Grada Rijeke "za izniman doprinos popularizaciji znanosti višegodišnjom uspješnom organizacijom Festivala znanosti u Rijeci" (nagrada dodijeljena Udruzi "Zlatni rez", članica Upravnog odbora i Organizacijskog odbora Festivala znanosti);
6.2.2006. Priznanje za doprinos u radu Odbora za procjenu prijedloga projekata programa suradnje i razvoja zajednice, AED, USAID
16.6.2004. Zahvalnica Udruge za razvoj civilnog društva SMART za uspješnu suradnju i pružanje podrške u razvoju civilnog društva u Hrvatskoj; 6. lipnja 2004.
Godišnja državna “Nagrada Ivan Filipović” za područje visokoga školstva za 2003. godinu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Povijest odgoja i obrazovanja
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Europska dimenzija u obrazovanju
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Povijest djetinjstva
Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Aktualni znanstveno-istraživački projekti i projektne aktivnosti
Doktorski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
- Opća povijest odgoja i obrazovanja
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Nacionalna povijest pedagogije
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Europska dimenzija u obrazovanju
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Europski prostor visokoga obrazovanja: strukture i trendovi
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
- Povijest djetinjstva
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30
- Doktorski seminar
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija
Filozofski fakultet u Rijeci
sunisiteljica kolegija
Norma sati: 10 ECTS

Gostujući nastavnik

- Civilno društvo i socijalna politika (sunositeljica kolegija s prof. dr. Gojkom Bežovanom)
Poslijediplomski specijalistički i poslijediplomski doktorski studij iz socijalne politike
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.12.1994. - 1.2.1994. Fulbrightova stipendija (produljena)


Norma sati:
1.3.1994. - 1.11.1994. Fulbrightova stipendija


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2012. - „Europska dimenzija u obrazovanju“; projekt razvoja e-kolegija; Sveučilište u Rijeci; voditeljica projekta,

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - «Razvoj prirodoznanstvene pismenosti aktivnim učenjem»;

Financiranje: MZOS
1.1.2008. - «Poticaj za uvođenje tema o civilnom društvu u nastavi na hrvatskim sveučilištima»;

Financiranje: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
1.1.2007. - 1.1.2008. „Studenti volontiraju - razvoj društvene odgovornosti studenata”

Financiranje: Zaklada Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - “Učenje sadržaja i vještina potrebnih za život u suvremenom društvu”

Financiranje: Institut Otvoreno društvo Hrvatska
1.1.1996. - 1.1.1998. “Problem (ideologizacije) vrijednosti u odgoju i obrazovanju”;

Financiranje: Institut Otvoreno društvo Hrvatska
- “Fizika u javnim prostorima»

Financiranje: MZOS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Croatian Academics’ Attitudes on the Importance of Academic Profession Competencies
International Journal of Social Sciences and Education Research 2 142-159 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=793321

2. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Between Teaching and Research : Challenges of the Academic Profession in Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 6 95-111 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807884

3. Turk, Marko ; Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka
Research Management Competencies: Croatian Academics’ Perspective
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS XVI 167-178 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847655

WOS

4. Turk, Marko ; Miočić, Ivana ; Marinović, Monika ; Turković, Inka ; Ledić, Jasminka
Croatian Students' Awareness, Understanding and Attitudes Regarding European Dimension in Education
Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 862-869 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759561

WOS

5. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Croatian School Teachers’ Familiarity With The European Dimension In Education
The Turkish online journal of educational technology 2015 89-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=775543

6. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Europska dimenzija u obrazovanju: izazov za školske pedagoge?
Pedagogijska istraživanja 11 95-104 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880272

7. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
THE COMPETENCES FOR IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION: A CHALLENGE FOR (SCHOOL) PEDAGOGUES IN CROATIA?
193-206 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649601

8. Turk, Marko ; Miočić, Ivana ; Marinović, Monika ; Turković, Inka ; Ledić, Jasminka
Croatian Students' Awareness, Understanding and Attitudes Regarding European Dimension in Education
970-976 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=719370

9. Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Kompetencije europske dimenzije u obrazovanju: stavovi studenata
Pedagogijska istraživanja 10 187-201 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733707

10. Rukavina, Sanja ; Zuvic-Butorac, Marta ; Ledic, Jasminka ; Milotic, Branka ; Jurdana-Sepic, Rajka
Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences
Science education international 23 6-19 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576633

11. Ledić, Jasminka ; Turk, Marko
Izazovi europske dimenzije u obrazovanju: pristupi i implementacija u nacionalnom kontekstu
260-271 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600406

12. Bežovan, Gojko ; Ledić, Jasminka ; Zrinščak, Siniša
Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi
Hrvatska i komparativna javna uprava 11 173-202 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516050

13. Bežovan, Gojko ; Ledić, Jasminka ; Zrinščak, Siniša
Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi
Hrvatska i komparativna javna uprava 11 173-202 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516050

14. Bežovan, Gojko ; Ledić, Jasminka ; Zrinščak, Siniša
Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi
Hrvatska i komparativna javna uprava 11 173-202 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=516050

15. Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Učenje zalaganjem u zajednici – integracija viskoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana
Revija za socijalnu politiku 17 71-88 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449224

WOS

16. Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Učenje zalaganjem u zajednici – integracija viskoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana
Revija za socijalnu politiku 17 71-88 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449224

WOS

17. Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka ; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis 47 57-70 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533391

18. Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka ; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis 47 57-70 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533391

19. Ledić, Jasminka
Civil society and governance in Europe: From national to international linkages
Revija za socijalnu politiku 16 92-94 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931723

20. Ledić, Jasminka ; Ćulum, Bojana
Koncepcije građanina i granske kompetencije - implikacije za obrazovne programe
45-56 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449240

21. Ledić, Jasminka ; Ćulum, Bojana
Koncepcije građanina i granske kompetencije - implikacije za obrazovne programe
45-56 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=449240

22. Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka;
Koncepcije građanina i građanske kompetencije-implikacije za obrazovne programe
Neformalno obrazovanje i neformalno učenje odraslih - 2009.

23. Rončević Nena ; Ledić Jasminka ; Ćulum Bojana
» Nisam sigurna što je, ali je bitno« - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue 1 62-75 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=393710

24. Ledić, Jasminka ; Ćulum, Bojana ; Nuždić, Sandra ; Jančec, Lucija ;
What Role Do Croatian Higher Institutions Play? A study on University Civic Mission
- - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346682

25. Bežovan, Gojko ; Ledić, Jasminka ; Zrinščak, Siniša
Teme o civilnom društvu u nastavi na hrvatskim sveučilištima
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412950

26. Bežovan, Gojko ; Ledić, Jasminka ; Zrinščak, Siniša
Teme o civilnom društvu u nastavi na hrvatskim sveučilištima
- 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=412950

27. Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima
Časopis za visoko obrazovanje 1 55-68 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=350262

28. Hoić-Božić, Nataša ; Botički, Ivica ; Mornar, Vedran ; Ledić, Jasminka ; Kovač, Vesna
AHyCo portal
- 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=276292

29. Ledić, Jasminka;
Gojko Bežovan: Civil Society
Revija za socijalnu politiku 12 409-410 - 2005.

30. Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management 9 215-232 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=127294

WOS

31. Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima
Društvena istraživanja 62 1013-1030 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=107681

WOS

32. Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči
41-49 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=107678

33. Ledić, Jasminka
Croatia Above All: Values/messages in Croatian Elementary School Curriculum
57-93 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931751

34. Ledić, Jasminka;
Biti volonter/volonterka? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad
Rijeka: SMART–Udruga za razvoj civilnog društva - 2001.

35. Davidkov, T., Hegyesie, G., Ledić, J., Randma, T., Behr, G., Kessler, D., Sulek, M., Payton, R.
The Future of Third-Sector Teaching and Research in Central and Eastern Europe
Voluntas 11 181-190 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931754

36. Hoić-Božić, Nataša ; Ledić, Jasminka ; Mezak, Jasminka
Evaluating the Use of World Wide Web Courseware in Student Teachers' Education: a Case from Croatia
1894-1899 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45768

37. Hoić-Božić, Nataša ; Ledić, Jasminka ; Mezak, Jasminka
Evaluating the Use of World Wide Web Courseware in Student Teachers' Education
96-103 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45770

38. Ledić, Jasminka
Jedan pogled u povijest djetinjstva
116-123 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931732

39. Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko ; Kovač, Vesna
Assessing the Quality of University Teaching in Croatia
Teaching in higher education 4 213-235 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34595

40. Ledić, Jasminka
(Ne)poznati John Dewey (Neki aspekti izvora i razvoja Deweyevih ideja i njegov utjecaj na američki curriculum)
Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 45 79-92 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931515

41. Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu
41-48 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34578

42. Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko ; Kovač, Vesna
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja 7 619-637 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34594

43. Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju
Napredak 139 298-306 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34582

44. Rafajac, Branko ; Ledić, Jasminka ; Kovač, Vesna
Kvaliteta visokog obrazovanja
19-27 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34569

45. Ledić, Jasminka ; Hoić-Božić, Nataša
The differences between teachers' and students' assessment of higher education teaching quality: A case from Croatia
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34777

46. Ledić, Jasminka ; Kovač, Vesna ; Rafajac, Branko
Students' assessment of ideal and real teaching: A case from Croatia
- 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34778

47. Hoić-Božić, Nataša ; Krstović, Jasna ; Ledić, Jasminka
Education for information society: An attempt from the University of Rijeka (Croatia)
235-240 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=8540

48. Hoić-Božić, Nataša ; Krstović, Jasna ; Ledić, Jasminka
Education for information society: An attempt from the University of Rijeka (Croatia)
235-240 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=8540

49. Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko ; Kovač, Vesna
The Quality of teaching in higher education: the Croatian case
716-728 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=9247

50. Ledić, Jasminka
TQM - Nova kakovost v visokoškolskem izobraževanju
Vzgoja in izobraževanje 27 11-16 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=9236

51. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Assessing the Quality of University Teaching in Croatia
Teaching in higher education (1356-2517) 4 (1999), 2; 213-235

52. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Kriteriji uspješne visokoškolske nastave: pristup istraživanju( The quality criteria of higher education teaching: approach to a research )
Napredak (1330-0059) 139 (1998), 3; 298-306

53. Ledić, Jasminka
TQM - Nova kakovost v visokoškolskem izobraževanju( TQM - New Approach to Quality in University Education )
Vzgoja in izobraževanje (0350-5065) 27 (1996), 1; 11-16

54. Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Koncepcije građanina i građanske kompetencije - implikacije za obrazovne programe( Citizenship conceptions and competences - implications for educational programs )
Neformalno obrazovanje i neformalno učenje odraslih : sažeci ; u: Andragoški glasnik / Matijević, M. (ur.). - Jastrebarsko : Hrvatsko andragoško društvo , 2009. .

55. Ledić, Jasminka; Turk, Marko
Izazovi europske dimenzije u obrazovanju: pristupi i implementacija u nacionalnom kontekstu( Challenges of the European dimension in education: approaches and implementation in the national context )
Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 260-271 (ISBN: 978-953-99167-4-7).

56. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči( Towards the University as Learning Organisation )
Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2002. 41-49.

57. Manestar, Darko; Ledić, Jasminka;
Training of Indirect Laringoscopy and Nasopharyngoscopy without a Patient

58. Rončević, Nena; Ledić, Jasminka; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka
Scientia paedagogica experimentalis (0582-2351) 47 (2010), 1; 57-70

59. Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana
"Nisam sigurna što je, ali je bitno" - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75

60. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima( Theory and practice of universities management: trends and challenges )
Časopis za visoko obrazovanje (1846-5277) 1 (2007), 1; 55-68

61. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands
Tertiary Education and Management (1358-3883) 9 (2003), 3; 215-232

62. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima( Governance of Higher Education Institutions: Problems and Approaches to Solutions )
Društvena istraživanja (1330-0288) 62 (2002), 6; 1013-1030

63. Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko; Kovač, Vesna
Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave( Students' position regarding the quality of the teaching process at the university )
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja (1330-0288) 7 (1998), 4-5; 619-637

64. Rukavina, Sanja; Zuvic-Butorac, Marta; Ledic, Jasminka; Milotic, Branka; Jurdana-Sepic, Rajka
Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences
Science education international (2077-2327) 23 (2012), 1; 6-19

65. Bežovan, Gojko; Ledić, Jasminka; Zrinščak, Siniša
Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi( Civil society in university courses )
Hrvatska i komparativna javna uprava (1848-0357) 11 (2011), 1; 173-202

66. Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Učenje zalaganjem u zajednici – integracija viskoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana( The Integration of Higher Education and the Community in the Proccess of the Education of Socially Responsible and Active Citizens )
Revija za socijalnu politiku (1330-2965) 17 (2010), 1; 71-88

67. Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Kompetencije europske dimenzije u obrazovanju: stavovi studenata( Competences of the European dimension in education: students’ attitudes )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 10 (2013), 2; 187-201

68. Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana
» Nisam sigurna što je, ali je bitno« - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )
Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75

69. Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana
Koncepcije građanina i granske kompetencije - implikacije za obrazovne programe( Citizesnhip Conceptions and Competences - Implications for Educational Programmes )
Zbornik radova 4. međunarodne konferencije Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih = Non-formal adult education and informal adult learning: book of proceedings of the international conference / Matijević, Milan ; Žiljak, Tihomir (ur.). - Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo , 2009. 45-56 (ISBN: 978-953-98811-3-7).

70. Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Uvođenje i priprema asistenata na visokim učilištima za nastavu( Preparation of Higher Education Assistants for Teaching )
Zbornik radova sa Drugog međunarodnog znanstvenog kolokvija Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju (The Teacher as a Contributor to Quality in Education) / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 1999. 41-48.

71. Milotić, Branka; Žuvić-Butorac, Marta; Rukavina, Sanja; Jurdana-Šepić, Rajka; Ledić, Jasminka
Promocija održivoga razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci( Promocija održivoga razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci )
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.). - Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci , 2008. 321-326 (ISBN: 978-953-98445-4-5).

72. Rafajac, Branko; Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna
Kvaliteta visokog obrazovanja( The Quality of Higher Education )
Zbornik radova sa Međunarodnog znanstvenog kolokvija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju (The Quality in Education and Teaching) / Rosić, Vladimir (ur.). - Rijeka : Pedagoški fakultet u Rijeci , 1998. 19-27.

Znanstvene knjige

1.
Čižmešija, Aleksandra ; Diković, Marina ; Domović, Vlatka ; Đorđević, Mina ; Jukić, Renata ; Kolić-Vehovec, Svjetlana ; Koludrović, Morana ; Ledić, Jasminka ; Lončar-Vicković, Sanja ; Luketić, Daliborka ; Matulić, Branko ; Šamo, Renata ; Turk, Marko ; Vizek Vidović, Vlasta ; Vojvodić, Katja
Priručnik za unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=956581
2.

Narativi o profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika
Ledić, Jasminka ; Brajdić Vuković, Marija Filozofski fakultet u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879215
3.

Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika
Ledić, Jasminka ; Turk, Marko Filozofski fakultet u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880239
4.
Brajdić Vuković, Marija ; Ledić, Jasminka
Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika: Teorijsko-metodološki pristup
Ledić, Jasminka ; Brajdić Vuković, Marija Filozofski fakultet u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879484
5.
Turk, Marko ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana
Povezanost nastave i istraživanja: politike i izazovi integracije
Ledić, Jasminka ; Turk, Marko Filozofski fakultet u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883466
6.
Ledić, Jasminka
„Mi smo si nekako kliknule”: Sunčana strana mentoriranja u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika
Ledić, Jasminka ; Brajdić Vuković, Marija Filozofski fakultet u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=924119
7.
Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Kompetencije akademske profesije. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt
Filozofski fakultet u Rijeci - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=816866
8.
Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi
Filozofski fakultet u Rijeci - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850078
9.
Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi
Filozofski fakultet u Rijeci - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850078
10.
Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi
Filozofski fakultet u Rijeci - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=850078
11.
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Academics and Community Engagement: Comparative Perspective from Three European Countries
Fumasoli, Tatiana, Goastellec, Gaele., Kehm, M., Barbara Springer - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=733670
12.
Ćulum, Bojana; Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Academics and Community Engagement: Comparative Perspective from Three European Countries
Springer - 2015.
13.
Ledić, Jasminka ; Staničić, Stjepan ; Turk, Marko
Kompetencije školskih pedagoga
Filozofski fakultet u Rijeci - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649600
14.
Ćulum, Bojana ; Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka
Facing new expectations – integration third mission activities into the university
Kehm, Barbara M. ; Teichler, Ulrich Springer - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612013
15.
Ćulum, Bojana ; Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka
The Academic Profession and The Role of Service Function. Chapter 7.
Teichler, Ulrich: Hohle, Ester A. Springer Netherlands - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=837000
16.
Ledić, Jasminka; Staničić, Stjepan; Turk, Marko
Kompetencije školskih pedagoga( Competences of school pedagogues )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2013.
17.
Ćulum, Bojana; Rončević, Nena; Ledić, Jasminka
Facing new expectations – integration third mission activities into the university
Springer - 2013.
18.

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611894
19.
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Akademska profesija i doprinos razvoju zajednice i društva
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600401
20.
Ćulum, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Akademska profesija i doprinos razvoju zajednice i društva
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=600401
21.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Rončević, Nena
Sveučilišni nastavnici i zalaganje u zajednici
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611974
22.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Rončević, Nena
Sveučilišni nastavnici i zalaganje u zajednici
Ledić, Jasminka Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611974
23.

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?( Changes in the Academic Profession: Responses to Societal Challenges? )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
24.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka; Rončević, Nena
Sveučilišni nastavnici i zalaganje u zajednici( Academics and Community Engagement )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
25.
Ćulum, Bojana; Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Akademska profesija i doprinos razvoju zajednice i društva( Academic profession and the contribution to the development of the community and the society )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2012.
26.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta
Filozofski fakultet u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612027
27.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta
Filozofski fakultet u Rijeci - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=612027
28.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Sveučilišni nastavnici i civilna misija sveučilišta( Academics and University Civic Mission )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2011.
29.
Rukavina, Sanja ; Milotić, Branka ; Jurdana-Šepić, Rajka ; Žuvić-Butorac, Marta ; Ledić, Jasminka
Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem
Udruga Zlatni rez - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=486680
30.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Civilna misija sveučilišta: element u tragovima?
Filozofski fakultet u Rijeci - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498356
31.
Buchberger, Iva ; Ćulum, Bojana ; Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Turk, Marko
Universitas: Prvih 10 godina
Udruga za razvoj visokog školstva - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=498604
32.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Civilna misija sveučilišta: element u tragovima?( University Civic Mission: An Element in Traces? )
Filozofski fakultet u Rijeci - 2010.
33.
Rukavina, Sanja; Milotić, Branka; Jurdana-Šepić, Rajka; Žuvić-Butorac, Marta; Ledić, Jasminka
Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem( The Development of Scientific and Mathematical Literacy Using Active Learning Strategies )
Udruga Zlatni rez - 2010.
34.
Ledić, Jasminka
Zašto (ne) volontiramo. Stavovi javnosti o volonterstvu
AED - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=319998
35.
Ledić, Jasminka ; Barić, Sanja, Forčić, Gordana, Ćulum, Bojana ; Turk, Marko
Volontiranje je cool: Društveno odgovorno Sveučilište -poticatelj kulture volontiranja
Zaklada Sveučilišta u Rijeci - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=350319
36.
Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example
Peter Lang - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=207898
37.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko
Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example
Peter Lang - 2006.
38.
Kovač, Vesna; Ledić, Jasminka; Rafajac, Branko;
Understanding university organizational culture: the Croatian example
- 2006.
39.
Ledić, Jasminka
Biti volonter/volonterka? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad
Smart – Udruga za razvoj civilnog društva - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=320005
40.

Prema društvu znanja: Integracija Sveučilišta u Rijeci u Europski prostor visokoga obrazovanja
Lesica-Ježina, Jagoda ; Štefan, Darko ; Ledić, Jasminka Sveučilište u Rijeci - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931494
41.
Ledić, Jasminka
Biti volonter/volonterka? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad( Beeing volunteer. Citizen's involvement in civic activities through volunteering. )
Smart – Udruga za razvoj civilnog društva - 2001.
42.
Ledić, Jasminka
Dnevnik Mladena Lokara: uvod u povijest djetinjstva i mladosti
Filozofski fakultet u Rijeci - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931669
43.
Ledić, Jasminka
Škola i vrijednosti
Filozofski fakultet u Rijeci - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931683
44.
Ledić, Jasminka
Stanje i problemi razvoja trećeg sektora u međunarodnom i nacionalnom kontekstu
Macan, Trpimir Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931755
45.
Ledić, Jasminka
Razvoj gledanja na cilj odgoja u povijesti hrvatske pedagoške misli
Pedagoški fakultet u Rijeci - 1991.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931475
46.
Čandrlić, Jasminka
Kreativni učenici i nastavni proces
Izdavački centar Rijeka - 1988.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=931510
47.
Ledić, Jasminka
Školski pedagozi i kompetencije europske dimenzije u obrazovanju( School pedagogues and competences of the European dimension in education )

Pozvana predavanja

1. Ledić, Jasminka
Školski pedagozi i kompetencije europske dimenzije u obrazovanju
Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729110
2. Ledić, Jasminka ; Turk, Marko
O kompetencijama školskih pedagoga: rezultati istraživanja
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=729114
3. Ledić, Jasminka
Izazovi pripreme visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi
Brijuni, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=218735
4. Ledić, Jasminka
Europsko izvješće o kvaliteti odgoja i obrazovanja u školi: šesnaest indikatora kvalitete
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=45767
5. Hoić-Božić, Nataša ; Krstović, Jasna ; Ledić, Jasminka
Education for information society: an attempt from the University of Rijeka (Croatia)
Prag, Češka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=28608
6. Ledić, Jasminka
The European dimension in education in Croatia: a long way to go
Dubrovnik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902458
7. Ledić, Jasminka ; Ćulum, Bojana ; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?
Plitvice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333701
8. Ledić, Jasminka ; Ćulum, Bojana ; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?
Plitvice, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=333701
9. Ledić, Jasminka
U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta
Hrvatska, Zagreb
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=350056
10. Ledić, Jasminka
U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta
Hrvatska, Zagreb
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=350056
11. Ledić, Jasminka
Does the academia instigate excellence?
Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818813
12. Ledić, Jasminka
Utječu li istraživanja na promjene u visokom obrazovanju: nacionalna slika iz biografskog rakursa
Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727222
13. Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
14. Ledić, Jasminka
Europsko izvješće o kvaliteti odgoja i obrazovanja u školi: šesnaest indikatora kvalitete( European report on quality education: sixteen quality indicators )
15. Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
16. Ledić, Jasminka
U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta( Looking for university civic mission )
17. Ledić, Jasminka
Izazovi pripreme visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi
18. Hoić-Božić, Nataša; Krstović, Jasna; Ledić, Jasminka
Education for information society: an attempt from the University of Rijeka (Croatia)
19. Ledić, Jasminka; Turk, Marko
O kompetencijama školskih pedagoga: rezultati istraživanja( Research results about competences of school pedagogues )
20. Ledić, Jasminka
Utječu li istraživanja na promjene u visokom obrazovanju: nacionalna slika iz biografskog rakursa( The impact of research on the changes in higher education: the national picture from the biographical perspective )

Kongresna priopćenja

1.
Vignjević, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko
To be or not to be (European)?: Geography textbooks analysis in Croatian primary schools Predavanje 42nd ATEE Conference 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 25.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902457
2.
Ledić, Jasminka
The European dimension in education in Croatia: a long way to go Plenarno 42nd ATEE Conference 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 25.10.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902458
3.
Vignjević, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Izazovi izvrsnosti u visokom obrazovanju: iskustva mladih istraživača Predavanje 3. Dani obrazovnih znanosti, Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja Zagreb, Hrvatska - 21.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=868032
4.
Ledić, Jasminka
Does the academia instigate excellence? Plenarno Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology. Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices Rijeka, Hrvatska - 21.5.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=818813
5.
Turk, Marko ; Ledić, Jasminka
Janusovo lice akademske profesije: između nastavnika i istraživača Predavanje 2. Dani obrazovnih znanosti Zagreb, Hrvatska - 17.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727219
6.
Ledić, Jasminka
Utječu li istraživanja na promjene u visokom obrazovanju: nacionalna slika iz biografskog rakursa Plenarno 2. Dani obrazovnih znanosti Zagreb, Hrvatska - 17.10.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=727222
7.
Žuvić-Butorac, Marta ; Jurdana-Šepić, Rajka ; Rukavina, Sanja ; Milotić, Branka ; Ledić, Jasminka
Popularizacija prirodoslovlja i matematike: projekti Udruge Zlatni rez Rijeka Predavanje Znanstveno-stručni skup "125 godina popularizacije znanosti u Hrvatskoj" Zagreb, Hrvatska - 10.12.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=494875
8.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Koncepcije građanina i građanske kompetencije - implikacije za obrazovne programe Predavanje Neformalno obrazovanje i neformalno učenje odraslih Zadar, Hrvatska - 31.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405053
9.
Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka
Koncepcije građanina i građanske kompetencije - implikacije za obrazovne programe Predavanje Neformalno obrazovanje i neformalno učenje odraslih Zadar, Hrvatska - 31.5.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=405053
10.
Milotić, Branka ; Žuvić-Butorac Marta ; Rukavina Sanja ; Jurdana Šepić Rajka ; Ledić, Jasminka
Promocija održivog razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci Predavanje Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice, Hrvatska - 23.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=359565
11.
Milotić, Branka ; Žuvić-Butorac Marta ; Rukavina Sanja ; Jurdana Šepić Rajka ; Ledić, Jasminka
Promocija održivog razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci Predavanje Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Plitvice, Hrvatska - 23.5.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=359565
12.
Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Development of Quality Assurance Processes at Croatian Universities: strategies and aims Predavanje 26th Annual EAIR Forum: Knowledge Society Crossroads Barcelona, Španjolska - 8.9.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157665
13.
Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Rafajac, Branko
Governance and Leadership at the Croatian Universities: Academic Staff Point of View Predavanje Drugi hrvatski susret kvalitetnih škola Rijeka, Hrvatska - 24.11.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=107683
14.
Ledić, Jasminka ; Mrnjaus, Kornelija
Gangs, Mafia and Groups of Renegades: (Mis)conceptions about Civil Society and Third Sector in Croatia Predavanje ISTR 4th International Conference Dublin, Irska - 8.7.2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=695518
15.
Ledić, Jasminka; Hoić-Božić, Nataša;
The differences between teachers' and students' assessment of higher education teaching quality: A case from Croatia - 1.1.1998.
16.
Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka ; Vrcelj, Sofija
The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka Predavanje Quality and efficiency of Teaching in Learnig Society Beograd, Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=455308
17.
Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Nuždić, Sandra
Civic Dimension in University Official Documents: the Croatian Case
18.
Turk, Marko; Ledić, Jasminka
THE COMPETENCES FOR IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN DIMENSION IN EDUCATION: A CHALLENGE FOR (SCHOOL) PEDAGOGUES IN CROATIA?
19.
Ćulum, Bojana; Ledić, Jasminka
Koncepcije građanina i građanske kompetencije - implikacije za obrazovne programe( Citizenship conceptions and competences - implications for educational programs )
20.
Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
21.
Ledić, Jasminka; Ćulum, Bojana; Pavić-Rogošić Lidija
Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo?( Understanding sustainable development:Where are we and where are we going? )
22.
Ledić, Jasminka
U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta( Looking for university civic mission )
23.
Milotić, Branka; Žuvić-Butorac Marta; Rukavina Sanja; Jurdana Šepić Rajka; Ledić, Jasminka
Promocija održivog razvoja kroz Festival znanosti u Rijeci( Promoting Sustainable Development Through Science Festival of Rijeka )
24.
Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka; Rukavina, Sanja; Milotić, Branka; Ledić, Jasminka
Popularizacija prirodoslovlja i matematike: projekti Udruge Zlatni rez Rijeka( Popularisation of science and mathematics ; projects of NGO Golden section Rijeka )
25.
Ćulum Bojana; Ledić Jasminka; Rončević Nena
"Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first"
26.
Ćulum Bojana; Ledić Jasminka; Rončević Nena
"Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first"
27.
Turk, Marko; Ledić, Jasminka
Janusovo lice akademske profesije: između nastavnika i istraživača( Janus face of the academic profession: between teachers and researchers )
28.
Ledić, Jasminka; Mrnjaus, Kornelija
Gangs, Mafia and Groups of Renegades: (Mis)conceptions about Civil Society and Third Sector in Croatia
29.
Turk, Marko; Miočić, Ivana; Marinović, Monika; Turković, Inka; Ledić, Jasminka
Croatian Students' Awareness, Understanding and Attitudes Regarding European Dimension in Education
30.
Ledić, Jasminka; Kovač, Vesna; Rafajac, Branko
Students' Assessment of Ideal and Real Teaching : A Case From Croatia
31.
Hoić-Božić, Nataša; Krstović, Jasna; Ledić, Jasminka
Education for information society: An attempt from the University of Rijeka (Croatia)
32.
Ledić, Jasminka; Hoić-Božić, Nataša
The Differences Between Teachers' and Students' Assesment of Higher Education Teaching Quality: a Case from Croatia

Znanstveni projekti

1. 1.1.2009. - 1.1.2011.
„Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta"/ "The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges" (EUROAC); ; voditeljica projekta; HRZZ/ESF; ; http://euroac.ffri.hr/
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
«Civilno društvo i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj» ; suradnica; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
"Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa" (009-0000000-0931); ; voditeljica projekta; MZOS; ;
4. 1.1.2002. - 1.1.2006.
"Preduvjeti osiguranja kvalitete u visokom školstvu" (0009004); ; voditeljica projekta; MZOS; ;
5. 1.1.2001. -
"Establishing and Strengthening a Core Network Promoting Third Sector Studies in the Central and Eastern European Region"; ; suradnica; Zaklada Rockefeller Brothers; ;
6. 1.1.1997. - 1.1.1999.
“The Quality of Teaching in Higher Education: the Croatian Case”; ; voditeljica projekta; OSI/HESP RSS stipendija br.: 43/1997; ;
7. 1.1.1996. - 1.1.2000.
“Kvaliteta visokoškolske nastave: kriteriji, stanje i model usavršavanja visokoškolske nastave u cilju izgradnje “kulture kvalitete” (000913); ; voditeljica projekta; MZOS; ;
8. 1.1.1995. - 1.1.1997.
"Initiating Philanthropic Activities in Croatia (Rijeka) through Teacher's Education"; ; voditeljica projekta; Center for Philanthropic Studies, Indiana University-Purdue University Indianapolis; ;
9. 1.1.1990. - 1.1.1995.
"Pretpostavke i kriteriji efikasnosti visokoškolske nastave" (5-07-071);; suradnica/voditeljica; MZOS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.10.2016. -
Ivana Miočić; Doktorat Obilježlja profesionalne socijalizacije i njihov doprinos razvoju pozitivnog odnosa mladih znanstvenika prema nastavi; Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija; Filozofski fakultet u Rijeci; ;
2. 1.1.2009. - 1.1.2015.
Marko Turk; Doktorat Konpetencijski profil akademske profesije; Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 16. lipnja 2015.;
3. -
Petra Pejić Papak; Doktorat Projekcija razvoja izvannastavnih aktivnosti učenika osnovne škole; Filozofski fakultet u Rijeci; travanj 2011;
4. -
Bojana Ćulum; Doktorat Sveučilišni nastavnici i misija sveučilišta: stavovi, uvjeti i implikacije za integraciju civilne misije sveučilišta. ; Filozofski fakultet u Rijeci; prosinac 2010;
5. -
Mirko Lukaš; Doktorat Analiza ideja obiteljskog odgoja u hrvatskoj pedagoškoj literaturi i dokumentaciji od 1850. do 1918. godine. ; Filozofski fakultet u Rijeci; lipanj 2009;
6. -
Vesna Kovač; Doktorat Koncepcije upravljanja visokoškolskim institucijama kao podrška uvođenju sustava osiguranja kvalitete. ; Filozofski fakultet u Rijeci; ožujak 2004;
7. -
Igor Radeka; Doktorat Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti pedagogije u Hrvatskoj; Filozofski fakultet u Rijeci; travanj 2000;
8. -
Bojana Ćulum; Magisterij Analiza i projekcija razvoja civilne misije sveučilišta u Hrvatskoj; Filozofski fakultet u Rijeci; 30.06.2009;
9. -
Petra Pejić; Magisterij Analiza i perspektive izvanškolskih kulturnih aktivnosti na području Grada Rijeke; Filozofski fakultet u Rijeci; 24.04.2006;
10. -
Snježana Pejović; Magisterij Odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa; Filozofski fakultet u Rijeci; 20.12.2000;
11. -
Vesna Kovač; Magisterij Model usavršavanja visokoškolskih nastavnika; Filozofski fakultet u Rijeci; 23.11.1999;

Znanstveni skupovi

1. - 11.4.2005.
Godišnja skupština ICED (International Consortium for Educational Development in Higher Education): Creating Teaching Quality Culture in Higher Education, članica ordanizacijskog odbora

Patenti

1. Manestar, Darko; Ledić, Jasminka 18446744073709551615
Training of Indirect Laringoscopy and Nasopharyngoscopy without a Patient

2. Manestar, Darko ; Ledić, Jasminka
Training of Indirect Laringoscopy and Nasopharyngoscopy without a Patient


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=34781

Recenzije

1. 2013. Članica Editorial Advisory Board za knjigu Higher Education and Contemporary Challenges (ur: Filipa M. Ribeiro, Bojana Ćulum i Yurgos Politis) izdavačke kuće IGI Global)
2. 2013. Anka Došen-Dobud: Slike iz povijesti predškolskog odgoja: prinosi povijesti institucijskog predškolskog odgoja. Split: Filozofski fakultet; Rijeka: Učiteljski fakultet,
3. 2012. ICED 2012 conference: Accros The Globe Higher Education Learning and Teaching: Where East Meets West. Bangkok, 23.-25. 07. 2012. (recenzentica radova prijavljenih za konferenciju)
4. 2011. Jasna Krstović i Darko Lončarić (ur.): Vodič u postupku izbora u zvanja. Rijeka 2011: Učiteljski fakultet u Rijeci
5. 2011. Socijalna i ekonomska slika studentskog života u Hrvatskoj: nacionalno izvješće. Zagreb 2011: IRO
6. 2008. Bojana Ćulum: Zašto i kako vrednovati volontiranje? Zagreb 2008, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
7. 2004. Gojko Bežovan: Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2004.
8. 2003. Nada Babić i Stanislava Irović (ur.): Dijete i djetinjstvo, (zbornik radova); Visoka učiteljska škola u Osijeku, Osijek 2003.
9. 2002. Snježana Pejović: "Skok s mosta: odgoj između prosvjetne politike i međuljudskog odnosa". Alineja, Zagreb 2002.